16
ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA Anexa nr.3/01 Nr. formular 01 02 15 28 29 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sume alocate de la bugetul de stat Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii CUPRINS Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Programe de investitii publice pag.2

A3 01 50 - Acasa...Administratia prezidentiala ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: A3 01 50 - Acasa...Administratia prezidentiala ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA Anexa nr.3/01

Nr.

formular

01

02

15

28

29

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sume alocate de la bugetul de stat

Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri

proprii

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

CUPRINS

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Programe de investitii publice

pag.2

Page 2: A3 01 50 - Acasa...Administratia prezidentiala ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2017-2020

Anexa nr. 3 / 01 / 01 Pag. - mii lei -1

Ca-pi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5100

5400

6700

5001

5100

5101

5401

6500

01

01

01

10

20

51

57

70

71

01

10

20

57

70

71

01

20

01

51

01

10

20

51

57

70

71

01

10

20

57

70

71

01

10

20

57

70

71

01

20

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

41.000

38.400

20.360

14.691

2.400

949

2.600

2.600

38.100

35.500

20.360

14.191

949

2.600

2.600

500

500

500

2.400

2.400

2.400

41.000

38.400

20.360

14.691

2.400

949

2.600

2.600

38.600

36.000

20.360

14.691

949

2.600

2.600

38.100

35.500

20.360

14.191

949

2.600

2.600

500

500

500

2.400

A B

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA

Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

1 2 3 4

46.914

41.914

21.396

17.211

2.358

949

5.000

5.000

43.956

38.956

21.396

16.611

949

5.000

5.000

600

600

600

2.358

2.358

2.358

46.914

41.914

21.396

17.211

2.358

949

5.000

5.000

44.556

39.556

21.396

17.211

949

5.000

5.000

43.956

38.956

21.396

16.611

949

5.000

5.000

600

600

600

2.358

47.482

42.482

21.910

17.211

2.412

949

5.000

5.000

44.470

39.470

21.910

16.611

949

5.000

5.000

600

600

600

2.412

2.412

2.412

47.482

42.482

21.910

17.211

2.412

949

5.000

5.000

45.070

40.070

21.910

17.211

949

5.000

5.000

44.470

39.470

21.910

16.611

949

5.000

5.000

600

600

600

2.412

48.038

43.038

22.413

17.211

2.465

949

5.000

5.000

44.973

39.973

22.413

16.611

949

5.000

5.000

600

600

600

2.465

2.465

2.465

48.038

43.038

22.413

17.211

2.465

949

5.000

5.000

45.573

40.573

22.413

17.211

949

5.000

5.000

44.973

39.973

22.413

16.611

949

5.000

5.000

600

600

600

2.465

pag.3

Page 3: A3 01 50 - Acasa...Administratia prezidentiala ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 01 / 01 Pag. - mii lei -2

Ca-pi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6701

01

51

01

51

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

A B

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA

Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

1 2 3 4

2.358

2.358

2.358

2.358

2.358

2.412

2.412

2.412

2.412

2.412

2.465

2.465

2.465

2.465

2.465

pag.4

Page 4: A3 01 50 - Acasa...Administratia prezidentiala ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2017-2020

(sume alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 01 / 02 Pag. - mii lei -1

Ca-pi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

20

51

57

01

03

01

02

05

06

11

13

14

30

01

01

05

06

12

13

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

30

01

02

02

03

04

07

30

01

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

41.000

38.400

20.360

17.211

16.311

97

74

303

290

136

3.149

2.222

60

712

23

132

14.691

4.940

100

40

2.200

400

420

50

30

50

1.600

50

500

51

51

6.182

450

5.732

71

15

10

2.922

1.200

122

630

170

800

2.400

2.400

2.400

949

A B

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA

Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

1 2 3 4

46.914

41.914

21.396

17.211

2.358

949

47.482

42.482

21.910

17.211

2.412

949

48.038

43.038

22.413

17.211

2.465

949

pag.5

Page 5: A3 01 50 - Acasa...Administratia prezidentiala ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 01 / 02 Pag. - mii lei -2

Ca-pi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5101

01

70

71

01

10

20

57

70

71

01

10

20

03

01

03

01

03

01

02

05

06

11

13

01

02

03

30

01

05

06

12

13

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

30

01

02

Indemnizatii pentru fosti demnitari ai statului

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Pregatire profesionala

949

2.600

2.600

2.180

2.150

10

10

10

420

38.600

36.000

20.360

14.691

949

2.600

2.600

38.100

35.500

20.360

17.211

16.311

97

74

303

290

136

3.149

2.222

60

712

23

132

14.191

4.940

100

40

2.200

400

420

50

30

50

1.600

50

500

51

51

6.182

450

5.732

71

15

A B

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA

Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

1 2 3 4

5.000

5.000

44.556

39.556

21.396

17.211

949

5.000

5.000

43.956

38.956

21.396

16.611

5.000

5.000

45.070

40.070

21.910

17.211

949

5.000

5.000

44.470

39.470

21.910

16.611

5.000

5.000

45.573

40.573

22.413

17.211

949

5.000

5.000

44.973

39.973

22.413

16.611

pag.6

Page 6: A3 01 50 - Acasa...Administratia prezidentiala ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 01 / 02 Pag. - mii lei -3

Ca-pi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5401

6500

6701

01

50

01

50

01

57

70

71

01

20

01

51

01

51

14

30

03

01

03

30

01

02

03

04

07

30

01

02

03

30

30

01

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Indemnizatii pentru fosti demnitari ai statului

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

Autoritati executive si legislative

Administratia prezidentiala

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Alte servicii publice generale

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

10

2.422

1.200

122

630

170

300

949

949

2.600

2.600

2.180

2.150

10

10

10

420

38.100

38.100

500

500

500

500

500

500

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

A B

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA

Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

1 2 3 4

949

5.000

5.000

600

600

600

2.358

2.358

2.358

2.358

2.358

2.358

949

5.000

5.000

600

600

600

2.412

2.412

2.412

2.412

2.412

2.412

949

5.000

5.000

600

600

600

2.465

2.465

2.465

2.465

2.465

2.465

pag.7

Page 7: A3 01 50 - Acasa...Administratia prezidentiala ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Denumire indicator

SINTEZAbugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

pe anii 2017-2020

Anexa nr. 3 / 01 / 15 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

2900

3300

3310

3710

4300

4310

5010

6710

10

10

10

10

50

01

10

09

01

10

20

59

70

71

01

10

20

59

70

71

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURII.VENITURI CURENTEC.VENITURI NEFISCALEC2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICIIVENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Alte venituri din prestari servicii si alte activitatiTRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizariIV.SUBVENTIISUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii pentru institutii publiceVENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELICHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL XI ALTE CHELTUIELICHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARECULTURA, RECREERE SI RELIGIECHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALTITLUL II BUNURI SI SERVICIITITLUL XI ALTE CHELTUIELICHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.921521521521501

50120

202.4002.4002.4002.9212.9012.406

3191762020

2.9212.9012.406

3191762020

2.737379379379379

379

2.3582.3582.3582.7372.7372.358

379

2.7372.7372.358

379

3.151686686686686

686

2.4652.4652.4653.1513.1512.465

686

3.1513.1512.465

686

A B

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA

Program 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 Estimari 2020

1 2 3 4

2.945533533533533

533

2.4122.4122.4122.9452.9452.412

533

2.9452.9452.412

533

pag.8

Page 8: A3 01 50 - Acasa...Administratia prezidentiala ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AD

MIN

IST

RA

TIA

PR

EZ

IDE

NT

IAL

AA

nexa

nr.

3 /

01

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

20

17

E

stim

ari

201

8

E

stim

ari

201

9

E

stim

ari

202

0

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

2.43

1

2.43

1

2.43

1

1.96

6

354

494

1.03

5 83 465

8.71

8

8.71

8

8.71

8

8.27

8

2.06

0

4.91

0

744

564

440

2.60

0

2.60

0

2.60

0

2.18

0

2.15

0 10 10 10 420

2.43

1

2.43

1

2.43

1

1.96

6

354

494

1.03

5 83 465

8.71

8

8.71

8

8.71

8

8.27

8

2.06

0

4.91

0

744

564

440

2.60

0

2.60

0

2.60

0

2.18

0

2.15

0 10 10 10 420

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

28.7

49

28.7

49

28.7

49

24.4

24

7.56

4

8.41

4

4.78

9

3.65

7

4.32

5

28.7

49

28.7

49

28.7

49

24.4

24

7.56

4

8.41

4

4.78

9

3.65

7

4.32

5

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

01 C

onst

ruct

ii

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5001

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

pag.9

Page 9: A3 01 50 - Acasa...Administratia prezidentiala ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AD

MIN

IST

RA

TIA

PR

EZ

IDE

NT

IAL

AA

nexa

nr.

3 /

01

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

20

17

E

stim

ari

201

8

E

stim

ari

201

9

E

stim

ari

202

0

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

2.43

1

2.43

1

2.43

1

1.96

6

354

494

1.03

5 83 465

8.71

8

8.71

8

8.71

8

8.27

8

2.06

0

4.91

0

744

564

440

2.60

0

2.60

0

2.60

0

2.18

0

2.15

0 10 10 10 420

2.43

1

2.43

1

2.43

1

1.96

6

354

494

1.03

5 83 465

8.71

8

8.71

8

8.71

8

8.27

8

2.06

0

4.91

0

744

564

440

2.60

0

2.60

0

2.60

0

2.18

0

2.15

0 10 10 10 420

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

28.7

49

28.7

49

28.7

49

24.4

24

7.56

4

8.41

4

4.78

9

3.65

7

4.32

5

28.7

49

28.7

49

28.7

49

24.4

24

7.56

4

8.41

4

4.78

9

3.65

7

4.32

5

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

01 C

onst

ruct

ii

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5001

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

pag.10

Page 10: A3 01 50 - Acasa...Administratia prezidentiala ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AD

MIN

IST

RA

TIA

PR

EZ

IDE

NT

IAL

AA

nexa

nr.

3 /

01

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

20

17

E

stim

ari

201

8

E

stim

ari

201

9

E

stim

ari

202

0

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.52

9

1.52

9

1.52

9

1.52

9

494

1.03

5 83 83 83 83 83

5.65

4

5.65

4

5.65

4

5.65

4

4.91

0

744

564

564

564

564

564

20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10

1.52

9

1.52

9

1.52

9

1.52

9

494

1.03

5 83 83 83 83 83

5.65

4

5.65

4

5.65

4

5.65

4

4.91

0

744

564

564

564

564

564

20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

13.2

03

13.2

03

13.2

03

13.2

03

8.41

4

4.78

9

3.65

7

3.65

7

3.65

7

3.65

7

3.65

7

13.2

03

13.2

03

13.2

03

13.2

03

8.41

4

4.78

9

3.65

7

3.65

7

3.65

7

3.65

7

3.65

7

b.D

otar

i in

dep

end

ente

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.11

Page 11: A3 01 50 - Acasa...Administratia prezidentiala ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AD

MIN

IST

RA

TIA

PR

EZ

IDE

NT

IAL

AA

nexa

nr.

3 /

01

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

20

17

E

stim

ari

201

8

E

stim

ari

201

9

E

stim

ari

202

0

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II

819

819

819

354

354

465

2.50

0

2.50

0

2.50

0

2.06

0

2.06

0

440

2.57

0

2.57

0

2.57

0

2.15

0

2.15

0

420

819

819

819

354

354

465

2.50

0

2.50

0

2.50

0

2.06

0

2.06

0

440

2.57

0

2.57

0

2.57

0

2.15

0

2.15

0

420

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

11.8

89

11.8

89

11.8

89

7.56

4

7.56

4

4.32

5

11.8

89

11.8

89

11.8

89

7.56

4

7.56

4

4.32

5

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

asa

cum

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

01 C

onst

ruct

ii

5001

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

pag.12

Page 12: A3 01 50 - Acasa...Administratia prezidentiala ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AD

MIN

IST

RA

TIA

PR

EZ

IDE

NT

IAL

AA

nexa

nr.

3 /

01

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

20

17

E

stim

ari

201

8

E

stim

ari

201

9

E

stim

ari

202

0

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

2.43

1

2.43

1

2.43

1

1.96

6

354

494

1.03

5 83 465

8.71

8

8.71

8

8.71

8

8.27

8

2.06

0

4.91

0

744

564

440

2.60

0

2.60

0

2.60

0

2.18

0

2.15

0 10 10 10 420

2.43

1

2.43

1

2.43

1

1.96

6

354

494

1.03

5 83 465

8.71

8

8.71

8

8.71

8

8.27

8

2.06

0

4.91

0

744

564

440

2.60

0

2.60

0

2.60

0

2.18

0

2.15

0 10 10 10 420

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

28.7

49

28.7

49

28.7

49

24.4

24

7.56

4

8.41

4

4.78

9

3.65

7

4.32

5

28.7

49

28.7

49

28.7

49

24.4

24

7.56

4

8.41

4

4.78

9

3.65

7

4.32

5

TO

TA

L C

AP

ITO

L 5

1 --

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

BU

GE

T D

E S

TA

T

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5101

7101

Act

ive

fixe

5101

7101

01

Con

stru

ctii

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

5101

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5101

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

pag.13

Page 13: A3 01 50 - Acasa...Administratia prezidentiala ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Pag

. 6

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

AD

MIN

IST

RA

TIA

PR

EZ

IDE

NT

IAL

AA

nexa

nr.

3 /

01

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

20

17

E

stim

ari

201

8

E

stim

ari

201

9

E

stim

ari

202

0

E

stim

ari

a

nii

ulte

rior

i

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

2.43

1

2.43

1

2.43

1

1.96

6

354

494

1.03

5 83 465

8.71

8

8.71

8

8.71

8

8.27

8

2.06

0

4.91

0

744

564

440

2.60

0

2.60

0

2.60

0

2.18

0

2.15

0 10 10 10 420

2.43

1

2.43

1

2.43

1

1.96

6

354

494

1.03

5 83 465

8.71

8

8.71

8

8.71

8

8.27

8

2.06

0

4.91

0

744

564

440

2.60

0

2.60

0

2.60

0

2.18

0

2.15

0 10 10 10 420

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

5.00

0

5.00

0

5.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

28.7

49

28.7

49

28.7

49

24.4

24

7.56

4

8.41

4

4.78

9

3.65

7

4.32

5

28.7

49

28.7

49

28.7

49

24.4

24

7.56

4

8.41

4

4.78

9

3.65

7

4.32

5

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii51

00 A

UT

OR

ITA

TI

PU

BL

ICE

SI

AC

TIU

NI

EX

TE

RN

E

BU

GE

T D

E S

TA

T

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5101

7101

Act

ive

fixe

5101

7101

01

Con

stru

ctii

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

5101

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5101

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

pag.14

Page 14: A3 01 50 - Acasa...Administratia prezidentiala ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Pag

. 1

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

AD

MIN

IST

RA

TIA

PR

EZ

IDE

NT

IAL

AC

OD

OB

IEC

TIV

2A

nexa

nr.

3 /

01

/ 29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II

1.52

9

1.52

9

1.52

9

1.52

9

1.52

9

494

1.03

5

5.65

4

5.65

4

5.65

4

5.65

4

5.65

4

4.91

0

744

20 20

20 20 20 10 10

1.52

9

1.52

9

1.52

9

1.52

9

1.52

9

494

1.03

5

5.65

4

5.65

4

5.65

4

5.65

4

5.65

4

4.91

0

744

20 20

20 20 20 10 10

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

Tot

al 2

13.2

03

13.2

03

13.2

03

13.2

03

13.2

03

8.41

4

4.78

9

13.2

03

13.2

03

13.2

03

13.2

03

13.2

03

8.41

4

4.78

9

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

B

UG

ET

DE

ST

AT

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E51

0171

01 A

ctiv

e fi

xe

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt51

0171

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

pag.15

Page 15: A3 01 50 - Acasa...Administratia prezidentiala ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Pag

. 2

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

AD

MIN

IST

RA

TIA

PR

EZ

IDE

NT

IAL

AC

OD

OB

IEC

TIV

5A

nexa

nr.

3 /

01

/ 29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

83 83

83 83 83 83

564

564

564

564

564

564

10 10

10 10 10 10

83 83

83 83 83 83

564

564

564

564

564

564

10 10

10 10 10 10

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

Tot

al 2

3.65

7

3.65

7

3.65

7

3.65

7

3.65

7

3.65

7

3.65

7

3.65

7

3.65

7

3.65

7

3.65

7

3.65

7

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

B

UG

ET

DE

ST

AT

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E51

0171

01 A

ctiv

e fi

xe

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

pag.16

Page 16: A3 01 50 - Acasa...Administratia prezidentiala ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Pag

. 3

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

asa

cum

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

rogr

am

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 10

78

AD

MIN

IST

RA

TIA

PR

EZ

IDE

NT

IAL

AC

OD

OB

IEC

TIV

107

8A

nexa

nr.

3 /

01

/ 29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II

819

819

819

819

354

354

465

2.50

0

2.50

0

2.50

0

2.50

0

2.06

0

2.06

0

440

2.57

0

2.57

0

2.57

0

2.57

0

2.15

0

2.15

0

420

819

819

819

819

354

354

465

2.50

0

2.50

0

2.50

0

2.50

0

2.06

0

2.06

0

440

2.57

0

2.57

0

2.57

0

2.57

0

2.15

0

2.15

0

420

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

2.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

Tot

al 2

11.8

89

11.8

89

11.8

89

11.8

89

7.56

4

7.56

4

4.32

5

11.8

89

11.8

89

11.8

89

11.8

89

7.56

4

7.56

4

4.32

5

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

B

UG

ET

DE

ST

AT

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E51

0171

01 A

ctiv

e fi

xe

5101

7101

01

Con

stru

ctii

5101

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

act

ivel

or f

ixe

pag.17