2
P18 1 Rigole ACO Sport Guri de scurgere Soluții pentru terase Separatoare de hidrocarburi Separatoare de grăsimi ACO Stormbrixx Limitatoare debit Stații de pompare ACO Drain Monoblock RD Prezentare generală Prezentare generală ACO Drain Monoblock RD ACO Drain Monoblock PD – prezentare generală Robust și durabil Una dintre cele mai rezistente rigole disponibile, ACO Drain Monoblock RD face față cu succes la cele mai mari clase de sarcini, fiind construită să facă fata în aplicațiile tip F900 de pe platformele industriale cu utilaje grele sau de pe aeroporturi. Rigolele ACO Drain Monobock RD sunt disponibile în două culori, natur și negru antracit. Corpul rigolei constă într-o construcție monolitică din beton cu polimeri, ceea ce îi conferă o excelentă durabilitate și o rezistență crescută la coroziune. Designul monolitic permite instalarea directă în asfalt, făcând mai ușoară întreținerea platformelor și a străzilor la înlocuirea stratului de uzură. Sistemul de rigole ACO Drain Monoblock RD este extrem de versatil, având disponibile toate accesoriile necesare optimizării hidraulice, curățării ușoare cu jet de presiune și protecției la vandalism. Cu o gamă mare de tipo-dimensiuni și cu un design special al grătarului pentru a prelua cantități considerabile de apă, ACO Drain Monoblock RD este recomandată pentru preluarea apelor meteorice de pe platforme mari, cu solicitări hidraulice deosebite. Pentru instalarea tronsoanelor foarte lungi este posibilă producerea elementelor de 2m, pentru a eficientiza costurile de montaj. Robust și durabil Eficiență

ACO Drain Monoblock RD – descriere sistem · să facă fata în aplicațiile tip F900 de pe platformele industriale cu utilaje grele sau de pe aeroporturi. Rigolele ACO Drain Monobock

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ACO Drain Monoblock RD – descriere sistem · să facă fata în aplicațiile tip F900 de pe platformele industriale cu utilaje grele sau de pe aeroporturi. Rigolele ACO Drain Monobock

P18

1R

igo

leA

CO

Sp

ort

Gu

ri d

e sc

urg

ere

Solu

ții

pen

tru

te

rase

Sep

arat

oar

e d

e h

idro

carb

uri

Sep

arat

oar

e d

e g

răsi

mi

AC

O

Sto

rmb

rixx

Lim

itat

oar

e d

ebit

Staț

ii d

e p

om

par

eACO Drain Monoblock RDPrezentare generală

Prezentare generală ACO Drain Monoblock RD

ACO Drain Monoblock PD – prezentare generală

Robust și durabil

Una dintre cele mai rezistente rigole disponibile, ACO Drain Monoblock RD face față cu succes la cele mai mari clase de sarcini, fiind construită să facă fata în aplicațiile tip F900 de pe platformele industriale cu utilaje grele sau de pe aeroporturi.

Rigolele ACO Drain Monobock RD sunt disponibile în două culori, natur și negru antracit.

Corpul rigolei constă într-o construcție monolitică din beton cu polimeri, ceea ce îi conferă o excelentă durabilitate și o rezistență crescută la coroziune.

Designul monolitic permite instalarea directă în asfalt, făcând mai ușoară întreținerea platformelor și a străzilor la înlocuirea stratului de uzură.

Sistemul de rigole ACO Drain Monoblock RD este extrem de versatil, având disponibile toate accesoriile necesare optimizării hidraulice, curățării ușoare cu jet de presiune și protecției la vandalism.

Cu o gamă mare de tipo-dimensiuni și cu un design special al grătarului pentru a prelua cantități considerabile de apă, ACO Drain Monoblock RD este recomandată pentru preluarea apelor meteorice de pe platforme mari, cu solicitări hidraulice deosebite.

Pentru instalarea tronsoanelor foarte lungi este posibilă producerea elementelor de 2m, pentru a eficientiza costurile de montaj.

Robust și durabil

Eficiență

Page 2: ACO Drain Monoblock RD – descriere sistem · să facă fata în aplicațiile tip F900 de pe platformele industriale cu utilaje grele sau de pe aeroporturi. Rigolele ACO Drain Monobock

P18

1

Rig

ole

AC

O S

po

rtG

uri

de

scu

rger

eSo

luți

i p

entr

u

tera

seSe

par

ato

are

de

hid

roca

rbu

riSe

par

ato

are

de

gră

sim

iA

CO

St

orm

bri

xx

Lim

itat

oar

e d

ebit

Stați

i d

e p

om

pare

ACO Drain Monoblock RDPrezentare generală

Prezentare generală ACO Drain Monoblock RD

Sistem complet, pregătit pentru orice provocare

0.5 m – element de vizitare cu grătar din fontă, amprentă

pentru conectare laterală

Placă de capăt

amonte/aval

1.0m – element standard ACO Drain

Monoblock RD

Cămin de colectare cu descărcare orizontală și amprentă pentru

conectare laterală

Posibilitate de drenare a apei infiltrate în asfaltul poros

Placă de căpat cu descărcare

RD100V, element de rigolă 1m, natur sau negru antracit, H=265mm

RD150V, element de rigolă 1m, natur sau negru antracit,

H=280,380,480m

RD200V, element de rigolă 1m, natur sau negru antracit, H=330, 530mm

RD100V, element de vizitare 0,5m

RD100V, cămin de colectare 0,5m

RD150V, element de vizitare 0,5m

RD150V, cămin de colectare 0,5m

RD200V, element de vizitare 0,5m

RD200V, cămin de colectare 0,5m