2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, IAȘI Str. Socola, nr. 13, tel.: 0232/437954 E-mail: sc_ocazimir_iaș[email protected] Nr . .................. din .................. INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI Str. Nicolae Bălcescu, nr. 26 Tel.: 0232/268014 E-mail: [email protected] ACORD DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, IAȘI ȘI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI ART. 1 Prezentul acord se încheie între: A. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, IAȘI, str. Socola, nr. 13, reprezentată de d-na director, prof. CĂTĂLINA-VALENTINA HOLIC, prof. BRÂNDUȘA VERDEȘI, director adj. coordonator activități educative, prof. CRISTIAN-GEORGE PÂRÂIALĂ și DUMITRU PÂRÂIALĂ, inițiatori ai proiectului educațional „EURISTICA”, în calitate de APLICANT. B. INSPECTORATUL JUDEȚEAN IAȘI, str. Nicolae Bălcescu nr. 26 reprezentat de d-na Inspector General, prof. dr. CAMELIA GAVRILĂ, prof. ALLA APOPEI, inspector școlar activități educative și inspector școlar prof. GENOVEVA FARCAȘ, coordonator proiect, în calitate de PARTENER. ART. 2 SCOPUL ACORDULUI: Acordul vizează optimizarea aplicării demersurilor inovative centrate pe abordarea interdisciplinară, transdisciplinară și integrată a învățării în concordanță cu planurile cadru pentru învățământul primar, obiective ce vor fi promovate și evaluate în pregătirea și finalizarea activităților din cele două secțiuni ale proiectului educativ: – SIMPOZIONUL JUDEȚEAN „EURISTICA” cu tema „Tradiție și modernitate în învățământul românesc: abordări euristice, abordări inter/intra/transdisciplinare ale situațiilor de învățare” – CONCURSUL TRANSDISCIPLINAR de CULTURĂ GENERALĂ „EURISTICA”, ediția a VI-a,2016. ART. 3 DURATA ACORDULUI: Durata prezentului acord este de un an școlar, 2015-2016 și vizează toate activitățile desfășurate pe parcursului anului școlar având aceste obiective. ART. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR: Obligațiile școlii organizatoare: să mediatizeze prin invitații, afișe și alte materiale proiectul educativ în școlile și grădinițele din județ; • să respecte calendarul activităților; • să asigure aparatura și logistica necesară pentru buna desfășurare a activităților simpozionului, subiectele și celelalte condiții pentru derularea concursului, potrivit regulamentului de organizare. Obligațiile unității partenere: • să monitorizeze și să includă activitățile în calendarul activităților educative județene; • să autorizeze acordarea de diplome premianților (25% din totalul participanților), adeverințe tuturor organizatorilor și moderatorilor; • să desemneze reprezentanți în cadrul comisiilor în calitate de evaluatori și moderatori. ART. 5 ÎNCETAREA ACORDULUI: Sfârșitul anului școlar 2015-2016.

ACORD DE PARTENERIATscoalaotiliacazimiriasi.ro/Euristica/Acord-cadru.pdf · ACORD DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, IAȘI ȘI INSPECTORATUL

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ACORD DE PARTENERIATscoalaotiliacazimiriasi.ro/Euristica/Acord-cadru.pdf · ACORD DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, IAȘI ȘI INSPECTORATUL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, IAȘIStr. Socola, nr. 13, tel.: 0232/437954E-mail: sc_ocazimir_iaș[email protected]. .................. din ..................

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘIStr. Nicolae Bălcescu, nr. 26Tel.: 0232/268014E-mail: [email protected]

ACORD DE PARTENERIATÎNCHEIAT ÎNTRE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, IAȘI ȘI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI

ART. 1 Prezentul acord se încheie între:A. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, IAȘI, str. Socola, nr. 13, reprezentată de d-na director, prof. CĂTĂLINA-VALENTINA HOLIC, prof. BRÂNDUȘA VERDEȘI, director adj. coordonator activități educative, prof. CRISTIAN-GEORGE PÂRÂIALĂ și DUMITRU PÂRÂIALĂ, inițiatori ai proiectului educațional „EURISTICA”, în calitate de APLICANT.B. INSPECTORATUL JUDEȚEAN IAȘI, str. Nicolae Bălcescu nr. 26 reprezentat de d-na Inspector General, prof. dr. CAMELIA GAVRILĂ, prof. ALLA APOPEI, inspector școlar activități educative și inspector școlar prof. GENOVEVA FARCAȘ, coordonator proiect, în calitate de PARTENER.ART. 2 SCOPUL ACORDULUI:

Acordul vizează optimizarea aplicării demersurilor inovative centrate pe abordarea interdisciplinară, transdisciplinară și integrată a învățării în concordanță cu planurile cadru pentru învățământul primar, obiective ce vor fi promovate și evaluate în pregătirea și finalizarea activităților din cele două secțiuni ale proiectului educativ:

– SIMPOZIONUL JUDEȚEAN „EURISTICA” cu tema „Tradiție și modernitate în î n v ă ț ă m â n t u l r o m â n e s c : a b o r d ă r i e u r i s t i c e , a b o r d ă r i inter/intra/transdisciplinare ale situațiilor de învățare”

– CONCURSUL TRANSDISCIPLINAR de CULTURĂ GENERALĂ „EURISTICA”, ediția a VI-a,2016.ART. 3 DURATA ACORDULUI:

Durata prezentului acord este de un an școlar, 2015-2016 și vizează toate activitățile desfășurate pe parcursului anului școlar având aceste obiective.ART. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

Obligațiile școlii organizatoare:• să mediatizeze prin invitații, afișe și alte materiale proiectul educativ în școlile și

grădinițele din județ;• să respecte calendarul activităților;• să asigure aparatura și logistica necesară pentru buna desfășurare a activităților

simpozionului, subiectele și celelalte condiții pentru derularea concursului, potrivit regulamentului de organizare.

Obligațiile unității partenere:• să monitorizeze și să includă activitățile în calendarul activităților educative

județene;• să autorizeze acordarea de diplome premianților (25% din totalul

participanților), adeverințe tuturor organizatorilor și moderatorilor;• să desemneze reprezentanți în cadrul comisiilor în calitate de evaluatori și

moderatori.ART. 5 ÎNCETAREA ACORDULUI:

Sfârșitul anului școlar 2015-2016.

Page 2: ACORD DE PARTENERIATscoalaotiliacazimiriasi.ro/Euristica/Acord-cadru.pdf · ACORD DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, IAȘI ȘI INSPECTORATUL

ART. 6 DISPOZIȚII FINALE:Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să

se deruleze conform planului. În termen de 15 zile după derularea proiectului, coordonatorii proiectelor educative în parteneriat cu INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN vor prezenta un raport de autoevaluare (gradul de atingere a rezultatelor așteptate, lista participanților, numărul diplomelor acordate etc.).

Acordul de parteneriat se încheie astăzi ..................., 2015, în două exemplare, câte unul pentru fiecare unitate participantă în proiect.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, IAȘI

DIRECTOR,Prof. CĂTĂLINA-VALENTINA HOLIC

DIRECTOR Adj., coordonator activități educative,Prof. BRÂNDUȘA VERDEȘI

INIȚIATORI și coordonatori proiect,Prof. CRISTIAN-GEORGE PÂRÂIALĂProf. DUMITRU PÂRÂIALĂ

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,Prof. dr. CAMELIA GAVRILĂ

INSPECTOR ȘCOLAR ACTIVITĂȚI EDUCATIVE,Prof. ALLA APOPEI

INSPECTOR ȘCOLAR ÎNV. PRIMAR,Prof. GENOVEVA FARCAȘ