Click here to load reader

Affecto undersökning ekonomer

 • View
  362

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Affecto undersökning ekonomer

 • 1. Live webinar 26 september S skapar du en gemensam bild fr hela fretagetPresentation av underskning genomfrd av Affecto och frslag p angreppsstt av de strstautmaningarna och upplevda problemen enligt respondenterna: Frankra ett ftal nyckeltal som man fljer kontinuerligt Knyta ihop budget, planering och uppfljning Frenkla och snabba upp bokslutsprocessen I hgre grad automatisera framtagandet av kvartalsrapporter, rsredovisningar och publika rapporter Presentatr: Andreas Bernlind
 • 2. Innehll Presentation av underskningen som genomfrdes under Beslutsstdsdagen 2012 vergripande frslag p angreppstt av de strsta utmaningarna och upplevada problemen enligt de som svarade: - Frankra ett ftal nyckeltal som man fljer kontinuerligt - Knyta ihop budget, planering och uppfljning - Frenkla och snabba upp bokslutsprocessen (Fast Close) - I hgre grad automatisera framtagandet av kvartalsrapporter, rsredovisningar och publika rapporter Slutord och frgor
 • 3. Vra frgorHur skulle uppfljning av verksamheten kunna frbttras?Var ligger de strsta utmaningarna med att f ihop verksamhetoch ekonomifunktionen?Var ligger de strsta bristerna i budgetprocessen?Hur skulle du vilja frbttra koncernbokslutsprocessen?
 • 4. Hur skulle uppfljningen avverksamheten kunna frbttras? Hgsta Prio / viktigt Frankra ett ftal nyckeltal som man fljer kontinuerligt 93% Lgga mer tid p att skapa en gemensam fretagsvergripandebild av vad som br fljas upp 91% Knyta ihop budget, planering och uppfljning 89% Att kombinera information frn flera system som HR, CRM, ERP 89%Enklare kunna matcha utfall mot ml och budget 75%Arbeta med rullande prognoser 52%Gra ttare prognoser 30%
 • 5. Var ligger de strsta utmaningarna med att fihop verksamhet och ekonomifunktionen? Hller helt /mestadels med Fr stor del av tiden gr t till att producera siffrorna 71%Ekonomi och verksamhet jobbar utifrn s olika verkligheter 49%Verksamheten frstr inte vilken nytta den kan ha av ekonomifunktionen 43% Det r s snabb frndringstakt att vi inte hinner med i process och 38%systemsstdsfrndringarRegelverken tar fr mycket fokus fr ekonomifunktionen 29%Ekonomifunktionen har fr lite resurser 20%
 • 6. Var ligger de strsta bristerna i budgetprocessen? Hller helt /mestadels med Att budgetprocessen tar fr mycket resurser i ansprk 61% Processen fr insamlingen av data 61%Analys av budget mot affrsml 55%Frankringen av den slutgiltiga budgeten i verksamheten 43%Arbetet med sammanstllning av budgetsiffror 36%Hanteringen av budgetversioner 35%Att budgetmodellen r byggd p kontoplanen 29%Att budgetmodellen inte r kopplad till verksamheten 27%
 • 7. Hur skulle du vilja frbttrakoncernbokslutsprocessen? Hgsta Prio/ viktigt Frenkla/automatisera inhmtningen av dotterbolagsdata 79% Automatisera processen att ta fram rsredovisningen 73% Frenkla processen fr avstmning av interna mellanhavanden 71%F bort manuella korrigeringar 69%F automatiserade berkningar av frvrvselimineringar 37%
 • 8. Topp-prioriteringar av upplevda problem ochutmaningar Lgga mer tid p att skapa en gemensam fretagsvergripande bild av vadsom br fljas upp. Frankra nyckeltal. Knyta ihop budget, planering, uppfljning Att kombinera information frn flera systemFr stor del av tiden gr t till att producera siffrornaFrenkla/automatisera inhmtningen av dotterbolagsdata Automatisera processen att ta fram rsredovisningen
 • 9. Gemensam fretagsvergipandebild. Frankra nyckeltal. (1/3) Mta fr att lra och frbttra inte fr att belna Vlj rtt nyckeltal. En bra utgngspunkt r S M A R T som utgngspunkt Specifikt Ltt att frst S Mtbart Data skall finnas och vara mtbar M Accepterat / Skall leda till frndrig i beteende A Attaraktivt Realistiskt / Relevant fr niv och strategi R Relevant Tidssatt De ska mtas i rtt tid och med rtt T frekvens
 • 10. Gemensam fretagsvergipandebild. Frankra nyckeltal. (2/3) Vad ska vi mta p vilken niv? Operativa nivn: - Viktigt att nyckeltalen r vl frankrade, grna framtagna av teamen sjlva - Br mta hela processer, inte enskilda aktiviteter - Br i strsta mjliga mn vara sjlvreglerande, dvs att utfallet av nyckeltalet pverkar beteendet automatiskt Affrsomrdesnivn: - Fokus p strategi och kundnytta - Mta affrsomrdets resultat - Bde operativa och processinriktade - Benchmarkade internt och externt och mta frndringar/frbttringar ver tid
 • 11. Gemensam fretagsvergipandebild. Frankra nyckeltal. (3/3) Fretagsnivn: - Fokus p vad som kommuniceras till gare och andra intressenter - vara framfrallt finansiella nyckeltal - Benchmarkade mot andra fretag (bde konkurrenter och andra) samt mtt ver tid fr att se frndringar/frbttringar
 • 12. Knyta ihop budget, planering ochuppfljning (och kombinera information ifrn flera system) Ofta en vldigt omfattande omrde Dock ofta mer tekniskt inriktat och drmed ibland lite enklare att genomfra ur ett ekonomifunktionsperspekiv Det krvs riktigt systemstd, Excel kan inte lsa allt Ofta inkluderas Master Data Management (MDM) nr det upptcks att verksamheten anvnt begrepp p olika stt eller har olika begrepp fr samma sak
 • 13. Erfarenheter - Framgngsrika projekt! Mste tillfra affrsnytta fr fretagets efter dess frutsttningar / frhllande / typ av affr Frankrad och efterfrgad i organisation hos mottagare / intressenter / beslutsfattare Modell design/utformande som stdjer verksamhetstyrning i sin helhet Programvara integrerad (IT, BI, DW, DI) Tillgng till kvalitetsskrad/aktuell information Projektgruppens samlade kompetens (verksamhet, ekonomi, IT & Social) - Eldsjl, Envis, positivt tnkande, mlfokuserad Lngsiktigt tnkande (Projekt vs. Process)13
 • 14. Erfarenheter Mindre lyckade projekt Brist p frstelse / intresse / andra prioriteringar - Resursbrist - Kompetensbrist - Att inte involvera verksamhetsnra personer Felkonstruerad modelldesign / brist p strategiskt tnkande / brist p verksamhetsfrstelse - Felaktiga definitioner av processer/aktiviteter/drivare Dlig projektstyrning - Fr stort eller fr litet omfng av projekt Brist p rtt IT milj och programvara, manuellt, ad-hoc - Brist p kvalitetsskrad information/data14
 • 15. Frenkla och snabba uppbokslutsprocessen (Fast Close) De hgts prioriterade omrderna var: - Fr stor del av tiden gr t att producera siffrorna - Frenkla / automatisera inhmtningen av data ifrn rapporterade enheter - Frenkla processen fr avstmning av interna mellanhavande. Fast Close
 • 16. Snabba bokslut Fast Close - Frdelar -Ger mer tid till vriga vrdeskapande aktiviteterFrre korrigeringarBttre kvalitet och snabbare reaktionstidKostnadsreduceringar
 • 17. Snabba bokslut Fast Close - Vanliga problem -InrapporteringInterna mellanhavan

Search related