of 5 /5
emo izmir şubesi şubat 2016 24 > şubeden haberler EMO Aydın İl Temsilciliği'nde ger- çekleştirilen SMM üye toplantısın- da (9 Aralık 2015) gündeme gelen; SMM üyelerin ADM Elektrik Aydın İl Müdürlüğü nezdinde yaşadıkları so- runların doğrudan ilgililerine aktarıl- ması, çözüm önerilerinin gerçekleşti- rilmesine yönelik SMM üyeler ve ADM Elektrik Aydın İl Müdürlüğü yetkilile- rinin katılımı ile düzenlenen toplantı 7 Ocak 2016 tarihinde ADM Elektrik Aydın İl Müdürlüğünde gerçekleşti- rildi. Şubemiz adına Teknik Müdür Ali Fuat Aydın, Oda Avukatı Zeki İşlekel'in katıldığı toplantıya EMO Aydın İl Temsilcisi Haluk Demirci, EMO Didim İlçe Temsilcisi Nuran Aslan, EMO Nazilli İlçe Temsilcisi Mustafa Gürhan Şenbak, Teknik Görevli Recep Mercimek, SMM üyeler Yavuz Kaya, Murat Çakır, Ali Söğüt, Mustafa Tatlıbaş, Nurettin Ünlü, Ahmet Öztürk, Serkan Sürmen; ADM Elektrik Aydın Müdürlüğü'nden PMUM İşlemleri Uzmanı Okan Özer, Kuşadası İlçe İşletme Sorumlusu Şeref Aldoğan, Söke İlçe İşletme Yöneticisi Muhammet Hırlak, Didim İlçe İşletme Yöneticisi Oğuzhan Altınçöp, Söke İşletme Takım Lideri İsa Koyunsev, Sistem İşletme Uzmanı Baran Gürkan Güven, Yapım İşleri Uzmanı Üsame Yüzerler, Tüketici Hizmetleri Uzmanı Mustafa Taklak, Çine İşletme Yöneticisi Fatih Ersoy, Nazilli İlçe İşletme Yöneticisi Burak Tolga Güven, Sistem İşletme Uzmanı Hüseyin Gürevin, Yapım İşleri Bölge Yöneticisi Halil Yorgalı, Tüketici Hizmetleri Bölge Yöneticisi Fatih Göktepe katıldılar. Toplantıda enerji müsaadesi, proje onayları ve kabullerde gecikmelerin önlenmesi, hızlandırılması, trafolu abonelerde işletme sorumlusu aran- ması, bulundurmayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulması, enerjile- rinin kesilmesi, abone taleplerinde, işlemlerinde işletme sorumlusunun muhatap alınması, taleplerin işletme sorumlusu aracılığı ile iletilmesi, ba- kım ekipleri ile koordinasyon, işletme sorumluluğu bilgilerinin ilçe birimleri ile paylaşılması konuları ele alındı. Öte yandan proje onayları ile ilgili olarak elektrik iç tesislerinin proje onay yetkisinin, imar mevzuatı uya- rınca belediyelerde olduğu, ancak yapı denetim-belediye-elektrik dağıtım şirketi silsilesi ve kablo bacası-enerji odası uygulamalarının ilgili yönetme- lik gereği dağıtım şirketinin yetkisinde olduğu vurgulanarak, belediyelerde görev yapan üyelerle konuyla ilgili bir toplantı tertip edilmesi benimsendi. ADM Elektrik Aydın İl Müdürlüğü'nde Toplantı Şubemize bağlı olarak faaliyet yürüten Aydın İl Temsilciliğimizin, meslek, mes- lektaş ve öğrencilerimize daha iyi ve etkin bir şekilde hizmet verebilmesi amacıyla, 21 Ocak 2016 tarihi itibarı ile yeni temsilcilik bürosunda faaliyetine başladı. Aynı tarihte yapılan açılışa Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Murat Kocaman, Şube Teknik Müdürü Ali Fuat Aydın, Aydın Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, EMO Aydın İl Temsilcisi Haluk Demirci, Temsilci Yardımcıları Salih Eğerci, Halil Yorgalı, Ergün Evran ve üyelerimiz katıldılar. Aydın İl Temsilciliğimize yeni temsilcilik bürosunda başarılı çalışmalar diliyoruz. Aydın İl Temsilciliğimiz Yeni Hizmet Bürosuna Taşındı EMO Aydın İl Temsilciliği Adresi: Güzelhisar Mah. 32. Sokak No: 35 Aydın Tel . 0256 212 47 62 Faks : 0256 214 54 93 e-posta . [email protected]

ADM Elektrik Aydın İl Müdürlüğü'nde Toplantı

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ADM Elektrik Aydın İl Müdürlüğü'nde Toplantı

> ubeden haberler
EMO Aydn l Temsilcilii'nde ger- çekletirilen SMM üye toplantsn- da (9 Aralk 2015) gündeme gelen; SMM üyelerin ADM Elektrik Aydn l Müdürlüü nezdinde yaadklar so- runlarn dorudan ilgililerine aktarl- mas, çözüm önerilerinin gerçekleti- rilmesine yönelik SMM üyeler ve ADM Elektrik Aydn l Müdürlüü yetkilile- rinin katlm ile düzenlenen toplant 7 Ocak 2016 tarihinde ADM Elektrik Aydn l Müdürlüünde gerçekleti- rildi.
ubemiz adna Teknik Müdür Ali Fuat Aydn, Oda Avukat Zeki lekel'in katld toplantya EMO Aydn l Temsilcisi Haluk Demirci, EMO Didim lçe Temsilcisi Nuran Aslan, EMO Nazilli lçe Temsilcisi Mustafa Gürhan enbak, Teknik Görevli Recep Mercimek, SMM üyeler Yavuz Kaya, Murat Çakr, Ali Söüt, Mustafa Tatlba, Nurettin Ünlü, Ahmet Öztürk, Serkan Sürmen; ADM Elektrik Aydn Müdürlüü'nden PMUM lemleri Uzman Okan Özer, Kuadas lçe letme Sorumlusu eref Aldoan, Söke lçe letme Yöneticisi Muhammet Hrlak, Didim lçe letme Yöneticisi Ouzhan Altnçöp, Söke letme Takm Lideri sa Koyunsev,
Sistem letme Uzman Baran Gürkan Güven, Yapm leri Uzman Üsame Yüzerler, Tüketici Hizmetleri Uzman Mustafa Taklak, Çine letme Yöneticisi Fatih Ersoy, Nazilli lçe letme Yöneticisi Burak Tolga Güven, Sistem letme Uzman Hüseyin Gürevin, Yapm leri Bölge Yöneticisi Halil Yorgal, Tüketici Hizmetleri Bölge Yöneticisi Fatih Göktepe katldlar.
Toplantda enerji müsaadesi, proje onaylar ve kabullerde gecikmelerin önlenmesi, hzlandrlmas, trafolu abonelerde iletme sorumlusu aran- mas, bulundurmayanlar hakknda suç duyurusunda bulunulmas, enerjile- rinin kesilmesi, abone taleplerinde,
ilemlerinde iletme sorumlusunun muhatap alnmas, taleplerin iletme sorumlusu aracl ile iletilmesi, ba- km ekipleri ile koordinasyon, iletme sorumluluu bilgilerinin ilçe birimleri ile paylalmas konular ele alnd. Öte yandan proje onaylar ile ilgili olarak elektrik iç tesislerinin proje onay yetkisinin, imar mevzuat uya- rnca belediyelerde olduu, ancak yap denetim-belediye-elektrik datm irketi silsilesi ve kablo bacas-enerji odas uygulamalarnn ilgili yönetme- lik gerei datm irketinin yetkisinde olduu vurgulanarak, belediyelerde görev yapan üyelerle konuyla ilgili bir toplant tertip edilmesi benimsendi.
ADM Elektrik Aydn l Müdürlüü'nde Toplant
ubemize bal olarak faaliyet yürüten Aydn l Temsilciliimizin, meslek, mes- lekta ve örencilerimize daha iyi ve etkin bir ekilde hizmet verebilmesi amacyla, 21 Ocak 2016 tarihi itibar ile yeni temsilcilik bürosunda faaliyetine balad. Ayn tarihte yaplan açla Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Murat Kocaman, ube Teknik Müdürü Ali Fuat Aydn, Aydn Efeler Belediye Bakan Mesut Özakcan, EMO Aydn l Temsilcisi Haluk Demirci, Temsilci Yardmclar Salih Eerci, Halil Yorgal, Ergün Evran ve üyelerimiz katldlar. Aydn l Temsilciliimize yeni temsilcilik bürosunda baarl çalmalar diliyoruz.
Aydn l Temsilciliimiz Yeni Hizmet Bürosuna Tand
EMO Aydn l Temsilcilii Adresi: Güzelhisar Mah. 32. Sokak No: 35 Aydn Tel . 0256 212 47 62 Faks : 0256 214 54 93 e-posta . [email protected]
ubat 2016 emo izmir ubesi 25
>ubeden haberler
ubemiz tarafndan “Endüstriyel Tesislerde Yangn Riskleri ve Erken Tespit Teknolojileri” semineri; 7 Ocak 2016 tarihinde ADM Elektrik Aydn l Müdürlüü'nde, 21 Ocak 2016 tarihinde ESBA Eitim Salonu'nda gerçekletirildi.
Elk. Müh. Özcan Uurlu'nun
sunduu seminere; ADM Aydn l Müdürlüü'nde 19 kii, ESBA'ta 42 kii katld.
Özcan Uurlu sunumunda en- düstriyel tesislerde yangn riskleri- nin deerlendirilmesi, erken tespit teknolojileri ile ilgili gereksinimlerin belirlenmesi, ilgili yönetmelikler ve
standartlar, yangn ve gaz alglama sistemlerinin projelendirmesi ve uy- gulama esaslar, patlayc ortamlarda yangn ve gaz alglama sistemlerinin projelendirmesi ve uygulama esaslar konularn iledi. Uygulama örnekleri ile devam eden seminer soru cevap ksmyla tamamland.
Endüstriyel Tesislerde Yangn Riskleri ve Erken Tespit Teknolojilerinin Kullanm Semineri
Otellerde Yangn ve Gaz Alglama Sistemleri Projelendirme ve Uygulama Esaslar seminerleri Kuadas ve Didim'de gerçekletirildi.
Elk. Müh. Özcan Uurlu'nun su- numuyla 6 Ocak 2016 tarihinde EMO Kuadas lçe Temsilcilii'nde; 14 Ocak
2016 tarihinde ADM Elektrik Didim lçe letmesi'nde gerçekletirilen se- minerlere Kuadas'nda 9, Didim'de 10 üyemiz katld.
Seminerlerde; konuk arlama te- sislerinin güvenlik standartlarnn yan sra, Binalarn Yangndan Korunmas
Hakknda Yönetmelik ile TS/CEN TS 54-14 Standardnn konu özelindeki bölümlerine deinildi. Mevcut uygu- lamalardaki yanllar ve eksikler ör- neklenerek, proje ve uygulama süreç- lerinde üyelerinizin sorumluluklarna vurgu yapld.
Otellerde Yangn ve Gaz Alglama Sistemleri Projelendirme ve Uygulama Esaslar Semineri
Kuadas lçe Temsilcilii ADM Elektrik Didim lçe letmesi
ADM Elektrik Aydn l Müdürlüü Ege Serbest Bölgesi (ESBA)
emo izmir ubesi ubat 201626
> ubeden haberler
Bilindii gibi, topraklama tesisat- larnda kullanlan topraklayclarn yaylma direnci, zeminin cinsi ve özel- lii (toprak özgül direnci) ile toprak- layclarn boyutlarna ve düzenleme biçimine bal olduundan her türlü elektrik tesisat projeleri kapsamnda yer alan topraklama tesisat tasar- mna yönelik olarak yaplacak toprak- lama hesaplarnda kullanlmak üzere proje aamasndan önce toprak özgül direncinin ölçülmesi gerekmektedir.
Konuyla ilgili üyelerimizin bilgi birikimlerinin arttrlmas amacyla ubemizin yan sra bal temsilcilik- lerimizde de seminerler düzenlenme- si benimsenmi olup bu kapsamda 6 Ocak 2016 tarihinde EMO Kuadas lçe Temsilcilii'nde; 14 Ocak 2016 tarihinde ADM Elektrik Didim lçe letmesi'nde "Toprak Özgül Direnç Ölçümleri" konulu seminerler düzen- lendi. ube Teknik Müdürü Ali Fuat Aydn tarafndan sunulan seminerle-
re Kuadas'nda 7 üyemiz, Didim'de ise 10 üyemiz katld. Seminerlerde, toprak özgül direnç ölçümlerinin ilgili mevzuat açsndan ve teknik yönden gereklilii, balca ölçüm yöntemleri, ölçümlerde dikkat edilmesi gereken hususlar, nem, scaklk vb ölçüm so- nuçlarna etki eden faktörler, ölçüm sonuçlarnn raporlanmas, deer- lendirilmesi ve konuyla ilgili olarak kullanlabilecek yazlmlar konularna deinildi.
Toprak Özgül Direnç Ölçümleri Semineri
Bilindii gibi 11/11/1989 tarihli ve 20339 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan Elektrik ile lgili Fen Adamlarnn Yetki, Görev ve Sorumluluklar Hakknda Yönetmelikte yaplan deiiklik 9/2/2012 tarih ve 28199 sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yürürlüe girmitir.
Yaplan deiiklik ile elektrikle ilgili fen adamlarnn elektrik iç tesis yapm ilerine ilikin yetkileri "denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince veya Yap Denetim Kuruluunun de- netçi elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince üstlenilmi" olmas kaydyla 1. grup fen adamlar için balant gücü 1500 kW, 400 V’a kadar elektrik iç tesislerinin yapm, 2. grup fen adamlar için balant gücü 1250 kW, 400 V’a kadar elektrik iç tesislerinin yapm, 3. grup fen adamlar için balant gücü 500 kW, 400 V’a kadar elektrik iç tesislerinin yapm olacak ekilde yeniden düzenlenmitir.
Yap ruhsat alarak inasna balanan yaplarn yap kullanma izin belgesi almasna yönelik olarak fenni mesuliyetleri 4708 sayl Yap Denetimi Hakknda Kanun kapsamna bal olarak yap denetim irketlerinde görevli yap denetçisi üyelerimiz veya Teknik Uygulama Sorumlusu SMM üyelerimiz tarafndan üstlenilmekte, elektrikle ilgili fen adamlarnn bu konuda herhangi bir yetkileri bulunmamaktadr.
Öte yandan, özellikle tadilat, güç yükseltme vb. son durum-röleve projeleri ile yaplan uygulamalarda herhangi bir elektrik veya elektrik ve elektronik mühendisi fenni mesul aranmad bilinmektedir. Elektrikle ilgili fen adamlar tara- fndan gerçekletirilen elektrik iç tesisleri yapm ilerinin tümünde denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluunun elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince üstlenilmi olmasnn salanarak yukarda belirtilen yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir.
Üyelerimize Duyuru
ubat 2016 emo izmir ubesi 27
>ubeden haberler
MEHMET AN 14432 sicil nolu üyemiz Mehmet an 23 Ocak 2016 tarihinde aramzdan ayrld. 1963 ylnda Manisa- Kula’da doan Mehmet an; 1986 ylnda Yldz Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Elekt- ronik ve Haberleme Mühendislii Bölümü’nden mezun olmutu. Bir dönem SSK Genel Müdürlüü’nde, ar- dndan Türk Telekomünikasyon A..’de görev yapan an; DEÜ Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmaktayd. Mehmet an; ubemizde 24. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, 25. Dönem Yönetim Kurulu Yazman Üyesi olarak da görev almt. Yakaland hastalk nedeniyle aramzdan zamansz ayrlan an evli ve iki çocuk babasyd
SMAL SYAMÜK
7479 sicil nolu üyemiz smail Siyamük 2 ubat 2016 tarihinde aramzdan ayrld. 1953 ylnda zmir’de doan smail Siyamük; 1978 ylnda Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Makina Fakültesi Elekt- rik Bölümü’nden mezun olmutu. ube çalmalarna her zaman destek olan Siyamük; TEDA'ta balad meslek yaamn uzun yllar Türk Telekomünikasyon A..’de sürdürmütü.
YAAR ERTURAL
17256 sicil nolu üyemiz Yaar Ertural, 6 ubat 2016 tarihinde aramzdan ayrld. 1944 ylnda Manisa’da doan Yaar Ertural; 1989 ylnda Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Mühendislii Bölümü’nden mezun olmutu. Uzun yllar SMM olarak görev yapan Ertural, 2014 ylndan bu yana yap denetçisi olarak mesleki çalmalarn sürdürmekteydi.
Türk Telekom Bat 1 Bölge Müdürü görevine ba- layan üyemiz Timur Sevim, 30. Dönem ube Yönetim Kurulu Bakan Yardmcs Alpaslan Güzeli, Örgütlenme Sekreteri Mustafa Çnarl, i yeri temsilcileri smail ensoydan, Akn Karaklç ve Ümit Bilgen tarafndan 26 Ocak 2016 tarihinde ziyaret edildi.
ubemizde gerçekletirilen sempozyumlar, kong- reler, etkinlikler ve MSEM eitimleri hakknda bil- gilendirme yaplan toplantda haberleme alannda geçmite gerçekletirilen etkinlikler ve Mays aynda gerçekletirilen Nikola Tesla Sempozyumu çalmalar ve sonuçlar paylald.
Türk Telekom Bat-1 Bölge Müdürü Ziyareti
YTRDKLERMZ
TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu tarafndan bu yl dördüncüsü düzenlenecek olan Toplumcu Mühendislik Mimarlk Haftas 14-18 Mart 2016 tarihleri arasnda Dokuz Eylül, Ege ve Celal Bayar üniversitelerinde gerçekletiril- mesi planlanmaktadr.
Etkinlik program hakknda ayrntl bilgi için : www.izmir.emo.org.tr • www.tmmobizmir.org
Toplumcu Mühendislik ve Mimarlk Haftas
emo izmir ubesi ubat 201628
> ubeden haberler
ube Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Murat Kocaman ve ube Teknik Müdürü Ali Fuat Aydn 21 Ocak 2016 tarihinde Türk Telekom Aydn l Müdürü Arif Doyuran' ve ADM Elektrik Aydn l Müdürlüü Yapm leri Bölge Yöneticisi Halil Yorgal'y makamlarnda ziyaret ettiler.
Görümelerde ube çalmalarna ilikin bilgi verilerek, ube Genel Kurulu'na kurumsal düzeyde katlm çarsnda bulunuldu. Görümelerde, karlkl iletiim kurmann önemi vurgulanarak, ube çalmalarna destek verilecei iletildi.
Aydn'da Türk Telekom ve ADM Ziyaretleri
TMMOB zmir l Koordinasyon Kurulu, zmir Barosu Çada Avukatlar Grubu, KESK zmir ubeler Platformu ve DSK zmir Bölge Temsilcilii'nin çarsyla, zmir Adliyesi önünde 19 Ocak 2015 tarihinde "Bar için Akademisyenler" bildirisine destek açklamas gerçekletirildi. fade öz- gürlüünün Anayasa güvencesinde olduuna vurgu yaplan açklamada, açlan soruturmalarla Anayasa'nn ve uluslararas sözlemelerin ihlal edil- dii belirtildi.
Sloganlarla akademisyenlere des- tek mesajlar verilen kitlesel basn açklamasnda, ortak metin Avukat Yakup Gül tarafndan okundu. Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde kat- ledildiinin hatrlatld açklamada, "Bugün 19 Ocak. Bugün burada ol- mamz zorunlu klan linç ortamna benzer bir süreç sonunda öldürülen Hrant Dink'in ans önünde bir kere daha saygyla eiliyoruz" denildi. Akademisyenlerin süren iddet orta- mna kar bildiri yaynladklarna dik- kat çekilen açklamada öyle denildi:
"Kürt nüfusun youn olduu böl- gede uzun süredir devam eden çat- malara ilikin saptamalar içeren ve yaplmas gerekenleri dile getiren bir mektup, akademisyenler tarafndan
imzalanarak kamuoyuna duyuruldu. Bu duyurunun ardndan siyasi ira-
de bata olmak üzere himaye gören mafya liderlerinin de arasnda olduu bir güruh, linç kampanyas balatt. "Soruturmalar Yok Hükmünde"
Anayasa'nn 25. Maddesi'ndeki "Herkes, düünce ve kanaat hürriye- tine sahiptir. Her ne sebep ve amaç- la olursa olsun kimse, düünce ve kanaatlerini açklamaya zorlanamaz, düünce ve kanaatleri sebebiyle k- nanmaz ve suçlanmaz" hükmün ha- trlatld açklamada, öyle denildi:
"üphesiz, Anayasa'y uygulama görevi olanlar, Anayasal haklar da salamak zorundadr. Bu itibarla aç- lan idari ve adli soruturmalar tümü
ile Anayasa ve uluslararas sözleme- lerle kiilere tannan haklarn ihlali anlamn tamaktadr. Yani yok hük- mündedir. Emek ve demokrasi güçleri olarak akademisyenler üzerinden top- luma mesaj verme anlam tayan so- ruturmalarn derhal geri çekilmesini talep ediyoruz."
Toplumsal sorunlarn özgürlükle- rin güvence altnda alnd ve fikirle- rin özgürce tartlabildii bir zeminde çözülebileceine vurgu yaplan açk- lamada, "Düüncesini ifade edenlere dönük yaplan her türlü saldry ken- dimize yaplm sayarak, hukuki ve toplumsal olarak dayanma göstere- ceimize bir kere daha bütün taraflara duyuruyoruz" denildi.
zmir'de Akademisyenlere Destek Açklamas