Click here to load reader

ABDULLAH PRESIDEN ANGKASA PROGRAM GENTA PUISI … fileSaya mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Penyair Malaysia (PENYAIR) kerana sudi bekerjasama . 5 dalam menjayakan GENTA PUISI

 • View
  18

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ABDULLAH PRESIDEN ANGKASA PROGRAM GENTA PUISI … fileSaya mengucapkan terima kasih kepada Persatuan...

 • 1

  TEKS UCAPAN

  YBHG. DATO’ ABDUL FATTAH

  ABDULLAH

  PRESIDEN ANGKASA

  PROGRAM GENTA PUISI KOPERASI

  ANJURAN ANGKASA DENGAN

  KERJASAMA PERSATUAN PENYAIR

 • 2

  MALAYSIA

  9 OKTOBER 2018 (SELASA)

  2.30 PETANG

  AUDITORIUM ANGKASA, WISMA

  UNGKU A. AZIZ

  Bismillahirrahmanirrahim

 • 3

  Assalamualaikum Warahmatullahi

  Wabarakatuh

  (SALUTASI)

  1. Alhamdulillah bersyukur kita

  kehadrat Ilahi atas limpah

  kurniaNya kita untuk bersama-sama

 • 4

  pada petang ini dalam MAJLIS

  GENTA PUISI KOPERASI ANJURAN

  ANGKASA DENGAN KERJASAMA

  PERSATUAN PENYAIR MALAYSIA.

  2. Saya mengucapkan terima kasih

  kepada Persatuan Penyair Malaysia

  (PENYAIR) kerana sudi bekerjasama

 • 5

  dalam menjayakan GENTA PUISI ini.

  Program yang julung kali diadakan

  ini bertujuan untuk meraikan

  pemerkasaan seni dan sastera serta

  memperkukuh elemen semangat

  kerjasama dikalangan masyarakat

  yang juga merupakan element eras

  dalam institusi koperasi.

 • 6

  3. Diharapkan program seumpama

  ini akan dapat menjadi wadah

  dalam memperkasa kesusasteraan

  dan mempamerkan jati diri serta

  menyuburkan salah satu bidang

  seni kita semua.

 • 7

  Hadirin yang saya hormati sekalian,

  4. Tentu ada pihak yang tertanya-

  tanya mengenai apakah kaitan

  seni dan kesusasteraan dengan

  institusi koperasi. Dalam

  masyarakat kita pemupukkan

  budaya kebanyakannya

 • 8

  dikembang dan diperkukuh melalui

  seni dan sastera. Masyarakat kita

  sememangnya memberi perhatian

  kepada seni sastera seperti pantun,

  sajak, gurindam dan seumpanya

  untuk menanam elemen jati diri

  yang dapat melahirkan budaya.

 • 9

  5. Suka saya mengambil contoh di

  Jepun yang maju dengan Gerakan

  Koperasinya turut memberi

  perhatian kepada ‘HAIKU’ yang

  merupakan puisi dalam

  masyarakat Jepun. Penerbit

  pelbagai majalah dan buku

  berkaitan koperasi iaitu IA-IENO-

 • 10

  IKARI juga turut menyiarkan HAIKU

  ini dalam penerbitan pelbagai

  majalah mereka yang diedarkan

  kepada ahli koperasi dan

  masyarakat setempat.

  6. Ini membuktikan golongan

  sasterawan sememangnya

  memainkan peranan penting

 • 11

  dalam membina pembangunan

  negara dan membentuk pemikiran

  masyarakat. Masyarakat penggiat

  seni ini menyumbang kepada

  pembangunan seni budaya

  negara dengan mengajak banyak

  rakyat berkongsi segala hasil seni

  mereka dengan hasrat dan aspirasi

 • 12

  untuk memupuk nilai –nilai murni

  bagi mengharmonikan kehidupan

  masyarakat .

  7. Peranan masyarakat penggiat

  seni ini juga sama seperti profesyen

  lain, misalnya doktor, peguam atau

  ahli sains yang apabila

 • 13

  menghasilkan karya, mereka dapat

  mengembang dan menerapkan

  nilai-nilai keilmuan serta

  memperkasa aspek kemanusiaan

  yang boleh dihayati menerusi hasil

  seni sastera.

 • 14

  8. Budi dan bahasa bukan hanya

  menyentuh pada sistem linguistik

  malah merangkumi sistem budaya

  dan adat sesuatu bangsa. Cara kita

  menggunakan bahasa akan

  mempamerkan kelaku budaya dan

  ia juga mencerminkan taraf sosial

  pada masyarakat.

 • 15

  9. Maka tidak hairanlah, di negara-

  negara maju, misalnya seni sastera

  menjadi satu komponen penting

  untuk mengimbangi tuntutan

  mental dan fizikal, pembangunan

  pemikiran, nilai insaniah dan

  pembentukan sahsiah. Dalam

 • 16

  dunia yang mengalami perubahan

  yang dinamik, kita tidak boleh

  membiarkan seni dan

  kesusasteraan tenggelam dalam

  arus kemajuan teknologi. Seni

  sastera perlu diperhebatkan kerana

  inilah faktor yang menyuntik nilai-

  nilai peradaban serta elemen yang

 • 17

  dapat mengembangkan nilai-nilai

  budaya.

  Hadirin yang saya hormati sekalian,

  10. Sebagai badan Apeks koperasi

  negara yang menaungi hampir

 • 18

  14,000 koperasi, ANGKASA sentiasa

  merebut peluang untuk meneroka

  pasaran baharu dengan

  mempelbagaikan produk dan

  menyediakan peluang perniagaan

  baharu untuk anggota koperasi

  terutama golongan muda. Jika ada

  kesungguhan, berkemungkinan

 • 19

  besar juga hasil seni dan sastera

  boleh digembleng oleh koperasi

  untuk dipasarkan kepada khalayak

  sama ada dalam dan luar negara.

  11. Dalam menterjemahkan usaha

  ini, ANGKASA sentiasa berpegang

  kepada tujuh prinsip yang diterima

 • 20

  koperasi diseluruh dunia iaitu:-

  keanggotaan sukarela dan

  terbuka; kawalan demokratik oleh

  anggota; penglibatan ekonomi

  oleh anggota; autonomi dan

  kebebasan; pendidikan, latihan

  dan maklumat; kerjasama antara

  koperasi; dan prihatin terhadap

 • 21

  masyarakat. Pemahaman

  terhadap prinsip koperasi juga akan

  dapat memberi dorongan dan idea

  kepada penggiat seni untuk

  menghasilkan karya

  mereka.Terapkanlah nilai-nilai murni

  koperasi dalam hasil seni sastera

  agar masyarakat boleh

 • 22

  menghayati dan mengamalkan

  nilai-nilai baik dalam kehidupan.

  Hadirin yang saya hormati sekalian,

  12. Melalui penganjuran program

  ini, adalah diharapkan agar seni

  sastera dapat mencuri perhatian

  masyarakat, dihayati dan

 • 23

  diamalkan oleh segenap lapisan

  masyarakat. Lagu-lagu rakyat

  misalnya dinyanyi dan dihayati oleh

  anak-anak dan golongan muda

  untuk menanamkan nilai-nilai murni

  pembentukan insan yang baik dan

  berguna serta mengikut nilai

  budaya yang positif. Genta Puisi

 • 24

  Koperasi ini juga dianjurkan dengan

  harapan kita semua dapat

  meningkatkan martabat khazanah

  bahasa dan budaya.

  13. Saya juga mengucapkan terima

  kasih kerana masa yang diluangkan

  para penggiat seni yang hadir

 • 25

  bersama-sama dengan para

  koperator pada majlis ini yang

  bukan saja untuk menyaksikan

  persembahan tetapi diharapkan

  dapat menghargai perjuangan seni

  oleh para karyawan seni.

 • 26

  14. Semoga melalui program ini,

  sastera khususnya puisi berupaya

  menjadi wadah yang dapat

  menggabungkan kekuatan

  intelektual dan emosi dalam

  menajukan negara untuk menuju

  kemajuan akal budi serta material.

 • 27

  15. Terima kasih dan sekalung

  tahniah kepada Bahagian

  Komunikasi Korporat, petugas

  ANGKASA dan Persatuan Penyair

  Malaysia kerana berusaha

  menjayakan program ini.

 • 28

  16. Sebelum saya akhiri ucapan,

  izinkan saya untuk membacakan

  sebuah sajak yang diilhamkan oleh

  Presiden ANGKASA, Dato' Abdul

  Fattah Abdullah yang bertajuk

  CINTA NEGARA KE LANGIT

  ANGKASA.

 • 29

  Satu untuk semua

  Semua untuk satu

  Kukuh erat bekerjasama

  Ganding bahu terus bersatu

  Cinta ke langit Angkasa.

  Wadah jati diri koperasi

  Tadbir urus biar cekap

 • 30

  Berkesan maju hebat bervisi

  Rajin kerja kurang bercakap

  Patriotisme cinta penuh berisi.

  Amanah dipikul bersama

  Maju cemerlang ke langit

  Berjuang melangkah selama

  Kita bersama terus bangkit.

 • 31

  Ke langit jauh Angkasa

  Berkesan bukti integriti

  Strategik majulah sentiasa

  Seia sekata bersatu hati.

  Pertingkat peluang kerjasama

  Terus membangun sosioekonomi

  Masyarakat maju selamanya

 • 32

  Rancang urus terbaik koperasi.

  Patriotisme di jiwa dan hati.

  17. Akhir kata saya bagi pihak

  seluruh kepimpinan ANGKASA sekali

  lagi mengucapkan terima kasih

  kepada Para Sasterawan Negara,

  Persatuan Penyair Malaysia,

 • 33

  Bahagian Komunikasi Korporat

  ANGKASA dan para hadirin. Saya

  mendoakan semoga perjuangan

  memartabatkan seni sastera

  negara dan koperasi yang kita

  dokong ini dapat mencapai

  kejayaan yang bermakna bagi kita

  semua. Saya juga ingin

 • 34

  mencadangkan agar sebuah

  ANTOLOGI PUISI KOPERASI akan

  dapat dihasil dan diterbitkan oleh

  Persatuan Penyair Malaysia.

  18. Sekian terima kasih.