of 16 /16
BUSINESS WITH CONFIDENCE icaew.com Clive Lewis, Director ICAEW Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

  • Upload
    tangia

  • View
    67

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere. Clive Lewis, Director ICAEW. Accesul IMM-urilor la finanţare – Reguli de bază. Băncile de Cliring din UK nu prezintă risc de finanţare (altfel spus capitaluri proprii) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

Page 1: Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

BUSINESS WITH CONFIDENCE icaew.com

Clive Lewis, Director ICAEW

Accesul IMM-urilor la finanţareIntroducere

Page 2: Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

AFACERI FĂCUTE CU ÎNCREDERE icaew.com

Accesul IMM-urilor la finanţare – Reguli de bază

• Băncile de Cliring din UK nu prezintă risc de finanţare (altfel spus capitaluri proprii)

• Băncile acordă împrumuturi pornind de la premisa că întreaga finanţare va fi restituită

• Confortul bancherilor

- Siguranţa activelor întreprinderii

- Profitabilitate viitoare (creştere a activelor nete) şi fluxuri de trezorerie

- Siguranţă în afara întreprinderii

Page 3: Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

AFACERI FĂCUTE CU ÎNCREDERE icaew.com

Accesul IMM-urilor la finanţare– Bilanţul de bază

DATORII ACTIVE

Pe termen lung Active fixe

Participaţii în capitalurile proprii Imobilizări corporale, fond comercial

Profituri & pierderi cumulate Activ circulant

Pe termen scurt Acţiuni & Producţie în curs de execuţie

Creditori Debitori

Taxe Numerar

Page 4: Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

AFACERI FĂCUTE CU ÎNCREDERE icaew.com

Accesul IMM-urilor la finanţare – Finanţare pe termen lung

• Titlu de creanţă - un document care fie creează datorie fie o recunoaşte. Termenul este utilizat pentru un instrument de datorie pe termen lung sau mediu, folosit de companii mari pentru a împrumuta bani. Titlurile de creanţă sunt în general transferabile în mod liber de către deţinătorul titlurilor. Deţinătorii de titluri de creanţe nu au drept de vot în adunarea generală a acţionarilor a unei companii, dar pot avea adunări separate şi pot vota de exemplu modificări privind drepturile ce decurg din titlurile de creanţă. Dobânda plătită acestora este dedusă din profit.

• Împrumuturi şi ipoteci – sunt oferite de către bancă de obicei cu aplicarea unor clauze restrictive.

Page 5: Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

AFACERI FĂCUTE CU ÎNCREDERE icaew.com

Accesul IMM-urilor la finanţare – Finanţare pe termen scurt

• Împrumuturi bancare – termene scadente fixe

• Facilităţile descoperirilor de cont – împrumutare flexibilă dar rambursări la cerere

• Creanţe comerciale – furnizori

• Avansuri de factoring şi scontare de facturi, garantate vânzării către clienţi, aprobate anticipat (prin factorizare).

• Leasing & cumpărare cu plata în rate – împrumut acordat în baza unor active precum autovehicule, echipamente şi computere.

Page 6: Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

AFACERI FĂCUTE CU ÎNCREDERE icaew.com

Accesul IMM-urilor la finanţare – Finanţarea prin capitalurile proprii (Risc)

• Proprietar, prieteni şi familie

• Business Angels (până la £100,000) – antreprenori înstăriţi

• Sindicate de tip Business Angel (până la £1M) – grupuri de BA

• Fonduri de capital a întreprinderii (£500k până la £1M) – scheme guvernamentale

• Capital de risc la scară mică (până la £2M) -

• Capital de risc (de la £2M până la £20M) – risc înalt/ posibilă recompensă mare

• Flotaţie pe pieţele publice (UK – AIM, OFEX sau Piaţa de referinţă din Londra)

Page 7: Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

AFACERI FĂCUTE CU ÎNCREDERE icaew.com

Accesul IMM-urilor la finanţare

Ce urmăresc băncile:

1. Previziunile fluxurilor de trezorerie

• Dovezi pentru a sprijini prognozele privind cifra de afaceri

• Istoricul conturilor de tranzacţionare

• Detalii privind veniturile potenţiale şi cum se calculează acestea

• Detalii privind rambursarea împrumuturilor şi dobânzilor, dividendelor, taxe, etc.

Page 8: Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

AFACERI FĂCUTE CU ÎNCREDERE icaew.com

Accesul IMM-urilor la finanţare

Ce urmăresc băncile:

2. Datorii depăşite ca termen & lista creditorilor

• Care sunt perioadele de plată, sunt acestea sub formă scrisă?

• Există tendinţe privind plăţile întârziate?

• Comparaţie cu lunile anterioare?

• Explicaţii privind tendinţele schimbătoare?

• Verificaţi creditele?

Page 9: Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

AFACERI FĂCUTE CU ÎNCREDERE icaew.com

Accesul IMM-urilor la finanţare

Ce urmăresc băncile:

3. Informaţii financiare pentru conducere şi indicatori cheie de performanţă

• Care este performanţa afacerii în comparaţie cu tendinţele anterioare?

• Cifre esenţiale actualizate la zi

• Indicatorii viitoarelor tendinţe precum comenzi, cereri, etc.

Page 10: Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

AFACERI FĂCUTE CU ÎNCREDERE icaew.com

Accesul IMM-urilor la finanţare

Ce urmăresc băncile:

4. Istoricul pe 3 ani a conturilor de tranzacţionare

• Tendinţe privind vânzările, marja brută, cheltuieli de regie, profituri

• Remuneraţia proprietarilor / dividende

Page 11: Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

AFACERI FĂCUTE CU ÎNCREDERE icaew.com

Accesul IMM-urilor la finanţare

Situaţia actuală a finanţării bancare în UK :

• Băncile sunt împotriva asumării riscului şi doresc o mai bună vizibilitate privind funcţionarea afacerii

• Băncile caută o relaţie deschisă şi onestă care poate ajuta în rezolvarea unor probleme de afaceri

• Băncile cer marje mai ridicate a dobânzii, taxe mai ridicate de angajament şi costuri de monitorizare

• IMM-urile trebuie să înţeleagă profilul lor de risc şi cum îl pot îmbunătăţi

• Dacă se refuză finanţarea se poate apela la o autoritate mai înaltă din cadrul băncii

Page 12: Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

AFACERI FĂCUTE CU ÎNCREDERE icaew.com

Accesul IMM-urilor la finanţare

Situaţia actuală a finanţării bancare în UK - continuare:

• Luaţi în considerare care sunt ofertele pe care vi le pot acorda alte bănci

• Îmbunătăţiţi managementul financiar precum reducerea capitalului circulant, concentrarea pe fluxuri de trezorerie, etc.

• Aveţi în vedere creşterea finanţării prin capital propriu pentru a completa finanţarea prin datorie

Page 13: Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

AFACERI FĂCUTE CU ÎNCREDERE icaew.com

Accesul IMM-urilor la finanţare

Sporirea altor capitaluri decât cele proprii:

• Planul de afaceri este cheia iar acesta trebuie să fie credibil

• Investitorii de capital cunosc sectorul în care aceştia investesc

• Este esenţial să demonstraţi cunoaşterea pieţei în care funcţionează afacerea

Page 14: Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

AFACERI FĂCUTE CU ÎNCREDERE icaew.com

Accesul IMM-urilor la finanţare

Planul de afaceri trebuie să includă:

• Un sumar executiv care să prezinte capitalul necesar, ideea de afaceri & un sumar al prognozelor pentru profit şi fluxuri de trezorerie

• Un istoric al companiei

• Serviciile şi produsele actuale şi viitoare

• Descrierea pieţei şi sectorului, a strategiei de marketing precum şi a procesului de vânzări şi distribuţie

• Detalii complete privind conducerea

• Informaţii financiare detaliate

• O analiză de risc

Page 15: Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

AFACERI FĂCUTE CU ÎNCREDERE icaew.com

Accesul IMM-urilor la finanţare

Aspecte privind IMM-urile din cadrul UK

• O combinaţie adecvată de finanţare prin capital propriu şi datorii

• Costul finanţării – dobânda este evaluată la un nivel istoric scăzut dar este probabil să înceapă să crească începând din 2011

• Accent ridicat pe un management financiar solid

• Poate fi de folos o bună relaţie cu furnizorii de finanţare

• Asigurarea unui fond adecvat de finanţare disponibil pentru planuri de dezvoltare

Page 16: Accesul IMM-urilor la finanţare Introducere

Un lider mondial a contabilităţii şi a

profesiei contabile

BUSINESS WITH CONFIDENCE icaew.com