of 25 /25
Ruanda država u ekvatorijalnoj Africi, između Ugande na sjeveru, Tanzanije na istoku, Burundija na jugu i DR Konga na zapadu; obuhvaća 26 379 km². Prirodna obilježja Ruanda se sastoji od starih visokih ravnjaka, koji prema sjeverozapadu prelaze u planinski masiv Virunga s vulkanskim vrhuncem Kalisimbi (4507 m). Klima je tropska, ublažena znatnom apsolutnom visinom. Srednja godišnja temperatura u Kigaliju, na 1491 m apsolutne visine, iznosi 26,1 °C, ljetna (siječanj) 26,5 °C, zimska (srpanj) 26,1 °C. Kišna su razdoblja proljeće i jesen. Godišnja količina kiše iznosi oko 1000 mm (Kigali, 996 mm), a u gorju Virungi do 1500 mm. Stanovništvo Prema popisu stanovništva iz 2012. godine 11 272 000 st. ili 427,3 st./km². Stanovništvo pripada plemenima Hutu (85%), Tutsi (14%) i Twa (1%); Hutu su tradicionalno poljodjelci, Tutsi stočari, a Twa lovci. Po vjeri su katolici (44%), protestanti (25%), muslimani (13%) i dr. (18%; 2005). Porast stanovništva iznosi 3,0% (2007–12) i, zbog useljivanja, nešto je viši od prirodnoga priraštaja stanovništva (2,68% ili 26,8‰, 2011). Natalitet (36,7‰, 2011) u svjetskim je razmjerima visok (svjetski prosjek 19,2‰), mortalitet je malo iznad prosjeka (9,1‰, 2011; svjetski prosjek 8,2‰), a mortalitet dojenčadi iznosi 64,0‰ 54rtr45r4rr5tr(2011). U dobi je do 14 god. 42,9% st., u dobi od 15 do 65 godina 53,2% st., a u dobi iznad 60 godina 3,9% st. (2011). Očekivano trajanje života za muškarce iznosi 56,6 godina, a za žene 59,5 godina (2011). U poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu zaposleno je

Afrika - Države

  • Author
    ines

  • View
    55

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

drzave afrike

Text of Afrika - Države

Ruanda drava u ekvatorijalnoj Africi, izmeu Ugande na sjeveru, Tanzanije na istoku, Burundija na jugu i DR Konga na zapadu; obuhvaa 26379km.

Prirodna obiljeja

Ruanda se sastoji od starih visokih ravnjaka, koji prema sjeverozapadu prelaze u planinski masiv Virunga s vulkanskim vrhuncem Kalisimbi (4507m). Klima je tropska, ublaena znatnom apsolutnom visinom. Srednja godinja temperatura u Kigaliju, na 1491m apsolutne visine, iznosi 26,1C, ljetna (sijeanj) 26,5C, zimska (srpanj) 26,1C. Kina su razdoblja proljee i jesen. Godinja koliina kie iznosi oko 1000mm (Kigali, 996mm), a u gorju Virungi do 1500mm.

Stanovnitvo

Prema popisu stanovnitva iz 2012. godine 11272000st. ili 427,3st./km. Stanovnitvo pripada plemenima Hutu (85%), Tutsi (14%) i Twa (1%); Hutu su tradicionalno poljodjelci, Tutsi stoari, a Twa lovci. Po vjeri su katolici (44%), protestanti (25%), muslimani (13%) i dr. (18%; 2005). Porast stanovnitva iznosi 3,0% (200712) i, zbog useljivanja, neto je vii od prirodnoga prirataja stanovnitva (2,68% ili 26,8, 2011). Natalitet (36,7, 2011) u svjetskim je razmjerima visok (svjetski prosjek 19,2), mortalitet je malo iznad prosjeka (9,1, 2011; svjetski prosjek 8,2), a mortalitet dojenadi iznosi 64,0 54rtr45r4rr5tr(2011). U dobi je do 14 god. 42,9%st., u dobi od 15 do 65 godina 53,2%st., a u dobi iznad 60 godina 3,9%st. (2011). Oekivano trajanje ivota za mukarce iznosi 56,6 godina, a za ene 59,5 godina (2011). U poljoprivredi, ribarstvu i umarstvu zaposleno je 86,2% aktivnih stanovnika, u industriji, graevinarstvu i rudarstvu 2,7% te u uslunim djelatnostima 11,1% (2002). Sveuilite je u Butareu (osnovano 1963); slubeni su jezici kinyarwanda, francuski i engleski. Glavni grad Kigali (608141st., 2002); ostala vea naselja (2002): Gitarama (84669st.), Butare (77449st.), Ruhengeri (70525st.), Gisenyi (67192st.), Byumba (66536st.), Cyangugu (59429st.), Nyanza (55699st.), Kabuga (51128st.), Kibuye (46500st.), Kibungo (43582st.), Gikongoro (32476st.) i dr.; u gradovima ivi samo 19,1%st. (2011).Gospodarstvo

Jedna je od najsiromanijih zemalja u svijetu, gospodarski optereena tekim posljedicama rata u prvoj polovici 1990-ih. Prema procjeni Svjetske banke (2006), siromano je oko 60% stanovnitva. Prosjean ivotni vijek krai je od 40 god. (2001), a vie od 5% stanovnitva oboljelo je od HIV-bolesti.

God. 2005. vrijednost BDP-a u tekuim cijenama bila je 1,8milijarda USD; BDP po stanovniku iznosio je 210USD. Prema paritetu kupovne moi BDP je iznosio 12,5milijarda USD, a po stanovniku 1500USD. U sastavu BDP-a udjel je industrije 22%, poljoprivrede 38%, a usluga 40%. Najvaniji su izvozni proizvodi kava i aj. Poljoprivrednu ponudu ine i banane, duhan, graak, krumpir i stoka. Vodei su industrijski proizvodi cement, sokovi, namjetaj, sapun, obua, odjea i cigarete. God. 2005. vrijednost izvoza bila je 100milijuna USD, a uvoza 300milijuna USD. Uvozi uglavnom naftne derivate, vozila, industrijsku opremu, graevni materijal i robu iroke potronje. Glavno je izvozno odredite Indonezija; veina je uvoza iz Kenije (30%) i EU-a (27%)

eljeznikih pruga nema. Od 14008km cesta asfaltirano je 19% (2004). Plovidba se odvija na jezeru Kivu. Meunarodna je zrana luka Kigali. Politiki sustavPrema Ustavu od 4.VI.2003. Ruanda je republika s predsjednikim sustavom vlasti. Predsjednik republike ef je drave, biran je na opim izborima za razdoblje od 7 godina, ne moe biti biran vie od dva puta. U ovlasti su predsjednika oruane snage, nositelj je izvrne vlasti, ima pravo zakonodavnoga veta i raspisivanja referenduma, imenuje i smjenjuje premijera i lanove kabineta, koji za svoj rad odgovaraju njemu i parlamentu. Zakonodavnu vlast ima dvodomni parlament, koji se sastoji od Predstavnikoga doma i Senata. Predstavniki dom(Chambre des Dputs)ima 80 zastupnika, koji imaju mandat 5 godina.Kongo, Demokratska RepublikaKongo, Demokratska Republikadrava u ekvatorskoj Africi, izmeu Srednjoafrike Republike i Junog Sudana na sjeveru, Ugande i Ruande, Burundija i Tanzanije na istoku, Zambije na jugoistoku i jugu, Angole na jugu i jugozapadu te Republike Kongo na zapadu i sjeverozapadu. Povrinom je druga zemlja na afrikom kontinentu, iza Alira. Oko 37km dugom obalnom linijom Kongo izbija na Atlantski ocean. Obuhvaa 2344858km.

Prirodna obiljeja

Kongo se sastoji od prostrane zavale rijeke Konga u sredinjem dijelu i na zapadu, od ravnjak (500 do 1200m) koji sa sjevera, istoka i juga obrubljuju zavalu, te od planinskoga podruja uz srednjoafriki tektonski jarak s aktivnim vulkanima Nyamuragira (3058m) i Nyiragongo (3470m) u masivu Virunga na krajnjem istonom dijelu zemlje. U graninom podruju s Ugandom na istonom rubu srednjoafrikog jarka uzdie se planinski masiv Ruwenzori s najviim vrhom zemlje (Margherita, 5109m). Dno zavale rijeke Konga ispunjeno je aluvijalnim i jezerskim sedimentima; planinski dio graen je od arhajskih stijena koje pokrivaju pjeenjaci.

Sredinji dio DR Konga ima ekvatorsku klimu s visokim temperaturama i obilnim oborinama tijekom cijele godine; prosjena temperatura najtoplijega mjeseca u zavali iznosi 28C, a najhladnijega 26C. Udaljavajui se od ekvatora, klima postupno prelazi u tropsku, a na krajnjem sjeveru i jugu u savansku s izraenim suhim razdobljem. Zbog vee nadmorske visine rubni ravnjaci imaju niu prosjenu temperaturu i vie oborina; najvii su vrhovi pod vjenim snijegom. Godinja je koliina oborina u sredinjem i sjeverozapadnom podruju vea od 1500mm, a na jugu i istoku oko 1000mm. Suho razdoblje na krajnjem jugu traje od svibnja do rujna ili studenoga, kino od studenoga do sredine travnja.

Rijena mrea dobro je razvijena, glavna je rijeka Kongo (4370km) s pritocima Kasai i Ubangi. Rijeka Kongo u velikom luku protjee kroz zavalu i dva puta presijeca ekvator, odvodnjava najvei dio teritorija prema Atlantskom oceanu; zauzima drugo mjesto u svijetu po veliini porjeja (3800000km) i protoku (30000 do 80000 m/s), nakon Amazone. Uzvodno od Kinshase njezina irina dosee i do 15km. U sjevernom i sredinjem dijelu Konga rijeke obiluju vodom (bezbroj slapova i brzaca), dok u junom, zbog suhoga zimskog razdoblja imaju manje vode. Istono granino podruje odlikuju mnoga jezera, kojih velike dubine upuuju na tektonski postanak (Edwardovo jezero, Albertovo jezero, Kivu, Tanganyika, Mweru); Tumba i Mai-Ndombe lee u sredinjem dijelu zavale Konga. Krajnji sjeveroistoni dio DR Konga odvodnjava se Nilom (iz Albertova jezera) prema Sredozemnome moru.

Biljni pokrov zavale rijeke Konga ine tropske kine ume, koje se du pritoka Konga prema jugu nastavljaju u galerijske ume i u savanu. Flora i fauna odlikuje se iznimnom raznovrsnou: 95% svih vrsta afrike flore i faune zastupljeno je u DR Kongu. Nacionalni parkovi, od kojih su najpoznatiji Virunga, Upemba, Kahuzi-Biega, Garamba i Salonga, zatiuju i uvaju biljno i ivotinjsko bogatstvo DR Konga, posebno rijetke vrste koje izumiru (npr. planinska gorila, crna antilopa, gepard, bijeli nosorog); naUNESCO-ovu popisusu svjetske prirodne batine.

Stanovnitvo

Prema popisu stanovnitva iz 1984. u DR Kongu ivi 29671407st., a prema procjeni stanovnitva iz 2012. god. 69575394st. ili prosjeno 29,6st./km. Najnaseljenije je podruje Kinshase (1012st./km), zapad zemlje (pokrajina Bas-Congo, 90st./km) i ravnjaci na istoku i jugu, dok je vie od 50% ukupnoga dravnog podruja (praume u sredinjem dijelu zavale Konga i sjever) gotovo pusto. Stanovnici su veinom pripadnici bantuskih naroda Luba (18,0%), Kongo (16,1%), Mongo (13,5%), Ruanda (Rwanda; 10,3%), Bangi i Ngale (5,8%), Rundi (3,8%), Teke (2,7%), Chokwe (1,8%), Boa (2,3%), na sjeveroistoku zemlje ive sudanski narodi Azande (6,1%), Lugbara (1,6%), Banda (1,4%) i dr. Pigmejci ive u porjeju rijeke Ituri na sjeveru. Po vjeroispovijesti su katolici (50,0%), protestanti (20,0%), domorodaki krani (kimbanguisti, 10,0%), pripadnici razliitih tradicionalnih vjerovanja (10,0%) i muslimani (10,0%). Porast stanovnitva iznosi 2,7% (200712) i odgovara prirodnomu prirataju stanovnitva (2,67% ili 26,7, 2011). Natalitet (42,9, 2011) vie je nego dvostruko vei od svjetskoga prosjeka (svjetski prosjek 19,2). Mortalitet iznosi 16,2 (2011; svjetski prosjek 8,2), a mortalitet dojenadi 110,6 (2011). Stanovnitvo je izrazito mlado; u dobi je do 14godina 48,1%, od 15 do 64godine 48,8%, a u dobi od 65 i vie godina 3,1% stanovnitva (2012). Oekivano trajanje ivota za mukarce iznosi 52,6 godina, a za ene 56,2 godine (2009). Ekonomski je aktivno 25765000 stanovnika (2012); u poljoprivredi (glavna gospodarska grana), ribarstvu i umarstvu zaposleno je 56,8% aktivnih stanovnika, u industriji, graevinarstvu i rudarstvu te uslunim djelatnostima 43,2% (2011). Glavna su sveuilina sredita u Kinshasi (osnovano 1954), Lubumbashiju (1955) i Kisanganiju (1963); slubeni je jezik francuski, a razgovorni su jezici kituba, svahili, lingala, luba i dr.; nepismeno je 33,2% stanovnitva starijeg od 15godina (2010). Glavni je i najvei gradKinshasaGospodarstvo

Unato iznimnomu prirodnomu bogatstvu (kobalt, bakar, dijamanti, zlato, uranij, nafta, drvo, hidropotencijali i dr.), Kongo je siromana zemlja. Gospodarski razvoj oteavaju esti etniki sukobi i graanski rat, rairena korupcija, velik broj oboljelih od AIDS-a (oko 5% puanstva poetkom 2003) i dr. God. 2002. ostvaren je BDP u vrijednosti od 33mlrd. USD; BDP po stanovniku iznosi oko 600USD. U strukturi BDP-a udjel je poljoprivrede 54%, industrije 9%, a usluga 37%. Obradivo je manje od 4% zemljita; proizvodi se kava, eer, palmino ulje, duhan, guma, aj, kinin, tapioka, banane i dr. U industriji prevladavaju djelatnosti vezane uz rudarstvo, preradba minerala i tekstila, proizvodnja obue, hrane, cementa i dr. Oko 98% elektrine energije zemlja dobiva iz hidroelektrana (ostvaruje stalan neto-izvoz elektrine energije u godinjim iznosima oko 400milijunakWh). Najvie izvozi dijamante, bakar, kavu, kobalt i naftu, a uvozi hranu, rudarsku i industrijsku opremu, prijevozna sredstva, naftne derivate i robu iroke potronje. Prema udjelu u vanjskoj trgovini vodei su partneri Belgija (33%), Junoafrika Republika (26%), SAD (13%) i Nigerija (9%). Poetkom 2003. vanjski dug iznosi 13,5mlrd.USD.

Promet

Prometna mrea DR Konga slabo je razvijena i neodravana. Cesta ima 153497km (2% asfaltiranih, 2008). Okosnicu prometa ini povezanost rijene plovidbe sa eljeznikim transportom. eljeznika pruga duga je 4007km, od ega je elektrificirano 858km (2008); najvanije su pruge KinshasaMatadi i LubumbashiLobito (Angola). Glavne su prometnice rijeke Kongo i Kasai s pritocima te jezera (ukupno 14500km plovnih putova). Vana su luka sredita Matadi i Boma; Kinshasa, Kisangani i Mbandaka pristanita su na Kongu. Meunarodne zrane luke: Kinshasa (Ndjili), Lubumbashi, Kisangani (Bangoka) i Goma.

Povijest

Prvi tragovi ljudskoga ivota na podruju dananje Demokratske Republike Konga mogu se pratiti od kamenoga (paleolitskog) doba. Prvi stanovnici toga podruja bili su Pigmeji, koje su poslije potisnula plemena Bantu i osnovala mnogobrojne dravne tvorevine: kraljevstvo Kongo u donjem toku rijeke Konga (XIVXIX.st.), kraljevstvo Luba u jugoistonom DR Kongu (XVIXIX.st.), kraljevstvo Kuba u unutranjosti DR Konga (oko 16001910), kraljevstvo Lunda u zapadnom DR Kongu i sjeveroistonoj Angoli (XVI.st. 1898) te kraljevstvo Kazembe u sredinjem dijelu DR Konga (oko 17401910). Politiki sustav

Prema Ustavu od 18.II.2006., DR Kongo je republika s predsjednikim sustavom vlasti. Predsjednik republike na elu je drave, biraju ga izravno graani za mandat od 5godina i na najvie dva mandata. Izvrnu vlast ima vlada, ijeg predsjednika imenuje predsjednik republike, koji postavlja i ministre.

Kultura, umjetnost, knjievnost

U skladu s kongoanskom kulturnom politikom povratka autentinosti, pojedine etnike zajednice i danas njeguju tradicijske obrte i oblike umjetnikog izraavanja. Narod Kuba izrauje predmete od rafije i drugih suenih biljaka: pregrade nainjene od rogoine njihovih pravokutnih nastambi katkada su najrazliitijih uzoraka. Vrijedne su maske (pokrivene rafijom ili netavljenom koom i ukraene perlama i koljkama), koje prikazuju mitske junake te kralja i njegovu obitelj. U umjetnosti naroda Kongo i Teke istiu se skulpture pokrivene klinovima i eljeznim iljcima. Rezbarije naroda Kongo prikazuju pretke i okrunjene poglavare, dok su maske kod njih vrlo rijetke. Umjetnost naroda Luba obuhvaa skulpture predaka, maske te predmete od bjelokosti. No uz pozivanje na autentinost i ouvanje kulturnog naslijea, kongoanska je kultura usmjerena i na suvremena kretanja. Ta se nastojanja osobito oituju u knjievnosti gdje se, uz sustavno prikupljanje pripovijetki, pjesama, mitova i legendi razliitih etnikih zajednica, istodobno razvija i suvremena knjievnost, uglavnom na francuskom jeziku, i to tek nakon II.svjetskog rata. Nigerija,drava u zapadnoj Africi, na obali Gvinejskoga zaljeva, izmeu Nigera na sjeveru, ada na sjeveroistoku, Kameruna na istoku, Atlantskog oceana na jugu i Benina na zapadu;

Prirodna obiljeja

Du niske, naplavne i mangrovama obrasle obale s deltom Nigera prua se do 250km iroka primorska movarna ravnica pokrivena tropskom kinom umom. Prema sjeveru primorska ravnica prelazi u ravnjake, koji obuhvaaju najvei dio nigerijskoga teritorija (prosjena visina od 400 do 600m). Najvia su podruja sredinji masiv (Kagoro, 2100m) i zapadni ogranci Kamerunskoga gorja (2040m). Klima je ekvatorska, s prosjenom godinjom temperaturom od 26C; u unutranjosti je neto via. Godinja je koliina oborina u primorju 1500 do 4000mm, u unutranjosti 500 do 1500mm. Nigerijom protjee rijeka Niger s pritokom Benue, koja se ulijeva u ad.

StanovnitvoPrema popisu stanovnitva iz 2006. Nigerija ima 140431790st., a prema procjeni iz 2012. godine 166629000st. ili 180,4st./km. Po broju stanovnika ona je na prvome mjestu u Africi. Stanovnici su pripadnici naroda Yoruba (17,5%), Hausa (17,2%), Ibo (Igbo; 13,3%), Fulani (10,7%). Po vjeri su krani 45% muslimani 43,9%, pripadnici autohtonih afrikih religija (9,8%). Porast je stanovnitva 2,5% (200712), to uglavnom odgovara prirodnom prirataju stanovnitva (25,6 ili 2,56 %, 2011. Stanovnitvo je vrlo mlado: u dobi do 14 godina je 43,1%st., od 15 do 59 godina 52,1%, a u dobi od 60 i vie godina 4,8% stanovnika (2005). Oekivano je trajanje ivota 46,4 godine za mukarce i 47,3 godine za ene (2007). Gospodarstvo

Zbog rairene korupcije, nerazvijenih trinih ustanova i epidemije AIDS-a, Nigerija je jedna od najnestabilnijih i najsiromanijih afrikih zemalja (prema procjenama Svjetske banke 2004. bilo je siromano oko 50% stanovnitva). Svjetski je znaajan proizvoa nafte (2004. oko 2,2milijuna barela dnevno), zalihe koje se procjenjuju na 28 milijarda barela. Proizvodnja nafte ini 24% BDP-a te osigurava 90% izvoznih i 65% proraunskih prihoda (povremeno je ometana djelovanjem pobunjenika u naftom bogatoj delti Nigera). Znaajna su i leita plina, cinka, eljeza, ugljena i kositra. Od 2003. reformama nastoji razvijati trinu privredu; reprogramirani su vanjski dugovi, privatizirano je vie rafinerija, deregulirana je cijena naftnih derivata i dr. Godine 2004. ostvarila je BDP u vrijednosti od 115milijarda USD; BDP po stanovniku iznosi 900USD. Poljoprivreda ostvaruje 35% BDP-a, usluge 35%, a industrija 30%. Velike su regionalne razlike izmeu ruralnoga, siromanoga sjevera (sa stopom nezaposlenosti od 28%) i naftom bogatoga juga (ima punu zaposlenost). Glavninu poljoprivredne ponude ine kakao, kokosov orah, pamuk, itarice, palmino ulje, meso, drvo i riba, a glavninu industrijske ponude nafta, plin, derivati, kemikalije, guma, obua, tekstil, odjea i elik. Uz naftu, derivate i plin, znaajniji su izvozni proizvodi kakao i guma, dok u uvozu prednjae industrijska oprema, automobili, hrana, lijekovi i oruje. Prema udjelu u vanjskoj trgovini vodei su partneri EU (38%), SAD (24%), Kina (11%) i Brazil (10%). Potkraj 2004. vanjski je dug bio 34milijarde USD, a devizne su rezerve iznosile 14,5milijarda USD.Knjievnost

Podruje dananje Nigerije nastanjuju mnogobrojni narodi te se rauna da ondje postoji oko 400 razliitih jezika, od kojih su najraireniji jezici naroda Joruba, Hausa i Ibo (Igbo). Na svim je tim jezicima razvijena usmena knjievnost, koja svjedoi o nainu ivota, povijesti i etnikim religijama u iroku rasponu od animistikih, totemistikih i politeistikih do monoteistikih pojava. Bogatstvo se usmene predaje ogleda u poslovicama, mitovima o stvaranju, priama o ivotinjama, osobito lavu, hijeni i zecu, te priama o ljudima, zapostavljenoj djeci, suparnitvu meu enama, nevjernim enama i ljubomornim muevima, nepravednim vladarima i slino. Obala Bjelokosti drava je uzapadnojAfrici. Granii sLiberijomiGvinejomna zapadu,MalijemiBurkinom Fasona sjeveru teGanomna zapadu, a na jugu izlazi naGvinejski zaljev, uAtlantskom oceanu.Prirodna obiljeja Na jugu je obalna nizina u kojoj prevladava tropskakina uma, u sredini je gusto poumljen plato, a na sjeveru pojassavana. Uz obalu na jugoistonom dijelu je mnogolaguna(najznaajnija jelaguna Ebri). Na zapadu (uz granicu sGvinejomiLiberijom) je planinska regijaDix-Huit Montagness najviim vrhomMount Nimba(1752m). NajvanijerijekasuSassandra(s umjetnim jezeromBuyo) iBandama(s umjetnim jezeromKossou). RijekaCavallaini dvije treine granice prema Liberiji.

Klima je vrua i vlana. Na jugu je ekvatorijalna (s mnogooborina), a na sjeveru savanska. Prema sjeveru se smanjuje koliina padalina. Odstudenogdooujkaje vrua suna sezona, odoujkadosvibnjahladna suna, a odlipnjadolistopadasuha vlana.

StanovnistvoObala Bjelokosti je nakon stjecanja nezavisnosti imala visok gospodarski rast u odnosu na susjedne drave. On se usporava tokom1990-ihzbog politike nestabilnosti a prestaje tokom2000-ihzbog graanskog rata.Stanovnici Obale Bjelokosti podijeljeni su na preko 60 etnikih grupa, a religija im je domorodaka (10%-20%), muslimanska (35%-40%) i kranska (katolici i protestanti, 25%-35%). Jezino pripadaju u 5 glavnih jezinih skupina, ali je slubeni jezik je francuski. Glavne skupine suAkan,Mande(juni i sjeverni), Kru i Senufo. Pleme Baoul, jedno od plemena Akana ine 15%-20% populacije a ive kodBouakeaiYamoussoukroa. Ostala znaajna crnaka plemena suBeteiz grupeKru,Senufona sjeveru iMalinkena sjeverozapadu. Baoul, Dan (ili Yacouba) i Senufo poznati su po svojem drvorezbarstvu. Za pleme Dan treba naglasiti da su izuzetno muzikalan narod kod kojega se bez prisustva glazbe nita ne dogaa, a Senufo narod, koji su izvrsni ratari, farmer je na vhu ljestvice njihovog kastinskog sustava, dok je glazbenik na samom dnu.

Zelenortska otoja su mala ostrvska drava na arhipelagu u sjevernom dijelu Atlantskog okeana, oko 600 km od najzapadnijeg dijelaafrikeobale. Portugalci su nenaseljena ostrva pronali i kolonizirali u15. vijekukada su postali glavni centar trgovinerobovima.Zelenortska Ostrva bila su nenaseljena kad su ih Portugalci otkrili1456godine i ukljuili u svoje kolonijalno carstvo. Zbog svog su poloaja postali vana luka i znaajno sredite trgovine robovima1975. godine ostrva su dobili nezavisnost zahvaljujui naporima Afrike stranke za nezavisnost Gvineje Bisau i Zelenortskih Ostrva. Poslije sticanja nezavisnosti ASNGZ je pokuala ujediniti Zelenortske Ostrva iGvineju Bisaukontrolirajui vlade obje drave, ali ovi su planovi 1980. propali. U Zelenortskoj Republici trenutno je na vlasti Afrika stranka za nezavisnost Zelenortskih Ostrva.

Ilhas do Barlavento (sjeverna ostrvska grupa,ostrva zavjetrine)

Santo Anto ,So Vicente, Santa Luzia, So Nicolau, Sal, Boa VistaIlhas do Sotovento (juna ostrvska grupa,ostrva privjetrine) Maio, Santiago, Fogo, BravaJedino nenaseljeno ostrvo jeSanta Luzia. Danas je to prirodni rezervat. Sva ostrva su vulkanskog porijekla, a jedini aktivni vulkan se nalazi na ostrvu Fago.

StanovnistvoVeina stanovnika Zelenortskih Ostrva su doseljenici iz Portugala i potomci bivih afrikih robova. Veliki broj ljudi koji su porijeklom s ostrva ive u drugim zemljama: SAD-u (264.900), Portugalu (80.000), Angoli (45.000), So Tom i Prncipeu, Senegalu, Francuskoj i Holandiji.

GospodarstvoZelenortska Republika oskudjeva resursima. Sue su este, tako da je nedostatak vode jedan od glavnih problema. Stanovnitvo se bavi poljoprivredom na samo 4 ostrva, ali je slabo razvijena upravo zbog manjka vode i male koliine padavina. BDP se uglavnom zasniva na uslunim i ugostiteljskim poslovima. Zelenortska Ostrva surauju s Portugalom na svim razinama privrede. Od devedestih godina doivjeli su znaajan privredni napredak. Portugal predlae ukljuenje Zelenortske Republike u EU.BDPje za 2004. procijenjen na 1.400USD po stanovniku, mjereno po PPP-u

KulturaKultura Zelenortskih Ostrva ima portugalske i afrike korijene. Poznati su oblici muzike kao to suMorna,Zelenortski fado. Senzualni plesFunanaje mjeavina portugalskih i afrikih stilova.

Tanzanijadrava u istonoj Africi, izmeu Ugande i Kenije na sjeveru, Indijskog oceana na istoku, Mozambika na jugu, Malavija i Zambije na jugozapadu, DR Konga na zapadu te Ruande i Burundija na sjeverozapadu; obuhvaa 945090km.

Prirodna obiljeja

Tanzanija se sastoji od primorske nizine koja se protee du obale Indijskog oceana (1451km), visokoga ravnjaka u unutranjosti i vulkanskih masiva. Visoki istonoafriki ravnjak (900 do 1200m) zauzima najvei dio zemlje (62% povrine). Na njegovu jugozapadnom i zapadnom rubu te u sreditu nalaze se dva velika tektonska jarka (rasjeda) s jezerima Tanganyika, Nyasa (takoer Malawi), Natron i Manyara. U tercijaru je du rasjeda dolo do izdizanja vulkana i izljeva magme. Vulkanskoga su podrijetla sve najvie planine: Kilimandaro (Kibo, 5895m), Meru (4567m) i Loolmalassin (3648m) na sjeveroistoku, Rungwe (2961m) na jugozapadu i Kungwe (2462m) na zapadu. Obalna nizina iri se du rijenih dolina prema unutranjosti zemlje. Pred njom je niz velikih otoka: Zanzibar (1554km), Pemba (984km), Mafia (440km) i dr. Tanzanija lei juno od ekvatora. Klima je tropska s izraenim monsunskim obiljejima. Srednja godinja temperatura iznosi 26C u primorju, 23C na ravnjaku i 18C u planinama; godinje kolebanje temperature iznosi 1 do 4C. Najvie oborina prima planinsko podruje (vie od 1500mm). Visoki su ravnjaci razmjerno suhi (500 do 900mm). Sjever Tanzanije ima dva kina razdoblja (oujaksvibanj i listopadprosinac), a jug jedno (prosinactravanj).

Stanovnitvo

Prema popisu stanovnitva iz 2002. u Tanzaniji ivi 34569232st., a prema procjeni stanovnitva iz 2012. god. 47656000st. ili 50,4st./km. Najnaseljeniji su (vie od 150st./km) jugoistona obala Viktorijina jezera, prigorje Kilimandara, sjeverozapadna obala jezera Nyasa te otoci Zanzibar i Pemba, kao i Ukerewe u Viktorijinu jezeru; istonoafriki ravnjak gotovo je pust (do 5st./km). Stanovnici su uglavnom Crnci Bantu (95%st., odn. oko 130 naroda), meu kojima su najbrojniji pripadnici skupina Sukuma (9,5%), Hehe i Bena (4,5%), Gogo (4,4%), Haya (4,2%), Nyamwezi (3,6%), Makonde (3,3%), Chagga (3,0%), Ha (2,9%) i dr. U primorju ive Arapi i Svahili (mjeanci Azijaca i Crnaca Bantu), a u gradovima Pakistanci i Europljani. Sjevernu i sredinju Tanzaniju naseljavaju hamitski Masaji i narodi srodni Bumanima (Luo, Tatoga i dr.). Po vjeri su muslimani (35%; na otoku Zanzibaru 98%), pripadnici razliitih domorodakih vjera (35%) i krani (30%). Porast stanovnitva iznosi 3,0% (200712), prirodni prirataj stanovnitva 2,38% ili 23,8 (2010); natalitet 37,7 (2010; svjetski prosjek 19,2), mortalitet 12,9 (2010; svjetski prosjek 8,2), mortalitet dojenadi 51,0 (2010). U dobi je do 14godina 44,3%st., u dobi od 15 do 59 godina 51,3%st., a u dobi od 60 i vie godina 4,4% stanovnitva. Oekivano trajanje ivota iznosi 53,0godina za mukarce, odnosno 56,0godina za ene (2010). U poljoprivredi i umarstvu zaposleno je 74,6%st., u industriji i graevinarstvu 4,9%, u uslunim djelatnostima 20,5%st. (2006). Sveuilite je u Dar es Salaamu; slubeni su jezici svahilski i engleski. Glavni je grad Dodoma Gospodarstvo

Od sredine 1980-ih Tanzanija postupno naputa dravno-planski model i preusmjerava se na trino gospodarstvo. Poetkom 2000-ih siromano je oko 36% stanovnika, a gospodarstvo je meu najnerazvijenijima u svijetu i ovisno o meunarodnoj pomoi (2005. u iznosu od 1,5mlrd. USD). Procijenjeni BDP 2007. iznosio je oko 14,1mlrd. USD; BDP po stanovniku bio je oko 358USD (izraunan prema paritetu kupovne moi BDP je bio oko 43,5mlrd. USD, a BDP po stanovniku oko 1100 USD). U sastavu BDP-a udjel je poljoprivrede 43%, uslunoga sektora 39%, a industrije 18% (2007). U poljoprivrednoj ponudi prevladavaju kava, aj, pamuk, orasi, duhan, kukuruz i egzotino voe (proizvodnja klinia prevladava na Zanzibaru). Dugotrajne sue poetkom 2000-ih pogodile su poljoprivredu i rad hidroelektrana (osiguravaju oko 60% elektrine energije). U industrijskoj ponudi vodei su eer, cigarete, biljni insekticidi, uad, dijamanti, zlato, eljezo i dr. Uz leita ruda i minerala te hidroenergetske potencijale, prirodna bogatstva ine i veliki nacionalni parkovi. God. 2007. vrijednost izvoza bila je oko 2,1mlrd. USD (izvozi ugl. zlato, kavu, orahe, proizvode rune izradbe, pamuk i dr.), a uvoza oko 4,6mlrd.USD (u uvozu prevladava roba iroke potronje, strojevi, prijevozna sredstva i oprema, nafta i dr.). Vodei su vanjskotrgovaki partneri Kina, Indija, Junoafrika Republika, Kenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Zambija, Nizozemska, Japan i dr. God. 2007. vanjski je dug oko 5mlrd. USD, a devizne rezerve 2,4mlrd. USD.Jezici

U Tanzaniji se govori oko 120 jezika koji pripadaju svim velikim porodicama afrikog kontinenta (afroazijskoj, nigersko-kordofanskoj, nilosaharskoj i kojsanskoj). Slubeni status imaju engleski i svahilski, a brojem govornika istiu se jo asu, bena, gogo, ha, haja, iraku, jao, kaguru, kuria, langi, luguru, kinjaruanda, kirundi, masajski, moi, mvera, ngondi, njamvezi, njaturu, nilamba, pogolo, sukumba, ambala, vundo, zigula i zinza.Knjievnost

Kulturna batina na podruju Tanzanije obuhvaa naslijee mnogih plemena, jezika, vjerovanja i obiaja. Narodna (usmena) knjievnost javlja se u mnogim oblicima, od kojih su najrairenijiutendi,pripovijetke u stihu namijenjene poduci, te tradicijske pjesme, epsketenzii lirskemashairi. Najrairenija je knjievnost na svahilskom jeziku, koji je od 1967. i slubeni jezik. Pisana knjievnost vezuje se uz XX.st. i najvie se bavi kolonijalnim nasljeem, sukobom staroga i novoga, problemima i protuslovljima suvremenoga drutva stasalog u slobodnoj dravi.Angola(Repblica de Angola),drava u jugozapadnoj Africi, izmeu Republike Konga (duljina granice 201km) na sjeveru, Demokratske Republike Konga (duljina granice 2511km) na sjeveru i sjeveroistoku, Zambije (1110km) na istoku, Namibije (1376km) na jugu i Atlantskoga oceana na zapadu; obuhvaa i 1246700km. Angoli pripada i eksklava Cabinda izmeu Atlantskoga oceana, Republike Konga i Demokratske Republike Konga.

Prirodna obiljeja

Najvei dio Angole zauzima sredinje visoje sa zaravnima (Malanje, Hula, Be; najvii vrh Moco, 2620m), koje postupno prelazi u podruje ravnjaka blago nagnutih prema zavali Konga na sjeveru i Kalaharijskoj zavali na jugoistoku. Prema zapadu visoje se strmo rui u 50 do 100km iroku atlantsku obalnu nizinu. Klima je uglavnom savanska s prosjenom sijeanjskom temperaturom 17 do 28C i srpanjskom 13do 23C. Godinja koliina oborina iznosi na jugu 500 do 1000mm, na krajnjem sjeveru do 1800mm, u primorju Atlantskog oceana, zbog hladne Benguelske morske struje, 50 do 100mm. Najvee su rijeke: Kwango (Cuango) i Kasai (pritoci Konga), Kwando ili Cuando (pritok Zambezija) te Kwanza (Cuanza) i Kunene (Cunene), koje utjeu u Atlantski ocean, te Kubango (Cubango ili Okavango), koja se gubi u movarnoj delti Okavanga. Angolu najveim dijelom pokriva savana, koja na jugoistoku prelazi u pustinjsku stepu (Kalahari), a na jugu u pustinju Namib. Zapadni pristranci visoja obrasli su vazdazelenom tropskom kinom umom.Stanovnitvo

Prema popisu stanovnitva iz 1970. u Angoli ivi 5673294st., a prema procjeni stanovnitva iz 2012. god. 20609000 ili 16,5st./km. Najgue je naseljena atlantska obala i pokrajina Luande s glavnim gradom (2419,8st./km, 2006), dok su pustinjski dijelovi Angole i vei dio unutranjosti gotovo nenaseljeni (pokrajina Cuando Cubango, 1,9st./km). Stanovnici su pripadnici mnogobrojnih naroda (Ovimbundu, 25,2%; Kimbundu, 23,1%; Kongo, 12,6%; Luvale ili Lwena, 8,2%; Chokwe, 5,0%; Kwanyama, 4,1%; Nyaneka, 3,9%; Luchazi, 2,3%; Ambo ili Ovambo, 2,0%; Mbwela, 1,7%; Nyemba, 1,7%), mjeanci (Euroafrikanci; 1,0%), bijelci (uglavnom Portugalci; 0,9%) i dr. (8,3%). Po vjeri su krani (94,1%, od ega katolici 62,1% i protestanti 15,0%) te pripadnici tradicionalnih vjerovanja (5,9%). Prosjena je godinja stopa porasta stanovnitva 2,9% (200611). Prirodni prirataj (2,71% ili 27,1, 2010) rezultat je visoka nataliteta (39,7, 2010) i mortaliteta od 12,6 (2010); mortalitet dojenadi jo je uvijek vrlo visok, 87,2 (2010). Stanovnitvo je u prosjeku vrlo mlado; u dobi je do 14 godina 44,3%st., od 15 do 64 godine 53,4%st., a u dobi iznad 65 godina 2,3%st. Oekivano trajanje ivota iznosi 52,6 godine za mukarce, odnosno 54,7 godine za ene. U primarnim (poljoprivreda, umarstvo i ribarstvo) i sekundarnim (industrija, graevinarstvo, rudarstvo) djelatnostima zaposleno je 69,3% aktivnoga stanovnitva, a u tercijarnim (usluge) djelatnostima 30,7% (2010). Sveuilite je u Luandi (osnovano 1962); slubeni je jezik portugalski; govore se i mnogobrojni afriki jezici. Glavni je gradLuanda(2783000st., 2004); ostali su vei gradoviHuambo(prije Nova Lisboa, 173600st.),Lobito(137400st.),Benguela(134500st.),Namibe(132900st.), Lubango (prije S da Bandeira, 105000st.); u gradovima ivi 57,6%st. (2009).Gospodarstvo

Proizvodnja nafte (zapoeta 1955) i poetkom 2000-ih ostvaruje najvei dio BDP-a (po nekim izvorima i do 85%). U ukupnom izvozu nafta sudjeluje s priblino 90% Dnevna je proizvodnja1,8 milijuna barela (2013), dok se naftne rezerve 2014. procjenjuju na 9,1 milijardu barela (uglavnom su u podmorju). U Africi juno od Sahare, Angola je druga po koliini proizvedene nafte (iza Nigerije). Angolski izvoz nafte (2012) najvie je usmjeren prema Kini (46%),zatim SAD-u (13%), Europskoj uniji (11%) i Indiji (10%). Iako uz naftu posjeduje i druga prirodna bogatstva (izvoz dijamanata ini oko 5% BDP-a), Angola je meuslabo razvijenijim zemljama u svijetu (siromano je oko 40% stanovnitva). God. 2013. ostvaren je BDP u vrijednosti od 124 milijarde USD, odnosno oko 6500 USD po stanovniku. Najvei udjel u BDP-u (2011) imala je industrija (61,4%), a potom usluni sektor (28,4%) i poljoprivreda (10,2%). Vodei su vanjskotrgovinski partneriKina, SAD, Portugal, Indija, Junoafrika Republika i Brazil. KnjievnostDomorodaki angolski bantu jezici (kikongo, kimbundu, kioko, gangvela) poznaju tek usmenu knjievnost (mitovi o postanku ovjeka, drutva, biljnoga i ivotinjskog svijeta, basne i sl.). Vanija knjievna djela na portugalskome jeziku pojavljuju se tek u drugoj polovici XIX.st. Likovne umjetnosti

Podruje Angole napueno je u prapovijesti (nalazi noeva, sjekira); najstarija sauvana drvena skulptura afrikoga kontinenta (VIII/IX.st.) potjee iz Angole. Bogata je puka umjetnost: antropomorfne i zoomorfne statue i maske, dekorirana ezla, ritualni predmeti, noevi, lule, burmutice, glazbala, eljevi, uglavnom od drva, te dekorirana keramika i koaratvo. Umjetniki izraz etnike skupineChokwedostie vrhunac u XVIII/XIX.st.; razlikuju se naturalistike, anatomski precizne, ekspresivne, dinamine statue vladara od shematskih, stiliziranih statua nadnaravnih duhova; potom maske vladara bogato ureene detaljima u prirodnim materijalima te ritualne maske koje simboliziraju prirodu; uporabni predmeti (eljevi, lule, burmutice) ureeni su ljudskim i ivotinjskim figurama. Junoafrika Republika drava na krajnjem jugu afrikog kontinenta, izmeu Namibije Bocvane i Zimbabvea na sjeveru, Atlantskog oceana na zapadu, Indijskog oceana na jugu i jugoistoku, Mozambika i Svazija na sjeveroistoku;. Unutar Junoafrike Republike lei Lesoto.

Prirodna obiljeja

Najvei dio Junoafrike Republike nalazi se na afr. visokom ravnjaku (1200 do 1800m), koji se strmim rubom sputa prema primorskoj ravnici; na sjeveroistoku zavrava u gorju Drakensberg (Mafadi, 3446m). Stepeniasti ravnjaci (Sjeverni, Veliki i Mali Karroo) izmeu strmoga ruba unutar. ravnjaka i primorske ravnice meusobno su odijeljeni gorskim lancima. Uska obalna ravnica ispinje se iznad Cape Towna u poravnano gorje Table (1092m). Prastara podloga ju. Afrike pripadala je paleozojskomu kontinentu Gondvani. Bogata rudna leita nastala su prodorima magme u najranije geol. doba, u mladim vulkanskim kraterima nastali su dijamanti, a u pretkambrijskim konglomeratima (ravnjak Witwatersrand) zlato. Rudna leita platine i kroma nalaze se u bazinoj magmi, a cinka u granitima Transvaala. Poznata su leita manganove i eljezne rude, azbesta i dijamanata, koji se nalaze u eruptivnoj stijeni kimberlitu.Suptropska do umjerena klima modificirana je apsolutnom visinom. Srednja zimska (srpanj) temperatura kree se od 7,7C (Bloemfontein) do 13,8C (Bisho), a srednja ljetna (sijeanj) od 20,1C (Johannesburg) do 25,3C (Kimberley). Karakteristian je pad koliine oborina od istoka prema zapadu. Najvlanije je podruje suptropsko primorje Indijskog oceana (Durban, 1008mm) i ist. padine Drakensberga (Pietermarizburg, 844mm). Unutranji visoki ravnjak prima 750 do 800mm oborina, a Atlantsko primorje samo oko 100mm; izdvaja se kraj oko Cape Towna, koji je pod utjecajem zap. vjetrova (Cape Town, 515mm). Junoafrikom Republikom protjeu dvije vee rijeke: Oranje (s pritokom Vaal) i Limpopo. U unutranjosti je na visokom ravnjaku razvijena savana, koja prema zapadu prelazi u stepu i polupustinju (ju. rubna podruja Kalaharija). Travnjaci su razvijeni u krajevima ljetnih kia (Visoki Veld i dr.). Trop. kine ume (oko 1% sveukupne povrine) razvijene su ugl. na Drakensbergu.

Stanovnitvo

Prema popisu stanovnitva 2001. u Junoafrikoj Republici ivi 43685699st. ili 35,8st./km. Najgue je naseljeno gl. rudarsko podruje izmeu Pretorije i Johannesburga (100 do 200st./km) i primorje Indijskog oceana (25 do 100st./km). Stanovnitvo se sastoji od Bantu crnaca (76,3%st. od ega Zulu 22,0%, Xhosa 18,0%, Pedi 9,0%, Sotho 7,0%, Tswana 7,0%, Tsonga 3,5%, Swazi 3,0%), bijelaca (12,7%), mjeanaca (8,5%), koji se nazivaju obojeni (engl.coloured), i Azijaca (2,5%). Stanovnici su prema vjeroispovijesti krani (66,4%: protestanti 36,6%, pripadnici domorodake neovisne Crkve 22,2% i katolici 7,6%), pripadnici razliitih tradicionalnih vjerovanja (30,0%), hinduisti (1,3%), muslimani (1,1%) i dr. (1,2%). Porast stanovnitva iznosi 1,6% (199499) i odgovara prirodnomu prirataju stanovnitva (14,1 ili 1,4%, 1998). Natalitet je za afr. prilike nizak (26,4, 1998; uz Tunis i Egipat najmanji na kontinentu), a mortalitet relativno visok (12,3, 1998): mortalitet dojenadi 41,0 (1999). U dobi je do 14god. 33,8%st., od 15 do 64god. 60,1%st., a u dobi iznad 65god. 6,1%st. (1999). Oekivano trajanje ivota za mukarce iznosi 53,6god., a za ene 57,8god. U poljoprivredi, ribarstvu i umarstvu zaposleno je 9,0% aktivnih stanovnika, u industriji, graevinarstvu i rudarstvu 17,3%, u uslunim djelatnostima 73,7% (1995). Od mnogobrojnih sveuilita (16) najstarija su u Cape Townu (osn. 1829), Potchefstroomu (1869), Pretoriji (1873) i Stellenboschu (1881); slubeni su jezici afrikaans, engleski, ndebele, pedi, sotho, swazi, tsonga, tswana, venda, xhosa i zulu. Gl. grad je Pretoria Gospodarstvo

Poetkom 2000-ih Junoafrika Republika ima goleme ekonomske, soc. i rasne razlike; prema procjenama Svjetske banke oko 50% graana (ugl. crnaca) siromano je (s prihodom do 1 USD dnevno). Stopa je nezaposlenosti oko 37% (2001); za bijelce je oko 8%, a za crnce oko 52%. Problematino je provoenje agrarne reforme i preraspodjele dr. zemljita (oko 30% ga je raspodijeljeno do kraja 2001., pri emu je crncima dodijeljeno manje od 2%). Vrijednost je ostvarenoga BDP-a (2001) 370mlrd. USD (po stanovniku oko 8600 USD); u strukturi BDP-a udio poljoprivrede ini 5%, industrije 30%, a uslunog sektora 65%. U poljoprivredi je vodea proizvodnja kukuruza, penice, eerne trske te voa i povra; razvijeno je stoarstvo. Junoafrika Republika posjeduje znatna prirodna bogatstva (prva velika nalazita dijamanata otkrivena su 1867., a zlata 1886). Uz dijamante i zlato, ima leita kroma, antimona, ugljena, eljezne rude, mangana, nikla, fosfata, uranija, bakra, vanadija, soli i prirodnoga plina. Obradivo je oko 10% zemljita (7% je pod umama). U svijetu je Junoafrika Republika najvei proizvoa platine (oko 300t godinje) i zlata (oko 600t godinje). Po proizvodnji dijamanata druga je u svijetu (iza Bocvane) sa svj. udjelom od 13% (u vrijednosti od 1,1mlrd. USD 2001); junoafr. tvrtka De Beers (osn. 1929) dri polovicu svj. trita dijamanata (2001), a 40% prodaje ostvaruje u SAD-u. Uz te djelatnosti, u industriji je znaajna i strojogradnja te proizvodnja automobila, opreme za nuklearne elektrane, tekstila i kem. proizvoda, hrane i robe iroke potronje. Ima razvijen bankarski i sveukupni financijski te osiguravateljski sustav uz ureeno zakonodavstvo i razvijene komunikacije (burza u Johannesburgu jedna je od deset najveih u svijetu). Kronini su problemi korupcija i privr. kriminal. Reformama od po. 2000-ih i djelominom privatizacijom velikih dr. banaka i kompanija privuene su izravne strane investicije (oko 2 do 3,5mlrd. USD godinje), ali je poveana nezaposlenost. Vrijednost je izvoza (2001) 32mlrd. USD, a uvoza 28mlrd. USD (vie godina ostvaruje znaajne vikove izvoza nad uvozom); uglavnom se uvozi industr. oprema, hrana, kemikalije, naftni derivati i dr. Vodei su vanjskotrg. partneri Velika Britanija, SAD, Italija, Japan i Njemaka. God. 2001. Junoafrika Republika imala je vanj. dug od 27mlrd. USD, a primila je meunar. pomo od 700mil. USD. Od 1.I.1995. lanica je Svjetske trgovinske organizacije; s Bocvanom i Namibijom uspostavila je Junoafriku carinsku uniju.Promet

Glavna su luka sredita: Richards Bay (80,8mil.t, 1998; ugljen), Saldanha Bay (31,9mil.t, 2000), Durban (23,8mil.t, 1998), Mossel Bay (17,6mil.t, 1995) i Cape Town (8,5mil.t, 1998). Prometnu mreu ini 20319km elj. pruge i 331265km cesta (41% asfaltiranih). Vrlo je iv unutranji i meunar. zrani promet. Meunar. zrane luke: Johannesburg, Durban i Cape Town.Knjievnost

Junoafriku knjievnost, nastalu potkraj XIX.st., bitno obiljeuju odnosi izmeu razliitih etnikih skupina i jezika, od kojih su najznaajniji oni nastali u trokutu to ga ine junoafriko crnako, bursko i britansko naslijee. Premda se izraava na razliitim jezicima (od kojih je 11 slubenih), zamjetnija crnaka knjievnost razvila se na jezicima xhosa, sotho i zulu, znatna na jeziku afrikaans, a ona na engleskom jeziku (na kojem, osim potomaka britanskih doseljenika, piu i Afrikaneri te crnci i mjeanci ili obojeni, engleskicoloured) posljednjih je desetljea XX.st. zapaena i u svjetskim razmjerima. Likovne umjetnosti

Najstarija svjedoanstva o umjetnikom stvaralatvu plemen i narod na podruju dananje Junoafrike Republike piljske su slikarije, a koje jo i danas izrauju Bumani i Hotentoti. Stoljeima su plemena junih Bantu crnaca bila na glasu kao vrsni kovai (sudei po peima za taljenje i kovakim mjehovima), a uz to su poznavali lonarstvo, pletake vjetine i drvorezbarstvo (os. su znaajne bogato izrezbarene i polikromirane obredne maske). U Cape Townu su sauvani dijelovi obrambene arhitekture i mnoge zgrade u nizozemskom kolonijalnom stilu (utvrda iz XVII.st., vijenica i katedrala St. George, XVIII.st., a u Durbanu utvrde s poetka XIX.st. i niz kua u viktorijanskome stilu).

Glazba

Glazbena scena Junoafrike Republike povijesno je, zemljopisno i kulturoloki izrazito raznovrsna. Meu starosjedilakim crnakim glazb. kulturama istiu se: 1) podruje Nguni, koje obuhvaa srodne narode Zulu, Swazi i Xhosa, kojih je tradicionalna glazba preteno vokalna, s posebnom vanou polifonijskih plesnih pjesama. U ranije doba bila je rairena uporaba razliitih tipova svirala i tzv. rezonirajuih lukova (npr. Zulu glazbalaisithontolo,luk s usnim rezonatorom,