Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  1/65

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  2/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  1MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  MOHD RAJAEI BIN MOHAMAD ALI

  MODUL PERSEDIAAN TERAKHIR

  SPM 2012

  ADDITIONAL MATHEMATICS

  CONTENT/ISI KANDUNGANBAHAGIAN 1A. Preview Modul Persediaan Matematik Tambahan SPM (MPT SPM) 2B. Preview Keseluruhan tentang Matematik Tambahan SPM Kertas 1 dan Kertas 2, 2012 3BAHAGIAN 2

  A. Tips Peperiksaan Terakhir Kertas 1 / Last exam Tips PAPER 1 5B. Cadangan Soalan Ramalan Pilihan Kertas 1 / Suggestion Question PAPER 1 23C. Tips Peperiksaan Terakhir Kertas 2/ Last Exam Tips PAPER 2 40D. Cadangan Soalan Ramalan Pilihan Kertas 2 / Suggestion Question PAPER 2 51

  IMPROVE from 60 TO SCORE A+

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  3/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  2MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  LAST EXAM TIPS PAPER 12012

  ADDITIONAL MATHEMATICS

  [Improve From 60 to A+]

  MOHD RAJAEI BIN MOHAMAD ALI

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  4/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  3MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  QUESTION SPM08 SPM09 SPM10 SPM11

  Q1 Function Function Function Function

  Q2 Function Function Function Function

  Q3 Function Function Function Function

  Q4 Quadratic Equation Quadratic Equation Quadratic Function Quadratic Function

  Q5 Quadratic Function Quadratic Function Quadratic Equation Quadratic EquationQ6 Quadratic Function Quadratic Function Quadratic Function Quadratic Function

  Q7 Indices & Logarithms Indices & Logarithms Indices & Logarithms Indices & Logarithms

  Q8 Indices & Logarithms Indices & Logarithms Indices & Logarithms Indices & Logarithms

  Q9 Progression Progression Progression Progression

  Q10 Progression Progression Progression Progression

  Q11 Progression Progression Progression Progression

  Q12 Linear Law Circular Measure Linear Law Linear Law

  Q13 Coordinate Geometry Vectors Coordinate Geometry Coordinate Geometry

  Q14 Coordinate Geometry Vectors Coordinate Geometry Coordinate Geometry

  Q15 Vectors Coordinate Geometry Vectors Vectors

  Q16 Vectors Trigonometric Function Vectors VectorsQ17 Trigonometric Function Trigonometric Function Circular Measure Circular Measure

  Q18 Circular Measure Integration Trigonometric Function Trigonometric Function

  Q19 Differentiation Differentiation Differentiation Differentiation

  Q20 Differentiation Differentiation Differentiation Differentiation

  Q21 integration Integration Differentiation Differentiation

  Q22 Statistics Permuatation&Combination Statistics Statistics

  Q23 Permuatation&Combination Probability Permuatation&Combination Permuatation&Combination

  Q24 Probability Statistics Probability Probability

  Q25 Probability Distribution Probability Distribution Probability Distribution Probability Distribution

  FORMAT KERTAS 1 ADD

  MATHS SPMJUMLAH SOALAN : 25

  JUMLAH MARKAH : 80

  Analisis Soalan Peperiksaan

  Sebenar SPM 2008-2011 mengikutsusunan soalan dan topik

  PERHATIAN:Sila fahamkan format Soalan kertas 1 ini sebaik mungkin.Inilah Kunci Kejayaan Sebenar untuk menjawab dengan baik kertas Matematik Tambahan Ini

  TAHUKAH ANDA!Kertas 1 Matematik Tambahan mengandungi 25 soalan dan membawa markah sebanyak 80%. Kertas 1 ini juga dikenali sebagai lubuk emas untuk mengorek markah semaksimum yang mungkindalam matematik tambahan.Ini kerana Soalan-soalan yang ditanya adalah asas-asas sahaja jika nak dibandingkan dengan Kertas 2.Jika anda selalu gagal dalam peperiksaan apa kata tumpukan pada

  kertas 1 ini sebagai persediaan terakhir sebelum memasuki dewan peperiksaan sebenar nanti..Disinilah perbezaan gred akan berlaku sama ada anda akan dapat A,B,C atau D..anda masih bolehmeningkat dengan mendadak dari D ke B atau dari C ke A,dan boleh juga meningkat dari D ke A jika kena dengan caranya.

  Satu masalah besar pelajar adalah TIDAK TAHU NAK BERMULA ,apabila ingin menjawab sesuatu soalan matematik tambahan.Punca utama adalah kerana pelajar-pelajar ini gagal

  mengenalpasti NAMA TAJUK dan gagal MENANGKAP KATAKUNCI yang terdapat didalam soalan menyebabkan pelajar tidak tahu apakah formula yang sesuai digunakan dan bagaimananak bermula. Oleh itu modul ini disusun bagi membantu pelajar mengatasi masalah utama ini

  *Tajuk diwarnakan hitam adalah

  tajuk-tajuk dari Tingkatan 4.*

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  5/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  4MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  Jika anda lihat stat istik bagi kertas 1 diatas,boleh dikatakan tajuk-tajuk yang keluar adalah sama sahaja setiap tahun.Walaubagaimanapun ini tidak bermakna Soalan yang ditanya

  adalah sama.Soalan yang ditanya Kadang-kadang bagi sesuatu tajuk kecil soalanya mempunyai sampai 2-3 bentuk Soalan..Disebabkan modul ini dirangka khas untuk membantupelajar yang lemah maka MC buat andaian,pelajar terbabit sudah pasti tidak tahu apakah soalan yang wajar didahulukan dan yang mana wajar dikemudiankan.

  Dicadangkan anda membaca segala tips yang diberikan sekurang-kurangnya dua kali sebelum peperiksaan bermula.Mudah-mudahan segala tips yang disampaikan dapat

  ,menyuntik semangat untuk anda terus mengulangkaji sehinggalah disaat yang terakhir.Tidak ada yang mustahil j ika anda berjaya mengulangkaji secara tersusun apa yang telah

  dibekalkan ,kami yakin anda mampu mengubah gred pencapaian Matematik tambahan dari E ke C dan dari C ke A+.

  Secara Umumnya Bab yang akan keluar didalam Kertas 1 Matematik Tambahan mengandungi 16 bab kesemuanya daripada 21 bab bagi tingkatan 4 dan 5. Berikut merupakan

  tajuk-tajuk yang akan Keluar didalam kertas 1 mengikut FORMAT peperiksaan sebenar SPM

  Berdasarkan kajian dan pemerhatian Kebiasaanya Format Kertas 1 untuk SPM tajuknya adalah seperti berikut:

  SUSUNAN SOALAN DAN BAB KEBIASAAN DALAM FORMAT KERTAS 1 SPM

  QUESTION CHAPTER MARKS

  Q1 Function 3

  Q2 Function 4

  Q3 Function 3

  Q4 Quadratic Equation 2Q5 Quadratic Function 3

  Q6 Quadratic Function 3

  Q7 Indices & Logarithms 3

  Q8 Indices & Logarithms 3

  Q9 Progression 2

  Q10 Progression 3

  Q11 Progression 2

  Q12 Linear Law 4

  Q13 Coordinate Geometry 4

  Q14 Coordinate Geometry 3

  Q15 Vectors 2

  Q16 Vectors 4

  Q17 Trigonometric Function 3Q18 Circular Measure 4

  Q19 Differentiation 3

  Q20 Differentiation 4

  Q21 integration 3

  Q22 Statistics 3

  Q23 Permuatation&Combination 4

  Q24 Probability 4

  Q25 Probability Distribution 4

  TOTAL 80

  Untuk membantu pelajar memahami dengan lebih baik tajuk,bentukdan format soalan,maka MC sudah sediakan modul dinamakan Last

  Exam Tips [PAPER 1]TOLONG JANGAN ABAIKANSEMUA

  SOALAN DAN KONSEP yang diterangkan didalam modulini..Semoga modul 2012 ini membantu ANDA SEMUA.selamat

  Berjaya.

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  6/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  5MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  Kebiasaanya Q1-Q3 adalah dari tajuk function.Untuk menjawab soalan ini anda WAJIB tahu 4 perkara ini

  a) Function Relationb) Absolute Functionc) Composite Functiond) Inverse Function

  CASE 1:FUNCTION RELATION/FUNCTION NOTAION

  Domain = {4, 9, 16}

  Codomain = {2, 3, 4, 5}Object = 4,9,16

  Image = 2, 3, 4

  Range = {2, 3, 4} *Image yang mempunyai objek sahaja*

  Relation between set A and B? = xxf )(

  EXAM TIPSUntuk (b) Sangat penting.jika anda mahu

  hilangkan modulus l l maka Jawapanyamestilah dipecah kepada dua iaitu (+) dan (-).

  CASE 2:ABSOLUTE FUNCTION

  CASE 3: INVERSE FUNCTION

  Remarks:Soalansubtopic Inverse function inibelum pernah tak keluar.Oleh itu sila berikan fokus

  yang lebih bagi subtopic ini

  Exam Tips 3Langkah 1:tambahkan sendiri y [penting]

  Langkah 2 :terbalikkan kedudukan y dan x.ini

  bertujuan untuk menghilangkan1

  p kepadapsahaja

  Langkah 3:Cari nilai y.maka nila y yanganda perolehi itulah inverse function

  EXAM TIPS: QUESTION 1-3 FUNCTIONS

  CASE 4: COMPOSITE FUNCTION

  The functions offand g are defined asf:xx 4andfg :x 4x + 3. Find the function g.

  [4 marks]

  Answer:

  Givenf(x) =x 4 andfg(x) = 4x + 3.fg(x) =f[g(x)]

  = g(x) 4g(x) 4 = 4x + 3g(x) = 4x + 7

  g :x 4x + 7

  EXAM TIPS

  Soalan ini sangat penting. Ideanya untukmendapatkan nilai g pelajar perlulah

  membuat pemecahan nilai yang

  besar.iaitu fg(x) dan bukanya f(x)

  FOKUS

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  7/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  6MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  EXAM TIPS: QUESTION 4 QUADRATIC EQUATIONS

  CASE 1: Given one roots

  Jawapan

  CASE 2: Given two roots

  Given -3 and are the roots of an equations 4x2 + bx + c = 0 .Find the

  value of b and c

  Jawapan

  03114

  03124

  04

  33

  4

  1

  4

  13

  2

  2

  2

  xx

  xxx

  xxx

  xx

  Compare with 4x2 + bx + c = 0

  Thus b = 11 , c = -3

  4

  1

  CASE 3: Given two EQUALS roots

  Jawapan

  EXAM TIPSKatakuncinya adalah

  one of the roots.

  Roots bermaksud nilaix tersebut.

  Diberix = -2 .gantikan dalam

  persamaan diberi.maka anda akan

  dapat nilai p

  EXAM TIPSKatakuncinya adalah

  Apabila diberikan 2 roots

  Roots bermaksud nilaix tersebut.

  Dalam soalan ini ada 2 nilai roots.

  4

  1

  3

  x

  x

  Langkah 1Langkah yang perlu anda lakukan adalah

  pindahkan -3 ke sebelah kiri begitu juga nilai

  pindahkan juga ke sebelah kiri

  Langkah 2

  Bandingkan persamaan yang anda perolehi

  dengan yang diberi didalam soalan.

  EXAM TIPSKatakuncinya adalah

  Two equal roots

  LANGKAH 1

  -Tukarkan quadratic equation diberidalam bentuk (general form)

  -Jadikan diakhir nilai = 0

  LANGKAH 2

  Kenal pasti formula yang perlu

  digunakan.ada 3 sila buatpilihan.contoh disebelah katakuncinya

  adalah two equal roots.lain-lain sila

  Lihat dibawah

  Quadratic EquationsTwo real roots b2-4ac > 0

  Two equal roots b

  2

  -4ac = 0No real roots b2-4ac < 0

  **Buat pilihan menggunakan 3

  persamaan ini**

  CASE 4: STRAIGHT LINE+ CURVE

  (SIMULTANEOUS EQUATION)

  The straight liney = 7x + 6 does notintersect with the curvey= x2 + 9x + n.Find the range of values ofn.

  [3 marks]

  Answer:y = 7x + 6

  y= x2 + 9x + nx2 + 9x + n = 7x + 6x2 + 2x + n 6 = 0The equation does not intersectb2 4ac < 0(2)2 4(1)(n 6) < 04 + 4n 24 < 01 + n 6 < 0n < 5

  EXAM TIPSKatakuncinya adalah

  -Does not intersect bermaksud b2 4ac < 0-diberi Straight line dan curve equation

  bermaksud penyelsaianya mestilah

  menggunakan simultaneous equation

  LANGKAH 1Gunakan kaedah simultaneous equatiuon dengan

  cara samakan kedua-dua nilai y tersebut

  LANGKAH 2Pindahkan semua nilai supaya disebelah

  kanann a bersamaan = 0LANGKAH 3Kenal pasti formula yang perlu

  digunakan.ada 3 sila buat pil ihan.contoh

  disebelah katakuncinya adalah does notintersect = no real roots.lain-lain sila

  Lihat dibawah

  Quadratic Equations

  Two real roots b2-4ac > 0

  Two equal roots b2-4ac = 0

  No real roots b2-4ac < 0

  FOKUS

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  8/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  7MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  EXAM TIPS: QUESTION 5-6 QUADRATIC FUNCTIONS

  CASE 1: QF and Graphs

  Jawapan

  2).(

  3).(

  2).(

  3)(2)( 2

  xc

  nb

  ma

  mxxf

  y min

  x min

  CASE 2: inequalities

  Solve inequality 452 xx

  EXAM TIPS

  LANGKAH 1Sila hafal general form quadratic function ini.

  nmxaxf 2

  )()(

  --kemudian bandingkan dengan equation yang diberi

  LANGKAH 2SANGAT PENTING sila bandingkan

  3)(2)( 2 mxxf

  nmxaxf 2)()(

  Jawapan (a)

  Oleh itu 3n .(ingat n adalah y min)

  Jawapan (b)

  Untuk nilai m .tandanya anda perlulah mengambil

  berlawanan dari yang diberi.jika .dalam kes diatas x

  min -2.maka Jawapan m = 2 sahaja.

  Jawapan (c)

  untuk Soalan c axis symmetry adalah garisan yang

  merentasi paksi x.dan pastikan anda meletakx=-2 dan JANGAN letak =-2 sahaja.perkataan x itu

  merujuk kepada persamaan (equation)

  2

  n = adalah nilai

  y max atau min

  1

  m = adalah nilai

  x max atau min

  EXAM TIPS -Sangat Penting Tajuk Ini!

  LANGKAH 1-Jadikan equation yang diberi dalam bentuk = 0-dapatkan 2 nilai x tersebut

  LANGKAH 2Lorekkan graphs bahagian dalam kerana dalam soalanmenunjukkan < (less)

  Quadratic besar dari 0 [ > 0 ]

  Quadratic kurang dari 0 [

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  9/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  8MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  LOGARITHMS

  CASE 3 : BASE DIBERI ADALAH SAMA (Guna Teknik Factorise)

  Solve the equation log5 (7x + 2) = log5 (3x + 4) + 1. [3 marks]

  log5 (7x+ 2) log5 (3x + 4) = 1

  log57x + 2

  3x + 4= 1

  7x + 2

  3x + 4= 5

  7x + 2 = 5(3x + 4)

  7x + 2 = 15x + 20

  x=

  9

  4

  CASE 4 : BASE DIBERI TIDAK SAMA (Guna Teknik Samakan base + Factorise)

  Given that log25s log5t= 0, express s in terms oft. [3 marks]

  log25s log5t= 0log25s = log5t

  log5s

  log5 25= log5t

  log5s

  2 log5 5= log5t

  log5s = 2 log5t

  log5s = log5t2

  s = t2

  EXAM TIPS

  Dalam Soalan case ini base nya adalah sama iaitu

  5..Pelajar hanya perlu fikir bagaimana cara untukfactorise kanya sahaja.

  Langkah 1

  Pindahkan log5 (3x + 4) ke sebelah kiri

  Langkah 2

  Factorisekan kedua-dua log tersebut menggunakan

  Laws of log iaitu

  y

  xLogyLogxLog aaa

  Langkah 3Pindahkan log5 ke sebelah kanan bersamaan 5

  1

  Laws of indices

  c

  a

  ay

  x

  cy

  xLog

  EXAM TIPSSoalan case ini base nya TIDAK SAMA.Langkah

  pertama mestilah pelajar perlu fikir untuk samakan

  base nya dahulu kemudian barulah guna Teknik

  factorise untuk menyelesaikanya.

  LOGARITHMSCASE 5 : INDICES KEPADA LOG

  Solve the equation 85x + 3 = 74x.

  Answer:

  85x + 3 = 74x

  log10 85x + 3 = log10 7

  4x

  (5x + 3) log10 8 = 4x log10 75x + 3

  4x=

  log10 7

  log10 8

  5x + 34x

  = 0.9358

  5x + 3 = 3.7432x(5 3.7432)x= 3

  x = 38.7432

  = 0.3431

  EXAM TIPS

  Teknik diguna apabila nilai disebelah kiri dankanan tiada factor sepunya atau tiada sifir yang

  sesuai digunakan.

  **Kiri (8) dan kanan (7)

  Cara penyelesainya.pelajar perlulah tambahkan

  log disebelah kiri dan kanan

  FOKUS

  LOGARITHMS (Mirip Trial Selangor 2012)

  CASE 6: INDICES KEPADA LOG

  Solve the equation6

  13.2 xx

  Answer:

  1

  7782.0

  7782.0

  7782.07782.0

  7782.0)47712.0()30103.0(

  7782.03log2log

  61log3log2log

  6

  1log)3.2log(

  x

  x

  xx

  xx

  xx

  xx

  FOKUS

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  10/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  9MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  EXAM TIPS: QUESTION 9-11 PROGRESSION

  CASE 1: A.P & G.P (Value x)

  A.P

  G.PEXAM TIPSCaranya adalah sama seperti diatasyANGBERBEZA adalah yang ini menggunakan

  formula GP sahaja.

  G.P (Jawapan a)Langkah 1

  Jika anda susun nilai yang diberi ianya akan

  menjadi begini.

  20x , 4x , 20x

  1T 2T 3T

  Langkah 2

  2

  3

  1

  2

  T

  T

  T

  T

  *Dari cara ini andaHANYA akan perolehi

  nilai x sahaja.*

  Langkah 3

  Gunakan formula ini untuk dapatkan ,r

  1

  2

  T

  Tr

  Jawapan (b) : Gunakan formula sahaja

  EXAM TIPSA.P

  Langkah 1 :Jika anda susun nilai yang diberi

  ianya akan menjadi begini.

  x7 , x2 , x

  13

  1T 2T 3T

  Langkah 2

  2312 TTTTd

  *Dari cara ini andaHANYA akan perolehi

  nilai x sahaja.*

  Langkah 3

  Gunakan formula ini untuk dapatkan ,d

  12 TTd

  CASE 2: A.P & G.P (Sum to infinity)

  EXAM TIPSSelain soalan dari case 1. Case 2 ini juga

  sangat popular teruatamanya dalam

  percubaan negeri SPM 2011.

  ***Per11,SBP11,Ter11,Phg11,Negeri 9,Sabah 11***

  Jawapan (a)

  Formula G.P1 nn arT

  Jawapan (b)

  Gunakan formula sum to infinity.

  RINGKASAN

  PELAJAR WAJIB TAHU MENGGUNAKAN FORMULA DIBAWAH

  A.P

  (1) x)nilaimencariuntuk(gunaatau 231212 TTTTdTTd

  (2) dnaTn )1( *digunakan apabila sesuatu soalan menyebut tentang

  -sesuatunth term (cthnya Given nth term,How many number between..,Find number of term.)

  (3) ])1(2[2

  dnan

  Sn *digunakan apabila sesuatu soalan menyebut tentang Sum of term,

  G.P

  (1)x)nilaimencariuntuk(gunaatau

  2

  3

  1

  2

  1

  2

  T

  T

  T

  T

  T

  Tr

  (2) 1 nn arT ***digunakan sama seperti A.P

  (3) 1rnilaisyaratnya1

  )1(

  r

  raS

  n

  n

  (4) 1rnilaisyaratnya1

  )1(

  r

  raS

  n

  n

  (5)

  r

  a

  1

  S **digunakan apabila sesuatu soalan menyebut tentang

  - Sum to infinity

  -angka dalam bentuk decimal [cthnya 0.575757] penyelesaianya 0.57 , 0.0057 , 0.000057- contoh 2 : [ 1.12121212 ] penyelesaianya 1 + , 0.12 , 0.0012 , 0.000012

  r

  a

  1

  1S **Kedah Trial 11**

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  11/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  10MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  EXAM TIPS: QUESTION 12 LINEAR LAW

  CASE 1: xyLog 1010 logagaints EXAM TIPSPelajar perlulah tahu persamaan umum

  linear law iaitu cmxy Kebiasaanya Soalan yang akan disoal adalahexpress equationdan find coordinate

  sahaja.

  Trick penyelesaian untuk SEMUA jenis soalan

  linear Law adalah SAMA sahaja.

  Langkah 1Fikir bagaimana cara nak tukar equation

  y dari maklumatdiberi KEPADA

  y seperti didalam graphs

  Caranya tambahkan10log pada equation

  yang diberi disebelah kiri dan kanan

  Langkah 2Gunakan konsep log iaitu

  nmmn aaa logloglog

  Langkah 3Jadikan dalam bentuk y = mx + c

  Untuk memudahkan senaraikan sepertidibawah

  y =

  x =

  m =c =

  dari cth disebelah

  erceptyc

  gradientm

  xx

  yy

  int

  x-x

  y-y

  GraphspadaLihatlog

  GraphspadaLihatlog

  12

  12

  10

  10

  ***Trial Kedah11Kelantan11, Selangor11,

  Negeri sembilan11*****

  CASE 2: xx

  yagaints

  EXAM TIPS

  Trick penyelesaianADALAH SAMAsahaja seperti dalam case 1

  Langkah 1

  Fikir bagaimana cara nak tukar equationy dari maklumatdiberi KEPADA-

  y seperti didalam graphs

  Equation dalam maklumat tiada x dibawahy.oleh itu anda perlulah tambahkan x

  dibawahnya supaya sama dengan graphs

  Langkah 2Jadikan dalam bentuk y = mx + c

  Untuk memudahkan senaraikan seperti

  dibawah

  y =

  x =m =

  c =

  dari contoh disebelah

  erceptyc

  gradientm

  xx

  x

  yy

  int

  x-x

  y-y

  GraphspadaLihat

  GraphspadaLihat

  12

  12

  ***Trial Terengganu11 Pahang11,

  Sarawak11, Melaka11*****

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  12/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  11MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  EXAM TIPS: QUESTION 13-14 COORDINATE GEOMETRY

  Berdasarkan ANALISIS 13 soalan Percubaan Negeri SPM 2012 menunjukkan tajuk ini

  terbahagi kepada 2 bentuk.

  BENTUK 1

  -perpendicular

  -parallel-Area

  BENTUK 2

  -collinear-ratio

  -Distance/locus

  CASE 1: PERPENDICULAR

  EXAM TIPSKatakunci adalah perpendicular (900)

  Langkah 1Tuliskan formula yang ingin diguna

  121 mm

  ***m = gradient

  *Kebiasanya 1 gradient diberi (1m ) dan

  satu lagi perlu dicari ( 2m )*

  Langkah 2

  Cari gradient1

  m melalui equation

  yang diberikan

  cmxy

  xy

  denganBandingkan

  2

  3

  1

  Maka3

  11 m

  Langkah 3

  Dapatkan 2m melalui formula

  3

  13

  1

  1

  2

  2

  21

  m

  m

  mm

  Langkah 4Cari Equation PQ

  63

  )0(36

  )( 11

  xy

  xy

  xxmyy

  CASE 2: PARALLEL

  EXAM TIPSKatakunci adalah parallel

  Bermaksud 21 mm Langkah 1Cari gradient bagi kedua-dua persamaan

  diberi.

  1

  1

  pxy

  ypx

  Gradientnya,m1 = p

  Untuk equation ini gradientnya boleh

  diperolehi dari formula

  a

  bm

  b

  y

  a

  x 2,1

  CASE 3: AREAEXAM TIPSKatakunci adalah Area

  Jangan lupa ulang semula coordinatepertama dan letakkan di kedudukan terakhir

  a = x - interceptb = y - intercept

  **bermakna dari soalan4

  3 2 m

  Langkah 2

  Samakan keduanya

  4

  3

  21

  p

  mm

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  13/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  12MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  CASE 4: COLLINEAR

  CASE 5: RATIO

  EXAM TIPSKatakunci adalah point Q divide PR with

  ratio 2:1

  nm

  myny

  nm

  mxnxyx 2121 ,),(

  EXAM TIPSKatakunci Collinear

  Bermaksud segaris.maknanya tiada luas.

  (Area = 0)

  CASE 6: DISTANCE/LOCUS

  EXAM TIPS

  Katakunci disini adalah 2PQ=QR

  *Ianya bermaksud jarak QR bersamaan 2 PQ.*

  **Penyelesaianya gunakan formula

  distance/locus

  2

  12

  2

  12

  2

  12

  2

  12 )()()()(2

  2

  yyxxyyxx

  QRPQ

  0

  0

  a

  a

  a

  a

  aa

  a

  1

  21

  21

  21210

  21212

  10

  )]2(17)7(3)(4[)]4(717)3)(2[(2

  10

  4

  2

  17

  7

  34

  2

  2

  10

  EXAM TIPS: QUESTION 15-16 - VECTOR

  Dari analisis soalan tahun-tahun lepas menunjukkan ada 2 BENTUK soalan dari bab vector ini.Bentuk 1 : soalan dari ayat. Bentuk 2 : soalan dari gambarajah

  2 BENTUK DIATAS AKAN SECARA SELANG SELI AKAN MENYOAL 4 PERKARA DIBAWAH

  a) Express in terms of-Lihat contoh. 2012b) Find Unit vector

  22.

  yx

  yjxivectorunit

  2012

  c) Magnitude Vector ada modulus 22 yxr 2012d) Vector ada parallel Atau collinear

  CASE 1: SOALAN DARI AYAT (Unit Vector)

  Given that a~

  = ( )72 and b~ = ( )1

  13 , find

  (a) the vector a~

  b~

  .

  (b) the unit vector in the direction ofa~

  b~

  .

  (a) a~

  b~

  = ( )72 ( )1

  13

  = ( )815 (b) Unit vector in the direction ofa

  ~ b

  ~

  17

  15j+8i

  15+8

  15j+8i

  22

  EXAM TIPS

  Unit Vector

  22yx

  yjxi

  MATHS

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  14/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  13MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  CASE 2: SOALAN DARI AYAT (MagnitudVector)Given that a

  ~= 3i + 9j and b

  ~= 2i + kj, find

  (a) a~

  b~

  in the formxi +yj.

  (b) the value ofkif |a~

  b~

  | = 13.

  Jawapan

  (a) a b~

  = 3i + 9j (2i + kj) = 3i + 9j + 2i kj= 5i + (9 k)j

  (b) |a~

  b~

  | = 13

  13)9(5 22 k = 13

  25 + (9 k)2 = 169(9 k)2 = 144

  9 k = 12k = 21

  or

  9 k = 12k = 3CASE 3: SOALAN DARI AYAT (parallel)Given that a~

  = (2k-1)i + 3j and b~

  = 4i + 5j, find k if

  2a+3b is parallel to y-axis

  Answer

  Langkah 1

  : cari hasil 2a +3b dahulu.

  21

  104

  15

  12

  6

  24

  5

  43

  3

  122

  k

  k

  k

  Langkah 2

  Parallel to yaxis bermaksud = (0,y)

  yq

  k

  qba

  0

  21

  104

  Langkah 3

  Dapatkan nilai k

  (4k+10 = q(0)4k =-10

  k =-5/2

  CASE 4: SOALAN DARI GAMBARAJAH (unit Vector)

  Diagram 9 shows vector OR

  drawn on a Cartesian plane.

  Diagram 9

  (a)Express OR

  in the form ( )xy .

  (b)

  Find the unit vector in the direction ofOR

  .

  Answer

  (a)OR

  = ( )125 (b)

  Unit vector in the direction ofOR

  = (12i~

  +5j~

  ) / 122 + 52

  = (12i~

  +5j~

  ) / 13

  EXAM TIPS

  Magnitude Vector

  22yxr

  EXAM TIPS

  Parallel Vector

  qba ,q is scalar...

  EXAM TIPS

  Unit Vector

  22yx

  yjxi

  MATHS

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  15/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  14MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  EXAM TIPS: QUESTION 17 TRIGONOMETRY FUNCTION

  CASE 1: Six Trigonometry Functions of Any Angles

  1 Given cosx= 0.4761 and 90 x 270, find the value of(a) x

  (b) secx

  [2 marks]Answer:

  (a) cosx= 0.4761cos = 0.4761 = 61 34'x = 180 + 61 34'

  = 241 34'

  (b)secx =

  1

  cosx

  =1

  0.4761

  = 2.1

  2 Solve the equation 20 sin2x= sinx+ 24 sin 30 for 0 x 360

  [4 marks]

  Answer:

  20 sin2x= sinx + 24 sin 3020 sin2x= sinx + 1220 sin2x + sinx 12 = 0(4 sin 3)(5 sin + 4) = 0

  sinx =3

  4

  x = 48 35', 131 25'or

  sinx= 4

  5

  x = 233 8', 306 52'

  Pelajar hasruslah menghafal dan tahu cara menggunakan formula dibawah

  Pelajar hasruslah tahu cara menggunakan formula dibawah

  MATHS

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  16/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  15MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  EXAM TIPS: QUESTION 18 CIRCULAR MEASURE

  Exam Tips

  1. 0180. rad 2. Arc, rs 3. Area, 2

  2

  1r

  **Soalan dalam paper 1 biasanya tajuk ini

  simple,basic dan tidak berbelit-belit.Persedian

  perlu dibuat Hafal FORMULA diatas dan tahu

  cara menggunakanya,sudah mengcukupi.

  *Jika Soalan bertanya tentan angle pastikan

  Jawapan anda berikan dalam bentuk radian.*

  3 Solve the equation 5 cos 2x = 13 sinx 9 for 0 x 360[2 marks]

  Answer:

  5 cos 2x = 13 sinx 95(1 2 sin2x) = 13 sinx 95 + 10 sin2x = 13 sinx 910 sin2x 13 sinx + 4 = 0(5 sin 4)(2 sin 1) = 0

  sinx =4

  5

  x = 53 8', 126 52'

  or

  sinx =1

  2

  x = 30, 150

  Pelajar hasruslah tahu cara menggunakan formula dibawah

  MATHS C h

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  17/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  16MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  EXAM TIPS: QUESTION 19 INTEGRATION

  7

  4

  62

  4

  2

  25

  62

  24182

  182

  )8(3

  18)([3

  18])(3[

  5

  2

  2

  5

  2

  2

  5

  2

  5

  2

  2

  5

  2

  5

  2

  5

  2

  k

  k

  xk

  xk

  dxx

  k

  xdxkdxxg

  dxkxxg

  Exam Tips**Tajuk ni sangat mudah dalam paper 1Kebiasaanya ada 2 format soalan.

  Format yang pertamaLANGKAH 1:Anda perlu tahu buat PEMECAHAN dr formula

  asal .

  LANGKAH 2:Kebiasaan dari 2 pecahan tadi.satu Jawapan anda

  boleh dapat secara terus dari soalan.Satu pecahan lagi Jawapan

  anda boleh perolehi dengan cara integrate

  FORMAT KEDUAContoh Soalan

  Given that ,Find

  (a)

  Penyelesaianya.

  Jika diperhatikan perbezaanya,nilai limit pada maklumat yangdiberi adalah 6,2 manakala pada soalan adalah terbalik dari nilai

  tersebut iaitu 2,6.

  Apa yang perlu anda buat adalah tambahkan nilaivesahaja.maka jawapanya adalah (-7)

  *Soalan ini diramalkan akan keluar*L

  6

  2

  7)( dxxf

  2

  6

  )( dxxf

  EXAM TIPS: QUESTION 20 STATISTICS

  Exam Tips**Dalam bab ini terlalu banyak formula perlu difahami.bukan

  Lupakan yang lain.WAJIB HAFAL!3 formula Dibawah sudah mengcukupi.

  FORMULA

  a) Standard Deviation, 22 )(xN

  x

  b) Mean,N

  xx

  c) Variance, 222 )(xN

  x

  ISTILAH (Sangat Penting)

  -Sum of Set Square Number= 2x -Sum of Set Number=x

  CASE 1: MEAN & STANDART DEVIATION

  MATHS C h

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  18/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  17MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  CASE 2: NEW MEAN,NEW MEDIAN,NEW MODE

  Diagram 1 shows the scores obtained by a group of

  players in a game.10, 15, 6, 15, 5, 17, 14

  Diagram 1

  (a) Find the mean, median and mode for the scores.

  (b) If the scores in Diagram 1 is multiplied by 9, and

  then added 7, find the mean, median and mode for

  the scores.

  Answer

  (a)Mean, x =

  xN

  =

  10 + 15 + 6 + 15 + 5 + 17 + 14

  7

  =82

  7

  = 11.71

  Median = 14

  Mode = 15

  (b) New mean = 9(11.71) + 7 = 112.39

  New median = 9(14) + 7 = 133New mode = 9(15) + 7 = 142

  Exam Tips

  **Case ini sangat penting untuk SPM 2011

  Jawapan (a)Gunakan formula sahaja

  **Mean

  Mean, x =xN

  **Median

  Pelajar perlu susun mengikut susunanmenaik terlebih dahulu

  5, 6, 10, 14, 15, 15, 17

  Median = nilai ditengah-tengah = 14

  Mode

  Kekerapan tertingi = 15

  Jawapan (b)Percayalah soalan ini sangat senang!!

  Katakunci adalahMultiplied by 9, and then added 7

  New mean

  New median

  New mode

  EXAM TIPS: QUESTION 21 PROBABILITY

  EXAM TIPS

  Soalan Probability ini sebenarnya Sangatmudah.

  Jika contoh disebelah diambil pelajar perlutumpukan pada bilangan kad dipilih (TWO

  CARD ARE DRAWN) dan satu lagi silafokuskan pada katakunci warna yang sama(same color)

  Kita buat kesimpulan 2 kad dipilih mestilahwarnaya adalah sama.oleh itu

  kebarangkalianya (Probability) adalah seperti

  berikut

  (G, G) + (Y, Y) + (R, R)

  ,

  105

  34

  14

  4

  15

  5

  14

  6

  15

  7

  14

  2

  15

  3

  Tolak 1 kerana tadianda sudah pilih satu

  cardMaka 5-1=4

  PERHATIAN:

  Soalan diatas meminta andadapatkan probability bagi warna

  kad yang sama (same color)

  Bagaimana jika soalan memintapada anda warna yang tidak sama( NOT same color)

  Jangan panic mudah sahaja.notsame color bermakna kedua-

  duanya BUKAN warna yang sama.

  Apa yang perlu dilakukan adalah(1- same color)

  105

  71

  105

  341

  Total Card (R+Y+G) = 15

  MATHS C h

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  19/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  18MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  EXAM TIPS: QUESTION 22 DIFFERENTIATION

  CASE 1: Equation Tangent

  Find the equation of the tangent to the curve

  y = (2x 5) (x 4) at the point (4, 0).

  Answer:

  y = (2x 5)(x 4)= 2x2 13x + 20

  dy

  dx= 4x 13

  At point (4, 0),dy

  dx= 4(4) 13

  = 3

  The gradient of the tangent at point (4, 0) = 3

  Equation:

  y = 3(x 4)y = 3x12

  CASE 2: Minimum Point

  The curvey = 3x2 + 6x 7 has aminimum point atx = k, where kis a

  constant.

  Find the value k.

  Answer:

  y = 3x2 + 6x 7dy

  dx= 6x + 6

  Wheny is minimum,dy

  dx= 0

  6x + 6 = 0

  x= 1k= 1

  CASE 3: Rate of Changes

  The volume of a sphere increases at the rate of

  44.8 cm3 s1. Find the radius of the sphere atthe instant when its radius is increasing at a rate

  of 0.7 cm s1

  .

  [Volume of sphere, V=4

  3r3]

  Answer:

  V=4

  3r3

  dV

  dr= 4r2

  dV

  dt= 44.8

  dr

  dt= 0.7

  CASE 4: Small of Changes

  Find the small change in volume of a sphere

  when the radius increases from 6 cm to 5.93 cm.

  [Volume of sphere, V=4

  3r3]

  Answer:

  V=4

  3r3

  dV

  dr= 4r2

  r= 5.93 6

  Vr

  dx

  dy

  VdV

  dr r

  = 4r2 0.07= 4(6)2 0.07= 10.08 cm3

  dV

  dt=

  dV

  dr

  dr

  dt

  44.8 = 4r2 0.7

  4r2 =44.80.7

  4r2 = 64

  r2 = 16

  r= 4 cm

  Exam Tips** Katakunci adalah EQUATION tangent curve.

  **Formulanya adalah )( 11 xxmyy

  ** gradientdxdym

  Langkah 1

  Didalam soalan coordinate ),( 11 yx sudah

  diberi iaitu (4, 0)...Oleh itu pelajar hanya perlu

  dapatkan nilai gradient sahaja

  Langkah 2

  Gunaklan formula )( 11 xxmyy untukmendapatkan equation

  Exam Tips** Katakunci adalah MINIMUM POINT

  **Formulanya adalah 0dx

  dy

  Langkah 1Pelajar perlu gunakan kaedah differentiation

  untuk dapatkan nilai

  dx

  dy

  Langkah 2

  Minimum point akan menjadikann nilai

  dx

  dy

  adalah 0

  Langkah 3

  Dapatkan nilai x.

  Exam Tips

  ** Katakunci adalah rate dan unit cm3 s1.

  **Formulanya adalahdV

  dt=

  dV

  dr

  dr

  dt

  dV

  dr= pelajar perlu buat differentiation

  dV

  dt= Volume changes of t = 44.8

  dr

  dt=Radius changes of t =0.7

  Exam Tips** Katakunci adalah Small Change inVolume

  **Formulanya adalahVr

  dV

  dr

  TIPS SANGAT PENTING!!**Khas untuk pelajar yang tak faham langsung

  soalan ini mahukan apa dan tak tahu langsung nak

  pakai formula apa.

  **Apa yang perlu anda lakukan adalah buat

  differentiation sahaja..Soalan ini adalah tajuk

  differentiation.apa jua soalan yang ditanya pasti

  akan meminta pelajar membuat

  dx

  dy

  *Dalam case 3 dan 4 pelajar perlu membuat

  dV

  dr

  dV

  drsama sahaja dengan

  dx

  dy

  MATHS C h

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  20/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  19MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  EXAM TIPS: QUESTION 23 PERMUTATION & COMBINATION

  CASE 1: PERMUTATION

  *Trial Sabah 2011*

  RAMALAN 1How many 3-digit numbers that are greater than 400 can be

  formed using the digits 1, 2, 3, 4, and 5 without repetition?

  Answer:

  = 12p x 2

  4p = 24

  RAMALAN 2

  How many 4-digit even numbers can be formed using the

  digits 1, 2, 3, 4, and 5 without repetition?

  Answer:

  = 12p x 3

  4p

  = 48

  RAMALAN 3How many 4-letter codes can be formed using the letters in

  the word 'GRACIOUS' without repetition such that the firstletter is a vowel?

  Answer:

  = 14p x 3

  7p

  = 840

  CASE 2: PERMUTATION

  ** Trial Kelantan dan Terengganu 2011**

  RAMALAN 1

  Diagram shows seven letter cards.

  A five-letter code is to be formed using five of these cards.

  Find

  a) The number of different five-letter codes that can be

  formed,b) The number of different five-letter codes which end with a

  consonant.

  Answer:

  a) 57p = 2520

  b) 46p x 1

  4p

  = 1440

  RAMALAN 2

  Diagram shows six numbered cards.

  A four-digit number is to be formed by using four of these

  cards.How manya) different numbers can be formed?b) different odd numbers can be formed?Answer:

  a) 6P4 = 360

  b) 5P3 x4P1

  = 240

  ROFINU M

  987541

  Exam Tips** Katakunci adalah 3-digit numbers dan greater than 400

  Langkah 1:

  Buat 2 garis seperti dibawah

  d

  c

  b

  a PP .

  b = adalah digit pertama [gerenti = 1]

  a = Total digit mengikut syarat diberikan.SyaratHow many number

  greater than 400.Jawapan 4 dan 5 } 2 nombor 1

  2

  p

  d = adalah baki digit yang tinggal [dalam soalan sebelah = 2 digit.

  1 digit sudah diambil maka baki yang tinggal adalah 2]

  c = total digit keseluruhan yang tinggal = 4

  Asalnya ada 5 nombor.tetapi 1 nombor sudah diambil maka total bakinya

  adalah 4 saha a.

  etT

  TotalP arg

  1

  2p

  24p

  2

  4p

  Exam TipsEven Number = 2 dan 4 } Total Digit pertama = 2

  Baki digit [4-1 = 3 digit]

  Digit pertama.Gerenti 1

  Exam TipsJawapan (a)

  Ingat kembali formulanya etTTotalP

  arg

  Target adalah four-digit number

  Total adalah = 6 digit

  MATHS C t h

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  21/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  20MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  CASE 3: COMBINATION

  ** Trial Johor,Melaka,Perak,SBP dan Selangor 2011**

  RAMALAN 1A committee of 3 boys and 3 girls are to be formed from 10 boys and 11 girls.

  In how many ways can the committee be formed?

  Answer:

  3

  10C x 3

  11C

  = 19800

  RAMALAN 2A badminton team consists of 8 students. The team will be chosen from a group of 8 boys

  and 5 girls. Find the number of teams that can be formed such that each team consists ofa) 5 boys,b) not more than 2 girls.

  Answer:

  a)5

  8C x

  3

  5C = 560

  b) If the team consists of 8 boys and 0 girl 88C x 0

  5C = 1

  If the team consists of 7 boys and 1 girl 78C x 1

  5C = 40

  If the team consists of 6 boys and 2 girl 68C x 2

  5C = 280

  The number of teams that can be formed = 1 + 40 + 280= 321

  RAMALAN 3 (SPM2011)

  A debating team consists of 6 students. These 6 students are chosen from 2 monitors, 3

  assistant monitors and 5 prefects.

  a) there is no restriction,

  b) the team contains only 1 monitor and exactly 3 prefects.

  Answer:

  a) 610C = 210

  b) 12C x 3

  5C x 2

  3C = 60

  Exam Tips

  BOY GIRL

  Step 1: C C

  Ingat formulaetT

  TotalC arg !

  Step 2 : 310C

  311C

  Total Boy = 10 Total Boy = 11

  Dipilih = 3 (Target Dipilih = 3 (Target)

  Exam TipsJawapan (a)

  No restriction = tiada syarat automatic gunakan formula asaletT

  TotalC arg

  Exam TipsJawapan (b)

  TARGET 6 students ..Ingat formulaetT

  Total

  C arg

  Ada Syarat

  Langkah 1 :Isikan target mengikut syarat diberikan .iaitu M = 1,P = 3 automatik AM = 2

  MONITOR PREFERCTS ASSISTANT MONITOR

  1C 3C

  2C

  LAngkah 2 : Isikan total dari yang diberikan iaitu total M = 2,P = 5 ,AM =3

  MONITOR PREFERCTS ASSISTANT MONITOR

  1

  2C

  x 3

  5C x 2

  3C = 60

  USAHA DOA TAWAKALMATHS C t h

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  22/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  21MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  CASE 5:

  ** Trial Pahang,Perlis 2011**

  RAMALAN 1Diagram shows five cards of different letters.

  a) Find the number of possible arrangements, in a row, of all the cards.b) Find the number of these arrangements in which the letters A and N are

  side by side.

  Answer:

  a) 5! = 120

  b) 4! x 2!= 48

  R A J I N

  Diagram below shows a standard normal

  distribution graph.

  The probability represented by the area of the

  shaded region is 0.803

  a) Find the value of )( kZP b) X is a continuous random variable

  which is normally distributed with a

  mean of and a standard deviation of

  2.If the value of X is 85 when the

  scoreZ is k,find the value of

  .[3 marks]

  EXAM TIPS: QUESTION 25 PROBABILITY DISTRIBUTION

  Exam Tips

  Apa yang pelajar perlu faham jumlah bagi

  kedua-dua luas dibawah graph adalah 0.5 +0.5 =1

  Answer

  (a)

  0985.02

  803.01)(

  kZP

  (b)

  Hafal Formula ini

  XZ

  X Random variable Mean Standard deviation

  scoreZ

  42.82

  2

  8529.1

  XZ

  Area = 0.5 Area = 0.5

  Perlu dibahagi 2 kerana

  nilai k didalamgambarajah ada 2Sebab total = 1

  Exam Tips

  Nilai z mestilah diperolehi dari dalam graph.

  Lihat muka surat disebelah

  EXAM TIPS: QUESTION 25BINOMIAL DISTRIBUTION

  FOKUS 2012

  FOKUS 2012

  1 The discrete random variableXhas a binomial probability distributionwith n = 4, where n is the number of trials. Table 1 shows the probability

  distribution ofX.

  x P(X=x)

  01

  16

  11

  4

  2 k

  31

  4

  41

  16

  :

  Find

  (a) the value ofk.

  (b) P(X 3).[3 marks]

  [3 markah]

  Answer:

  (a)k +

  1

  16

  1

  4

  1

  4

  1

  16= 1

  k =3

  8

  (b)P(X 3) =

  1

  4+

  1

  16

  =5

  16

  Exam Tips

  TOTAL Probability = 1

  FOKUS 2012

  USAHA DOA TAWAKALMATHS C t h

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  23/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  22MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  SUGGESTION QUESTIONPAPER 1

  [Improve From 60 to A+]

  Bagaimana Z =1.29?dan bukan =0.0985?

  Ini kerana nilai z tersebut anda perlu dapatkan dari dalam table.Didalam peperiksaan table ini akn

  diberikan kepada anda.cara untuk dapatkan adalah seperti diatas. Z=1.29

  ****Begitu ramai pelajar melakukan kesilapan mudah ini.pastikan anda bukan termasuk didalam

  golongan ini.****

  42.82

  2

  8529.1

  XZ

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS C t h

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  24/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  23MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  SUGGESTION QUESTION 1-3: FUNCTION

  1 Diagram 1 shows the relation between set

  Mand setNin the arrow diagram.

  State the

  (a) images of 12

  (b) objects of 2

  (c) domain of this relation

  (d) range of this relation

  [2 marks]

  Answer:

  (a) 2, 3

  (b) 6, 12, 16

  (c) {6, 12, 16}

  (d) {2, 3}

  2 Given {(16, 2), (20, 2), (20, 5)}.

  State the

  (a) images of 20

  (b) objects of 2(c) domain of this relation

  (d) range of this relation

  [2 marks]Answer:

  (a) 2, 5

  (b) 16, 20

  (c) {16, 20}

  (d) {2, 5}

  4 Given the functionf:x |x2 5|.(a) Find the images of 6, 6 and 7.

  (b) Find objects which have the image of4.

  [4 marks]

  Answer:

  f(6) = |(6)2 5|= |31|

  = 31f(6) = |(6)2 5|

  = |31|

  = 31

  f(7) = |(7)2 5|= |44|

  = 44

  f(x) = 4

  |x2 5| = 4So,

  x2 5 = 4x2 = 9

  x= 3, 3and

  (x2 5) = 4x2 = 1

  x= 1, 1

  3 Given functionf:x 8x 2, find the(a) image of 7(b) object which has the image 34

  [3 marks]

  Answer:

  (a) f(7) = 8(7) 2

  = 54(b) f(x) = 34

  8x 2 = 348x = 32x = 4

  5 The fuctionfis defined asf:xx + 4.Find

  (a)1

  (2)

  (b) 1(x)

  [3 marks]

  Answer:

  (a) Letf1

  (2) = k

  Sof(k) = 2k+ 4 = 2

  k= 2Therefore,f

  1(2) = 2(b) Letf

  1(x) =y

  Sof(y) =x

  y + 4 =x

  y =x 4Therefore,f

  1(x) =x 4

  6 The fuctionsfand g are defined asf:x 1 8x and g :x 2x 5.Find gf

  1(x).

  [3 marks]

  Answer:

  Letf1

  (x) =ySof(y) =x

  1 8y =x

  y =1 x

  8

  Thereforef1(x) =1 x

  8

  gf1(x) = g(f1(x))

  = g(1 x

  8)

  = 2(1 x

  8) 5

  =

  x 21

  4

  7 The functions offand g are defined asf

  :xx + 3 and g :x 4 x. Find thecomposite function ofgfandfg.

  [3 marks]Answer:

  Givenf(x) =x + 3 and g(x) = 4 x.gf(x) = g(f(x))

  = g(x + 3)

  = 4 (x + 3)= x + 1

  fg(x) =f(g(x))

  =f(4 x)= (4 x) + 3= x + 7

  8 The functions offand g are defined asf

  :xx 9 and g :x 9x 3. Find thecomposite function ofgfandfg.

  [3 marks]

  Answer:

  Givenf(x) =x 9 and g(x) = 9x 3.gf(x) = g(f(x))

  = g(x 9)= 9(x 9) 3= 9x 84

  fg(x) =f(g(x))

  =f(9x 3)= (9x 3) 9= 9x 12

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  25/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  24MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  SUGGESTION QUESTION 4: QUADRATIC EQUATION

  1It is given that

  5

  2is one of the roots of the

  quadratic equation 4x2 8x + q = 0. Findthe value ofq.

  [2 marks]

  Answer:

  4(5

  2)2 8(

  5

  2) + q = 0

  25 20 + q = 0q= 5

  2 Form the quadratic equation which has the

  roots 3 and3

  4.

  [4 marks]

  Answer:

  x2 (3 +3

  4) + (3)(

  3

  4) = 0

  x2 (9

  4)x+ (

  9

  4) = 0

  4x2 + 9x 9 = 0

  3 The quadratic equation 4x2 + mx + n = 0has roots 8 and 9. Find the values ofmand n.

  [3 marks]

  Answer:

  (x a)(x b) = 0(x 8)(x + 9) = 0x2 +x 72 = 04x2 4x + 288 = 0Therefore,

  m= 4 and n = 288

  4 The quadratic equation 4x2 +px + q = 0 has

  roots 1 and 5. Find the values ofp and q.

  [4 marks]

  Answer:

  (x a)(x b) = 0(x + 1)(x + 5) = 0

  x2 + 6x + 5 = 0

  4x2 + 24x + 20 = 0

  Therefore,

  p = 24 and q = 20

  5 The straight liney = 5x + 6 does not

  intersect with the curvey = 6x2 + 5x + q.

  Find the range of values ofq.

  [3 marks]

  Answer:

  y = 5x + 6

  y = 6x2 + 5x + q

  6x2 + 5x + q = 5x + 6

  6x2 + q 6 = 0The equation does not have real roots

  b2 4ac < 0(0)2 4(6)(q 6) < 0 24q + 144 < 024q< 144q > 6

  7 The quadratic equation

  (4q 3)x2 2x 4 = 0 has twodifferent roots, q is a constant.

  Find the range of values ofq.

  [3 marks]

  Answer:

  (4q 3)x2 2x 4 = 0The equation has two different roots

  b2 4ac > 0(2)2 4(4q 3)(4) > 04 64q 48 > 064q > 44

  q> 11

  16

  6 The straight liney= 6 4x does notintersect with the curvey= x2 +x + m.Find the range of values ofm.

  [3 marks]

  Answer:

  y= 6 4xy= x2 +x + mx2 +x + m= 6 4xx2 + 5x + m 6 = 0The equation does not have real roots

  b2 4ac < 0(5)2 4(1)(m 6) < 025 + 4m 24 < 04m< 1

  m< 1

  4

  8 The quadratic equation 8x2px + 2 =x

  has two equal roots,p is a constant.

  Find the values ofp.

  [3 marks]Answer:

  8x2px + 2 =x8x2+ (p 1)x + 2 = 0The equation has two equal rootsb2 4ac = 0(p 1)2 4(8)(2) = 0p2 + 2p+ 1 64 = 0p2 + 2p 63 = 0(p 7)(p + 9) = 0p = 7 orp= 9

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  26/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  25MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  SUGGESTION QUESTION 5-6: QUADRATIC FUNCTION

  1 Diagram 3 shows the graph of a quadraticfunctionf(x) = (x + s)2 7, where s is aconstant.

  The curvey =f(x) has a minimum point

  (7, t), where tis a constant. State

  (a) the value ofs

  (b) the value oft

  (c) the equation of the axis ofsymmetry

  [3 marks]

  Answer:

  (a) s= 7(b) t= 7( ) x = 7

  2 Diagram 4 shows the graph of a quadraticfunctionf(x) = 2(x + m)2 7, where m is aconstant.

  The curvey =f(x) has a minimum point (4,

  n), where n is a constant. State

  (a) the value ofm

  (b) the value ofn

  (c) the equation of the axis of symmetry

  [3 marks]

  Answer:

  (a) = 4(b) = 7(c) x = 4

  3Diagram 1 shows the graph of a quadraticfunctionf(x) = 5(x + h)2 + 6, where h is a

  constant.

  Diagram 1

  The curvey =f(x) has a minimum point (8, k),

  is a constant. State

  (a) the value ofh

  (b) the value ofk

  (c) he equation of the axis of symmetry

  [3

  Answer:

  (a) h= 8(b) k= 6

  (c) x = 8

  4 Diagram 2 shows the graph of a quadraticfunctionf(x) = (x + s)2 6, where s is aconstant.

  Diagram 2

  The curvey =f(x) has a minimum point

  (6, t), where tis a constant. State

  (a) the value ofs

  (b) the value oft

  (c) th equation of the axis of symmetry

  Answer:

  (a) s = 6(b) t = 6(c) x = 6

  7 Find the range of the values ofx suchthat (4x 2)(x+ 4) 2x + 8.

  [3 marks]

  Answer:

  (4x 2)(x+ 4) 2x + 84x2 18x 8 2x + 84x2 16x 16 04(x2 + 4x+ 4) 04(x + 2)(x+ 2) 0

  The range of values ofx isx 2 orx 2

  5 Find the range of the values ofx such that

  x(x 4) 4.

  [3 marks]

  Answer:

  x(x 4) 4x2 4x+ 4 0(x + 2)(x+ 2) 0

  The range of values ofx isx 2 orx 2

  6 Find the range of the values ofx such that

  x(x 7) 12. [3 marks]

  Answer:x(x 7) 12x2 7x+ 12 0(x + 4)(x+ 3) 0

  The range of values ofx isx 3 orx 4

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  27/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  26MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  SUGGESTION QUESTION 7-8: INDICES & LOG

  1 Solve the equation 2x + 3 2x + 2 = 8.

  Answer:

  2x + 3 2x + 2 = 82x23 2x22 = 238(2x) 4(2x) = 234(2x) = 23

  2x + 2 = 23

  x + 2 = 3

  x = 1

  2 Solve the equation 2x + 7 2x + 6 = 64.

  [3 marks]

  Answer:

  2x + 7 2x + 6 = 642x27 2x26 = 26128(2x) 64(2x) = 2664(2

  x) = 26

  2x + 6 = 26

  x + 6 = 6

  x = 0

  3 Solve the equation 32x 2 = 8

  5x.

  [3 marks]

  Answer:

  32x 2 = 85x

  25(x 2)

  = 23(5x)

  5x 10 = 15x(5 + 15)x = 10

  x =1

  2

  4 Solve the equation 254x + 5 = 125

  5 5x.

  [3 marks]

  Answer:

  254x + 5 = 1255 5x

  52(4x + 5) = 53(5 5x)

  8x+ 10 = 15 15x(8 + 15)x= 15 10

  x =5

  23

  SUGGESTION QUESTION 9-11: PROGRESSION

  1 Three consecutive terms of an

  arithmetic progression are 13 x, 8, 13+ 3x. Find the common difference of the

  progression. [4 marks]

  Answer

  13 + 3x 8 = 8 (13 x)2x = 16

  x = 8

  d= 8 (13 (8))= 3

  2 The first three terms of an arithmetic

  progressino are 7h + 2, k, 5h + 12.

  (a) Express kin terms ofh.

  (b) Find the 6th term of the

  progression in terms ofh.

  [4 marks]

  Answer:

  (a) k (7h+ 2) = (5h+ 12) k2k= 12h + 14k= 6h + 7

  (b) a= 7h + 2d= k+ 7h 2

  = (6h + 7) + 7h 2= h + 5

  T6 = a + 5d

  = 7h + 2 + 5(h + 5)= 7h + 2 + 5h + 25= 2h + 27

  3 The first three terms of a geometric

  progression arex, 24, 96.

  Find

  (a) the value ofx.

  (b) the sum from the 4th term to the

  6th term.

  [3 marks]

  Answer:

  (a) r = 9624

  = 4

  x

  24=

  24

  96

  x =24

  96 24

  = 6

  (b)S6 =

  6(46 1)4 1

  = 8190

  S3 = 6 + 24 + 96= 126

  Sum = 8190 126= 8064

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  28/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  27MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  SUGGESTION QUESTION 12 : LINEAR LAW

  1 The variablesx andy are related by the

  equationy =px5

  , wherep is a constant.

  (a) Convert the equationy =px5

  to

  linear form.(b) Diagram 1 shows the straight lineobtained by plotting

  log10y against log10x.

  Diagram 1

  Find the value of

  (i) log10p.

  (ii) q.

  Answer:

  (a) log10

  = 5 (b) (i) log10p = Yintercept

  = 7

  (ii) log10y= 5(3) + 7= 8

  q = log10y= 8

  2 The variablesx andy are related by the

  equationy =px4

  , wherep is a constant.

  (a) Convert the equationy =px4

  to

  linear form.(b) Diagram 2 shows the straight lineobtained by plotting

  log10y against log10x.

  Diagram 2

  Find the value of

  (i) log10p.

  (ii) q.

  Answer:

  (a) l

  (b) (i) log10p = Yintercept= 7

  (ii) log10y= 4(4) + 7= 9

  q = log10y= 9

  3 The variablesx andy are related by the

  equationy2 = 6x(x 6).Diagram 3 shows the straight line graph

  obtained by plottingy2

  xagainstx.

  Diagram 3

  Find the value ofp and q.

  [2 marks]

  Answer:

  y2 = 6x(x 6)y2

  x= 6(x 6)

  y2

  x= 6x 36

  Wheny2

  x= 0,

  0 = 6x 36x = 6p =x = 6

  Whenx = 3,y2

  x = 6(3) 36= 18

  q =y2

  x= 18

  4 The variablesx andy are related by the

  equationy2 = 2x(x 6).Diagram 4 shows the straight line graph

  obtained by plottingy2

  xagainstx.

  Diagram 4

  Find the value ofp and q. [2 marks]

  Answer:

  y2 = 2x(x 6)y2

  x= 2(x 6)

  y2

  x= 2x 12

  Wheny2

  x= 0,

  0 = 2x 12

  x = 6p =x = 6

  Whenx = 2,y2

  x= 2(2) 12

  = 8

  q =y2

  x= 8

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  29/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  28MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  SUGGESTION QUESTION 13-14: COORDINATE GEOMETRY

  1 Find the equation of the straight line

  which passes through P(5, 5) and isparallel to the straight line joining Q(7,

  3) danR(6, 7).[3 marks]

  Answer:

  Gradient ofQR

  =7 + 3

  6 7

  = 10

  13

  Equation:

  y 5 = 10

  13(x 5)

  13y + 65 = 10x 5010x + 13y 115 = 0

  2 Find the equation of the straight line which

  passes throughA(4, 1) and isperpendicular to the straight line joining

  B(9, 7) dan C(1, 4).[3 marks]

  Answer:

  Gradient ofBC

  =4 + 71 + 9

  =3

  8

  (3

  8)m2= 1

  m2= 8

  3

  Equation:

  y 1 = 8

  3(x + 4)

  3y 3 = 8x 328x + 3y + 29 = 0

  4 The pointJ(1, 11) divides a straight line joining P(7, 5) and Q(5, 14) in the ratio e :f.Find the values ofe andf.

  [3 marks]

  Answer:

  (1, 11) = (7f 5ee +f

  ,5f+ 14e

  e +f)

  7f 5ee +f

  = 1

  7f 5e= ef8f= 4ee

  f= 2

  e = 2 andf= 1

  5 Find the equation of the locus of moving pointA such that its distances from P(9, 7) and Q(

  Answer:

  LetA = (x,y)

  GivenAP =AQ

  (x + 9)2 + (y + 7)2 = (x + 7)2 + (y + 9)2

  Squaring both sides,

  (x + 9)2 + (y + 7)2 = (x + 7)2 + (y + 9)2

  x2 + 18x + 81 +y2 + 14y + 49 =x2 + 14x + 49 +y2 + 18y + 81

  4x 4y = 0

  3 Given the area of a triangle with verticesA(3, 10),B(9, 4) and C(4,j) is 81 unit2.Find the possible values ofj.

  [3 marks]

  Answer:Area ofABC

  =1

  2|310

  94

  4

  j

  310

  |= 81

  1

  2

  ((12) 9j+ 40 (90) 16 + 3j) =

  811

  2(102 6j) = 81

  6j= 162 102j= 10 orj = 44

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  30/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA +DOA+TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  29MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  SUGGESTION QUESTION 15-16: VECTORS

  1Given that a

  ~= 10( )56 and b~ = ( )

  45

  48, find

  (a) the vector 10a~

  b~

  .

  (b) the unit vector in the direction of 10a~

  b~

  .

  [4 marks]

  Answer:

  (a) 10a~

  b~

  = 10( )56 ( )45

  48

  = ( )512 (b) Unit vector in the direction of 10a

  ~ b

  ~

  = (5i~ +12j~) / 52 + 122

  = (5i~

  +12j~

  ) / 13

  3 Given that a~

  = 4i + 3j and b~

  = 4i + kj, find

  (a) a~

  b~

  in the formxi +yj.

  (b) the value ofkif |a~

  b~

  | = 17.

  [4 marks]

  Answer:

  (a) a b~

  = 4i + 3j (4i + kj) = 4i + 3j + 4i kj = 8i + (3 k)j

  (b) |a~

  b~

  | = 17

  82 + (3 k)2 = 1764 + (3 k)2 = 289(3 k)2 = 225

  3 k = 15 k = 18

  or

  3 k = 15= 12

  5Diagram 8 shows vector OP

  drawn on a

  Cartesian plane.

  Express in the formxi +yj.

  (a)OP

  (b)Find the unit vector in the direction of

  [Answer:

  (a)OP

  = 4i + 3j

  (b) Unit vector in the direction of OP= (4i

  ~+3j

  ~) / 42 + 32

  = (4i~

  +3j~

  ) / 5

  =4

  5i +

  3

  5j

  6Diagram 9 shows vector OA

  drawn on a

  Cartesian plane.

  Diagram 9

  (a)Express OA

  in the form ( )xy .

  (b) Find the unit vector in the

  direction ofOA

  .

  [3 marks]

  Answer:

  (a)OA

  = ( )56

  (b) Unit vector in the direction of

  = (5i~

  +6j~

  ) / 52 + 62

  = (5i~

  +6j~

  ) / 7.81

  2 The vectors a~

  and b~

  are non-zero and non-

  parallel.

  It is given that (h 7)a~

  = (k 9)b~

  where h

  and kare constants.

  Find the value of

  (a) h

  (b) k

  [2 marks]Answer:

  a~

  and b~

  are non-parallel.

  Therefore (h 7)a~

  = (k 9)b~

  is true only when (h

  7)a~

  and (k 9)b~

  are zero vector.

  Since a~

  and b~

  are not zero vector, therefore (h 7)

  and (k 9) must be zero, (h 7) = (k 9) = 0.(a) h 7 = 0

  = 7

  (b) k 9 = 0= 9

  4It is given that OA

  = 12a

  ~+ 7b

  ~, OB

  = 32a

  ~+

  21b~

  and OC

  = 78a~

  14b~

  .

  (a)FindAB

  andAC

  .

  (b) Hence, show that pointsA,B and C

  are collinear.[4 marks]

  Answer:

  (a)AB

  =AO

  + OB

  = (12a~

  + 7b~

  ) 32a~

  + 21b~

  = 44a~

  + 14b~

  AC

  =AO

  + OC

  = (12a

  ~+ 7b

  ~) + 78a

  ~ 14b

  ~

  = 66a~

  21b~

  (b)AC

  = 3

  2(44a

  ~+ 14b

  ~)

  = 3

  2AB

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  31/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  USAHA DOA TAWAKAL

  FOKUS A+SPM

  2012

  30MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  SUGGESTION QUESTION 17: TRIGONOMETRIC FUNCTION

  1 Given tanx= 0.6486 and 0 x180, find the value of

  (a) x

  (b) cotx

  [2 marks]Answer:

  (a) tanx= 0.6486tan = 0.6486 = 32 58'x= 180 32 58'

  = 147 2'

  (b)cotx =

  1

  tanx

  =1

  0.6486

  = 1.542

  2 Given sinx= 0.8026 and 0 x 180, findthe value of

  (a) x

  (b) cosecx

  [2 marks]Answer:

  (a) sinx= 0.8026sin = 0.8026 = 53 23'x= 180 53 23'

  = 126 37'

  (b)cosecx =

  1

  sinx

  =1

  0.8026

  = 1.246

  3 Solve the equation 16 sin2x = 0 sinx 18 sin 30 for 0 x 360[4 marks]

  Answer:

  16 sin2x = 0 sinx 18 sin 3016 sin2x = 0 sinx 916 sin2x sinx + 9 = 0(4 sin 3)(4sin 3) = 0

  sinx =3

  4

  x = 48 35', 131 25'or

  sinx= 3

  4

  x = 228 35', 311 25'

  4 Solve the equation tanx + sinx = 0 for0 x 360

  a[4 marks]

  Answer:

  tanx + sinx = 0sinx

  cosx+ sinx = 0

  sinx + cosx sinx = 0sinx(1 + cosx) = 0

  sinx = 0

  x = 0, 180, 360or

  1 + cosx = 0

  cosx= 1x = 180

  5 Solve the equation 8 cos2x = 6 cosx

  2 cos 60 for 0 x 360[4 marks]

  Answer:

  8 cos2x = 6 cosx 2 cos 608 cos2x = 6 cosx 18 cos2x 6 cosx + 1 = 0(2 cos 1)(4 cos 1) = 0

  cosx =1

  2

  x = 60, 300

  or

  cosx =1

  4

  x = 75 31', 284 29'

  6 Solve the equation 21 cos 2x = 46 sinx 33 for 0 x 360[2 marks]

  Answer:

  21 cos 2x = 46 sinx 3321(1 2 sin2x) = 46 sinx 3321 + 42 sin2x = 46 sinx 3342 sin2x 46 sinx + 12 = 021 sin2x 23 sinx + 6 = 0(3 sin 2)(7 sin 3) = 0

  sinx =2

  3

  x = 41 49', 138 11'

  or

  sinx =3

  7

  x = 25 23', 154 37'

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  32/65

  [Lihat halaman sebelah]

  SULIT3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  FOKUS A+SPM

  2012

  31MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  SUGGESTION QUESTION 18: CIRCULAR MEASURE

  1 Diagram 2 shows two arcs,AD andBC, of

  two concentric circles with centre O and

  having radius OA and OB.

  Diagram 2

  Find

  (a) the angle , in radian.(b) the perimeter of the shaded region,ABCD.

  [4 marks]

  Answer:

  (a) Length of arcBC= r8 = (2 + 16)

  =8

  18

  = 0.44 rad.

  (b) Length of arcAD = r

  = 2 0.44= 0.88 cm

  Perimeter of the shaded region

  = 8 + 0.88 + 16 + 16

  = 40.88 cm

  2 Diagram 10 shows the sector OAB of a

  circle with centre O.

  Diagram 10

  Find

  (a) the angle in radians,

  (b) the area of the shaded region[4 marks]

  Answer:

  (a)cosBOC=

  12

  15

  = 0.8

  BOC= 36.87

  = 36.87

  180

  = 0.6436 rad.

  (b)

  Area of sector OAB =

  1

  2r

  2

  =1

  2(15)2(0.6436)

  = 72.4 cm2

  Area of triangle OCB

  =1

  2 9 12

  = 54 cm2

  Area of the shaded region = 72.4 54

  = 18.4 cm2

  1Given that

  1

  2f(x) dx = 7, find

  (a)the value of

  2

  1f(x) dx.

  (b)the value ofkif

  1

  2[kx + 3f(x)] dx

  =315

  16.

  [4 marks]

  Answer:

  (a)2

  1f(x) dx=

  1

  2f(x) dx

  = 7(b)

  1

  2[kx + 3f(x)] dx =

  315

  16

  1

  2kxdx+ 3

  1

  2f(x) dx =

  315

  16

  k[x2

  2]1

  2+ 3(7) =

  315

  16

  k(1

  2 2) + 21 =

  315

  16

  k=7

  8

  2Given that

  9

  4f(x) dx = 1, find

  (a)the value of

  4

  9f(x) dx.

  (b)the value ofkif

  9

  4[kx 3f(x)] dx

  = 62.

  [4 marks]Answer:

  (a)4

  9f(x) dx =

  9

  4f(x) dx

  = 1(b)

  9

  4[kx 3f(x)] dx = 62

  9

  4kx dx 3

  9

  4 f(x) dx = 62

  k[x2

  2]9

  4 3(1) = 62

  k(81

  2 8) 3 = 62

  k = 2

  SUGGESTION QUESTION 19: INTEGRATION

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  33/65

  [Lihat halaman sebelah]SULIT

  3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  FOKUS A+SPM

  2012

  32MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  SUGGESTION QUESTION 20: STATISTICS

  1 A set of data consists of 9 numbers. The sum of the numbers is 27 and the sum of the squares

  of the numbers is 2916. Find for the 9 numbers,

  (a) the mean,

  (b) the standard deviation.

  [3 marks]

  Answer:

  (a)Mean =

  27

  9

  = 3

  (b)Standard deviation =

  2916

  9- 32

  = 315

  = 17.748

  2 A set of data consists of 3 numbers. The sum of the numbers is 27 and the sum of the squares

  of the numbers is 2916. Find for the 3 numbers,

  (a) the mean,

  (b) the standard deviation.

  [3 marks]

  Answer:

  (a)Mean =

  27

  3

  = 9

  (b)Standard deviation =

  2916

  3- 92

  = 891

  = 29.85

  3 Diagram 6 shows the mass of a group of students.

  32, 30, 49, 25, 8, 35, 36, 5

  Diagram 6

  Find the interquartile range for the data.

  Answer:

  Rearrange the data,

  25 28 30 32 35 36 49 53

  First quartile =28 + 30

  2= 29

  Third quartile =36 + 49

  2= 42.5

  Interquartile range

  = 42.5 29= 13.5

  4 Diagram 7 shows the mass of a group of students.

  44, 53, 26, 49, 43, 33, 38, 30

  Diagram 7

  Find the interquartile range for the data.

  Answer:

  Rearrange the data,26 30 33 38 43 44 49 53

  First quartile = 30 + 332 = 31.5

  Third quartile =44 + 49

  2= 46.5

  Interquartile range

  = 46.5 31.5= 15

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  34/65

  [Lihat halaman sebelah]SULIT

  3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  FOKUS A+SPM

  2012

  33MATHS CATCHNETWORK

  MATHS Catch

  5 Diagram 1 shows the scores obtained by a group of players in a game.

  1, 10, 1, 9, 3, 4, 2

  (a) Find the mean, median and mode for the scores.

  (b) If the scores in Diagram 1 is multiplied by 5, and then added 4, find the mean,

  median and mode for the scores.

  [3 marks]Answer:

  (a)Mean,x =

  xN

  =1 + 10 + 1 + 9 + 3 + 4 + 2

  7

  =30

  7

  = 4.29

  Median = 3Mode = 1

  (b) New mean = 5(4.29) + 4 = 25.45New median = 5(3) + 4 = 19

  New mode = 5(1) + 4 = 9

  6 Diagram 2 shows the scores obtained by a group of players in a game.

  9, 18, 16, 20, 15, 9, 4

  (a) Find the mean, median and mode for the scores.

  (b) If the scores in Diagram 2 is multiplied by 3, and then added 6, find the mean,

  median and mode for the scores.

  [3 marks]

  Answer:

  (a)Mean,x =

  xN

  =9 + 18 + 16 + 20 + 15 + 9 + 4

  7

  =91

  7

  = 13Median = 15

  Mode = 9

  (b) New mean = 3(13) + 6 = 45

  New median = 3(15) + 6 = 51

  New mode = 3(9) + 6 = 33

  SUGGESTION QUESTION 21: PROBABILITY

  1 A bag contains 7 brown marbles, 2 yellow marbles and 6 purple marbles. Two marbles

  are drawn from the bag at random, one after another. Find the probability that

  (a) both marbles are brown.

  (b) one marble is yellow and the other is purple.

  [4 marks]Answer:

  (a) Probability

  =7

  15

  6

  14

  =1

  5

  (b) Probability

  =2

  15

  6

  14+

  6

  15

  2

  14

  =4

  35

  2 A bag contains 6 blue marbles, 5 red marbles and 6 white marbles. Two marbles aredrawn from the bag at random, one after another. Find the probability that

  (a) both marbles are blue.

  (b) one marble is red and the other is white.

  [4 marks]

  Answer:

  (a) Probability

  =6

  17

  5

  16

  = 15136

  (b) Probability

  =5

  17

  6

  16+

  6

  17

  5

  16

  =15

  68

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  35/65

  [Lihat halaman sebelah]SULIT

  3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  FOKUS A+SPM

  2012

  34MATHS CATCHNETWORK

  Catch

  3In a shooting game, the probability for a player to shoot the target for each try is

  2

  3. If Hock

  Seng tried the game for three times, find the probability that she shot at least one target in the

  game.

  [4 marks]

  Answer:

  LetA = Shot the target andB = Miss the target

  Probability

  = 1 P(BBB)

  = 1 (1

  3

  1

  3

  1

  3)

  = 1 1

  27

  =26

  27

  4In a shooting game, the probability for a player to shoot the target for each try is

  1

  10. If Jabah

  tried the game for three times, find the probability that she shot at least one target in the game.

  [4 marks]

  Answer:

  LetA = Shot the target andB = Miss the target

  Probability

  = 1 P(BBB)

  = 1 (9

  10 9

  10 9

  10 )

  = 1 729

  1000

  =271

  1000

  SUGGESTION QUESTION 22: PPERMUTATION & COMBINATION

  1 How many 4-digit numbers greater than 2000 can be formed from the digits 1, 2, 3, 4,

  5 and 6 if no repitition of digits is allowed?

  [3 marks]

  Answer:

  5 5 4 3

  Number of ways = 5 5 4 3

  = 300

  2 How many 3-digit numbers can be formed from the digits 3, 4, 5, 6 and 7 if the

  numbers are

  (a) less than 400?

  (b) odd numbers?

  [4 marks]

  Answer:

  (a) 1 4 3

  Number of ways = 1 4 3

  = 12

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  36/65

  [Lihat halaman sebelah]SULIT

  3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  FOKUS A+SPM

  2012

  35MATHS CATCHNETWORK

  C

  3 There are 2 different t-shirts and 2 trousers on a cupboard. Calcualte the number of differentways to arrange all the clothes in a row if

  (a) no condition is imposed.

  (b) all the trousers are next to each other.

  [4 marks]Answer:

  (a) Number of ways = 4!

  = 24

  (b) Number of ways = 3! 2!

  = 6 2

  = 12

  4 A florist want to choose 5 roses from a box of 5 red roses and 5 white roses to decorate a hamper.Calculate the number of ways the roses can be chosen if

  (a) there is no restriction.

  (b) there are more red roses than white roses chosen.

  [4 marks]

  Answer:

  (a) Number of ways = 10C5

  = 252

  (b) The possible ways:5 red roses and 0 white rose

  4 red roses and 1 white rose3 red roses and 2 white rose

  Number of ways

  = 5C5 5C5 +

  5C4 5C4 +

  5C3 5C3

  = 126

  5 A school wants to choose 4 students from a group of 6 boys and 5 girls to participatein a national mathematics contest. Calculate the number of ways the students can be

  chosen if

  (a) there is no restriction.

  (b) the students chosen consists of 2 boys and 2 girls.

  [4 marks]

  Answer:

  (a) Number of ways = 11C4

  = 330

  (b) Number of ways = 6C2 5C2

  = 150

  6 A florist want to choose 3 roses from a box of 6 red roses and 4 white roses to decorate

  a hamper. Calculate the number of ways the roses can be chosen if

  (a) there is no restriction.

  (b) there are more red roses than white roses chosen.

  [4 marks]

  Answer:

  (a) Number of ways = 10C3

  = 120

  (b) The possible ways:

  3 red roses and 0 white rose2 red roses and 1 white rose

  Number of ways

  = 6C3 4C3 +

  6C2 4C2

  = 80

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  37/65

  [Lihat halaman sebelah]SULIT

  3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  FOKUS A+SPM

  2012

  36MATHS CATCHNETWORK

  C

  SUGGESTION QUESTION 23: DIFFERENTIATION

  1 Find the equation of the tangent to the curvey= x6 + 2x5 at the point (2, 0).

  [3 marks]

  Answer:

  y= x6 + 2x5dy

  dx= 6x5 + 10x4

  At point (2, 0),dy

  dx= 6(2)5 + 10(2)4

  = 32The gradient of the tangent at point (2, 0) = 32

  Equation:

  y= 32(x 2)y= 32x + 64

  2 Find the equation of the tangent to the curvey= (2x + 3)(x+ 6) at the point (3, 27).

  [3 marks]

  Answer:

  y= (2x + 3)(x + 6)= 2x2 9x + 18

  dy

  dx= 4x 9

  At point (3, 27),dy

  dx= 4(3) 9

  = 3The gradient of the tangent at point (3, 27) = 3

  Equation:y 27 = 3(x + 3)y = 3x + 36

  3Given that the curvey =f(x) and

  dy

  dx= 4px + 10, wherep is a constant.

  The gradient of the curve atx= 2 is 18.Find the value ofp.

  [3 marks]

  Answer:

  dy

  dx= 4px + 10

  Whenx= 2,dy

  dx= 18

  4p(2) + 10 = 18p = 1

  4 Giveny= (4x + 6)(x 5). find

  (a) dydx

  (b) the value ofx wheny is maximum.

  (c) the maximum value ofy.

  [4 marks]

  Answer:

  (a) y= (4x + 6)(x 5)= 4x2 + 26x 30

  dy

  dx= 8x + 26

  (b)

  Wheny is maximum,

  dy

  dx = 08x + 26 = 0

  x =13

  4

  (c)y= (4(

  13

  4) + 6)(1(

  13

  4) 5)

  =49

  4

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  38/65

  [Lihat halaman sebelah]SULIT

  3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  FOKUS A+SPM

  2012

  37MATHS CATCHNETWORK

  C

  5 The radius of a balloon in the shape of a sphere increases at the rate of 6 cm s1. Find the rate

  of change of the volume of the balloon when the radius is 10 cm.

  [Volume of sphere, V=4

  3r3]

  [3 marks]

  Answer:

  V=4

  3r3

  dV

  dr= 4r2

  dV

  dt=

  dV

  dr

  dr

  dt

  = 4r2 6= 24r2

  When r= 10,dV

  dt= 24(10)2

  = 2400 cm3 s1

  6 The volume of a sphere increases at the rate of 19.2 cm3 s1. Find the radius of the sphere atthe instant when its radius is increasing at a rate of 0.3 cm s

  1.

  [Volume of sphere, V=4

  3r3]

  [3 marks]

  Answer:

  V=4

  3r3

  dV

  dr= 4r2

  dV

  dt= 19.2dr

  dt= 0.3

  dV

  dt=

  dV

  dr

  dr

  dt

  19.2 = 4r2 0.3

  4r2 =19.20.3

  4r2 = 64r2 = 16

  r= 4 cm

  7Two variables,x andy, are related by the equationy =

  7x2

  .

  Express the approximate change iny, in terms ofp, whenxchanges from 8 to 8 + p,wherep is a small value.

  [3 marks]

  Answer:

  y =7x2

  dydx

  = 14x3

  Whenx= 8dy

  dx=

  14

  (8)3

  = 7

  256

  x= (8 +p) + 8=p

  y =dy

  dx x

  = 7

  256p

  8Two variables,x andy, are related by the equationy =

  14

  x2.

  Express the approximate change iny, in terms ofp, whenx changes from 3 to 3 +p,

  wherep is a small value.

  [3 marks]

  Answer:

  y =14

  x2

  dy

  dx=

  28x3

  Whenx = 3dy

  dx=

  28(3)3

  = 28

  27

  x = (3 +p) 3=p

  y =dy

  dx x

  = 28

  27p

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  39/65

  [Lihat halaman sebelah]SULIT

  3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  FOKUS A+SPM

  2012

  38MATHS CATCHNETWORK

  C

  SUGGESTION QUESTION 25: PROBABILITY DISTRIBUTION

  1 Diagram 1 shows a standard normal dist ribution graph.

  Diagram 1

  The probability represented by the area of the shaded region is 0.7852.

  (a) Find the value ofk.

  (b) Xis a continuous random variable which is normally distributed with a mean of 79

  and a standard deviation of 16. Find the value ofXwhen thez-score is k.[3 marks]

  Answer:

  (a) P(Z > k) = 1 0.7852= 0.2148

  P(Z > 0.79) = 0.2148

  k= 0.79(b) = 79, = 16

  X 7916

  = 0.79

  X = 79 + 16 0.79

  = 91.64

  12 Diagram 2 shows a standard normal dist ribution graph.

  Diagram 2

  The probability represented by the area of the shaded region is 0.2486.

  (a) Find the value ofk.

  (b) Xis a continuous random variable which is normally distributed with a

  mean of 51 and a standard deviation of 5. Find the value ofXwhen thez-

  score is k.

  [3 marks]

  Answer:

  (a) P(Z> k) = 0.5 0.2486= 0.2514

  P(Z> 0.67) = 0.2514

  k= 0.67

  (b) = 51, = 5X 51

  5= 0.67

  X= 51 + 5 0.67

  = 54.35

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  40/65

  [Lihat halaman sebelah]SULIT

  3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  FOKUS A+SPM

  2012

  39MATHS CATCHNETWORK

  LAST EXAM TIPS PAPER 2

  2012

  MINI BENGKELADDITIONAL MATHEMATICS

  [Improve from 60 to A+]

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  41/65

  [Lihat halaman sebelah]SULIT

  3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  FOKUS A+SPM

  2012

  40MATHS CATCHNETWORK

  KUMPULAN SASARAN:Pelajar Yang mendapat Markah Kurang dari 40%

  FORMAT KERTAS 2 ADD MATHS SPM 2012

  BAHAGIAN A (6 Soalan Wajib Jawab semua) Total Markah =40

  BAHAGIAN B (5 soalan Wajib Jawab 4 sahaja) Total Markah = 40

  BAHIAGAN C (4 soalan Wajib Jawab 2 sahaja) Total Markah = 20

  Berikut merupakan statistic soalan peperiksaan sebenar yang pernah keluar didalam

  Peperiksaan dari 2006- 2010..Sila LIHAT apakah PERSAMAAN dan PEMBEZAAN dari

  Segi tajuk.

  Section A (Answer all question) Total Marks= 40 marks

  Bahagian A mengandungi 6 SOALAN WAJIB yang mesti dijawab.

  SPM07 SPM08 SPM09 SPM10 SPM11

  1 SimultaneousEquation

  SimultaneousEquation

  SimultaneousEquation

  SimultaneousEquation

  SimultaneousEquation

  2 Coordinate

  Geometry

  Quadratic

  Functions

  Quadratic

  Equation

  Trigonometric

  Function

  Trigonometric

  Function

  3 TrigonometricFunction

  Progressions Differentiation+Integration

  Progressions Progressions

  4 Differentiation+Integration

  TrigonometricFunction

  TrigonometricFunction

  Integration Integration

  5 Statistics Statistics Vector GeometryCoordinate

  GeometryCoordinate

  6 Progressions Vector Progressions Statistics Statistics

  Section B (Answer 4 Question only from 5 question) Setiap Soalan=10 markah X 4

  Total Marks=40 marks

  SPM07 SPM08 SPM09 SPM10 SPM11

  7 Linear Law Integration Integration Linear Law Linear Law

  8 Vector Linear Law Linear Law Differentiation Differentiation

  9 Circular

  Measure

  Circular

  Measure

  Geometry

  Coordinate

  Vector Vector

  10 Integration Geometry

  Coordinate

  Circular

  Measure

  Probablility

  Distribution

  Probablility

  Distribution

  11 Probablility

  Distribution

  Probablility

  Distribution

  Probablility

  Distribution

  Circular

  Measure

  Circular

  Measure

  Section C (Answer 2 Question only from 4 question) Total Marks=20 marks

  SPM07 SPM08 SPM09 SPM10 SPM11

  12 Solution ofTriangle

  Solution of

  Triangle

  Solution of

  Triangle

  Solution of

  Triangle

  Solution of

  Triangle

  13 Index Number Index Number Index Number Index Number Index Number

  14 LinearProgramming

  Linear

  Programming

  Linear

  Programming

  Linear

  Programming

  Linear

  Programming

  15 Motion Alongstraight Line

  Motion Along

  straight Line

  Motion Along

  straight Line

  Motion Along

  straight Line

  Motion Along

  straight Line

  Remark:Mengikut statistic 2005-2011 bab yang tidak pernah keluar didalam kertas dua adalah,

  indices & logarihms, permuatation & combination serta probability.

  Adakah Markah Anda selalu dibawah 40% untuk KERTAS 2?.

  Untuk sekadar mencapai 40% dalam Matematik Tambahan adalah tidak sesukar mana.Pelajartidak perlu pun untuk mencapai markah penuh bagi sesuatu Soalan,memadailah dapat curi

  separuh dari markah penuh bagi sesuatu Soalan.Oleh itu kepada pelajar yang selalu mendapat

  markah kurang dari 40% apa kata anda ulangkaji modul dibawah ini berulang kali,sekurangnya 1

  kali tanpa melihat jawapan.Jika anda sudah pun mengulangkaji mengikut saranan ,selepas inijangan terkejut dengan keputusan peperiksaan anda sendiri.Walaupun target anda hanya lulus

  (40%) kami jamin anda boleh mencapai markah yang lebih baik lagi.Semoga Berjaya.

  Secara Umumnya Bab yang akan keluar didalam Kertas 2 Matematik Tambahan mengandungi 18

  bab kesemuanya daripada 21 bab bagi tingkatan 4 dan 5.Banyak bukan.? Masih Sempat? Ya!walaupun masa hanya 3 hari percayalah anda masih berupaya dengan mengikuti tip -tips mudah

  yang akan MC berikan nanti.

  Remarks:Disebabkan MODUL From 60 to A+ ini khas untuk pelajar kategori sederhana dan cemerlang

  maka dibawah ini merupakan Tajuk penuh yang perlu anda ulangkaji

  Lihat Jadual Dibawah

  BAHAGIAN A (6 Soalan Wajib Jawab semua) TOTAL MARKS= 40

  NO TAJUK FULL MARKS

  1 Simultaneous Equation 5 markah

  2 Trigonometry Function 6 markah

  3 Progression 6 markah

  4 Vector 8 markah

  5 Statistic 7 markah

  6 Differemtiation + Integration 8 markah

  6 Backup (Quadratic Eq+Quadratic Func)

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  42/65

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  43/65

  [Lihat halaman sebelah]SULIT

  3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  FOKUS A+SPM

  2012

  42MATHS CATCHNETWORK

  EXAM TIPS: QUESTION 3-PROGRESSION Form 5

  EXAM TIPSPercayalah soalan sebegini tidak sesukar mana

  Soalan (a)Langkah 1:bina progression.sekurangnya 3

  sebutan

  _________ , _______ , ________

  *untuk membina 3 sebutan ini anda perlu

  semak dahulu soalan mahu AREA,volumeatau perimeter. *

  *Dalam soalan ini,ianya meminta pelajar

  dapatkan area rectangles.*

  Langkah 2 : Cari common ratio.Tentukan GP

  or AP.supaya pelajar tahu apakah formula

  yang perlu digunakan

  2

  3

  1

  2 .T

  Tatau

  T

  Tr

  *Ikuti 2 langkah ini sudah mencukupi.bukan

  sahaja lulus tapi anda akan dapat lebih dari

  itu.*

  Soalan (b) iApabila x = 60 y = 40.progressionnya adalah

  2400 , 600 , 1501 nn arT

  Soalan (b) ii

  r

  aS

  1

  EXAM TIPS: QUESTION 4-VECTOR Form 5

  EXAM TIPS

  Untuk Kertas 2,tajuk Vector kebiasanyaa maklumat

  yang diberi akan mengandungi bentukRATIO atauFRACTION.

  Soalan ditanya kebiasaan ADA 3 Bahagian.

  TOLONG FAHAM FORMAT SOALAN INI

  SANGAT PENTING.KEBIASAAN SAMA

  SAJA SOALAN DAN CARANYA

  Bentuk soalanya.berkait-kait.ini bermakna jika a (i)

  anda salah maka a(ii) juga akan salah.begitulah

  berikutnya.Ini kerana untuk mendapatkan Jawapan

  a(ii) anda perlukan Jawapan daripada a (i)

  Ini bermakna

  Jawapan a (i) dapatkan maklumat dari soalan

  Jawapan a (ii)-sebahagianya dari soalan dan satu

  lagi PASTI dari Jawapan a (ii)

  Jawapan b (i) dan b (ii)juga samasahaja.jawapanya dibentuk dari Jawapan dari a

  **Soalan (a) biasanya 3 markah.dan penyelesainya

  tidaklah sesukar mana.pelajar seharusnya skor. **

  Jawapan (a) (i)PQ = PO+OQ

  = - 4y +3OA

  = -4y + 3 (8x)= 24 x4 y

  Jawapan (a) (ii)

  Jawapan (b) (i)

  PB = mPA= m (PO+OA)

  = m (-4y +8x)

  = 8mx -4my

  Jawapan (b) (ii)BC = nOC

  = n (6x+3y)

  = 6nx + 3ny

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  44/65

  USAHA +DOA+TAWAKALMATHS Catch

 • 7/30/2019 Addmaths Spm(Mpt 60 to a+)

  45/65

  [Lihat halaman sebelah]SULIT

  3472/1 2012 Maths Catch Network www.maths-catch.comMODUL PERSEDIAAN 2 ADD MATHS [From 60 to A+] Hak Cipta Terpelihara

  FOKUS A+SPM

  2012

  44MATHS CATCHNETWORK

  EXAM TIPS: QUESTION 6 QUADRATIC FUNCTION

  Jawapan (a)Coordinate A?Jika diperhatikan coordinate A adalah (0,y)

  Maka y yang ingin di cari adalah y intercept..Dari persamaan diberi y intercept adalah 11

  Maka A= (0,11)

  Jawapan (b)

  ]114

  )2

  [()(

  ]1122

  [)(

  ]1122

  [)(

  11)(

  22

  22

  2

  22

  2

  2

  kkxxf

  kkkxxxf

  kxxxf

  kxxxf

  Anda perlu tukar dari cbxaxxf 2)( kepada CTS

  qpxa 2)(

  Langkah 1: faktorkan nilai a (letak diluar)[jika ada]

  Langkah 2:tambahkan formula ini22

  22

  Langkah 3: gantikan ruangan kosong dengan nilai

  disebelah x. dalam soalan ini adalah nilai k

  Langkah 4: jadikan qpxa 2)(

  *Nilai p = x min* = 6,32

  kk

  *Nilai q = y min*

  2

  114