12
AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA Anexa nr.3/48 Nr. formular 01 02 28 29 Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Sume alocate de la bugetul de stat CUPRINS Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pag.2

A3 48 50 - Acasa...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA Anexa nr. 3 / 48 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli preliminate 2016

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: A3 48 50 - Acasa...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA Anexa nr. 3 / 48 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli preliminate 2016

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA Anexa nr.3/48

Nr.

formular

01

02

28

29

Programe de investitii publice

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Sume alocate de la bugetul de stat

CUPRINS

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

pag.2

Page 2: A3 48 50 - Acasa...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA Anexa nr. 3 / 48 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli preliminate 2016

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2017-2020

Anexa nr. 3 / 48 / 01 Pag. - mii lei -1

Ca-pi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5100

5400

5001

5100

5101

5401

01

01

10

20

55

59

70

71

01

10

20

55

70

71

01

59

01

10

20

55

59

70

71

01

10

20

55

59

70

71

01

10

20

55

70

71

01

59

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

129.188

124.688

36.360

10.304

9

78.015

4.500

4.500

51.173

46.673

36.360

10.304

9

4.500

4.500

78.015

78.015

78.015

129.188

124.688

36.360

10.304

9

78.015

4.500

4.500

129.188

124.688

36.360

10.304

9

78.015

4.500

4.500

51.173

46.673

36.360

10.304

9

4.500

4.500

78.015

78.015

78.015

A B

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

1 2 3 4

133.406

110.206

38.336

14.366

9

57.495

23.200

23.200

75.911

52.711

38.336

14.366

9

23.200

23.200

57.495

57.495

57.495

133.406

110.206

38.336

14.366

9

57.495

23.200

23.200

133.406

110.206

38.336

14.366

9

57.495

23.200

23.200

75.911

52.711

38.336

14.366

9

23.200

23.200

57.495

57.495

57.495

71.898

70.648

38.126

10.274

9

22.239

1.250

1.250

49.659

48.409

38.126

10.274

9

1.250

1.250

22.239

22.239

22.239

71.898

70.648

38.126

10.274

9

22.239

1.250

1.250

71.898

70.648

38.126

10.274

9

22.239

1.250

1.250

49.659

48.409

38.126

10.274

9

1.250

1.250

22.239

22.239

22.239

142.174

122.924

41.051

14.625

9

67.239

19.250

19.250

74.935

55.685

41.051

14.625

9

19.250

19.250

67.239

67.239

67.239

142.174

122.924

41.051

14.625

9

67.239

19.250

19.250

142.174

122.924

41.051

14.625

9

67.239

19.250

19.250

74.935

55.685

41.051

14.625

9

19.250

19.250

67.239

67.239

67.239

pag.3

Page 3: A3 48 50 - Acasa...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA Anexa nr. 3 / 48 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli preliminate 2016

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2017-2020

(sume alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 48 / 02 Pag. - mii lei -1

Ca-pi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

20

55

59

70

71

01

03

01

02

05

06

11

12

13

30

02

03

38

01

01

06

13

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

08

09

30

30

01

02

01

02

03

04

30

01

03

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Alte sporuri

Indemnizatii de delegare

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)

Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Finantarea partidelor politice

Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile electorale

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Mobilier, aparatura birotica si alte active

129.188

124.688

36.360

30.077

24.409

5.196

472

6.283

4.350

144

1.424

45

320

10.304

7.823

150

35

470

35

450

500

20

6.163

80

100

100

1.080

850

230

50

25

60

1.086

80

51

80

820

55

9

9

9

78.015

32.082

45.933

4.500

4.500

4.500

250

A B

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

1 2 3 4

133.406

110.206

38.336

14.366

9

57.495

23.200

23.200

71.898

70.648

38.126

10.274

9

22.239

1.250

1.250

142.174

122.924

41.051

14.625

9

67.239

19.250

19.250

pag.4

Page 4: A3 48 50 - Acasa...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA Anexa nr. 3 / 48 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli preliminate 2016

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 48 / 02 Pag. - mii lei -2

Ca-pi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5101

01

01

10

20

55

59

70

71

01

10

20

55

70

71

01

03

01

02

05

06

11

12

13

30

02

30

01

06

13

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

08

09

30

30

01

02

01

02

03

04

30

01

corporale

Alte active fixe

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Alte sporuri

Indemnizatii de delegare

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)

Contributii si cotizatii la organisme internationale

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.250

129.188

124.688

36.360

10.304

9

78.015

4.500

4.500

51.173

46.673

36.360

30.077

24.409

5.196

472

6.283

4.350

144

1.424

45

320

10.304

7.823

150

35

470

35

450

500

20

6.163

80

100

100

1.080

850

230

50

25

60

1.086

80

51

80

820

55

9

9

9

4.500

4.500

A B

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

1 2 3 4

133.406

110.206

38.336

14.366

9

57.495

23.200

23.200

75.911

52.711

38.336

14.366

9

23.200

23.200

71.898

70.648

38.126

10.274

9

22.239

1.250

1.250

49.659

48.409

38.126

10.274

9

1.250

1.250

142.174

122.924

41.051

14.625

9

67.239

19.250

19.250

74.935

55.685

41.051

14.625

9

19.250

19.250

pag.5

Page 5: A3 48 50 - Acasa...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA Anexa nr. 3 / 48 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli preliminate 2016

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 48 / 02 Pag. - mii lei -3

Ca-pi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5401

01

50

04

01

59

01

03

38

03

30

Active fixe

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Autoritati executive si legislative

Alte organe ale autoritatilor publice

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Finantarea partidelor politice

Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile electorale

Alte servicii publice generale

4.500

250

4.250

51.173

51.173

78.015

78.015

78.015

32.082

45.933

78.015

A B

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

1 2 3 4

57.495

57.495

57.495

22.239

22.239

22.239

67.239

67.239

67.239

pag.6

Page 6: A3 48 50 - Acasa...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA Anexa nr. 3 / 48 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli preliminate 2016

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AU

TO

RIT

AT

EA

EL

EC

TO

RA

LA

PE

RM

AN

EN

TA

Ane

xa n

r. 3

/ 4

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

20

17

E

stim

ari

201

8

E

stim

ari

201

9

E

stim

ari

202

0

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

114.

506

114.

506

114.

506

114.

506

2.27

1

19.3

28

92.9

07

18.7

90

18.7

90

18.7

90

18.7

90 379

1.02

0

17.3

91

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

250

4.25

0

114.

506

114.

506

114.

506

114.

506

2.27

1

19.3

28

92.9

07

18.7

90

18.7

90

18.7

90

18.7

90 379

1.02

0

17.3

91

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

250

4.25

0

23.2

00

23.2

00

23.2

00

23.2

00

5.20

0

18.0

00

23.2

00

23.2

00

23.2

00

23.2

00

5.20

0

18.0

00

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

250

1.00

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

250

1.00

0

19.2

50

19.2

50

19.2

50

19.2

50

1.25

0

18.0

00

19.2

50

19.2

50

19.2

50

19.2

50

1.25

0

18.0

00

2.25

0

2.25

0

2.25

0

2.25

0

1.25

0

1.00

0

2.25

0

2.25

0

2.25

0

2.25

0

1.25

0

1.00

0

183.

746

183.

746

183.

746

183.

746

2.65

0

28.5

48

152.

548

183.

746

183.

746

183.

746

183.

746

2.65

0

28.5

48

152.

548

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.7

Page 7: A3 48 50 - Acasa...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA Anexa nr. 3 / 48 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli preliminate 2016

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AU

TO

RIT

AT

EA

EL

EC

TO

RA

LA

PE

RM

AN

EN

TA

Ane

xa n

r. 3

/ 4

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

20

17

E

stim

ari

201

8

E

stim

ari

201

9

E

stim

ari

202

0

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

114.

506

114.

506

114.

506

114.

506

2.27

1

19.3

28

92.9

07

18.7

90

18.7

90

18.7

90

18.7

90 379

1.02

0

17.3

91

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

250

4.25

0

114.

506

114.

506

114.

506

114.

506

2.27

1

19.3

28

92.9

07

18.7

90

18.7

90

18.7

90

18.7

90 379

1.02

0

17.3

91

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

250

4.25

0

23.2

00

23.2

00

23.2

00

23.2

00

5.20

0

18.0

00

23.2

00

23.2

00

23.2

00

23.2

00

5.20

0

18.0

00

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

250

1.00

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

250

1.00

0

19.2

50

19.2

50

19.2

50

19.2

50

1.25

0

18.0

00

19.2

50

19.2

50

19.2

50

19.2

50

1.25

0

18.0

00

2.25

0

2.25

0

2.25

0

2.25

0

1.25

0

1.00

0

2.25

0

2.25

0

2.25

0

2.25

0

1.25

0

1.00

0

183.

746

183.

746

183.

746

183.

746

2.65

0

28.5

48

152.

548

183.

746

183.

746

183.

746

183.

746

2.65

0

28.5

48

152.

548

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.8

Page 8: A3 48 50 - Acasa...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA Anexa nr. 3 / 48 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli preliminate 2016

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AU

TO

RIT

AT

EA

EL

EC

TO

RA

LA

PE

RM

AN

EN

TA

Ane

xa n

r. 3

/ 4

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

20

17

E

stim

ari

201

8

E

stim

ari

201

9

E

stim

ari

202

0

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

21.5

99

21.5

99

21.5

99

21.5

99

2.27

1

19.3

28

92.9

07

92.9

07

92.9

07

92.9

07

92.9

07

1.39

9

1.39

9

1.39

9

1.39

9

379

1.02

0

17.3

91

17.3

91

17.3

91

17.3

91

17.3

91

250

250

250

250

250

4.25

0

4.25

0

4.25

0

4.25

0

4.25

0

21.5

99

21.5

99

21.5

99

21.5

99

2.27

1

19.3

28

92.9

07

92.9

07

92.9

07

92.9

07

92.9

07

1.39

9

1.39

9

1.39

9

1.39

9

379

1.02

0

17.3

91

17.3

91

17.3

91

17.3

91

17.3

91

250

250

250

250

250

4.25

0

4.25

0

4.25

0

4.25

0

4.25

0

5.20

0

5.20

0

5.20

0

5.20

0

5.20

0

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

5.20

0

5.20

0

5.20

0

5.20

0

5.20

0

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

250

250

250

250

250

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

250

250

250

250

250

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

31.1

98

31.1

98

31.1

98

31.1

98

2.65

0

28.5

48

152.

548

152.

548

152.

548

152.

548

152.

548

31.1

98

31.1

98

31.1

98

31.1

98

2.65

0

28.5

48

152.

548

152.

548

152.

548

152.

548

152.

548

b.D

otar

i in

dep

end

ente

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.9

Page 9: A3 48 50 - Acasa...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA Anexa nr. 3 / 48 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli preliminate 2016

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AU

TO

RIT

AT

EA

EL

EC

TO

RA

LA

PE

RM

AN

EN

TA

Ane

xa n

r. 3

/ 4

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

20

17

E

stim

ari

201

8

E

stim

ari

201

9

E

stim

ari

202

0

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

114.

506

114.

506

114.

506

114.

506

2.27

1

19.3

28

92.9

07

18.7

90

18.7

90

18.7

90

18.7

90 379

1.02

0

17.3

91

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

250

4.25

0

114.

506

114.

506

114.

506

114.

506

2.27

1

19.3

28

92.9

07

18.7

90

18.7

90

18.7

90

18.7

90 379

1.02

0

17.3

91

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

250

4.25

0

23.2

00

23.2

00

23.2

00

23.2

00

5.20

0

18.0

00

23.2

00

23.2

00

23.2

00

23.2

00

5.20

0

18.0

00

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

250

1.00

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

250

1.00

0

19.2

50

19.2

50

19.2

50

19.2

50

1.25

0

18.0

00

19.2

50

19.2

50

19.2

50

19.2

50

1.25

0

18.0

00

2.25

0

2.25

0

2.25

0

2.25

0

1.25

0

1.00

0

2.25

0

2.25

0

2.25

0

2.25

0

1.25

0

1.00

0

183.

746

183.

746

183.

746

183.

746

2.65

0

28.5

48

152.

548

183.

746

183.

746

183.

746

183.

746

2.65

0

28.5

48

152.

548

TO

TA

L C

AP

ITO

L 5

1 --

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

BU

GE

T D

E S

TA

T

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5101

7101

Act

ive

fixe

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

5101

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.10

Page 10: A3 48 50 - Acasa...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA Anexa nr. 3 / 48 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli preliminate 2016

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AU

TO

RIT

AT

EA

EL

EC

TO

RA

LA

PE

RM

AN

EN

TA

Ane

xa n

r. 3

/ 4

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

20

17

E

stim

ari

201

8

E

stim

ari

201

9

E

stim

ari

202

0

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

114.

506

114.

506

114.

506

114.

506

2.27

1

19.3

28

92.9

07

18.7

90

18.7

90

18.7

90

18.7

90 379

1.02

0

17.3

91

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

250

4.25

0

114.

506

114.

506

114.

506

114.

506

2.27

1

19.3

28

92.9

07

18.7

90

18.7

90

18.7

90

18.7

90 379

1.02

0

17.3

91

4.50

0

4.50

0

4.50

0

4.50

0

250

4.25

0

23.2

00

23.2

00

23.2

00

23.2

00

5.20

0

18.0

00

23.2

00

23.2

00

23.2

00

23.2

00

5.20

0

18.0

00

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

250

1.00

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

250

1.00

0

19.2

50

19.2

50

19.2

50

19.2

50

1.25

0

18.0

00

19.2

50

19.2

50

19.2

50

19.2

50

1.25

0

18.0

00

2.25

0

2.25

0

2.25

0

2.25

0

1.25

0

1.00

0

2.25

0

2.25

0

2.25

0

2.25

0

1.25

0

1.00

0

183.

746

183.

746

183.

746

183.

746

2.65

0

28.5

48

152.

548

183.

746

183.

746

183.

746

183.

746

2.65

0

28.5

48

152.

548

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii51

00 A

UT

OR

ITA

TI

PU

BL

ICE

SI

AC

TIU

NI

EX

TE

RN

E

BU

GE

T D

E S

TA

T

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5101

7101

Act

ive

fixe

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

5101

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.11

Page 11: A3 48 50 - Acasa...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA Anexa nr. 3 / 48 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli preliminate 2016

Pag

. 1

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

AU

TO

RIT

AT

EA

EL

EC

TO

RA

LA

PE

RM

AN

EN

TA

CO

D O

BIE

CT

IV 2

Ane

xa n

r. 3

/ 4

8 /

29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II

21.5

99

21.5

99

21.5

99

21.5

99

21.5

99

2.27

1

19.3

28

1.39

9

1.39

9

1.39

9

1.39

9

1.39

9

379

1.02

0

250

250

250

250

250

250

21.5

99

21.5

99

21.5

99

21.5

99

21.5

99

2.27

1

19.3

28

1.39

9

1.39

9

1.39

9

1.39

9

1.39

9

379

1.02

0

250

250

250

250

250

250

5.20

0

5.20

0

5.20

0

5.20

0

5.20

0

5.20

0

5.20

0

5.20

0

5.20

0

5.20

0

5.20

0

5.20

0

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

1.25

0

Tot

al 2

31.1

98

31.1

98

31.1

98

31.1

98

31.1

98

2.65

0

28.5

48

31.1

98

31.1

98

31.1

98

31.1

98

31.1

98

2.65

0

28.5

48

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

B

UG

ET

DE

ST

AT

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E51

0171

01 A

ctiv

e fi

xe

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt51

0171

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

pag.12

Page 12: A3 48 50 - Acasa...Pag. 1 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA Anexa nr. 3 / 48 / 28 Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2015 Cheltuieli preliminate 2016

Pag

. 2

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

AU

TO

RIT

AT

EA

EL

EC

TO

RA

LA

PE

RM

AN

EN

TA

CO

D O

BIE

CT

IV 5

Ane

xa n

r. 3

/ 4

8 /

29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

92.9

07

92.9

07

92.9

07

92.9

07

92.9

07

92.9

07

17.3

91

17.3

91

17.3

91

17.3

91

17.3

91

17.3

91

4.25

0

4.25

0

4.25

0

4.25

0

4.25

0

4.25

0

92.9

07

92.9

07

92.9

07

92.9

07

92.9

07

92.9

07

17.3

91

17.3

91

17.3

91

17.3

91

17.3

91

17.3

91

4.25

0

4.25

0

4.25

0

4.25

0

4.25

0

4.25

0

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

18.0

00

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

Tot

al 2

152.

548

152.

548

152.

548

152.

548

152.

548

152.

548

152.

548

152.

548

152.

548

152.

548

152.

548

152.

548

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

B

UG

ET

DE

ST

AT

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E51

0171

01 A

ctiv

e fi

xe

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

pag.13