a2 - Litar Siri & Selari

Embed Size (px)

Text of a2 - Litar Siri & Selari

PSP

POLITEKNIK SEBERANG PERAI JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

KOD MODUL : E1003 MAKMAL : 3 TAJUK : Litar Siri, Selari dan Siri-Selari Objektif : Di akhir ujikaji ini pelajar akan dapat:

MODUL : Amali Kejuruteraan 1 TARIKH :

1.2. 3.

Mengenalpasti sifat arus di litar siri dan selari.. Mengenalpasti sifat voltan di litar siri dan selari.. Mengenalpasti sifat rintangan di litar siri dan selari.. 1. 2. 3. 4. 5. Decade Resistance Box RD14 2 set, RD15 2 set. Pembekal Kuasa AT Meter pelbagai (Multimeter) Meter Arus AT Kelip Buaya.

Peralatan :

Langkah kerja: Litar Sesiri

1.

Sambung litar seperti Rajah 1. Kenalpasti terminal A dan B.

Rajah 1 2. Setkan pembekal kuasa DC ke nilai voltan 5V. Tutup suis S1. Catatkan jumlah arus dan voltan yang ditunjukkan oleh meter-meter berkaitan. I = _____________, VR1 = _____________

3.

4.

Buka suis S1. Ubah kedudukan meter arus dan meter volt seperti Rajah 2.

1

Rajah 2 5. Tutup suis S1. Catatkan jumlah arus dan voltan yang ditunjukkan oleh meter-meter berkaitan. I = _____________, VR2 = _____________ 6. Apakah kesimpulan yang anda perolehi dari jawapan di langkah 3 dan langkah 5? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 7. Buka suis S1. Dengan meter ohm, ukur dan catatkan jumlah rintangan antara terminal A dan terminal B. ___________________ Litar Selari 8. Sambung litar seperti Rajah 3.

Rajah 3 9. Tutup suis S1. Catatkan jumlah arus dan voltan yang ditunjukkan oleh meter-meter berkaitan. IR1 = _____________, VR1 = _____________

10. Buka suis S1. Ubah kedudukan meter arus dan meter volt seperti Rajah 4.

Rajah 4

2

11. Tutup suis S1. Catatkan jumlah arus dan voltan yang ditunjukkan oleh meter-meter berkaitan. IR2 = _____________, VR2 = _____________ 12. Apakah kesimpulan yang anda perolehi dari jawapan di langkah 9 dan langkah 11? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 13. Buka suis S1. Dengan meter ohm, ukur dan catatkan jumlah rintangan antara terminal A dan terminal B. ___________________ Litar Sesiri Selari

14. Sambung litar seperti Rajah 5. 15. Buka suis S1. Ukur dan catatkan jumlah rintangan antara terminal A dan terminal B.

Rajah 5

____________________16. Tutup suis S1. Dengan meter volt, ukur dan catatkan voltan merentasi setiap perintang. VR1 = ____________ VR2 = ____________ VR3 = ______________ VR4 = ________________

17. Dengan meter arus, ukur dan catatkan arus yang mengalir di setiap perintang. IR1 = ____________ IR2 = ____________ IR3 = ______________ IR4 = ________________

18. Nyatakan kesimpulan yang anda perolehi dari ujikaji yang telah dijalankan ini. ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

3

Soalan-Soalan

1. 2.

Nyatakan sifat-sifat arus, voltan dan rintangan di litar sesiri dan selari.. Berpandukan litar di Rajah 6, hitungkan jumlah rintangan litar (RJ), jumlah arus litar (IJ), jumlah arus yang mengalir di setiap perintang dan voltan merentasi disetiap perintang. Tunjukkan jalan kiraan anda. Rajah 6

3.

Tentukan jumlah rintangan litar (RJ) sekiranya komponen berikut mengalami kerosakan berikut. Tunjukkan kiraan anda. a) b) c) Perintang R1 terbuka. Perintang R3 terbuka Perintang R3 terpintas.

4