Click here to load reader

Agapè Magazine maart 2009

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Thema: gebed

Text of Agapè Magazine maart 2009

 • JAARGANG 3, NR. 8 APRIL 2009

  GEBED IS EEN LEVENSSTIJL

  GEBED ZIT AL 40 JAAR IN ONS DNA

  BIDDEN IS GELOVEN IN EEN SPROOKJE

  Gods liefde in beweging

  Gebed

  Winnen, Bouwen, Zenden

 • Agap is onderdeel van de internationale en

  interkerkelijke organisatie Campus Crusade for

  Christ - een van s werelds grootste christelijke

  bewegingen. De organisatie bestaat uit 27.000

  fulltime medewerkers en 225.000 vrijwilligers,

  met een passie voor Jezus Christus om de Grote

  Opdracht te helpen vervullen in ongeveer 190

  verschillende landen. Agap ontwikkelde de

  Jezusfi lm, die inmiddels ruim zes miljard keer

  bekeken is en in meer dan 1000 talen is vertaald, en

  het bekende evangelisatieboekje God Persoonlijk

  Leren Kennen (De Weg Terug). Agap is lid

  van de Evangelische Alliantie, de Evangelische

  Zendings Alliantie en de Raad voor Financile

  Betrouwbaarheid (RfB). Financile informatie is te

  verkrijgen via www.agape.nl of op aanvraag.

  Agap (Grieks) betekent: Gods liefde voor mensen,

  onze liefde voor God en de zelfopofferende liefde

  die we voor elkaar moeten hebben. Deze liefde wil-

  len we uitdelen aan de mensen om ons heen.

  Agap

  Postbus 271, 3940 AG Doorn

  T 0343 - 415741, F 0343 - 414161

  E [email protected], I www.agape.nl

  Giro 1021474, Bank 48 36 38 846 t.n.v. Agap Doorn

  Directie: Mark de Boer en Henk Veltman

  Agap MagazineRedactieteam: Ronald Blonk, Jan Gerrit Duinkerken,

  Mark de Boer, Rozemarijn Medema, Freek de Vries,

  Aafke van Oosterom.

  Schrijvers: Agnes van den Broek, Jan Gerrit Duin-

  kerken, Aafke van Oosterom, Martijn van Essen,

  Rozemarijn Medema, Jing de Vries, Esther Planjer,

  Caroline Visser, e.a.

  Fotografi e: Martijn van Essen, Anja de Koning,

  Aafke van Oosterom, Caroline Visser, e.a.

  Vormgeving: muyo designlab.

  Druk: Pieters Grafi sch Bedrijf

  Verschijnt 2x per jaar

  VOORWOORD4 Thema-artikel: Het DNA van Agap

  6 Marks Moves

  6 Studie: Abba Vader

  7 Ministry report HQ: Op HQ bidden we voor vrijwel alles

  8 Agape Europe: Adopteer je eigen stad

  10 Ministry report Delfshaven: Allemaal mensen, kerken en religies

  12 FrontTaal: Dick van den Bogert

  13 Achtergrond: Bidden: iedereen doet het

  14 Fotoreportage Bidden is geloven in een sprookje

  16 Ministry report AIA: Bidden is tof

  17 Ministry report: Gebed hoort bij onze levensstijl

  19 Boekbespreking: Bidden van Philip Yancey

  20 Ministry report: Kostbaar in Gods ogen

  22 Agenda en vacatures

  23 Gebedspunten

  INHOUDSOPGAVE

  In ons leven en werk willen we afhankelijk zijn van de leiding van Gods Geest. Daarom is gebed voor Agap prioriteit nummer 1.

  De missie van AgapJezus opdracht voor zijn leerlingen luidt: Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leer-lingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld (Mattheus 28: 18-20)

  Agap stapt midden in de leefwereld van mensen die God nog niet kennen. Wij willen helpen bewegingen van Gods Geest op gang te bren-gen daar waar mensen wonen, werken en studeren, zodat iedereen in Nederland iemand persoonlijk kent die Jezus daadwerkelijk volgt!

  Bidden werkt. Wel of niet?BIDDEN WERKT NIET! IN UTRECHT VROEGEN WE MENSEN TE REAGEREN OP DEZE STELLING.

  SOMMIGEN WAREN HET ER ROEREND MEE EENS, MAAR VEEL MEER MENSEN HEBBEN EIGEN-

  LIJK WEL IETS MET BIDDEN OOK AL IS HET MAAR OMDAT HET ZO VERTROUWD VOELT.

  Gebed is voor Agap niet alleen iets vertrouwds, maar zelfs van levensbelang. Zonder

  gebed zouden we dit jaar ons 40-jarig bestaan niet kunnen vieren. Daar getuigen Hans Pruis

  en Mark de Boer van in het openingsartikel. Studentenwerker Sieneke merkt op hoe anders

  je naar studenten kijkt als je voor hen bidt. Op HQ leren ze bidden voor vrijwel alles en bij

  Athletes in Action bidden ze dagelijks dat jonge mensen tijdens de projecten Jezus zullen

  ontmoeten.

  In de vijf jaar dat ik bij Agap werk, wordt er dagelijks met elkaar voor het werk gebeden.

  Ook tijdens de brainstorm voor dit magazine vroegen we God om leiding en inspiratie.

  Omdat gebed binnen onze beweging zo belangrijk is, wilden we hier breed aandacht aan be-

  steden. Maar dat bleek lastiger dan gedacht omdat gebed iets heel persoonlijks is. Daarom

  moesten we soms wat dieper graven naar persoonlijke ervaringen. Gelukkig wilden mensen

  op straat met ons delen hoe zij over gebed denken. En medewerkers vertelden welke rol

  gebed in hun leven en bediening speelt.

  Met het maken van dit nummer ging ik ook nadenken over wat gebed voor mijzelf betekent.

  Voor mij voelt het vertrouwd, niet alleen als gewoonte. Ik heb ontdekt dat God echt wil

  horen wat mijn wensen zijn. Die mag ik door gebed en smeking met dankzegging aan Hem

  voorleggen. Zo betrokken wil God dus zijn. Zo dichtbij dat Hij ook zijn hart met ons zal delen.

  Als ik mijn wensen voor deze wereld, de mensen om mij heen en mijzelf afstem op die van

  God, gebeuren er dingen die je niet voor mogelijk houdt!

  Ik hoop dat u door het lezen over gebed zult genieten van wat God doet en met ons gelooft

  dat bidden verschil maakt. We vinden het fi jn dat u voor ons bidt!

  Rozemarijn Medema

  3

 • INTERVIEW

  Het DNA van Agap

  MarkHans

  Met tien man bidden we voor onze buurtIk word heel en-

  thousiast over bid-

  den voor je naaste

  omgeving. Voor je buurman bidden is

  toch concreter dan voor iemand ver

  weg. Ik bid zelf samen met de overbu-

  ren en andere christenen voor onze

  wijk in Almere. We hebben allemaal

  verschillende christelijke achtergronden

  maar we komen nu elke maand met

  een man of tien bij elkaar om te bidden

  voor de buurt.

  GEBEDSSTRIJDERSMet de moeilijke tijden doelt Mark

  op de afgelopen jaren waarin Agap

  radicale keuzes maakte en een

  nieuwe weg van evangelisatie en

  discipelschap insloeg. Dat was geen

  gemakkelijke keuze. Belangrijk waren

  toen de gebedsstrijders die elke

  vergadering van het leidersteam met

  ons meebaden. De gebedsstrijders

  waren medewerkers en mensen van

  de achterban. Ook volgens Hans was

  deze groep cruciaal. We hadden wijs-

  heid nodig en hebben God gevraagd

  wat Hij wilde met Agap. We moesten

  ons echt blootgeven en kwetsbaar

  durven zijn. Voor God en voor de bid-

  ders. Voor hen was het ook bijzonder

  om te zien, want ze zagen zo de

  bereidheid om de verandering aan te

  gaan. We gingen eerst samen bidden

  en zij baden door tijdens de vergade-

  ringen en brachten soms briefjes met

  bemoedigende teksten.

  TERUG NAAR DE BASISHans vertelt: Al zeventien jaar lang had

  ik het verlangen om meer te doen met

  studentenwerk, maar er was weinig geloof

  voor. We hebben veel gebeden om een

  nieuwe visie voor Agap en tijdens een

  gebedsbijeenkomst sprak God echt tot ons

  hart: we moeten terug naar onze roots;

  het studentenwerk. Maar we hadden nog

  geen idee hoe we dat moesten aanpak-

  ken. Agap begon haar werk rond 1970

  met studentenwerk in Enschede maar in

  de loop van de tijd raakte dit steeds meer

  naar de achtergrond. Nu hebben we

  weer een team van enthousiaste studen-

  tenwerkers en met resultaat! We deden

  eigenlijk niets meer onder studenten en

  binnen twee jaar tijd zijn we nu actief in

  verschillende steden. We hebben geluis-

  terd naar God en we wisten niet hoe, maar

  wel dat alleen God het kon doen. Andere

  Agap landen kijken nu vol verbazing

  n hoop naar Nederland. Als het in

  Nederland kan, kan het overal!, zegt

  Hans vol enthousiasme.

  GEBED PRIORITEIT NUMMER 1Over n ding zijn beide heren het

  snel eens. Eigenlijk is de slogan van

  Winnen, Bouwen, Zenden incompleet.

  Daar hoort nog bidden voor. Gebed

  is prioriteit nummer n. Het zit al 40

  jaar in ons DNA, zegt Mark. Gebed

  is niet altijd vanzelfsprekend geweest

  binnen Agap vertelt Hans: In mijn

  tijd werd er soms raar tegen bidden

  aangekeken. We baden natuurlijk wel

  voor onze projecten zoals Er is hoop.

  Maar als iemand bijvoorbeeld last van

  zijn rug had en we wilden ervoor bid-

  den, was dat toch een beetje vreemd.

  Het spontane was een beetje weg. Ik

  heb daarin een grote verandering

  gezien binnen Agap en dat doet mij

  deugd! Mark: Ik zie een algemene

  cultuurverandering. Deze generatie is

  minder formalistisch en meer relatie-

  gericht geworden. Naar elkaar maar

  ook naar God toe. Gebed wordt steeds

  persoonlijker. Je wilt God betrekken

  bij elk onderdeel van je leven.

  We moesten ons echt blootgeven en kwetsbaar

  durven zijn

  JE KUNT EEN FANTASTISCHE ORGANISATOR ZIJN MAAR ZONDER GEBED GEBEURT ER NIKS. TWEE AGAP DIRECTEUREN GAAN MET ELKAAR IN GESPREK OVER DE ROL VAN GEBED BINNEN AGAP. HANS PRUIS WAS DIRECTEUR TUSSEN 1986 TOT 2002 EN IN 2005 KWAM HIJ TERUG ALS INTERIM-DIRECTEUR. NU IS HIJ WERKZAAM BIJ AGAP EUROPA. IN 2007 HEEFT MARK DE BOER DE LEIDING OVERGENOMEN. ZONDER GEBED WAREN WE DIE MOEILIJKE JAREN NIET DOORGEKOMEN.

  Vasten en bidden horen voor mij bij elkaarVasten is voor