23
Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală Creșterea competitivităţii în sectoarele agricol și forestier Îmbunătăţirea mediului și a spaţiului rural Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Autoritatea de Management pentru PNDR

Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

  • Upload
    vicki

  • View
    49

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Autoritatea de Management pentru PNDR. Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală Creșterea competitivității în sectoarele agricol și forestier Îmbunătățirea mediului și a spațiului rural. PNDR 2007-2013. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de

Dezvoltare Rurală- Creșterea competitivității în sectoarele agricol și forestier- Îmbunătățirea mediului și a

spațiului rural

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Autoritatea de Management pentru PNDR

Page 2: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

PNDR 2007-2013Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - document programatic în baza căruia sunt accesate sumele alocate României pentru perioada

2007-2013 din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Martie 2008 - lansarea primelor sesiuni de depunere de proiecte.Măsurile lansate au fost cele care răspundeau nevoilor stringente

privind dezvoltarea spațiului rural

 Programul prevede

Investiţii în agricultură Plăţi compensatorii pe suprafaţă Măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii

rurale Investiţii în servicii non-agricole şi turism

rural Abordarea LEADER

  Tipuri de beneficiari

Fermieri Intreprinderi Autorităţi publice ONG-uri Grupuri de producători agricoli GAL-uri

Page 3: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Măsurile PNDR specifice Axelor 1 și2 Axa 1111 Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe112 Instalarea tinerilor fermieri121 Modernizarea exploataţiilor agricole122 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii 123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere125 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă142 Înfiinţarea grupurilor de producători143 Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru fermieri Axa 2211 Sprijin pentru zona montană defavorizată212 Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană214 Plăţi de agro-mediu

Page 4: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Măsurile PNDR implementate de la începutul programului până la data de 18 octombrie 2012

Alocare financiară publică 10.015,52 mil. Euro

Proiecte depuse: 139.367 17.527,78 mi. Euro

Proiecte contractate (finanţate): 64.505 5.164,86 mil. Euro

Proiecte finalizate: 3.563 758,88 mil. Euro

Proiecte reziliate: 920 364,54 mil. Euro

Page 5: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Plăți efectuate PNDR (FEADR şi Buget naţional) 4.129,37 mil. Euro

Plăți efectuate din FEADR 3.362,18 mil. Euro

Avansul încasat de România în 2008

561,58 mil. Euro

48,3%

Suma rambursată de către Comisie 3.069,46 mil. Euro

Page 6: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Proiecte finalizate

3.563

GRADUL DE ABSORBŢIE

Măsură Proiecte nr.

121 1.093312 1.076112 790123 347

431.1 104322 81511 35313 31142 4111 1

58% din valoarea plăţilor

efectuate APDRP + AM42% din

valoarea plăţilor

efectuate APIA

Plăţi FEADR+Avans

Comisie 3.923,76 mil. Euro

48,3%

Page 7: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

322 Infrastructură

rurală

125Dezvoltarea

infrastructurii şi silviculturii

121Înfiinţare şi modernizare

ferme

312Investiţii în activităţi

non-agricole

442,1% 328,7%266,9

%

252,3%

123 Creşterea valorii

adăugate a produselor agricole şi forestiere

197,9%

MĂSURI DE INVESTIŢII CU GRAD DE ACCESARE RIDICAT

112Tineri fermieri

189,8%

141Semi-subzistenţă

142,2%

Page 8: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

312Investiţii în

activităţi non-agricole

121Înfiinţare şi modernizare

ferme

322 Infrastructură

rurală

112 Tineri fermieri

39,6%37,7%37,9% 52,4%

MĂSURI DE INVESTIŢII CU GRAD DE PLATĂ RIDICAT

211

64,1%

212

42,8%

214

74 %

611

94,2 %

Page 9: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Măsura 111

22 contracte de servicii de

formare profesională în

valoare de 16,12 mil.

euro reprezentând

un grad de angajare de

19% din alocare

4 contracte în valoare de 4,92 mil.

euro pentru formarea

profesională a tinerilor fermieri

11,52 mil. Euro plăţi efectuate

au fost instruiţi

3.998 tineri fermieri si

13.810 fermieri de semi-

subzistenta

3.992 de tineri

fermieri

18 contracte în valoare de 11,2 mil.

euro pentru formarea profesională a

fermierilor care deţin ferme de semi-

subzistenţă

22.224 de fermieri de

semi-subzistență

112

141

Urmează a fi instruiți:

112

141

Rezultate în urma implementării PNDR

18 octombrie 2012

Page 10: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Măsura 112

9.277 proiecte finanţate 203,0 mil. Euro

Proiecte finalizate:

Număr proiecte: 790Valoare publică: 17,3 mil. Euro

Rezultate în urma implementării PNDR

Page 11: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Măsura 1212.042 proiecte finanţate 784,7 mil.

Euro

Rezultate în urma implementării PNDR

Proiecte finalizate:

Număr proiecte: 1.093Valoare publică: 263,5 mil. Euro

Page 12: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Rezultate în urma implementării PNDR

Măsura 1231.038 proiecte finanţate 810,2 mil.

Euro

Proiecte finalizate:

Număr proiecte: 347Valoare publică: 149,6 mil. Euro

Page 13: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Rezultate în urma implementării PNDR

Măsura 125

460 proiecte finanţate 509,6 mil. Euro

Până în prezent, nu s-a finalizat niciun contract

Page 14: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Rezultate în urma implementării PNDR

Măsura 141

47.164 proiecte finanţate 353,7 mil. Euro

Se acordă sprijin public nerambursabil de 1.500 de

Euro/an/fermă de semi – subzistenţă. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de 5 ani, unui

singur membru al familiei, pentru aceeaşi exploataţie

agricolă

Page 15: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Rezultate în urma implementării PNDR

Măsura 14237 proiecte finanţate 5,2

mil. Euro

Se acordă rate anuale timp de 5 ani, iar sprijinul nerambursabil primit, nu va putea depăşi următoarele plafoane:

100.000 Euro - Anul I 100.000 Euro - Anul II 80.000 Euro - Anul III 60.000 Euro - Anul IV 50.000 Euro - Anul V

Page 16: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Rezultate în urma implementării PNDR

Măsura 1437 contracte de servicii pentru acordarea de consultanţă şi

consiliere fermierilor care deţin ferme agricole de semi-

subzistenţă, în vederea întocmirii

planurilor de afaceri şi a dosarului de finantare pentru

accesarea sprijinului acordat prin măsura

141

Aferent sesiunii de depunere a

proiectelor din cadrul măsurii 141 ce s-a desfăşurat în

perioada 01-30 iunie 2011, un

număr de 7.498 proiecte eligibile au

fost intocmite gratuit prin masura 143 din care, 5.277

au fost selectate

Valoare de 12,4 mil. euro reprezentând un grad de angajare de

92% din alocare

Page 17: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Rezultate în urma implementării PNDR

Măsura 221

27 proiecte finanţate 3,1 mil. Euro

Până în prezent, nu s-a finalizat niciun contract

Page 18: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Stadiul măsurilor implementate de APIA

Măsura 211Alocare 607,8 mil. Euro Plăţi efectuate 389,4 mil.

Euro 64%

Măsura 212Alocare 493,1 mil. Euro Plăţi efectuate 211,2 mil.

Euro 43%

Măsura 214Alocare 996,4 mil. Euro Plăţi efectuate 737,7 mil.

Euro 74%

Măsura 611Alocare 419,5 mil. Euro Plăţi efectuate 395,0 mil.

Euro 94%

Page 19: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Noutăţi PNDR (I)

Realocări de fonduri de la măsurile cu grad scăzut de absorbţie către măsurile cu grad crescut de vizibilitate şi accesare (M121; M123; M215; M312 şi LEADER) - 740 mil. Euro

Introducere măsură 215 „Bunăstarea animalelor” – plăți în favoarea bunăstării animalelor pentru sectorul porcine (reducerea densităţii animalelor în ferme sau în timpul transportului, asigurarea iluminatului artificial în fermele de creştere, îmbunătăţirea zonei de odihnă)

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” - creşterea intensităţii sprijinului de la 70% la 85% - investiţii în sectorul producţiei non-agricole

Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” • creşterea intensităţii sprijinului de la 70% la 85% pentru investiţii în

agro-turism precum și a plafonului investițiilor de la 70.000 euro la 100.000 euro/proiect

• creşterea intensităţii sprijinului de la 50% la 85% pentru investiţii în activităţi recreaţionale

Modificarea a VII-a PNDR (versiunea a VIII-a) – aprobată în 25.05.2012 a vizat în principal următoarele:

Page 20: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Noutăţi PNDR (II)

în ceea ce priveşte cofinanţarea proiectelor europene, pentru axele 1, 4 şi Operaţiuni de Asistenţă Tehnică în perioada 01 aprilie 2012 - 31 martie 2013 se aplică mecanismul de majorare a contribuţiei UE de la 80% la 95% şi de scădere a contribuţiei bugetului de stat de la 20% la 5% a cheltuielilor publice, conform Regulamentului UE nr.1312/2011, ducând astfel pe de o parte la diminuarea cofinanţării publice naţionale şi pe de altă parte la accelerarea ritmului de absorbţie.

reducerea contribuţiei de la bugetul naţional pentru perioada aplicării va fi de aproximativ 77,7 mil. euro.

decizia de aprobare a revizuirii Programului pentru aplicarea mecanismului de top-up C(2012) 4399/27.06.2012.

Modificarea a VIII-a PNDR (versiunea a IX-a) – aprobată în 27.06.2012privind revizuirea planului financiar în vederea aplicării facilității de 95% cofinanțare UE

Page 21: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

în conformitate cu articolele 36 (a) (v) şi 40 al Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005, se vor acorda plăţi fermierilor care îşi vor asuma, în mod voluntar, angajamente privind bunăstarea animalelor (păsări) pentru o perioadă de minim 5 ani de la data semnării angajamentului.

Modificarea a IX-a PNDR (versiunea a X-a) se află în analiza serviciilor de specialitate ale Comisiei Europene, privind:

Noutăţi PNDR (III)

introducerea în fișa măsurii 215 „Bunăstarea animalelor” – plăți în favoarea bunăstării animalelor pentru sectorul păsări

corelarea prevederilor fişei tehnice a Măsurii 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole” cu regulile aplicabile ajutorului de stat

modificarea condiţiilor de eligibilitate privind beneficiarii, în vederea excluderii din tipurile de beneficiari eligibili a întreprinderilor aflate în dificultate, precum şi identificarea în conformitate cu punctul 9.B din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 a schemei de minimis aplicată până la aprobarea de către Comisia Europeană a schemei de ajutor de statpropunere de realocare în cadrul PNDR 2007-2013

realocare de fonduri în valoare de 37,84 mil euro de la măsura 122 "Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii„ la măsura 125 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”, componenta a1 „Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare”

Page 22: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Prioritati politicii de dezvoltare rurala

încurajarea transferului de cunoștințe şi a inovării în agricultură, în silvicultură şi în

zonele rurale;creşterea competitivității tuturor

tipurilor de agricultură şi creşterea viabilității exploatațiilor;

promovarea organizării lanțului alimentar şi a gestionării riscurilor în agricultură;

refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care depind de agricultură şi de

silvicultură;promovarea utilizării eficiente a resurselor şi

sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările

climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic

promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale.

1.

2

3

4

5

6

Page 23: Accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Vă mulţumesc !