ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA Anexa nr.3/01 CUPRINS ... ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA Anexa nr.3/01 Nr

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA Anexa nr.3/01 CUPRINS ... ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA Anexa nr.3/01 Nr

 • ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA Anexa nr.3/01

  Nr.

  formular

  01

  02

  15

  26

  27

  28

  29

  CUPRINS

  Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  Sume alocate de la bugetul de stat

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

  Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

  Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

  Bugetul pe programe

  Sinteza finantarii programelor

  Fisele programelor

  Programe de investitii publice

  Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

  pag.2

 • Denumire indicator

  SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  pe anii 2020-2023

  Anexa nr. 3 / 01 / 01 Pag. - mii lei -1

  Ca- pi- tol

  Sub- capi-

  tol

  Pa- ra- graf

  Gru- pa/

  Titlu

  Ar- ti- col

  Ali- ne- at

  5000

  5100

  01

  10

  20

  51

  57

  59

  70

  71

  01

  10

  20

  57

  59

  70

  71

  TOTAL GENERAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  67.836

  67.836

  63.736

  63.736

  31.400

  31.400

  24.000

  24.000

  7.326

  7.326

  730

  730

  280

  280

  4.100

  4.100

  4.100

  4.100

  59.310

  59.310

  55.210

  55.210

  31.400

  31.400

  22.800

  22.800

  730

  730

  280

  280

  4.100

  4.100

  4.100

  A B

  ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  63.059

  63.059

  62.059

  62.059

  34.226

  34.226

  20.000

  20.000

  6.953

  6.953

  670

  670

  210

  210

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  54.906

  54.906

  53.906

  53.906

  34.226

  34.226

  18.800

  18.800

  670

  670

  210

  210

  1.000

  1.000

  1.000

  66.695

  66.695

  65.695

  65.695

  37.306

  37.306

  20.000

  20.000

  7.509

  7.509

  670

  670

  210

  210

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  57.986

  57.986

  56.986

  56.986

  37.306

  37.306

  18.800

  18.800

  670

  670

  210

  210

  1.000

  1.000

  1.000

  66.695

  66.695

  65.695

  65.695

  37.306

  37.306

  20.000

  20.000

  7.509

  7.509

  670

  670

  210

  210

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  57.986

  57.986

  56.986

  56.986

  37.306

  37.306

  18.800

  18.800

  670

  670

  210

  210

  1.000

  1.000

  1.000

  pag.3

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 01 / 01 Pag. - mii lei -2

  Ca- pi- tol

  Sub- capi-

  tol

  Pa- ra- graf

  Gru- pa/

  Titlu

  Ar- ti- col

  Ali- ne- at

  5400

  6700

  5001

  5100 01

  01

  20

  01

  51

  01

  10

  20

  51

  57

  59

  70

  71

  01

  10

  II.Credite bugetare

  ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  4.100

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  7.326

  7.326

  7.326

  7.326

  7.326

  7.326

  67.836

  67.836

  63.736

  63.736

  31.400

  31.400

  24.000

  24.000

  7.326

  7.326

  730

  730

  280

  280

  4.100

  4.100

  4.100

  4.100

  60.510

  60.510

  56.410

  56.410

  31.400

  31.400

  A B

  ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA

  Program 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023

  1 2 3 4

  1.000

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  6.953

  6.953

  6.953

  6.953

  6.953

  6.953

  63.059

  63.059

  62.059

  62.059

  34.226

  34.226

  20.000

  20.000

  6.953

  6.953

  670

  670

  210

  210

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  56.106

  56.106

  55.106

  55.106

  34.226

  34.226

  1.000

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  7.509

  7.509

  7.509

  7.509

  7.509

  7.509

  66.695

  66.695

  65.695

  65.695

  37.306

  37.306

  20.000

  20.000

  7.509

  7.509

  670

  670

  210

  210

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  59.186

  59.186

  58.186

  58.186

  37.306

  37.306

  1.000

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  1.200

  7.509

  7.509

  7.509

  7.509

  7.509

  7.509

  66.695

  66.695

  65.695

  65.695

  37.306

  37.306

  20.000

  20.000

  7.509

  7.509

  670

  670

  210

  210

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  59.186

  59.186

  58.186

  58.186

  37.306

  37.306

  pag.4

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 01 / 01 Pag. - mii lei -3

  Ca- pi- tol

  Sub- capi-

  tol

  Pa- ra- graf

  Gru- pa/

  Titlu

  Ar- ti- col

  Ali- ne- at

  5101

  5401

  6500 01

  20

  57

  59

  70

  71

  01

  10

  20

  57

  59

  70

  71

  01

  20

  01

  51

  TITLUL II B