of 18 /18
ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT ANTIPENCATUTAN BAHAGIAN PENGUATKUASA 31 OKTOBER 2018

ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu

Embed Size (px)

Text of ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga...

Page 1: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu

ABD HAFIDZ A. RAHIM

KETUA UNIT ANTIPENCATUTAN

BAHAGIAN PENGUATKUASA

31 OKTOBER 2018

Page 2: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu

SEJARAH PERUNDANGAN AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN 2011 (AKTA 723)

Peraturan-Peraturan Kawalan Harga dan Antipencatutan (Mekanisme Untuk Menentukan Keuntungan Tinggi Yang Tidak Munasabah Bagi Barangan) 2018 – Kuatkuasa pada 06 Jun 2018

Peraturan-Peraturan Kawalan Harga dan Antipencatutan (Mekanisme Untuk Menentukan Keuntungan Tinggi Yang TidakMunasabah Bagi Barangan) 2016- kuatkuasa 01.07.2017 (DIBATALKAN)

Peraturan-Peraturan Kawalan Harga dan Antipencatutan (Mekanisme Untuk Menentukan Keuntungan Tinggi Yang TidakMunasabah) (Margin Keuntungan Bersih) 2014 (DIBATALKAN)

Peraturan- Peraturan Kawalan Harga dan Antipencatutan (Perniagaan Yang Ditetapkan) 2017 – Kuatkuasa 01.01.2018

Perintah Kawalan Harga dan Antipencatutan (Penandaan Caj Perkhidmatan Bagi Hotel dan Restoran 2015) kuatkuasa01.05.2015 dibatalkan 25.01.2018

Page 3: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu

PERUNDANGAN AKTA KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN 2011 (AKTA 723)

TEORI EKONOMI PASARAN BEBAS :

HARGA = PERMINTAAN VS PENAWARAN

KOS TETAP + KOS BERUBAH + KEUNTUNGAN = HARGA

PENGILANGAN

RM 80.00 + RM30.00 + RM20.00 = RM130.00

PEMBORONG

RM130.00 + RM30.00 + RM 30.00 = RM190.00

PERUNCIT

RM190.00 + RM20.00 + RM40.00 = RM250.00

Page 4: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu

ADAKAH PENCATUTAN BERLAKU??

KEDAI KOPE

1

KEDAI RUNCIT

Ice Lemon Tea

RM 1.95

PASARAYA

Ice Lemon Tea

RM 1.85

2

MINUMAN

TIN

HYPERMARKET

HYPERMARKET Ice

Lemon Tea

RM 1.70

3 4WARUNG

WARUNG

Ice Lemon Tea

RM 2.50

RESTORAN 5RESTORAN

Ice Lemon Tea

RM 4.50

HOTEL

Ice Lemon Tea

RM 10.50

6

PASAR MINI

PASAR

MINI

HOTEL

Page 5: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu

ASAS PENGUKURAN: Menggunakan tahun kewangan (FY) atau tahun calendar (CY)

KAEDAH PENGIRAAN: Peratusan Tokok / Mark Up Percentage (%MU) atau Peratusan

Margin / Margin Percentage (%MG)

PENENTUAN KEUNTUNGAN ASAS %MU ATAU %MG: Menggunakan %MU/%MG pada hari pertama tahun

kewangan/ tahun calendar

PENENTUAN ASAS : Mengambil kira %MU atau %MG pada hari pertama FY/CY

yang pertama sebelum FY/CY semasa Perbezaan %MU/%MG pada hari pertama FY/CY bagi 3 tahun

sebelum

PENENTUAN PENCATUTAN : Apabila %MU/%MG tahun semasa melebihi %MU/%MG asas -

PENCATUTAN

PRINSIP ASAS DAN MEKANISME PENENTUAN PENCATUTAN

Page 6: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu

PENGUATKUASAAN AKHAP 2011

KESALAHAN- KESALAHAN DI BAWAH AKHAP 2011

SEK 10A

IT & STR Tidak Menjadi Sebahagian Daripada Harga

SEK 14

Kesalahan Mencatut

SEK 21(5)

Enggan Atau Gagal Mengemukakan Maklum Balas

SEK 53A

Gagal Menyimpan Rekod

Page 7: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu

OPS CATUT 5.0 FASA PERTAMA

Sebelum Pelaksanaan Cukai Barangan Dan Cukai Perkhidmatan; Pematuhan Seksyen 21(2), AKHAP 2011 -08.08.18 - 31.08.18

FASA KEDUA

Pemeriksaan Pencatutan Semasa Pelaksanaan Cukai Tersebut Operasi Catut 5.0. Ia bermula pada 01 September 2018 sehingga sekarang

PENGILANG/PENGEDAR

/PENGIMPOTPEMBORONG PERUNCIT

KATEGORI BARANGAN :1. MAKANAN & MINUMAN 2. BARANGAN ELETRIK3. BARANGAN ISI RUMAH4. PERABOT5. TEKSTIL6. KERETA7. KASUT

PERINGKAT RANTAIAN PERNIAGAAN

Page 8: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu

PENALTI & PENGKOMPAUNAN DI BAWAH AKHAP 2011• SYARIKAT

• Kesalahan pertama RM 500,000

• Kesalahan kedua RM 1 jutaSEK. 18 (a)

• INDIVIDU

• Kesalahan pertama RM 100,000 atau penjara 3 tahun

• Kesalahan kedua RM 250,000 atau penjara 5 tahunSEK. 18 (b)

• SYARIKAT

• Kesalahan pertama RM 100,000

• Kesalahan kedua & berikut RM 250,000SEK. 57 (a)

• INDIVIDU

• Kesalahan pertama RM 50,000 atau penjara 2 tahun

• Kesalahan kedua & berikut RM 100,000 atau penjara 5 tahunSEK. 57 (b)

PENGKOMPAUNAN

SEK. 58

• Peruntukan bagi pengkompaunan kesalahan• Keizinan bertulis dari Pendakwa Raya• Amaun tidak melebihi 50% amaun denda maksimum• Jika kompaun tidak dibayar dalam masa dinyatakan, pendakwaan bagi kesalahan

boleh dimulakan

Page 9: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu

PENGUATKUASAAN MEKANISME PENCATUTAN Asas Tindakan:

>Notifikasi Oleh Peniaga

>Aduan

>Analisa Kutipan Harga

Penyerahan Notis 21 Kepada

Peniaga

Tindakan Penyiasatan

Pembentangan HasilSiasatan Kepada

Jawatankuasa Khas Anti Pencatutan (JKAP)

Ada pencatutan:

Tiada Pencatutan : Makluman

Kepada Peniaga

Berlaku Pencatutan: Merujuk Dan BentangKepada Jawatankuasa

Khas PenilaianPenyiasatan

Antipencatutan

(JKPPAP)

MemanggilPeniaga Untuk

MemberiJustifikasi

Kenaikan %MU Atau %MG

(Sekiranya Perlu)

Mengeluarkan NotisPemberitahuan Kepada

Peniaga Untuk Menurunkan%MU Atau %MG MengikutTempoh Yang Ditetapkan

Pemeriksaan Lanjut

Tiada Perubahan %MU Atau %MG

Oleh PeniagaPendakwaan TUTUP

Page 10: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu

KEWAJIPAN PAPARAN HARGA DI BAWAH HARGA TERANGKUM (DHT)

DEFINISI

Pengiklanan, pempameranan dan paparan harga akhir yangperlu dibayar oleh pengguna untuk memperoleh sesuatubarangan atau perkhidmatan hendaklah merangkumi:

1. Semua cukai, duti dan caj kerajaan2. Semua caj lain yang hendak dikenakan terhadap sesuatu barangan atau perkhidmatan

Page 11: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu

KEWAJIPAN PAPARAN HARGA DI BAWAH HARGA TERANGKUM (DHT)

AKHAP 2011, [Akta 723] (Pindaan 2017)

SEK. 10B

“(1) Jika dalam perjalanan perdagangan atau perniagaan yang ditetapkan oleh Menteri,mana-mana orang mempamerkan, mengiklankan, menyiarkan atau menyebut untukmenyebabkan untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apabarangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang ituhendaklah memasukkan dalam harga atau caj itu –a) Kecuali jika suatu kelulusan di bawah subseksyen 9(7) Akta Cukai Barang dan

Perkhidmatan 2014 [Akta 762] telah diperoleh, semua cukai, duti dan caj kerajaan; danb) Semua caj lain yang hendak dikenakan oleh orang itu ke atas barangan atau

perkhidmatan itu.

(2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan”

Page 12: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu

KEWAJIPAN PAPARAN HARGA DI BAWAH HARGA TERANGKUM (DHT)

Pelaksanaan DHT tidak akanmengubah sistem resitsebagaimana yang telah ditetapkandi dalam Akta Cukai Perkhidmatan2018

Page 13: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu

SALURAN ADUAN

BILIK GERAKAN

BERMULA 01 SEPTEMBER 2018

OPERASI 8.00 AM – 10.00 PM

TALIAN BEBAS TOL

:

1-800-886-800

PORTAL RASMI

KPDNHEP

TALIAN WHATSAPP

019 279 4317 denganmenaip“ADUAN

PENGGUNA”

EMEL : http://eaduan.kpdnkk.gov.my

SMS Ke15888

denganmenaip

“KPDNKK ADUAN”

APLIKASI PINTAR EZ

ADU KPDNKK

MEDIA SOSIAL-

TWITTER & FACEBOOK

Hadir Sendirike PejabatKPDNHEP

berhampiran

PusatAduan

Bergerak

Page 14: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu

LANGKAH-LANGKAH MENANGANI ISU KENAIKAN HARGA BARANG OLEH KPDNHEP

1.TINDAKAN PENGUATKUASA

KPDNHEP

2.PUBLISITI TINDAKAN

PENGUATKUASAAN

3.PEMANTAUAN DAN PUNGUTAN

HARGA BARANGAN

4.ADVOKASI KEPADA

PENGGUNA

5.PUSAT PENGURUSAN

ADUAN PENGGUNA

6.KERJASAMA KEMENTERIAN

DENGAN AGENSI

BERKAITAN

Page 15: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu
Page 16: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu
Page 17: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu
Page 18: ABD HAFIDZ A. RAHIM KETUA UNIT … untuk dipamerkan, diiklankan, disiarkan atau disebut harga apa-apa barangan atau caj bagi apa-apa perkhidmatan, mengikut apa-apa cara, orang itu

Q & A SESSION