153
ANEXE 4. Criterii de performanţă în cercetarea ştiinţifică 4.1. Participare la un program fundamental sau prioritar al Academiei Române şi realizarea integrală a sarcinilor asumate pentru perioada avută în vedere 1. Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381- 1385). C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, C.S.III dr. Adinel-Ciprian Dincă [2006-2012] 2. Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. V (tabele statistice: com. Alba de Sus, Alba de Jos, Cluj, Dăbîca) C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator) ½ normă, C.S. II dr. Dörner Anton, C.S. II dr. Remus Câmpeanu [2010-2011] 3. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator) ½ normă, C.S. I dr. Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Anton Dörner [2009-2011] 4. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. IV. Presă. Broşuri. 1784-1790 C.S.I dr. Nicolae Edroiu (coordonator) ½ normă [2007-2011]. 5. Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. IX (1-5 iulie 1848) C.S.II dr. Mihaela Cosma, C.S. dr. Marin Balog, C.S. dr. Attila Varga, CSI dr. Gelu Neamţu – coordonator, CSIII Marghiola Bodor [2007- 2010] 6. Problema natională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol. VI. (26 sept.1862+15 iulie 1863) C.S. I dr. Dumitru Suciu- coordonator, C.S. III dr. Mirela Andrei, C.S.III dr. Lajos-Loránd Mádly., C.S.III dr. Daniela Deteşan; C.S. I dr. Simion Retegan, [2005-2010]. 7. Structuri instituţionale ale Transilvaniei (XIII-XVI) C.S.I dr. Susana Andea [2007-2011]. 8. Bresele şi confrerii în Transilvania medievală (XIV-XVI) C.S.II dr. Lidia Gross [2007-2011]

ACADEMIA ROMÂNĂ — FILIALA CLUJ-NAPOCA · Web view, Tradiţie şi tendinţe contemporane în istoriografia maghiară a răscoalei lui Horea, în vol. Studii istorice privind relaţiile

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

ANEXE4. Criterii de performanţă în cercetarea ştiinţifică

4.1. Participare la un program fundamental sau prioritar al Academiei Române şi realizarea integrală a sarcinilor asumate pentru perioada avută în vedere

1. Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385). C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, C.S.III dr. Adinel-Ciprian Dincă [2006-2012]

2. Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. V (tabele statistice: com. Alba de Sus, Alba de Jos, Cluj, Dăbîca) C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator) ½ normă, C.S. II dr. Dörner Anton, C.S. II dr. Remus Câmpeanu [2010-2011]

3. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator) ½ normă, C.S. I dr. Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Anton Dörner [2009-2011]

4. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. IV. Presă. Broşuri. 1784-1790 C.S.I dr. Nicolae Edroiu (coordonator) ½ normă [2007-2011].

5. Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. IX (1-5 iulie 1848) C.S.II dr. Mihaela Cosma, C.S. dr. Marin Balog, C.S. dr. Attila Varga, CSI dr. Gelu Neamţu – coordonator, CSIII Marghiola Bodor [2007-2010]

6. Problema natională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol. VI. (26 sept.1862+15 iulie 1863) C.S. I dr. Dumitru Suciu- coordonator, C.S. III dr. Mirela Andrei, C.S.III dr. Lajos-Loránd Mádly., C.S.III dr. Daniela Deteşan; C.S. I dr. Simion Retegan, [2005-2010].

7. Structuri instituţionale ale Transilvaniei (XIII-XVI) C.S.I dr. Susana Andea [2007-2011].

8. Bresele şi confrerii în Transilvania medievală (XIV-XVI) C.S.II dr. Lidia Gross [2007-2011]

9. Carte şi bibliotecă în Transilvania medievală. Sec. XIV-XV C.S.III dr. Adinel Dincă [2007-2011]

10. Transilvania între Otomani şi Habsburgi (sec. XVII-XVIII) C.S.III dr. Anton Dörner [2007-2011]

11. Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit D-H C.S.III dr. Vasile Rus (1/2 normă) [2009-2016].

12. Biografii paşoptiste. Culegere de studii, vol. III, coordonator C.S.I dr. Gelu Neamţu, C.S.II dr. Mihaela Cosma, C.S.III Marghiola Bodor, C.S. dr. Attila Varga, A.C. dr. Marin Balog [2009-2010]

13. Studii privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, vol. II CSI dr. Dumitru Suciu [2010-2013].

14. Raporturile dintre saşi şi români pe pământul crăiesc în deceniul neoabsolutist, C.S. drd. Lorand Mádly [2007-2012].

15. Spaţiul economic românesc în viziunea cercurilor diplomatice din România şi Germania în a doua jumătate a a secolului al XIX-lea (1866-1890) [2010-2012], C.S. dr. Iosif Marin Balog.

16. Investiţiile austriece de capital în economia Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Rolul şi efectele lor în modernizare CS Dr. Iosif Marin Balog, CS Dr. Loránd Mádly, colaborator [2009-2011].

17. Paternuri ale mortalităţii rurale şi urbane din Transilvania (1850–1900). Studiu de caz: comitatul Cluj, C.S. III dr. Daniela Deteşan. [2008-2012]

18. Omul politic şi de cultură Valeriu Branişte (1869-1928). Monografie, CSI dr. Gheorghe Iancu [2008-2012]

19. Regimul antonescian şi politica faţă de minorităţile naţionale. Studiu de caz : germanii şi evreii C.S.III drd. Ottmar Traşcă [2008-2012]

20. Mişcarea legionară din exilul din Germania C.S.III drd. Ottmar Traşcă [2008-2012],

21. Relaţiile dintre serviciile secrete româneşti şi cele străine (1939-1945) americane, britanice, germane, sovietice C.S.III drd. Ottmár Traşcă [2008-2012]

22. Stat şi confesiune în România (1947-1990). Cazul Bisericii Unite cu Roma C.S.III dr. Mircea-Remus Birţ [2008-2012]

23. Bibliografia istorică a României, vol. XII, Bibliografie selectivă. Partea I (2007-2008) C.S. I dr. Stelian Mândrut (coordonator), C.S.III drd. Ottmár Traşcă, C.S.III dr. Mircea-Remus Birţ, C. S. dr. Varga Attila, drd. Mihaela Bedecean + colaboratori benevoli de la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca.

24. Intimitatea amfiteatrelor. Ipostaze din viaţa privată a universitarilor ”literari” (1864-1948) C.S.I dr. Lucian Nastasă [2009-2010]

25. Monografia Institutului de Istorie Naţională din Cluj (1920-1948) C.S.I dr. Stelian Mândruţ [2007-2011].

26. Prezenţe livreşti româneşti în editurile italiene în perioada interbelică, CS III dr. Veronica Turcuş [2009-2010]

27. Problematica miturilor în istoriografia română contemporană. Analiză comparativă în raport cu istoriografia europeană şi americană C.S.I dr. Remus Câmpeanu [2007-2010]

28. Elevii Şcolii Române din Roma în perioada interbelică CS III dr. Veronica Turcuş [2010-2012]

29. România şi procesul de aderare la Uniunea Europeană C.S.I dr. ½ n. Vasile Puşcaş [2007-2010]

2

30. Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. XI (6-10 iulie 1848) C.S.II dr. Mihaela Cosma - coordonator, C.S. dr. Marin Balog, C.S. dr. Attila Varga [2011-2014]

31. Mişcarea natională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol.VII/I (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865)) C.S.I dr. Dumitru Suciu coordonator, C.S.III dr. Mirela Popa-Andrei, C.S. III dr. Daniela Deteşan, C.S.III dr. Mádly Lajos-Loránd [2011-2014]

32. Biografii paşoptiste. Culegere de studii, vol. IV C.S.II dr. Mihaela Cosma (coordonator), C. S. dr. Varga Attila, C. S. dr. Marin Balog [2011-2014]

33. Revoluţia săsească de la 1848-1849 – o reparaţie istorică /Die siebenbürgisch-sächsische Revolution von 1848-1849 – eine geschichtliche Instandsetzung C.S.II dr. Mihaela Cosma [2010-2012]

34. Franc-masoneria central est-europeană şi emigraţia româno-maghiară post-paşoptistă Acad. Dan Berindei, CS dr. Varga Attila [2011-2012]

35. Bibliografia istorică a României, vol. XIII (2009-2010), C.S.I dr. Stelian Mândrut (coordonator), C.S.III, drd. Ottmár Traşcă, C.S. dr. Attila Varga, bibl. IA Mihaela Bedecean + alţi colaboratori benevoli, interni şi externi [2010-2011]

36. Imposibila alteritate în învăţământul superior românesc. Analiza socio-istorică a antisemitismului universitar. 1920-1940 C.S.I dr. Lucian Nastasă, [2011-2012]

37. Italia în periodicele din Clujul interbelic (anii 1922-1930) C.S.III dr. Veronica Turcuş [2011-2012]

38. Aspecte ale integrării României în Uniunea Europeană C.S.I dr. ½ n. Vasile Puşcaş [2011-2013]

39. Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.VI (Tabele statistice com. Hunedoara, Solnocul de Mijloc, Tîrnava, distr. Făgăraş) C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator), C.S. I dr. Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Dörner Anton [2012]

40. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XII, Comitatul Solnoc C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator) ½ normă, C.S. I dr. Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Dörner Anton [2012-2013]

41. Structuri instituţionale ale Transilvaniei (sec. XVI-XVII). Adunările de stări, C.S.I dr. Susana Andea [2012-2016]

42. Carte manuscrisă în Trnasilvania medievală. Contribuţii paleografice (sec. XIV-XV) C.S.III dr. Adinel Dincă [2012-2013]

43. Sfântul Scaun şi raporturile catolicism-ortodoxie în spaţiul românesc între 1850-1914 C.S.III dr. Mirela Andrei-Popa, [2007-2009, 2011-2012],

44. Bibliografia istorică a României, vol. XIV (2011-2012) C.S.I dr. Stelian Mândrut (coordonator), C.S.III, dr. Ottmár Traşcă, C.S. dr. Attila Varga, bibl. I A Mihaela Bedecean [2012-2013]

3

45. Corespondenţa istoricilor clujeni (1920-1948) C.S.I dr. Stelian Mândruţ [2012-2015]

46. Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale, CS III drd. Marius Florea (coordonator), CS I dr. Monica Albu, CS III drd. Lucia Faiciuc, CS III dr. Elena Geangu, AC Carina Herbei, [2008-2012].

47. Stimularea psihosocială a dezvoltării creaţiei vizual-plastice la tineri prin art-terapie, CS I dr. Marioara Petcu (coord. ½ normă), CS III dr. Corina Benea, [2008-1012].

48. Realităţi şi disfuncţionalităţi sociale în micro-regiunea Huedin, CS dr. Florenţa Lozinsky, [2009-2010].

49. Ambivalenţe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească, CS II dr. Silviu G. Totelecan (coord.), CS I dr. Virgil Ciomoş (1/2 normă), CS III drd. Adrian Sîrbu, [2009-2010].

50. Procese psiho-socio-culturale şi repere ale bunăstării în postcomunismul românesc, CS III dr. Corina Benea, [2009-2010].

51. Continuitate şi discontinuitate în cadrul relaţiilor preferenţiale. Strategii adaptative la influenţele socio-culturale globale, CS III drd. Salánki Zoltán, [2009-2010].

52. Reglementări actuale ale diferitelor categorii de pieţe din România, CS Narcisa Cozea, [2009-2010].

53. Piaţă şi pieţe: delimitări conceptuale în contextul recentelor mutaţii economico-financiare survenite în lume, CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă), [2009-2010].

54. Editarea tezei de doctorat a lui Dumitru Isac, Frumosul la Socrate, Platon şi Aristotel, CS I dr. Ionuţ-Constantin ISAC; CS dr. Attila Varga, colectivul de istorie modernă, [2009-2010].

55. Eugeniu Sperantia. Excurs biobibliografic, CS III dr. Mihaela Gligor, [2009-2010].

56. Perspective asupra filosofiei religiei şi filosofiei valorilor în opera lui Eugeniu Sperantia, CS dr. Codruţa Cuceu, [2009-2010]

57. George Em. Marica, Conducerea la copii. Studiu psihosociologic, CS I dr. Andrei Negru, [2010].

58. Politica reţelelor sociale şi epistemologia pieţii, CS II dr. Silviu G. Totelecan (coord.), CS III drd. Adrian T. Sîrbu, [2011-2015]

59. Produsul intern, extern şi reunit al unei comunităţi locale în context global, CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă), [2011-2012].

60. Târgul rural transilvănean la confluenţa între tradiţional şi modern, CS dr. Florenţa Lozinsky, [2011-2012].

4

61. Reconfigurarea pieţelor maritale în contextual crizei socio-economice actuale, CS III drd. Salánki Zoltán, [2011-2012].

62. Aspecte juridice privind relaţiile de muncă în sectorul bugetar, în contextul crizei economice din România, CS Narcisa Coze, [2011-2012].

63. Bunăstarea subiectivă între societal şi individual, CS III dr. Corina Benea, [2011-2012].

64. De la divizarea subiectului la transferul inter-subiectiv. Pieţele simbolice, CS I dr. Virgil Ciomoş, [2011-2015].

65. Editarea manuscrisului inedit al lui Dumitru Isac, La izvoarele poezie, CS I Dr. Ionuţ-Constantin Isac, [2011-2012].

66. Recuperarea şi valorificarea corespondenţei inedite dintre Mircea Eliade şi Henry Pernet, CS III Dr. Mihaela Gligor, [2011-2012].

67. Filosofia morală în opera lui Eugeniu Speranţia, CS dr. Codruţa Cuceu, [2011-2012].

68. E. Speranţia, Studii sociologice (Reeditare), CS I dr. Andrei Negru, [2011-2012].

69. Între filosofie şi medicină. Folclorul medical în viziunea lui Mircea Eliade şi Valeriu Bologa, CS III Dr. Mihaela Gligor, [2012].

70. Scrieri pedagogice în opera lui Eugeniu Speranţia, CS dr. Codruţa Cuceu, [2012].

5

4.2. Participare la un proiect de interes naţinal şi / sau internaţional ce vizează conservarea patrimoniului cultural naţional - NU

4.3. Participare la un program naţional de cercetări arheologice - NU

4.5. Gestionarea şi conservarea unui fond cultural şi / sau ştiinţific de interes naţional şi / sau internaţional - NU

4.6. Un tratat apărut într-o editură consacrată din străinătate - NU

4.7. O monografie apărută într-o editură consacrată din străinătate

20121. Veronica Turcuş, Accademia di Romania in Roma. 1922-2012, Roma, Ed. Accademiei

di Romania, 2012, 250 p. (în colab. cu Mihai Bărbulescu, membru corespondent al Academiei Române, traducere în italiană Iulian Damian) (în curs de apariţie)

4.8. O carte de specialitate apărută într-o editură consacrată din străinătate (carte de autor, ediţie critică de tip academic, ediţie critică a unui text inedit cu probleme de interpretare a grafiei, o traducere din limbi clasice)2

20101. Adinel Dincă (coeditor) „Paulus Kyr - Gesundheit ist ein köstlich Ding”. Nachdruck des

lateinischen Originals von 1551, sowie deutsche, rumänische und ungarische Übersetzungen. Editat de Robert Offner, Schiller Verlag, Hermannstadt - Bonn, 2010, ISBN 978-3-941271-33-3, p. 201-267 (traducere în limba română din latină, note critice).

20122. Rumunská historiografia v rokoch 2008-2010. Orientacie a výsledky / Cercetările

istorice din România în anii 2008-2010. Orientări şi rezultate, în vol. Udalosti 23. augusta 1944 v Rumunsku a Slovenské Národné Povstanie z 29 augusta 1944 (Ich vplyv na oslobodenie Rumunská Slovenska na ukončenie druhej svetovej vojny / evenimentele de la 23 august 1944 din România şi Insurecţia Naţinală Slovacă din 29 august 1944. Consecinţele lor asupra eliberării României şi Slovaciei şi a sf’rştiului celui de al doilea război mondial. Lucrările celei de a IX-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovace (Alba Iulia, 19-23 septembrie 2011). Alcătuit de Nicolae Edroiu, Eva Mârza, Marek Syrný, Banská Bystrica (Slovacia), Múzeum Slovenského Národného Povstania (autor al p. 135-136? 147-149 în colaborare).

6

4.10. Un tratat apărut în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară1

20121. Negocieri şi Piaţa Unică a Uniunii Europene în Vasile Puşcaş şi Melania-Gabriela Ciot

(coord.) „Cultura tehnologică, inovarea şi transferul cunoaşterii”, Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-719-4, p.63-106;

2. Istoria românilor. Vol. V. O epocă în spirit european (1601-1711/1716). Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Coordonatori: Acad. Virgil Cândea, Dr. Constantin Rezachevici, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2012, LVII + 1172 p. + 64 pl. (autor al Prefeţei la ediţia a II-a, p. XIII-XIV; al capitolului Partea a II-a. Structuri economico-sociale şi instituţionale. Cap. V. Populaţie şi economie în Ţara Românească, Moldova şi Transilvania. II. Populaţie şi economie în Transilvania, p. 471-514.

3. Istoria românilor. Vol. VI. Românii de la Europa Clasică la Europa Luminilor (1711-1821). Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Coordonatori: Dr. Paul Cernovodeanu, membru de onoare al Academiei Române, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2012, XLV + 1075 p. (Autor al capitolelor de la paginile: XI-XLV, 3-9, 17-22, 41-45, 91-99, 102-103, 249-190, 527-533, 551-569, 837-847, 861-863, 867-872, 876.877, 916-967)

4. Istoria românilor. Vol. VI. Românii de la Europa Clasică la Europa Luminilor (1711-1821). Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Coordonatori: Dr. Paul Cernovodeanu, membru de onoare al Academiei Române, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2012, XLV + 1075 p. (Autor al capitolelor de la paginile: XI-XLV, 3-9, 17-22, 41-45, 91-99, 102-103, 249-190, 527-533, 551-569, 837-847, 861-863, 867-872, 876.877, 916-967)

7

4.11 O monografie apărută în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară2

20101. Attila Varga, Elite masonice maghiare. Loja „Unio” din Cluj (1886-1926), Cluj-

Napoca, Edit. Argonaut, 2010, 157 p.

20112. Dumitru Suciu, Soldaţi fără uniformă ai Landsturmului românesc şi starea

protopopiatelor ortodoxe din Transilvania după Războiul Naţional din 1848-1849, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, 313 p.

3. Vasile Puşcaş, Europa în Criză, Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2011, 298 p. 4. Vasile Puşcaş, Uniunea Europeană. State-Pieţe-Cetăţeni, Cluj-Napoca, Edit. Eikon,

2011, 351 p.5. Activitatea ştiinţifică la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca.

Comunicările prezentate la Simpozionul ştiinţific „90 de ani de exitenţă a Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2010. Locul Institutului în cercetarea istorică din România” organizat în cadrul „Zilelor Academice Clujene” (Cluj-Napoca, 1-2 iunie 2010), volum îngrijit de Prof.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Directorul Institutului, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2011, 240 p. + 16 ilustraţii.

20126. Dosarul procesului lemenian, vol. II, editor Daniela Deteşan, Cluj-Napoca, Presa

Universitară Clujeană, 2012.7. Gheorghe Iancu, Omul politic şi de cultură Valeriu Branişte, vol. I, 1869-1876,

Timişoara, Editura de Vest, 2012, 960 p. 8. Veronica Turcuş, Bibliografia scrierilor istorice ale lui George Bariţiu. Bicentenar

George Bariţiu. 1812-2012. La bibliographie des oeuvres historiques de George Bariţiu (1812-1893), Cluj-Napoca, Ed. MEGA, 2012, 67 p. (Bibliotheca Bibliologica. Serie nouă, 32(51)). – editura clasificare B

9. Rom sau ţigan. Dilemele unui etnonim în spaţiul românesc, Cluj, Edit. ISPMN, 2012, 352 p. (Lucian Nastasă, István Horváth).

10. David Prodan (1902-1992). Scrieri istorice, ediţie îngrijită de prof. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2012, 512 p. + 10 pl. il.

8

4.12. O carte de specialitate apărută în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară (carte de autor, ediţie critică de tip academic, ediţie critică a unui text inedit cu probleme de interpretare a grafiei, o traducere din limbi clasice)2

20101. Vasile Puşcaş, Managing Global Interdependencies, Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2010,

245 p.2. Lucian Nastasă, Intimitatea amfiteatrelor. Ipostaze din viaţa privată a universitarilor

„literari” (1864-1948), Cluj, Edit. Limes, 2010, 256 p.3. Mihaela Gligor, India. Însemnări, eseuri, jurnal, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Cluj-

Napoca, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010, 188 p.4. În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII – XX , coordonatori

Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Elena Crinela Holom, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, 361 pag.

5. Vasile Puscas, Romania si Uniunea Europeana post-Tratatul de la Lisabona, (coord. Vasile Puşcaş, Marcela Sălăgean) Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2010, 310 p.

6. Mihaela Gligor, India. Însemnări, eseuri, jurnal, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Cluj-Napoca, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010, 188 p.

7. Vasile Marian, Introducere în economie bănească şi de credit, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2010, 250 p.

8. Ionuţ, Isac, coord. general ediţie critică după manuscris inedit (Ionuţ Isac, Florica-Elisabeta Nuţiu şi Attila Varga), Simion Bărnuţiu, Ştiinţa dreptului, Edit. „Ardealul”, Târgu-Mureş, 2010, 624 p.

9. George Em. Marica, Problema culturii moderne în sociologia germană, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, 138 p., Ediţie îngrijită, indice de nume şi postfaţă de Andrei Negru.

10. Alexandru Roşca. Corespondenţa. Ediţie îngrijită, note şi comentarii de Ioan Berar, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2010, 568 p.

11. Marioara Petcu, Indrumător de dezvoltare şi de deblocare a creativităţii, Cluj-Napoca, Edit. Alma Mater, 2010, 110 p

201112. Population and Economy. Rural and Urban Instances (coord. Iosif Marin Balog, Ioan

Lumperdean, Rudolf Gräf). Supplement. Romanian Journal of Population Studies, Vol. V., 2011, 286 p.

13. Economia regională. Ipostaze rurale şi urbane, coord. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2011, ISBN 978-973-595-335-5, 781 p.

14. Eugeniu Speranţia. Contribuţii la filosofia religiei, Ediţie îngrijită şi notă introductivă de Codruţa Cuceu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011, 250 p. ISBN 978-606-543-215-4.

15. Eugeniu Speranţia, Contribuţii la filosofia valorilor, Ediţie îngrijită şi notă introductivă de Codruţa Cuceu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011, 180 p., ISBN 978-606-543-217-8.

16. George Em. Marica, Scrieri sociologice: Conducerea la copii. Studiu psihosociologic * Despre patrie. Studiu sociologic, Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi indice de autori: Andrei Negru, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, 285 p., ISBN: 978-973-109-291-1.

201217. Mihaela Gligor, Între filosofie şi medicină. Folclorul medical în viziunea lui Mircea

Eliade şi Valeriu Bologa, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, 148 p., ISBN: 978-973-595-406-2.

9

18. Th. Lavi în corespondenţă, Mihaela Gligor şi Miriam Caloianu (Editori), Edit. Presa Universitară Clujeană, 2012 (în curs de publicare).

19. Marioara Petcu, Abordari psihosociale ale domeniului juridic, Cluj-Napoca, (Ediţie revizuită), Edit. Alma Mater, 2012, 325 p., ISBN 078-606-504-127-1

20. Marioara Petcu, Retorica Juridica, (Ediţie revizuită), Cluj-Napoca, Edit. Alma Mater, 2012, 142 p., ISBN 978-606-504-132-5.

21. Eugeniu Speranţia, Studii sociologice, ediţie îngrijită, studio introductive şi indice de nume de Andrei Negru, Cluj-Napoca Edit. Argonaut, 2012, XX + 395 p., (în curs de publicare).

22. Florenţa Lozinsky, Traian Hersen. Sociolog şi antropolog, Cluj Napoca, Edit Argonaut, 2012, 200 p. (în curs de publicare).

10

4.13. O carte de referinţă (colectivă) apărută în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară (dicţionar, lexicon, enciclopedie, atlas, volum de izvoare, instrument de lucru)2

20101. Studii istorice privind relaţiile româno-ungare, Volum îngrijit de Nicolae Edroiu,

membru corespondent al Academiei Române, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2010, 372 p.2. Simion Bărnuţiu – Ştiinţa dreptului, Editori Ionuţ Isac, Attila Varga, Târgu-Mureş,

Edit. Ardealul, 2010, 624 p.3. Alte fărâme din prescura prigoanei. 1948-1990, Editori Mircea Remus Birtz, Kierein

Manfred, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2010, 296 p. + 18 pl. foto4. In memoriam Árpád Berevzky de Torboszlo 1917-2010, Editor Mircea Remus Birtz,

Claudiopolis, MMX, s.ed (Napoca Star), 2010, p. 260 + 22 foto5. Ioan Bălan, Episcop de Lugoj – Sfaturi pentru urmaşii în Hristos, Coord. P. Birtz

Mircea, Editori P. Birtz Mircea şi dr. Kierein Mandred, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2009, 322 p. + 4 pl. Foto (neraportată în 2009)

6. Marginei Ioan – Stihuri din Sfânta Scriptură pentru multe lucruri. Prima concordanţă biblică românească, coord. Ioan Chindriş, Editori Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Mircea Remus Birtz, Tg. Lăpuş, Edit. Galaxia Gutenberg, 2009, 341 pag. – transcriere text Mircea Remus Birtz (apărută în anul 2010 şi neraportată în 2009)

7. Samuil Micu în mărturii antologice, coord. Ioan Chindriş, Editori Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Mircea Remus Birtz ş.a., Tg. Lăpuş, Galaxia Gutenberg, 2010, 648 pag. – colaborator Mircea Remus Birtz.

8. Revoluţia transilvană de la 1848–1849. Date, realităţi şi fapte reflectate în documente bisericeşti ortodoxe. 1848–1850, Bucureşti, Edit. ASAB, coord. şi studiu introductiv de Dumitru Suciu, volum întocmit de: Dumitru Suciu, Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Diana Covaci, Cosmin Cosmuţa, Loránd Mádly, 2010, 604 pag. [ISBN: 978-973-7725-85-1].

9. Adinel Dincă (coeditor), Diplome maramureşene din secolele XVI-XVIII, provenite din colecţia Ioan Mihalyi de Apşa, coordonator Ioan-Aurel Pop, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 2010 p. 448 (ISBN 978-9-7327-2012-7)

10. Ottmar Traşcă (editor), „Chestiunea evreiască” în documente militare române. 1941-1944, Iaşi, Institutul European, 2010, 924 p.

11. Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca. 90 de ani de existenţă. 1920-2010. Volum aniversativ întocmit de dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Directorul Institutului, Cluj-Napoca, Edit. Mega, Cluj-Napoca, 2010, 280 p.

12. Glossarium Mediae Latinitatis Actorum Transylvaniae, Moldaviae et Transalpinae Historiam Illustrantium. Vol. I, lit. A-C. Coordonatori: Aurel Răduţiu şi Vasile Rus. Autori: Susana Andea, Adinel Ciprian Dincă, Lidia Gross, Viorica Pervain, Aurel Răduţiu, Vasile Rus şi Beatrice Tătaru †. Colaboratori: Anton Dörner şi Şerban Turcuş. Editura Academiei Române 2010, XX+694 pagini

13. Bibliografia istorică a României, vol. XII, partea II (2007-2008), Bibliografie selectivă. Autori: Mihaela Bedecean, Mircea Birtz, Monica-Gabriela Culic, Stelian Mândruţ, Ottmar Traşcă, Lucia Turc, Attila Varga, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2010, XVI+514 p.

14. Monica Albu, (coord.) (2010), Psihologia între provocări şi soluţii, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 171 pag.

15. Vasile Marian, (coord.) Cunoaştere, Interes, Responsabilitate, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, 324 p.

16. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 19, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, 267 p.

11

17. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 20, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, 278 p.

18. Ozana Budău, Monica Albu, SACS – Scala de abordare strategică a coping-ului, Cluj-Napoca, Edit. ASCR, 2010, 57 p.

19. Amalia Ciucă, Monica Albu, PDSQ – Chestionarul de screening şi diagnostic psihiatric. Manual (autor: Mark Zimmerman). Adaptarea şi standardizarea PDSQ pe polulaţia din România, Cluj-Napoca, ASCR, 2010, 101 p.

20. Bălaj, A. (coord.), Monica Albu, Porumb, M., ECI-4. Chestionarul de evaluare a copiilor – 4. Manual de norme (autori: Gadow, K.D., Sprafkin, J.) Adaptarea şi standardizarea ECI-4 pe populaţia din România, Edit. ASCR, Cluj-Napoca, 2010, 210 p.

21. Porumb, M. (coord.), Porumb, D., Bălaj, A., Monica Albu, Chestionarul de evaluare a strategiilor de învăţare şi a motivaţiei şcolare SMALSI. Manual. (autori: Stroud, K.C., Reynolds, C.R.). Adaptarea şi standardizarea SMALSI pe populaţia din România, Edit. ASCR, Cluj-Napoca, 2010, 172 p.

201122. Situaţia evreilor din Europa Centrală la sfîrşitul celui de-al doilea război mondial (1944-

1945), coord. Antonio Faur, Ladislau Gyémánt, Oradea, Edit. Universităţii din Oradea, 2011, 308 p.

23. Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între 1849-1867. Studii, cuvânt înainte Dumitru Suciu. Autori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Daniela Deteşan, Loránd Mádly, Ciprian Rigman, Mirela Popa-Andrei, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2011, 455 p.

24. Biografii paşoptiste 3. Culegere de studii, coord. Gelu Neamţu şi Ela Cosma, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, colecţia „Biografii istorice transilvane“, tom IV, 387 p. (ISBN 978-973-109-286-7).

25. Relaţia rural-urban: ipostaze ale tradiţiei şi modernizării, (coord.) Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2010, [ISBN 978-973-595-230-3], 645 p.

26. Al doilea arbitraj de la Viena. Antecedente şi consecinţe, ed. Ottmar Traşcă, Cornel Grad, Tamás Sárándi şi Balogh l. Béni, Satu Mare, Edit. Muzeului Satu Mare, 2011, 289 p.

27. Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române. C. Transilvania, vol. IX, 1 – 5 iulie 1848, Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca, coord. Ela Cosma, cuvânt introductiv de Gelu Neamţu, Volum întocmit de: Marghiola Bodor, Attila Varga, Ela Cosma, Iosif Marin Balog, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2011, 401 + LX p.

28. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1848-1918. Documente, vol. VI (26 septembrie 1862 – 13 iulie 1863), Volum editat de Dumitru Suciu (coord.), Simion Retegan, Loránd Mádly, Daniela Deteşan, Mirela Popa-Andrei, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2011, LXXXIV+533 p.

29. Revoluţia transilvană de la 1848–1849. Date, realităţi şi fapte reflectate în documente bisericeşti ortodoxe. 1848–1850, Bucureşti, Edit. ASAB, coord. şi studiu introductiv de Dumitru Suciu, volum întocmit de: Dumitru Suciu, Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Diana Covaci, Cosmin Cosmuţa, Loránd Mádly, 2011, 588 p.

30. Biserică, şcoală şi comunitate ortodoxă în Transilvania în epoca modernă. Protopopiatul Cetatea de Piatră şi Eparhia Sibiului. Corespondenţă 1849-1874. vol. II/1. Volum întocmit de: Dumitru Suciu (coord), Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Vlad Popovici Cosmin Cosmuţa, Flaviu Vida, Nicoleta Han, Loránd Mádly, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, 590 p. (ISBN: 978-973-109)

31. Nouă luni în Transilvania (decembrie 1848 – august 1849). Generalul Józef Bem în corespondenţă, proclamaţii, documente, ed. Ela Cosma, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut,

12

2011, colecţia „Biografii istorice transilvane“, tom V, 457 p. + 53 il. + 1 hartă (ISBN 978-973-109-282-9).

32. Testamente din districtul Năsăud (1861-1871), ed. Daniela Deteşan, Adrian Onofreiu, Mircea Prahase, Claudia Septimia Sabău, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, 192 p. (ISBN 978-973-109-266-9).

33. Documenta Masonica Transylvanica et Banatica, Loja „Licht und Wahrheit” din Reşiţa, ed. Attila Varga, Seria I, Vol. 1. Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, 310 p.

34. Antisemitismul universitar în România (1919-1939). Mărturii documentare, ed. Lucian Nastasă, cu un Cuvânt înainte de Carol Iancu, Cluj, Edit. ISPMN/Kriterion, 2011, 652 p.

35. Stelian Mândruţ, Rudolf Gräf, Între ştiinţă şi politică. Fritz Valjavec şi corespondenţii săi români(1935-1944). Zwischen Wissenschaft und Politik. Fritz Valjavec`s Briefwechsel mit rumänischen Gelehrten(1935-1944). Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2010, 574 p. (apărut în anul 2011, neraportat în 2010)

36. Voices from Ecclesia Militans in Czechoslovakia – Letters and Autographs, ed. Mircea Remus Birţ, Manfred Kierein, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2011, 165 p. + 25 pl. foto

37. Câteva succesiuni apostolice catolice din România, ed. Mircea Remus Birţ, Manfred Kierein, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2011, 119 p.

38. Bibliografia istorică a României, vol. XIII, (2009-2010), coord. Stelian Mândruţ şi Lucia Turc, Autori: Mihaela Bedecean, Mircea Birtz, Monica-Gabriela Culic, Stelian Mândruţ, Lucia Turc, Ottmar Traşcă, Attila Varga, Bucureşti, Edit. Academiei Române, Cluj-Napoca, Edit Argonaut, 2011, 801 p. (ISBN 978-973-27-2155-1, ISBN 978-973-109-300-0).

39. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, 272 p., ISBN 978-973-109-269-0.

40. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 22, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, 262 p., ISBN 978-973-109-271-3.

41. Societate, Cultură, Valoare, vol. 1 (Drept), (coord. Călina Jugastru), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, 512 p., ISBN 978-973-109-254-6.

42. Societate, Cultură, Valoare, vol. 2 (Sociologie-Asistenţă Socială, Psihologie- Ştiinţele Educaţiei), (coord. Emil Pop), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, 309 p., ISBN: 978-973-109-274-4.

43. Societate, Cultură, Valoare, vol. 3 (coord. Vasile Marian, Emil Pop), (Economie, Filosofie), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, 371 p., ISBN: 978-973-109-259-1 

44. I. Papuc, Monica Albu, N. Jurcău, Procesul decizional managerial în sfera educaţională, Cluj-Napoca, Edit. ASCR, 2011, 235 p., ISBN 978-606-8244-15-0.

45. Vasile Marian (coord.), Evocări şi studii. In honorem magister Aurel Negucioiu, ediţia a 2-a (revăzută şi adăugită), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, 400 p.

46. D.M. Gardner, EDI-3: Inventarul tulburărilor de comportament alimentar-3. Manual de specialitate, Ştefania Miclea, O.-D. Joja, Monica Albu, Adaptarea şi standardizarea pe populaţia din România, Cluj-Napoca, Edit. ASCR, 2010, 292 p., ISBN 978-606-8244-09-9.

47. S.H. Lovibond, P.F. Lovibond, DASS. Manual pentru Scalele de depresie, anxietate şi stres (coord. A. Perţe), Monica Albu, DASS 21−R. Adaptarea şi standardizarea DASS pe populaţia din România, Cluj-Napoca, Edit. ASCR, 2011, 63 p., ISBN 978-606-8244-16-7.

48. Mihaela Gligor, Sherry Sabbarwal (coord.), Patterns in Philosophy and Sociology of Religions, Cuvânt înainte de T.N. Madan, Prefaţă de Mihaela Gligor şi Sherry Sabbarwal, Introducere de Mihaela Gligor, Rawat Publications, India, 2011, 236 p. (volum prezent în WorldCat.org), ISBN: 81-316-0388-1.

13

201249. Specific românesc şi confluenţe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la

împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Iosif Marin Balog, Ion Cârja, Ana Victoria Sima Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, ISBN 978-973-595-365-2, 380 p. (Editură cat. B).

50. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A Diplomataria Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatul Cluj, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012 (coeditor Ladislau Gyémánt)

51. Dezvoltarea durabilă – competitivitate, incluziune socială şi protejarea mediului înconjurător, (coord. Vasile Puscas si Melania-Gabriela Ciot), Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-717-0, 309 p.

52. Comunicare organizaţională şi modernizarea tehnologică, (coord. Vasile Puscas si Melania-Gabriela Ciot), Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres, 2012, ISBN 978-973-662-718-7, 341 p.

53. Cultura tehnologică, inovarea şi transferul cunoaşterii, (coord. Vasile Puscas si Melania-Gabriela Ciot), Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-719-4, 313 p.

54. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A Diplomataria Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatul Cluj, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012 (coeditor Remus Câmpeanu)

55. Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A Diplomataria Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatul Cluj, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012 (coeditor Anton Dorner)

56. Documenta Masonica Hungarica, Transylvanica et Banatica. Sigilii şi frontispicii, Seria I, volumul I, ed. Varga Attila, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, 300 p.

57. Varga Attila, Ana-Maria Vele, Napoleon al III-lea, francmasoneria şi românii, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, 250 p. (coautor împreună cu Ana-Maria Vele)

58. 200 de ani de la naşterea lui George Bariţiu. Simpozion Internaţional „Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012”, coord. Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 200 pag. (sub tipar)

59. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, 348 p., ISBN 978-973-109-340-6.

60. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 24, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, 356 p., ISBN 978-973-109-341-3.

61. Mircea Eliade between the History of Religion and the Fall into the History, Mihaela Gligor (Editor), Edit. Presa Universitară Clujeană, 2012 (sub tipar).

62. Vasile Marian (coord.), Cunoaştere, Interes, Responsabilitate, Cluj-Napoca, Edit. Risoprint, 2012, 278 p., ISBN 978-973-53-0698-4.

14

4.14. O traducere a unei cărţi de specialitate, apărută în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară, însoţită de un studiu introductiv de specialitate2

20101. Amartya Sen, India, Scrieri despre cultura, istoria şi identitatea indiană, Introducere,

traducere şi Index de Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010, 454 p.

2. Adrian Sîrbu: Philip. e Lacoue-Labarthe, Ficţiunea politicului (Heidegger, arta şi politica), Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2010, 170 p.

20113. Ana Dumitran, Hegedüs Enikő, Vasile Rus, Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei.

Preliminarii la o istorie ilustrată a toleranţei religioase, Alba Iulia, Edit. Altip, 2011, 422 p.

4. Mihaela Gligor, Mircea Eliade – Henry Pernet, Corespondenţă. 1961-1986. Dragul meu prieten, (Prefaţă de Mac Linscott Ricketts, Introducere de Henry Pernet, traducere de Mihaela Gligor şi Călin Cristian Pop, ediţie îngrijită, indice şi postfaţă de Mihaela Gligor), Cluj-Napoca, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011, 336 p. ISBN: 978-973-133-911-5.

20125. Kristóf Szongott, Oraşul Liber Regal Gherla (1700-1900). Metropola armeano-

maghiară, ed. Lucian Nastasă, trad. Andrea Ghiţă, Bucureşti, Edit. Ararat, 2012, 363 p.6. Charles Melman, Omul fără gravitate. A juisa cu orice preţ, Trad. De Dan Radu şi

Horaţiu Trif, revăzută şi adnotată de Virgil Ciomoş, Edit. Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 330 p, ISBN 978-973-757-668-2.

7. Christiane Lacôte, Inconştientul, Trad. Robert Arnăutu, revăzută şi adnotată de Virgil Ciomoş, Edit. Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 158 p, ISBN 978-973-757-669-9.

15

4.15. Un capitol dintr-o carte de specialitate apărută într-o editură consacrată din străinătate

20101. Vasile Rus, Giovanni Corvino di Hunyad ed il Monastero di Peri, în vol. Mathias

Corvinus und seine Zeit. Europa am Übergang von Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010, p. 63-69.

2. Remus Câmpeanu, Az erdélyi görög katolikus egyház történetének feltárására irányuló legújabb kutatási tervek, în vol. Symbolae. A görög katolikus örökségkutatás útjai. A Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Nyíregyháza, 2007, november 23-24 [coordonator Véghseõ Tamás], Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola, Nyíregyháza, 2010, p.111-119.

3. [BDI] Daniela Deteşan, Under the crossfire of Church and State: Romanian couples in concubinage in Transylvania between 1850–1895, în vol. Many paths to happiness? Studies in population and family history. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux, Marie-Pierre Arrizabalaga, Ioan Bolovan, Marius Eppel, Jan Kok, Mary Louise Nagata (coordinators), Amsterdam, Aksant Academic Publishers, 2010, p. 450–464 (în colaborare cu Simion Retegan).

4. Loránd Mádly, Umbrüche und Kontinuitäten in Rumänien. Die rumänische Wende 1989, ihre wissenschaftliche Deutung und öffentliche Erinnerung, in vol. Das Ende des Kommunismus. Die Überwindung der Diktaturen in Europa und ihre Folgen, Klartext Verlag, Essen, 2010, p. 195-209 (coautor cu R. Gräf).

5. Lucian Nastasă, Public Intellectuals and the libido power, în vol. Idols of the forum. Why an intellectual middle class it so be preferred to a public intellectual ”elite”, Indianapolis, Interacademic Press, 2010, p.

6. Susana Andea (coautor) Istoria ilustrată a României, coord. Ioan-Aurel Pop şi Ioan Bolovan, Bucureşti-Chişinău-Cluj, Litera Internaţional, editia II /revăzută/, 2010, 627 p. cap. Ţările Române în secolul al XVII-lea (p. 242-303)

7. Virgil Ciomoş, Identity, Secularisation, State of Exception: the Romanian Case, în vol. Weighting Differences. Romanian Identity in the Wider European Context, (eds. Vasile Boari & Sergiu Gherghina), Cambridge Scholar Publishing, 2009, p. 168-184.

8. Virgil Ciomoş, Droit de juger versus Droit au jugement, în vol. Faire justice soi-même. Études sur la vengeance, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 27-49.

9. Mihaela Gligor, Rabindranath Tagore in Romania, în vol. Tagore beyond Frontiers, (volum editat de Rabindranath Tagore Center Kolkata şi ICCR Kolkata), 2010, p. 48-51.

10. Ionuţ Isac, „The” Ontology of Technology – Assumptions and Meanings, în vol. Philosophy of Technology and Artifact in the Digital Age, (eds. Viorel Guliciuc şi Emilia Guliciuc), Cambridge Scholars Publishing, Marea Britanie, 2010, p. 109-118.

201111. Vasile Puşcaş, Peace-building, Conflict transformation and Reocnciliation through

Second Track diplomacy and Soft Politics, în vol. La funzione della sardenga a favore dei paesi candidate U.e. Rapporti intercultural, giuridici, economici e sociali. Solidaieta e Armonizzazione, a cura di Enzo Orlanducci, Villacidro, 5 marzo 2011, Roma, Edizioni Mediascape S.r.l., 2011, p. 55-63.

12. Susana Andea, Avram Andea, Mihai Viteazul şi căpitanul sârb Baba Novac, în vol. Studii şi cercetări. Actele Simpozionului „Banatul – trecut istoric şi cultural”, 2010, Zrenianin – Novi Sad, Edit. ICRV, Edit. Fundaţiei Române de Etnografie şi Folclor din Voivodina, p. 17-25 (apărut în 2011, neraportat în 2010)

16

13. Nicolae Edroiu, Les copistes de textes roumain-cyrilliques en Bihro au XVIIe siècle, în vol. Auflösung historischer Konflikte im Donauraum. Festschrift für Ferenc Glatz zum 70. Geburrstag, Herausgegeben von Arnold Suppan, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, p. 449-454.

14. Anton Dörner, Der Fürst von Siebenbürgen und sein Hof im 17. Jahrhundert, în vol. Auflösung historischer Konflikte im Donauraum. Festchrift für Ferenc Glatz zum 70. Geburstag Arnold Suppan, Budapesta, 2011, p. 209-217.

15. Ela Cosma, Consulul austriac de la Belgrad, Ferdinahnd Mayerhofer von Grünbühl, éi revoluáia paéoptistő din Voivodina, în vol. Studii şi cercetări. Actele Simpozionului „Banatul – trecut istoric şi cultural”, 2010, Zrenianin – Novi Sad, Edit. ICRV, Edit. Fundaţiei Române de Etnografie şi Folclor din Voivodina, p. 31-40 (apărut în 2011, neraportat în 2010)

16. Mirela Andrei, Ion Cârja, Etnie şi confesiune la românii sud-dunăreni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Misiunea greco-catolică de la Vidin, în vol. Studii şi cercetări. Actele Simpozionului „Banatul – trecut istoric şi cultural”, 2010, Zrenianin – Novi Sad, Edit. ICRV, Edit. Fundaţiei Române de Etnografie şi Folclor din Voivodina, pp. 41-68 (apărut în 2011, neraportat în 2010)

17. Loránd Mádly, Două destine la cotitura istoriei: poetul Todor Manojlovic şi sociologul Cornel Grofşorean, în vol. Studii şi cercetări. Actele Simpozionului „Banatul – trecut istoric şi cultural”, 2010, Zrenianin – Novi Sad, Edit. ICRV, Edit. Fundaţiei Române de Etnografie şi Folclor din Voivodina, pp. 147-156 (apărut în 2011, neraportat în 2010).

18. Ottmar Traşcă, Romania, Hungary and the <<Margarethe I-II>> German Military Plans, 1943-1944 în vol. Auflösung historischer Konflikte im Donauraum. Festschrift für Ferenc Glatz zum 70. Geburtstag, Herausgegeben von Arnold Suppan, Budapest, Edit. Akademia Kiadó, 2011, p. 679-687.

19. Stelian Mândruţ, Bibliotheca Rerum Transsilvaniae, în Auflösung historische Konflikte im Donauraum. Festschrift für Ferenc Glatz zum 70. Geburtstag. Hg. Von Arnold Suppan. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011, p. 517-528. (în engleză)

20. Stelian Mândruţ, Istoricul german Fritz Valjavec şi cercetarea sud-estului european, în Studii şi cercetări. Actele Simpozionului „Banatul – trecut istoric şi cultural”, 2010, Zrenianin – Novi Sad, Edit. ICRV, Edit. Fundaţiei Române de Etnografie şi Folclor din Voivodina, p. 17-25 (apărut în 2011, neraportat în 2010)

21. Stelian Mândruţ, Walka Rumunów austro-węgierskich o jedność narodówa w predednin i podczas pierwszej wojny šwiatowej, în Wolność i bezpieczeústwo narodnów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku, tom II. Pod redakcja Elžbiety Znamierowskiej-Rakk. Warszawa, OBÓZ, 2010, p. 25-42. (în engleză: The activity of the Romanians from Austro-Hungarian Monarchy aimed at national unification during Word War I.) (apărut în 2011, neraportat în 2010)

201222. Ladislau Gyémánt, Ion Budai-Deleanu (1763-1820). The First Hebraist of the

Romanian Enlightenment, în vol. Christian Hebraism in Eastern Central Europe, Wittenberg, 2012 (sub tipar).

23. Ela Cosma, Generalul Józef Bem în Banat (1849), în vol. Simpozionului Internaţional “Banatul – istorie şi multiculturalitate”, ediţia a XVI-a, Reşiţa, 20-22 mai 2011, coord. Carmen Albert, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa şi Editura Institutul Cultural al Românilor din Voivodina din Zrenianin, Reşiţa – Novi Sad, 2012, p. 24-47. (ISBN 978-86-87803-23-7)

24. Adinel Dincă (cu Ioan-Aurel Pop): Témoignages sur les relations de suzeraineté-vassalité polono-moldaves à la fin du règne du premier roi Jagellon, in volumul

17

„Between Worlds: The Age of the Jagiellonians”, (eds.) Ardelean Florin Nicolae, Nicholson Christopher, Preiser-Kapeller Johannes, Vienna, 2012 (in curs de aparitie)

25. Remus Câmpeanu, Introductory Study, în vol. Lucian Bogdan, Romania in U.S. Foreign Policy, 1945-1970, Charleston, Create Space, 2012, p.VII-XVI

26. Lucian Nastasă, Anti-Semitism at universities in Romania (1919-1939), în vol. The „numerus clausus” in Hungary. Studie son the First Anti-Jewish Law and Academic Anti-Semitism in Modern Central Europe, edited by Victor Karady and Peter Tibor Nagy, Budapest, Central European University Press, 2012, p.222-246.

27. Virgil Ciomoş, De la théologie négative à la phénoménologie de l’inapparent. Marion versus Derrida », în Jean-Luc Marion. Cartésianisme, phénoménologie, théologie, dir. Sylvain Camilleri & Adam Takacs, Archives Karéline, Paris, 2012, p. 121-135, ISBN 978-2-35748-092-6.

28. Mihaela Gligor, The Woman, the Country, and the World in Rabindranath Tagore’s View, în vol. Women and Tagore: Recreating the Space in the New Millennium, editor Rajasri Basu, New Delhi, Abhijeet Publications, 2012. (în curs de publicare)

18

4.16. Un capitol dintr-o carte de specialitate apărută în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară

20101. Vasile Puscas, Romania si Uniunea Europeana post-Tratatul de la Lisabona, (coord.

Vasile Puşcaş, Marcela Sălăgean) Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2010, 310 p.2. Vasile Puşcaş, Identitate europeană - Ce este important pentru Europa?, în vol.

România şi Uniunea Europeană post - Tratatul de la Lisabona, Vasile Puşcaş şi Marcela Sălăgean (coord.), Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2010, p. 15-24.

3. [B+] Daniela Deteşan, Sub focul încrucişat al bisericii şi statului: Concubinajul la românii din Transilvania între 1850–1895 în vol. În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII–XX, Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Elena Crinela Holom (coord.), Cluj-Napoca, 2010, pp. 83–98 (în colab.) (Supplement no. 1 of the Romanian Journal of Population Studies, vol. IV, 2010).

4. Susana Andea, Avram Andea, Din viaţa şi activitatea medicului domnesc Bartolomeo Ferrati (?-1738), în vol. Studii istorice privind relaţiile româno-maghiare, volum îngrijit de N. Edroiu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2010, p. 118-125.

5. Susana Andea, Avram Andea, Voievozi şi cnezi din districtul Rodnei în secolele XV-XVI, în vol. Istoria culturii. Cultura istoriei. Omagiu Profesorului Doru Radosav la vârta de 60 de ani, coord. Ionuţ Costea, Ovidiu Ghitta, Valentin Orga, Iulia Pop, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 89-101.

6. Lidia Gross, Stelian Mândruţ, Reflectarea literaturii istorice maghiare în „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj” (1921-2006), în vol. Studii istorice privind relaţiile româno-ungare”, volum îngrijit de N. Edroiu, Cuj-Napoca, Edit. Mega, 2010, p. 301-317.

7. Nicolae Edroiu, Candid C. Muşlea (1886-1965) şi genealogiile braşovene, în vol. Romania Occidentalis – Romania Orientalis. Volum omagial dedicat Prof. univ. dr. Ion Taloş. Editat de Alina Branda, Ion Cuceu, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2009 (apărut 2010, neraportat), p. 213-219.

8. Nicolae Edroiu, Emil Racoviţă (1868-1947) şi Congresul studenţilor socialişti de la Bruxelles din 1891, în vol. Călător prin istorie. Omagiu Profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani. Coordonatori Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2010, p. 619-630.

9. Nicolae Edroiu, Importanţa gândirii istorice în Lumea contemporană, în vol. Cunoaştere, Interes, Responsabilitate. Coordonator Vasile Marian, Cluj-Napoca, 2010, Edit. Argonaut, p. 13-16.

10. Nicolae Edroiu, Un aspect al legăturilor politice dintre Matia Corvin şi Ştefan cel Mare: posesiunile domniei Moldovei (1457-1504) în Transilvania, în vol.: Studii istorice privind relaţiile româno-ungare, Volum îngrijit de Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2010, p. 74-82.

11. Nicolae Edroiu, Un raport diplomatic belgian cu privire la desfăşurarea serbărilor de inaugurare a Universităţii româneşti din Cluj (1920), în volumul: Ion Calafeteanu, Omagiu la 70 de ani, Târgovişte, 2010 (10 p.)

12. Ladislau Gyémánt, Evreii în istoriografia română şi maghiară, în vol. Romania Occidentalis – Romania Orientalis. Studii oferite profesorului Ion Taloş la 75 de ani, Cluj-Napoca, Edit. EFES, Edit. Mega 2009, (apărut în 2010), p. 239-246.

13. Anton Dörner, Instaurarea regimului habsburgic în Transilvania. Contex şi realizare în vol. Studii istorice privind relaţiile româno-ungare, volum îngrijit de Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2010, p.87-95

19

14. Anton Dörner, Însemnările unui medic mason despre răscoala lui Horea, în vol. Masoneria în Transilvania. Repere istorice, ediţia a III-a (amplificată şi revizuită), (329 p. + ilustraţii), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 84-89.

15. Remus Câmpeanu, Tradiţie şi tendinţe contemporane în istoriografia maghiară a răscoalei lui Horea, în vol. Studii istorice privind relaţiile româno-ungare, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române], Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2010, p.346-359.

16. Dumitru Suciu, Congres general al românilor din Monarhia Habsburgică – obiectiv de neatins la începutul regimului semiliberal al lui Schmerling, în vol. Studii istorice privind relaţiile româno-maghiare, volum îngrijit de Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2010, p. 161–182.

17. Dumitru Suciu, Kossuth în exil, chestiunea naţionalităţilor şi planurile de Confederaţii Danubiene, în vol. Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 ani, coordonatori Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2010, p. 595–610.

18. Ela Cosma, Trei naţiuni, trei revoluţii în Transilvania la 1848, în vol. Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, coordonatori Ioan-Aurel Pop şi Ioan Bolovan, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2010, p. 215-232.

19. Ela Cosma (coautor), Iluminism şi masonerie la saşi. Proiectul primului cabinet de lectură din Transilvania, în vol. Masoneria în Transilvania. Repere istorice, ediţia a III-a (amplificată şi revizuită), (329 p. + ilustraţii), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 47-53.

20. Mirela Popa-Andrei, Legea şcolară 38/1868 si efectele sale asupra evolutiei învăţământului confesional nasaudean în vol. 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de est, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet-Budapesta, ISBN 978-606-92512-8-7 ; ISBN 978-973-26-1020-6.

21. Loránd Mádly, Prezenţe transilvănene la Viena: delegaţiile româneşti, maghiare şi săseşti în Capitala Imperiului în anii 1850-1851, în vol. Studii Istorice privind relaţiile româno-ungare, vol. îngrijit de N. Edroiu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2010, p. 183-193.

22. Attila Varga, Societate şi masonerie în Transilvania şi Ungaria. Loja „Unio” din Cluj (1886-1918), în vol. Studii istorice privind relaţiile româno-ungare, vol. îngrijit de N. Edroiu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2010, p. 232-241.

23. Attila Varga (coautor), Dincolo de zidul suspiciunilor. Francmasoneria maghiară: trecut, prezent, viitor, în vol. Masoneria în Transilvania. Repere istorice, ediţia a III-a (amplificată şi revizuită), (329 p. + ilustraţii), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 90-116.

24. Lucian Nastasă, Sfârşit de istorie. Evreii din România (1945-1965), în vol. Procese şi contexte social-identitare la minorităţile din România, ed. Jakab Albert Zsolt şi Peti Lehel, Cluj, Edit. ISPMN/Kriterion, 2009, p.159-202. (neraportată în 2009)

25. Lucian Nastasă, Intelectualii publici din România şi libidoul puterii, în vol. Idolii forului. De ce o clasă de mijloc a spiritului este de preferat „elitei” intelectualilor publici, coord. Sorin A. Matei şi Mona Momescu, Bucureşti, Edit. Corint, 2010, p.163-177.

26. Lucian Nastasă, Învăţământ şi cultură universitară maghiară la Cluj (1872-1918), în vol. Studii istorice privind relaţiile româno-maghiare, volum îngrijit de N. Edroiu, Cluj, Edit. Mega, 2010, p.199-231.

20

27. Vasile Puşcaş, Istorie contemporană şi contemporaneitate, în vol. Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan (coord.), Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2010, p. 563-570.

28. Vasile Puşcaş, Szabo Noemi, Puterea soft a UE si managementul conflictelor etnice în Europa Centrala, în vol. Studii istorice privind relaţiile româno-ungare, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2010, p. 360-367.

29. Vasile Puşcaş, Profil biografic – omul, profesorul, parlamentarul, în vol.  Vasile Soporan, O viziune pentru dezvoltarea României, Cluj-Napoca, Casa cărţii de ştiinţe, 2010, p. 7-8.

30. Ottmar Traşcă, Sosirea Misiunii Militare Germane în România (Octombrie 1940 în vol. Armata română şi patrimoniul naţional, editat de general de brigadă dr. Mihai Chiriţă, comandor dr. Marian Moşneagu, locotenent-colonel dr. Petrişor Florea, dr. Cornel Duţă, Bucureşti, Centrul Tehnic Editorial al Arrmatei, 2010, p. 381-390.

31. Ottmar Traşcă, Relaţiile româno-maghiare de la ultimatumul sovietic la cel de-al doilea arbitraj de la Viena (iunie-august 1940)” în vol. Studii istorice privind relaţiile româno-ungare, volum îngrijit de Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2010, p. 318-345.

32. Ottmar Traşcă, The Anglo-American Air Raids against Romania, April-August 1944. German and Hungarian Interpretations, în vol. US-Romanian Relations in the Twentieth Century, edited by Ernest Latham Jr., Cluj-Napoca, 2010, p. 127-145.

33. Veronica Turcuş, Alexandru Marcu, lucrări publicate, în vol. Un secol de italienistică la Bucureşti. I. Ctitorii, coordonatori Doina Condrea Derer, Hanibal Stănciulescu, Bucureşti, Edit. Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 166-197.

34. Veronica Turcuş, Alexandru Marcu, tabel cronologic, în vol. Un secol de italienistică la Bucureşti. I. Ctitorii, coordonatori Doina Condrea Derer, Hanibal Stănciulescu, Bucureşti, Edit. Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 154-165.

35. Stelian Mândruţ, Receptarea operei lui Nicolae Iorga în mediul academic şi universitar clujean(1965-1990), în vol. Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii şi documente. Vol. X, Coordonatori Constantin Buşe, Constantin Gaucan, Bucureşti, Edit. Universităţii, 2010, p. 271-306.

36. Stelian Mândruţ, „Libertate” şi “securitate” în demersul emancipativ al românilor din Monarhia habsburgică, în anii Primului Război Mondial, în vol. Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani. Coordonatori Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan. Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2010, p. 429-438.

37. Stelian Mândruţ, Istoriografia autohtonă „postdecembristă” despre relaţiile româno-maghiare între anii 1939-1945, în vol. Istoria culturii. Cultura istorică. Omagiu profesorului Doru Radosav la vârsta de 60 de ani. Coordonatori Ionuţ Costea, Ovidiu Ghitta, Valentin Orga, Iulia Pop. Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 448-454.

38. Monica Albu, Posibilităţi de identificare a răspunsurilor distorsionate la chestionarele de personalitate, în vol. Psihologia între provocări şi soluţii (coord. M. Albu), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 7-26.

39. Indreica, C., Papuc, I., Monica Albu, Centrul de evaluare ca metodă de selecţie la nivel managerial, în vol. „Psihologia între provocări şi soluţii” (coord. M. Albu), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 90-101.

40. Kubik, C., Văsar, C., Monica Albu, Observaţii privind ordinea evocării evenimentelor stresante, în vol. „Psihologia între provocări şi soluţii” (coord. M. Albu), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 102-111.

21

41. Pîrva, S. Monica Albu, Reprezentarea socială a managerului ideal, în vol. Psihologia între provocări şi soluţii (coord. M. Albu), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 125-152.

42. Lucia Faiciuc, Perspective actuale asupra problemei dezvoltării morale, în Psihologia între provocări şi soluţii (coord. Monica Albu), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 35-63.

43. Marius Florea, Forme de manifestare a agresivităţii la nivelul grupului de elevi, în vol. Psihologia între provocări şi soluţii, (coord. Monica Albu), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 71-80.

44. Marius Florea, Impactul violenţei televizate asupra minorilor, în vol. Psihologia între provocări şi soluţii, (coord. Monica Albu), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 61-70.

45. Mihaela Gligor, Tradiţia argumentativă în India sau despre arta vorbirii, Introducere la Amartya Sen, India, Scrieri despre cultura, istoria şi identitatea indiană (Introducere, traducere şi Index de Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010, 454 p. .), 2010, p. 7-10.

46. Mihaela Gligor, Spaţiul logico-poetic al gândirii lui Eugeniu Sperantia, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 19, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 115-120.

47. Mihaela Gligor, în vol. Cele patru dimensiuni ale feminităţii româneşti, vol. 1 (coord. de Monica Silvia Tatoiu), Bucureşti, Edit. Neverland, 2010, p. 46-48; 187-188; 338-340; 496-498.

48. Carina Herbei, Analiza tranzacţională ca mijloc de diagnoză în organizaţii, în Psihologia între provocări şi soluţii, (coord. Monica Albu), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 81-89.

49. Ionuţ Isac, Istorie, filosofie şi cultură în manuscrisele filosofice ale lui Simion Bărnuţiu, în vol. Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, (coord. Susana Andea şi Ioan-Aurel Pop), Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009, p. 449-464 (neraportat).

50. Ionuţ Isac, Logică şi personalitate, în De Dignitate Philosophiae, în vol. omagial Teodor Dima (ed. Cătălina Daniela Răducu, Codrin Dinu Vasiliu, Eugen Huzum, Vasile Pleşca, Dan Gabriel Sîmbotin), Edit. Terra Nostra, Iaşi, 2009, p. 129-152 (neraportat).

51. Ionuţ Isac, Filosofia blagiană între tradiţie şi modernitate, învol. Opera blagiană – filosofie şi destin. Studii şi interpretări critice, (coord. Eugeniu Nistor şi Iulian Boldea) Edit. Ardealul, Târgu-Mureş, 2009, p. 273-394 (neraportat).

52. Ionuţ Isac, Reflecţii despre formarea „omului nou” – tema sacrificiului, în, Cunoaştere, interes, responsabilitate, (coord. Vasile Marian) Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, p. 171-178.

53. Ionuţ Isac, Ionuţ Isac, Membrii Institutul de Istorie „George Bariţiu” (la 1 februarie 2010), în vol. N. Edroiu, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, 90 de ani de existenţă – 1920-2010, Edit. MEGA, Cluj-Napoca, 2010, p. 131-136.

54. Ionuţ Isac, Ionuţ Isac, Bibliografia lucărilor ştiinţifice ale membrilor Institutul pe anii 2005-2009, în vol. N. Edroiu, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, 90 de ani de existenţă – 1920-2010, Edit. MEGA, Cluj-Napoca, 2010, p. 222-225.

55. Ionuţ Isac, Mitologie şi axiologie în lucrarea „Filosofia românească” a lui Marin Ştefănescu, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, p. 121-127.

56. Florenţa Lozinsky, „Gospodărie” şi „gospodărire”. Tranziţii ale satului românesc, în vol. Tratat de sociologie rurală, (coord. Ilie Bădescu, Ozana Cucu-Oancea, Gh.

22

Şişeştean), Bucureşti, Edit. Mica Valahie, Bucureşti, 2009, p. 494-502 (neraportat).57. Vasile Marian, Filosofia jumulirii şi autori ai acesteia. Câteva gânduri, în vol.

Cunoaştere, Interes, Responsabilitate (coord. V. Marian), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 39–70.

58. Vasile Marian, Spontan şi conştient în criza actuală, în vol. Criza economico-financiară. Dimensiuni şi interferenţe (coord. Momcilo Luburici, Corina Adriana Dumitrescu), vol. I, Bucureşti, Edit. Pro Universitaria, 2010, p. 339-350.

59. Vasile Marian, Teorie şi practică în evaluarea pregătirii universitare, în vol. Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale, nr. XI, Cluj-Napoca, Edit. Risoprint, 2008, p. 49-62 (neraportat).

60. Vasile Marian, Un magistru şi un discipol, în vol. Şcoala doctorală „Aurel Negucioiu”, (ed. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor), Cluj-Napoca, 2010, p. 14–26.

61. Andrei Negru, Noi modalităţi de utilizare a spaţiului fizic în zona periurbană, în vol. Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale”, vol. XI, (ed. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti – Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Edit. Risoprint, 2008, p. 268–278 (neraportat).

62. Andrei Negru, Cercetarea instituţionalizată din Transilvania şi Banat, în vol. Tratat de sociologie rurală, (coord. Ilie Bădescu, Ozana Cucu-Oancea, Gh. Şişeştean), Bucureşti, Edit. Mica Valahie, 2009, p. 679-694 (neraportat).

63. Andrei Negru, Periodice social-culturale transilvănene şi bănăţene cu conţinut rural-agrar, în vol. Tratat de sociologie rurală, (coord. Ilie Bădescu, Ozana Cucu-Oancea, Gh. Şişeştean), Bucureşti, Edit. Mica Valahie, Bucureşti, 2009, p. 702-711 (neraportat).

64. Andrei Negru, Observatorul social-economic, Revistă trimestrială de studii şi anchete social-economice (1931–1947), în vol. Învăţământul economic superior 1920-2010, (coord. Gh. Popescu), Cluj-Napoca, Edit. Imprimeria Ardealul, p. 223-247.

65. Andrei Negru, Etape socio-istorice ale modernizării societăţii româneşti, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 19, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 233-242.

66. Andrei Negru, Responsabilitate-cunoaştere-acţiune în sociologia românească interbelică, în vol. Cunoaştere, Interes, Responsabilitate, (coord. V. Marian), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 71-80.

67. Adrian Sîrbu, Notă asupra ediţiei (sau Despre editare), în vol. Philipe Lacoue-Labarthe, Ficţiunea politicului (Heidegger, arta şi politica), Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2010, p. 5-18.

68. Adrian Sîrbu, Aparatul critic la vol.: Philip. e Lacoue-Labarthe, Ficţiunea politicului (Heidegger, arta şi politica), Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2010, p. 139-169.

69. Silviu G. Totelecan, Cetăţenii (naţionalii) spaţiului post-naţional (UE), în vol. Cunoaştere, interes şi responsabilitate (coord. V. Marian), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 163-170.

201170. Dumitru Suciu, Evoluţii programatice şi alternative tactice ale mişcării naţionale

româneşti din Transilvania între 1849-1867, în vol. Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între 1849-1867. Studii, cuvânt înainte Dumitru Suciu, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2011, p. 43-165.

71. Daniela Deteşan, Românii din oraşele Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea, în vol. Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între 1849-1867. Studii, cuvânt înainte Dumitru Suciu, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2011, p. 167–265.

23

72. Loránd Mádly, Mentalităţi politice şi implicare în viaţa publică a saşilor din Transilvania în perioada neo-absolutistă şi primii ani ai perioadei liberale, în vol. Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între 1849-1867. Studii, cuvânt înainte Dumitru Suciu. Bucureşti, Eidt. Academiei Române, 2011, p. 267-327.

73. Mirela Popa-Andrei, Dispute confesionale şi acţiune politică la românii transilvăneni. Din epoca iluministă la era semiliberală, în vol. Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între 1849-1867. Studii, cuvânt înainte Dumitru Suciu, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2011, p. 393-453.

74. Susana Andea, Din istoricul Colectivului de istorie medie al Institutului: Realizări şi perspective, în vol. Activitatea ştiinţifică la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. 90 de ani de existenţă a Institutuului de Istorie din Cluj. 1920-2010. Locul Institutului în cercetarea istorică din România, volum îngrijit de Prof. dr. Nicolae Edroiu, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, p. 59-77.

75. Adinel Dincă, Adinel Papahagi, Latin Palaeography and Codicology in Romania, în volumul editat de Doina Biro Hendre „Batthyaneum: omagiu fondatorului Ignatius Sallestius de Batthyan (1741-1798)”, Bucureşti, Edit. Bibliotecii Naţionale a Romaniei, 2011, p. 89-108 (ISBN: 978-973-8366-18-3).

76. Nicolae Edroiu, Contribuţia Institutului de Istorie din Cluj la publicarea de izvoare istorice (1920-2010), în vol. Activitatea ştiinţifică la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. 90 de ani de existenţă a Institutuului de Istorie din Cluj. 1920-2010. Locul Institutului în cercetarea istorică din România, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, p. 37-46.

77. Nicolae Edroiu, Istoricul publicării izvoarelor istorice referitoare la Răscoala lui Horea (1784) sub egida Institutului de Istorie din Cluj, în vol. Activitatea ştiinţifică la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. 90 de ani de existenţă a Institutuului de Istorie din Cluj. 1920-2010. Locul Institutului în cercetarea istorică din România, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, p. 85-95.

78. Nicolae Edroiu, În loc de încheiere, în vol. Activitatea ştiinţifică la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. 90 de ani de existenţă a Institutuului de Istorie din Cluj. 1920-2010. Locul Institutului în cercetarea istorică din România, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, p. 166-174.

79. Nicolae Edroiu, Monahi ortodocşi în luptele de apărare a fiinţei statale şi naţionale din Ţările Române până în secolul al XVI-lea, în vol. Euharistirion Patriarhului Daniel al României, coord. Varlaam, Episcop-vicar patriarhal, Prof. Emilian Popescu, Bucureşti, Edit. Basilica a Patriarhiei Române, 2011, p. 479-484.

80. Nicolae Edroiu, Un cercetător al relaţiilor româno-ceho-slovace din trecut: istoricul Mihail P. Dan (1911-1976), în vol. Continuitate istorică în spaţiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani, coord. Sorin Liviu Damean, Marusia Cîrstea, Craiova, Edit. Universitaria Craiova, 2011, p. 532-538.

81. Ladislau Gyémánt, Sub patru dictaturi. Zece ani din viaţa unei comunităţi evreieşti din Transilvania. Alba Iulia 1940-1950, în vol. Situaţia evreilor din Europa Centrală la sfîrşitul celui de-al doilea război mondial (1944-1945), coord. Antonio Faur, Ladislau Gyémánt, Oradea, Edit. Universităţii din Oradea, 2011, p.41-57;

82. Ladislau Gyémánt, Evreii în istoriografia română şi maghiară, în vol. Istorie şi memorie evreiască, ed. Anca Ciuciu, Camelia Crăciun, Bucureşti, Edit. Hasefer, 2011, p.208-215.

83. Ladislau Gyémánt, Începuturile vieţii evreieşti la Cluj, în vol. Clujul din poveşti, ed. Irina Petraş, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011, p. 66-75.

84. Ladislau Gyémánt, Introducere, la vol. File din istoria evreimii clujene, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011, p. 9-22.

24

85. Anton Dörner, Transylvania’s Legal Status, în vol. The History of Transylvania, vol. III (from 1711 to 1918), coord. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, Cluj-Napoca, 2010, p. 15-19 (neraportat în 2010, apărut în 2011)

86. Anton Dörner, Evolutions and Administrative Structures, în vol. The History of Transylvania, vol. III (from 1711 to 1918), coord. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, Cluj-Napoca, 2010, p. 21-28 (neraportat în 2010, tipărit în 2011)

87. Anton Dörner, Central and Local Institutions, în vol. The History of Transylvania, vol. III (from 1711 to 1918), coord. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, Cluj-Napoca, 2010, p. 33-49 (neraportat în 2010, tipărit în 2011)

88. Anton Dörner, The Evolution of Administrative Structure and Local Institutions, vol. III (from 1711 to 1918), coord. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, Cluj-Napoca, 2010, p. 387-398 (neraportat în 2010, tipărit în 2011)

89. Remus Câmpeanu, Editarea Conscripţiei fiscale a Transivlaniei din 1750. Istoric şi perspective, în vol. Activitatea ştiinţifică la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. 90 de ani de existenţă a Institutuului de Istorie din Cluj. 1920-2010. Locul Institutului în cercetarea istorică din România, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, p. 78-84.

90. Dumitru Suciu, Controverse şi diferende unite şi ortodoxe în Transilvania şi impactul lor asupra naţiunii române la mijlocul secolului al XIX-lea, în vol. In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006). Dascăl şi istoric, coord. Pavel Cherescu, Oradea, Edit. Universităţii din Oradea, 2011, p. 230-259.

91. Dumitru Suciu, Colectivul de editare a documentelor privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania. 1849-1918. Scurt istoric, în vol. Activitatea ştiinţifică la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. 90 de ani de existenţă a Institutuului de Istorie din Cluj. 1920-2010. Locul Institutului în cercetarea istorică din România, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, p. 121-134.

92. Ela Cosma, Iluminism şi masonerie la saşi. Proiectul primului cabinet de lectură din Transilvania, în vol. Masoneria în Transilvania. Repere istorice, ediţia a III-a (amplificată şi revizuită), (329 p. + ilustraţii), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 47-53.

93. Ela Cosma, Campania militară din Transilvania şi Banat (1849), reflectată în epistolarul lui Józef Bem, în vol. Biografii paşoptiste 3, coord. Gelu Neamţu şi Ela Cosma, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, colecţia „Biografii istorice transilvane“, tom IV, 2011, p. 263-318.

94. Mirela Andrei, Legea şcolară 38/1868 şi efectele sale asupra evoluţiei învăţământului confesional năsăudean în vol. 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est, editori Gidó Attila, Horváth István, Pál Judit, Cluj-Napoca, Edit. Kriterion, 2010, p. 127 – 141 (apărut în 2011, neraportat în 2010)

95. Daniela Deteşan, Generalul Alexander Nicolaevici Lüders şi invazia rusă în Transilvania (1849) în Arhiva Istorico-Militară de la Moscova, în vol. Biografii paşoptiste 3. Culegere de studii,, coord. Gelu Neamţu, Ela Cosma, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, colecţia „Biografii istorice transilvane“, tom IV, 2011, p. 319-325.

96. Loránd Mádly, Die Finanzbehörden in Siebenbürgen. Aufbau, Funktionalität und Vorschriften im Jahrzehnt des Neoabsolutismus (1849-1860) în vol. Relaţia rural-urban: Ipostaze ale tradiţiei şi modernizării, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2010, p. 317-330.

97. Loránd Mádly, Mişcarea naţională românească din Transilvanika în câmpul de forţă al relaţiilor dintre Monarhia austro-ungară şi România după pactul dualist. Câteva momente semnificative ale unei relaţii diplomatice sinuoase, în vol. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, ed. VI, coord. Vasile Ciobanu, Flavius Solomon, Sorin Radu, Cluj-Napoca, Edit. ISPMN/Kriterion, 2011, p. 217-232.

25

98. Attila Varga,„Perfidul Albion” şi Revoluţia de la 1848-1849 în spaţiul românesc. Surse arhivistice inedite de la Public Record Office – Londra, în vol. Activitatea ştiinţifică la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. 90 de ani de existenţă a Institutuului de Istorie din Cluj. 1920-2010. Locul Institutului în cercetarea istorică din România, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, p. 117-120.

99. Attila Varga, Glorie şi resemnare. Francmasonul Vukovics Sebö în revoluţia de la 1848-1849, în vol. Biografii paşoptiste 3, coord. Gelu Neamţu şi Ela Cosma, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, colecţia „Biografii istorice transilvane“, tom IV, 2011, p. 182-213.

100. Marin Balog, Axente Sever sau ipostaza revoluţionarului militant, în vol. Biografii Paşoptiste transilvane, 3. Culegere de studii, coord. Ela Cosma, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, colecţia „Biografii istorice transilvane“, tom IV, 2011, p. 41-73.

101. Iosif Marin Balog, Colecţia de documente „Revoluţia de la 1848-1849 în Transilvania”. Antecedente şi realizări, în vol. Activitatea ştiinţifică la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. 90 de ani de existenţă a Institutuului de Istorie din Cluj. 1920-2010. Locul Institutului în cercetarea istorică din România, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, p. 96-107.

102. Gheorghe Iancu, Auschluss-ul şi Tratatele minorităţilor, în vol. In Memoriam Liviu Borcea (1936-2006). Dascăl şi istoric, coord. Pavel Cherescu, Oradea, Edit. Universităţii din Oradea, 2011, p. 428-441.

103. Gheorghe Iancu, Sectorul de Istorie contemporană. Unitate în diversitate (1918-2010), în vol. Activitatea ştiinţifică la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. 90 de ani de existenţă a Institutuului de Istorie din Cluj. 1920-2010. Locul Institutului în cercetarea istorică din România, volum îngrijit de Prof. dr. Nicolae Edroiu, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, p. 135-149.

104. Lucian Nastasă, Universitarii „literari” – fiinţe sentimentale, în vol. România interbelică: Istorie şi istoriografie, Edit. Ovidiu Pecican, Cluj, Edit. Limes, 2010, p.39-92.[Cristian Roiban, Istoricii şi scrisul istoric în România de ieri şi de astăzi, în Timpul, s.n. XI, 2011, nr.148, p.19]

105. Lucian Nastasă, „Peregrinatio Academica” sau Diplomaţia culturală la români în epoca modernizării, în vol. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, VI, coord. Vasile Ciobanu, Flavius Solomon, Sorin Radu, Cluj, Edit. ISPMN/Kriterion, 2011, p.406-619.

106. Lucian Nastasă, „Ghetouri în amfiteatre”. Câteva repere asupra antisemitismului universitar clujean, 1919-1939, în vol. File din istoria evreimii clujene, ed. Andrea Ghiţă, Dragoş Sdrobiş şi Andrei Zador, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011, p. 33-54.

107. Vasile Puşcaş, Acest scandal a făcut mai mult rău decât reintrarea propriu-zisă în spaţiul Schengen, în vol. Alina Bărgăoanu, Examenul Schengen. În căutarea sferei publice europene, Bucureşti, Edit. Comunicare.ro, p. 232-235.

108. Vasile Puşcaş, Argument, în vol. Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană, coord. Helen Wallace, Mark A. Pollck, Alasdair R. Young, Iaşi, Institutul European, 2011, p. XIX-XXI.

109. Cornel Grad, Ottmar Traşcă, Un studiu documentar al Serviciului Secret de Informaţii al Armatei Române despre situaţia Ucrainei şi României în contextul expansiunii celui de-al III-lea Reich spre estul şi sud-estul Europei (5 ianuarie 1939)/Documentalni doslidjeniia Secretnoi rozviduvalinoi slujbi rumunskoi armii pro stanovişe Ucraini ta Rumunii v contexti rozşirennia Tretiego reihu u Shidnii ta Pivdenno Shidnii Evropi (5 sicinia 1939 rocu), în vol. Rumunska-ucrainski vidnosini. Istoriia ta suciasnisti-Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi contemporaneitate:Zbirnik naukovili praţi za materialami III Mijnarodnoi naukovoi conferenţii .

26

110. Ottmar Traşcă, Al III-lea Reich şi relaţiile româno-maghiare, iunie-august 1940, în vol. Al doilea arbitraj de la Viena. Antecedente şi consecinţe, ed. Ottmar Traşcă, Cornel Grad şi Tamás Sárándy, Satu Mare, Edit. Muzeului Satu Mare, 2011, p. 87-118.

111. Stelian Mândruţ, Silviu Dragomir şi Fritz Valjavec (1936, 1939), în vol. Silviu Dragomir. 120 de ani de la naştere, coord. Ioan Aurel Pop şi Sorin Şipoş, Oradea, Edit. Universităţii, 2011, p. 27-36.

112. Stelian Mândruţ, Bibliotheca Rerum Transsilvaniae, în Auflösung historische Konflikte im Donauraum în vol. Şcoală. Cultură. Naţiune. Omagiu dascălului şi cărturarului profesor universitar emerit Vasile Popeangă. Coordonator: Doru Bogdan. Arad, Edit. Nigredo, 2010, p. 178-190 (în română) (apărut în anul 2011, neraportat în 2010).

113. Stelian Mândruţ, Arbitrajul/Dictatul de la Viena, în istoriografia românească actuală. Etică „versus” Istorie (1989-2010), în Satu Mare. Studii şi Comunicări. Supplementum XXVII/II. Coordonatori: Balogh Beni L., Cornel Grad, Sárándi Tamás, Ottmar Traşcă. Satu Mare, 2011, p. 9-25.

114. Stelian Mândruţ, Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. Series Historica. Inserţie istoriografică (45/2006-50/2011), în Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneşan. Volum îngrijit de Dumitru Ţeicu, Rudolf Gräf. Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2011, p. 481- 492.

115. Iosif Marin Balog, Robert Nagy, Regional Development and Modernization: the Significance of Connecting Transylvania to the Railways Network of the Habsburg Monarchy, în (coord. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean), Economia regională. Ipostaze rurale şi urbane, PUC, Cluj Napoca, 2011, p. 297-312. (Editură cat. B)

116. Monica Albu, Probe pentru identificarea elevilor supradotaţi, în vol. Societate, Cultură, Valoare (coord. Emil Pop), vol. 2, Cluj-Napoca, Argonaut, 2011, p. 119-153.

117. I. Berar, Monica Albu, Opţiuni şi „atribute” valorice la adolescenţi, în vol. Societate, Cultură, Valoare (coord. Emil Pop), vol. 2, Cluj-Napoca, Argonaut, 2011, p. 154-181.

118. Corina Benea, Tipurile culturale şi influenţa lor asupra bunăstării subiective, în vol. Societate Cultura Valoare, în vol. 2 Sociologie, Asistenta Sociala, Psihologie, Ştiintele Educţiei, (coord. Emil Pop), Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011 p. 31-46.

119. Virgil Ciomoş, De la neantul metafizic la vidul existenţial. Benjamin Fondane şi Sabatul de pe urmă, în vol. B. Fundoianu sau Încercarea paradoxului. Pentru o hermeneutică existenţială, (coord. Dorin Ştefănescu), Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2010, p. 39-60, (neraportat).

120. Virgil Ciomoş, Noica, Eminescu şi ardelenii, în vol. Teodor Tanco, Trei întâlniri cu Constantin Noica, Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2011, p. 6-11

121. Marius Florea, I. Mateiu, Pour une comparaison du discours injurieux en français et en roumain, în vol. „Actes des journées scientifiques de l`Université «Lucian Blaga», Sibiu, Editions Universitaires de Sibiu, 2011, p. 120-136.

122. Mihaela Gligor, Precursori ai antisemitismului interbelic românesc în vol. Studii şi Cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 126-134.

123. Mihaela Gligor, Eliade changed my life. About and beyond Eliade’s correspondence, în vol. Mircea Eliade Once Again, (coord. Cristina Scarlat), Iaşi, Edit. Lumen, 2011, p. 143-158.

124. Ionuţ Isac, File din itinerariul ştiinţific şi filosofic al lui Ferdinand Gonseth, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 21, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, p. 135-142.

27

125. Florenţa Lozinsky, „Sociologii diferenţiale” în concepţia lui Traian Herseni, în vol. Societate, Cultură, Valoare, vol. 2, (coord. Emil Pop), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 65-73.

126. Vasile Marian, Interes şi responsabilitate în criza actuală, în vol. Societate, Cultură, valoare, vol. 3 (Economie, Filosofie), (coord. V. Marian, Emil Pop), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 76-112.

127. Vasile Marian, Utilitatea mărfii şi preţul acesteia, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 82–88

128. Andrei Negru, Revista Viitorul social (1972-1989): repere tematice, în vol. Societate, Cultură, Valoare, vol. 2, (coord. Emil Pop), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 74-84.

129. Andrei Negru, Sociologie şi ziaristică în România interbelică, în vol. Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane. Studii şi cercetări, Tomul XVII, Edit. Argonaut, 2011 p. 167-173.

130. Andrei Negru, Publicatiile facultatii, in vol. Œeconomica Napocensis 1920-2010 (coord. D. Matiş, Gh. Popescu), Cluj-Napoca, Edit. Imprimeria Ardealul, 2011, 241-265.

131. Marioara Petcu, Metode si tehnici psihologice de cercetare a delincventei, în vol. Studii şi cercetări din domeniul dreptului (coord. M. Fodor), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p.273-287.

132. Silviu G. Totelecan, Vorderthal/Schwyz/Elveţia – o altă ruralitate hibridizată în Europa, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 260-270.

2012133. Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Chestiunea căilor ferate transilvane în

deceniile 6-7 ale secolului 19 în viziunea lui George Bariţiu şi în publicistica vremii, în vol. 200 de ani de la naşterea lui George Bariţiu. Simpozion Internaţional „Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012”, coord. D.Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 200 p.

134. Ladislau Gyémánt, Der Sabatarianismus in Siebenbürgen, în vol. Die Unitarische Kirche in Siebenbürgen, Siebenbürgischen Archiv, 2012 (sub tipar)

135. Vasile Puşcaş, Managementul crizelor şi conflictelor în dezvoltarea durabilă, în Vasile Puşcaş şi Melania-Gabriela Ciot (coord.) “Dezvoltarea durabilă – competitivitate, incluziune socială şi protejarea mediului înconjurător”, Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-717-0, p. 225-254.

136. Vasile Puşcaş, Comunicare şi reţele de comunicare în societatea globalizată, în Vasile Puşcaş şi Melania-Gabriela Ciot (coord.) „Comunicare organizaţională şi modernizarea tehnologică”, Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres, 2012, ISBN 978-973-662-718-7, p. 71-111.

137. Vasile Puşcaş, Comunicare şi proces decizional în dezvoltarea durabilă, în Vasile Puşcaş şi Melania-Gabriela Ciot (coord.) „Cultura tehnologică, inovarea şi transferul cunoaşterii”, Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-719-4, p. 13-60.

138. Vasile Puşcaş, Instituţii şi proceduri comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, în Tiberiu Rusu, Viorel Dan (coord.) “Ingineria, dreptul şi economia dezvoltării durabile – Volumul 3”, Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-739-2, p. 7-30;

139. Vasile Puşcaş, Tehnici de negociere pentru asigurarea dezvoltării durabile, în Tiberiu Rusu, Viorel Dan (coord.) “Ingineria, dreptul şi economia dezvoltării durabile

28

– Volumul 3”, Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-739-2, p. 206-226;

140. Susana Andea, Avram Andea, Principatul Transilvaniei în vremea Rakoczeştilor, în vol. Istoria Românilor, vol. V (ed. a II-a revizuită şi completată), Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2012, p. 181-209.

141. Susana Andea, Avram Andea, Transilvania în timpul lui Mihail Apafi, în Istoria Românilor, vol. V (ediţia a II-a), Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2012, p. 341-368.

142. Susana Andea, George Bariţiu lexicograf, în vol 200 de ani de la naşterea lui George Bariţiu. Simpozion Internaţional „Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012”, coord. Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012.

143. Ela Cosma, Istoriografia naţionalismului european, în vol. omagial Viorel Faur la 70 de ani, coord. Antonio Faur, Oradea, Edit. Universităţii din Oradea, (în curs de publicare).

144. Mirela Popa Andrei, Centru şi periferie. Epoca reformismului austriac în Transilvania şi Lombardia, în volumul Specific românesc şi confluenţe central-europene, închinat Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, p. 31-49.

145. Mirela Popa Andrei, Gândire şi acţiune naţională românească la Dimitrie Moldovan şi George Bariţiu în anii 1861-1863, în vol. 200 de ani de la naşterea lui George Bariţiu. Simpozion Internaţional „Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012”, coord. D.Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, (sub tipar)

146. Dumitru Suciu, Introducere, în vol. 200 de ani de la naşterea lui George Bariţiu. Simpozion Internaţional „Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012”, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, (sub tipar).

147. Vasile Rus, “Missio Dacica” între toleranţă şi intoleranţă religioasă în Identitate şi toleranţă religioasă în secolele XVIII-XXI. Lucrările Conferinţei ştiinţifice internaţionale organizate la Alba Iulia, 14-15 octombrie 2011. Editori: Daniel DUMITRAN, Botond GUDOR. Annales Universitatis Apulensis. Historica. 15/II. Editura Mega, 2012, p. 7-26.

148. Vasile Rus, Glossarium mediae latinitatis actorum Transylvaniae, Moldaviae et Transalpinae historiam illustrantium. Notae criticae în volumul «Non omnis moriar. Beatrici Tătaru monumentum in aeternum.» Editat de Vasile RUS, Editura Galaxia Gutenberg, 2012, p. 165-217.

149. Lidia Gross, Testamentul şi funeraliile lui Thomas Jo, castelanul cetăţii Ieciu (1531), în vol. Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneşan, vol. Îngrijit de Dumitru Ţeicu şi Rudolf Gräf, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2012, p. 207-211.

150. Veronica Turcuş, Referinţe bibliografice asupra activităţii şi operei lui David Prodan, în David Prodan (1902-1992). Scrieri istorice, Ed. îngrijită de prof. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 497-512. (ISBN-978-973-27-2179-7)

151. Lorand Madly, Publicistică și mişcare naţională în Transilvania, în perioada Neoabsolutismului și Liberalismului, în vol. 200 de ani de la naşterea lui George Bariţiu. Simpozion Internaţional „Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012”, coord. D.Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, (sub tipar).

152. Loránd Mádly, Mentalităţi politice şi implicare politică la saşii transilvăneni în perioada neoabsolutistă (1849-1860), în „Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între 1849-1867. Studii. Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2011, p. 267-327.

29

153. Loránd Mádly, Între Revoluţie şi Reformă. Debutul şi caracteristicile regimului neoabsolutist în Transilvania, în „Identitate şi Alteritate 5. Studii de istorie politică şi culturală”, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011, p. 23-30.

154. Loránd Mádly, Problematica naţională din Transilvania reflectată în corespondenţa diplomatică austriacă. Cazul misiunii şi al consulatului austriac din Bucureşti, în „Identitate şi Alteritate 5. Studii de istorie politică şi culturală”, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011, p. 31-35.

155. Loránd Mádly, Das Definitivum – die Einführung der neuen Verwaltungsordnung im Jahr 1854 und einige Aspekte der Verwaltung in Siebenbürgen bis zum Ende des Neoabsolutismus, în „Economia Regională: Ipostaze rurale şi urbane/Regional Economy: Rural and Urban Instances”, PUC, 2011, p. 247-268.

156. Varga Attila, Între sociologie şi istorie: francmasonul Jászi Oszkár şi problema naţionalităţilor din Monarhia Austro-Ungară, în: Studii şi cercetări bănăţene. Banatul, istorie şi multiculturalitate, Reşiţa, Editura ICRV, 2012, p. 140-150.

157. Varga Attila, Premierul Tisza István, francmasoneria şi elita clericală românească în zorii primei conflagraţii mondiale – Teologia Politică (1914), în Specific Românesc şi confluenţe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, PUC, 2012, p. 113-135.

158. Lucian Nastasă, „Datoria vieţii noastre”. Context istoric şi semnificaţie la Vasile Pârvan, în vol. Datoria: perspectivă multidisciplinară, coord. Ana Bazac, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2012, p.109-124.

159. Lucian Nastasă, Medical Higher Education in Kolozsvár/Cluj, în vol. Medicine, Hygienism and Society in Eighteenth-Twentieth Centuries, ed. Constantin Bărbulescu şi Alin Ciupală, Cluj, Edit. Mega, 2011, p.147-170, (ne raportat).

160. Istoria românilor. Vol. V. O epocă în spirit european (1601-1711/1716). Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Coordonatori: Acad. Virgil Cândea, Dr. Constantin Rezachevici, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2012, LVII + 1172 p. + 64 pl. (autor al Prefeţei la ediţia a II-a, p. XIII-XIV)

161. Istoria românilor. Vol. V. O epocă în spirit european (1601-1711/1716). Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Coordonatori: Acad. Virgil Cândea, Dr. Constantin Rezachevici, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2012, LVII + 1172 p. + 64 pl. (autor al capitolului Partea a II-a. Structuri economico-sociale şi instituţionale. Cap. V. Populaţie şi economie în Ţara Românească, Moldova şi Transilvania. II. Populaţie şi economie în Transilvania, p. 471-514.

162. Istoricul David Prodan. Repere cronologice. Date despre viaţa şi opera lui David Prodan. Bibliografia operei acad. David Prodan (1920-1995), în vol. David Prodan (1902-1992). Scrieri istorice. Ediţie îngrijită de prof. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2012, p. 9-26, 487-496.

163. Nicolae Edroiu, Rolul Episcopiei Vadului în viaţa religioasă a românilor ortodocşi din nordul Transilvaniei, în vol. Eparhia Vadului, Feleacului şi Clujului la 90 de ani (1921-2011), Cluj-Napoca, Edit. Renaşterea, 2012, p. 53-62.

164. Stelian Mândruţ, Exemplaritatea unui model de comunicare şi „intr-ajutorare”. Ioan Micu Moldovan şi Iuliu Maniu (1894-1911), în Specific românesc şi confluenţe central-europene. Profesorului Teodor Pavel, la împlinirea vârstei de 70 ani. Coordonatori: Iosif Marin Balogh, Ana Victoria Sima, Ion Cârja. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, p. 137-156.

30

165. Stelian Mândruţ, „Centrul de Studii şi Cercetări privitoare la Transilvania” versus „Erdélyi Tudományos Intézet” (1940-1948), în Studii de istorie. I. Editori: Constantin Buşe, Ionel Cândea. Brăila, Ed. Istros, 2012, p. 443-463.

166. Stelian Mândruţ, Între „libertate” şi „interdicţie”, în Interferenţe culturale. Studia in honorem Aurel Chiriac sexagenarii. Coordonatori: Barbu Ştefănescu, Ioan Goman. Oradea, Ed. Muzeului Ţării Crişurilor, 2012, p. 261-264.

167. Ştefania Miclea, Monica Albu, Validitatea predictivă a inventarului tulburărilor de comportament alimentar – 3 (EDI-3), în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 248-260.

168. Corina Benea, Locul temei fericirii în disciplinele socio-umane, în vol. Cunoaştere, Interes, Responsabilitate, (V. Marian coord.),Cluj-Napoca, Edit. Risoprint, 2012, p.19-35.

169. Virgil Ciomoş, In memoriam Anton Dumitriu, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 151-166.

170. Virgil Ciomoş, Despre curajul de a crede, în N. Steinhardt în evocări, ediţie îngrijită de Florian Roatiş, Edit. Polirom, Iaşi, 2012, p. 79-89, ISBN 978-973-46-2408-9.

171. Virgil Ciomoş, Intelectualul şi autoritatea, în Liber amicorum, editori Cătălin Cioabă şi Bogdan Mincă, Edit. Zeta Books, Bucureşti, 2012, p. 278-289, ISBN 978-606-8266-37-4.

172. Virgil Ciomoş, Pentru o cosmologie transcendentală, postfaţă la volumul Rémi Brague, Înţelepciunea lumii. Istoria experienţei umane a universului, (trad. de Cornelia Dumitru), Edit. Tact, Cluj-Napoca, 2012, p. 347-355, ISBN: 978-606-92978-8-9.

173. Virgil Ciomoş, Între putere şi autoritate, în Intelectualii şi puterea, coord. Vasile Boari, Natalia Vlas, Radu Murea, Institutul European, Iaşi, 2012, p. 27-47. ISBN 978-973-611-829-6.

174. Codruţa Liana Cuceu, Despre ocultarea sferei publice. Democraţia românească în postcomunism, in Alina Branda, Ion Cuceu, Cosmina Timoce (editori), Teme actuale în cercetarea etnologică şi antropologică, Edit. Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2011, p. 193-201, ISBN 978-606-526-086-3

175. Mihaela Gligor, Mircea Eliade and the fall into the History, în vol. Mircea Eliade between History of Religions and the fall into the History, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2012.

176. Ionuţ Isac, Probleme şi dileme ale culturii româneşti. Dincoace şi dincolo de „lăutărism”, în viziunea culturologică a lui Constantin Noica, în (coord. Emilia Guliciuc), Noica după Noica, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011, p. 127-144, ISBN 978-973-30-2929-8 (N.A.).

177. Ionuţ Isac, Un eseu monografic despre Basarab Nicolescu, în (coord. Petrişor Militaru, Luiza Mitu), Basarab Nicolescu: sub semnul septenarului, Edit. AIUS, Craiova, 2012, p. 130-136, ISBN 978-606-562-223-4.

178. Ionuţ Isac, Cunoaştere, interes şi responsabilitate în „Societatea conştiinţei”, în vol. Cunoaştere, Interes, Responsabilitate, (V. Marian coord.), Cluj-Napoca, Edit. Risoprint, 2012, p. 37-50.

179. Ionuţ Isac, David Prodan despre activitatea istoriografică a lui George Bariţiu în vol. 200 de ani de la naşterea lui George Bariţiu. Simpozion Internaţional „Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012”, coord. D.Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, (sub tipar)

180. Andrei Negru, Puncte de vedere privind contribuţia lui George Bariţiu la apariţia sociologiei româneşti, în vol. 200 de ani de la naşterea lui George Bariţiu. Simpozion Internaţional „Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012”, coord. D.Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, (sub tipar)

31

181. Andrei Negru, Doi etnologi de la Institutul Social Banat-Crişana: Nicolae Ursu şi Elena Secoşan, în vol. Mentori şi discipoli. 85 de ani de la naşterea Profesorului Dumitru Pop, Baia Mare, Edit. Etnologica,; Cluj-Napoca, EFES, 2012, (sub tipar)

182. Silviu G. Totelecan, Mutaţii, mixturi, hibridizări, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 339-346.

32

4.18. O comunicare prezentată la o reuniune ştiinţifică naţională publicată integral într-un volum apărut la Editura Academiei Române sau la o editură consacrată din ţară

20101. Monica Albu, Carina Herbei, Unele aspecte privind plagiatul în rândul studenţilor, în

vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 20, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 127-137.

2. Monica Albu, Negruţiu, T., Măsurarea unor dimensiuni ale autonomiei personale cu ajutorul chestionarului CP5F, în vol. Simpozionului Internaţional Cercetări şi aplicaţii în psihologie, Ediţia a XIX-a, „Tradiţionalism şi modernism”, Buziaş, 23-24 aprilie 2010, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 34-42.

3. Monica Albu, Pitariu, H.D., Un algoritm de determinare a punctelor de secţionare pentru un predictor, în vol. „A VI-a conferinţă internaţională EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 octombrie 2009”, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 53-62.

4. Monica Albu, Pitariu, H.D., An algorithm of determining the cutoff scores for a predictor, în vol. „The 6th international conference EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 october 2009”, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 73-82.

5. Pitariu, H.D., Monica Albu, O strategie alternativă de selecţie profesională, în vol. „A VI-a conferinţă internaţională EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 octombrie 2009”, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 211-220.

6. Pitariu, H.D., Monica Albu, An alternative strategy of personnel selection, în vol. „The 6th international conference EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 october 2009”, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 298-307.

7. Miclea, Ş., Monica Albu, Preferinţa pentru cota 1 la itemii subscalelor din EMAS şi EMAS-SAS care măsoară anxietatea ca trăsătură, în vol. Simpozionului Internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”. Ediţia a XIX-a, „Tradiţionalism şi modernism”, Buziaş, 23-24 aprilie 2010, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 258-267.

8. Miclea, Ş., Monica Albu, Patternuri de răspuns la scalele de evaluare a anxietăţii ca trăsătură din EMAS şi din EMAS-SAS, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 20, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 138-148.

9. Todea, V.G., Monica Albu, Analiza concordanţei evaluărilor la evaluarea periodică obligatorie a angajaţilor din transportul feroviar, în vol. „A VI-a conferinţă internaţională EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 octombrie 2009”, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 245-257.

10. Todea, V.G., Monica Albu, Analysis of evaluation correspondence at obligatory periodical exams of employees from railway transportation, în vol. „The 6th international conference EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 october 2009”, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 247-258.

11. Văsar, C., Kubik, C., Monica Albu, Unele aspecte privind evocarea evenimentelor stresante, în vol. Simpozionului Internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”. Ediţia a XIX-a, „Tradiţionalism şi modernism”, Buziaş, 23-24 aprilie 2010, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 390-399.

12. Narcisa Cozea, Răspunderea intermediarului de servicii de operaţiuni financiare faţă de client, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 20, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 91-98.

13. Codruţa Cuceu, Magie, religie şi ştiinţă în opera lui Eugeniu Speranţia, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 19, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p.109-115.

14. Lucia Faiciuc, Relaţia dintre nivelul dezvoltării morale şi performanţa în sarcini silogistice cu conţinut concret nefamiliar, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 19, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 176 - 187.

33

15. Carina Herbei, Consilierea cuplului: dubla carieră şi echilibrul dintre muncă şi viaţa familială, în vol. „Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională „Competenţe şi Capabilităţi în Educaţie”, 28 – 30 mai 2009, Oradea, Edit. Universităţii din Oradea, 2009, p. 123 – 124 (în colab. cu Sava Nuţ) (neraportat).

16. Carina Herbei, O scală de evaluare a performanţelor profesionale la inginerii topografi, în vol. „A VI-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 octombrie 2009”, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 191-201.

17. Carina Herbei, An evaluation scale of the professional performances for topographer engineers, în vol. bilingv „The 6th International Conference EuPsiRo2009, Timişoara, 8-11 october 2009”, Timişoara, Edit. Eurobit, 2010, p. 277-287.

18. Carina Herbei, Relaţia între factori de personalitate şi performanţă profesională la inginerii topografi, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, Vol. 19, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 187-196.

19. Florenţa Lozinsky, Turismul rural un factor de dezvoltare comunitară. Cazul Sâncraiu, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 20, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 235-240

20. Vasile Marian, Modalităţi de obţinere a unor bunuri de la semenii noştri, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 19, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 92-98.

21. Salánki Zoltán, Continuitate şi discontinuitate în cadrul relaţiilor preferenţiale, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 19, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 260-265.

22. Silviu G. Totelecan, România tranziţiei într-o lume în mişcare, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 19, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p. 227-232.

201123. Monica Albu, O nouă scală de validitate în Chestionarul de Personalitate cu Cinci

Factori (CP5F), în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 143-156.

24. C. Indreica, Monica Albu, Optimism şi autonomie personală la manageri, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 22, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 169-182.

25. Monica Albu, C. Văsar, Carina Herbei, G.V. Todea, C. Kubik, Aspecte ale evaluării strategiilor de coping, în vol. A VII-a conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, p 83-92. [Lucrare apărută şi în limba engleză: Applied psychology and the world of professions The 7-th International Conference EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 May 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, p 79-88.]

26. Monica Albu, C. Văsar, G.V. Todea, Carina Herbei, C. Kubik, C. Carpa, Reprezentarea socială a omului moral în România de azi, în vol. A VII-a conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, p. 93-103 [Lucrare apărută şi în limba engleză: Social represetation of a moral individual in present day Romania, The 7-th International Conference EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 May 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, p 89-99.]

27. A. Bălaj, Monica Albu, Validitatea predictivă a Chestionarului de evaluare a copiilor (ECI-4), în vol. A VII-a conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, p. 111-119, [Lucrare apărută şi în limba engleză: Predictive validity of the Early Childhood Inventory-4, The 7-th International Conference EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 May 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, p 101-110.]

34

28. C. Văsar, G.V. Todea, Monica Albu, C. Carpa, C. Kubik, Carina Herbei, Aspecte morale în profilul managerului din Romania de azi, în vol. A VII-a conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, p. 144-149. [Lucrare apărută şi în limba engleză: Moral aspects of the manager in present day Romania, The 7-th International Conference EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 May 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, p 127-132.]

29. Narcisa Cozea, „Bursa de valori – segment esenţial al pieţei financiare” în vol. Studii şi Cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 16-28.

30. Lucia-Elisabeta Faiciuc, Rolul decentrării în dezvoltarea judecăţii morale, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 186-198.

31. Carina Herbei, Dan Sorin Hoandră, Relaţia între motivare şi performanţă profesională în cadrul unei organizaţii cu specific topografie, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 22, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 144-160.

32. Carina Herbei, Mihaiela Daniela Marian, Despre motivaţia persoanelor neintegrate profesional, în vol. Psihologia aplicată şi lumea profesiilor, A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011, p. 120-128. [Lucrare apărută şi în limba engleză Regarding the motivation of unintegrated professional people, în vol. Applied psychology and the world of professions. The 7th International Conference EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011] p. 111-119.

33. Florenţa Lozinsky, Realităţi, dileme şi proiecte în comunitatea montană Râşca, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, p. 240-249.

34. Andrei Negru, Conceptul de patrie la George Em. Marica, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 250-259.

35. Zoltán Salánki, Familia şi alternativele de convieţuire. De la tendinţe globale la diferenţe locale. în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 22, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 254-260.

201236. Bălaj A., Monica Albu, Validitatea predictivă a Scalei de evaluare a tulburărilor din

adolescenţă − Forma scurtă (APS-FS), în vol. Simpozionul Internaţional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie”, Timişoara, 23-25 martie 2012, Lucrări, Timişoara, Edit. Eurobit, p. 41-50.

37. Monica Albu, Carina Herbei, Instrumente pentru evaluarea agresivităţii construite sau adaptate în România, în ultimii ani, în vol. Simpozionul Internaţional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie”, Timişoara, 23-25 martie 2012, Lucrări, Timişoara, Edit. Eurobit, p. 9-18.

38. Monica Albu, Carmen Văsar, Gelu Todea, Claudia Kubik, Cristina Carpa, Carina Herbei, Caracteristici ale omului moral incluse în reprezentarea socială a omului moral din România de azi, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 24, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 215-226.

39. Claudia Kubik, Monica Albu, Observaţii cu privire la interpretarea scorurilor varianţei pentru părinţi a chestionarului de evaluare a copiilor – 4 (ECI-4), în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 24, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 227-240.

40. Narcisa Cozea, Proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 25-36.

35

41. Lucia Faiciuc, Regula de aur şi raţionamentul prin reducere la absurd în judecata morală, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 232-247.

42. Mihaela Gligor, Considerations on the intellectual origins of anti-semitism in interwar Romania, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 167-172.

43. Mihaela Gligor, Din nou despre Mircea Eliade, la 25 de ani de la moarte, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 24, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 176-183.

44. Dumitru Isac, Categorii ale esteticii: comicul şi grotescul (Text îngrijit, notă introductivă şi rezumat de Ionuţ Isac), în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 173-194.

45. Ionuţ Isac, David Prodan despre activitatea istoriografică a lui George Bariţiu în vol. George Bariţiu, 200 de ani de la naştere, (coord. D. Suciu), Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, p.

46. Florenţa Lozinsky, Comercializarea tradiţionalului în „târgul de ţară”, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 24, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 333-344.

47. Andrei Negru, Cercetarea culturii populare în context monografic. Cazul Institutului social Banat-Crişana (1932-1946), în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 321-330.

48. Andrei Negru, Puncte de vedere privind contribuţia lui George Bariţiu la apariţia sociologiei româneşti, în vol. George Bariţiu, 200 de ani de la naştere, (coord. D. Suciu), Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, p. …

49. Zoltán Salánki, Piaţa maritală. Cadru theoretic şi metodologic, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 331-338.

36

4.19. Un articol apărut într-o revistă de specialitate din străinătate (cotată ISI, Erih sau recunoscută în domeniul ştiinţelor umaniste)

20101. [BDI] Ladislau Gyémánt, Ethnische und soziale Aspekte im Siedlungsraum

Siebenbürgen im Lichte zweier unveröffentlichter Sammeltabellen der Steuerkonskription von 1750, în Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, vol. 17, Oldenburg-München, 2009 (apărut în 2010), p.119-164.

2. [BDI] Ladislau Gyémánt, Zeit des Leidens und des Umbruchs. Die jüdische Gemeinde im siebenbürgischen Karlsburg von 1940 bis 1950, în Danubiana Carpathica. Jahrbuch für Geschichte und Kultur in den deutschen Siedlungsgebieten Südoseuropas, herausgegeben von Mathias Beer, Harald Heppner, Gerhard Seewann, Stefan Sienerth, Band 3 / 4 (50/51), 2009/2010, R. Oldenbourg, p. 415-432.

3. [BDI] Ottmar Traşcă, Németország és a román-magyar viszony. 1940. szeptember-1944. augusztus, „História”, Budapest, 2009, nr. 8, p. 8-13.

4. [BDI] Stelian Mândruţ, Annotationen. Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa. Ungarn, Rumänien, Bukowina, în Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, vol. 17, Oldenburg-München, 2009 (apărut în 2010), p. 376-383 (în colaborare cu Dácz Enikő, Edina Zavara).

1. [ISI] Loránd Mádly, Die Modernisierung der Verwaltung und das Beamtentum in Siebenbürgen zur Zeit des Neoabsolutismus, în „Transylvanian Review”, nr. 1/2010, p. 22-31.

2. [ISI] Marin Balog, Networks of Economic Relations between Rural and Urban Areas: The Economic Modernization of Transylvania in the Second Half of the 19 th Century, “Transylvanian Review”, vol. XIX, No. 1 Spring 2010, p. 11-22.

3. [ISI] Mirela Andrei-Popa, The Forane Vicarage in the Romanian Greek Catholic Church. Historiographical and Theoretical Considerations, “Transylvanian Review” Aspects of confessional Diversity within the Romanian Space, vol. XIX, Supplement, no 3, 2010, Cluj-Napoca, Center for Transylvanian Studies, p. 127-142.

4. [ISI] Virgil Ciomoş, Deterritorialization of Human Rights, în “Journal for the Studies of Religion and Ideologies”, volume 9, no. 25, Spring 2010, p. 7-27.

5. [ISI] Elena Geangu, Benga, O., Stahl, D. & Striano, T., Contagious crying beyond the first days of life, în „Infant Behavior and Development”, 2010, 33(3), p. 279-288.

6. [ISI] Mihaela Gligor, Eliade’s Romanian Past: Religion and Politics, în „Theory in Action. Journal of the Transformative Studies Institute”, vol. 3, no. 1, January 2010, NY, USA, p. 51-74.

7. [ISI] Ionuţ Isac, Action et Raison dans l’interprétation de la mécanique quantique. Quelques considérations sur le concept d’ „horizons de réalité” chez Ferdinand Gonseth, în „Bulletin” AFG, nr. 146, St.-Imier (Elveţia) Septembre 2010, p. 13-23.

8. [ISI] Mihaela Gligor, The Myth of the Masterbuilder. Mircea Eliade on the Legend of Master Manole”, în „Transylvanian Review”, Vol. XIX, No. 4, Winter, 2010, Cluj-Napoca, p. 33-43.

20115. [BDI] Mirela Andrei, Organizarea religios-bisericească a „Ţării Năsăudului” în

secolul al XIX-lea, „Europa”, Revistă de ştiinţă şi artă în tranziţie, nr. 7 (An IV), Novi Sad, 2011, p. 112-117.

9. [BDI] Adinel Dincă, Formen und Funktionen der Schriftlichkeit in spätmittelalterlichen Hermannstadt. Zum Schriftgebrauch in einer vormodernen Rechtsgemeinschaft,

37

„Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa”, Band 18, 2011, p. 290-296.

10. [BDI] Ottmar Traşcă, Die „Deutsche Volksgruppe” in Rumanien 1940-1944, în vol. „Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa”, Band 18, 2011, p. 314-319.

11. [BDI] Loránd Mádly, Zwischen Paradigmen und neuen Ansätzen: die rumänische Wende in der heutigen öffentlichen Erinnerungskultur, în „Erinnerungskulturen im Vergleich”, Röhrig Universitätsverlag, St. Ingbert, 2011, pp. 43-66.

12. [ISI] Loránd Mádly, La personalité et l´epoque de Sigismond de Luxembourg à travers les ouvrages de historiens germaniques de Transylvanie du XIXe siècle, in "Transylvanian Review", vol. XIX, Supplement No. 5: 4, 2010, pp. 65-72; coeditor al aceluiaşi volum.

13. [ISI] Vasile Puşcaş, Keith Hitchins. Honesty and the Writing of History, „Transylvanian Review”, vol. XX, no. 3, Autumn 2011, Cluj-Napoca, Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, p. 88-101

14. [ISI] Vasile Puşcaş, A Keith Hitchins. Bibliography, „Transylvanian Review”, vol. XX, no. 3, Autumn 2011, Cluj-Napoca, Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, p. 101-125.

15. [ISI] Veronica Turcuş, Romanian Literary Texts Published in Italy in the Early Twentieth Century, în "Transylvanian Review", 2010, Vol. XIX, Supplement No. 5:3, Recent Studies on Past and Present III. Time, Text and Thought, Edit. by Alexander Baumgarten, Ioana Bot, Dorin C. Domuţa, Luisa Preda, p. 149-170. (ISSN-2067-1016) (apărut în 2011, neraportat în 2010).

16. [ISI] Veronica Turcuş, La Maison d'édition Carabba de Lanciano et la traduction des livres roumains en Italie, "Transylvanian Review", 2011, Vol. XX, No. 2, Summer 2011, p. 74-87. (ISSN-1221-1249).

17. [BDI] Stelian Mândruţ, Annotationen. Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa. Ungarn, Rumänien, Bukowina, în „Berichte und Forschungen”, Oldenburg, 17, 2009, p. 363-372 (în colaborare cu Dácz Enikő, Zavara Edina, Ana Maria Pălimariu) (apărut în 2011, neraportat în 2010).

18. [ISI] Codruţa Cuceu, Women and Religion, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol 10, No 29 (2011), p. 203-210

19. [ISI] Elena Geangu, Benga, O., Stahl, D., Striano, T. Individual differences in infants' emotional resonance to a peer in distress: self-other awareness and emotion regulation, „Social development”, 20 (3). 2011, p. 450-470.

20. [ISI] Elena Geangu, Hauf, P., Bhardwaj, R., Bentz, W., (2011). Infant Pupil Diameter Changes in Response to Others' Positive and Negative Emotions. PlosOne, 6(11): e27132.

201221. [ISI] Remus Câmpeanu, Vienna´s Economic policies în Transylvania 1850-1867, în

Transylvanian Review, Supplement, 2012, p. 47-93, (sub tipar). 22. Remus Câmpeanu, Opinions historiographiques critiques concernant L’Union

Religieuse des Roumains de la Transilvanie, în “Historia Ecclesiastica”, Prešov, II/2012, nr.2, p.162-180

23. Ottmar Traşcă, „Márton Áron 1944. május 18-i kolozsvári beszéde a zsidók deportálása ellen. Gondolatok néhány magyar és román levéltári irat apropóján (tanulmány)”. In: Múlt és Jövő, Budapest, 2011, XXII, nr. 3, p. 43-50 (În colaborare cu Seres Attila).

24. Lidia Gross, Eine abgesonderte Weltdas Leprosorium von Bistritz in Jahre 1512, O lume izolată: casa leproşilor de lângă Bistriţa (1512) (varianta germană), „Zeitschrift für

38

Siebenbürgische Landeskunde”, Bőhlau Verlag, Kőln, Weimar, Wien, nr. 35 (106), 2012, Heft 1, p. 10-26.

25. Loránd Mádly, Die Siebenbürger Sachsen – von einer privilegierten Nation zur nationalen Minderheit, în „Minderheiten und Mehrheiten im Donau-Karpatenraum, Haus des Deutschen Ostens” München, 2012, pp. 173-194

26. Stelian Mândruţ, Annotationen. Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa. Ungarn, Rumänien, Bukowina, în „Berichte und Forschungen”, Oldenburg, 18, 2010 [apărut în 2012!], p. 373-389 (în colaborare cu Dácz Enikő, Zavara Edina, Ana Maria Pălimariu).

27. Veronica Turcuş, Şcoala Română din Roma şi primii săi bursieri trimişi de Universitatea din Cluj, (în lb. străină), în Vol. VII-IX din seria Eastern and Central European Studies, Ed. Peter Lang, New York-Oxford-Frankfurt-am-Main-Basel-Wien, 23 p. A4 (în curs de publicare).

28. Veronica Turcuş, Prezenţe livreşti româneşti în editurile italiene în anii Primului Război Mondial, (în lb. străină), în Vol. VII-IX din seria Eastern and Central European Studies, Ed. Peter Lang, New York-Oxford-Frankfurt-am-Main-Basel-Wien, 22 p. A4 (în curs de publicare)

29. [ISI] Codruţa Liana Cuceu, Women and religion in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 10, no. 29 (Summer 2011), p. 203-210;

30. [ISI] Codruţa Liana Cuceu, Illness as a Human Possibility in the Knowledge Based Society, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 11, issue 31 (Spring 2011), p. 193-197

31. [ISI] Codruţa Liana Cuceu, An Overview of the Feminist Critiques of the Public Sphere, in European Journal of Science & Theology, Vol. 8, no. 3, 2012, p. 223-233;

32. [BDI] Elena Geangu, Petra Hauf, Richi Bhardwaj, Wolfram Bentz, Infant Pupil Diameter Change in Response to Others’Positive and Negative, în “PLOS ONE. Journal Information”, http://www.nichi.nim.nih.gov/pmc/articles/PMC 3217958/(e ISSN–1932–6203, BID)

33. [BDI] Elena Geangu, Aimee Gibson, Khatarina Kaduk, Vincent M. Reid, The neural corelates of passively viewd sequences of true and false beliefs, în “Social Gognitive and Affective Neuroscience”, http://scan.oxfordjournals.org/content/early/2012/03/15/scan.nss015.full

39

4.20. Un articol apărut într-o revistă de specialitate din ţară recunoscută în domeniul de specialitate (cotată B+ sau B) sau indexată într-o bază internaţională de date (BDI)

20101. [B+] Lidia Gross, Exerciţiul carităţii în viaţa confreriilor medievale din Transilvania

(sec. XIV-XVI), în „Historia Urbana”, tom XVIII, 2010, p. 77-89 (ISSN – 1221 - 6504)2. [BDI/C] Adinel Dincă, Antroponimul angelofor Mihail în onomastica transilvană până

la 1350. Puncte de vedere şi reflecţii, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, XLIX, 2010, p. 347-358.

3. [BDI] Nicolae Edroiu, Biographie et Micro-Histoire (Étapes des recherches romaines), în „Nouvelles Études d'Histoire”. XII. Publiées à l'occasion du XXIe Congrès International des Sciences Historiques. Amsterdam, 2010, Buc ureşti, Edit. Academiei Române, 2010, p. 153-162.

4. [BDI/C] Nicolae Edroiu, Locul Institutului de Istorie din Cluj în istoriografia română, în “Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, XLIX, 2010, p. 13-20.

5. [BDI] Ladislau Gyémánt, A Test of Modernisation – The Network of Commercial Centres in the Principality of Transylvania in the Middle of 18th Century, în “Nouvelles Études d'Histoire”, vol XII, 2010, p. 45-64.

6. [BDI/C] Loránd Mádly, Proiectele statutelor pentru reprezentanţele de ţară – o cotitură în conceptul politic neoabsolutist privind ţările Coroanei, în „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu” Series Historica, XLIX, 2010, p. 49-66.

7. [BDI/C] Marin Balog, Between centre and periphery: the role of connecting Transylvania to the Telegraph Network of the Habsburg Monarchy in the Mid- Nineteenth Century, “Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj Napoca, Series Historica”, XLIX, 2010, p. 289-298.

8. [BDI] Vasile Puşcaş, Noemi Szabo, EU Soft Power and the Ethnic Management in Central and South Eastern Europe, “Nouvelles Études d'Histoire”, XII, Publiee a l’occasion du XXI Congres International des Sciences Historiques, Amsterdam, 2010, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2010, p.123-133.

9. [BDI/C] Ottmar Traşcă, Stelian Obiziuc, Diplomatul Constantin I. Karadja şi situaţia evreilor cetăţeni români din statele controlate/ocupate de Germania nazistă în cel de-al doilea război mondial, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj–Napoca”. Series Historica, XLIX, Cluj–Napoca, 2010, 49, p. 109-141.

10. [BDI/C] Veronica Turcuş, Elevii Şcolii Române din Roma în perioada directoratului lui Vasile Pârvan: direcţii de cercetare şi raporturi personale, “Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, XLIX, 2010, 49, p. 193-234.

11. [BDI/C] Stelian Mândruţ,”Prolegomena” sau “file” din trecutul unei instituţii, în “Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, XLIX, 2010, p. 371-396.

12. [BDI] Vasile Puşcaş, Anda Curta, Current approaches to the European Health Policy, „Eastern Journal of European Studies”, Iaşi, Al. Ioan Cuza University, vol.1, Issue 1, June 2010, p. 63-86.

13. [BDI] Veronica Turcuş. Un promotor al experienţei pedagogice româneşti în Transilvania după Unirea din 1918 – George G. Mateescu (1892-1929). Repere biografice, “Acta Musei Napocensis. Historica”, Cluj, 2008-2009, 45-46, II, p. 125-151.

14. [BDI/B+] Veronica Turcuş, Note privind negocierile de fondare a unui colegiu greco-catolic la Roma la începutul anilor '20, “Studia Universitatis «Babeş-Bolyai». Theologia catholica”, 2009, 54, nr. 3, p. 129-142.

15. [B+] Virgil Ciomoş, Réduction et description: de Kant à Husserl, în „Studia Universitatis Babes-Bolyai”, Philosophia, vol. LV, nr. 2, 2010, p. 41-57.

40

16. [B+] Marius Florea, Mateiu, I. (2010), La practique des insultes à l’age de l’adolescence, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Philologia, tom LV, nr. 1, p. 69-83.

17. [B+] Mihaela Gligor, Knowledge and Cognitive Science. The Problem, în „International Journal on Humanistic Ideology”, vol. 3, no. 1, Spring-Summer, 2010, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 7-11.

18. [B+] Mihaela Gligor, The International Tagore. The Problem, în „International Journal on Humanistic Ideology”, vol. 3, no. 2, Autumn-Winter, 2010, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 11-13.

19. [B+] Mihaela Gligor, Rabindranath Tagore. The Inner World. Some remarks about Poet’s religion. în „International Journal on Humanistic Ideology”, vol. 3, no. 2, Autumn-Winter, 2010, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 67-74.

20. [B] Opre, A., Monica Albu, Proprietăţi psihometrice ale versiunii românea Chestionarului de personalitate Zuckerman-Kuhlman (ZKPQ): date preliminare, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom.VIII, 2010, p. 85-100.

21. [B] Miclea, Ştefania, Monica Albu, (2010), Variante reduse ale subscalelor de evaluare multidimensională a anxietăţii ca trăsatură (EMAS-T şi SAS-T), în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom.VIII, 2010, p. 123-132.

22. [B] Virgil Ciomoş, Droit, personne, territoire, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom.VII, 2009, p. 233-243 (neraportat).

23. [B] Virgil Ciomoş, Le concept hégélien de vengeance, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom.VIII, 2010, p. 165–184.

24. [B] Codruţa Cuceu, Despre geneza postcomunistă a spaţiului public românesc în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom.VIII, 2010, p. 39-53.

25. [B] Lucia Faiciuc, An integrative definition for the notion of cognitive schema, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom.VIII, 2010, p. 71-85.

26. [B] Marius Florea, Mateiu, Iulia, Tipuri de insulte folosite de adolescenţi, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom.VIII, 2010, p. 101-122.

27. [B] Mihaela Gligor, Consideraţii asupra identităţii culturale în România înainte şi după 1989, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom.VIII, 2010, p. 185-200.

28. [B] Ionuţ Isac, Mitologie politică, mitologie istorică şi manipulare în post-totalitarism. Sinuozităţi istoriografice în discursul politic oficial din Republica Moldova, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, vol. VIII, 2010, p. 147-164.

29. [B] Vasile Marian, Criza actuală – rezultat al manipulării sociale?, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. VIII, 2010 p. 271–304.

30. [B] Silviu G. Totelecan, Socio-spatial reconfigurations in a transformative landscape, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom VIII, 2010, p. 7-20

201131. [B] Susana Andea, Autoritatea princiară între reglementări juridice şi puterea stărilor.

Domnia lui Mihai Apafi, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, tom LI, 2012, p. 51-60.

41

32. [B] Marin Balog, Criza economică din 1873. Manifestarea şi percepţia ei în economia şi societatea transilvană” în „Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, series, Historica”, 50, 2011, p. 51-75.

33. [BDI] Veronica Turcuş, Tra diplomazia, ecclesiologia e storia: Eugène Tisserant ed Emil Panaitescu, "Revue Roumaine d'Histoire", 2010, Tome XLIX, Nos. 3-4, Juillet-Décembre, p. 175-187. (În colaborare cu Şerban Turcuş). (ISSN 0556-8072).

34. [BDI] Veronica Turcuş, Un esempio di collaborazione intellettuale romeno-italiana: George G. Mateescu e Giuseppe Lugli. Frammenti di corrispondenza epistolare, "Revue Roumaine d'Histoire", 2010, Tome XLIX, Nos. 3-4, Juillet-Décembre, p. 157-174. (ISSN 0556-8072).

35. [B] Veronica Turcuş, Din raporturile intelectualităţii universitare clujene interbelice cu elita academică italiană: Emil Panaitescu în corespondenţă cu Giuseppe Lugli, "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica", 2011, L, p. 173-225. (ISSN 1584-4390).

36. [B] Stelian Mândruţ, „Prolegomena” sau „file” din trecutul unei Instituţii. II/1(1925-1935), în „Anuarul Institutului de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca.Series Historica, 50, 2011, p. 357-386.

37. [B] Ladislau Gyémánt, Under Four Dictatorships. Ten Years in the Life of a Jewish Community from Transylvania. Alba Iulia 1940-1950, „Studia Judaica”, XIX, 2011, p. 10-23.

38. [BDI] Veronica Turcuş, Papa Pius al XII-lea şi viitorul papă Paul al VI-lea în corespondenţă cu un intelectual român din exil, "Studia Universitatis «Babeş-Bolyai». Theologia Catholica", 2011, anul LVI, nr. 1, p. 43-68 (în colab.).

39. [B] Iosif Marin Balogh, Prices, wages and consumption in Transylvania between 1850-1914. Trends and developments in rural and urban areas, in, Romanian Journal of Population Studies. Supplement, V, 2011, p. 49-85. Neraportat în 2011.

40. [BDI] Virgil Ciomoş, Transpassibilité et transmission, în „Les cahiers de Villard de Honnecourt”, nr. 80, La transdisciplinarité, Paris, 2011, p. 115-125.

41. [BDI] Elena Geangu, Hauf, P, Bhardwaj, R, Bentz, W., Infant Pupil Diameter Changes in Response to Others' Positive and Negative Emotions, „PlosOne, doi:10.1371/journal.pone.0027132”.

42. [B+] O. Budău, A. Ciuca, M. Miclea, Monica Albu, The adaptation and validation process of the Romanian version of the Strategic Approach to Coping Scale (SACS), „Cognition, Brain, Behaviour”, vol. XV, nr. 1, 2011, p. 131-141.

43. [B+] A. Ciuca, Monica Albu, A. Perţe, O. Budău, Ş. Miclea, M. Miclea, The Romanian adaptation of the Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire (PDSQ), „Cognition, Brain, Behaviour”, vol. XV, nr. 1, 2011, p. 69-93.

44. [B+] A. Bălaj, Monica Albu, M. Porumb, M. Miclea, The standardization of Early Childhood Inventory − 4 (ECI-4) on Romanian population − A preliminary report, „Cognition, Brain, Behaviour”, vol. XV, nr. 1, 2011, p. 95-110.

45. [B+] Narcisa Cozea, Adrian Man, Unele consideraţii în legătură cu actualizarea obligaţiilor pecuniare, în "Dreptul" nr. 9, 2011, p. 130-140.

46. [B+] Mihaela Gligor, Reality and Representation. The Problem, în „International Journal on Humanistic Ideology”, vol. 4, no. 1, Spring – Summer, 2011, p. 7-11.

47. [B+] Mihaela Gligor, Conceptual Patterns in Symbolic Representation of History. Mircea Eliade’s Legacy at 25 Years after his Death, în „International Journal on Humanistic Ideology”, vol. 4, no. 2, Autumn – Winter, 2011, p. 7-13.

48. [B] Monica Albu, O variantă redusă a Scalelor de Depresie, Anxietate şi Stress (DASS) , în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. IX, 2011, p. 287-294.

42

49. [B] Ştefania Miclea, Monica Albu, Analiza itemilor din Subscalele Endler de Evaluare Multidimensională a Anxietăţii ca Trăsătură (EMAS-T şi SAS-T, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. IX, 2011, p. 113-122.

50. [B] Virgil Ciomoş, Réinvention postcommuniste de la modernité. I. L’état des lieux, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. IX, 2011, p. 153-165.

51. [B] Lucia-Elisabeta Faiciuc, Existing Theoretical Approaches and Models of Educative Reasoning Processes, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. IX, 2011, p. 123-139.

52. [B] Vasile Marian, Produsul intern şi extern al unei colectivităţi umane, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. IX, 2011, p. 213–228.

53. [B] Andrei Negru, Démocratie et culture. «L’extension universitaire», „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, IX, 2011, p. 25-36.

54. [B] Zoltán Salánki, Tendinţe contemporane privind relaţiile preferenţiale, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, tom. IX, 2011, p. 37-54.

201255. LadislauGyémánt, Avatarele identităţii evreieşti din Transilvania, în Studia

Universitatis Babeş-Bolyai, Series Historia, 1, 2012 (sub tipar)56. Vasile Puşcaş, Psychological factors in foreign policy decision-making (I): decision-

making models, în Studia Universitas Babes-Bolyai, Psychologia-Pedagogia, cod CNCSIS 527, indexată în trei baze de date internaţionale, ISSN 1221-8111, ISSN on-line 2065-9431, în colaborarea cu Melania-Gabriela Ciot, nr 1/2012;

57. Remus Câmpeanu, Biserica Unită din Transilvania şi relaţiile ei cu Arhiepiscopia de Esztergom la începuturile Unirii Religioase, în lumina cercetărilor recente ale Fundaţiei Pro Oriente, în “Anuarul Institutului de Istorie <George Bariţiu> din Cluj-Napoca”, Cluj-Napoca, LI/2012, p. 103-112

58. Remus Câmpeanu, Istoriografia din România în anii 2008-2010. Contribuţii bibliografice, în “Şcoala Ardeleană”, Oradea, V/2011, p.8-16 (apărut în 2012)

59. Susana Andea, Instituţiile centrale şi locale în Transilvania, în vol. Istoria Românilor, vol. V (ed. a II-a revizuită), Bucureşti, 2012, Edit. Enciclopedică, p. 687-751.

60. [B+] Daniela Deteşan, Deviant social behavior in Transylvania (1850-1900), în “Brukenthalia”, nr. 2, 2012, proiectul postdoctoral PN-II-RU-PD-2011-3-0064).

61. Ela Cosma, Diplomaţie şi război. Competiţia austro-rusă şi primele tentative consulare în Serbia lui Karađorđe, “Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj”, Series Historica, LI, 2012, p. 199-228.

62. Ela Cosma, Naţionalism sau imperialism? Ilija Garašanin şi Načertanije (1844), în curs de apariţie în“Revista de Istorie Socială”, vol. XVI, Institutul Român de Studii Strategice şi Facultatea de Istorie de la Universitatea “Alexandru-Ioan Cuza”, Iaşi-Bucureşti.

63. Adinel Dincă, (cu Alexander Baumgarten): Hic liber est incorrectissime impressus. A preliminary discussion of the liber de causis in mediaeval Transylvania, Chora - Revue d'études anciennes et médiévales, 9-10, 2011-2012, pp. 491-498.

64. [B] Veronica Turcuş, Avatarurile Academiei Române sub comunism – Relaţiile cu mediul academic italian: Giuseppe Lugli – membru al Academiei Române, “Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, 2012, LI, 26 p. A4 (în curs de publicare) (ISSN 1584-4390)

43

65. Veronica Turcuş, Cartea românească în editurile italiene şi interesul acestora pentru România în anii Primului Război Mondial, “Academia Română. Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologice”, ser. IV, 2011, 35, 22 p. A4(ISSN 1224-1814)

66. Veronica Turcuş, Intorno alla biografia di Ramiro Ortiz: elementi inediti, “Revue Roumaine d'Histoire”, 2011, Tome L, 9 p. A4 (ISSN 0556-8072).

67. [B] Veronica Turcuş, Paul Nicorescu şi Şcoala Română de la Roma, “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, Iaşi, 2012, 21 p. A4 (în curs de publicare) (ISSN-1221-3705) .

68. [B] Veronica Turcuş, Principatul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului al XVII-lea) în publicaţiile interbelice ale Şcolii Române din Roma, “Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, 2012, LI, 16 p. A4 (în curs de publicare) (ISSN 1584-4390)

69. [B] Veronica Turcuş, Studiile de arhitectură în cadrul Şcolii Române din Roma în primul deceniu interbelic, “Revista istorică. Institutul de Istorie «Nicolae Iorga». Academia Română”, Bucureşti, 2012, 20 p. A4 (în curs de publicare) (ISSN-1018-0443)

70. Nicolae Edroiu, Contextul internaţional al încheierii Păcii de la Bucureşti din 16/28 mai 1812, „Academia”. Revistă editată de Academia Română (Bucureşti), 2012, anul XXII, 258-259, nr. 4-5 aprilie – mai, p. 63-67.

71. Stelian Mândruţ, Arbitrajul/Dictatul de la Viena, în istoriografia românească actuală. Etică „versus” Istorie (1989-2010), în Satu Mare. Studii şi Comunicări. Supplementum XXVII/II. Coordonatori: Balogh Beni L., Cornel Grad, Sárándi Tamás, Ottmar Traşcă. Satu Mare, 2011, p. 9-25 [apărut în anul 2012!].

72. [BDI] Codruţa Liana Cuceu, Milestones in the Critique of the Public Sphere: Dewey and Arendt, in Journal for Communication and Culture 1, no. 2 (Winter 2011), p. 99-110

73. [BDI] Codruţa Liana Cuceu, Sfera publică, tehnologie si democraţie transnaţională, in Symposion. Revistă de Ştiinţe Socio–Umane, Tomul IX, Numărul 2 (18), 2011, p. 401-413

74. [B] Ştefania Miclea, Monica Albu, Influenţa greutăţii corporale prezente şi dezirabile asupra riscului de apariţie a tulburărilor de comportament alimentar, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 97-114.

75. [B] Monica Albu, Carina Herbei, Carmen Văsar, Claudia Kubik, Gelu Todea, Cristina Carpa, Reprezentări sociale ale omului moral în România de azi, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 133-146.

76. [B] Narcisa Cozea, Aspecte ale reevaluării obligaţiilor pecuniare din perspectiva noului Cod Civil Român, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 317-326.

77. [B] Codruţa Cuceu, Problema normativităţii în configuraţia contemporană a sferei publice. Modelul habermasian şi relevanţa lui astăzi, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 187-200.

78. [BDI] Lucia Faiciuc, Humanist values in everyday moral thinking, în „International Journal on Humanistic Ideology”, vol. V, nr. 1, Spring-Summer 2012 (sub tipar).

79. [B] Iulia Mateiu, Marius Florea, Les insultes – forme de manifestation de l’agressivité verbale. Analyse comparative français vs. Roumain, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 115-132.

80. [B] Ionuţ Isac, Simion Bărnuţiu şi filosofia (II), în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 147-158.

44

81. [B] Ionuţ Isac, Obiectul cunoaşterii în filosofia idoneismului, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 281-290.

82. [B] Vasile Marian, Strategii, politici şi mişcări de preţuri, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 215-240.

83. [B] Andrei Negru, Mişcarea sociografică de la „Societatea de mâine” şi raportul ei cu sociologia monografică, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 15-26.

84. [B] Silviu Totelecan, Productivism cu agricultură de semi-/subzistenţă, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 27-36.

85. [B] Zoltán Salánki, Realităţi sociale oglindite în proverbe, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 73-96.

86. [BDI] Silviu Totelecan, Places and/or Non-places of Everyday Life, în „International Journal on Humanistic Ideology”, vol. V, nr. 1, Spring-Summer 2012 (sub tipar).

87. [BDI] Silviu Totelecan, Stefan Mann, Living on the threshold berween cultures and withing a multilayered society, în „International Journal on Humanistic Ideology”, vol. V, nr. 1, Spring-Summer 2012 (sub tipar).

45

4.22. O recenzie apărută într-o revistă de specialitate din ţară recunoscută in domeniu de specialitate (cotată B+ sau B) sau indexată într-o bază internaţională de date (BDI).

20101. [B+] Mihaela Gligor, Zahi Hawass, Mountains of the Pharaohs. The Untold Story of the

Pyramid Builders, Doubleday, a division of Random House, 2006, 213 p., în International Journal on Humanistic Ideology, vol. 3, no. 1, Spring-Summer, 2010, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 193-194.

2. [B+] Mihaela Gligor, Costică Brădăţan, Serguei Alex. Oushakine (Eds.), In Marx’s Shadow. Knowledge, Power and Intellectuals in Eastern Europe and Russia, Lexington Books, 2010, VI + 296 p., în International Journal on Humanistic Ideology, vol. 3, no. 1, Spring-Summer, 2010, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 197-198.

3. [B+] Mihaela Gligor, Reba Som, Rabindranath Tagore. The Singer and His Song, Viking, Penguin Books India, 2009, 291 p., în International Journal on Humanistic Ideology, vol. 3, no. 2, Autumn-Winter, 2010, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 176-179.

4. [B] Monica Albu, Horia D. Pitariu, Andrea D. Budean, Cultura organizaţională. Metode şi tehnici de intervenţie, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom VIII, 2010, p. 407-409.

5. [B] Monica Albu, Cristian Opariuc-Dan, Statistică aplicată în ştiinţele socio-umane. Noţiuni de bază − Statistici univariate, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom VIII, 2010, p. 411-413.

6. [B] Monica Albu, Viorel Lupu, Introducere în hipnoterapia şi în psihoterapia cognitiv-comportamentală a copilului şi a adolescentului Ediţia a doua adăugită, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom VIII, 2010, p. 427-429.

7. [B] Carina Herbei, Ion Albulescu, Morală şi educaţie, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom.VIII, 2010, p. 422-423.

8. [B] Ionuţ Isac, Lucian Blaga, Discobolul, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom VIII, 2010, p 403-407.

9. [B] Ionuţ Isac, Florian Roatiş, Confluenţe filosofico-literare, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, vol. VIII, 2010, p. 410-411.

10. [B] Ionuţ Isac, Emanuela Ilie, Basarab Nicolescu, monografie, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, vol. VIII, 2010, p. 414-417.

11. [B] Ionuţ Isac, Marin Ştefănescu, Logica şi problemele metafizice, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, vol. VIII, 2010, p. 420-422.

12. [B] Ionuţ Isac, Mihaela Gligor, India: însemnări, eseuri, jurnal, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, vol. VIII, 2010, p. 423-427.

13. [B] Florenţa Lozinsky, Sara Bongiorni, Un an fără „Made în China”. Povestea adevărată a unei familii care se aventurează în economia globală, „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. VIII, 2010, p. 418-420.

201114. [B+] Mihaela Gligor, recenzie la Mikael Aktor and Robert Deliège (Eds.), From Stigma

to Assertion. Untouchability, Identity and Politics in Early and Modern India, Copenhagen, Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2010, 232 p., in

46

International Journal on Humanistic Ideology, Vol. 4, No. 1, Spring-Summer 2011, p. 152-154.

15. [B+] Mihaela Gligor, recenzie la Diana-Viorela Burlacu, A Pragmatic Approach to Pinteresque Drama, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Stiinţă, 2011, 296 p., in International Journal on Humanistic Ideology, Vol. 4, No. 1, Spring-Summer 2011, p. 155-158.

16. [B] Mihaela Gligor, recenzie la Costică Brădăţan, Serguei Alex. Oushakine (Eds.), In Marx’s Shadow. Knowledge, Power and Intellectuals in Eastern Europe and Russia; Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK, Lexington Books, 2010, 302 p., în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, tom. IX, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 2011, p. 394-395.

17. [B] Carina Herbei, Anne de Graaf & Klaas Kunst, Navigând cu Einstein: o explorare a leadershipului modern, Bucureşti, Edit. CODECS, 2010, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, tom. IX, 2011, p. 398-400.

18. [B] Ionuţ Isac, recenzie la Lucian Blaga, Spaţiul mioritic, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, vol. IX, Edit. Academiei Române, 2011, p. 391-393.

19. [B] Ionuţ Isac, recenzie la Nicu Gavriluţă, Mama proştilor e mereu gravidă. Sociologia patologiilor cotidiene, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, vol. IX, Edit. Academiei Române, 2011, p. 395-397.

20. [B] Florenţa Lozinsky, Ilie Bădescu, Ozana Cucu Oancea, Gheorghe Şişeşteanu (edit.), Tratat de sociologie rurală, Edit. Mica Valahie, 2009, p. 744, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, tom. IX, 2011, p. 401-404.

201221. [B] Monica Albu, recenzie: Petru Derevenco, Darwin şi darwinismul, în „Anuarul

Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 421-424.

22. [B] Mihaela Gligor, recenzie: Shafique Keshavjee, Regele, înţeleptul şi bufonul. Marele turnir al religiilor, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 414-415.

23. [B] Mihaela Gligor, recenzie: Hanna Bota, Ultimul canibal. Jurnal de antropolog, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 425.

24. [B] Ionuţ Isac, recenzie: Marius Cucu, Transcendenţa activă, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 405-406.

25. [B] Ionuţ Isac, recenzie: Lucian Blaga, Filosofia stilului, Eugeniu Nistor (ed.), în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 408-410.

26. [B] Ionuţ Isac, recenzie: Vasile Pleşca, Liberalismul şi democraţia în dezbateri contemporane, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 413.

27. [B] Ionuţ Isac, recenzie: Sorin-Tudor Maxim, Peripatethice, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 430.

28. [B] Florenţa Lozinsky, recenzie: Lazăr Vlăsceanu (coord.), Sociologie, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 426-427.

29. [B] Andrei Negru, recenzie: Vasile Mihai Cucerzan, Agronomia socială, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 412.

47

4.23. Un studiu ştiinţifice sau un raport de specialitate legat de programul de cercetare, publicat pe internet sau pe suport electronic

2012 1. Veronica Turcuş, Italienistica din Bucureşti. Contribuţia lui Alexandru Marcu,

“Orizonturi culturale italo-române. Orizzonti culturali italo-romeni. Revistă interculturală bilingvă”, anno II, aprilie 2012, nr. 4 (ISSN-2440-9645) – revistă electronică

2. Veronica Turcuş. L'italianistica a Bucarest. Alexandru Marcu continuatore di Ramiro Ortiz, “Orizonturi culturale italo-române. Orizzonti culturali italo-romeni. Revistă interculturală bilingvă”, anno II, aprilie 2012, nr. 4 (ISSN-2440-9645) – revistă electronică

4.24. O conferinţă invitată/plenară/keynote prezentată la o manifestare ştiinţifică internaţională

20101. Vasile Puşcaş, Berlin, februarie 2010, The Berlin International Economic Congress ‘’An

Interdisciplinary of the Roles of Global Politics & Civil Society in International Economics’’, speaker la dezbaterea Education and Training in the Global Economy

2. Vasile Puşcaş, Berlin, februarie 2010, The Berlin International Economic Congress ‘’An Interdisciplinary of the Roles of Global Politics & Civil Society in International Economics’’, speaker la dezbaterea: German Reunification: New Global Challenges for Europe and the Relationship-Economic Challenges and Consequences

3. Vasile Puşcaş, aprilie 2010, Foreign Policy, speaker la cea de-a doua Conferinţă Internaţională, Noii paşoptişti: S-a născut generaţia care va schimba România?

20114. Ionuţ Isac, Iaşi, 18-19 februarie 2011, Conferinţa ştiinţifică internaţională LUMEN,

LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY, organizată de Fundaţia LUMEN şi Universitatea „P. Andrei”, cu comunicarea în plen: Philosophy of Science within Lucian Blaga’s Metaphysics – contemporary Views.

20125. Vasile Puşcaş, “Council of Danube Cities and Regions”, Informal Meeting of the Key

Stakeholders from the Danube Region, speakers la secţiunea BUSSINESS & ACADEMIA SECTORS WORKING IN FULL SYNERGY WITH THE PRIORITY AREA COORDINATORS & NATIONAL CONTACT POINTS, Bucureşti, 30 Ianuarie 2012.

6. Vasile Puşcaş, Keynote Speaker cu prelegerea Globalization and Entrepreneurship în cadrul „International Conference Globalization in a Post Crisis World“, organizată de Universitatea ’’Babeş-Bolyai’’, Institutul de Studii Internaţionale-în cadrul programului Jean Monnet Ad Personam Chair Vasile Puşcaş „European Politics and Negotiations in the European Union”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor; moderator la Panel The US and the UK – The Original Globalizers. What does their experience tell us? What will the future hold for these two economies in a globalized world?, Cluj-Napoca, Mai 2012;

7. Silviu G. Totelecan, Oradea, 27-29 septembrie 2012, „Romanian Sociological Association International Conference: European Sociology: New Challenges and Opportunities”, lucrare prezentată in plen: Co-Performers/Producers of a Hedonic Non-Place: Bucharest Downtown’s Ecstasy.

48

4.25. O conferinţă invitată/plenară/keynote prezentată la o manifestare ştiinţifică naţională

20101. Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, aprilie 2010, Banca Transilvania şi Ziarul Financiar,

speaker la seminarul Fondurile europene - Soluţia României pentru ieşirea din criză2. Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, aprilie 2010, Ziarul Financiar, Banca Transilvania, CEC

Bank, Casa de Avocatură Bostina& Asociatii speaker la conferinţa Cum sa iei bani de la UE? Invata de la firmele care au primit finanţare europeană organizată de Ziarul Financiar, în colaborare cu Banca Transilvania, CEC Bank, şi casa de avocatură Bostina& Asociatii

3. Vasile Puşcaş, Bucureşti, mai 2010, speaker la Forumul Financiar Central si Sud-Est European, organizat de ’’Forum Invest’’

4. Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, septembrie 2010, Asociatia pentru Cooperare Transilvania - Italia (ACTI), speaker despre Eficienţa administraţiei publice din România)

5. Vasile Puşcaş, Iaşi, noiembrie 2010, conferinţa ’’Perspective de dezvoltare a oraşelor din Regiunea Nord-Est’’, organizată de Forumul Regional de Investiţii Nord-Est România, speaker la secţiunea: Managementul urban integrat – condiţii pentru un oraş modern european

20116. Vasile Puşcaş, Bucureşti, octombrie 2011, Academia Română, Dezbaterea “Penser

l’Europe”, Sesiunea de Implementare a Proiectului POSDRU 61104 – Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate”, speaker la tema Economie. Legislaţie

7. Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, octombrie 2011, Dezbaterea “Clujul văzut de la Bruxelles”, Casa Europei, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Prefectura Cluj, Consiliul Judeţean Cluj, Uniunea Universităţilor Clujene, speaker

8. Vasile Puşcaş, Bacău, noiembrie 2011, Bacău, ”Forumul Regional de Investiţii Nord-Est România”, Primăria Bacău, moderator la secţiunea “Strategia de dezvoltare pentru perioada 2014-2020”; speaker la secţiunea “Argumente pro şi contra pentru o politică de dezvoltare regională descentralizată”

9. Vasile Puşcaş, Bucureşti, noiembrie 2011, Academia Română, Conferinţa „Cercetare şi analiză în domeniul relaţiilor internaţionale şi studiilor europene”, speaker la tema Metodologia cercetării şi analizei în relaţii internaţionale şi studii europene

10. Vasile Puşcaş, Bucureşti, octombrie 2011, Institute for Corporate Culture Affairs, Workshop-ul “My Europe”, speaker

201211. Vasile Puşcaş, Speaker în cadrul ’’Forumului european’’, organizat de

reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Facultatea de Studii Europene, Universitatea ’’Babeş-Bolyai’’, Cluj-Napoca, Mai 2012.

12. Vasile Puşcaş , Speaker în cadrul conferinţei ’’Absorbţia Fondurilor Europene: Este România capabilă de saltul dorit’’, organizată de Platforma Europeană de Dezvoltare în parteneriat cu Banca Naţională a României şi Ministerul Afacerilor Europene’’, Bucureşti, Mai 2012;

13. Vasile Puşcaş , Speaker în cadrul conferinţei ’’Societatea Civilă şi Negocierile Europene’’, organizată de Universitatea ’’Babeş-Bolyai’’ în cadrul programului Jean Monnet Ad Personam Chair Vasile Puşcaş „European Politics and Negotiations in the European Union”, Cluj-Napoca, Mai 2012;

14. Vasile Puşcaş, Speaker în cadrul conferinţei ’’Antreprenori pe scenă’’, organizată de Universitatea ’’Babeş-Bolyai’’, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca, Mai 2012;

49

15. Vasile Puşcaş, The 3rd Central and South Eastern Europe Conference" Sustainable Agriculture ans Food Production in the Danube Region", conferinţă organizată de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, prelegerea: Strategies and agricultural policies in the Danube region, Cluj-Napoca, Mai 2012;

16. Vasile Puşcaş, “My Europe” Award Ceremony, comunicarea: Citizen’s Europe, conferinţă organizată de Institute for Corporate Culture Afairs, Banca Naţională a României, Bucureşti, Februarie 2012;

50

4.26. O comunicare orală prezentată la o manifestare ştiinţifică internaţională

20101. Susana Andea, Novi Sad, 25-27 iulie 2010, Consiliul Executiv al P.A. Voivodina,

Muzeul Voivodinei, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, - Sesiunea ştiinţifică româno-sârbă „Banatul – Trecut istoric şi cultural”, comunicarea Gheorghe Brancovici în slujba diplomaţiei transilvănene (a doua jumătate a sec. XVII

2. Susana Andea, Cluj-Napoca, 22 Noiembrie 2010, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Conferinţa internaţională „Principatul Transilvaniei între mărire şi decădere (a doua jumătate a secolului al XVII-lea)”, comunicarea Autoritatea princiară între reglementări juridice şi puterea stărilo

3. Adinel Dincă, Cluj-Napoca, 22 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Conferinţa internaţională „Principatul Transilvaniei între mărire şi decădere (a doua jumătate a secolului al XVII-lea)”, comunicarea Libri inutiles: despre soarta cărţii medievale în Transilvania premodernă (sec. XVI-XVIII)

4. Nicolae Edroiu, Budapesta, 5 octombrie 2010, Academia Maghiară de Ştiinţe, Sesiunea Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungară, comunicarea Reflectarea mişcărilor sociale din ţările române (sec. XIX – începutul sec. XX)

5. Nicolae Edroiu, Budapesta, 8 octombrie 2010, Institutul de Ştiinţe Istorice din Budapesta, comunicarea Iluminism şi culturalism în Transilvania secolului al XVIII-lea

6. Ladislau Gyémánt, Cluj-Napoca, 12-13 martie 2010, Conferinţa Internaţională „Wurzeln, Protagonisten und Ideen im siebenbürgischen Unitarismus und ihre Rezeption im (Spät)humanismus und in der Geisteswelt Europas”, comunicarea The Sabbatariens in Transylvania

7. Ladislau Gyémánt, Bucureşti, 27-28 mai 2010, Simpozion internaţional „Evreii şi oraşul. Identitate etnică şi urbană în spaţiul european”, comunicarea Evreii şi oraşele din Transilvania în prima jumătate a sec. al XIX-lea

8. Ladislau Gyémánt, Oradea, 19-20 noiembrie 2010, Conferinţa internaţională „Situaţia evreilor din Europa la sfârşitul celui de-al doilea război mondial”, comunicarea Comunitatea evreiască din Alba Iulia între 1940-1950

9. Anton Dörner, Cluj-Napoca, 22 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Conferinţa Internaţională „Principatul Transilvaniei între mărire şi decădere (a doua jumătate a sec. al XVII-lea)”, comunicrea Bucătăria Curţii Princiare în a doua jumătate a sec. al XVII-lea

10. Remus Câmpeanu, Budapesta, 5-6 octombrie 2010, Academia Maghiară de Ştiinţe, Institutul de Ştiinţe Istorice din Budapesta al Academiei Ungare de Ştiinţe, Reuniunea Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungară pe tema „Irodalom és Történelem (Literatură şi Istorie)”, comunicarea A romániai történetírás 2008 óta. Bibliográfiai áttekintés (Istoriografia din România în anii 2008-2010. Contribuţii bibliografice).

11. Daniela Deteşan, Ghent, Belgia, 13–16 aprilie 2010, Eighth European Social Science History Conference, comunicarea The influence of the Napoleonic Code on the Family Laws of the Romanians from Transylvania (1850–1900) (http://www2.iisg.nl/esshc/programme.asp?selyear=10&nw=10)

12. Daniela Deteşan, Amsterdam, Olanda, 23–28 august 2010, 21-st International Congress of Historical Sciences, section 3, Family, demography and well-being: Historical perspectives on Eastern Europe I”, comunicarea Transylvanian family without marriage. Understanding present family models from the past in a European comparative perspective (http://www.ichs2010.org/programme-18.asp).

13. Daniela Deteşan, Arad, 23–25 septembrie 2010, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Primăria Municipiului Arad, Asociaţia „Ştefan Cicio Pop”, Conferinţa

51

internaţională „Alimentaţia în spaţiul românesc în secolele XVII–XXI, între necesitate şi plăcere”, comunicarea Alimentaţia teologilor blăjeni în perioada prepaşoptistă.

14. Daniela Deteşan, Cercetător invitat la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) în 8 aprilie 2010, pentru a susţine seminarul intitulat Transylvanian families without marriage. Understanding present family models from the past in a comparative European perspective, din cadrul grupului de istoria familiei “Pouvoirs et dépendances au sein de la famille: perspectives comparatives (16e–20e siècles)”, coordonat de prof. Antoinette Fauve-Chamoux, de la Centre de Recherches Historiques, Paris.

15. Loránd Mádly, Sibiu, 12-16 mai 2010, Societatea „Akademie an der Grenze”, Simpozionul Internaţional „Discursuri identitare colective în Europa”, prezentare introductivă în istoria României şi moderator/referent al unor secţiuni.

16. Attila Varga, Timişoara, 9 iulie 2010, Academia Română Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” - Conferinţă internaţională „Istoria bisericii din Banat de la începuturi până în timpurile moderne”, comunicarea Episcopul franc-mason Horváth Mihály de Cenad şi proiectul unei biserici maghiare independente în Ungaria. Informaţii inedite din arhiva personală Silviu Dragomir

17. Attila Varga, Alba-Iulia, 13-16 octombrie 2010, Institutul de Istorie „Iuliu Maniu”, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Conferinţă ştiinţifică internaţională, comunicarea Masonerie, Bunii Templieri şi alcoolismul în Transilvania secolelor 19-20

18. Attila Varga, Timişoara, 12 noiembrie 2010, Academia Română Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Conferinţă internaţională „Istoria presei din Banat de la începuturi până la 1918, comunicarea Francmasonul Cornel Grofşorean şi polemicile din presa maghiară

19. Attila Varga, 25-27 iulie 2010, Novi Sad, Consiliul Executiv al P.A. Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, - Sesiunea ştiinţifică româno-sârbă „Banatul – Trecut istoric şi cultural”, comunicarea Klapka György-generalul bănăţean franc-mason şi corespondenţa secretă referitoare la Domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi Principatele Române (1859-1865)

20. Marin Balog, Arad, 23-25 septembrie, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Primăria Municipiului Arad, Asociaţia „Ştefan Cicio Pop”, Conferinţa Internaţională „Alimentaţia în spaţiul românesc, în secolele XVII-XXI, între necesitate şi plăcere”, comunicarea Tendinţe şi procese în evoluţia preţurilor în contextul schimbărilor economice din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

21. Lucian Nastasă, Iaşi, 1-3 septembrie 2010, Universitatea „Paul Valéry” Montpellier III şi Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Colocviu internaţional „Enseignants et étudiants juifs à l’Université de Iasi et dans d’autres Universités roumaines et européennes”, comunicarea Les Universités roumaines et les fonctions symboliques des „pérégrinations académiques (1864-1944).

22. Lucian Nastasă, Bucureşti, 27-28 mai 2010, Universitatea din Bucureşti, Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren”, Conferinţă internaţională pe tema „Identitate etnică şi urbană în spaţiul european”, comunicarea Evreii din România şi “Cetatea Universitară” interbelică.

23. Lucian Nastasă, Budapesta (Ungaria), 3-4 iunie 2010, Academia de Ştiinţe Maghiară şi Institutul Francez din Budapesta, conferinţă „Conceptions sur l’Etat et la nation dans le basin des Carpates depuis Trianon”, comunicarea La minorité hongroise en Roumanie entre les deux guerres.

24. Lucian Nastasă, Budapesta (Ungaria), 12-13 noiembrie 2010, Universitatea ELTE, sub egida ICHU (International Commission for the History of Universities), Conferinţa “Relations of Center and Periphery in the development of university

52

structures in Europe and beyond”, comunicarea Romanian Academy “George Bariţiu” Institute of History.

25. Lucian Nastasă, Cluj, 26 noiembrie 2010, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südost-europas e. V. an der Ludwig-Maximilians-Universität München (IKGS)/Universitatea Babeş-Bolyai, conferinţa internaţională “Deutsche und andere Minderheiten in den nationalkommunistischen Staaten Südosteuropas 1964-1989“, comunicarea Roma, Juden und die ‚kleinen‘ Minderheiten in der Ceauşescu-Diktatur.

26. Lucian Nastasă, Cluj, 2-4 decembrie 2010, Societatea Sociologilor din România, conferinţa internaţională “Direcţii şi teme noi în cercetarea istoriei sociologiei şi a istoriei sociale în România secolului XX” comunicarea Elitele universitare. Repere pentru construcţia şi deconstrucţia reputaţiilor intelectuale în spaţiul românesc.

27. Vasile Puşcaş, Berlin, februarie 2010, The Berlin International Economic Congress ‘’An Interdisciplinary of the Roles of Global Politics & Civil Society in International Economics’’, prelegerea Management of post-crisis global interdependencies

28. Vasile Puşcaş, Sarajevo, martie 2010, International conference on the EU integration of the Western Balkan countries “EU enlargement, state of play”, comunicarea Romania's experience on the route to integrating into the European bloc

29. Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, aprilie 2010, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca/Facutatea de Istorie-Filosofie/Institutul de Studii Internaţionale cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Conferinţa internaţională “România şi Uniunea Europeană în era post-Tratatul de la Lisabona – interese şi comportamente”, comunicarea Tratatul de la Lisabona – modificări instituţionale şi constituţionale în Statele Membre (cazul României)

30. Vasile Puşcaş, Bruxelles, aprilie 2010, Forumul Sănătăţii/Romanian Health Forum, conferinţa Perspectives on the European Health Policies; Opportunities and Challenges for the Central European Countries

31. Vasile Puşcaş, Berlin, mai 2010, The International Symposium on Cultural Diplomacy 2010 „Culture, Globalization, and International Relationsover the next Two Decades", comunicarea The Strategic Regions Managing the global interdependencies (case of Central Asia)

32. Vasile Puşcaş, Gorizia, noiembrie 2010, XVI Edition Building International Cities, comunicarea World Cities - framework and networks. From traditional to virtual relationships

33. Veronica Turcuş, Cluj-Napoca, 22 noiembrie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, Conferinţa Internaţională „Principatul Transilvaniei între mărire şi decădere (a doua jumătate a secolului al XVII-lea)”, comunicarea Principatul Transilvaniei în publicaţiile interbelice ale Şcolii Române din Roma (sec. al XVII-lea).

34. Ottmar Traşcă, Budapesta, 28 mai 2010, MTA Történelemtudományi Intézete, Európa Intézet Budapest, MTA Európa-Történeti Munkacsoport, História. Conferinţa internaţională: „Das Friedenssystem von Versailles 1919-1938”; comunicarea Rumänien, 1919-1938.

35. Ottmar Traşcă, Budapesta, 23 iunie 2010, MTA Történelemtudományi Intézete, Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung Graz. Conferinţa internaţională: „Ungarn und Österreich 1945-1955/1956. Sowjetische Besatzung im Vergleich”; comunicarea Soviet Economic Policy in Romania. 1944-1956

36. Ottmar Traşcă, Satu Mare, 2-3 septembrie 2010, Muzeul Judeţean Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare, conferinţa internaţională „Arbitrajul de la Viena din 30 august 1940. Antecedente şi consecinţe”; comunicarea Gerrmania şi cel de-al doilea arbitraj de la Viena din 30 august 1940.

53

37. Ottmar Traşcă, Iaşi, 30 noiembrie – 1 decembrie 2010, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Ambasada Republicii Federale Germania din Bucureşti, Deutsches Kulturzentrum Iaşi, conferinţa internaţională „130 de ani de relaţii diplomatice germano-române (1880-2010)”; comunicarea Mişcarea Legionară în exilul din Germania, ianuarie 1941-august 1944 (împreună cu Dorin Dobrincu)

38. Stelian Mândruţ, Novi Sad, 25-27 iunie 2010, Fundaţia Română de Etnografie şi Folclor din Voivodina, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Al XV-lea Simpozion internaţional „Banatul, trecut istoric şi cultural” (1996-2001): Bănăţeni, istorici în Clujul (academic şi universitar) interbelic

39. Stelian Mândruţ, Satu Mare, 2-3 septembrie 2010, Consiliul Judeţean, Muzeul Judeţean Satu Mare. Sesiunea ştiinţifică internaţională „Arbitrajul de la Viena din 30 august 1940, antecedente şi consecinţe”, comunicarea Istoriografia românească “postdecembristă” despre arbitrajul de la Viena.

40. Stelian Mândruţ, Oradea, 8-9 octombrie 2010, Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova, Departamentul pentru Relaţii cu Românii de Pretutindeni, Universitatea din Oradea, Conferinţa ştiinţifică internaţională “Societatea românească între frontiere imperiale. Secţiunea: Anul 1940 în destinul colectiv al românilor: Istoriografia românească dintre anii 1990-2007 despre anul 1940 în trecutul autohton.

41. Văsar, C., Kubik, C., Monica Albu, Buziaş, 23-24 aprilie 2010, Simpozionul Internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”. Ediţia a XIX-a, „Tradiţionalism şi modernism”, cu comunicarea: Unele aspecte privind evocarea evenimentelor stresante.

42. Miclea, Ş., Monica Albu, Buziaş, 23-24 aprilie 2010, Simpozionul Internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”. Ediţia a XIX-a, „Tradiţionalism şi modernism”, cu comunicarea: Preferinţa pentru cota 1 la itemii subscalelor din EMAS şi EMAS-SAS care măsoară anxietatea ca trăsătură.

43. Monica Albu, Negruţiu, T., Buziaş, 23-24 aprilie 2010, Simpozionul Internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”. Ediţia a XIX-a, „Tradiţionalism şi modernism”, cu comunicarea: Măsurarea unor dimensiuni ale autonomiei personale cu ajutorul chestionarului CP5F.

44. Virgil Ciomoş, Budapesta, 19-20 martie, Ambasada Franţei la Budapesta, Institutul Cultural Francez de la Budapesta, Universitatea Catolică „Pazmany Peter” din Budapesta, Institutul Cultural Polonez de la Budapesta şi Institutul Cultural Român din Budapesta, Simpozionului internaţional „Cartésianisme, phénoménologie, théologie”, cu comunicarea: Phénoménologie de l’inap. arent et apophatisme chrétien. 

45. Virgil Ciomoş, Roma, 5-6 noiembrie, Accademia di Romania, Archives Husserl de Paris, Ecole normale supérieure de Paris, Università Sapienza di Roma, Simpozionului internaţional „L’éredità fenomenologica”, cu comunicarea Interprétation phénoménologique du ‘temps retrouvé’ de Proust.

46. Elena Geangu, Bentz, W., & Hauf, P.,USA, martie 2010, International Conference on Infant Studies, Baltimore, poster: Infant Pupil Dilation in Response to Peers' Emotions - a Sign of Affect Sharing.

47. Chiarella, S. S., Elena Geangu, Poulin-Dubois, D., Hastings, P., Hauf, P., & Johnson, A. P., USA, martie 2010, International Conference on Infant Studies, Baltimore, poster: Toddlers' Processing of Other's Distress is related to Mind Understanding.

48. Hauf, P., & Elena Geangu, USA, martie 2010, International Conference on Infant Studies, Baltimore, poster: How Infants With Different Motor Experience Perceive Point-Light-Crawlers.

54

49. Chiarella, S. S., Elena Geangu, Poulin-Dubois, D., Hastings, P., Hauf, P., & Johnson, A. P., Canada, mai 2010, Development 2010: A Canadian Conference on Developmental Psychology’, Ottawa, poster: Toddlers’ Understanding of the Mental States and Its Relations to Empathic Behaviours.

50. Elena Geangu, Bentz, W., & Hauf, P. Londra, septembrie 2010, BPS Developmental Psychology Section Conference, Goldsmiths, University of London, poster: Pupil dilation in response to positive and negative emotions in 6- and 12-month-old infants.

51. Carina Herbei, Buziaş, 24 – 25 aprilie 2010, Simpozion internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Ediţia a XIX-a, cu intervenţii la workshopul Importanţa evaluării psihologice ca parte a procedurilor de sănătate şi protecţie pentru muncă.

52. Ionuţ Isac, Veneţia, 17-21 august 2010, la XXXIIIème Congrès ASPLF, L’Action. Penser la vie – „agir” la pensée, San Servolo, cu comunicarea: Action et Raison dans l’interprétation de la mécanique quantique. Quelques considérations sur le concept d’ „horizons de réalité” chez Ferdinand Gonseth

53. Ionuţ Isac, Iaşi, 6-9 octombrie 2010, Conferinţa internaţională „The Limits of the Knowledge Society”, cu comunicarea: Pop. er sur les „obstacles épistémologiques” dans la constitution des sciences humaines

54. Ionuţ Isac, Suceava, 26-30 octombrie 2010, Conferinţa internaţională PHEADE 2010, „The Engineered (Technological) Singularity”, cu comunicarea: Several Arguments for and against Superintelligence/ „Singularity”.

55. Ionuţ Isac, Roma, 22-25 noiembrie 2010, Conferinţa internaţională International Journal of Arts & Sciences, cu comunicarea: Entanglements of Historical Mythology and Political Mythology in Post-communism.

56. Ionuţ Isac, 28 noiembrie – 2 decembrie 2010, Conferinţa internaţională International Journal of Arts & Sciences, Gottenheim (Germania), cu comunicarea: Making of the ‘New’ Mankind – the Social Sacrifice in Communism: Mythology, Manipulation and Nostalgia.

57. Ionuţ Isac, Baia Mare, 9-12 decembrie 2010, Conferinţa internaţională „Knowledge and Action”, cu comunicarea: Philosophy, Knowledge and Action – an Evolutionary Epistemological Ap. roach.

58. Andrei Negru, Cluj-Napoca, 2-4 decembrie 2010, Sesiunea „Direcţii şi teme noi în cercetarea istoriei sociologiei şi a istoriei sociale în România secolului XX”, Prima Conferinţă Internaţională a Societăţii Sociologilor din România, cu comunicarea: Sociografia, „ştiinţă” alternativă sau complementară sociologiei? (Cazul sociologiei româneşti interbelice).

59. Salánki Zoltán, Cluj-Napoca, 2-4 decembrie, Societatea Sociologilor din România şi Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Prima Conferinţă Internaţională a Societăţii Sociologilor din România: „Remaking the Social. New Risks and Solidarities”, Workshop-ul „Fenomene şi procese psihosociale în ţările post-socialiste”, cu comunicarea: Schimbări psihosociale în sfera relaţionării preferenţiale.

60. Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 2-4 decembrie, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială & Societatea Sociologilor din România, „Remaking the Social. New Risks and Solidarities” – Prima Conferinţă Internaţională a SSR, cu comunicarea: Posticalities’ Flavors and Spices: The post-communist Romania in the post-Lisbon frame.

61. Silviu G. Totelecan, Bled, Slovenia, 15-16 noiembrie, Avalon Foundation („a Dutch organisation sup. orting sustainable rural development, agri-environment and organic farming in Central and Eastern Europe”), participant la „Avalon Network Meeting 2010”.

55

62. Silviu G. Totelecan, Bled, Slovenia 12-14 noiembrie, Avalon & EU DG Environment (Life+ Programme), „How can we green the EU Common Agricultural Policy?”, cu comunicarea: Romanian/Transylvanian rurality and its ways towards (or against!) sustainable development.

63. Silviu G. Totelecan, Vouneuil sur Vienne, Franţa, 14-17 octombrie, Forum Synergies & Celavar, „The 2nd European Rural Sustainability Gathering: Linking Sustainable Practices throughout Europe”, cu comunicarea: The triple „I” (insight, item, identity) of development.

64. Silviu G. Totelecan, Mureş, 9-11 august, Rural'Est, „Rural’Seuca International Workshop”, cu comunicarea: RD’s Ambivalences: land vs. landscape consumerisms.

65. Silviu G. Totelecan, 2010, Bled, Slovenia, 15-16 noiembrie, Avalon Foundation (a Dutch organisation supporting sustainable rural development, agri-environment and organic farming in Central and Eastern Europe), participant la „Avalon Network Meeting 2010”.

201166. Ladislau Gyémánt, Paris (Sorbona), 23 mai 2011, Simpozion internaţional „Sur le

Chemin du Palais. Esoterisme, Cosmologie et Pensee Politique dans l Introduction et la Conclusion du Guide des Egarees”, comunicarea: L ouevre du Maimonides et ses significations

67. Daniela Deteşan, Rostock, Germania, 26-27 mai 2011, Max Planck Institute for Demographic Research, „Reconstructing the Population History of Continental Europe by Recovering Surviving Census Records”, comunicarea An overview of existing sources for census microdata in Romania (18-19th centuries).

68. Loránd Mádly, Budapesta, 14-16 octombrie 2011, Universitatea ELTE, Conferinţa internaţională „II. Forum Hungaricum: Nationalitäten-Minderheiten im Karpatenbogen”, cu comunicarea „Die Siebenbürger Sachsen im Übergang von der privilegierten ständischen Nation zur nationalen Minderheit“.

69. Marin Balog, Sankt Petersburg, Rusia 28-31 octombrie 2011, State University in Sankt Petersburg, European Universiy St. Petersburg, Universität Bielefeld, Konrad Adenauer Stiftung, Centre for European Studies, Conferinţa Internaţională Urban Development and Politics in Europe and Russia, Panel 1.5 Urban Politics, Policies and Governance: Urban Governance and Historical Heritage; comunicarea: Ethnic and Cultural Diversity as a Historical Heritage in the Cities from Transylvania. Its Role and Potential in the Current Policies of Promotion and Representation.

70. Marin Balog, Lviv, Ucraina, 4-6 noiembrie 2011, International Railway History Association and the Center for Urban History of East Central Europe, Conferinţa internaţională “The Great Longing for Railways” – How the Periphery Became Connected with the Centres of Industrialisation, 5th International Conference on Railway History, comunicarea: Between Center and Periphery: the Role of Connecting Transylvania to the Railways Network of the Habsburg Monarchy in the Mid-Nineteenth Century.

71. Vasile Puşcaş, Sardinia (Italia), martie 2011, Seminario Internazionale „La funzione della sargegna a favore dei paesi candidati U.E. Rapporti interculturali, giuridici, economice e sociali – Solidarieta e Armonizzazione”, comunicarea The Second Track Diplomacy and the Role of European Union in Mediterranean, Black Sea and Caspian Sea Areas

72. Vasile Puşcaş, Belgrad, martie 2011, Comisia Europeană, Conferinţa „Tempus 20-20th Anniversary conference of the Tempus Programme”, comunicarea The impact of Tempus at National Level

56

73. Vasile Puşcaş, Berlin, mai 2011, Institute for Cultural Diplomacy, The International Symposium on Cultural Diplomacy 2011 „Hard and Soft Power in Local and Global Politics-Redefining Concepts of Power and Influence in an Age of Interdependence, Digital Revoluion, and Social Media”, comunicarea The Future of the United Nations in a Globalized World: Revision and Reform

74. Vasile Puşcaş, Berlin, mai 2011, Institute for Cultural Diplomacy, The International Symposium on Cultural Diplomacy 2011 „Hard and Soft Power in Local and Global Politics-Redefining Concepts of Power and Influence in an Age of Interdependence, Digital Revoluion, and Social Media”, comunicarea Identity, Globalization, Cultural Diplomacy and Smart Power

75. Vasile Puşcaş, Stutgart, septembrie 2011, Council of Danube Cities and Region, Baden-Wurttenberg International, Steinbeis Foundation, Conferinţa „Danube Market at Steinbeis Day”, comunicarea EU Strategy for the Danube Region and the Danube Academic Network

76. Vasile Puşcaş, Berlin, decembrie 2011, Institute for Cultural Diplomacy, „The ICD Annual Academic Conference on Cultural Diplomacy 2011 – Cultural Diplomacy and International Relations: New Actors; New Initiatives; New Targets”, comunicarea Cultural Diplomacy and Global Economy

77. Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, mai 2011, Institutul de Studii Internaţionale, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Academia Română, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, Conferinţa Internaţională Spaţiul Danubian – Istorie şi devenire”, cu comunicarea Spaţiul danubian – privire spre viitor dinspre trecut

78. Vasile Puşcaş, Alba Iulia, septembrie 2011, Academia Română, Slovenska Akademia Vied, Comisia mixtă de istorie româno-slovacă, Simpozion Internaţional “Evenimentele de la 23 August 1944 din România şi Insurecţia slovacă din 29 August 1944. Consecinţele lor asupra eliberării României şi Slovaciei şi a sfârşitului celui de-al doilea război mondial”, cu comunicarea Impactul evenimentelor de la 23 August din România în aria Central Europeană

79. Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, septembrie 2011, Friedrich Ebert Stiftung, Dezbaterea “Central Europe and EU”, Simpozion Internaţional Romania-a EU Member State

80. Vasile Puşcaş, Bucureşti, septembrie 2011, Academia Română, Austrian Academy of Science, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris, Institute for the Culture and History of the Germans in Eastern Europe, conferinţa “Recent Studies on Past and Present. New Sources, New Methods or a New Public”, cu comunicarea the Changing Context of the International relations

81. Daniela Deteşan, Cluj-Napoca, 8-10 aprilie 2011, Centrul de Studii Transilvane, Centrul de Studiere a Populaţiei, Universitatea Karl Franzes, Comisia Internationala de Demografie Istorică, Central Europe Population History Network, Conferinţa Internaţională „Central Europe Population History during the First Demographic Transition”, cu comunicarea Infant and child mortality in Cluj county (1850-1900).

82. Ela Cosma, Reşiţa, 20-22 mai 2011, Universitatea „Eftimie Murgu”, Institutul Cultural al Românilor din Voivodina din Zrenianin, Simpozionul Internaţional “Banatul – istorie şi multiculturalitate”, ediţia a XVI-a, cu comunicarea Generalul Józef Bem în Banat (1849).

83. Loránd Mádly, Târgovişte, 22-23 octombrie 2011, Conferinţa internaţională „Between Worlds: The Age of the Angevines” Universitatea „Valahia” Târgovişte, cu comunicarea „Personalities and Aspects of the Age of the Angevines reflected in the Transylvanian Modern Political Imaginary”

84. Attila Varga, Reşiţa, 20-22 mai 2011, Universitatea „Eftimie Murgu”, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Simpozionul ştiinţific internaţional „Banatul, istorie şi multiculturalitate”, ediţia a XVI-a, cu

57

comunicarea Doi francmasoni: Cornel Grofşoreanu – Jászi Oszkár şi problema naţionalităţilor

85. Attila Varga, Alba-Iulia, 14-15 octombrie 2011, Universitatea 1 Decembrie 1918, Conferinţă ştiinţifică internaţională „Identitate confesională şi toleranţă religioasă în secolele XVIII-XXI” cu comunicarea Cocoşul şi găinile din curtea cea mare. Ideea de toleranţă în discursul masonic maghiar din Transilvania şi Ungaria (sf. sec. XIX - prima jumătate a sec. XX)

86. Marin Balog, Cluj Napoca, 23-25 septembrie 2011, Academia Română- Centrul de Studii Transilvane şi Universitatea Babeş-Bolyai, Conferinţa internaţională Asociaţionism şi Naţionalism Cultural: 150 de ani de la întemeierea ASTREI, cu comunicarea: Institute, asociaţii şi societăţi de asigurare în Transilovania la mijlocul secolului al XI lea. Rolul lor în modernizarea societăţii.

87. Lucian Nastasă, Cluj, 26-27 mai 2011, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj, Conferinţa „1st Regional Congress of Neurosurgery in the Danube-Carpathian Region”, comunicarea University Education and Medical Culture in Kolozsvár/Cluj (1872-1919).

88. Vasile Rus, Alba Iulia, 14-15 octombrie 2011, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Facultatea de Istorie şi Litere, Departamentul Istorie, Conferinţa Internaţională „Identitate confesională şi toleranţă religioasă în secolele XVIII-XXI” ediţia a III-a, cu comunicarea Missio Dacica între toleranţă şi intoleranţă religioasă

89. Adinel Dincă, Bucureşti, 25-28 septembrie 2011, Academia Română, Universitatea Babeş-Bolyai, în cadrul proiectului POSDRU 89/1.5/S/61104 (Stiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale), Conferinţa Internaţională „Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public”, cu comunicarea Notary Public in Medieval Transylvania: Introductory Consideration

90. Adinel Dincă, Roma, 25-27 Noiembrie 2011, în cadrul proiectului POSDRU 89/1.5/S/61104 (Stiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale), Conferinţa „Methods, Means and Aims in Socio-Humanities”, cu comunicarea Dating and Localizing Medieval Latin Manuscripts in Romania

91. Nicolae Edroiu, Alba Iulia, 23 septembrie 2011, Academia Română, Cea de-a IX-a Reuniune a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovacă, comunicarea Cercetarea istorică din România între 2008-2010. Direcţii de cercetare. Obiective. Rezultate

92. Ladislau Gyémánt, Cluj-Napoca, 27-28 octombrie 2011, Facultatea de Studii Europene a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Conferinţa Internaţională „Challenging democracy in the 21-st Century” (organizator)

93. Ottmar Traşcă, Stockholm, 9 martie 2011, Ambasada României la Stockholm, Academia Română, Academia Folke Bernadotte Stockholm,Conferinţa internaţională „Constantin Karadja, a European diplomat of Swedish descent”,comunicarea Constantin Karadja and the situation of the Romanian Jews in the Nazi occupied Europe, 1941-1944.

94. Ottmar Traşcă, Herne (Germania), 16-18 septembrie 2011, Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa, Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen. Conferinţa internaţională „Politische Strategien nationalen Minderheiten in der Zwischenkriegszeit”, comunicarea Doppelte Loyalität: Die deutsche Minderheit Rumäniens 1933-1940

95. Ottmar Traşcă, Berlin, 24-26 octombrie 2011, Verein Fantom e.V., Deutsche Dienststelle Berlin, Landesarchiv Berlin, Conferinţa internaţională „Spionage, Gegenspionage und Widerstand im Zweiten Weltkrieg”, comunicarea Zusammenarbeit deutscher Geheimdienste mit der Deutschen Volksgruppe aus

58

Rumänien und der Eisernen Garde zur Errichtung eines deutschfreundlichen Widerstandsnetzes in Rumänien (September 1944-Mai 1945).

96. Ottmar Traşcă, Cluj-Napoca, 24-26 martie 2011, Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen, Landesarchiv Baden-Württemberg–Staatsarchiv Freiburg im Breisgau, Conferinţa internaţională „Asigurare-descriere-conservare. Surse arhivistice cu privire la populaţia germană din România în arhive europene”, cu comunicarea Grupurile minoritare germane în fondurile de arhivă ale instituţiilor guvernamentale din România în perioada 1920-1945.

97. Ottmar Traşcă, Bucureşti, 25-28 septembrie 2011, Academia Română, Universitatea Babeş-Bolyai, Conferinţa internaţională „Recent Studies on Past and Present. New Sources, New Methods or a New Public?” cu comunicarea Der 23. August 1944 und die Deutsche Volksgruppe in Rumänien.

98. Ottmar Traşcă, Cornel Grad, Satu Mare, 3-5 noiembrie 2011, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din România, Consiliul Judeţean Satu Mare, Muzeul Judeţean Satu Mare, Uniunea Ucrainienilor din România, Conferinţa internaţională „Al VI-lea Simpozion „Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi contemporaneitate”, cu comunicarea Informaţii documentare româneşti despre activitatea organizaţiilor naţionaliste ucrainene din Galiţia şi Transcarpatia (1920–1939).

99. Stelian Mândruţ, Viena, 6-9 octombrie 2011, Rumänische Botschaft, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Universität für Musik und Darstellende Kunst, Österreichisch-Rumänische Gesellschaft, Rumänisches Kulturinstitut, Universität Wien, Forum România IX „Romanian Musik und Musik in Romania”, comunicarea Studierende aus Rumänien an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Wien(1867-1918).

100. Stelian Mândruţ, Reşiţa, 20-22 mai 2011, Universitatea „Eftimie Murgu”, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Simpozionul ştiinţific internaţional „Banatul, istorie şi multiculturalitate”, ediţia a XVI-a, cu comunicarea Bănăţeni, istorici în Clujul (academic şi universitar) postbelic, I.

101. Stelian Mândruţ, Cluj-Napoca, 22-24 septembrie 2011, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Conferinţă internaţională, „Asociaţionism şi naţionalism cultural:150 de ani de la întemeierea ASTREI, cu comunicarea 20 de ani de la înfiinţare: Centrul de Studii şi Cercetări privitoare la Transilvania „versus” Erdélyi Tudományos Intézet”(1940-1947)

102. Stelian Mândruţ, Satu Mare, 3-5 noiembrie 2011, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din România, Consiliul Judeţean Satu Mare, Muzeul Judeţean Satu Mare, Uniunea Ucrainienilor din România, al VI-lea Simpozion „Relaţii româno-ucrainiene. Istorie şi contemporaneitate, comunicarea Minoritatea ucraineană în percepţia istoriografiei române „post”1989.

103. Adinel Dincă, Roma, 25-27 Noiembrie 2011, Academia Română, Accademia di Romania , Conferinţa „Methods, Means and Aims in Socio-Humanities”, comunicarea Dating and Localizing Medieval Latin Manuscripts in Romania

104. Nicolae Edroiu, Roma, 26 noiembrie 2011, Academia Română, Accademia di Romania, Conferinţa „Metode, obiective şi rezultate actuale în domeniul ştiinţelor socio-umaniste”, comunicarea Metodologia modernă de comunicare a rezultatelor cercetării ştiinţifice în domeniul ştiinţelor socio-umaniste

105. Remus Câmpeanu, Nyiregyháza, Ungaria, 17-18 noiembrie 2011, organizatori Seminarul Teologic Greco-Catolic „Sf. Atanasie” Nyiregyháza, Grupul de Cercetare „”Moştenirea Greco-Catolică” Nyiregyháza, conferinţa internaţională de istorie bisericească Esztergomi Érsekek és Görögkatolikusok (Arhiepiscopii de Strigoniu şi

59

Greco-Catolicii), comunicarea intitulată Az erdélyi Görög-Katolikus Püspökség es az esztergomi Primási Szék a 18-ik század elején. A bécsi Pro Oriente Alapitvány legujabb kutatásai (Episcopia Greco-Catolică din Transilvania şi Scaunul Primaţial de la Strigoniu la începutul veacului al XVIII-lea. Cele mai noi cercetări ale Fundaţiei Pro Oriente din Viena).

106. Loránd Mádly, Viena, 7-9 noiembrie 2011, participare la întâlnirea Chancen Kultureller Netzwerke/„Şansele reţelelor culturale”, a institutelor culturale austriece, sub organizarea Ministerului austriac de externe şi a Academiei austriece de ştiinţe (workshop, fără comunicare).

107. Marin Balog, Varşovia, Polonia, 4-6 aprilie, ICR Varşovia, Institutul Cultural Slovac din Varşovia, Institutul Cultural Maghiar din Varşovia. Conferinţa internaţională „Minorităţile naţionale în Europa Centrală. De la Monarhia Austro-Ungară, la Uniunea Europeană” (dezbatere cu public, radio-difuzată).

108. Monica Albu, C. Văsar, G.V. Todea, C. Herbei, C. Kubik, C. Carpa, Timişoara, 12-15 mai 2011, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, cu comunicarea: Reprezentarea socială a omului moral în România de azi.

109. Monica Albu, C. Văsar, C. Herbei, G.V. Todea, C. Kubik, Timişoara, 12-15 mai 2011, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, cu comunicarea: Aspecte ale evaluării strategiilor de coping.

110. A. Bălaj, Monica Albu, Timişoara, 12-15 mai 2011, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, cu comunicarea: Validitatea predictivă a Chestionarului de evaluare a copiilor (ECI-4).

111. C. Văsar, G.V. Todea, Monica Albu, C. Carpa, C. Kubik, C. Herbei, Timişoara, 12-15 mai 2011, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, cu comunicarea: Aspecte morale în profilul managerului din România de azi.

112. Virgil Ciomoş, Timişoara, 26 aprilie 2011, Colegiul European, Institutul Mara, în cadrul colocviului internaţional «Concepts fondamentaux de la psychanalyse» cu comunicarea în plen; Le refoulement originaire.

113. Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 29 aprilie 2011, Colegiul European, în cadrul colocviului internaţional «Phénoménologie et psychanalyse», cu comunicarea: L’imaginaire : entre la phobie et le fétichisme.

114. Elena Geangu, Hauf, P., Chiarella, S. S., Poulin-Dubois, D., Hastings, P., & Johnson, A. P. (2011). Looking in Your Eyes. Toddlers' Visual Scanning of the Face in Relation to their Empathic Responses. Biennial Meeting of SRCD, Montreal, Canada.

115. Bassett, H.H, Denham, S., Fujioka, K., Benga, O., Elena Geangu, (2011). Cross-Cultural Comparisons of Preschoolers' Emotion Knowledge and Social Competence: US, Japanese, and Romanian Studies. Biennial Meeting of SRCD, Montreal, Canada.

116. Carina Herbei, Timişoara, 12-15 mai 2011, Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, cu comunicarea: Despre motivaţia persoanelor neintegrate profesional.

117. Ionuţ Isac, Baia Mare, 27-30 octombrie 2011, Conferinţa internaţională „Significance and Interpretation within the Knowledge Based Society”, organizată de Academia Română, Filiala Iaşi şi Universitatea de Nord din Baia Mare, secţiunea „Philosophical Hermeneutics”, cu comunicarea: Ferdinand Gonseth about Dialogue – Meanings and Interpretations.

118. Ionuţ Isac, Iaşi, 30 noiembrie-4 decembrie 2011, Conferinţa Internaţională „Rethinking Politics for the Knowledge Based Society”, organizată de Academia Română, Filiala Iaşi şi Universitatea de Nord din Baia Mare, cu comunicarea: Beyond the Society of Knowledge: the ‘Society of Consciousness’ and a possible future Ethics of Science.

60

119. Silviu G. Totelecan, 2011, Verseg-Fenyoharaszt, Ungaria, 14-15 octombrie, Groupe de Bruges, participant la „The new CAP reform”.

120. Silviu G. Totelecan, 2011, Atena, 8 aprilie, Groupe de Bruges & Agricultural University of Athens, participant la „International Conference Dilemmas of the CAP reform. Between competitiveness and public goods: can farmers deliver both?”.

2012121. Susana Andea, Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din

Cluj-Napoca, Simpozionul Internaţional „Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012”, comunicarea Lexicograful George Bariţiu

122. Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Simpozionul Internaţional „Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012” (moderator)

123. Mirela Popa Andrei, Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Simpozionul internaţional „Bicentenar George Bariţiu 1812-2012”, organizator Institutul de Istorie „George Bariţiu”; comunicarea Gândire şi acţiune politică românească la George Bariţiu şi Dimitrie Moldovan.

124. Marin Balog, Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Simpozionul Internaţional „Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012”, comunicarea Chestiunea căilor ferate transilvane în deceniile 6-7 ale secolului 19 în viziunea lui George Bariţiu şi a publicisticii vremii

125. Lorand Madly, Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Simpozionul Internaţional „Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012”, comunicarea Publicistică şi mişcare naţională în Transilvania, în perioada Neoabsolutismului şi Liberalismului

126. Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, ediţia 2012, Simpozionul Internaţional „Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012”, comunicarea George Bariţiu – istoric al Transilvaniei.

127. Marin Balog, Londra, Marea Britanie, 15-17 februarie 2012, Conferinţa internaţională Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central & Eastern Europe. The 11th International Postgraduate Conference on Central & Eastern Europe. UCL School of Slavonic and East European Studies, London, cu lucrarea intitulată: Political Regimes, Economic Crisis, Continuities and Discontinuities in the Economic Modernization of Peripheral Regions of the Habsburg Monarchy during the second half of the 19th Century: A Case Study of Transylvania. (participare în cadrul proiectului POSDRU ID 61104, Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104).

128. Marin Balog, Praga, Republica Cehia, 14-16 iunie 2012, Conferinţa internaţonală Challenges of Modernity. Spatial Integration and Communication in 20th Century Central and Eastern Europe, lucrarea Regionalism, Economic Integration and/or Modernization? The Role of Infrastructure for Trasnport and Communications in the Case of Transylvania 1850-1914.

129. Remus Câmpeanu, 28 mai-1 iunie 2012, Sibiu, organizatori Academia Română Filiala Cluj, Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca, Institutul de Studii Socio-Umane Sibiu, sesiunea a XXI-a a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Uugară Structuri sociale şi strategii identitare, comunicarea intitulată Impactul proiectelor Episcopului Inochentie Micu asupra evoluţiei structurii sociale româneşti din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

130. Remus Câmpeanu, 28-30 septembrie 2012, Cluj-Napoca, organizatori Centrul de Analiză Politică şi Institutul de Studii Globale din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, conferinţa internaţională Armonie şi conflict intercultural în Banat şi

61

Transilvania. Perspective cultural-istorice, comunicarea intitulată Strategii de manipulare utilizate în conflictele sociale din Transilvania veacului al XVIII-lea.

131. Daniela Deteşan, 11–14 April 2012, Glasgow European Social Science History Conference, , cu prezentarea “The position of illegitimate heirs in the Romanian successoral practices in Transylvania, 1850–1900”, (prin proiectul postdoctoral PN-II-RU-PD-2011-3-0064).

132. Daniela Deteşan, 05–06 October 2012, Izmir, Turkey International Conference on Social History, , cu prezentarea “Marriage strategies of the Romanian rural elite in Transylvania. Case study: Năsăud district (1850–1900)”, (prin proiectul postdoctoral PN-II-RU-PD-2011-3-0064).

133. Daniela Deteşan, Roma, Italia, în perioada 28 octombrie – 3 noiembrie 2012Conferinţa internaţională International Journal of Arts and Sciences cu posterul “Romanian Peasant Wills. A comparison between two regions (Alba-Iulia and Bistriţa, 1850-1900)”, (prin proiectul postdoctoral PN-II-RU-PD-2011-3-0064).

134. Anton Dorner, Sibiu, 28 mai -1 iunie 2012 Sesiunea a XXI-a a comisiei mixte de istorie româno-maghiare,: Structuri sociale şi strategii identitare. comunicarea:”Societatea Curţii princiare din Transilvania în a doua jumătate a veacului al XVII-lea” Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Simpozionul internaţional „Bicentenar George Bariţiu 1812-2012”, organizator Institutul de Istorie „George Bariţiu”; participare cu comunicarea Gândire şi acţiune politică românească la George Bariţiu şi Dimitrie Moldovan.

135. Ottmar Traşcă, Freiburg im Breisgau (Germania), 8 mai 2012, Deutsch-Ungarische Gesellschaft, Universität Freiburg im Breisgau, conferinţă Der Zweite Wiener Schiedsspruch, 30 August 1940. Voraussetzungen und Konsequenzen.

136. Ottmar Traşcă, Pforzheim (Germania), 9 mai 2012, Deutsch-Ungarische Gesellschaft, Deutsch-rumänische Gesellschaft, conferinţă Das autonome ungarische Gebiet in Rumänien 1952-1968.

137. Loránd Mádly, Cluj-Napoca, 28-30 septembrie 2012; Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Centrul de Analiză Politică, Institutul de Studii Globale: Workshop-ul cu participare internaţională „Armonie şi conflict intercultural în Banat şi Transilvania. Perspective cultural-istorice” (II), cu comunicarea Între politică şi naţionalitate: Epoca liberală şi Dieta Transilvană din anul 1863.

138. Nicolae Edroiu, Paris, 2 aprilie 2ö12, Ecole des Hautes Etudes des Sciences Sociales (EHESS) Paris, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, Colocviul Internaţional „Espace impérial. Le Sud-Est européen entre Empires et Nations”, comunicarea Le retour des Habsbourgs dans le Sud-Est de l’Europe apres 1683

139. Nicolae Edroiu, Bucureşti, 16 mai 2012, Secţia de Filologie şi Literatură şi Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie ale Academiei Române şi Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Sesiunea Ştiinţifică Internaţională „Bassarabia 1812-2012”, comunicarea Contextul intern şi internaţional al încheierii Păcii de la Bucureşti din 16/28 mai 1812

140. Nicolae Edroiu, Sibiu, 29 mai 2012, Academia Română şi Academia Maghiară de Ştiinţe, Cea de a XXI-a Reuniune a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungară „Structuri sociale şi strategii identitare”, comunicarea Istoriografia română în anii 2010-2011. Tendinţe şi rezultate

141. Nicolae Edroiu, Banská Bystrica – Slovacia, 25 septembrie 2012, Academia Slovacă de Ştiinţe, Academia Română, Cea de a X-a Reuniune a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovacă, „…”, comunicarea Cercetările româneşti privind aşezarea valahilor în Carpaţii Nordici (Despre „ius valachicum”, „valasske pravo”).

62

142. Ladislau Gyémánt, Cluj-Napoca, 5-6 septembrie 2012, Conferinţa Internaţională File din Istoria Evreimii Clujene

143. Ladislau Gyemant, Cluj-Napoca, Sichern, Erschliessen, Erhaltung. Asigurare, descriere, conservare, Conferinţă internaţională organizată de Serviciul judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale 24-26 martie 2012 (moderator al unei secţiuni)

144. Ladislau Gyémánt, Wittenberg, 18-21 martie 2012, Simpozion internaţional Christian Hebraism in Eastern Central Europe, comunicarea: Ion Budai-Deleanu (1763-1820). The First Hebraist of the Romanian Enlightenment

145. Ladislau Gyémánt, Paris, 15-18 iulie 2012, Congres internaţional de genealogie evreiască, comunicarea: Resources for Jewish genealogy in Romania

146. Susana Andea, Cluj-Napoca, 28-30 septembrie 2012, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Centrul de Analiză Politică, Institutul de Studii Globale, comunicarea Structuri instituţionale şi dezvoltare culturală în Banat şi Transilvania (sec. XVI-XVII)

147. Daniela Deteşan, Conferinţa Internaţională Vulnerabilităţi ale populaţiei în spaţiul românesc în secolele XVII-XXI, desfăşurată la Arad, în perioada 27–29 septembrie 2012, cu prezentarea « Familia în afara căsătoriei, o consecinţă a vulnerabilităţii sociale? Modele familiale în Transilvania (1850-1900) »; (prin proiectul postdoctoral PN-II-RU-PD-2011-3-0064).

148. Daniela Deteşan, Cercetător invitat la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) în 12 mai 2011, pentru a susţine seminarul intitulat Familles sans mariage en Transylvanie: comprendre les modèles familiaux d’aujourd’hui à la lumière du passé, dans une perspective européenne comparative, din cadrul grupului de istoria familiei “Pouvoirs et dépendances au sein de la famille: perspectives comparatives (16e–20e siècles)”, coordonat de prof. Antoinette Fauve-Chamoux, de la Centre de Recherches Historiques, Paris.

149. Ela Cosma, 30 martie-1 aprilie 2012, Zrenianin (Provincia autonomă Voivodina, Serbia),cea de-a XVII-a ediţie a Simpozionul Internaţional „Banatul-istorie şi multiculturalitate”, organizat de Societatea Română de Etnografie şi Folclor din Voivodina şi Institutul Cultural al Românilor din Voivodina, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Universitatea „Eftimie Murgu”, comunicare “Planurile intervenţiei ţariste în Banat, sub comanda generalului Lüders (mai-iunie 1849)”

150. Ela Cosma, 14-15 mai 2012, Chişinău, Simpozionul internaţional “Basarabia 1812-2012”, organizat de Institutul de Istorie, Stat şi Drept din Chişinău şi de Institutul de Istorie “A.D. Xenopol” din Iaşi, comunicarea Rapoartele consulare austriece despre armatele ţariste în Basarabia şi Moldova la 1848-1849

151. Anton Dorner, Armonie şi conflict intercultural în Banat şi Transilvania.Perspective cultural-istorice,Cluj-Napoca,28-30 septembrie 2012 comunicarea:”Conflicte politice din principatul Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XVII-lea”

152. Ottmar Traşcă, Bucureşti, 21-22 septembrie 2012, Arhivele Naţionale ale României, Asociaţia Generală a Arhiviştilor din România, Conferinţa internaţională „Arhive, istorie şi politică în România secolelor XIX-XXI”,comunicarea Activitatea serviciilor secrete germane în perioada celui de-al doilea război mondial reflectate în arhivele româneşti.

153. Vasile Rus, Fachsprache(n) im mittelalterlichen Latein. Internationale Tagung. 12 bis 15 September 2012, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Muenchen, Germania. Comunicarea: Possessio. Un viaggio storico-lessicale nel mondo della proprietà feodale della Transsylvania. Donnerstag, 13. September 2012. Sitzungssaal der Phil.-hist. Klasse. Freitag. 14. September 2012 : Table ronde der Wörtrrbuchequipen.

63

Prezentarea vol. I din Glossarium mediae latinitatis actorum historiam Moldaviae, Transalpinae ac Transylvaniae Illustrantium.

154. Adinel Dincă, Alba Iulia, 23-24 martie 2012, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Conferinţă internaţională „Transilvania în secolele XIII-XVI. Aspecte ale constituirii şi consolidării identităţii regionale”, (Conferinţă în cadrul proiectului de cercetare colaborativă European Science Foundation. Cuius regio: an analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of (groups of) persons to and cohesion within regions as a historical phenomenon. Proiectul nr. 4EUROC/24.08.2010), comunicarea Cultura librară în Transilvania medievală (sec. al XV-lea).

155. Adinel Dincă, Cluj-Napoca, 7-8 septembrie 2012, Societatea Muzeului Ardelean, Conferinţă internaţională „Sălajul şi familia Wesselényi (secolele XIV–XVII)”, comunicarea Die Vikare „extra Mezes“ der Bischöfen Siebenbürgens im 14. Jahrhundert und ihre Urkunden (einige kulturgeschichtliche Betrachtungen

156. Adinel Dincă, Heidelberg/Gundelsheim am Neckar (Germania), 7-8 Septembrie, Conferinţă internaţională „Siebenbürgen – eine Forschungslandschaft. 50 Jahre Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde. 47. Jahrestagung 2012”, comunicarea Bedeutung und Restaurierung der Codices-Sammlung der Heltauer Kirche.

157. Adinel Dinca Cluj-Napoca 17-19 Septembrie, Universitatea „Babes-Bolyai", (Center of Ancient and Medieval Philosophy), Conferinţă internaţională „Unpublished Latin Commentaries on Liber de Causis”, International Exploratory Workshop, comunicarea Medieval Commentaries on the ‘Liber de causis’: A Census of Manuscript Tradition. Some Remarks on Methodology

158. Veronica Turcuş, Colocviu cu ocazia sărbătoririi a 90 de ani de la fondarea Şcolii Române de la Roma (Roma, 26-27 octombrie 2012), realizat de Accademia di Romania. Comunicarea cu titlul Edificiul Accademiei di Romania

159. Loránd Mádly, Sibiu, 11-13 noiembrie 2012, Simpozionul ştiinţific national cu participare international „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX”, ediţia a V-a (Guvernul României-Departamentul pentru relaţii interetnice, CNCS, Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, ICSU Sibiu, Inst. „A.D. Xenopol” Iaşi, Asoc. „Cercetarea Sibiană”, cu comunicarea „Mişcarea naţională românească din Transilvania în câmpul de forţă al relaţiilor dintre Monarhia austro-ungară şi România după pactul dualist. Câteva momente semnificative ale unei relaţii diplomatice sinuoase”. [Neraportat în anul 2011]

160. Loránd Mádly, Cluj-Napoca, 28-30 septembrie 2012; Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Centrul de Analiză Politică, Institutul de Studii Globale: Workshop-ul cu participare internaţională „Armonie şi conflict intercultural în Banat şi Transilvania. Perspective cultural-istorice” (II), cu comunicarea „Între politică şi naţionalitate: Epoca liberală şi Dieta Transilvană din anul 1863”.

161. Loránd Mádly, Komárom, 18-21 octombrie 2012, Universitatea ELTE, Conferinţa internaţională „III. Forum Hungaricum: Nationalitäten-Minderheiten im Karpatenbogen”, cu comunicarea „"Vom Neoabsolutismus zum Dualismus: Die Jahre des siebenbürgischen Liberalismus, 1860-1867".

162. Varga Attila, Zrenianin, 30 martie-1 aprilie 2012. Conferinţă ştiinţifică internaţională organizată de Societatea română de etnografie şi folclor din Voivodina, cu titlul: „Banatul –Istorie şi multiculturalitate”. Am prezentat comunicarea intitulată: „Români din Banatul sârbesc. Petru Broşteanu şi rolul francmasoneriei în mişcarea naţională românească”

163. Lucian Nastasă, Cluj, Universitatea „Babeş-Bolyai”/Institutul de Studii Globale, 28-30 septembrie 2012, conferinţa: „Armonie şi conflict intercultural în Banat şi Transilvania”. LNK a prezentat: „Metamorfozele anti-iudaismului: Antisemitismul universitar românesc în perioada interbelică”.

64

164. Lucian Nastasă, Sibiu, Society for Romanian Studies (SUA), 2-4 iulie 2012, conferinţa „Europenization and Globalization: Romanians in their Region and the World”. LNK a prezentat: “Student migration and cultural transfers in pre-communist era”.

165. Lucian Nastasă, Târgu Mureş, Universitatea Sapientia din Roma/Universitatea Petru Maior din Tg. Mureş, 19-20 iulie 2012, Conferinţa “Războaiele balcanice şi sfârşitul secolului “cel lung”. LNK a prezentat: „Intelectuali români în războaiele balcanice”.

166. Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, ediţia 2012, comunicarea George Bariţiu – istoric al Transilvaniei

167. Stelian Mândruţ, Zrenjanin / Serbia, 30 martie – 1 aprilie 2012, Societatea Română de Etnografie şi Folclor, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Universitatea „Eftimie Murgu”, Simpozion ştiinţific internaţional: „Banatul, istorie şi multiculturalitate”, ediţia a XVII-a: Bănăţeni, istorici în Clujul (academic/universitar) postbelic. II.

168. Stelian Mândruţ, Chişinău, 17 mai 2012, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Conferinţa internaţională: Republica Moldova în condiţiile noii arhitecturi de securitate regională: Discursul istoriografic românesc despre relaţiile dintre Bucureşti şi Chişinău în statuarea securităţii zonale(1990-2010).

169. Stelian Mândruţ, Chişinău, 4-5 iunie 2012, Universitatea de Stat a Moldovei,Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Republica Moldova, Conferinţa ştiinţifică internaţională: „Fenomenul separatismului în R. Moldova, la 20 de ani după conflictul militar de la Nistru (1992-2012): Hermeneutizarea„chestiunii transnistriene” în istoriografia românească actuală (1990-2010).

170. Stelian Mândruţ, Sibiu, The Society for Romanian Studies International Conference: Europenization and Globalization. Romanians in their Region and the World: Romanian Historiography and Europe. Perspectives from Cluj.

171. Stelian Mândruţ, Cernăuţi /Ucraina, 21-24 septembrie 2012, Editura „Alexandru cel Bun”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi”, Asociaţia „Pro Basarabia şi Bucovina”, Colocviul : Personalităţi bucovinene: Eudoxiu Hurmuzachi şi epoca sa: Hurmuzăcheştii în istoriografia românească actuală (1990-2010)

172. Stelian Mândruţ, Cernăuţi / Ucraina, 24-26 septembrie 2012, Universitatea Naţională „ Iur. Fedkovci”, Nauka Biblioteka /Biblioteca Ştiinţifică, Sesiune internaţională: 140 de existenţă a bibliotecii ştiinţifice la Cernăuţi (1852-2012): istorie şi actualitate: Cooperarea dintre bibliotecile universitare de la Cluj şi Cernăuţi în epoca interbelică (1919-1940).

173. Vasile Puşcaş, Berlin, 20-22 June 2012 ; International Symposium on Cultural Diplomacy & International Economics” keynote speaker cu prelegerea Corporate Cultural Diplomacy and Corporate Social Responsibilities, moderator al panel discussions: “Corporate Cultural Diplomacy & Corporate Social Responsibility: The Economic and Societal Benefits”, “How can the Private Sector help to Equalize Economic Inequality in the 21st Century? –Case Study Youth Unemployment”, și “Should the Practice of Corporate Social Responsibility be made Compulsory?”,

174. Vasile Puşcaş, Skopje, Macedonia, 5-7 iunie 2012 RENA, Regional Training Workshop: “EU Accession Negotiation Process”, lectures Negotiation process – how it runs and what it contains, Position Paper and Writing negotiating position and instruction, Skopje, Macedonia, 5-7 iunie 2012 RENA.

175. Veronica Turcuş, Putere şi imaginar politic în Europa: rădăcini istorice, modele antropologice, reprezentări literare (Oradea, 8-10 noiembrie 2012), realizată de

65

Universitatea din Oradea, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Romanistica, Universitatea de Stat din Republica Moldova, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane cu comunicarea Consecinţele tragice ale jocului de putere între Blocul Răsăritean şi Blocul Occidental: Accademia di Romania în anii 1947-54.

176. Monica Albu, Carina Herbei, Timişoara, 23-25 martie 2012, Simpozonul Internaţional Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, Ediţia 20, cu comunicarea: Instrumente pentru evaluarea agresivităţii construite sau adaptate în România, în ultimii ani.

177. Bălaj, A., Monica Albu, Timişoara, 23-25 martie 2012, Simpozonul Internaţional Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, Ediţia 20, cu comunicarea: Validitatea predictivă a Scalei de evaluare a tulburărilor din adolescenţă − Forma scurtă (APS-FS).

178. Virgil Ciomoş, Timişoara, 25 februarie -1 martie 2012, Colocviu Internaţional de Hiperactivitate, organizat în colaborare cu Şcoala Psihanalitică de Centru-Vest din Poitiers, Franţa, Institutul „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”.

179. Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 2–7 martie 2012, Fundaţia „Colegiul European”, Colocviu Internaţional de Psihanaliza Familiei, organizat în colaborare cu Şcoala Psihanalitică de Centru-Vest din Poitiers, Franţa.

180. Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 23–24 aprilie 2012, Fundaţia „Colegiul European”, Colocviu Internaţional Lacanian despre Transfer, organizat în colaborare cu Şcoala Psihanalitică a Forumurilor Câmpului Lacanian din Paris.

181. Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 17-19 mai 2012, Fundaţia „Colegiul European”, „A Part of Life: the Meaning of the Work Today”, colocviu internaţional organizat în colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

182. Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 23-24 martie 2012, Conferinţa Internaţională „The Efficiency of Legal Norms”, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj, cu comunicarea: Implications of the changes in the labour code upon the working time ans rest time.Case study.

183. Codruţa Liana Cuceu, Baia Mare, 27 – 30 octombrie 2011, Significance and Interpretation within the Knowledge Based Society International Conference, cu comunicarea: Individual Freedom and the Vulnerable Public Sphere.

184. Codruţa Liana Cuceu, Iaşi, 30 noiembrie – 4 decembrie 2011, Rethinking Politics for the Knowledge Society International Conference, cu comunicarea: An Overview of the Feminist Critiques of the Public Sphere.

185. Elena Geangu, Daum, M. M., Bhardwaj, R. (2012). Infant and adult pupil size changes in response to visual complexity. Poster presented at the International Conference on Infant Studies (ICIS), Minneapolis, USA.

186. Elena Geangu, Reid, V. M. (2012). Infants’ and adults’ processing of emotion related words - An ERP study. Poster presented at the International Conference on Infant Studies (ICIS), Minneapolis, USA.

187. Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Simpozionul internaţional Bicentenar George Bariţiu 1812-2012, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: David Prodan despre activitatea istoriografică a lui George Bariţiu.

188. Inuţ Isac, Iaşi, 27-30 Septembrie 2012, International Conference Unity and Diversity in Knowledge Society, cu comunicarea: Le problème de la méthode chez Ferdinand Gonseth et Karl Popper. Sur l’esquisse comparative de Zdenek Kouřim

189. Andrei Negru, Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Simpozionul internaţional Bicentenar George Bariţiu 1812-2012, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Puncte de vedere privind contribuţia lui George Bariţiu la apariţia sociologiei româneşti.

190. Andrei Negru, Oradea, 27-29 Septembrie 2012, Asociaţia Română de Sociologie, Universitatea din Oradea  – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Institutul de Cercetare a

66

Calităţii Vieţii al Academiei Române, Conferinţa Internaţională „Sociologia europeană: noi provocări şi oportunităţi” cu comunicarea: Institutul Social Banat-Crișana și cercetarea monografică.

191. Adrian Sîrbu, Cerisy-la-Salle, Franta, 16-23 iulie 2012, Colocviul "L'archi-politique de Gérard Granel" cu comunicarea: Lisibilité et apparition du monde: conditions de l'archi-politique de Gérard Granel.

192. Silviu G. Totelecan, Praga, 23-25 martie 2012, „Groupe de Bruges: Continuation of debate on CAP proposals with focus on greening menu as alternative for greening proposals of Commission and special focus on collective approaches to supply chains and public goods”, lucrarea prezentată: How to transform the subsistence into sustainable farming? Re-embracing productivism in a post-productivist world?

67

4.27. O comunicare orală prezentată la o manifestare ştiinţifică naţională

20101. Susana Andea, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, Filiala Cluj-

Napoca a Academiei Române, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, simpozionul „Zilele Academice Clujene. Ediţie jubiliară. Institutul de Istorie din Cluj la 90 de ani de la înfiinţare. 1920-2010. Locul institutului în cercetarea istorică din România”, cu comunicarea Din istoricul colectivului de istorie medie al Institutului. Realizări şi perspective

2. Adinel Dincă, Cluj-Napoca, Romania, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, „Actualitatea lecturii. Perenitatea cărţii”, cu comunicarea Filigranele codicelor cipariene

3. Adinel Dincă, Cluj-Napoca, 30 Noiembrie 2010, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, seria de conferinţe ale Centrului de Filosofie Antică şi Medievală, cu comunicarea Texte filosofice în manuscrise medievale occidentale din România

4. Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 14 ianuarie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, prezentare de carte: Mihai-Răzvan Ungureanu, Întotdeauna loial. Note diplomatice pentru o Românie modernă (2005-2007).

5. Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 25 februarie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, prezentare de carte: Biografii paşoptiste transilvane

6. Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 25 februarie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, prezentare de carte: Ela Cosma, Saşi, austrieci, slavi în Transiolvania şi Banat (Biografii de secol XIX şi din vremea revoluţiei paşoptiste)

7. Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, aprilie 2010, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Sesiunea “Cunoaştere. Interes. Responsabilitate”, cu comunicarea Importanţa gândirii istorice în Lumea contemporană.

8. Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, simpozionul „Zilele Academice Clujene. Ediţie jubiliară. Institutul de Istorie din Cluj la 90 de ani de la înfiinţare. 1920-2010. Locul institutului în cercetarea istorică din România”, cu comunicarea Editarea izvoarelor Răscoalei lui Horea la Institutul de Istorie din Cluj.

9. Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, prezentare de carte: Keith Hitchins, The identity of Romania.

10. Nicolae Edroiu, Oradea, 5 iunie 2010, Fundaţia “Munţii Apuseni”, Simpozionul “Un român «uitat» - Vasile Stroescu”, cu comunicarea Vasile Stroescu, sprijinitor al instituţiilor culturale din Ardeal.

11. Nicolae Edroiu, Satu Mare, 24 septembrie 2010, Prefectura din Satu Mare şi Universitatea “Vasile Goldiş” din Arad, Sesiunea de comunicări “70 de ani de la Dictatul de la Viena din 30 august 1940, cu comunicarea Dictatul de la Viena din 30 august 1940. Consecinţe interne şi internaţionale.

12. Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 28 octombrie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, prezentare de carte: Attila Varga, Elite masonice maghiare. Loja Unio din Cluj (1886-1926)

13. Ladislau Gyémánt, Remus Câmpeanu, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, simpozionul „Zilele Academice Clujene. Ediţie jubiliară. Institutul de Istorie din Cluj la 90 de ani de la înfiinţare. 1920-2010. Locul institutului în cercetarea istorică din România”, cu comunicarea Editarea Conscripţiei din 1750. Istoric şi perspective.

68

14. Ladislau Gyémánt, Cluj-Napoca, 20 iunie 2010, Facultatea de istorie şi filosofie - participare la Masa rotundă comemorativă Un deceniu de la dispariţia profesorului Pompiliu Teodor

15. Remus Câmpeanu, Alba Iulia, 27-28 mai 2010, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie, Catedra de Istorie, sesiunea ştiinţifică naţională „Elitele în spaţiul românesc. Structuri, paradigme, evoluţii”, cu comunicarea Elitele istoriografiei americane.

16. Remus Câmpeanu, Ladislau Gyémánt, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, simpozionul „Zilele Academice Clujene. Ediţie jubiliară. Institutul de Istorie din Cluj la 90 de ani de la înfiinţare. 1920-2010. Locul institutului în cercetarea istorică din România”, cu comunicarea Editarea Conscripţiei din 1750. Istoric şi perspective.

17. Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, simpozionul „Zilele Academice Clujene. Ediţie jubiliară. Institutul de Istorie din Cluj la 90 de ani de la înfiinţare. 1920-2010. Locul institutului în cercetarea istorică din România”, cu comunicarea Istoricul Colectivului de Mişcare naţională a românilor din Transilvania. Documente 1849–1918 (în colab.).

18. Ela Cosma, Cluj-Napoca, 25 februarie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, prezentare de carte: Biografii paşoptiste transilvane

19. Ela Cosma, Cluj-Napoca, 25 februarie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, prezentare de carte: Ela Cosma - Saşi, austrieci, slavi în Transiolvania şi Banat (Biografii de secol XIX şi din vremea revoluţiei paşoptiste)

20. Ela Cosma, Bucureşti, 2 martie 2010, sesiunea Colegiului de redacţie al Revistei de Istorie Socială, director Mihai-Răzvan Ungureanu, cu comunicarea Romanitatea sud-dunăreană – documentarea şi metodele cercetării

21. Loránd Mádly, Cluj-Napoca, 24 martie 2010, Şcoala de agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca, simpozionul „Ordinea publică în Europa, între tradiţie şi contemporaneitate”, cu comunicarea Siguranţa publică şi urmărirea infractorilor în neoabsolutism – studii de caz la mijlocul secolului al 19-lea.

22. Loránd Mádly, Lugoj, 2-4 iulie 2010, Muzeul de Istorie şi Etnografie Lugoj şi Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Sesiunea ştiinţifică „Spaţiile Alterităţii”, cu comunicarea Aspecte ale percepţiei problemelor naţionale transilvănene în rapoartele diplomatice austriece la cumpăna secolelor XIX şi XX

23. Loránd Mádly, Iaşi, 17-18 septembrie 2010, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol”, Asociaţia „Est-Democraţia” şi Muzeul Unirii Iaşi , Simpozionul „Discurs istoric şi diplomaţie: Românii din Transilvania şi Basarabia în politica externă a României (1877-1947), cu comunicarea Chestiunea subvenţionării şcolii româneşti din Braşov în rapoartele diplomatice austriece, 1894-1900.

24. Attila Varga, Cluj-Napoca, 25 februarie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, prezentare de carte: Biografii paşoptiste transilvane

25. Attila Varga, Cluj-Napoca, 25 februarie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, prezentare de carte: Ela Cosma, Saşi, austrieci, slavi în Transiolvania şi Banat (Biografii de secol XIX şi din vremea revoluţiei paşoptiste)

26. Attila Varga, Alba-Iulia, 27-28 mai 2010, Universitatea „1 Decembrie 1918”, - Conferinţă ştiinţifică naţională „Elitele în spaţiul românesc. Structuri, paradigme, evoluţii”, cu comunicarea Elite franc-masonice maghiare în Transilvania în secolul XIX. Studiu de caz: Loja Unio din Cluj

69

27. Attila Varga, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, simpozionul „Zilele Academice Clujene. Ediţie jubiliară. Institutul de Istorie din Cluj la 90 de ani de la înfiinţare. 1920-2010. Locul institutului în cercetarea istorică din România”, cu comunicarea Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania în documente britanice. Noi perspective de cercetare

28. Attila Varga, Cluj-Napoca, 30 septembrie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, prezentare de carte: Simion Bărnuţiu – Ştiinţa Dreptului (ediţie critică după manuscris inedit).

29. Attila Varga, Cluj-Napoca, 28 octombrie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, prezentare de carte: Attila Varga, Elite masonice maghiare. Loja Unio din Cluj (1886-1926)

30. Marin Balog, Braşov, 21-23 mai, Muzeul Mureşenilor din Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Ţara Bârsei”, ediţia a IX-a, cu comunicarea „Biserică şi comunitate în Transilvania în epoca modernă”. Un proiect de publicare a corespondenţei protopopiatelor ortodoxe ardelene cu Eparhia de la Sibiu (1800-1918) - prezentarea unui studiu de caz.

31. Marin Balog, Cluj-Napoca, 25 februarie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, prezentare de carte: Biografii paşoptiste transilvane

32. Marin Balog, Cluj-Napoca, 25 februarie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, prezentare de carte: Ela Cosma, Saşi, austrieci, slavi în Transilvania şi Banat (Biografii de secol XIX şi din vremea revoluţiei paşoptiste)

33. Marin Balog, Mediaş, 26-27 noiembrie 2010, Primăria Oraşului Mediaş, Comitetul de Cultură, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice, cu comunicarea Relaţia preţuri-salarii în contextul modernizării economice şi a urbanizării din Transilvania în perioada 1850-1900.

34. Gheorghe Iancu, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, simpozionul „Zilele Academice Clujene. Ediţie jubiliară. Institutul de Istorie din Cluj la 90 de ani de la înfiinţare. 1920-2010. Locul institutului în cercetarea istorică din România”, cu comunicarea Istoria contemporană: Unitate în diversitate

35. Gheorghe Iancu, Satu Mare, 24 septembrie 2010, Prefectura din Satu Mare şi Universitatea “Vasile Goldiş” din Arad, Sesiunea de comunicări “70 de ani de la Dictatul de la Viena din 30 august 1940, cu comunicarea Deciziile din 30 august 1940 – rezultat al politicii statelor totalitaro-revizioniste

36. Gheorghe Iancu, Abrud, 3 octombrie, Primăria Abrud, Simpozionul „Zilele Ion Agârbiceanu”, cu comunicarea Destinul unei familii de moţi (Bucium - Poieni)

37. Lucian Nastasă, Bucureşti, 29-30 martie 2010, Fundaţia Soros România, Conferinţa „Democraţie vs. Totalitarism: lecţii învăţate în ultimii 20 de ani”, cu comunicarea Istoria regimului comunist în istoriografia română.

38. Lucian Nastasă, Bucureşti, 14-15 iunie 2010, Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social (ACPART), întrunire în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România”, cu comunicarea Istoria - Teme şi ierarhii în învăţământul superior românesc.

39. Lucian Nastasă, Cluj, 28 septembrie-2 octombrie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, al VII-lea Congres Naţional al Societăţii Române de Neurochirurgie”, conferinţa The beginnings of medical higher education in Cluj-Napoca untill 1918.

70

40. Lucian Nastasă, Cluj, 18 noiembrie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, conferinţa “Nicolae Iorga – 70 de ani de la asasinare”, cu comunicarea Nicolae Iorga în conflictul istoriografic dintre generaţii.

41. Lucian Nastasă, Cluj, 19-20 noiembrie 2010, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj, conferinţa “Disciplinare socială în societatea modernă şi contemporană (sec. XVI-XXI)”, cu comunicarea Universitarii “literari” şi însemnele perestigiului social (1864-1944).

42. Lucian Nastasă, Cluj, 22 noiembrie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, prezentare de carte: Stefano Bottoni, Transilvania roşie. Comunismul roman şi problema naţională, 1944-1965.

43. Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, 14 ianuarie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, prezentare de carte: Mihai-Răzvan Ungureanu, Întotdeauna loial. Note diplomatice pentru o Românie modernă (2005-2007).

44. Vasile Puşcaş, Târgu Mureş, martie 2010, Universitatea „Petru Maior”, prelegerea Sistemul internaţional postcriză”

45. Vasile Puşcaş, Iaşi, aprilie 2010, Universitatea " Petre Andrei", prelegerea Şansele Romaniei de a investi în fonduri europene

46. Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, prezentare de carte: Keith Hitchins, The identity of Romania.

47. Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, simpozionul „Zilele Academice Clujene. Ediţie jubiliară. Institutul de Istorie din Cluj la 90 de ani de la înfiinţare. 1920-2010. Locul institutului în cercetarea istorică din România”, cu comunicarea Conceptia reorganizarii Universitatii din Cluj (1919) si rolul institutelor de cercetare stiintifica

48. Vasile Puşcaş, Bucureşti, iunie 2010, Fundaţia Fullbrigh, manifestare aniversativă, discursul 50 de ani de prezenţă a Programului Fulbright în România

49. Vasile Puşcaş, Bucureşti, iunie 2010, Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada SUA în România, Simpozionul „130 de ani de relaţii diplomatice cu Statele Unite ale Americii”, cu comunicare Parteneriatul strategic între SUA şi România, în contextul restructurării sistemului internaţional

50. Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, august 2010, Universitatea Babeş-Bolyai, CEEPUS SUMMER SCHOOL, prelegerea Regional, Religious and Ethnic Identities in Central Europe

51. Vasile Puşcaş, Bucureşti, septembrie 2010, Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană / Bruxelles, Dezbaterea „România-UE”, cu comunicarea România şi Strategia UE 2020

52. Vasile Puşcaş, Bucureşti, octombrie 2010, Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Masa rotundă „Extinderea. Ce urmează acum?” prelegerea Experienţa României în perioada de pre-aderare

53. Vasile Puşcaş, Bucureşti, octombrie 2010, Tarus Media, Conferinţa ‘’Fonduri structurale pentru sănătate. Oportunităţi şi bune practici", prelegerea Politici europene/româneşti privind investiţiile în sănătate&Fondurile Structurale

54. Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2010, Academia Română, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Conferinţa „Nicolae Iorga – 70 de ani de la asasinare”, cu comunicarea Nicolae Iorga – ultimul bărbat ”goethean”

55. Vasile Puşcaş, Bucureşti, 23 noiembrie 2010, Academia Română, Sesiunea comemorativă ’’Nicolae Iorga – 70 de ani de la asasinare’’, cu comunicarea Nicolae Iorga şi contemporaneitatea istoriei

71

56. Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, 22 noiembrie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, prezentare de carte: Stefano Bottoni, Transilvania roşie. Comunismul roman şi problema naţională, 1944-1965.

57. Vasile Puşcaş, Bucureşti, decembrie 2010, Institutului European Român, Conferinţa aniversară „Redefinind Europa”, cu comunicarea Dispute inter-instituţionale şi procesul decizional european post-Tratatul Lisabona.

58. Veronica Turcuş, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, Conferinţa Ştiinţifică „Nicolae Iorga – 70 de ani de la sfârşitul tragic”, cu comunicarea Nicolae Iorga şi un proiect de colaborare al elitei universitare europene.

59. Stelian Mândruţ, Cluj-Napoca, 23 aprilie 2010, Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Asociaţia Muzeului Ardelean. Conferinţa ştiinţifică „Universitatea regală maghiară din Cluj (1872-1919)”, cu comunicarea Catedra de limba şi literatura română de la Universitatea din Cluj.

60. Stelian Mândruţ, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene. Ediţie jubiliară. Academia Română, Filiala Cluj-Napoca. Simpozion „Institutul de Istorie din Cluj la 90 de ani de la înfiinţare. 1920-2010. Locul Institutului în cercetarea istorică din România, cu comunicarea Bibliografia Istorică a României. Schiţe din trecut şi noile tendinţe.

61. Monica Albu, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, cu comunicarea: Posibilităţi de identificare a răspunsurilor distorsionate la testele psihologice.

62. Indreica, C., Papuc, I., Monica Albu, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, cu comunicarea: Centrul de evaluare ca metodă de selecţie la nivel managerial.

63. Pîrva, S., Monica Albu, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, cu comunicarea: Reprezentarea socială a managerului ideal.

64. Kubik, C., Văsar, C., Monica Albu, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, cu comunicarea: Observaţii privind ordinea evocării evenimentelor stresante.

65. Ciuca, A., Perţe, A., Budău, O., Miclea Ş., Monica Albu, Iaşi, 23-26 septembrie 2010, Conferinţa Naţională de Psihologie, Ediţia a V-a, cu comunicarea: Validarea şi etalonarea scalei PDSQ − Chestionar de Screening al Tulburărilor Psihiatricede de pe axa I.

66. Perţe, A., Ţincaş, I., Ciuca, A., Budău, O., Miclea, Ş., Monica Albu, Iaşi, 23-26 septembrie 2010, Conferinţa Naţională de Psihologie, Ediţia a V-a, cu comunicarea: Copingul cognitiv în problemele emoţionale. Adaptarea pe populaţia României a Chestionarului de Evaluare a Coping-ului Cognitiv Emoţional (CERQ).

67. Budău, O., Ciuca, A., Perţe, A., Miclea, Ş., Monica Albu, Iaşi, 23-26 septembrie 2010, Conferinţa Naţională de Psihologie, Ediţia a V-a,cu comunicarea: Adaptarea şi validarea pe populaţia românească a Scalei de Abordare Strategică a Coping-ului SACS.

68. Bălaj, A., Porumb, M., Monica Albu, Porumb, D., Iaşi, 23-26 septembrie 2010, Conferinţa Naţională de Psihologie, Ediţia a V-a,cu comunicarea: Standardizarea şi etalonarea Chestionarului de Evaluare a Copiilor (ECI-4).

69. Corina Benea, Cluj-Napoca, 3 iunie, 2010, Zilele Academice Clujene, cu comunicarea: Realitatea socială între imaginar şi construit.

70. Corina Benea, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea: Tipuri culturale şi moduri de înţelegere a bunăstării.

71. Virgil Ciomoş, , Cluj-Napoca, 23 aprilie 2010, Simpozionului naţional „Criza institutionala a filosofiei in sistemul educational romanesc. Problematizari şi solutii pentru ieşirea din criză” organizat de SCIRI şi Fundaţia Colegiul European, cu

72

comunicarea: De la neantul metafizic la vidul existenţial. Benjamin Fondane şi Sabatul de pe urmă.

72. Virgil Ciomoş, Bucureşti, 7-8 octombrie 2010, Colocviul Solidaritatea culturală şi intelectuală între generaţii, organiozat de Centrul de Documentară Europeană al Bibliotecii Centrale „Virgil Magearu”, cu comunicarea: Scurte note la apofatismul creştin. De la discurs la imagine.

73. Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 3 iunie 2010, masa rotundă „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, organizată de Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, cu comunicarea: Fenomenologie şi psihanaliză.

74. Virgil Ciomoş, Timişoara, 21 octombrie 2010, Conferinţa Societăţii Române de Psihiatrie, cu comunicarea: De la fenomenologie la psihanaliză şi înapoi.

75. Virgil Ciomoş, Timişoara, 22 octombrie 2010, Conferinţa Facultăţii de Filosofie şi de Psihologie a Universităţii de Vest, cu comunuicarea: De la limbaj la semnificant. Între fenomneologie şi psihanliză.

76. Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 4 iunie, Zilele Academice Clujene, cu comunicarea: Aspecte ale reevaluării obligaţiilor pecuniare în perspectiva reglementărilor din Noul Cod Civil român.

77. Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentul de Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea: Bursa de valori – segment esenţial al pieţei financiare.

78. Codruţa Cuceu, Cluj-Napoca, 3 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, Masa rotundă “Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, cu comunicarea: Originile pragmatiste ale categoriei de sferă publică.

79. Codruţa Cuceu, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie “George Bariţ”, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Departamentul de Cercetări Socio-Umane, cu comunicarea: Libertate individuală şi opinie publică. Vulnerabilitatea sferei publice.

80. Lucia Faiciuc, Cluj Napoca, 21 iunie, 2010, Zilele academice clujene, cu comunicarea: Perspective actuale asupra problemei dezvoltării morale.

81. Lucia Faiciuc, Cluj-Napoca, 19 noiembrie, 2010, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, din Cluj Napoca, cu comunicarea: Rolul decentrării în dezvoltarea judecăţii morale.

82. Mihaela Gligor, Bucureşti, 27 aprilie 2010, participare la Salonul Literar “Colocviile de Marţi” – dedicat indianiştilor români de ieri şi de azi organizat de Primăria Sectorului 2, Ambasada Indiei la Bucureşti şi Asociaţia Culturală Româno-Indiană, cu comunicarea: Tradiţia argumentativă în India.

83. Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 28 mai 2010, participare la Conferinţa Naţională Anuală de Logică, Recurenţă, demonstraţie şi adevăr, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Centrul de Studii Logice. Cu comunicarea: Logica lui Eugeniu Speranţia văzută de C.H. Langford.

84. Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 2-4 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, Masa rotundă: Paradigme ale cercetării filosofice contemporane.

85. Mihaela Gligor, Bucureşti, 11 octombrie 2010, Namaste India Festival British Council Bucureşti, prezentarea: Poveştile Calcuttei”, pe marginea romanului Maitreyi, de Mircea Eliade.

86. Mihaela Gligor, Bucureşti, 12 octombrie 2010, Namaste India Festival Sesiunea de conferinţe: Redescoperirea Indiei pe teritoriul românesc, găzduită de Centrul pentru activităţi recreative, în organizarea Primăriei Sectorului 2, Ambasada Indiei la Bucureşti şi Asociaţiei Culturale Româno-Indiană, cu comunicarea: Indianistică transilvană.

73

87. Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, din Cluj Napoca, cu comunicarea: Eugeniu Speranţia despre logica propoziţiilor.

88. Carina Herbei, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, Simpozionul Psihologia între provocări şi soluţii, cu comunicarea: Analiza tranzacţională ca mijloc de diagnoză în organizaţii

89. Carina Herbei, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, Simpozionul Semantica realităţii sociale, cu comunicarea: Oglinzile şi ferestrele prin care societatea românească priveşte organizaţia – perspectiva analizei tranzacţionale.

90. Ionuţ Isac, Iaşi, 6 martie 2010, Conferinţă la Filiala Iaşi a Academiei Române (prelegerile „Petre Botezatu”), cu comunicarea: Dumitru Isac – istoric al filosofiei eline.

91. Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 17 aprilie 2010, Workshopul Interacţiunea între ştiinţă, spiritualitate, artă şi societate – aspecte transdisciplinare, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, cu comunicarea: Despre specificul cercetării transdisciplinare.

92. Ionuţ Isac, Târgu-Mureş, 20 mai 2010, Festivalul naţional „Lucian Blaga”, ediţia a X-a, Universitatea „Petru Maior”, Uniunea Scriitorilor din România, Edit. „Ardealul”, cu comunicarea: Despre modernitatea filosofiei blagiene.

93. Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 2 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, CRIFST, masa rotundă Din istoria ştiinţelor şi tehnicii, cu comunicarea: 120 de ani de la naşterea lui Ferdinand Gonseth.

94. Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 3 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, CRIFST, masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, cu comunicarea: Coordonate actuale ale exegezei blagiene.

95. Ionuţ Isac, Iaşi, 16 septembrie 2010, Sesiunea ştiinţifică „Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane”, Zilele Academice Ieşene, cu comunicarea: Relaţia dintre ştiinţele juridice şi filosofie în concepţia lui Simion Bărnuţiu – profesor la Iaşi.

96. Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, cu comunicarea: Crearea „omului nou” – despre sacrificiul social în comunism: mitologie, manipulare şi nostalgie.

97. Florenţa Lozinsky, Cluj-Napoca, 3 iunie, „Zilele Academice Clujene 2010”, cu comunicarea Rolul infrastructurii în dezvoltarea activităţilor economice alternative într-o comunitate rurală.

98. Florenţa Lozinsky, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie, Institutul de Istorie “George Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, cu comunicarea: Analiza realităţilor. O perspectivă „subiectivă” asupra comunităţii Râşca.

99. Vasile Marian, Cluj-Napoca, 16–17 aprilie, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti – Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca, Sesiunea ştiinţifică naţională „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale”, ediţia a XIII-a, „Implicaţii ale crizei economico-financiare mondiale în economia României”, cu comunicarea: Modalităţi de obţinere a unor bunuri de la semenii noştri.

100. Vasile Marian, Cluj-Napoca, 4 iunie, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, „Zilele academice clujene 2010”, cu comunicarea: Filosofia jumulirii şi filosofi ai acestei filosofii: câteva gânduri.

101. Vasile Marian, Cluj-Napoca, 19–20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, „Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea: Motivaţii şi reacţii în învăţământul superior din România.

74

102. Andrei Negru, Cluj-Napoca, 16-17 aprilie 2010, Sesiunea Ştiinţifică Naţională, Ediţia a XII-a, „Probleme actuale al gândirii, ştiinţei şi practicii sociale”, organizată de M.E.C.T.S., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice. cu comunicarea: Coordonate ale cercetării economice clujene interbelice.

103. Andrei Negru, Cluj-Napoca, 4 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, Simpozionul „Cunoaştere, responsabilitate şi interes în teoria şi practica socială, cu comunicarea: Responsabilitate-cunoaştere-acţiune în sociologia românească interbelică.

104. Andrei Negru, Cluj-Napoca, 12 noiembrie 2010, Sesiunea ştiinţifică „90 de ani de la înfiinţarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj”, organizată de Universitatea „Babeş-Bolyai”, F.S.E.G.A., cu comunicarea: Observtorul social-economic.

105. Andrei Negru, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, cu comunicarea: Sociologia conducerii la George Em. Marica.

106. Salánki Zoltán, Cluj-Napoca, 3 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, Simpozionul „Semantica realităţii sociale”, cu comunicarea: Trenduri globale şi locale privind modelele de convieţuire preferenţială.

107. Salánki Zoltán, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, cu comunicarea: Familia şi alternativele de convieţuire. De la tendinţe globale la diferenţe locale.

108. Adrian Sîrbu, Cluj-Napoca, 3 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, cu comunicarea: Istoria recenta qua “cutie neagră”. Despre genealogie ca strategie de descifrare.

109. Adrian Sîrbu, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2010, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, cu comunicarea: Cunoaştere a crizei, cunoaştere în criză.

110. Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 3 iunie 2010, Zilele Academice Clujene, cu comunicarea: Cetăţenii (Naţionalii) spaţiului post-naţional (Unional).

111. Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 4 iunie, Zilele Academice Clujene, participant la Masa rotundă „Recalibrări sistemice – dezagregări structurale la sfârşit de tranziţie”.

112. Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 4 iunie, Zilele Academice Clujene, participant la Simpozionul „Noile coduri: aliniere formală a legislaţiei naţionale la legislaţia europeană?”.

113. Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 4 iunie, Zilele Academice Clujene, participant la Masa rotundă „Dereglementare internă versus suprareglementare comunitară”.

114. Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, cu comunicarea: Neither «under-» nor «counter-» but «contra-» development: Romania's roadblock to sustainability.

115. Silviu G. Totelecan 2010, Cluj-Napoca, 4 iunie, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, Compartimentele de Sociologie şi Filosofie, „Zilele Academice Clujene 2010”, participant la Masa rotundă „Recalibrări sistemice – dezagregări structurale la sfârşit de tranziţie” (co-organizator şi co-moderator).

2011 116. Susana Andea, Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2011, Institutul de Istorie „George

Bariţiu” din Cluj-Napoca, Simpozionul ştiinţific „Centenar Mihail P. Dan şi Francisc

75

Pall”, cu comunicarea Francisc Pall şi Mihail Dan, membrii Colectivului de editare a documentelor privind Istoria României

117. Susana Andea, Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2011, Atelier de lucru, Paleografie aplicată sec. XVIII-XIX în Europa Centrală şi răsăriteană, prezentarea Aprecieri asupra utilizării termenului de „paleografie” pentru actele scrise în secolele XVIII-XIX.

118. Lidia Gross, Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2011, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Simpozionul ştiinţific „Centenar Mihail P. Dan şi Francisc Pall”, cu comunicarea Francisc Pall – cercetător al istoriei universale

119. Vasile Rus, Alba Iulia, 23-24 noiembrie 2011, Muzeul Unirii Alba Iulia, Secţiunea Istorie, Sesiunea ştiinţifică „Unitate, continuitate şi independenţă în istoria poporului român, 93 de ani de la Marea Unire (1918-2011), , cu comunicarea Procesul de împietate al lui Francisc fiul lui David, Arianul, într-o sursă iezuită contemporană

120. Adinel Dincă, Alba-Iulia, 9-10 decembrie 2011, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Conferinţa programului de cercetare „Cuius regio. An analysis of the cohesive and destructive forces destinying the attachement of (groups of) persons to and cohesion within regions as a historical phenomenon”, cu comunicarea Cultura librară în Transilvania medievală (sec. al XV-lea)

121. Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 20 iunie 2011, Institutul „Arhiva de folclor a Academiei Române” din Cluj-Napoca, Sesiunea ştiinţifică „Instrumentele ştiinţifice de lucru ale Folcloristicii”, cu comunicarea Ioan Muşlea şi instrumentele ştiinţifice de lucru în domeniul bibliografiei.

122. Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2011, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Simpozion ştiinţific „Centenar Mihail P. Dan şi Francisc Pall”, cu comunicarea Mihail P. Dan – cercetător al relaţiilor româno-slave

123. Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 5 decembrie 2011, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Sesiunea de comunicări „Eparhia Clujului la 90 de ani de la reânfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului (1921-2011), cu comunicare Rolul Episcopiei Vadului în viaţa religioasă a românilor ortodocşi din nordul Transilvaniei

124. Remus Câmpeanu, Oradea, 14-15 octombrie 2011, organizatori Episcopia Română Unită, Greco-Catolică, de Oradea, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea, simpozionul naţional Şcoala Ardeleană, cu comunicarea Istoriografia din România în anii 2008-2010. Contribuţii bibliografice.

125. Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2011, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Atelierul de lucru „Paleografie aplicată. Sec. XVIII-XIX în Europa Centrală şi Răsăriteană”, cu comunicarea Editarea critică a izvoarelor istoriei moderne

126. Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, 24 noiembrie 2011, Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca, Simpozion „Francisc Pall”, prezentarea Prof.univ.dr. Francisc Pall (1911-1992).

127. Mirela Popa-Andrei, Braşov, 18-20 mai 2011, Muzeul „Casa Mureşenilor”, Sesiunea Ştiinţifică „Ţara Bârsei”, ediţia a X-a, cu comunicarea Aspecte privind relaţiile interconfesionale la românii transilvaneni în perioada post-paşoptistă

128. Attila Varga, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, 22-24 noiembrie 2011, Atelier de lucru „Paleografie aplicată. Sec. XVIII-XIX în Europa Centrală şi Răsăriteană”, cu comunicarea Paleografia maghiară de secol XIX. Prelucrarea şi valorificarea documentelor din arhive maghiare

129. Attila Varga, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, 22-24 noiembrie 2011, Atelier de lucru „Paleografie aplicată. Sec. XVIII-XIX în Europa Centrală şi Răsăriteană”, prezentarea volumului „Revista de Istorie Socială” XIII-XV/2008-2010 (coord. Prof. Univ. Dr. Mihai Răzvan Ungureanu).

76

130. Marin Balog, Mediaş, 13-15 mai 2011, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice, organizată de Colegiul Mediensis şi Direcţia de Cultură a Consiliului Local Mediaş, cu comunicarea Criza economică din 1873 şi lecţiile ei.

131. Marin Balog, Braşov, 19-21 mai 2011, Muzeul Mureşenilor din Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Ţara Bârsei”, ediţia a X-a, cu comunicarea Spaţiul economic românesc în viziunea observatorilor germani de la mijlocul secolului al XIX-lea, între realităţi subiective şi stereotipuri

132. Marin Balog, Cluj-Napoca, 30 noiembrie 2011, Conferinţa, Carl Menger – Fondatorul Şcolii Economice de la Viena, organizată de Academia Română, Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice, Comisia de Istorie Economică şi Istoria Gândirii Economice, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, cu comunicarea Reforma monetară din 1892 din Austro-Ungaria. Rolul producţiei de aur din minele transilvane in realizarea acesteia.

133. Gheorghe Iancu, Cluj-Napoca, 10 octombrie 2011, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Masă rotundă cu tema „Istoria – sursă nesecată de tematici de cercetare”, cu comunicarea Surse şi metode utilizate în elaborarea unei monografii istorice

134. Lucian Nastasă-Kovács, Cluj, 18 ianuarie 2011, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Conferinţa „Probleme legate de utilizarea etnonimelor romi/ţigani în România şi în Europa”, cu comunicarea Utilizarea „istorică" a termenilor „ţigan" şi „rrom".

135. Lucian Nastasă-Kovács, Râmnicu Vâlcea, 2-5 februarie 2011, Consiliul Europei/Ministerul Educaţiei din România, Conferinţa „De la predarea Holocaustului (Shoahului) la prevenirea crimelor împotriva umanităţii”, cu comunicarea Deportarea ţiganilor în Transnistria între 1942-1944

136. Lucian Nastasă-Kovács, Bucureşti, 17-18 martie 2011, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Conferinţa „Comunismul românesc”, cu comunicarea Preocupări în cercetarea comunismului românesc.

137. Lucian Nastasă-Kovács, Cluj, 26-29 mai 2011, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Conferinţa „File din istoria evreimii clujene”, cu comunicarea Antisemitismul universitar clujean interbelic.

138. Lucian Nastasă-Kovács, Iaşi, 26-27 iunie 2011, Universitatea „Al.I. Cuza”, Conferinţa „70 ani de la pogromul de la Iaşi (28-30 iunie 1941): istorie şi memorie”, cu comunicarea Antisemitismul universitar interbelic.

139. Lucian Nastasă-Kovács, Sibiu, 10-13 noiembrie 2011, Universitatea „Lucian Blaga”, Conferinţa „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX”, cu comunicarea „Peregrinatio Academica” sau diplomaţia culturală la români în epoca modernizării.

140. Lucian Nastasă-Kovács, Târgu Mureş, 17 septembrie 2011, Universitatea „Petru Maior”, Conferinţa „Risorgimento italian şi mişcările naţionale din Europa. De la modelul italian la realitatea Europei central-orientale”, cu comunicarea Rolul universităţilor occidentale în formarea elitelor moderne româneşti.

141. Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, ianuarie 2011, Centrul Regional Transilvania Nord şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, semianrul pentru ziarişti “Contribuţia Parlamentului European la promovarea drepturilor omului şi libertăţii de expresie în lume”, prelegerea Tratatul de la Lisabona şi evoluţia procesului de integrare europeană: Noile ocmpetenţe ale Parlamentului European.

142. Vasile Puşcaş, Bucureşti, martie 2011, Taurus Media şi Asociaţia Spitalelor din România, Conferinţa “Finanţarea sustenabilă a sistemlor de sănătate”, prelegerea Calitate, accesibilitate, eficienţă şi finanţarea sistemlor de sănătate în UE

143. Vasile Puşcaş, Suceava, aprilie 2011, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Conferinţa “Democratizare, descentralizare şi asistenţă socială – prezent şi viitor”, cu

77

comunicarea Ce fel de Europă post-criză? Proiecţia viitorului cadru financiar european

144. Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, iunie 2011, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Iniţiativa Cluj 2020, A Soul for Europe, Conferinţa “Cultură Cluj – 2020”, cu comunicarea Capitala Culturală Europeană şi dezvoltarea spaţiului urban

145. Mircea Remus Birţ, Oradea, 14-15 octombrie 2011, organizatori Episcopia Română Unită, Greco-Catolică, de Oradea, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea, simpozionul naţional „Şcoala Ardeleană”, cu comunicarea Succesiunile apostolice ale unor episcopi orientali catolici din Transilvania între 1700-1800 (în colaborare cu Manfred Kierein)

146. Daniela Deteşan, Bucureşti, 1-2 aprilie 2011, New Europe College, „Women, Families and Religiosity: Past and Present”, cu comunicarea The position of women in the Romanian successoral practices. Case study: Năsăud district (1861-1876).

147. Marin Balog, Mediaş, 13-15 mai 2011, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice, organizată de Colegiul Mediensis şi Direcţia de Cultură a Consiliului Local Mediaş, comunicarea 1818-1849 în Transilvania. Revoluţie sau război naţional? Noi perspective istoriografice.

148. Vasile Puşcaş, Bucureşti, iulie 2011, Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata d’Italia a Bucarest, Universita “Sapientia” di Roma, High Level Seminar “New Perspective for the Rule of Law and Development of Democracy in Eastern Europe”, cu comunicarea The role of the European Union adn regional cooperation organizations in promoting the rule of law in Eastern Europe

149. Vasile Puşcaş, Bucureşti, iulie 2011, Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada Italiei în Bucureşti, conferinţa “New perspective for the rule of law and development of Democracy in Eastern Europe”, prelegere The role of European Union adn regional cooperation organiizations in promoting the rule of law in Eastern Europe

150. Vasile Puşcaş, Bucureşti, iulie 2011, Global Comerciaum, Alianzas Estrategicas, Conferinţa “Măsuri active pentru combaterea şomajului în regiunea Nord-Vest”, cu comunicarea Competitivitatea şi politica de resurse umane

151. Vasile Puşcaş, Bucureşti, august 2011, Agenţia Executivă pentru Învăţământ Superior, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, Conferinţa “Transnational Foresight for a Black Sea Higher Education Area”, cu comunicarea Overview of Social, Technological, Economic, Environmental and Political Context for the Black Sea Region: Challenges and Opportunities

152. Vasile Puşcaş, Bucureşti, 7-8 noiembrie 2011, Ministerul Afacerilor Externe din România, Federal Ministry for European and International Affairs, Working group „Competitiveness and inovation”, prelegerea Centre de Excelenţă regionale şi competitivitate în regiunea dunăreană

153. Vasile Puşcaş, Bucureşti, decembrie 2011, Institutul European din România, Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Conferinţa „Guvernanţa economică europeană: locul şi rolul politicilor publice”, speaker la tema Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană

154. În 24 mai 2011,în Sala de Conferinţe a Institutului de Istorie „George Bariţiu”, str. Kogălniceanu nr. 12-14, s-a organizat o prezentare de carte şi dezbatere pe tema „Teohari Antonescu”. Prezentarea lucrării Teohari Antonescu - Scrieri arheologice uitate, Edit. Pelican, 2011 şi a comunicării File din istoria culturii române moderne: Teohari Antonescu au fost rostite de Emil Păunescu, director adjunct al Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” din Giurgiu. Participanţi: membrii şi doctoranzii Institutului, precum şi invitaţi externi.

155. În 21 octombrie 2011, orele 16,00, în Sala de Conferinţe a Institutului de Istorie „George Bariţiu”, a avut loc lansarea volumelor I şi II din seria „Afaceri Orientale” (I.

78

Marea foamete sovietică, 1926-1936 şi II. Foametea, Piatiletka şi ferma colectivă: documente diplomatice româneşti) Autor: drd. Vadim Guzun. Au prezentat prof. dr. Michael Shafir, prof. dr. Vasile Puşcaş, C. S. I dr. Lucian Nastasă-Kovács. Participanţi: membrii şi doctoranzii Institutului, cadre didactice şi studenţi ai Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

156. În 17 noiembrie 2011, orele 16,00, în Sala de Conferinţe a Institutului de Istorie „George Bariţiu”, a avut loc lansarea volumului Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa (Edit. Cartier, 2011), coordonat de Sergiu Mustaţă şi Igor Caşu. Au prezentat prof. dr. Vasile Puşcaş, C. S. I dr. Stelian Mândruţ. Participanţi: membrii Institutului, cadre didactice, doctoranzi ai Institutului şi studenţi ai Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

157. Monica Albu, C. Herbei, C. Văsar, C. Kubik, G. Todea, C. Carpa, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Reprezentarea socială a omului moral în România de azi, la absolvenţi de liceu şi la absolvenţi de facultate. Asemănări şi deosebiri.

158. C. Kubik, Monica Albu, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Observaţii cu privire la interpretarea scorurilor Variantei pentru părinţi a Chestionarului de evaluare a copiilor – 4 (ECI-4).

159. Ştefania Miclea, Monica Albu, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Influenţa greutăţii corporale prezente şi dezirabile asupra riscului de apariţie a tulburărilor de comportament alimentar.

160. Corina Benea, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Bunăstarea subiectivă ca schimb.

161. Corina Benea, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Problema fericirii şi abordarea ei în psihoterapie.

162. Virgil Ciomoş, Timişoara, 3 noiembrie 2011, conferinţa Nevroza obsesională sau Simptomul intelectual.

163. Virgil Ciomoş, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Deschiderea originară şi lacunele de limbaj.

164. Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 1-2 iulie 2011, workshop Universitatea Tehnică, “Antreprenoriat, mediu de afaceri şi dezvoltare durabilă”, organizat de Centrul pentru Promovarea Antreprenoriatului în Domneiul Dezvoltării Durabile.

165. Narcisa Cozea, Bucureşti, 13 mai 2011, Sesiunea de comunicări ştiinţifice Justiţie, Stat de drept şi cultură juridică, comunicarea: „Contractarea şi salarizarea personalului ce implementează proiectele europene derulate prin instituţii publice”.

166. Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Salarizarea echipei de implementarea a proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile.

167. Codruţa Cuceu Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de

79

Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Sfera publică şi apariţia noilor tehnologii ale comunicării. Probleme conceptuale.

168. Lucia-Elisabeta Faiciuc, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Regula de aur şi raţionamentul prin reducere la absurd în judecata morală.

169. Marius Florea, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Jocurile video violente şi comportamentul adolescenţilor

170. Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Din nou despre Mircea Eliade, la 25 de ani de la moarte.

171. Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Originile intelectuale ale antisemitismului în România interbelică.

172. Carina Herbei, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Reprezentarea socială a omului moral în România de azi, la absolvenţi de liceu şi la absolvenţi de facultate. Asemănări şi deosebiri.

173. Ionuţ Isac, Târgu-Mureş, 25 mai 2011, Festivalul naţional „Lucian Blaga”, ediţia a XI-a, organizat de Universitatea „Petru Maior” şi Uniunea Scriitorilor Filiala Mureş, comunicarea: Gratuitate şi valoare în filosofia lui Lucian Blaga.

174. Ionuţ Isac, Iaşi, 27 mai 2011, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Criza. Oportunitate de creştere şi dezvoltare personală”, organizată de Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, comunicarea: Filosofie, criză şi comunicare.

175. Ionuţ Isac, Iaşi, 10 iunie 2011, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Emoţii, sentimente, pasiuni – rolul lor în dezvoltarea şi adaptarea individuală”, organizată de Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, comunicarea: Discurs şi emoţie: oratorul Ion Petrovici receptat de auditorul Ion Didilescu.

176. Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Un manuscris inedit al lui Dumitru Isac privind istoria esteticii.

177. Florenţa Lozinsky, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Meşteri tradiţionali la târgul de la Negreni.

178. Florenţa Lozinsky, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Comercializarea tradiţionalului în târgul de ţară.

179. Vasile Marian, Cluj-Napoca, 15–16 aprilie 2011, Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Sesiunea ştiinţifică naţională „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico- sociale”, ediţia a XIV-a, comunicarea: Utilitatea mărfii şi preţul acesteia.

80

180. Vasile Marian, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Strategii, politici şi mişcări de preţuri.

181. Andrei Negru, Iaşi, 17 septembrie 2011, Simpozionul „Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane”, organizat de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” în cadrul „Zilelor Academice Ieşene”, ediţia a XXVI-a, comunicarea: Sociologie şi ziaristică în România interbelică.

182. Andrei Negru, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Actualitatea concepţiei sociologice sperantiene.

183. Zoltán Salánki, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Piaţa maritală. Cadru teoretic şi metodologic.

184. Adrian T. Sîrbu, Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Foreclosure, Enclosure and Disclosure of History in(to) Memories

185. Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Effects of “CAP” misunderstandings: from old/post-socialist Agricultural Cooperative of Production to new/neo-socialist Common Agricultural Policy.

2012186. Vasile Puşcaş, Conferinţa “Antreprenoriat, mediu de afaceri şi dezvoltarea durabilă”,

invitat cu prelegerea Antreprenoriatul şi globalizarea la începutul secolului XXI, 2-3 iulie 2012, Cluj-Napoca;

187. Vasile Puşcaş, Dezbaterea cu tema ”Uniunea Europeană şi ieşirea din criza economică”, organizată cu sprijinul Universităţii "Lucian Blaga" Sibiu şi al Centrului de Documentare Europeană, Sibiu, Aprilie 2012;

188. Vasile Puşcaş, Conferinţa ’’România încotro?’’, organizată de organizat de  Fundaţia Culturală „CARPATICA” şi revista de cultură urbană „ORAŞUL”, prelegerea: De la avatarurile integrării la Strategiile Dezvoltării, Cluj-Napoca, Februarie, 2012;

189. Vasile Puşcaş, The 3rd Central and South Eastern Europe Conference" Sustainable Agriculture ans Food Production in the Danube Region", conferinţă organizată de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, prelegerea: Strategies and agricultural policies in the Danube region, Cluj-Napoca, Mai 2012;

190. Vasile Puşcaş, “My Europe” Award Ceremony, comunicarea: Citizen’s Europe, conferinţă organizată de Institute for Corporate Culture Afairs, Banca Naţională a României, Bucureşti, Februarie 2012;

191. Remus Câmpeanu, 30-31 martie 2012, Alba Iulia, organizator Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, work-shop-ul din cadrul Proiectului EUROCORES 4EUROC/2010 Transylvania in Eighteenth Century, cu comunicarea Principii metodologice privind studiul identităţilor regionale.

192. Remus Câmpeanu, 18-19 mai 2012, Oradea, organizatori Episcopia Română Unită, Greco-Catolică, de Oradea, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea, simpozionul naţional Şcoala Ardeleană, ediţia a VII-a, cu comunicarea Despre

81

începuturile integrării europene a românilor: şcolile catolice din Transilvania veacului al XVIII-lea.

193. Remus Câmpeanu, 5-6 octombrie 2012, Alba Iulia, organizator Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, conferinţa din cadrul Proiectului EUROCORES 4EUROC/2010 Transylvania in Eighteenth Century, cu comunicarea Solidarităţi şi forme de conştiinţă în lumea rurală din Transilvania premodernă

194. Susana Andea, Cluj-Napoca, 30 noiembrie 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sectorul de Istorie medie, Simpozion ştiinţific „Problemele editării documentelor medievale şi moderne”, comunicarea Documenta Romania Historica – C. Transilvaniae: consideraţii cu privire la perspectivele referitoare la editarea documentelor medievale

195. Mirela Popa Andrei, Oradea, 18-19 mai 2012,Braşov, 18-20 mai 2011, Simpozionul Ştiinţific „Şcoala Ardeleană”, ediţia a VII-a, organizatori: Facultatea de Teologie greco-catolică a U.B.B., departamentul Oradea, Episcopia greco-catolică de Oradea şi Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea, cu comunicarea Canonic la Oradea. Recrutarea şi promovarea canonicilor în Dieceza greco-catolică română de Oradea-Mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

196. Gheorghe Iancu, Alba-Iulia, noiembrie 2012, S Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sectorul de Istorie medie, Simpozion ştiinţific „Problemele editării documentelor medievale şi moderne”, cu comunicarea Integrarea politico-administrativă a Transilvaniei în statul român (1919-1920). Mărturii epistolare

197. Lidia Gross, Cluj-Napoca, 30 noiembrie 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sectorul de Istorie medie, Simpozion ştiinţific „Problemele editării documentelor medievale şi moderne”, cu comunicarea Autentic sau fals. Consideraţii pe marginea a două documente din secolul al XIV-lea provenite din colecţia lui J. Kemény

198. Lorand Madly, Colocviul „Pluralität als kulturelle Lebensform: Österreich und die Nationalkulturen Südosteuropas“. Kolloquium der Österreich-Bibliotheken im Ausland, Timişoara, 24-25 septembrie 2012 (colocviu/masă rotundă, fără prezentare individuală)

199. Varga Attila, Cluj, 21-26 mai 2012. Zilele Academice Clujene, cu comunicarea intitulată: „Rolul francmasoneriei în mişcarea naţională românească”

200. Varga Attila, Alba-Iulia, 5-6 septembrie 2012. Conferinţă naţională organizată de Universitatea „1 decembrie 1918” în legătură cu tema: „Cuis Regio. Ideea de unitate sau disoluţie în conştiinţa elitelor transilvane în veacul al XVIII-lea”, cu comunicarea intitulată Elitele masonice ardelene şi Iluminaţii germani în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea.

201. Lucian Nastasă, Bucureşti, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii/Institutul de Istorie „N. Iorga, 15-16 martie 2012, Conferinţa Naţională „Comunismul românesc” cu comunicarea Minorităţi etnice şi naţionale în România comunistă.

202. Lucian Nastasă, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel”, 31 mai 2012 cu comunicarea Antisemitismul universitar în România interbelică.

203. Lucian Nastasă, Cluj, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România/Institutul de Istorie „George Bariţiu”, 5-6 septembrie 2012, conferinţa „125 ani de la inaugurarea Sinagogii Neologe din Cluj”, cu comunicarea Iarna violenţelor antisemite la Cluj şi Oradea: 1927.

204. Lucian Nastasă, Cluj, Universitatea „Babeş-Bolyai”, 1-6 octombrie 2012, conferinţa „140 ani de învăţământ universitar în limba maghiară la Cluj-Napoca” cu comunicarea Dilemele unei universităţi maghiare la Cluj.

82

205. Lucian Nastasă, Târgu Mureş, Academia Română. Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Şincai” din Târgu Mureş, 25 mai 2012, conferinţa „Frontiere deschise: translaţii dincolo de culturi, discipline şi identităţi”, cu comunicarea Frontierele spirituale şi avatarurile Marii Uniri. Publicul studenţesc basarabean în universităţile româneşti.

206. Stelian Mândruţ, Cluj-Napoca, 21 martie 2012, Academia Română, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Fundaţia „Virgil Vătăşianu”, Consiliul local şi Primăria, Casa de cultură Cluj-Napoca, Mari personalităţi ale cetăţii: acad. Virgil Vătăşianu(1902-1993). Colocviu: 100 de ani de la naştere: intervenţie despre viaţa şi activitatea celui omagiat.

207. Stelian Mândruţ, Cluj-Napoca, 28 martie 2012, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Institutul italo-român, conferinţa „Ştefan Pascu la „Accademia di Romania”(1939-1942)

208. Monica Albu, Carina Herbei, Văsar, C., Kubik, C., Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Simpozionul Psihologia între provocări şi soluţii, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Influenţa tipului de stresor asupra scorurilor scalelor de evaluare a strategiilor de coping.

209. Bălaj, A., Monica Albu, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Simpozionul Psihologia între provocări şi soluţii, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Diferenţe culturale în percepţia sănătăţii mentale între adolescenţii din SUA şi cei din România.

210. Monica Albu, Carina Herbei, C. Vasar, 12-13 octombrie 2012, Cluj-Napoca,Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective,cu comunicarea: Variaţii ale comportamentelor agresivităţii în funcţie de vârstă.

211. A. Bălaj, Monica Albu, 12-13 octombrie 2012, Cluj-Napoca,Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective,cu comunicarea: Posibilităţi de predicţie a unor tulburări emoţionale şi de comportament cu ajutorul chestionarului de evaluare a copiilor R-4 (CSI-4).

212. A. Bălaj, I. Ţetcu, Monica Albu, 12-13 octombrie 2012, Cluj-Napoca, Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective,cu comunicarea: Adaptarea scalei de evaluare a tulburărilor din adolescenţă, forma scurtă (APS-SF) pe populaţia din România.

213. Monica Albu, Carina Herbei, Carmen Văsar, Cluj-Napoca, 16-17 noiembrie 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea: Comportamentul civilizat între autonomie personală şi agresivitat.

214. Monica Albu, Anca Bălaj, Cluj-Napoca, 16-17 noiembrie 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea: Adaptarea pe populaţia din România a “Chestionarului de evaluare a copiilor – 4 (CSI-4)”.

215. Corina Benea, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Simpozionul Praxis local în context global, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Direcţii de evoluţie a cercetării în domeniul bunăstării.

216. Virgil Ciomoş, Timişoara, 26 - 29 ianuarie 2012, Timişoara, Colocviul Naţional de Hiperactivitate organizat de Institutul „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”, cu comunicarea: Hiperactivitatea. O perspectivă fenomenologică.

217. Virgil Ciomoş, Timişoara, 7-8 iunie 2012, Colocviu Naţional de Psihanaliză organizat de Institutul „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”, cu comunicarea: Nevoie şi Cerere. Dorinţă şi Juisare.

83

218. Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 16-17 noiembrie 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea: Functiunea uitării in "Timpul regăsit" al lui Proust.

219. Narcisa Cozea, 25 mai 2012, Simpozionul Carenţe legislative şi noi reglementări în drept în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Contract individual de muncă versus contracte civile.

220. Codruţa Liana Cuceu, Cluj-Napoca, 16-17 noiembrie 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea: Sfera publică şi apariţia noilor tehnologii ale comunicării. Probleme conceptuale;

221. Codruţa Liana Cuceu, Iaşi, 29 noiembrie 2011, Workshop-ul de filosofie social politică „Socialism si liberalism”, cu comunicarea: Destrucţia socialistă a sferei publice;

222. Codruţa Liana Cuceu, Iaşi, 16 decembrie 2011, Workshop-ul de filosofie social politică ”Democraţie şi democratizare”, cu comunicarea: Sfera publică şi procesul românesc de democratizare;

223. Codruţa Liana Cuceu, Iaşi, 27 ianuarie 2012, Workshop-ul de filosofie social politică”Globalizarea. Dimensiuni empirice şi ideologice”, cu comunicarea: Statutul sferei publice în procesul de globalizare;

224. Codruţa Liana Cuceu Cluj-Napoca, 16 martie 2012, Conferinţa Mentori şi discipoli, organizată de Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, cu comunicarea: Despre minoratul culturii politice est-europene. Distinctia spaţiu public - sferă publică si receptarea ei în contextul românesc;

225. Codruţa Liana Cuceu, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Simpozionul Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Noi perspective asupra relaţiei dintre religie şi sfera publică.

226. Lucia Faiciuc, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Simpozionul Psihologia între provocări şi soluţii, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Imagine de sine şi dezvoltare morală.

227. Lucia Faiciuc, 12-13 octombrie 2012, Cluj-Napoca, Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective, cu comunicarea: Perspective asupra evaluării dezvoltării morale.

228. Lucia Faiciuc, Cluj-Napoca, 16-17 noiembrie 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea: Judecata morală şi anticiparea consecinţelor unei acţiuni

229. Marius Florea, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Simpozionul Psihologia între provocări şi soluţii, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Particularităţi ale comportamentului agresiv la vârsta adolescenţei.

230. Marius Florea, 12-13 octombrie 2012, Cluj-Napoca, Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective,cu comunicarea: Impactul jocurilor video cu conţinut violent asupra adolescenţilor.

231. Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Simpozionul Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Mircea Eliade şi Valeriu Bologa. Mituri, Ştiinţă şi mistere.

232. Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 23 mai 2012, Sesiunea de primăvară a CRIFST, la Zilele Academice Clujene, cu comunicarea: Relaţia dintre experienţă şi reforma cunoaşterii în viziunea lui F. Gonseth.

233. Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Simpozionul Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Aspecte ale dialogului polemic Lucian Blaga – Iosif Brucăr.

84

234. Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 16-17 noiembrie 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea: Dumitru Isac despre estetica lui Platon

235. Florenţa Lozinsky, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Simpozionul Praxis local în context global, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Socializarea „sărbătorii” în târgul de la Negreni.

236. Florenţa Lozinsky, Cluj-Napoca, 16-17 noiembrie 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea: Metamorfozele Târgului de la Berchieşu. De la” joc” la “şatră”

237. Andrei Negru, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Simpozionul Praxis local în context global, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Cercetarea socială regională în România interbelică

238. Andrei Negru, Cluj-Napoca, 16-17 noiembrie 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea: E. Sperantia despre rolul coeziv al ideilor în viaţa naţională.

239. Vasile Marian, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Simpozionul Cunoaştere economică şi practică socială, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Alienare: Cine te-a adus?

240. Vasile Marian, Cluj-Napoca, 16-17 noiembrie 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea: Valenţe şi carenţe în învăţământul superior românesc

241. Salánki Zoltán, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Simpozionul Praxis local în context global, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Reconfigurări ale pieţei maritale: alegerea partenerului de viaţă.

242. Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Simpozionul Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Ecriture (du monde) et archi-politique.

243. Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Simpozionul Praxis local în context global, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Mood-Driven Transformations in the City Core.

85

4.28. Editarea de către Institut/ centrul de cercetare a unei reviste de specialitate

20101. Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca. Series Historica,

XLIX, 2010, 479 p. 2. „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica,

tom. VIII, 2010, 449 p.

20113. Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca. Series Historica, L,

2011, 480 p. 4. „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica,

tom. IX, 2011, 421 p.

20125. Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca. Series Historica, LI,

2012, 480 p. 6. „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica,

tom. X, 2012, 449 p.7. The International Journal on Humanistic Ideology, nr. 1, 2012, 120 p. 8. The International Journal on Humanistic Ideology, nr. 2, 2012, 130 p.

86

5. Capacitatea de a atrage fonduri de cercetare (20%)

5.2. Un grant câştigat de către institut/centru de la organisme naţionale 1. (x4)

Nicolae Edroiu - manager al proiectului POSTDRU 61.104 Proiectul „Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale”, proiect finantat de    Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – activităţi de implementare şi funcţionare a proiectului (derulat prin Institut)

Adinel Dincă - accesare prin concurs a unei burse individuale de cercetare posdoctorală în cadrul programului POSDRU ID 61104 în cadrul tematicii Istoria şi cultura germanilor pe teritoriul României (instituţii coordonatoare: Academia Română – Institul de Istorie „George Bariţiu”, Centrul de Studii Transilvane; Institul Federal pentru Istoria şi Cultura Germanilor din Europa Răsăriteană, Oldenburg, Germania) (aprobat 1 octombrie 2010)

Attila Varga - Director al Grantului „Tinere echipe nr. 206” (2010-2013) „Formarea elitelor transilvane în secolele XVI-XX. Mecanisme de selecţie şi promovare (politică, şcoală, biserică, armată, economie, universitate, francmasonerie)” – derulat prin Institut ;

Lucian Nastasă - Director proiect de cercetare exploratorie CNSIS (2008-2010) pe tema: „Politici de integrare intelectuală a românilor din spaţiul transilvan în Europa secolelor XIX-XX. (Analiză socio-istorică asupra logicii, surselor şi mecanismelor transferurilor culturale)”. ( http://www.cncsis.ro/PNCDI%20II/Idei/2008/Exploratorie/Prop_finantare/ Proiecte_propuse_spre_finantare_domeniul_14_3C.html ). (derulat prin institut)

Vasile Puşcaş - Director de proiect POSDRU– 2007-2013 – Proiectul „Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale”, proiect finantat de    Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Tematica: Concepte şi relaţii politico-juridice în sistemul internaţional: de la George Sofronie la epoca globalizării

Ottmar Traşcă - accesare prin concurs a unei burse individuale de cercetare posdoctorală în cadrul programului POSDRU 89/1.5/S/61104, în cadrul tematicii Istoria şi cultura germanilor pe teritoriul României (instituţii coordonatoare: Academia Română – Institul de Istorie „George Bariţiu”, Centrul de Studii Transilvane; Institul Federal pentru Istoria şi Cultura Germanilor din Europa Răsăriteană, Oldenburg, Germania)

Mihaela Cosma, director de proiect al grantului CNCS – UEFISCDI, nr. proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0064, titlul proiectului: “The Imperial Armies and the Romanians. Secret Military Testiomonies from the Russian and Austrian Archives (1848-1849)” (Armatele imperiale şi românii. Mărturii militare secrete din arhivele ruseşti şi austriece, 1848-1849), durata grantului: octombrie 2011 – septembrie 2014.

Mirela Popa-Andrei, Director al proiectului PN-II-RU-TE-2011-3-0286, cu titlul “Mecanisme de selecţie şi promovare a elitelor transilvane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Studiu de caz –elita greco-catolică”, proiect care se derulează în perioada 31. 10.2011 – 30. 10. 2014.

Daniela Deteşan, membru al grantului PN II – ID – PCE – 2011 – 3 – 0064 cu titlul Armatele imperiale şi românii (1848–1849). Mărturii militare secrete din arhivele ruseşti şi austriece, director grant Ela Cosma, derulat prin Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca în perioada octombrie 2011 – octombrie 2013.

Loránd Mádly, accesare prin concurs a unei burse postdoctorale de 12 luni în cadrul proiectului „Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi

87

implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală” (Contract POSDRU 89/1.5/S/61104), cu proiectul „Transilvania între centru şi periferie. Statutul unei ţări de coroană între diferitele regimuri politice, între anii 1849-1867”.

Marin Balog, 2011-2012, accesare prin concurs a unei burse postdoctorale POSDRU, Instituţia coordonatoare de tematică Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca. Tematica Centru- Periferie, Centralism, Regionalism şi/sau Subsidiaritate? Politica Habsburgilor în Transilvania în perioada 1850-1867. Tema individuală de cercetare Politicile Economice ale Vienei în Transilvania 1850-1867.

Marin Balog, 2011-2014, Grant CNCS – UEFISCDI, project number PN-II-RU-TE-2011-3-0286, Mecanisme de selecţie şi promovare a elitelor transilvane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Studiu de caz - elita greco-catolică, director de proiect CSIII, dr. Mirela Andrei-Popa, derulat prin Institutul de Istorie „George Bariţiu” (membru în echipa de cercetare).

Lucian Nastasă, Director proiect de cercetare exploratorie CNCS-UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-1089, pe tema “The Social Uses of Higher Education, Elite Change and Creativity in Romania. The Formation and Transformation of Educated and Ruling Clusters (1919-1949)” (2011-2014)

Mihaela Gligor, 2011-2013, Director al grantului PD cu titlul „The Intellectual Origins of anti-Semitism. Cultural Elements and Symbolic Representations in Interwar Romania”; cod proiect: PN-II-RU-PD-2011-3-0014; http://uefiscdi.gov.ro.

Sanda Maria Borsa, Between Propaganda and Repression: the Collectivization of the Romanian Agriculture and the Metamorphoses of the Rural World (1949-1962, Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române PN-II-RU-PD-2011-3-0030.

Attila Gabor Gabor, Europeanism and anti-authoritarianism of the Hungarian and Israelite minority political-economical elites, press, organizations from interwar Romania, Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, PN-II-RU-PD-2011-3-0238.

88

5.4. O manifestare ştiinţifică internaţională (congres, conferinţă, simpozion, şcoală de vară) organizată de institut/centru

20101. Simpozion internaţional România în cadrul sistemului internaţional interbelic.

Manifestarea s-a desfăşurat în cadrul Zilelor Academice Clujene, în vechiul sediu al Institutului, str. Napoca nr. 11, Sala Francisc Pall (Catedra de Istorie contemporană şi Relaţii internaţionale a Facultăţii de Istorie şi Filosofie) în data de 3 iunie 2010, orele 10.

2. Conferinţa ştiinţifică internaţională Recent Studies on Past and Present: Archaeology, History, Religion and Cutlure in Comparative Perspective-Manifestare desfăşurată în 21-22 octombrie 2010, orele 10, în Sala de Conferinţe a Institutului de Istorie „George Bariţiu, în cadrul POSDRU 89/1.5/61104 Beneficiar Academia Română – Titlu proiect Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate dezvoltare aşi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale Partener organizator – Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca

3. Conferinţa Dialogul intercultural şi integrarea socio-culturală. A prezentat E.S. Monsenior Domenico Mogavero, episcop de Mazara del Vallo, Preşedintele Centrului Mediteranean de Studii Interculturale. Manifestarea s-a desfăşurat în data de 21 octombrie 2010, orele 16, în Sala de Conferinţe a Institutului de Istorie „George Bariţiu” Co-organizatori: Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române şi Institutul de Studii Internaţionale al Universităţii „Babeş-Bolyai”

4. Conferinţa Internaţională Principatul Transilvaniei între mărire şi decădere (a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Manifestarea s-a desfăşurat în data de 22 noiembrie 2010, pe secţiuni, începând cu orele 9, comunicările fiind susţinute de către cercetători ai Institutului şi în special ai Colectivului de Istorie medievală - Susana Andea, Anton Dörner, Adinel Dincă - Veronica Turcuş - şi de profesori, istorici, cercetători din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, ai Direcţiei Judeţene Cluj a Arhivelor Naţionale, ai Muzeului de Istorie din Reşiţa şi ai Academiei Maghiare de Ştiinţe. Cuvântul de deschidere a fost rostit de Prof.dr. Nicolae Edroiu, directorul Institutului.

2011 5. Sesiune de comunicări ştiinţifice şi dezbateri Methods, Means and Aims in Socio-

Humanities, 25-27 noiembrie 2011, Roma Manifestarea s-a organizat în cadrul proiectului POSDRU 89/1.5/61104 - Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi imlementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală. Partener organizator – Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. S-au prezentat 26 de comunicări ştiinţifice. Institutul de Istorie „George Bariţiu” a fost reprezentat de prof.dr. Nicolae Edroiu, CSIII dr. Adinel Dincă, CSIII dr. Ottmar Traşcă.

2012 6. Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, Ecole des

Hautes Etudes des Sciences Sociales (EHESS) Paris, Paris, 2 aprilie 2012,Colocviul Internaţional „Espace impérial. Le Sud-Est européen entre Empires et Nations”

7. Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Simpozionul Internaţional „Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, ediţia 2012.

8. Conferinţa Internaţională „The Efficiency of Legal Norms”, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj, în colaborare cu: The Department of

89

Humanistic Research of the “George Bariţiu”Institute of History Cluj Branch of the Romanian Academy; The Romanian Institute for Human Rights; The Intellectual Property Rights Scientific Association; The Romanian Society of Authors and Publishers of Scientific Works; The Romanian Association of Penal Sciences; Institute of Administrative Science of Moldova, (Co-organizatori Narcisa Cozea, Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 23-24 martie 2012.

9. Conferinţa internaţională Un discipol al lui Mircea Eliade la Bibliotecă, la Biblioteca Metropolitană Bucureşti, invitat dr. Henry Pernet, (Co-organizator şi participant Mihaela Gligor), 29 martie 2012, Bucureşti.

10. Conferinţa internaţională cu titlul: Lasting Impressions: Mircea Eliade,la Biblioteca Central Universitară Bucureşti, invitat dr. Henry Pernet,. (Co-organizator şi participant Mihaela Gligor), 30 martie 2012, Bucureşti.

11. Seminarul Internaţional Mircea Eliade between the History of Religion and the Fall into the History, (Organizator şi participant Mihaela Gligor), Cluj-Napoca, 2 aprilie 2012.

12. Conferinţa internaţională A conversation about Mirecea Eliade and his legacy,la Biblioteca Metropolitană Bucureşti, invitat prof. dr. Douglas Allen, (Co-organizator şi participant Mihaela Gligor), 5 iunie 2012, Bucureşti.

90

5.5. O manifestare ştiinţifică naţională (congres, conferinţă, simpozion, şcoală de vară) organizată de institut/centru

20101. Sesiunea aniversativă Institutul de Istorie din Cluj la 90 de ai de la înfiinţare. 1920-2010.

Locul Institutului în cercetarea istorică din România. Manifestarea s-a desfăşurat în cadrul Zilelor Academice Clujene, în data de 2 iunie 2010, orele 10 în noul sediu al Institutului, str. Kogălniceanu nr. 12-14, Sala de Conferinţe.

2. Conferinţa ştiinţifică Nicolae Iorga – 70 de ani de la asasinare. Manifestare desfăşurată în 18 noiembrie 2010, orele 10, Sala de Conferinţe a Institutului de Istorie „George Bariţiu”. Cuvântul de deschidere a fost rostit de Prof.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului. Au prezentat comunicări Acad. Camil Mureşanu, Prof.dr. Vasile Puşcaş, CSI dr. Lucian Nastasă, CSIII dr. Veronica Turcuş, CSI dr. Cornel Sigmirean, Conf.dr. Marcela Sălăgean.

3. Simpozionul: Psihologia între provocări şi soluţii, în cadrul Zilelor Academice Clujene, 2 iunie 2010 (Organizator şi moderator Monica Albu).

4. Simpozionul: Semantica realităţii sociale, în cadrul Zilelor Academice Clujene, 3 iunie 2010 (Organizator: Silviu G. Totelecan, moderatori: Silviu G. Totelecan, Adrian T. Sîrbu).

5. Simpozionul: Noile coduri: aliniere formală a legislaţiei naţionale la legislaţia europeană?, în cadrul Zilelor Academice Clujene, 4 iunie 2010 (Organizatori şi moderatori: Silviu G. Totelecan , Narcisa Cozea).

6. Simpozionul: Cunoaştere, responsabiliotate şi interes în teoria şi practica socială, în cadrul Zilelor Academice Clujene, 4 iunie 2010 (Organizator şi moderator: Vasile Marian).

7. Masă rotundă: Din istoria ştiinţelor şi tehnicii, în cadrul Zilelor Academice Clujene, 2 iunie 2010, în colaborare cu C.R.I.F.S.T. Filiala Cluj-Napoca (Organizator şi moderator: Ionuţ Isac).

8. Masă rotundă: Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, în cadrul Zilelor Academice Clujene, 3 iunie 2010 (Organizator: Ionuţ Isac, moderatori: Ionuţ Isac, Virgil Ciomoş).

9. Masă rotundă: Dereglementare internă versus suprareglementare comunitară, în cadrul Zilelor Academice Clujene, 4 iunie 2010 (Organizatori şi moderatori Silviu G. Totelecan, Narcisa Cozea).

10. Masă rotundă: Recalibrări sistemice – dezagregări structurale la sfârşit de tranziţie, în cadrul Zilelor Academice Clujene, 4 iunie 2010 (Organizatori şi moderatori: Virgil Ciomoş, Silviu G. Totelecan, Adrian T. Sîrbu).

11. Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, ediţia a XIX-a, 19-20 noiembrie 2010, Cluj-Napoca, cu următoarele secţiuni: drept public, drept privat, economie, filozofie, psihologie, ştiinţele educaţiei, sociologie-antropologie-asistenţă socială (participanţi din: Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Târgu Mureş, Petroşani, Baia Mare, Sibiu şi Bălţi - Republica Moldova).

201112. Sesiune de comunicări ştiinţifice, 25 aprilie 2011, Cluj-Napoca, Manifestarea s-a

desfăşurat în Sala de Conferinţe a Institutului, în cadrul proiectului POSDRU 89/1.5/61104 - Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi imlementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală. Partener organizator – Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. S-au prezentat 20 de comunicări

91

ştiinţifice. Institutul de Istorie a fost reprezentat de prof.dr. Nicolae Edroiu, CSIII dr. Adinel Dincă, CSIII dr. Ottmar Traşcă.

13. Sesiune de comunicări ştiinţifice, 25-28 septembrie 2011, Bucureşti, Manifestarea s-a organizat în cadrul proiectului POSDRU 89/1.5/61104 - Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi imlementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală. Partener organizator – Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. S-au prezentat 80 de comunicări ştiinţifice. Institutul de Istorie „George Bariţiu” a fost reprezentat de prof.dr. Nicolae Edroiu, CSIII dr. Adinel Dincă, CSIII dr. Ottmar Traşcă.

14. Atelierul de lucru Paleografie aplicată. Sec. XVIII-XIX în Europa Centrală şi Răsăriteană Manifestarea s-a organizat în zilele de 22-23 noiembrie 2011, la sediul Institutului de Istorie „George Bariţiu” în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0064 cu titlul Armatele imperiale şi românii (1848-1849). Mărturii militare secrete din arhivele ruseşti şi austriece (dir. proiect CSII dr. Ela Cosma). Referatele au fost susţinute de prof.-dr. Nicolae Edroiu, acad. Ioan-Aurel Pop, prof.univ.dr. Mihai Răzvan Ungureanu, CSI dr. Ion Varta (Academia din Chişinău), SII dr. Ela Cosma, CSIII dr. Attila Varga, CSI dr. Dumitru Suciu, CSIII dr. Daniela Deteşan. S-a prezentat „Revista de Istorie Socială”, editată de Institutul Român de Studii Strategice din Iaşi.

15. Simpozion ştiinţific Centenar Mihail P. Dan şi Francisc Pall. Manifestarea s-a desfăşurat în Sala de Conferinţe a Institutului în 23 noiembrie 2011. Au prezentat comunicări: acad. Camil Mureşanu, CSI dr. Susana Andea, Prof.dr. Nicolae Edroiu, CSII dr. Lidia Gross.

16. Sesiune de comunicări ştiinţifice, 25 aprilie 2011, Cluj-Napoca. Manifestarea s-a desfăşurat în Sala de Conferinţe a Institutului, în cadrul proiectului POSDRU 89/1.5/61104 - Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi imlementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală. Partener organizator – Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. S-au prezentat 20 de comunicări ştiinţifice. Institutul de Istorie a fost reprezentat de prof.dr. Nicolae Edroiu, CSIII dr. Adinel Dincă, CSIII dr. Ottmar Traşcă.

17. Festivalul Namaste India, ediţia a III-a, organizat de Centrul Cultural „Rabindranath Tagore” în colaborare cu Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Bucureşti, 2 octombrie 2011, (Co-organizator Mihaela Gligor).

18. Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, ediţia a XX-a cu participare internaţională, 18-19 noiembrie 2011, Cluj-Napoca, cu următoarele secţiuni: drept, economie, filozofie, psihologie, ştiinţele educaţiei, sociologie-antropologie-asistenţă socială, (participanţi din: Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Târgu Mureş, Petroşani, Baia Mare, Sibiu, Bălţi şi Chişinău - Republica Moldova şi Israel).

201219. Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sectorul de Istorie medie, 30 noiembrie 2012,

Simpozion ştiinţific „Problemele editării documentelor medievale şi moderne”

20. Simpozionul: Carenţe legislative şi noi reglementări în drept, în cadrul Zilelor Academice Clujene, 25 mai 2012 (Organizator şi moderator: Narcisa Cozea).

21. Simpozionul: Psihologia între provocări şi soluţii, în cadrul Zilelor Academice Clujene, 25 mai 2012 (Organizator şi moderator Monica Albu).

22. Simpozionul: Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, în cadrul Zilelor Academice Clujene, 25 mai 2012 (Organizator şi moderator Ionuţ Isac)

92

23. Simpozionul: Praxis local în context global, în cadrul Zilelor Academice Clujene, 25 mai 2012 (Organizator şi moderator Silviu G. Totelecan,).

24. Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspecti, a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, , 12-13 octombrie 2012, Cluj-Napoca.

25. Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, ediţia a XXI-a cu participare internaţională, 16-17 noiembrie 2012, Cluj-Napoca.

6. Capacitatea de a dezvolta servicii, tehnologii, produse (10%) 6.1.

Raport privitor la „Identificarea teritoriilor care au aparţinut statului român în diferite perioade istorice” către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie la solicitarea nr. 26973/ANC/07.08.2012

93

7. Capacitatea de a pregăti superior tineri cercetători (prin doctorat, post-doctorat) (10%)

7.1. Institutul/centrul are dreptul de a organiza doctorate – DA7.2. Conducător de doctorat care lucrează în institut/centru

Nr. crt.

Numele Anul dobândirii calităţii

Nr. doctoranzi în stagiu*

Nr. doctoranzi care au susţinut public teza / titlu confirmat (2010-2012**)

1. Acad. Camil Mureşanu 1976 3 1/20102. m.c. Nicolae Edroiu 1990 12 1/2011; 2/20123. Susana Andea 2006 5 -4. Ioan Chindriş 2003 7 2/2011; 4/20125. Gheorghe Iancu 1996 10 3/2010; 1/20116. Stelian Mândruţ 2006 8 -7. Lucian Nastasă 2007 13 1/20128. Gelu Neamţu 2003 12 1/2010; 2/20129. Dumitru Suciu 2004 9 1/2010; 2/2011;

2/201210. Simion Retegan 1993 5 1/2010; 1/201211. Virgil Ciomoş 2009 11 2/2012 (susţinere)12 Vasile Puşcaş13 Ladislau Gyemant

7.3. Coordonator post-doctorat sau un expert pentru studii postdoctorale care lucrează în Institut/centru

Nicolae Edroiu - manager al proiectului POSDRU 61.104 Proiectul „Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale”, proiect finantat de    Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (derulat prin Institut)

Vasile Puşcaş - Expert POSDRU – 2007-2013, Proiect „Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale”, proiect finantat de    Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Ionuţ Isac, - membru (tutore bursieri) în cadrul grantului ID „Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri perspective”, contract de finanţare POSDRU/89/1.5/S/56815 (2010-2013), derulat de Academia Română, Filiala din Iaşi şi Universitatea de Nord din Baia Mare.

Lucian Năstasă, tutore

7.4. doctorand care lucrează în Institut/centru CS III drd. Marius Florea,

* la data de 30 august 2012** sustinere publica realizata in anul 2012/faza de derulare a confirmarii titlului de doctor; nr. pe 2012 inclus in col. “nr.doctoranzi in stagiu”.

94

CS III drd. Zoltán Salánki, CS III drd. Adrian Sîrbu.CS drd. Narcisa Cozea

11.5. bursier post-doctorat care lucrează în Institut/centru

1. Adinel Dincă - accesare prin concurs a unei burse individuale de cercetare posdoctorală în cadrul programului POSDRU ID 61104 în cadrul tematicii Istoria şi cultura germanilor pe teritoriul României (instituţii coordonatoare: Academia Română – Institul de Istorie „George Bariţiu”, Centrul de Studii Transilvane; Institul Federal pentru Istoria şi Cultura Germanilor din Europa Răsăriteană, Oldenburg, Germania) (aprobat 1 octombrie 2010)

2. Ottmar Traşcă - accesare prin concurs a unei burse individuale de cercetare posdoctorală în cadrul programului POSDRU 89/1.5/S/61104, în cadrul tematicii Istoria şi cultura germanilor pe teritoriul României (instituţii coordonatoare: Academia Română – Institul de Istorie „George Bariţiu”, Centrul de Studii Transilvane; Institul Federal pentru Istoria şi Cultura Germanilor din Europa Răsăriteană, Oldenburg, Germania)

3. Loránd Mádly, accesare prin concurs a unei burse individuale de cercetare posdoctorală de 12 luni în cadrul proiectului „Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală” (Contract POSDRU 89/1.5/S/61104), cu proiectul „Transilvania între centru şi periferie. Statutul unei ţări de coroană între diferitele regimuri politice, între anii 1849-1867”.

4. Marin Balog, accesare prin concurs a unei burse individuale de cercetare posdoctorală 2011-2012, Instituţia coordonatoare de tematică Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca. Tematica Centru- Periferie, Centralism, Regionalism şi/sau Subsidiaritate? Politica Habsburgilor în Transilvania în perioada 1850-1867. Tema individuală de cercetare Politicile Economice ale Vienei în Transilvania 1850-1867.

5. Codruţa Cuceu, Bursier postdoctoral (1 Aprilie 2011 - 31 Martie 2013) în cadrul Proiectului POSDRU/89/1.5/S/56815 Societatea Bazată pe Cunoaştere - cercetări, dezbateri, perspective, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Academia Română - Filiala Iaşi.

7.6. cercetător angajat în Institut/centru care a susţinut teza de doctorat în intervalul supus evaluării

1. Ottmar Tra şcă - confirmarea titlului de doctor în Istorie şi a distinctiei „Summa cum laudae” pentru teza de doctorat Relaţiile politico-militare româno-germane. Septembrie 1940-august 1944), (2010)

2. Lucia Faiciuc - confirmarea titlului de doctor în Psihologie, pentru teza de doctorat Dinamica reprezentărilor mintale în procesele raţionamentului deductiv. (2010)

3. Cuceu Codruţa - confirmarea titlului de doctor în Filosofie, pentru teza de doctorat Spaţiu public şi spaţiu privat. O perspectivă românească. (2010)

4. Mihaela Cosma – 18 octombrie 2012 – susţinere în şedinţă publică a tezei de doctorat Agenţiile consulare habsburgice şi revoluţiile paşoptiste din principatele danubiene (Moldova, Muntenia, Serbia) în vederea obţinerii celui de-al doilea titlu de doctor (2012)

95

8.1. Doctori în ştiinţe care lucrează în Institut / centrul de cercetare

Nr.crt. Numele Anul dobândirii titlului

1. M.C. NICOLAE EDROIU 19742. SUSANA ANDEA 19963. LIDIA GROSS 20044. VASILE RUS 20005. LADISLAU GYÉMANT 19826. REMUS CÂMPEANU 19997. ANTON DÖRNER 20008. MIHAELA COSMA 20009. DUMITRU SUCIU 198310. STELIAN MÂNDRUŢ 199211. DANIELA DETEŞAN 200712. IOSIF MARIN BALOG 200613. LORÁND MÁDLY 200814. GHEORGHE IANCU 197915. LUCIAN NASTASĂ 199616. VASILE PUŞCAŞ 199117. VERONICA TURCUŞ 2001/200218. MIRELA POPA-ANDREI 200519. MIRCEA REMUS BIRŢ 1998/200520. ATTILA VARGA 200621. ADINEL DINCĂ 200822. OTTMAR TRAŞCĂ 201023. ALBU MONICA 199924. BENEA CORINA 200225. CIOMOŞ VIRGIL 199826. CUCEU CODRUŢA-LIANA 201027. FAICIUC LUCIA-ELISABETA 201028. GEANGU ELENA 200829. GLIGOR VIORICA-MIHAELA 200630. ISAC IONUŢ-CONSTANTIN 199631. LOZINSKY FLORENŢA 200932. MARIAN VASILE 198033. NEGRU ANDREI 199534. PETCU MARIOARA 198535. TOTELECAN SILVIU-GABRIEL 2003

96

8.2. Un cercetător din Institut/centru membru în comitetele de redacţie ale unor reviste de specialitate internaţionale

Nr.crt. Numele Titlul revistei/editurii1. Ladislau Gyémánt Avotayom, Bergenfield, New Jersey2. Ladislau Gyémánt Journal for the Study of Religions

and Ideologies 3. Ladislau Gyémánt Berichte und Forschungen, Jahrbuch

des Instituts fur Kultur und Geschichte der Deutschen im ostlichen Europa

4. Lucian Nastasă History of Universities, Oxford University Press (din 2003) redactor pentru România

5. Vasile Puşcaş “ISIG Journal” (Gorizia, Italia)6. Vasile Puşcaş „Central European Political Review”

(Budapesta)7. Vasile Puşcaş „IUIES Journal” (Gorizia, Italia)8 Elena Geangu, Reviewer pentru Early Education

and Development journal9 Adrian Sîrbu Revista on-line La pensée libre

(www.lapenseelibre.org

8.3. Un cercetător din Institut/centru membru în comitetele de redacţie ale unor reviste de specialitate ale Academiei Române sau ale unor reviste din ţară recunoscute în domeniul de specialitate

Nicolae Edroiu, Colegiul de redacţie al revistei Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu”. Series Historica, redactor responsabil

Nicolae Edroiu, membru în Colegiul de redacţie al revistei „Caietele David Prodan” din Cluj-Napoca (din 1994);

Nicolae Edroiu, membru în Colegiul de redacţie al „Revistei de Arhivistică” editată de Asociaţia Arhiviştilor „David Prodan” din Cluj-Napoca (din 1995);

Nicolae Edroiu, Redactor al Buletinului Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca (I-II, 1995-1996 –);

Nicolae Edroiu, membru în Colegiul de onoare al revistei „Crişana. Antiqua et Mediaevalia” din Oradea (I, 2000 –);

Nicolae Edroiu, membru în Colegiul de redacţie al revistei „Acta Musei Napocensis”, Cluj-Napoca (din 2007);

Nicolae Edroiu, membru în Colegiul de redacţie al revistei „Acta Musei Porolissensis”, Zalău (din 2006);

Susana Andea, Membru în Colegiul de redacţie al revistei Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu”. Series Historica

Ladislau Gyémánt , Redactor şef al revistei Studia Judaica [B] Ladislau Gyémánt , Redactor responsabil al revistei Studia Europaea (B) Ela Cosma, membră a colegiului de redacţie al Revistei de Istorie Socială, director

Mihai-Răzvan Ungureanu, Iaşi-Bucureşti (2010)

97

Lucian Nastasă, Membru în Colegiul de redacţie al revistei Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu”. Series Historica (secretar ştiinţific de redacţie)

Lucian Nastasă, Membru în comitetul redacţional al revistei Altera, Tg. Mureş (din 2005) Lucian Nastasă, Membru în consiliul ştiinţific al Publicaţiei Partide politice şi

minorităţi naţionale din România în secolul XX (Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga”, din 2009).

Lucian Nastasă, Membru în Bordul Ştiinţific al Editurii International Book Access, Cluj (din 2008).

Vasile Puşcaş, membru în comitetul ştiinţific editorial Central European Issues" (Bucureşti)

Vasile Puşcaş, membru în comitetul ştiinţific editorial "Dosarele istoriei" (Bucureşti) Vasile Puşcaş, membru în comitetul ştiinţific editorial “Eastern Journal of European

Studies”, Centre for European Studies, Universitatea „Al. Ioan Cuza”, Iaşi Vasile Puşcaş, membru în comitetul ştiinţific editorial Foreign Policy - Romania” Vasile Puşcaş, membru în comitetul ştiinţific editorial „Revista de Studii Politice şi

Relaţii Internaţionale” (Bucureşti) Stelian Mândruţ, Membru în colegiul de redacţie al revistei “Memorial 1989” din

Timişoara. Stelian Mândruţ, Membru în colegiul de redacţie (Istorie) al revistei “Philobiblon”,

editată de către Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. Mirela Popa Andrei, Membră în colegiul de redacţie al revistei Arhiva Someşană Lucian Nastasă, Membru în consiliul ştiinţific al Publicaţiei Partide politice şi

minorităţi naţionale din România în secolul XX (Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga”, din 2009).

Lucian Nastasă, Membru în „International Advisory Board” al “Revistei Arhivelor” din Bucureşti (din 2007).

Lucian Nastasă, Membru în Bordul Ştiinţific al Editurii International Book Access, Cluj (din 2008).

Vasile Puşcaş, “Eurolimes” (Oradea) Marin Balog, Membru în colegiul de redacţie al revistei Romanian Journal of Financial

and Banking History, Oradea. Stelian Mândruţ, Referent de specialitate al publicaţiei Caietele Nicolae Iorga, I/2008-,

editată de Casa Memorială „Nicolae Iorga” din Botoşani. Susana Andea, Referent de specialitate la volumul . Udalosti 23. augusta 1944 v

Rumunsku a Slovenské Národné Povstanie z 29 augusta 1944 (Ich vplyv na oslobodenie Rumunská Slovenska na ukončenie druhej svetovej vojny / evenimentele de la 23 august 1944 din România şi Insurecţia Naţinală Slovacă din 29 august 1944. Consecinţele lor asupra eliberării României şi Slovaciei şi a sfârşitului celui de al doilea război mondial. Lucrările celei de a IX-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovace (Alba Iulia, 19-23 septembrie 2011). Alcătuit de Nicolae Edroiu, Eva Mârza, Marek Syrný, Banská Bystrica (Slovacia)

Lidia Gross, Colaborator la grantul Lexikon yur deutschen Literatur des Mittelalters in Rumanien und Ungarn, Hrssg. Von Cora DietlGiessen, Berlin, Edit. Academiei; proiect coordonat de prof.dr. Cristoph Fasbender, Universitatea din Chemnitz, Germania

Lidia Gross, referent ştiinţific la „Studia Unviersitatis Babeş-Bolyai”. Series Historica Loránd Mádly, Membru în proiectul interdisciplinar de cercetare FWF P23975: Von der

Schatzsuche zur Archäologie: Die Wiederentdeckung der Hauptstadt des Dakerreiches Sarmizegetusa Regia in Siebenbürgen unter Kaiser Franz II./I., beneficiar Universitatea Viena, perioada de derulare noiembrie 2011-octombrie 2014 (prelucrarea documentaţiei de epocă în limbile germană, maghiară, latină).

98

Albu Monica, membru în comitetul de redacţie al revistei Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca. Series Humanistica

Virgil Ciomoş, membru în comitetul de redacţie al revistei Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca. Series Humanistica

Virgil Ciomoş, membru în comitetul de redacţie al revistei Studia Phaenomenologica, cotată ISI

Codruţa Cuceu, redactor al Journal for the Study of Religions and Ideologies, http://www.JSRI.ro, Master Journal List.

Elena Geangu, Ad-hoc reviewer pentru Cognitie, Creier, Comportament/Cognition, Brain, Behavior journal.

Mihaela Gligor, Redactor şef al revistei The International Journal on Humanistic Ideology, Cluj-Napoca, Cluj University Press.

Mihaela Gligor, Manuscript-editor: Logos Architekton, Journal of Logic and Philosophy of Science, Cluj-Napoca, Cluj University Press.

Ionuţ Isac, membru în comitetul de redacţie al revistei Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca. Series Humanistica .

Ionuţ Isac, redactor-colaborator al Revistei de Filosofie şi Literatură Târnava, Tg-Mureş (din 2001); şef de department.

Ionuţ Isac, membru în colectivul de redacţie al Revistei Paideia. Ionuţ Isac, Membru în colegiul consultativ al Analelor Universităţii «Ştefan cel Mare»

din Suceava, Seria Filosofie şi Discipline Socio-Umane. Vasile Marian, secretar de redacţie al revistei Anuarul Institutului de Istorie „George

Bariţ” din Cluj-Napoca. Series Humanistica. Vasile Marian, membru în comitetul de redacţie al revistei Analele Facultăţii de Ştiinţe

Economice din Cluj-Napoca a UCDC. Andrei Negru, membru în comitetul de redacţie al revistei Anuarul Institutului de

Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca. Series Humanistica. Andrei Negru, membru în Consiliul redacţional al revistei Phylobiblon editată de BCU

Cluj-Napoca (categ. B – CNCS şi BDI - CEEOL). Adrian Sîrbu, redactor al Revistei de artă contemporană şi teorie critică IDEA

artă+societate. Silviu G. Totelecan, membru în comitetul de redacţie al revistei Anuarul Institutului de

Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca. Series Humanistica. Silviu G. Totelecan, redactor şef adj. al revistei The International Journal on

Humanistic Ideology, Cluj-Napoca, Cluj University Press,

8.4 . Un cercetător din Institut/centru membru al Academiei Române

Acad. Camil Mureşanu – membru al Academiei Române Nicolae Edroiu – membru corespondent al Academiei Române (1999)

8.5. Un cercetător din institut/centru deţinător al titlului doctor honoris causa

Acad. Camil Mureşanu –Doctor Honoris Causa Vasile Puşcaş - Doctor Honoris Causa, Universitatea din Oradea

99

8.6. Un cercetător din Institut/centru membru de onoare al unei societăţi ştiinţifice naţionale/internaţionale

Nicolae Edroiu - Membru de onoare al Asociaţiei Arheologilor din Republica Moldova (1996)

8.7. Un cercetător din Institut/centru membru în conducerea unor organizaţii internaţionale de specialitate

Nicolae Edroiu, Preşedintele Părţii Române în Comisia Mixtă de Istorie Româno-Slovacă care funcţionează în baza acordurilor de colaborare interacademică între Academia Română şi Academia Slovacă de Ştiinţe

Nicolae Edroiu, Preşedintele Părţii Române în Comisia Mixtă de Istorie Româno-Ungară care funcţionează în baza acordurilor de colaborare interacademică între Academia Română şi Academia Maghiară de Ştiinţe

Remus Câmpeanu, Secretar al Părţii române din cadrul Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungare

Vasile Puşcaş, Preşedinte al Comitetului Ştiinţific al ISIG- Gorizia-Trieste Virgil Ciomoş, membru al Comitetului „Droits fondamentaux” al Agenţiei

Universitare a Francofoniei (AUF), expert pentru Europa Centrală şi Orientală

8.8. Un cercetător din Institut/centru membru al unor organizaţii internaţionale de specialitate

Nicolae Edroiu, Membru în Consiliul ştiinţific al Institutului pentru Cultura Românilor din Voivodina (Zrenianin-Serbia, din 2008).

Ladislau Gyémánt , Membru fondator al Institutului Academic de Genealogie Evreiască din Ierusalim

Ladislau Gyémánt , Membru al Jewish Genealogical Society New York Ladislau Gyémánt, Membru al Centrului Juifs, Armeniens, Chretiens Orientales din

cadrul Universităţii Paul Valery din Montpellier (Franţa) Ladislau Gyémánt, Membru al Association of Professional Genealogists, SUA Ladislau Gyémánt, Membru al Secţiei pentru România a organizaţiei Arbeitskreis

für siebenbürgische Landeskunde (Gundelsheim-Germania) Iosif Marin Balog, Membru în organizaţia internaţională H-net: Humanities and

Social Sciences Online, network Habsburg http://www.h-net.org/lists Iosif Marin Balog, Membru în proiectul internaţional K.u.K Archiv, Mitteleuropa

wie es einmal war - aktuell zur EU-Erweiterung - eine einmalige Bild-Text-Dokumentation über die k.u.k.-Monarchie, detalii la http://www.archiv-verlag.at/index2.html?/inhalte/produkte/kuk-archiv/kuk-archiv.html; documentarist pentru secţiunea Siebenbürgen /Transilvania, în anul 2010 am contribuit cu un text.

Remus Câmpeanu, Membru al Romanian Association for American Studies Remus Câmpeanu, Membru al European Association for American Studies Lidia Gross, Colaborator la grantul Lexikon yur deutschen Literatur des Mittelalters

in Rumanien und Ungarn, Hrssg. Von Cora DietlGiessen, Berlin, Edit. Academiei; proiect coordonat de prof.dr. Cristoph Fasbender, Universitatea din Chemnitz, Germania.

Attila Varga, Colaborator extern al Editurii Naţionale Maghiare din Budapesta în probleme de istorie modernă

100

Daniela Deteşan, membru în Comisia Internaţională de Demografie Istorică Daniela Deteşan, membru in societatea PATRINUS de istoria sociala si culturala a

botezului si nasitului, fondata de Vincent Gourdon (Centre Roland Mousnier, Paris) si Guido Alfani (Bocconi University, Milano);

Lorand Madly, Membru al “Verein für Siebenbürgische Landeskunde” (Asociaţia de Studii Transilvane) (din 2006);

Vasile Puşcaş, membru în board-ul Academia de Ştiinţe Politice, New York Vasile Puşcaş, membru în board-ul Consiliul Guvernatorilor IUIES-Gorizia/Trieste Vasile Puşcaş, membru în board-ul Comitetul Ştiinţific al ISIG- Gorizia-Trieste Vasile Puşcaş, membru în board-ul Institutul European, Florenţa Vasile Puşcaş, membru în board-ul Institutul pentru Diplomaţie Culturală, Berlin Ottmar Traşcă, Membru (din 17.09.2011) al Kommission für Geschichte und Kultur

der Deutschen in Südosteuropa-Comisia pentru istoria şi cultura germanilor din sud-estul Europei.

Virgil Ciomoş, membru corespondent al Societăţii de Filosofie din Toulouse 1992 Elena Geangu, membru al International Society for Infant Studies (ISIS) 2005 Elena Geangu, membru al Jean Piaget Society Meeting, 2007 Marius Florea, full individual member în European Forum for Victim-Offender

Mediation and Restorative Justice, Leuven, Belgium. Silviu G. Totelecan, membru al European Association of Social Anthropologists

(EASA) Silviu G. Totelecan, membru al European Society for Rural Sociology (ESRS) Silviu G. Totelecan, membru al The International Association for Southeast

European Anthropology (InASEA) Silviu G. Totelecan, membru in “Groupe de Bruges”, Independent think tank on

European agriculture and rural development

8.9 Un cercetător din Institut/centru membru în conducerea unor organizaţii sau asociaţii naţionale de specialitate

Nicolae Edroiu, Preşedintele Filialei Cluj a Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române (1995)

Nicolae Edroiu, Membru al Asociaţiei Arheologilor Medievişti din România, (1996) Nicolae Edroiu, Vicepreşedinte al Societăţii Române de Vexilologie (SRV)(1997) Nicolae Edroiu, Preşedintele Biroului Zonal Cluj al Comisiei Naţionale de Heraldică

(2003) Nicolae Edroiu, membru fondator al Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din

România, Bucureşti (din 1969); Nicolae Edroiu, Membru fondator al Asociaţiei Arheologilor Medievişti din

România, Cluj-Napoca (1996); Nicolae Edroiu, Membru fondator al Fundaţiei „Ars Transilvaniae” – România

(Cluj-Napoca, 1996); Nicolae Edroiu, Membru fondator al Fundaţiei „Ioan Lupaş” din România

(Cluj-Napoca, 1996); Nicolae Edroiu, Membru al Comisiei Naţionale de Istorie Ecleziastică Comparată

(din 2001). Nicolae Edroiu, Membru fondator al Fundaţiei „Emanoil Gojdu” din România

(Sibiu, 1997); vicepreşedinte al acesteia din 2001; Nicolae Edroiu, Membru fondator al Fundaţiei Culturale „General Berthelot” din

România (Cluj-Napoca, 1997);

101

Nicolae Edroiu, Membru fondator al Asociaţiei pentru Relaţii Culturale între România şi Italia (APCRI) din Cluj-Napoca (1998);

Nicolae Edroiu, Membru în Consiliul Ştiinţific al Muzeului Carpaţilor Răsăriteni – Sfântu Gheorghe;

Ladislau Gyémánt , Membru al Consiliului ştiinţific al Institutului Elie Wiesel din Bucureşti

Ladislau Gyémánt, Membru al Comitetului Naţional al Istoricilor din România; Ladislau Gyémánt, Membru al Consiliului ştiinţific al Centrului de cercetare a

istoriei evreilor din România al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România Ladislau Gyémánt, Membru fondator al Asociaţiei de prietenie româno-israeliene

din România. Ladislau Gyémánt, Vicepreşedinte al Societăţii Dialog, Bucureşti Iosif Marin Balog, Membru în Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde, secţia

română, Sibiu. Remus Câmpeanu, Vicepreşedinte al Asociaţiei Cercetătorilor Istoriei Bisericii

Greco-Catolice din România, responsabilul Departamentului de cercetare al asociaţiei.

Susana Andea, Membru fondator a Asociaţiei Arhiviştilor „David Prodan” Cluj-Napoca

Mirela Popa-Andrei, membră a Institutului de Istorie Ecleziastică al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca;

Lucian Nastasă, Membru în Bordul Ştiinţific al Editurii International Book Access, Cluj (din 2008).

Lucian Nastasă, Membru în Bordul Ştiinţific al Centrului de Excelenţă în Studii Istorice şi Social-Politice al Universităţii de Vest din Timişoara.

Lucian Nastasă-Kovács, Membru al Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală din Cluj (din 2000); coordonator al proiectelor de cercetare în domeniul istoriei şi sociologiei.

Attila Varga, Membru în asociaţia „Patrimonium Transylvanicum” din Cluj-Napoca Ela Cosma, membră a Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, secţia

România Anton Dörner, membru în „Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde” Lidia Gross, membră în „Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde” Lidia Gross, membră în Comisia de Istorie a oraşelor Stelian Mândruţ, membru în „Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde” Vasile Puşcaş, Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale Vasile Puşcaş, Comisia de Istorie a Relaţiilor Internaţionale Vasile Puşcaş, Comisia de Istorie Militară Vasile Puşcaş, Comitetul de Conducere, Institutul European din România, Bucureşti Vasile Puşcaş, Societatea Română de Drept European Vasile Puşcaş, Societatea Istoricilor Români Ottmar Traşcă, Membru al Centrului de Istorie a Relaţiilor Internaţionale a

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (din aprilie 2011). Vasile Rus, director al Centrului de Studii Antice și Tardoantice, CODEX, UBB Vasile Rus, membru al Institutului Institutul de limbi, literaturi şi culturi antice şi

medievale TRADITIO, UBB Virgil Ciomoş, membru fondator şi primul preşedinte al Societăţii Române de

Fenomenologie Silviu G. Totelecan, membru al comitetului de conducere al Asociaţiei Sociologilor

din România (ASR) 2012

102

8.10. Un premiu al Academiei Române

Vasile Puşcaş, Premiul de Excelenţă a Academiei Române pentru cercetări în istoria contemporană (2010)

Attila Varga, Premiul „G. Bariţiu” al Academiei Române pe anul 2010 pentru lucrarea Biserică, Stat şi Francmasonerie în Banat şi Ungaria.

Anton Dorner decembrie 2011 - Premiul „George Bariţiu” al Academiei Române pentru lucrarea Reformismul austriac şi administraţia din Transilvania în secolul al XVIII, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2009, 408 p.

Varga Attila, Premiul „G. Bariţiu” al Academiei Române pe anul 2010 pentru lucrarea Biserică, Stat şi Francmasonerie în Banat şi Ungaria.

Lucia Faiciuc, 2012 Premiul „Mircea Florian” al Academiei Române pentru lucrarea Abordarea dinamică a proceselor cognitive superioare, Cluj-Napoca, Edit Argonaut, 2008, 499 p.

8.11. Un premiu (distincţie) al unei societăţi ştiinţifice internaţionale obţinut printr-un proces de selecţie

2012 – Lucian Nastasa Kovacs – Premiul Rudich Prize (Israel)

8.12. Un premiu (distincţie) al unei societăţi ştiinţifice naţionale obţinut printr-un proces de selecţie 2010

Nicolae Edroiu, Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de „Ofiţer” conferit de Preşedintele României (2010)

Vasile Puşcaş, Premiul de Excelenţă pentru Istorie al Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2010)

Vasile Puşcaş, Premiul de Excelenţă pentru Istorie al Universităţii « Babeş-Bolyai » Cluj-Napoca

Ottmar Traşcă, Premiul „Grigore Gafencu” oferit de Fundaţia culturală Magazin Istoric pentru volumul „România-Republica Federală Germania. Începutul relaţiilor diplomatice. 1966-1967”. Bucureşti, 2009, 498 p. (editori Ottmar Traşcă, Dumitru Preda şi Claudiu Florian).

2011 Ladislau Gyémánt, Medalia Universităţii „Babeş-Bolyai” pe anul 2011 Vasile Puşcaş, Premiul Universităţii „Babeş-Bolyai” pe anul 2011

103