15
ADVERBUL ADVERBUL CLASIFICARE

Adverbul ppt

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Adverbul ppt

ADVERBULADVERBULCLASIFICARE

Page 2: Adverbul ppt

ACTUALIZAREA ACTUALIZAREA CUNOCUNOŞŞTINTINŢŢELORELORAdverbul este partea de vorbire

neflexibilă care exprimă caracterul unei actiuni,stări sau însuşiri şi circumstanţe sau împrejurarea în care se realizează o acţiune.

Poate determina un verb ,un adjectiv sau un alt adverb.

Page 3: Adverbul ppt

CLASIFICARECLASIFICAREDupă înţeles adverbele sunt:DE LOC -aici ,acolo,sus,jos dincoloDE TIMP-atunci, acum, devreme,ieriDE MOD-alene,încet ,aşa ,astfelDupa forma lor ele sunt:SIMPLE-abia,azi,ieri,tot,cumCOMPUSE-mâine-seară,ieri-dimineaţă

Page 4: Adverbul ppt

ADVERBE PROVENITE DIN ALTE ADVERBE PROVENITE DIN ALTE PPĂĂRRŢŢI DE VORBIREI DE VORBIREAdverbe provenite din adjective:Citeşte frumos.Merge calm.Adverbe provenite din participiu:Explică desluşit.Citeşte răspicat.Adverbe provenite din

substantive:(cele care denumesc anotimpurile zilele.

Iarna ninge.Seara mă culc devreme.

Page 5: Adverbul ppt

ADVERBE PRONOMINALEADVERBE PRONOMINALE

Ele sunt adverbe provenite din rădăcini pronominale şi ţin locul cuvintelor care exprimă, în mod hotărât sau nehotărât,circumstanţe.

Adverbe interogativ-relative:unde,când cum

Adverbe nehotărâte:cândva,cumva,odată

Page 6: Adverbul ppt

FUNCFUNCŢŢII SINTACTICEII SINTACTICEComplement circumstanţial de loc.:Am ajuns acolo cu fratele meu.Complement circumstanţial de mod:Profesorul meu explică bine.Complement circumstanţial de timp:Astăzi vin la tine.

Atribut verbal:Are darul de a scrie frumos.

Page 7: Adverbul ppt

FUNCFUNCŢŢII SINTACTICEII SINTACTICENume predicativ:E clar/că are mereu dreptate.Atribut adverbial:A fost impresionat de întâlnirea de

ieri.Predicat verbal (ca element

regent pentru o subiectivă)Bine/că ai venit la timp.

Page 8: Adverbul ppt

LOCULOCUŢŢIUNI ADVERBIALEIUNI ADVERBIALE

Secvenţe de două sau mai multe cuvinte care au unitate de sens şi sunt echivalente cu un adverb.

Exemple: în faţă, la urmă, cu noaptea în cap,pe nepusă masă, cât ai clipi din ochi, târaş-grăpiş,de milă de silă, din când în când,fără doar şi poate.

Page 9: Adverbul ppt

Ortgrafia adverbelorOrtgrafia adverbelorAdverbele compuse se scriu

legat,spre deosebire de corespondentele lor omofone care se scriu nelegat:nu mint niciodată (adverb)-nici o dată importantă nu trebuie uitată(adjectiv pronominal+substantiv)

Page 10: Adverbul ppt

Valori stilistice ale Valori stilistice ale adverbuluiadverbului În textele literare,adverbul are utilizări

restrânse,putând apărea ca epitet al unui verb, cu rol de nuanţare: ‘’Codru-şi bate frunza lin’’M.Eminescu.,ca inversiune,cu rol de reliefare:’’Lin viorile răsună’’M.Eminescu.ca repetitie-sugerând un superlativ ‘’Demult,demult a fost un împarat în ţara depărtată a Indiei’’M.Eminescu.ca antiteza sugerând opoziţia ireductibilă.Eu veneam de sus,tu veneai de jos

Page 11: Adverbul ppt

Test 1Test 1PrecizaPrecizaţţi funci funcţţiile sintactice iile sintactice ale adverbelor;ale adverbelor;Vino repede.Să citeşti bine textul.Vin la tine mâine.Soarele apune seara.Cu ochelarii tăi văd clar să citesc.Bunicul meu locuieşte departe.Poţi vorbi încet că eu te aud bine.S-a întors la noi târziu.

Page 12: Adverbul ppt

REZOLVAREREZOLVARE

Repede,bine clar—complemente circumstanţiale de mod.

Mâine,seara,târziu-complemente circumstanţiale de timp.

Departe-complement circumstanţial de loc.

Page 13: Adverbul ppt

TestTest 22 Preciza Precizaţţi funci funcţţiile sintactice iile sintactice ale adverbelor;ale adverbelor;

Copilul meu se joaca dincolo.Astăzi ai fost puţin mai harnic.Filmul de ieri mi-a plăcut mai mult.E bine să vii la mine cu fratele tau.Fireşte că vreau sa-ţi arăt caietul.Pasiunea de a citi am moştenit-o

de la mama.

Page 14: Adverbul ppt

REZOLVAREREZOLVAREDincolo-complement de loc.Astăzi complement de timp.De ieri-atribut verbal.Bine-nume perdicativ.Fireşte –predicat verbal.De a citi-atribut verbal.

Page 15: Adverbul ppt

Proiect realizat de:Proiect realizat de:Corcoz Lavinia