Advokatfirma og advokatkontorer i flere land - Update og spennende, og det daglige arbeidet er actionfylt

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Advokatfirma og advokatkontorer i flere land - Update og spennende, og det daglige arbeidet er...

 • 2016

  Student

  Hvordan jobber en fullmektig side 4

  Team Spirit side 16

  Samfunnsansvar i Wikborg Rein side 24

  Update

 • 3

  UPDATE • 2016 Student 2

  LEDERINNHOLD

  FOTO: Erik Burås/STUDIO B13

  Utvikling av den enkelte – utvikling av Wikborg Rein

  V i tilstreber å tilby førsteklasses forretningsjuridisk rådgivning til et bredt spekter av klienter som arbeider innenfor ulike bransjer. I en bransje med høye krav til kvalitet, effektivitet og etikk er Wikborg Rein som firma nødt til å heve blikket og planlegge langsiktig. Vårt fokus på utvikling av talenter er derfor ikke bare en selvsagt del av at mange begynner hos oss i ung alder. Den er også til firmaets og våre klienters beste. For oss i Wikborg Rein er talentutvikling en investering i fremtiden. Vi ønsker å sikre kontinuitet og kvalitet i våre leveranser – faglig kvalitet på eksepsjonelt høyt nivå. Faget står for oss i sentrum. Det tar tid å bli en god advokat, og man blir aldri utlært. For at vi til enhver tid skal kunne hevde oss i skarp konkurranse både i Norge og inter­ nasjonalt, er vi derfor nødt til å investere i den enkeltes kompetanse og utvikling. Advokatbransjen har vært i en rivende utvikling de siste årene. Wikborg Rein skal ikke bare henge med. Vi skal være i front. Flere av våre første partnere var visjonære ved at de så muligheten for å etablere kontorer i andre land. Dette er kontorer som i dag sysselsetter mange titalls lokalt ansatte advokater; norske, britiske, kinesiske og singaporeanske for å nevne noen. Men de som bygget – og bygger – firmaet har hele tiden vært sjeldent lojale mot det som er viktigst: Høy faglig kvalitet. Dette har ikke endret seg, og det kommer heller ikke til å endre seg. Som landets største advokatfirma har Wikborg Rein et ansvar for å utvikle gode advoka­ ter. Noen blir i firmaet hele karrieren, andre blir dommere, universitetsansatte, forvaltnings­ jurister eller advokater i andre advokatfirmaer eller virksomheter. Det å ha vært i Wikborg Rein er og skal være et kvalitetsstempel. Det oppnår vi bare om vi utvikler gode talenter. Vi håper at du vil utvikle og utnytte ditt eget talent, både underveis og etter studiene. Lykke til!

  Hanne Myhre Ola Ø. Nisja HR-direktør Partner/rekrutteringsansvarlig

  Utgiver WIKBORG REIN JANUAR 2016 Redaksjon SISSEL RANHEIM VESTLI, HANNE MYHRE, OLA Ø. NISJA Forsidefoto ERIK BURÅS/STUDIO B13 Layout & design HELENE S. LILLEBYE Trykk WIKBORG REIN

  Å TA ET AKTIVT SAMFUNNS­

  ANSVAR ER EN VIKTIG DEL AV

  WIKBORG REINS VIRKSOMHET

  SIDE 24

  Etter hvert som man blir mer erfaren, oppfordres man til å se etter muligheter for å utvikle seg. • SIDE 12

  UPDATE STUDENT

  4 Hvordan jobber en fullmektig?

  8 Bevilling på agendaen

  12 Ute på perm

  16 Team Spirit

  18 Redde rigger i Brasil

  20 Tips til praktikumsoppgaver

  22 På jakt etter jobb?

  24 Samfunnsansvar i Wikborg Rein

  26 Domsanalyse

  28 Trainee i Wikborg Rein

  30 Wikborg Reins kontorer

  Update Student 2016

  Dette nummeret av Update er produsert av Wikborg Rein. Dersom du ønsker juridisk rådgivning eller har spørsmål eller kommentarer kan du kontakte din kontaktperson i Wikborg Rein. Innhold fra Update kan ikke reproduseres uten skriftlig tillatelse fra Wikborg Rein.

 • F O

  TO : I

  st o

  ck p

  ho to

  ADVOKATFULLMEKTIG

  God oppfølging gir trygghet I Wikborg Rein har jeg de siste årene jobbet bredt innen­ for forskjellige fagfelt, både med ulike typer finansier­ inger og oppkjøp, kjøp og salg av skip både i Norge og i utland, tvisteløsning for domstoler og internasjonal voldgift m.m. Som nyutdannet jurist hadde jeg lite erfa­ ring og kunnskap om hvordan det er å praktisere jussen innenfor de ulike fagområder, og en bred tilnærming har gitt meg bedre kjennskap til hvilket område jeg ønsker å jobbe med.

  I 2013/2014 jobbet jeg mye med et større oppkjøp av en bedrift i Finland for en langvarig klient av Wikborg Rein. Jeg deltok i forhandlinger i Finland, utformet relevant dokumentasjon og avtaleverk samt gjennomførte oppkjø­ pet for vår klient. I 2015 har jeg blant annet jobbet med større oppkjøp av infrastrukturen forbundet med gass­ transport på norsk sokkel, hvor vi også i disse sakene har bistått klient fra innledende forhandlinger til oppkjøpet ble gjennomført. Ved å bistå i disse sakene har jeg også fått bedre kunnskap om de kommersielle sidene knyttet til slike oppkjøp, som for meg har vært veldig spennende.

  Fellesnevneren har vært et høyst interessant og lære­ rikt miljø, både faglig og sosialt. Jeg har fått jobbe tett med dyktige medarbeidere både internt og eksternt, og også på tvers av landegrenser. Jeg har fått mye ansvar og god oppfølging, som har gitt meg trygghet til å mestre de ulike utfordringene og etter hvert arbeide selvstendig med saker for våre klienter.

  Ledet av en fullmektig I 2015 har jeg arbeidet mye med et stort rederi som er fast klient av Wikborg Rein. En av de største transaksjo­ nene vi hadde for denne klienten i 2015, var levering av et nybygget tankskip fra et verft i Korea. Prisen var rundt 100 millioner dollar. Kjøp av nybygde skip innebærer mye kontraktsarbeid, hvor vi sammen med finansierende bank og verft utarbeider avtaleverket for bygging, finansiering og levering av et nytt skip. I tillegg skal vi både motta og levere fra oss forskjellige skipsdokumenter, og man blir derfor godt kjent med de kommersielle og tekniske aspek­ tene ved skipet og transaksjonen.

  Selv om jeg er nyutdannet får jeg mye ansvar og tar mange beslutninger på egen hånd hver dag. Fra kjøper­ siden var det jeg som drev prosjektet fremover, og jeg hadde direkte kontakt med klient, bankens advokat, verft og skipsregister. Ettersom mange transaksjoner innen shipping er internasjonale, arbeider jeg nesten alltid på engelsk, og i denne transaksjonen hadde jeg tett dialog med parter i Norge, Singapore og Hong Kong.

  Hverdagen som transaksjonsadvokat er både lærerik og spennende, og det daglige arbeidet er actionfylt. Det er alltid høyt tempo, og man sitter sjelden alene på kon­ toret en hel dag. Selv om det alltid er en god følelse når en transaksjon er gjennomført, er det også litt vemodig ikke å skulle jobbe på saken lenger, fordi man får et godt forhold til partene (og skipet!). Akkurat nå ser jeg at tank­ skipet vårt har forlatt havn i Taiwan.

  4 5

  UPDATE • 2016 Student

  Gunnvor Dyrdi Remøy Avdeling: Selskapsrett, Shipping Offshore Fagområde: M&A, Transaksjoner, Shipping Offshore Uteksaminert: Høsten 2013

  HVORDAN JOBBER EN FULLMEKTIG?

  Camilla Barr Avdeling: Energi Naturressurser Shipping Offshore Fagområde: Shipping, Transaksjoner Uteksaminert: Høsten 2013

  Selv om jeg er nyutdannet får jeg mye ansvar, og tar

  mange beslutninger på egen hånd hver dag

  Jeg har fått jobbe tett med dyktige medarbeidere både internt og eksternt, og på

  tvers av landegrenser

  Spennende utfordringer, varierte oppgaver og bratt læringskurve med Norges beste forretningsadvokater som læremestre. Hverdagen til en fullmektig i Wikborg Rein

  har mye spennende å by på!

 • Internasjonalt arbeid Jeg begynte hos Wikborg Rein i starten av 2015, først som utenlandsk trainee og deretter som advokatfullmek­ tig. Med juridikum fra et annet land og med bakgrunn i internasjonal voldgift, arbeider jeg i hovedsak med inter­ nasjonale saker på engelsk. De fleste klientene jeg jobber for er utenlandske.

  I teamet jeg jobber – gassteamet – er min jobb utarbei­ delse av prosesskriv og utredninger av faktum eller jus. I den typen tvister vi jobber med, f. eks prisrevisjoner i gassalgsavtaler eller gasstransportavtaler, er det vanlig at man benytter en eller flere eksperter (dvs. økonomer med erfaring fra energimarkedet) som kan hjelpe til med markedsanalyser, komplekse beregninger av erstatning, priser osv. Dette krever at man opparbeider seg kunnskap om ulike tekniske begreper. Siden jeg jobber tett med erfarne partnere hos Wikborg Rein, har jeg tilegnet meg industrispesifikk kunnskap på kort tid. Jevnlige møter med klienter og eksperter gir ytterligere mulighet til å lære seg sektoren og yrket mer inngående. Høydepunktet er så klart når man får være med i voldgiftsretten og se resultatet av flere måneders kontorarbeid "komme til liv". Blant de mest interessante sakene jeg jobber med er to voldgiftssaker mellom en ukrainsk gasskjøper og en rus­ sisk gasselger. Den ene tvisten gjelder prisen og andre vilkår i partenes gassalgsavtale. Den andre gjelder blant annet et krav om å tilpasse partenes gasstransportavtale slik at den er i overensstemmelse med EUs konkurranse­ rett. Tvistene er ekstremt kompliserte og spennende, og flere milliarder euro står på spill. •

  Teamarbeid I arbeidsrettsgruppen jobber jeg blant annet med løpende rådgivning for klienter i privat og offentlig sektor, utarbeidelse av avtaler, tvister i arbeidsforhold og arbeidsrettslig bistand i forbindelse med transaksjoner. Jeg får mange ulike oppgaver, og dermed blir hverdagen svært variert. Vi jobber mye i team, noe som gjør at jeg får jobbe sammen med veldig flinke folk, i tillegg til at det er sosialt. Det gode miljøet gjør firmaet til et bra sted å være.

  I november var vi seks stykker fra Wikborg Rein som reiste til Kirkenes for å bistå partner Leif Petter Madsen som var oppnevnt som b