Aalborg Katedralskole - aalkat-gym.dk .Biologi Filosofi Fransk forts¦ttersprog Fysik Idr¦t Kemi

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Aalborg Katedralskole - aalkat-gym.dk .Biologi Filosofi Fransk forts¦ttersprog Fysik...

 • Uddannelse i centrum

  Uddannelsestilbud 2014

  AalborgKatedralskole

 • Det prcise rstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den 3. i 1540 sknkede skolen en flj i det gamle Helligndskloster i Aalborg. I de frste mange r var skolen en integre-ret del af kirken, men i 1814 flyttede skolen fra klosteret til bygninger i Jom-fru Ane Gade. I 1889 fik Aalborg Kate-dralskole sin nuvrende placering i en nybygget skole i Sct. Jrgens Gade.

  Siden er skolen blevet udbygget flere gange, s vi i dag er rustet til at im-dekomme tidens krav til nye undervis-ningsformer. Aalborg Katedralskole vil i dag vre en skole, der:

  forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et mo-derne undervisningsmiljudvikler elevernes personlige og studierelaterede kompetencer med udgangspunkt i et hjt fagligt niveaugiver rige muligheder for intellek-tuelle, kreative og fysiske udfor-dringer svel i undervisningen som efter skoletid

  udbygger samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv og videre-udvikler samarbejdsrelationer nationalt og internationalter en ben og attraktiv arbejds-plads for elever, kursister og medarbejdere

  Aalborg Katedralskoles vision bygger p skolens vrdier, som er:

  Kreativitet, serisitet, tolerance, benhed og Demokrati.

  Flere historiske begivenheder har i renes lb haft indflydelse p skolens hverdag. Her skal fremhves den tyske besttelse af Danmark, som p mange mder pvirkede dagligdagen p Aalborg Katedralskole.

  Mange har sikkert hrt om sabota-gegruppen, Churchill-Klubben, der hovedsageligt bestod af drenge fra Aalborg Katedralskole. Churchill-Klub-ben ville gennem forskellige aktioner genere den tyske besttelsesmagt for derigennem at fremprovokere et opgr med den danske samarbejdspolitik.

  Den 8. maj 1942 fik det danske politi opklaret de mange sabotagehandlinger, der var blusset op i Aalborg i marts og april mned samme r. 11 medlemmer af Churchill-klubben blev arresteret og idmt hrde fngselsstraffe.

  Du kan lse mere om Churchill-klub-ben p skolens hjemmeside: www.aalkat-gym.dk/om-skolen/skolens-historie/churchill-klubben-og-besaettelsen/

  AalborgKatedralskole

  Aalborg Katedralskole er landsdelens ldste gymnasium.

  2

  Lrerne I jeblikket er der 105 lrere p Aalborg Katedralskole.Lrerne er universitetsud- dannede og har som regel undervisningskompetence i to gymnasierelevante fag.

  eLeverne De 995 elever er fordelt p:

  33 gymnasieklasser og 7 hf-klasser.

 • AalborgKatedralskole

  Aalborg Katedralskole er landsdelens ldste gymnasium.

  3

  OptageLses-krav 2014

  gymnasium (stx)

  Du kan sge optagelse efter 9. eller 10. klasse.

  Hvis du kommer fra 9. klasse, skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangspr-ver, dvs. 5 bundne prver og 2 prver efter udtrkning. Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du have aflagt 9. eller 10. klasseprve i dansk, matematik og engelsk. Desuden skal du have aflagt prve eller vre indstillet til prve i tysk eller fransk i 9. eller 10. klasse. Endelig skal valget af gymnasium fremg af din uddannelsesplan.

  i forbindelse med din ansgning skal du vlge:

  2. fremmedsprog (et fortsttersprog eller et begyndersprog) et kunstnerisk fag et forelbigt valg af studieretning

  Hjere fOrberedeLses-eksamen (Hf)

  For at blive optaget p hf krves det, at du har afsluttet 10. klasse eller tilsvarende. Endvidere krves det, at du har aflagt prve i dansk, matematik og engelsk samt 9. eller 10. klassesprve i fysik/kemi samt har aflagt eller vret indstillet til prve i fransk eller tysk. Desuden skal valget af hf fremg af din uddannelsesplan.

  Hvis du ikke opfylder de formelle krav til opta-gelse p gymnasium eller hf, sker optagelsen efter en konkret vurdering eventuelt suppleret med en optagelsessamtale og/eller en opta-gelsesprve.

  yderLigere infOrmatiOner Om Hf Og stx

  Hvis du har behov for mere uddybende op-lysninger om optagelse mv., kan vi henvise til skolens hjemmeside www.aalkat-gym.dk.

  Du er ogs velkommen til at ringe til skolens kontor p tlf. 96 31 37 70, hvor du kan blive stillet videre til en gymnasie- eller hf-vejleder for at f svar p mere konkrete sprgsml.

  Studievejledningen kan ogs kontaktes via mail p: OL@aalkat-gym.dk

  Det er super at g p Aalborg Katedralskole. Vi bliver taget godt imod, og jeg fler mig helt hjemme.

  Det her er lige mig.

  NicolAi NielseN, 1.p

 • 4

  grundfOrLbetI grundforlbet har du obligatoriske fag, som er flles for alle, og valgfag (kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog).

  desuden er der srLige fOrLb: Almen sprogforstelse, hvor dansk og fremmedsprogene samarbejder for at give en flles basis for det sproglige arbejde.

  Det naturvidenskabelige grundforlb, hvor fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi samarbejder for at give

  en flles introduktion til de naturvi-denskabelige fag.

  Desuden indgr i grundforlbet almen studieforberedelse, hvor der er et tvrfagligt samarbejde om et projekt.

  studieretnings-fOrLbetI december mned foretager du dit endelige valg af studieretning, og du er s klar til at begynde p de sidste 2 1/2 r af din gymnasietid. Her sker der en faglig specialisering i de valgte studieretningsfag.

  Desuden har du stadig obligatoriske fag og valgfag. Almen studieforbere-delse fortstter ogs som en del af dette forlb.

  studentereksamenEn hel studentereksamen bestr normalt af mindst fire fag p A-niveau, tre fag p B-niveau og syv fag p C-niveau. A-niveauet er det hjeste.

  Gymnasiet - uddannelsens opbygning

  Gymnasiet er en 3-rig uddannelse og bestr af et indledende grundforlb p 1/2 r og en specialisering de sidste 2 1/2 r i et studieretningsforlb.

 • 5

  ObLigatOriske fag p aaLbOrg katedraLskOLe

  (med niveau i parentes)

  Dansk (A)Historie (A) Engelsk (mindst B)Fortsttersprog (tysk eller fransk) (mindst B) ellerBegyndersprog (fransk eller spansk ) (A)Oldtidskundskab (C)Religion (mindst C)Idrt (mindst C)Matematik (mindst C)Fysik (mindst C)Samfundsfag (mindst C)Kunstnerisk fag (billedkunst, mediefag eller musik) (mindst C)2 af fagene biologi, kemi eller naturgeografi (mindst C)

  NB.taffagenebiologi,fysik,kemiellernaturgeografiskalvlges p mindst B-niveau.

  Jeg var til bent hus p alle gymnasier i Aalborg

  og syntes, at Aalborg Katedralskole tiltalte mig mest. Det er en rigtig god klasse, jeg gr i, og jeg fr

  meget ud af undervisningen.

  emilie NrGAArD mADseN, 1.z

 • 6

  studieretninger

  p Aalborg Katedralskole udbyder vi i skoleret 2014/2015 nedenstende studieretninger.

  en studieretning kan dog kun oprettes, hvis der er et tilstrkkeligt stort antal ansgere, der vlger den. Hvis den studieretning, du nsker, ikke bliver oprettet, vil vi naturligvis vejlede dig, s du kan finde det alternativ, der passer bedst til dine interesser og uddannelsesnsker.

  naturvidenskabeLige

  Kemi a, matematiK a og fysiK B Naturvidenskabelige fag: Biologi og kemi

  fysiK a, matematiK a og Kemi B Naturvidenskabelige fag: Biologi og kemi

  matematiK a, fysiK B og Kemi BNaturvidenskabelige fag: Biologi og kemi

  Biologi a og matematiK B sammen meD Kemi c eller iDrt BNaturvidenskabelige fag: Biologi og kemi

  BioteKnologi a, matematiK a og fysiK BNaturvidenskabelige fag: Biologi og kemi

 • 7

  p skolens hjemmeside kan du eksperimentere med valgmulighe-der inden for de forskellige studie-retninger.

  Klik ind p skolens hjemmeside www.aalkat-gym.dk under nye elever.

  samfundsvidenskabeLige

  samfunDsfag a, matematiK B og naturgeografi B Naturvidenskabelige fag: Kemi og naturgeografi samfunDsfag a, engelsK a og matematiK BNaturvidenskabelige fag: Kemi og naturgeografi

 • 8

  kunstneriske

  musiK a, engelsK a og samfunDsfag B Naturvidenskabelige fag: Biologi og kemi

  musiK a, matematiK a og fysiK B Naturvidenskabelige fag: Biologi og kemi

  engelsK a, samfunDsfag B, BilleDKunst B og Design c *Naturvidenskabelige fag: Biologi og naturgeografi

  engelsK a, samfunDsfag B, meDiefag B og Drama c*Naturvidenskabelige fag: Biologi og naturgeografi

  *underforudstningafUndervisningsministerietsgodkendelse

  Jeg er student fra den kreative studieretning,

  og jeg vil bruge min studentereksamen til at

  komme p Kunstakademiet eller Animationsskolen

  i Viborg.

  HeiDi Holme cHristiANseN, 3.c,

  stUDeNt 2013.

 • 9

  sprOgLige

  tysK fortstter a, engelsK a og samfunDsfag BNaturvidenskabelige fag: Biologi og naturgeografi

  fransK BegynDer a, engelsK a og samfunDsfag BNaturvidenskabelige fag: Biologi og naturgeografi

  spansK a, engelsK aog samfunDsfag BNaturvidenskabelige fag: Biologi og naturgeografi

  engelsK a, spansK a, fransK eller tysK Naturvidenskabelige fag: Biologi og naturgeografi

 • 10

  Valgfag i gymnasiet

  Afhngigt af den valgte studieretning er der plads til max. 3 valgfag. Du skal frst tage stilling til, hvilke valgfag du nsker i forbindelse med dit endelige valg af studieretning. inden valget fr du en grundig orientering om, hvilke valgfag der kan indpasses i den studieretning, som du har valgt. Nedenfor kan du se, hvilke valgfag vi udbyder p Aalborg Katedralskole.

  a-niveau

  BiologiEngelskFransk begyndersprogFransk fortsttersprogFysikKemiMatematikMusikSamfundsfagSpansk begyndersprogTysk fortsttersprog

  b-niveau

  BilledkunstBiologiFilosofiFransk fortsttersprogFysikIdrtKemiMatematikMediefagMusikNaturgeografiPsykologiReligionSamfundsfagTysk fortsttersprog

  c-niveau

  BilledkunstDesignErhvervskonomiFilosofiInformationsteknologiLatinMediefagMusikPsykologi

  Du skal have mindst et af flgende fag p a-niveau: Matematik, biologi, fysik, kemi, engel