Activități Și Servicii Agroturistice

Embed Size (px)

Text of Activități Și Servicii Agroturistice

 • 8/18/2019 Activități Și Servicii Agroturistice

  1/11

  ACTIVITĂȚI ȘI SERVICIIAGROTURISTICE

  SATUL CISNĂDIOARASAT TURISTIC

  Student: FRUNZĂ Rusalim!"i

  UL S # ȘAIA$%I%A$A & Anul IV

 • 8/18/2019 Activități Și Servicii Agroturistice

  2/11

  O Cisn'di!a(a )*n

  +e(man' %i,-els"e(+.este un sat din /ude0ulSi"iu1 T(ansil2ania1R!m3nia , situat la 2 kmde ora ul Cisnădie, înș

  partea de vest i la 10 kmșde municipiul Sibiu.

  O L!,alitatea este ,un!s,ut' 4ent(u!(+ani5a(ea de e2enimente ,ultu(ale)s4e,ta,!le1 ,!n,e(te1 e64!5i0ii.1 da( 7i4ent(u at(a,0iile sale tu(isti,e )8(umuse0inatu(ale1 m!numente de ma(e *nsemn'tateist!(i,'.9

 • 8/18/2019 Activități Și Servicii Agroturistice

  3/11

  O E64!5i ia mu5eal' de etn!+(a;e este *n 8a4tun mu5eu s'tes,1 inau+u(at *n < ,a(e,u4(inde ,!le, ii 2al!(!ase9 Ai,i sunt e64use4iese de ,e(ami,'1 te6tile ?i lemn1 !+lindinda(ta 4!4ula(' dint(#! mai 2ast' 5!n' dinsudul T(ansil2aniei1 *nt(e ,a(e 8!a(te "ine(e4(e5entat este m!"ilie(ul 4i,tat s'ses,9

 • 8/18/2019 Activități Și Servicii Agroturistice

  4/11

  O Sta+iunea esti2al' de

  ,!n,e(te $lim"'(imu5i,ale la Cisn'di!a(aat(a+e de mai "ine de5e,e ani un 4u"li,nume(!s1 inte(esat si

  multi,ultu(al1 *nt(#! l!,a0iede uni, 8a(me,: 2e,-ea"ise(i,' e2an+-eli,' dinCisn'di!a(a9

  O Ca un 8en!men uni, *n 4eisa/ul ,ultu(al al 5!nei1,!munitatea din Cisn'di!a(a in2it' du4' ;e,a(e,!n,e(t 4e t!0i ,ei 4(e5en0i la un se/u( *n ,u(tea,asei 4a(!-iale1 !8e(ind ,u +ene(!5itate ,a8ea1,eai 7i t(adi0i!nalul @-en,le7@.

 • 8/18/2019 Activități Și Servicii Agroturistice

  5/11

  O Cam4i!natul na0i!nal de ,ana(i ,3nt'(e0i1uni,ul ,!n,u(s de +en din 0a(' se des8'7!a('anual la Cisn'di!a(a9

  O Cana(ii 4a(ti,i4an0i la ,am4i!nat suntaudia0i 4ent(u B de minute 7i 4un,ta(ea se

  8a,e *n 8un,0ie de tim"(u1 de ,a4a,it'0idinami,e 7i de au5ul mu5i,al9

 • 8/18/2019 Activități Și Servicii Agroturistice

  6/11

  OCalcarele cretacice de laCisnădioara au o vechimede 65 milioane de ani fiindinte rate în !e"erva iaț#eolo ică de la

  Cisnădioara.O $ici se află %iatra &roa teiș

  formată dintr'un blocmare si i"olat de calcar,

  asemănător cu un cioc devultur, ce stă ridicat la (')m deasupra p*r*ului.

 • 8/18/2019 Activități Și Servicii Agroturistice

  7/11

  O Numit' ,etate@ de ,'t(e l!,alni,i1 "ise(i,a8!(ti;,at' a S83ntului %i-ail este situat' *n23(8ul unui deal st3n,!s ,a(e m'(+ine7tesatul la sud1 4e un 4lat!u 8!a(te *n+ust9%!numentul este unul dint(e ,ele mai 2e,-i7i mai (e4(e5entati2e 4ent(u stilului (!mani,

  *n T(ansil2ania9

 • 8/18/2019 Activități Și Servicii Agroturistice

  8/11

  O ise(i,a E2an+-eli,' este situat' *n ,ent(ul

  satului1 ,!muni,3nd *n sud ,u st(ada4(in,i4al'9 n 4a(tea de n!(d a ,u(0ii se a 'un m!nument *n,-inat s!lda0il!( ,'5u0i *n$(imul ('5"!i m!ndial9

  O L',a7ul ad'4!ste7te ,ea mai 2e,-e !(+' ,utu"u(i 8un,0i!nal' din T(ansil2ania9

 • 8/18/2019 Activități Și Servicii Agroturistice

  9/11

  O $v*nd în vedere poten ialul turistic de care seț

  bucură această "onă, se ăsesc aici numeroaseunita i de ca"are, menite să satisfacă nevoilețturi tilor sosi i aici in vi"ită.ș ț

  O %e l*n ă pensiuni precum+ $pfelhaus, Casa culori, Casa Soarelui, Casa %inului, Subcetate,orest -ila .a. sunt numeroase vile i case deș ș

  vacan ă pe care localnicii le pun la dispo"i iaț țturi tilor.ș

 • 8/18/2019 Activități Și Servicii Agroturistice

  10/11

  O anklich'ul, căruia rom*nii i'au spus /hencle sauș/lichii este un desert din in rediente simple, cu ustbun, de plăcintă bătr*nească. e savurat la cafea oride dat nepo ilor să ducă la ora , hecle ul nu lipse teț ș ș șde pe masă, mai ales în "i de sărbătoare.

  O encle ul se face din in rediente la îndem*nașoricărei ospodine+ făină, dro die, muuuulte ouă,"ahăr, lapte, unsoare, sare.

 • 8/18/2019 Activități Și Servicii Agroturistice

  11/11

  O 3n conclu"ie, Cisnădioara este un sat cutradi ii săse ti, cu numeroase atrac iiț ș ț

  turistice, situat într'un peisa mirific,recomandat at*t turi tilor rom*ni c*t iș șcelor străini doritori de rela4are

  -ă mul umesc pentru aten ieț ț