of 50 /50
1

A.c.bell povratak atlantide

Embed Size (px)

Text of A.c.bell povratak atlantide

  • 1. 1

2. [email protected] A. BellPOVRATAK ATLANTIDE21.PRE NEGO TO E SE pojaviti sa neobinimpredlogom pred Save-tom Ujedinjenih svetova ijavnou planete, Mark je eleo da sam prouigradu o legendarnoj Antla-tidi. Znao je da eponuda, koju mu je uinio Cisimus, zastupnikKolek-cionara, zbuniti Savet i stanovnike Zemlje ida e mu biti postavljena mnoga pitanja na kojae morati da odgovori.Nedavno kada je, u gotovo komi-nomputovanju sa Malim Oposu-mum i Silmarom odTolimana, sti-gao do tajnog galaktikog tritakolekcionara, imao je priliku da se susretne saneobinim zlatnim o-veuljkom. jednim odCisimusa za-stupnika, koji je u svom butiku, navelikom Bazaru nudio delove velike kolekcije ijeporeklo nije eleo da otkrije. Ovaj Cisimus baviose samo ustupanjem, prodajom i razmenomgraevina i trenutno je nudio neko-likolegendarnih ali i nepoznatih originalnihzemaljskih zdanja kao to su Ksanadu, Kamelot iVavi-lonska kula. U svome neobinomtrgovakom stilu, ispunjenom kit-njastimgovorom i mnogim skreta-njima i figurama, on jepreko Marka ponudo Zemlji da joj vrati Atlantidu.Mark je eleo da to pre iznese pred javnostovaj predlog, ali ni-kako pre nego to bi samprouio postojeu gradu. Jer dobro je znao da jepitanje Atlantide davno is-ezlo iz naunog ali iobinog i-vota, tako da je vrlo malo ljudi koji itaznaju o njoj. Koliko se jo seao. nijedanmaterijalni dokaz nr" potvrdivao postojanje ovoggra