of 2 /2
Tunesië Algerije Libië Egypte Niger Mali Marokko Westelijke Sahara Mauritanië Tunesië Sudan Tsjaad Senegal Gambia Guine-Bissau Guinee Sierra Leone Burkina Faso Ghana Togo Benin Nigeria Centraal Afrikaanse Republiek Ethiopië Djibouti Eritrea Kongo Democratische Republiek Kongo Angola Zambia Malawi Tanzania Kenia Uganda Burundi Rwanda Somalia Kameroen Gabon Equatoriaal Guinea Mozambique Madagaskar Zuid-Afrika Namibië Botswana Zimbabwe Liberia Ivoor- kust Swaziland Lesotho Algerije Libië Egypte Niger Mali Marokko Westelijke Sahara Mauritanië Tunesië Sudan Tsjaad Senegal Gambia Guine-Bissau Guinee Sierra Leone Burkina Faso Ghana Togo Benin Nigeria Centraal Afrikaanse Republiek Ethiopië Djibouti Eritrea Kongo Democratische Republiek Kongo Angola Zambia Malawi Tanzania Kenia Uganda Burundi Rwanda Somalia Kameroen Gabon Equatoriaal Guinea Mozambique Madagaskar Zuid-Afrika Namibië Botswana Zimbabwe Liberia Ivoor- kust Swaziland Lesotho Algerije Libië Egypte Niger Mali Marokko Westelijke Sahara Mauritanië Tunesië Sudan Tsjaad Senegal Gambia Guine-Bissau Guinee Sierra Leone Burkina Faso Ghana Togo Benin Nigeria Centraal Afrikaanse Republiek Ethiopië Djibouti Eritrea Kongo Democratische Republiek Kongo Angola Zambia Malawi Tanzania Kenia Uganda Burundi Rwanda Somalia Kameroen Gabon Equatoriaal Guinea Mozambique Madagaskar Zuid-Afrika Namibië Botswana Zimbabwe Liberia Ivoor- kust Swaziland Lesotho Algerije Libië Egypte Niger Mali Marokko Westelijke Sahara Mauritanië Sudan Tsjaad Senegal Gambia Guine-Bissau Guinee Sierra Leone Burkina Faso Ghana Togo Benin Nigeria Centraal Afrikaanse Republiek Ethiopië Djibouti Eritrea Kongo Democratische Republiek Kongo Angola Zambia Malawi Tanzania Kenia Uganda Burundi Rwanda Somalia Kameroen Gabon Equatoriaal Guinea Mozambique Madagaskar Zuid-Afrika Namibië Botswana Zimbabwe Liberia Ivoor- kust Swaziland Lesotho 1960 2008 1960 2008 1960 2007 1960 2007 © ASC Leiden 2011 / G-O graphics levensverwachting 30 - 39 jaar 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 geen data bron: World Bank World Development Indicators 2010 deelname lagere school 20 - 39% 40 - 59% 60 - 79% ≥ 80% geen data < 20% bron: World Bank World Development Indicators 2010 < 20% alfabetisme 20 - 39% 40 - 59% 60 - 79% ≥ 80% geen data bron: 1960: World Bank World Development Report 1983 2008 (deels 2006 of 2007 en deels schattingen): World Bank World Development Indicators 2010 < 10% urbanisatiegraad 10 - 19% 20 - 29% geen data 30 - 39% 40 - 49% 50 - 59% ≥ 60% bron: 1960: World Bank World Development Report 1983 2007: World Bank World Development Indicators 2010 Afrika’s bevolkingsdynamiek Afrika 2011 - Afrika-Studiecentrum

Afrika 2011 - Afrika-Studiecentrum Afrika’s · PDF fileHET AFRIKA-STUDIECENTRUM (ASC) in Leiden is het enige onderzoeks-centrum in Nederland dat zich uitsluitend bezighoudt met Afrika

  • Author
    doduong

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Afrika 2011 - Afrika-Studiecentrum Afrika’s · PDF fileHET AFRIKA-STUDIECENTRUM (ASC) in...

Page 1: Afrika 2011 - Afrika-Studiecentrum Afrika’s · PDF fileHET AFRIKA-STUDIECENTRUM (ASC) in Leiden is het enige onderzoeks-centrum in Nederland dat zich uitsluitend bezighoudt met Afrika

Tunesië

AlgerijeLibië

Egypte

NigerMali

Marokko

WestelijkeSahara

Mauritanië

Tunesië

SudanTsjaadSenegal

GambiaGuine-Bissau

Guinee

Sierra Leone

BurkinaFaso

Ghana

TogoBenin

NigeriaCentraal

AfrikaanseRepubliek

Ethiopië

Djibouti

Eritrea

Kongo DemocratischeRepubliek

Kongo

Angola

ZambiaMalawi

Tanzania

KeniaUganda

BurundiRwanda

SomaliaKameroen

GabonEquatoriaal

Guinea

Mozambique

Madagaskar

Zuid-Afrika

NamibiëBotswana

Zimbabwe

Liberia

Ivoor-kust

Swaziland

Lesotho

AlgerijeLibië

Egypte

NigerMali

Marokko

WestelijkeSahara

Mauritanië

Tunesië

SudanTsjaadSenegal

GambiaGuine-Bissau

Guinee

Sierra Leone

BurkinaFaso

Ghana

TogoBenin

NigeriaCentraal

AfrikaanseRepubliek

Ethiopië

Djibouti

Eritrea

Kongo DemocratischeRepubliek

Kongo

Angola

ZambiaMalawi

Tanzania

KeniaUganda

BurundiRwanda

SomaliaKameroen

GabonEquatoriaal

Guinea

Mozambique

Madagaskar

Zuid-Afrika

NamibiëBotswana

Zimbabwe

Liberia

Ivoor-kust

Swaziland

Lesotho

AlgerijeLibië

Egypte

NigerMali

Marokko

WestelijkeSahara

Mauritanië

Tunesië

SudanTsjaadSenegal

GambiaGuine-Bissau

Guinee

Sierra Leone

BurkinaFaso

Ghana

TogoBenin

NigeriaCentraal

AfrikaanseRepubliek

Ethiopië

Djibouti

Eritrea

Kongo DemocratischeRepubliek

Kongo

Angola

ZambiaMalawi

Tanzania

KeniaUganda

BurundiRwanda

SomaliaKameroen

GabonEquatoriaal

Guinea

Mozambique

Madagaskar

Zuid-Afrika

NamibiëBotswana

Zimbabwe

Liberia

Ivoor-kust

Swaziland

Lesotho

AlgerijeLibië

Egypte

NigerMali

Marokko

WestelijkeSahara

Mauritanië

SudanTsjaadSenegal

GambiaGuine-Bissau

Guinee

Sierra Leone

BurkinaFaso

Ghana

TogoBenin

NigeriaCentraal

AfrikaanseRepubliek

Ethiopië

Djibouti

Eritrea

Kongo DemocratischeRepubliek

Kongo

Angola

ZambiaMalawi

Tanzania

KeniaUganda

BurundiRwanda

SomaliaKameroen

GabonEquatoriaal

Guinea

Mozambique

Madagaskar

Zuid-Afrika

NamibiëBotswana

Zimbabwe

Liberia

Ivoor-kust

Swaziland

Lesotho

1960 2008

1960 2008

1960 2007

1960 2007

© ASC Leiden 2011 / G-O graphics

levensverwachting

30 - 39 jaar

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

geen data

bron: World BankWorld Development Indicators 2010

deelname lagere school

20 - 39%

40 - 59%

60 - 79%

≥ 80%

geen data

< 20%

bron: World BankWorld Development Indicators 2010

< 20%

alfabetisme

20 - 39%

40 - 59%

60 - 79%

≥ 80%

geen data

bron:1960: World BankWorld Development Report 19832008 (deels 2006 of 2007 en deels schattingen):World BankWorld Development Indicators 2010

< 10%

urbanisatiegraad

10 - 19%

20 - 29%

geen data

30 - 39%

40 - 49%

50 - 59%

≥ 60%

bron:1960: World BankWorld Development Report 19832007: World BankWorld Development Indicators 2010

Afrika’s bevolkingsdynamiek Afrika 2011 - Afrika-Studiecentrum

Page 2: Afrika 2011 - Afrika-Studiecentrum Afrika’s · PDF fileHET AFRIKA-STUDIECENTRUM (ASC) in Leiden is het enige onderzoeks-centrum in Nederland dat zich uitsluitend bezighoudt met Afrika

HET AFRIKA-STUDIECENTRUM(ASC) in Leiden is het enige onderzoeks-centrum in Nederland dat zich uitsluitendbezighoudt met Afrika. Het bestaat sinds1948 en is een onafhankelijk centrum.Het wil de kennis over en het begrip voorAfrikaanse samenlevingen en culturenvergroten. Het ASC heeft een afdelingonderzoek en een afdeling bibliotheek,documentatie en informatie. De bibliotheekbeschikt over een uitgebreide, gespecialiseerdecollectie en is voor iedereen toegankelijk.De ca. 25 onderzoekers en de promovendidoen sociaal-wetenschappelijk onderzoek inSub-Sahara Afrika.

De bevolking van het Afrikaanse continent is de laatste vijftig jaar extreem snel gegroeid, van 289 miljoen inwoners in 1961 tot meer dan 1 miljard op dit moment. Dat is een groei van 350% in een halve eeuw. Het aantal stedelingen is nog veel sneller gegroeid: van 65 miljoen (20%) in 1960 tot 460 miljoen (46%) nu, en spoedig, zo is de verwachting van demografen, zal meer dan 50% van alle Afrikanen in een stad wonen. De gemiddelde levensverwachting in Afrika, de alfabetisa-tiegraad en de deelname aan het lager onderwijs zijn ook allemaal spectaculair gestegen. En er zijn nu relatief heel veel gezonde, redelijk goed opgeleide jongeren met een sterk toegenomen 'blik naar buiten'.De veranderingen in de bevolkingsopbouw van Afrika beginnen zichtbaar te worden in de bevolkingspiramides. Voor zuidelijk Afrika is al een echte 'jongerenbult' (youth bulge) te zien, waarbij de leeftijdsgroepen van 10 tot 30 jaar groter zijn dan die van de 0-10 jarigen en van de groepen boven de 30. Voor de andere delen van Afrika en voor Afrika als geheel is het nog steeds zo dat de grafiek nog de vorm heeft van een piramide en nog niet die van een ui, maar de verwachting van demografen is dat in de komende decennia ook voor overig Afrika sprake zal zijn van een afnemend geboorteaantal en dus van een structuurverandering in de bevolking. Ook voor die delen van Afrika geldt overigens al dat er relatief erg veel 10-30-jarigen zijn, vergeleken bij alle andere delen van de huidige wereldbevolking. Het feit dat er relatief zo veel 10-30-jarigen zijn en dat zovelen van hen nu aanzienlijk beter opgeleid zijn dan hun ouders geeft een grote druk op de arbeidsmarkt, waarbij veel jongeren teleurgesteld constateren dat ze ondanks hun onderwijsniveau geen toegang lijken te krijgen tot een grotere welvaart en tot een beter leven.

Onderzoek Het onderzoeksprogrammawordt elke vijf jaar opgesteld en de projectenzijn multidisciplinair. Het onderzoek is gevarieerd:sociale en politieke veranderingen, economie,landbouw en geschiedenis, maar ook nieuwetechnische ontwikkelingen.

Bibliotheek De bibliotheek heefthonderdduizend boeken en een aantalandere informatiebronnen. De webserviceConnecting-Africa biedt gratis toegangtot wetenschappelijke informatie overAfrika. African Studies Abstracts Onlinebevat tienduizenden samenvattingen vantijdschriftartikelen. Webdossiers gevenachtergrondinformatie over bepaaldegebeurtenissen en thema's.

Publicaties Er bestaanverschillende publicatiereeksen:- Africa Yearbook,- Afrika-Studiecentrum Series,- African Dynamics,- African Studies Collection- en ASC Infosheets.

Seminars Tweemaal permaand op donderdagmiddagwordt een seminar gehoudenover uiteenlopende thema’s enlanden door prominente Afrikanistenuit binnen- en buitenland.De seminars zijn voor iedereentoegankelijk.

Gastmedewerkers Elk jaar komen9 Afrikaanse gastmedewerkers gedurendedrie maanden naar Leiden om, in samen-spraak met de wetenschappelijke staf,onderzoek te doen.

Research Masters in African StudiesIn samenwerking met de Universiteit Leiden enoverige Afrikanisten in Nederland organiseerthet ASC een tweejarige Masters over Afrika(MPhil).

Scriptieprijs Elk jaar wordt een scriptieprijsuitgereikt aan de beste master-scriptie op hetgebied van Sub-Sahara Afrika, die bestaat uit1000 euro.

Afrika-StudiecentrumPieter de la Courtgebouw

Wassenaarseweg 52Postbus 9555

2300 RB LeidenT: 071 527 3372

E: [email protected]

Reacties n.a.v. de kaart:[email protected]

Deze informatie kwam tot standmet inbreng van Akinyinka Akinyoade,Jos Damen, Ton Dietz, Blandina Kilama

en Gerrit van Omme

90-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

20% 15 10 5 0 0 5 10 15 20%

M V

Afrika90-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

20% 15 10 5 0 0 5 10 15 20%

M V

Westelijk Afrika

90-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

20% 15 10 5 0 0 5 10 15 20%

M V

Zuidelijk Afrika90-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

20% 15 10 5 0 0 5 10 15 20%

M V

Oostelijk Afrika

90-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

20% 15 10 5 0 0 5 10 15 20%

M V

Noordelijk Afrika

bron: US Census Bureau International Data Base

bevolkingsopbouw in Afrika en delen van Afrika 2009

Afrika Europa China India wereld

40%(404 mln)

25%(183 mln)

31%(415 mln) 37%

430 mln)

totale bevolking1.014 mln inw.

totale bevolking736 mln inw.

totale bevolking1.330 mln inw.

totale bevolking1.173 mln inw.

aandeel van 10-30 jarigen in de totale bevolking 2009

34%2.341 mln)

totale bevolking6,853 miljard inw.

JeugdbultAfrika 2011 - Afrika-Studiecentrum