ABANDONUL MINORILOR

 • View
  235

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ABANDONUL MINORILOR

 • 8/9/2019 ABANDONUL MINORILOR

  1/41

  ABANDONUL MINORILOR

  1.Evolutia fenomenului de abandon al copiilor in Romania

  Adevarata explozie a abandonului s-a produs in ultimele decenii ale regimulucomunist, ca urmare a politicii agresive pronataliste din 1966. Decretul nr. 770 di1967, prin care Nicolae eausescu interzicea avorturile, care a !acilitat nasterea aproximativ " milioane de copii, veniti pe lume pentru ca mamele lor si-au pierdudreptul de a opta intre a mentine o sarcina sau a o intrerupe. Acesti copii nascuintre 1967 si 1970 au avut un destin paradoxal# sunt cei pe care dictatorul se basa construiasca $omania comunista, dar care pana la urma au condus la dizolvareregimului comunist.

  %data cu interzicerea avorturilor, se interzicea si comertul cu produsanticonceptionale, tocmai in ideea de a creste numarul pooulatiei. &nsa a avconsecinte negative, si anume nasterea unui numar mare de copii nedoriti scresterea ratei mortalitatii materne datorate avorturilor empirice. 'enomenul a atincel mai bine zonele sarace cu !amiliile sarace care aveau un interes scazut pentr plani!icarea !amiliala, in special dupa 19(0 )*iruna +op, uana, "00" .

  c/imbarea politicii demogra!ice prin Decretul-lege nr. 1 din "6 decembrie 19(9)avortul !iind permis in primele luni de sarcina ar !i trebuit sa determine imedo reducere drastica a numarului de copii abandonati.Dupa caderea comunismuluin anii 1990-1991 s-a sperat la o scadere naturala2 a !enomenului de abandon, urmare a liberalizarii avorturilor si a accesului liber la contraceptive. Dar acelucru nu s-a intamplat. &n anii scursi dupa 19(9 abandonul a capatat determinadin ce in ce mai complexe care au !acut di!icila gasirea solutiilor pentru scaderenumarului de copii abandonati.

  Abandonarea copiilor )la nastere reprezinta o modalitate rudimentara dgestionare a nasterilor nedorite sau neacceptate din cauze culturale sau3

  economice. +rezenta sau persistenta lor in societatile moderne este generata dabsenta unor servicii, de !unctionare a unor institutii sau de absenta culturutilizarii lor si poate ca noile politici sociale dezvoltate !ata de copiii in di!icultatau purtat amprenta vec/ilor mentalitati care erau atasate valorilor institutionale d protectie, dezvoltate in a!ara si cu ignorarea importantei !amiliei si a satis!acernevoilor copilului.

 • 8/9/2019 ABANDONUL MINORILOR

  2/41

  &n prezent abandonul copiilor sub 4 ani continua sa !ie o realitate dura pent$omania, care a !ost prea putin in!luentata de re!ormele implementate in domeniu protectiei copilului, dupa 19(9. &n anii "00 si "005, abandonul copiilor s-mani!estat pe aceleasi coordonate ca acum 10, "0, 0 de ani. $e!ormeleimplementate dupa 1990 urmate de crearea a numeroaselor structuri institutionasi servicii in domeniul protectiei copilului au evoluat paralel cu !enomenuabandonarii copiilor, de vreme ce maternitatile si spitalele de pediatrie continua sgazduiasca acesti copii.

  2.Definitii ale abandonului

  &n $omania, ca si in alte tari membre , nu exista inca o de!initie legala cla

  si completa a termenului de abandon a copilului. Aceasta ambiguitate privinaspectele care constituie abandonul copilului ridica !oarte multe semne dintrebare. De-a lungul timpului au existat si exista inca, din pacate, un numar made abandonuri de copii atat in maternitati, cat si in diverse alte locatii care pot punin pericol viata copilului.

  Copil abandonat este acel copil ai carui parinti biologici renunta laasumarea responsabilitatii,ingri8irii si satis!acerii nevoilor !undamentale ddezvoltare ale copilului,separandu-se !izic de acesta ,inainte ca aceastaresponsabilitate sa !ie preluata de o institutie abilitata.

  unt di!erentiate doua tipuri de abandon#

  Abandonul deschis a !ost de!init ca parasirea cu buna stiinta a copilului de catre parintele sau, parinte a carui identitate este cunoscuta si care respinge in mod voraspunderea parinteasca. De asemenea, niciun alt membru al !amiliei nu poate sanu vrea sa isi asume raspunderea de a avea gri8a de copil.Abandonul secret este cel in care parasirea copilului se !ace in secret de catre parintele sau, acesta nu poate !i identi!icat si deci respinge in mod voit si anoniraspunderea parinteasca.

  uana *iruna +op in Dictionarul de +olitici ociale explica abandonulcopilului ca !iind actiunea prin care un copil este parasit, lasat !ara ingri8ire dcatre parintii sai sau de catre persoanele care au obligatii legale de intretinere !ade copil. ec/ea legislatie ) egea 573199 explica din punct de vedere 8uridicreprezentand o /otarare 8udecatoreasca luata ca urmare a !aptului ca parintii s-adezinteresat in mod vadit de copil o perioada mai mare de 6 luni. a urmare

 • 8/9/2019 ABANDONUL MINORILOR

  3/41

 • 8/9/2019 ABANDONUL MINORILOR

  4/41

  a p=r=sirea, alungarea sau l=sarea !=r= a8utor, expun>ndu-l la su!erin?e !izicemorale; b [email protected], cu rea-credin?=, a obliga?iei de @ntre?inere prev=zute de leg

  c neplata, cu rea-credin?=, timp de luni, a pensiei de @ntre?inere stabilite pe 8udec=toreasc=, se pedepse te cu @nc/isoare de la 6 luni la ani sau cu amend=)" u aceea i pedeaps= se sanc?ioneaz= neexecutarea, cu rea-credin?=, de c=trcondamnat a presta?iilor periodice stabilite prin /ot=r>re 8udec=toreasc=, !avoarea persoanelor @ndrept=?ite la @ntre?inere din partea victimei in!rac?iuni) Ac?iunea penal= se pune @n mi care la pl>ngerea prealabil= a persv=t=mate.)5 'apta nu se pedepse te dac=, @nainte de terminarea urm=ririi penale, [email protected] i @ndepline te obliga?iile.)4 Dac=, p>n= la r=m>nerea de!initiv= a /ot=r>rii de condamnare, [email protected] te obliga?iile, instan?a dispune, dup= caz, am>narea aplic=rii pedepssuspendarea execut=rii pedepsei sub supraveg/ere, c/iar dac= nu sunt @ndeplincondi?iile prev=zute de lege pentru aceasta.

  +otrivit dispozitiilor, cu aceeasi pedeapsa se va sanctiona si neexecutarea, crea-credinta, de catre cel condamnat, a prestatiilor periodice stabilite prin /otarar 8udecatoreasca, in !avoarea persoanelor indreptatite la intretinere din partevictimei in!ractiunii.

  4.Directivele UE privind abandonul copiilor

  &n 'ranta

  Abandonul unui minor de cinsprezece ani intr-un loc oarecare se pedepsestcu 7 ani inc/isoare si cu amenda de 100000 euro,cu conditia cacircumstantele abandonului sa !ie permisa asigurarea sanatatii si securitatacestuia.

  Abandonul unui minor de cinsprezece ani care a dus la mutilare sau oin!irmitate a acestuia se pedepseste cu "0 de ani de inc/isoare penala.

  Abandonul unui minor de cinsprezece ani urmat de moartea acestuia ,s pedepseste cu 0 de ani de inc/isoare penala.

 • 8/9/2019 ABANDONUL MINORILOR

  5/41

  &n pania

  Abandonul unui minor de catre cel insarcinat cu ingri8irea acestuia,va pedepsita cu pedeapsa inc/isorii de la 1 la " ani.

  e va aplica pedeapsa inc/isorii de la " la 5 ani ,cand,prin circumstanteleabandonului,s-a pus in mod concret ,in pericol viata,sanatatea, integritate!izica sau libertatea sexuala a minorului ,!ara a se aduce atingere pedepsiricorespunzatoare a !aptei cand aceasta constituie alt delict mai grav.

  Daca abandonul a !ost in!aptuit de parinti,tutori sau cei desemnati legal spra-i ingri8i,se va aplica pedeapsa inc/isorii de 1( ani la luni.

  &n &talia

  el care abandoneaza un minor in varsta de 15 ani sau o persoanaincapabila,datorita unei boli mintale sau unei boli trupesti ,sa aiba gri8a de einsasi si pe care trebuie sa o prote8eze sau sa o ingri8easca ,este pedepsit inc/isoare de la 6 luni la 4 ani .

  a aceeasi pedeapsa este supus cel care abandoneaza in strainatate uncetatean italian minor in varsta de 1( ani incredintat lui pe teritoriul statuludin motive de munca.

  +edeapsa este de inc/isoare de la 1 la 6 ani daca in urma !aptei rezulta oleziune corporala si este de la la ( ani daca rezulta moartea. +edepsele sunt marite daca !apta este comisa de parinte,de !iu,de tutore sa

  de sot,sau de cel care adopta.

  &n %landa

  +ersoana care paraseste un copil a!lat sub varsta de 7 ani si care ,prin aceastdevine or!an,ori care abandoneaza un ast!el de copil cu scopul de a-l paras

  este pasibila de executarea unei pedepse cu inc/isoare pana la 7 ani si 6 lunsau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. &n situatia in care comiterea in!ractiunei de mai sus se soldeaza cu deces

  victimei ,in!ractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu inc/isoare pana la 9 ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.

 • 8/9/2019 ABANDONUL MINORILOR

  6/41

  &n situatia in care o mama,sub imperiul !ricii de a !i descoperit !aptul ca a dnastere unui copil,isi paraseste copilul-devenind prin aceasta or!an,sau iabandoneaza in scopul parasirii,termenele maxime de executare a pedepsecu inc/isoare pot !i reduse la 8umatate.

  Cauzele si conditiile care favorizeaza abandonareaminorilor

  Cauze generale

  *ai multe studii au demonstrat ca cele mai !recvente cauze ale abandonuluiminorilor sunt saracia sau problemele !inanciare, depresia post-natala, restrict privind accesul la avort, lipsa in!ormatiilor legate de plani!icarea !amiliala, situatde a !i parinte singur, un posibil /andicap al copilului, sarcina rezultata ca urmare unui viol, abuz din partea partenerului, dar si o lipsa a serviciilor si resurselo pentru sustinerea parintilor care au copii cu /andicap.

  /iar dac= @n unele situa?ii di!icult=?ile materiale nu reprezint= neap=rat cdeterminant= a abandonului, ele constituie un context negativ, care spore te riscacestuia i al institu?ionaliz=rii copilului in de!avoarea adoptiei Bn aceast= orde idei, !recven?a @nalt= a acestei cauze )96,6C denot= gradul !oarte ridicavulnerabilitate a !amiliilor slab pregatite intelectual i indic

Search related