20
1 Panelul 2 Reforma administrativ-teritorială în contextul descentralizării. Descentralizarea financiară. Modernizarea serviciilor publice locale. Chișinău 23 septembrie 2016 Prezentare Ion Iaconi Ministerul Finanțelor Academia de Administrare Publică

Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

1

Panelul 2Reforma administrativ-teritorială în contextul descentralizării. Descentralizarea financiară.

Modernizarea serviciilor publice locale.

Chișinău23 septembrie 2016

Prezentare Ion IaconiMinisterul Finanțelor

Academia de Administrare Publică

Page 2: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

DESCENTRALIZAREA – o poveste fără de sfârșit

2

Page 3: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

Procesul de descentralizare cuprinde, deasemenea, și modificări în sfera finanțăriiunităților administrativ-teritoriale (UAT).Scopul de bază constă în:1) consolidarea autonomiei financiare a UAT,

2) creșterea stabilității bazei de venituri,3) creșterea presiunii asupra utilizării mai

eficiente a veniturilor proprii și asigurarea

interconexiunii dintre volumul și calitatea

serviciilor prestate de APL cu povara fiscalăasupra populației

3

Page 4: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat)

• Consolidarea autonomiei financiare aadministrațiilor locale

• Definirea veniturilor fiscale proprii(competență deplină sau parțială)

• Definirea unor reguli clare cu privire latransferurile de la bugetul de stat

• Transparență și stabilitate în finanțareaadministrațiilor locale

4

Page 5: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

Structura veniturilor bugetului local (nivel I)

1) Venituri generale

• Venituri proprii

• Defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor fizice (IVPF)

• Transferuri de la bugetul de stat

• Granturi pentru susținerea bugetului

2) Venituri colectate

3) Granturi pentru proiecte finanțate din surse externe

5

Page 6: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

Venituri proprii ale administrațiilor locale de nivelul I

• Impozitul pe bunurile imobiliare

• Taxe locale

• Taxa pentru patenta de întreprinzător

• Impozitul privat

• Încasări din arenda terenurilor și locațiuneabunurilor proprietate a UAT

• Alte venituri

• Cota de la impozitul pe venitul persoanelorfizice (IVPF)

6

Page 7: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

7

7,26,7 6,7

6,2

19,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2011 2012 2013 2014* 2015

Nivelul descentralizării (ponderea veniturilor fiscale în total cheltuieli)

Nivelul descentralizarii (ponderea veniturilor fiscale in total cheltuieli)

Page 8: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

Nivelul descentralizării sub aspect teritorial (nivel I fără orașe reședință) în 2015 (ponderea veniturilor fiscale în total cheltuieli)

8

24,3

17,5

22,6

13,4

25,225,3

14,015,0

17,817,317,4

21,2

24,2

17,7

22,2

19,4

28,7

20,6

13,612,3

14,4

10,6

23,7

15,714,6

23,0

14,7

19,7

15,9

12,8

18,6

23,2

13,415,3

17,2

20,318,6

0

5

10

15

20

25

30

Page 9: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

Capacitatea administrativă sub aspect teritorial (nivel I fără orașe reședință) în 2015 (ponderea cheltuielilor

administrative în venituri proprii)

9

35,1

132,2

73,5

102,2

87,879,3

125,4132,3

108,899,0

78,8

108,3

81,6

68,0

97,195,797,094,4

106,996,1

142,0

177,0

103,3

120,9

160,7

93,2100,7

132,6

115,4

149,5

80,9

69,3

158,5

125,4

66,072,1

92,4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Page 10: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

Structura veniturilor bugetelor locale de nivel I (1)

10

6,44,4 3,3

10,2

67,1

4,1

0,0

4,6

impozit pe proprietate

taxe locale

alte taxe, impozite și încasări

IVPF

transferuri

mijloace speciale

fonduri speciale

granturi

Page 11: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

Structura veniturilor bugetelor locale de nivel I (2)

11

6,44,4

3,3

10,2

12,1

1,1

38,5

15,3

4,1 0,0

4,6

impozit pe proprietate taxe locale

alte taxe, impozite și încasări IVPF

transferuri cu destinație generală transferuri din fondul de compensare

transferuri cu destinație specială pentru învățământ alte transferuri

mijloace speciale fonduri speciale

granturi

Page 12: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

Structura cheltuielilor bugetelor locale în 2015 (ambele nivele)

12

54,7

8,3

7,7

7,4

7,0

6,2

8,7

învațământ

gospodăria comunală

asistența socială

transport

aparat

cultura

alte cheltuieli

Page 13: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

Structura deficitului public (% in volumul total al cheltuielilor)

13

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

2012 2013 2014 2015

Bugetul public national Bugetele locale

Page 14: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

Structura deficitului public (% in PIB)

14

-2,4

-2,1

-1,8

-1,5

-1,2

-0,9

-0,6

-0,3

2,22E-15

2012 2013 2014 2015

Bugetul public national Bugetele locale

Page 15: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

Deficitul la nivelul bugetelor locale (mii lei)

15

-500.000

-450.000

-400.000

-350.000

-300.000

-250.000

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

0

2012 2013 2014 2015

Total deficit/excedent nivel I nivel II

Page 16: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

Art.15 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181

din 25.07.2014 stabilește ținta de deficit pe BPN către 2018 să nu

depășească 2,5% din PIB.Pentru bugetele locale, care ar fi

regulile/pîrghiile privitor la nivelul deficitului acestora?

16

Page 17: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

Teme de discuții (1)

• Care opțiuni sînt mai plauzibile pentru

Moldova:

- autonomie financiară lărgită versus

echilibrare pe orizontală;

- reguli de alocare stabile și previzibile versus

flexibilitate necesară adaptării la realitățile

economice schimbătoare

17

Page 18: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

Teme de discuții (2)

• Este necesar de control intern în cadrul UAT? (ex: Slovacia – controlor subordonat consiliului pe un mandat de 6 ani)

• Este necesară în Moldova o lege privind insolvența UAT (bugetelor locale)?

• Este nevoie de a stabili un plafon al îndatorării UAT (bugetului local)?

18

Page 19: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

1)Necesitatea respectării principiilor trasate în SND(reguli și norme de bună practică) în

contextul reformei teritoriale 2)Necesitatea asigurării unui nivel înalt de

transparență:- între administrația centrală și cea locală (criterii clare și previzibile privind calculul transferurilor,

cotelor defalcărilor etc.)- între administrația locală și locuitori

(responsabilizare în fața publicului privind cheltuirea banului public, performanțe atinse

etc.)19

Page 20: Academia de Administrare Publică...Scopurile descentralizării fiscale (mai simplificat) •Consolidarea autonomiei financiare a administrațiilorlocale •Definirea veniturilor fiscale

Mulțumesc pentru atenție

20