Click here to load reader

Agapè Magazine maart 2011

 • View
  220

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Deel van je leven

Text of Agapè Magazine maart 2011

 • Waar zijn de smaakmakers?

  Rineke van Roest:Waar ik ga, gaat God

  Maarten en Miranda:Evangelie aan de eettafel

  o.a. in deze uitgave:

  Thema: Christus laten zien in je leven

  AgapMagazine

  JAARGANG 5, NR. 14 - MAART 2011

 • 4 Thema-artikel: Christus leeft door je heen

  6 Maarten en Miranda: Anderen in je leven toelaten werkt!

  8 Gert-Jan Segers (ChristenUnie): Wees sfeer- en smaakmaker

  9 Agap-partner Rineke van Roest: Waar ik ga, gaat God

  10 Godsdienstleraar Bram Koerts deelt zijn leven met de klas

  12 Zes sleutels om de stad te veroveren

  14 Walter en Deborah: Moslimjochies voelen zich bij ons thuis

  16 Ondernemer Jan van Meerveld leert delen met studenten

  18 Andy Atkins, directeur Agap UK: Dit doet Jezus nu, vandg

  19 Agenda, gebedspunten en vacatures

  20 WaaromPasen? Een stripverhaal cadeau!

  INHOUDSOPGAVE

  Bram deelt zijn leven met de k

  las

  2

 • Op allerlei manieren werken we aan het delen van het goede nieuws van Jezus Christus met de mensen om ons heen. We hebben daarin een plek tussen vele andere christenen, kerken en missionaire organisaties. Hans Luttik vertelt onder andere over lokale samenwerking in Haarlem. Hij zegt daarover: de kerk is weer zichtbaar in Haarlem! Dat is overigens niet vanzelfsprekend, want Gert-Jan Segers betoogt in een ander artikel juist dat het moeilijker wordt om ons christelijk geloof publiekelijk te belijden. Het verhaal van Haarlem laat zien dat we elkaar nodig hebben om een zichtbaar getuigenis te zijn. Daarom ben ik ook blij met de vele initiatieven tot samenwerking en eenheid in Nederland. Ik hoop dat dit blad u opnieuw inspireert tot het delen van uw leven.

  Veel leesplezier!

  Mark de Boer

  Deel van je leven - smen!ColofonAgap is onderdeel van de internationale en interkerkelijke organisatie

  Campus Crusade for Christ - een van s werelds grootste christelijke

  bewegingen. De organisatie bestaat uit 27.000 fulltime medewerkers

  en 225.000 vrijwilligers, met een passie voor Jezus Christus om de

  Grote Opdracht te helpen vervullen in ongeveer 190 verschillende

  landen. Agap ontwikkelde de Jezusfilm, die inmiddels ruim zes miljard

  keer bekeken is en in meer dan 1000 talen is vertaald, en het bekende

  evangelisatieboekje God Persoonlijk Leren Kennen (De Weg Terug).

  Agap is lid van de Evangelische Alliantie, de Evangelische Zendings

  Alliantie en de Raad voor Financile Betrouwbaarheid (RfB). Financile

  informatie is te verkrijgen via www.agape.nl of op aanvraag.

  Agap (Grieks) betekent: Gods liefde voor mensen, onze liefde voor God

  en de zelfopofferende liefde die we voor elkaar moeten hebben. Deel

  van je leven: Die liefde willen we uitdelen aan de mensen om ons heen

  zodat zij God persoonlijk kunnen leren kennen. Uiteindelijk kent iedereen

  iemand die Jezus daadwerkelijk volgt!

  AgapPostbus 271, 3940 AG Doorn

  T 0343 - 415741, F 0343 - 414161

  E [email protected], I www.agape.nl

  Bank 1021474, 483638846 t.n.v. Agap Doorn

  Directie: Mark de Boer en Henk Veltman

  Agap: Deel van je levenRedactieteam: Ronald Blonk, Mark de Boer, Aafke van OosteromEindredactie: Sestra Media, Thea WesterbeekSchrijvers: Jan-Willem Bosman, Agnes van den Broek, Matthijs den Dekker, Leendert de Jong, Jaap Ketelaar, Bram Koerts, Hans Luttik,

  Rozemarijn Medema, Egbert Ribberink, Jing de Vries.

  Fotografie: Geert Smit, Heidi de Gier, SXC, Agap.

  Vormgeving en druk: Pieters Grafisch BedrijfVerschijnt 2x per jaar

  Beste lezer, dit magazine is inmiddels het derde op rij dat onze slogan Deel van je leven uitdiept, en we zijn nog steeds niet uitverteld.

  4 Thema-artikel: Christus leeft door je heen

  6 Maarten en Miranda: Anderen in je leven toelaten werkt!

  8 Gert-Jan Segers (ChristenUnie): Wees sfeer- en smaakmaker

  9 Agap-partner Rineke van Roest: Waar ik ga, gaat God

  10 Godsdienstleraar Bram Koerts deelt zijn leven met de klas

  12 Zes sleutels om de stad te veroveren

  14 Walter en Deborah: Moslimjochies voelen zich bij ons thuis

  16 Ondernemer Jan van Meerveld leert delen met studenten

  18 Andy Atkins, directeur Agap UK: Dit doet Jezus nu, vandg

  19 Agenda, gebedspunten en vacatures

  20 WaaromPasen? Een stripverhaal cadeau!

  VOORWOORD

  deel van je leven

  3

 • THEMA-ARTIKEL THEMA-ARTIKEL4

 • Wellicht voelt u het dilemma. Het verkondigen van d waarheid is een heel lastige in onze tijd. Het grootste probleem van niet-christenen is de claim van christenen dat ze de waarheid in pacht hebben. En dat pikt de gemiddelde Nederlander al lang niet meer: er is immers geen absolute waarheid, alles is relatief. Een echte Nederlander laat zich bovendien niets meer voorschrijven.

  Zonder liefde...Maar we moeten de hand ook in eigen boezem steken: we hebben het twee-snijdend zwaard van de Waarheid soms wat al te letterlijk en zonder liefde ter hand genomen en zo soms meer kwaad dan goed gedaan. Hoe het ook zij, het feit dat veel niet-christenen niet open staan voor de boodschap is een reel probleem. Want eerlijk is eerlijk: wij vinden wel degelijk dat we de Waarheid hebben gevonden! Op de vraag hoe we die dan wel met hen kunnen delen is ons antwoord: deel van je leven! Knoop relaties aan, word vrienden, laat ze toe in je leven, zodat je kunt laten zien wat het geloof in Jezus Christus in het dagelijks leven betekent.

  Delen, maar hoe?Toch is ook dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want voordat je het weet ben je al jaren de beste vrienden met je buren zonder dat ze echt lijken te hebben begrepen waar het om gaat. Of en ook dat zou zo maar kunnen je vindt eigenlijk dat je leven niet bepaald het beste voorbeeld is om na te vol-gen. Kortom: hoe vinden we de juiste weg om ons leven met anderen te delen zonder dat dat ten koste gaat van de boodschap?

  EchtIn het Engels liggen twee woorden dicht bij elkaar: truth (waarheid) en trust (vertrouwen, betrouwbaarheid). De relatie tussen die twee is de sleutel tot het geheim. De combinatie van betrouwbaarheid en waarheid is in gewoon Nederlands: echt of authentiek zijn. Betrouwbare mensen spreken de waarheid; waarachtige mensen zijn betrouwbaar.

  Niet altijd populairEn bij wie zou je dat beter kunnen zien dan bij Jezus Christus, de letterlijke verpersoonlijking van truth en trust? Zijn leven klopt er is geen speld tussen te krijgen. Hij is wie Hij zegt dat Hij is, en Hij doet wat Hij zegt. Zijn denken en handelen zijn volledig met elkaar in overeenstemming. Dat maakte Hem in zijn tijd overigens niet altijd populair. Sommige mensen konden daar niet mee omgaan. Deed Jezus zijn best hen te overtuigen? Nee. Liep Hij weg voor hen? Ook niet. Hij bleef simpel-weg wie Hij was. Hij deelde zijn leven met wie daarin wilde delen; een leven dat volledig in overeenstemming was met de feiten, een waarachtig leven. Daarom kon Hij ook vol overtuiging zeggen: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

  AuthentiekDat zeggen wij Hem niet na en terecht. Wij zijn immers niet d weg, de waarheid en het leven. En toch kunnen ook wij een leven in overeenstemming met de feiten leven. Niet door krampachtig te proberen perfect te zijn, maar juist door de feiten over onszelf onder ogen te zien. We zijn feilbare, kwetsbare mensen die Gods vergeving en genade nodig hebben, n in wie Gods Geest woont. Als de waarheid zichtbaar wordt in onze handel en wandel, zijn wij authentiek, betrouwbaar en waarachtig en wordt d Waarheid verkondigd door ons leven heen.

  Betrouwbaar en echt zijn

  Laat Christus door jou heen leven

  Stelt u zich eens voor: u doet mee aan een quiz. Als een volleerde quizmaster laat ik u kiezen voor een van de twee spandoeken waarop staat: Deel van je leven! of: Verkondig de Waarheid! Wat zou u doen? En hoe denkt u dat de zaal zou kiezen?

  THEMA-ARTIKEL THEMA-ARTIKEL

  Leven wij waarachtig, dan wordt d Waarheid door ons heen verkondigd

  D waarheid is een heel lastige in onze tijd

  5

 • MINISTRY REPORT STUDENTLIFE MINISTRY REPORT STUDENTLIFE

  Maarten en Miranda delen hun leven en vooral hun eten!Gezelligheid en een maaltijd bieden is ons geheim.

  Als je mensen laat delen in jouw leven, delen ze ook vanuit hun leven!

  6

 • Maarten en Miranda Gast wonen in Rotterdam. Hun grootste passie: hun leven delen met studenten en zo laten zien wat het Evangelie betekent. En dat gebeurt vooral aan de eettafel. We moeten de eerste persoon nog tegenkomen die gezelligheid, een lekkere maaltijd of een goed gesprek niet kan waarderen!Maarten en Miranda Gast genieten enorm van veel mensen om hen heen. En zo weten ze hun omgeving op een heel natuurlijke manier enthousiast te maken voor het Evangelie. Hun geheim? Wat we doen is eigenlijk heel eenvoudig: anderen intensief bij ons leven betrekken. Dat gebeurt vooral tijdens het dagelijks eten. We moeten de eerste persoon nog tegenkomen die gezelligheid, een lekkere maaltijd of een goed gesprek niet kan waarderen! Dat is echt ons thema. Maar we vragen mensen ook op verjaardagen, laten ze feestdagen meevieren en nodigen ze uit op onze tweewekelijkse open avonden rondom geloofs- en levensvragen. Ons huis is geluk-kig groot en daarom geschikt om veel mensen te ontvangen.Verder gaan Maarten en Miranda op de campus met studenten in gesprek. Dat gaat ons inmiddels zo natuurlijk af, dat we ook op verjaardagen, feestjes en andere plaatsen waar we mensen ontmoe-ten gesprekken over leven en geloven aangaan.

  GastvrijheidZo ontmoetten ze via Marktplaats de Canadese Chanelle. Wij brachten de kast langs die ze van ons had gekocht. Het bleek dat zij net enkele weken in Nederland woonde. Vervolgens zouden we

  naar de