Adgang til fiskeriallmenningen

 • View
  39

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Adgang til fiskeriallmenningen. Av Professor Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Fakultetet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi Universitetet i Tromsø. Hvordan åpne fiskeriallmenningen for unge fiskere?. Samarbeidsprosjekt mellom Fiskeriallmenningens Servicekontor - PowerPoint PPT Presentation

Text of Adgang til fiskeriallmenningen

 • Adgang til fiskeriallmenningenAvProfessor Torbjrn TrondsenNorges fiskerihgskoleFakultetet for Biovitenskap, Fiskeri og konomiUniversitetet i Troms

 • Hvordan pne fiskeriallmenningen for unge fiskere?Samarbeidsprosjekt mellomFiskeriallmenningens Servicekontor Norges fiskerihgskole Professor Torbjrn Trondsen og Frsteamanuensis Peter rebech Finansiert av Norges forskningsrd Troms FylkeskommuneNordland Fylkeskommune

 • BakgrunnLukking av store deler av fiskeriallmenningen i 1990 for nyrekruttering.Tildeling av kvoter en forutsetning for kunne delta i fisketStrukturpolitikk fra 2003 for farty ned til 15 meter Redere fikk tillatelse til sl sammen kvoter p frre kystfiskefartyerViderefring av strukturpolitikken i 2007 for farty ned til 11 meterTidsavgrensning og begrensning for hvor mange kvoter som kan samles p ett fartyBruksrettighetene er privatisert til marine ressurser som i flge Havressursloven tilligger fellesskapet NorgeIkke krav til faktisk deltakelse i fiske for opprettholde kvoterettigheter. Offentlige tildelte kvoterettigheter er blitt handelsvare som kan selges videre med fortjenesteEtableringshindringene i fiske er ket, ungdom stenges ute, frre arbeidsplasser, hyere inntekter til frre fiskere mens kystsamfunn avfolkes

 • Prosjektets hovedmlUtvikle alternative reguleringsmodeller for farty under 28 meter Opprettholde prinsippet om at fiskeriallmenningen er pen for individuell deltakelse Opparbeidede rettigheter i fisket innenfor rammen av et totalkvotesystem

  '

 • Krav til reguleringsmodelleneRegulere tilgang- og avgang av rederier og aktive skippere med opparbeidede historiske sedvanerettigheter. Skal motivere til en brekraftig hsting og verdiskapning av fiskeressurseneog til redusere det fangstpresset som flger av ket kapitalinnsats i omsettelige kvoterettigheter. gi pning for rekruttering inn i fisket av nye rederier og aktive skippere uten stor kapitalstyrke og hindre rettighetskonsentrasjon. Konsekvensen av modellene skal analyseres med hensyn til fordeling av verdiskapning.

 • Delml

  Beskrive tildelings- og opphres systemet for konsesjoner i fisketUtvikling av en oppdatert database for alle redere av farty under 28 meter med alle relevante data fra Fiskeridirektoratets farty- og rettighetsregister og fangsthistorien fra sluttseddelregisteret.Utforming og testing av deltakermodeller Foreta analyser av konomiske og kvotemessige konsekvenser av deltakermodellene for regioner og for typiske enkeltrederier.Utforming av konkrete forslag regelverk og forvaltningens organisering

 • ReferansegrupperProsjektleder: Torbjrn TrondsenReferansegruppe brukereSvein Johansen, Kystfisker (leder) Finn Nilsen, fiskerikandidat og finansrdgiverPaul Jensen, leder Norges kystfiskarlagOttar Nilsen, advokatOdd Handegrd, Seniorrdgiver NFHReferansegruppe forskningPeter rebech, frsteamanuensis, NFH Ottar Brox, professor emiretusTerje Vassdal, professor NFH

 • Arbeidsrapporter