Click here to load reader

Actul Juridic

  • View
    77

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ACTUL JURIDIC

Text of Actul Juridic

Actul juridic

ACTUL JURIDIC CIVIL I. NOTIUNEA SI CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE 1. Definitia actului juridic civil: Prin act juridic civil se intelege o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv, de a naste, modifica ori stinge un raport juridic civil concret. Rezulta ca elementele definitorii ale actului juridic civil sunt: a) prezenta unei maifestari de vointa, care sa provina de la un subiect de drept civil b) manifestarea de vointa trebuie exprimata cu intentia de a se produce efecte juridice civile (se face diferenta intre actul juridic si faptul juridic care este savarsit fara intentia de a produce efecte juridice, efecte ce se produc insa, in puterea legii) c) efectele juridice urmarite, la manifestarea vointei, pot consta in a da nastere, a modifica sau a stinge un raport juridic civil concret. 2. Clasificarea actelor juridice civile: (1) Dupa numarul partilor = acte juridice civile unilaterale, bilaterale si multilaterale (2) Dupa scopul urmarit la incheierea lor = acte juridice civile cu titlu oneros (comutative si aleatorii) si cu titlu gratuit ( liberalitati si acte dezinteresate) (3) Dupa efectul lor = acte juridice civile constitutive, translative, declarative (4) Dupa importanta (gravitatea) lor = acte juridice civile de conservare, de administrare, de dispozitie (5) Dupa continutul lor = acte juridice civile patrimoniale si nepatrimoniale (6) Dupa modul (forma) de incheiere = acte juridice civile consensuale , formale (solemne) si reale1

Actul juridic

(7) Dupa momentul producerii efectelor lor = acte juridice civile intre vii, si acte pentru cauza de moarte (8) Dupa rolul vointei partilor in stabilirea continutului lor = acte juridice civile subiective si acte conditie (9) Dupa legatura lor cu modalitatile (termen, conditie, sarcina) = acte juridice civile pure si simple, si acte afectate de modalitati (10) Dupa raportul dintre ele = acte juridice civile principale si accesorii (11) Dupa legatura cu cauza (scopul) = acte juridice civile cauzale si abstracte (12) Dupa modalitatea incheierii lor = acte juridice civile strict personale si acte care pot fi incheiate prin reprezentare (13) Dupa reglementarea si denumirea lor legala = acte juridice civile tipice (numite) si atipice (nenumite) (14) Dupa modul lor de executare = acte juridice civile cu executare dintr-o data si cu executare succesiva

2

Actul juridic

(1) Dupa numarul partilor = acte juridice civile unilaterale, bilaterale si multilaterale Este unilateral acel act juridic care este rezultatul vointei unei singure parti . Sunt acte civile unilaterale: testamentul, acceptarea succesiunii, renuntarea la o mostenire, denuntatrea unui contract de catre una dintre parti (in masura in care legea permite aceasta ori partile au stipulate in contract posibilitatea denuntarii unilaterale), oferta de a contracta, promisiunea publica de recompensa, confirmarea unui act anulabil, oferta de purga. Dupa cum formarea sau producerea efectelor impune sau nu comunicarea manifestarii de vointa catre destinatarul direct al actului, actele juridice unilateral se subclasifica in: - acte supuse comunicarii : oferta, promisiunea publica de recompense - acte nesupuse comunicarii: testamentul Este bilateral actul juridic civil care reprezinta vointa concordanta a doua parti. Exemplu: contractul civil ( vanzarea-cumpararea, donatia, mandatul, imprumutul, depozitul). Este multilateral actul juridic care este rodul acordului de vointa ce provine de la trei sau mai multe parti. Exemplu: contractul de societate civila daca a fost incheiat de cel putin 3 asociati; conventia de partaj cand sunt 3 sau mai multi copartasi; contractul de joc sau prinsoare dintre 3 sau mai multe persoane. Nu trebuie confunate notiunile de parte a actului juridic civil sic ea de persoana: o parte poate fi formata si din doua sau mai multe persoane (ex: doi coproprietari fac o oferta de vanzare avem un act juridic unilateral deoarece aceste doua persoane formeaza o singura parte ofertantul).

3

Actul juridic

Aceasta clasificare a actelor juridice prezinta importanta juridica in ceea ce priveste: a) aprecierea valabilitatii actului = la cel unilateral se verifica o singura vointa juridica, pe cand la cel bilateral trebuie cercetata fiecare dintre cele doua vointe juridice. b) regimul juridic diferentiat al viciilor de consimtamant este diferentiat c) actele bilateral sau plurilaterale pot fir evocate de comuna cord de catre parti, in timp ce asupra actelor juridice unilateral nu se poate reeni prin manifestarea de vointa in sens contrar a autorului actului, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege

4

Actul juridic

(2) Dupa scopul urmarit la incheierea lor = acte juridice civile cu titlu oneros (comutative si aleatorii) si cu titlu gratuit ( liberalitati si acte dezinteresate) Este cu titlu oneros acel act juridic civil in care, in schimbul folosului patrimonial procurat de o parte celeilalte, se urmareste obtinerea altui folos patrimonial (fiecare parte voieste a-si procura un avantaj). Exemple: contractul de vanzare-cumparare, contractual de antrepriza, contractul de locatiune, contractul de inchiriere, contractul de renta viagera, imprumutul cu dobanda etc. Subclasificarea actelor cu titlu oneros in comutative si aleatorii: - Este comutativ acel act cu titlu oneros la a carui incheiere partile cunosc intinderea obligatiilor lor (contractul de vanzare-cumparare; contractul de antrepriza) - Este aleatoriu acel act cu titlu oneros la a carui incheiere partile nu cunosc intinderea obligatiilor, existand sansa unui castig si riscul unei pierderi, datorita unei imprejurari viitoare incerte (contractul de renta viagera, contract de vanzare cu clauza intretinerii, jocul sau prinsoarea, contractul deasigurare) Este cu titlu gratuit acel act juridic civil prin care se procura un folos patrimonial fara a se urmari obtinerea altui folos faptrimonial in schimb. Exemple: donatia, comodatul, imprumutul fara dobanda, mandatul gratuit, depozitul neremunerat, legatul. Subclasificarea actelor cu titlu gratuit in liberalitati si acte dezinteresate: - Este liberalitate acel act cu titlu gratuit prin care dispunatorul isi micsoreaza patrimoniul cu folosul patrimoniului procurat gratificatului (donatiile, legatele) - Este act dezinteresat acel act cu titlu gratuit prin care dispunatorul procura un avantaj patrimonial cuiva fara a-si micsora patrimoniul (mandatul gratuit, comodatul, depozitul neremunerat)

5

Actul juridic

Aceasta clasificare a actelor juridice prezinta importanta juridica in ceea ce priveste: a) capacitatea de a le incheia (legea civila este mai pretentioasa cand este vorba de acte cu titlu gratuit) b) aplicarea viciilor de consimtamant (leziunea nu priveste actele cu titlu gratuit) c) in cazul actelor cu titlu oneros, obligatiile partilor sunt reglementate cu mai multa severitate d) in materie succesorala exista o serie de reguli deosebite pentru anumite acte cu titlu gratuit

6

Actul juridic

(3) Dupa efectul lor = acte juridice civile constitutive, translative, declarative Este constitutiv acel act juridic civil care da nastere la un drept subiectiv civil care n-a existat anterior (ipoteca conventionala,gajul,instituirea unui usufruct, conventia de partaj) Este translativ actul juridic care are ca efect stramutarea unui drept subiectiv civil dintr-un patrimoniu in alt patrimoniu (contractul de vanzare; donatia; cesiunea de creanta). Este declarativ actul juridic civil care are ca efect consolidarea ori definitivarea unui drept subiectiv preexistent (actul confirmativ, tranzactia). O specie aparte de act declarativ este actul confirmativ = acel act prin care o persoana renunta la dreptul sau de a ataca cu actiunea in anulabilitate (adica in nulitate relativa) un act juridic civil, la a carui incheiere a fost incalcata o dispozitie legala ce ocroteste un interes personal, individual. Prin actul confirmativ este inlaturata cauza de anulabilitate, actul juridic civil in cauza devenind valabil. Clasificarea aceasta a actelor juridice civile are importanta juridica sub diferite aspecte precum: a) actul constitutiv si cel translativ isi produc efectele numai pentru viitor, pe cand actul declarativ poate produce efecte si pentru trecut. b) calitate de avand-cauza are numai dobanditorul unui drept sau bun printr-un act constitutive si translativ, iar nu si parte dintr-un act declarativ. ?c) just-titlu pentru uzucapiunea de 10-20 de ani poate fi dat doar de act translativ ? d) publicitatii imobiliare ii sunt supuse, in principiu, numai actele constitutive si translative. e) numai actele juridice translative si constitutive, daca sunt contracte sinalagmatice, sunt supuse rezolutiunii sau dupa caz rezilierii

7

Actul juridic

(4) Dupa importanta (gravitatea) lor = acte juridice civile de conservare, de administrare, de dispozitie Este act de conservare acel act juridic care are ca effect preintampinarea pierderii unui drept subiectiv civil. Actul de conservare este intotdeauna avantajos pentru autorul sau, deoarece, cu o cheltuiala mica, se salveaza un drept de valoare mai mare (exemple: intreruperea unei prescriptii prin actiunea in justitie, inscrierea unei ipoteci sau a unui privilegiu, somatia). Actul de administrare este acel act juridic civil prin care se realizeaza o normala punere in valoare a unui bun ori a unui patrimoniu (exemple: inchirierea unui bun, culegerea fructelor, reparatiile de intretinere, asigurarea unui bun). Este de dispozitie actul juridic civil care are ca rezultat iesirea din patrimoniu a unui drept sau drept ori grevarea unui bun cu o sarcina reala (ipoteca, gaj). Sunt acte de dispozitie: vanzarea-cumpararea, donatia, renuntarea la un drept, constituirea dreptului de uzufruct ori superfice. Aceasta clasificare prezinta importanta juridica in: a) in materia capacitati