of 18/18
www.evreninhediyesi.com Copyright © SerapToyata, 2014 3A-REİKİ Advanced Reiki Training 4.BÖLÜM

Advanced Reiki Training - · PDF fileReiki’nin 3A eğitimi, iki adet daha enerjiyi yönlendirmeyi destekleyen sembol ve kullanımlarını içerir. Ben bu eğitimde ayrıca,

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Advanced Reiki Training - · PDF fileReiki’nin 3A eğitimi, iki adet daha enerjiyi...

 • www.evreninhediyesi.com Copyright SerapToyata, 2014

  3A-REK

  Advanced Reiki Training

  4.BLM

 • 2

  www.evreninhediyesi.com Copyright SerapToyata, 2014

  Reikinin 3A aama eitimi kiisel geliimin ileri seviyesi iin olup, kiinin ruhsal yaps

  ile ilgili almalar kapsar. 1. ve 2. aamadaki almalar yapp, yeterli deneyime

  sahip olanlar iin ileri bilinlenme ve ruhsal geliim almalarn ierir. Bu dereceye

  uyumlanma Reiki eitmeninin deerlendirmesiyle mmkndr.

  Kendi eitimlerimde, bu aamay iki blmde ele alp, uyguluyorum. Birinci blm;

  kiisel iyilemenin, geliimin, aydnlanmann ileri seviyesi ve profesyonel Reiki

  uygulamaclna hazrlk iin olup, bu aamada kullanlan adet sembol ve

  bunlarn kullanm ekilleri retilir. kinci blm ise eitmenlik aamasdr. Burada

  Reikinin uyumlama ve bakalarna aktarma-retme teknikleri gsterilir. Reiki

  eitmeni olmak ve bu teknii retmeye balamak byk bir sorumluluk gerektirir. Bu

  eitim aamasnn uygulanmasnda da yntem farkllklar olabilmektedir. Baz

  eitmenler bu aamay tek blmde vermektedirler.

  Geleneksel Reiki retisinde her aama iin uzun sreler ve yksek cret

  uygulamas gerekirken gnmzde bu kurallar iyice esnetilmi, renim sreleri daha

  ksa tutulmu ve daha uygun bir cret politikas uygulama yoluna gidilmitir. Bunun

  sonucunda da ok sayda hem Reiki uygulaycs, hem de Reiki eitmeni yetimi ve

  buna paralel olarak Reiki yntemleri de evrim geirmitir. zellikle belirtmek isterim

  ki; hibir yntem dierinden stn deildir. nsanlarn bilincinin ykselmesi,

  farkndalnn gelimesi ve dnyamzn ifa bulmas iin btn enerji almalarna

  ve ifa yntemlerine ihtiya vardr.

  phesiz Reiki, son derece bilinli ve bir o kadar da gvenli bir enerji dengeleme

  tekniidir. Onun bu ekilde bilinmesi ve yaylmas ise hem 3A Reiki uygulayclarnn,

  hem de Reiki eitmenlerinin sorumluluundadr.

  Reiki, olumlu alan, iyilik ve ifaya programlanm bir enerji olduu iin onunla en

  st dzeyde almalar yapacak olan 3A Reiki uygulaycs ve eitmeni de kendine,

  dier insanlara, tm canllara, hatta doaya ve iyilemeye ok ihtiya duyan

  DNYAMIZA enerji gndermeyi, ifa almalarn yapmay kendine hedef belirlemi

  bir kii olmaldr.

  Evrene ne yanstrsak misliyle bize geri dneceinden, deil bir eylemde bulunmak,

  dnrken ve bir sz sylerken bile zen gstermeli; ne dnp, ne

  konutuumuzun farknda olmalyz. 3A Reiki uygulaycs ya da eitmeni, ie

  kendinden balayarak dzenli olarak her gn kendine Reiki uygulamaya zen

  gstermelidir.

  Reikinin 3A eitimi, iki adet daha enerjiyi ynlendirmeyi destekleyen sembol ve

  kullanmlarn ierir. Ben bu eitimde ayrca, 4.semboln Tibet versiyonunu da

  arndrma zelliinden faydalanmak zere aktaryorum.

 • 3

  www.evreninhediyesi.com Copyright SerapToyata, 2014

  4. SEMBOL

  (master, usta veya eitmen sembol)

  Hatrlanaca zere; semboller farkl enerji bedenlerinde etkili olurlar, 1. sembol

  fiziksel ve eterik bedenlere, 2. sembol duygusal / zihinsel bedenlere ve 3. sembol de

  zihinsel bedene ynelir. 4. sembol ise ruhsal bedende etkilidir. Bu sembol uygulama

  yaplan alanlarda kkl bir arnma salad iin son derece etkili ve gldr. Bu

  sembol sizi ok youn bir enerji frekansna aar. Bu nedenle kullanmn hafife

  almamak ve balayabilecek deiimlere de hazrlkl olmak gerekir.

  4. semboln bir geleneksel Usui izimi, bir de Tibet kkenli olduu bilinen izimi

  (6. sembol) vardr. Ben geleneksel izimini hem uyumlamalarda (Reiki eitmenlii

  aamasnda gsterilir), hem de Reiki enerji almalarnda, Tibet izimini ise

  uyumlamalarda ve arndrma almalarnda kullanyorum.

  4. semboln kullanm ekli;

  ncelikle bu sembol, kendi ruhsal geliiminiz ile ilgili yapacanz almalarda

  kullanlr. Reiki uyumlamas ya da uygulamas almam birine gnderme

  eklinde bir alma yaplmaz.

  Asla ama asla bu sembol, 2. sembolle yaplan mental uygulama almalarndaki

  gibi ZN ALINMADAN KULLANILMAZ. Her zamanki gibi fiziksel uygulamalarda

  yani dokunarak yaplacak almalarda izin alnmasna gerek yoktur.

  1. semboldeki gibi KORUMA zelliinden faydalanabilirsiniz. 4. sembol bu

  amala kullanldnda kiinin aurasn koruyucu bir koza gibi sarp sarmalar.

  Pratik alma

  Tepe akranzn bir kar kadar stnde beyaz renkte 4. sembol

  imgeleyin ya da izin, defa semboln ismini tekrar edin ve

  sembol genileterek nefesinizle kabul edin. Batan ayaa

  auranz dolaysyla bedeninizi koruyucu bir koza gibi sardn

  dnn, grn veya niyet edin

 • 4

  www.evreninhediyesi.com Copyright SerapToyata, 2014

  Kronik bir rahatszlk iin yaplacak fiziksel uygulamada; tam bir Reiki uygulamas

  yapldktan sonra hasta olan blgeye bu sembol izilerek almaya devam edilir.

  Kendinize veya gerektiinde bir bakasna, tm akralara 4. sembol + defa

  ismi izilerek alldnda, hem akralardaki varsa blokajlar giderilerek enerjisi

  dengelenmi olur. Hem de bedendeki btn negatif enerjinin boalmas

  salanm olur. Bu bir fiziksel uygulama almasdr. Dolaysyla izin alnmasna

  gerek yoktur.

  Bir elinizi yumruk yaparak tims bezinin zerine (barnzn), 4. sembol izerek ya

  da gznzde canlandrarak, 21-25 defa vurduunuzda baklk sistemini

  glendirmi olursunuz.

  Bu sembol, kristal ya da deerli bir ta temizleyip, pozitif enerjiyle yklemek iin

  de kullanlr:

  - Bunun iin nce bu nesneler, akan bir suyun altnda 1-2 dakika tutulduktan sonra mmknse gnete deilse kendi halinde kurumaya braklr.

  - Kristal ya da deerli ta avucunuza aln ve nce 4. sembol + defa ismi, sonra bugne kadar yklendii tm ac ve olumsuz enerjiden arnmas iin

  2. sembol + defa ismi, en sonunda da 1. sembol + defa ismi

  izerek uygulamay balatn ve bir sre Reiki vermeye devam edin.

  - Talarn kullanlma sklna gre bu ilemi yenilemekte (her gn ya da haftada bir) fayda vardr. Ben tak eklinde olan talar ne zaman

  kullanmsam, o gnn sonunda temizlemeyi tercih ediyorum.

  Ayrca 1. ve 2. sembollerde olduu gibi, yiyeceklerinizde, suyunuzda, bitkisel

  aylarn ifa etkisinin artmasnda ve ilalarn yan etkilerinden temizlenerek

  iyiletirici gcnn artmasnda, kullandnz krem vb. kozmetiklerinizin faydasnn

  artmasnda da, bu sembol izerek, arndrma zelliinden faydalanabilirsiniz.

  NER

  almalarmda 4.sembol altn renkli olarak

  imgeleyerek; fizik bedenim dahil tm enerji

  bedenlerimin, ben olan her alanmn

  onarlmasna niyet ederim ve izin veririm.

  Eer arnma almalarnz desteklemesini

  isterseniz 4.sembol mor renkte de

  imgeleyebilirsiniz.

 • 5

  www.evreninhediyesi.com Copyright SerapToyata, 2014

  4. sembol ile alma ekilleri;

  1. FZKSEL UYGULAMA almas

  Tam bir fiziksel uygulama yaparken, alma srasndaki herhangi bir anda veya

  almann sonunda; sol el yukar doru ak havada olmak zere, sa el ile

  sorun olan blgeye 4. sembol + defa ismi izilerek uygulanr ve sa el ilgili

  blge zerine konulur. 1-2 dakika bu ekilde kaldktan sonra havadaki sol el, sa

  elin yanna getirilir ve Reiki uygulamasna devam edilir.

  2. GNDERME almas

  3. sembol kullanlarak yaplan mental gnderme almas gibidir.

  Mental uygulama ve mental gnderme almalar gibi, izin alnarak yaplacak

  bir almadr. Yani; almalarda kurulacak cmlelerin sonuna ihtiyac olduu

  anda kullanmak zere evrene Reiki gnderiyorum eklinde izin cmlesi ifadesi

  eklenerek evrene braklr.

  almalar, 15 dk. sre ile 4 gn st ste ara vermeden yaplr. Ya da 1 saat

  sreyle kesintisiz uygulanarak bir defada yaplabilir.

  15 dakikalk almalar kesintisiz olmak artyla her ortamda yaplabilir ve alma

  amacna ular. Ancak bu alma rahatsz edilmeyecek bir ortamda yapld

  takdirde, kiinin ruhsal farkndalnn gelimesine katk salayacaktr.

  Baz kaynaklarda, allan konu ne ise, o konu ile ilgili almann tekrar iin 1 ay

  gemesinin gerektii belirtilmektedir. Ancak kendi almalarmda, gerek

  grld takdirde uygulama yaplan kiinin tepkileri de dikkate alnarak, bu sre

  beklenmeden allan konu ile ilgili olarak genelde 15-20 gn sonra tekrar

  yaplabilmektedir.

  3.aamadaki Mental Gnderme" almalarndaki gibi, gn iinde farkl

  konular ierecek ekilde, birden fazla gnderme yaplabilir. Yalnz bu

  durumda kiide, yorgunluk belirtileri grlebilir. Dolaysyla kiinin

  kendini iyi gzlemlemesi gerekir.

 • 6

  www.evreninhediyesi.com Copyright SerapToyata, 2014

  alma ekli; ster sol, ister sa avu iine veya havaya semboller izildikten

  sonra, aadaki forml adm adm uygulanarak iki el kar karya gelecek ve

  avu ileri birbirine bakacak ekilde, alma yaplr (RS-92).

  4.sembol; 3., 2. ve 1.sembollerin tm zelliklerini ve frekanslarn ierir. Bu

  sebepten dolay, gnderme almalarnda ayrca 3.sembol pek kullanlmaz. Eer

  sizin iinizden kullanmak geliyorsa; sembol izimlerinde bykten ke ilkesi ile

  ilk nce 4.sembol izilerek almaya balanmas gerektiini gz nnde

  bulundurun.

  Forml

  4 + SM-SOYAD + BHO , (konu cmlesi), izin cmlesi + 1

  Alm

  4. sembol (3 defa ismi) + isim-soyad (3 defa) + BHO, konu cmlesi, ihtiyac

  olduu anda kullanmak zere evrene Reiki gnderiyorum (3 defa tekrar) + 1. sembol

  (3 defa ismi)

  Konu ile ilgili rnek alma cmlelerine sayfa 10da yer verilmitir.

  5. SEMBOL

  Bu semboln ekli yldrm dmesi gibidir ve genelde uyumlamalarda kullanlr.

  Uyumlama srasnda, Reiki enerjisinin, Reikiye uyumlanan kiinin enerji

  bedenlerinden ve akralarndan gemesini salar. Ve uyumlama srasnda bu kiiden

  kan negatif enerjiyi yere aktmaya, topraklamaya yardmc olur. Eitmen ile

  rencinin enerji