Click here to load reader

A zərbaycan gənclərinin SOSial probleml əri

 • View
  45

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A zərbaycan gənclərinin SOSial probleml əri. Qubad İbadoğlu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri. Təqdimatın məzmunu. Təhsilə çıxış və əldə edilən təhsilin keyfiyyəti Gənclərin məşqulluq problemləri Gənclərin mənzil problemləri Gənclərin neft gəlirlərindən bəhrələn(mə)məsi problemləri. - PowerPoint PPT Presentation

Text of A zərbaycan gənclərinin SOSial probleml əri

 • Azrbaycan gnclrininSOSial problemlriQubad badolu, qtisadi Tdqiqatlar Mrkzinin sdri

 • Tqdimatn mzmunu Thsil x v ld ediln thsilin keyfiyyti Gnclrin mqulluq problemlriGnclrin mnzil problemlriGnclrin neft glirlrindn bhrln(m)msi problemlri

 • Gnclrin Thsil x v ondan faydalanmaqla bal problemlri1. Orta

  2. Ali

  3. XaricdThsil

 • 2011-ci ilin orta thsil mzunlarnn nticlri

 • 2011-ci ilin mzunlarnn nticlri

  SEMLRCmiBAL NTERVALLARI0-100100-200200-300300-500500-7002011-ci ilin mzunlar (lalar)say1253153560327816faizi100.01.202.794.7926.1065.122011-ci ilin mzunlar (orta attestat bal 4.5-5 intervalnda yerln, 4.5 daxil olmaqla)say850117246992238553083faizi100.02.025.5210.8545.3536.272011-ci ilin mzunlar (orta attestat bal 4-4.5 intervalnda yerln, 4 daxil olmaqlasay1956622703872508072641080faizi100.011.6019.7925.9637.135.522011-ci ilin mzunlar (orta attestat bal 3.5-4 intervalnda yerln)say15987548852563507170036faizi100.034.3332.8821.9410.630.232011-ci ilin mzunlar (orta attestat bal 3-3.5 intervalnda yerln, 3.5 daxil olmaqla)say11305729929798481736faizi100.064.5626.357.501.530.052011-ci ilin mzunlar (orta attestat bal 3 olanlar)say11319921112170faizi100.087.719.811.860.620.00

 • Son qbul imtahannda abituriyentlrin topladqlar ballar zr paylanmasQeyd: 2011/2012-ci tdris ili cn respublikann ali thsil mssislrin 31419 tlb qbulu nzrd tutulmudu. Bunlardan 54 yer qbul imtahanlarnda msabiqdnknar itirak edn abituriyentlr trfindn tutulmudur. Qalan 21223 yer Azrbaycan, 2615 yer rus blmsi n ayrlm, 7527 yer is hr iki bolmnin birg musabiqsi n nzrd tutulmudu. Qbul plannn 26384 yeri dovlt, 5035 yeri is zl ali thsil mussislrinin payna db. Ali thsil mussislrin qbul imtahanlarnda itirak etmk ucun 107484 abituriyent riz verib. rizlrin say otn ill muqayisd 4.47% azalb.

 • Son qbul imtahannda 2011-ci ilin mzunlarnn topladqlar ballar zr paylanmas

 • 2011-2012 tdris ili n keiriln qbulda tlblrin dnili v qeyri-dnili saslarla paylanmas

 • 1992-2011-ci illr zr qbul plannn v rizlrin saynn dinamikas

 • Xaricd thsil zr Dvlt Proqram rivsind illr zr tlblrin say, ayrlan maliyy v ondan istifad

  llr20072008200920102011Tlblrin say (illr zr)74164319250421Artan yekunla742385578071228

  llr20072008200920102011 (9 ay)CmiAyrlm vsait 2.205.010.010.015.042.2Xrclnmi vsait 0.82.307.919.615.9327.95Qalq1.4 2.7 2.09 0.399.0714.25

 • Tlblrin aylq xrc normalarQeyd: Cdvld qeyd olunan xrclr sonuncu tdris ili n nzrd tutulub. Mnb: Nazirlr Kabineti

  lkCmiYataqxana xrciDigr xrclrTdris materiallarGndlik yemk1.Almaniya1,050.00 EUR300.00 EUR100.00 EUR50.00 EUR600.00 EUR2.AB (Nyu-York, Boston, ikaqo, Mayami,Vainqton) 1,800.00 USD1,000.00 USD100.00 USD100.00 USD600.00 USD3.AB (digr hrlr)1,400.00 USD600.00 USD100.00 USD100.00 USD600.00 USD4.Avstraliya1,550.00 USD800.00 USD100.00 USD50.00 USD600.00 USD5.Avstriya1,350.00 EUR600.00 EUR100.00 EUR50.00 EUR600.00 EUR6.Belika1,150.00 EUR400.00 EUR100.00 EUR50.00 EUR600.00 EUR7.Byk Britaniya1,750.00 EUR 1,000.00 EUR100.00 EUR50.00 EUR600.00 EUR8.Cnubi Koreya1,150.00 USD400.00 USD100.00 USD50.00 USD600.00 USD9.exiya1,150.00 EUR400.00 EUR100.00 EUR50.00 EUR600.00 EUR10.in930.00 USD400.00 USD100.00 USD30.00 EUR400.00 USD11.Finlandiya1,150.00 EUR400.00 EUR100.00 EUR50.00 EUR600.00 EUR12.Fransa1,150.00 EUR400.00 EUR100.00 EUR50.00 EUR600.00 EUR13.Hindistan730.00 USD200.00 USD100.00 USD30.00 USD400.00 USD14.rlandiya1,250.00 EUR500.00 EUR100.00 EUR50.00 EUR600.00 EUR15.spaniya1,650.00 EUR900.00 EUR100.00 EUR50.00 EUR600.00 EUR16.sve1,250.00 EUR500.00 EUR100.00 EUR50.00 EUR600.00 EUR17.sver1,250.00 EUR500.00 EUR100.00 EUR50.00 EUR600.00 EUR18.taliya1,350.00 EUR600.00 EUR100.00 EUR50.00 EUR600.00 EUR19.Kanada1,400.00 USD600.00 USD100.00 USD100.00 USD600.00 USD20.Malaziya930.00 USD400.00 USD100.00 USD30.00 USD400.00 USD21.Niderland Krall1,250.00 EUR500.00 EUR100.00 EUR50.00 EUR600.00 EUR22.Norve1,550.00 EUR800.00 EUR100.00 EUR50.00 EUR600.00 EUR23.Rusiya1,080.00 USD450.00 USD100.00 USD30.00 USD500.00 USD24.Sinqapur1,030.00 USD500.00 USD100.00 USD30.00 USD400.00 USD25.Trkiy930.00 USD400.00 USD100.00 USD30.00 USD400.00 USD26.Yaponiya1,750.00 USD 1,000.00 USD100.00 USD50.00 USD600.00 USD27.Yeni Zelandiya1,550.00 USD800.00 USD100.00 USD50.00 USD600.00 USD28.Ukrayna960,00 USD350,00 USD100,00 USD30,00 USD480,00USD29.Macarstan990,00 EUR350,00 EUR100,00 EUR40,00 EUR500,00 EUR30.Bolqarstan 890,00 EUR350,00 EUR100,00 EUR40,00 EUR400,00 EUR

 • Mnb: Azrbaycan Respublikas Thsil NazirliyiDvlt Proqram rivsind thsil alanlarn ixtisas istiqamtlri zr 5 illik dinamikas

 • XaricdThsilzrDvlt Proqram rivsind thsili maliyyl-dirilmi azrbay-canl gnclrin thsil aldqlar lklrzr say(2008-2011)

 • Mnb: Azrvaycan Respublikas Thsil Nazirliyi

 • Dvlt proqram rivsind xaricd thsilini baa vuran mzunlarn say

 • 2011-ci ild orta mktb buraxlnn 72,23 faizi orta thsil bazasndan irli ged bilmyib.

  2011-ci ild ali mktblr qbul n rizlrin say otn ill muqayisd 4.47 faiz azalb.

  Son yeddi ild orta mktb mzunlarnn say 27635 nfr azalb.

  2011-ci ild orta thsilini 4-5 qiymtlrl baa vuran 2457 nfr ali mktblr qbul zaman 0-100 ball arasnda ntic gstrib.

  2011-ci ild ali mktblr qbul imtahanlarnda itirak ednlrin 28,12 faizi 0-100 ball arasnda ntic gstrib.

  2011-2012 tdris ili n tlblrin 67,62 faizi dnili saslarla qbul olunub.

  Ntic -Thsil sahsind.vvli

 • Xaricd thsil zr Dvlt Proramnn icras il bal ffaflq azdr, hesabatlla ml olunmur. Bu il qdr 1228 nfrin bu proqramdan bhrlnmsi gzlnirdi. Nvbti 4 ild 3772 nfrin Dvlt Proqram xttil xaric gndrilmsi inandrc deyil.

  Mxtlif sbblr zndn (akademik mvffqiyytsizliklr, mzunlarn geri dnmmsi, sndlrin vaxtnda tqdim edilmmsi v sair) proqramdan 29 nfr knarladrlb.

  ldn-il AB universitetlrin gndriln tlblrin say azalr, Dvlt Neft Fondundan veriln mlumata gr, 2008-ci ild 10, 2009-cu ild 13, 2010-cu ild 5, 2011-ci ilin oktyabr ayna qdrs cmi 3 tlbnin AB-da thsili maliyyldirilib. Times kimi nfuzlu reytinq agentliklrinin hesablamalarna gr, 2011-2012-ci tdris ili n dnya zr ilk onluqda olan 10 universitetdn 7-si Amerikann payna dr. Qeyd edk ki, n yax 2000 universitetdn 413- AB-da yerlir.

  Thsil Nazirliyi trfindn thsilaalanlarn sndlrinin vaxtnda ekspertizasnn aparlmamas, thsil haqlarnn gecikdirilmsi, iddialarn, vtnda cmiyyti nmayndlrinin v KV-lrin suallarnn vaxt azl v kadr atmazl sas gtirilrk trafl cavablandrlmamas, seimin ikinci (tsdiq) mrhlsind hans meyarlara istinadn son seimin edilmsinin saslandrlmamas v msabiqdn kemyn iddialara mumiyytl, cavabn (n ifahi, n d yazl) verilmmsi proqramn idar olunmasnda tinliklrin mvcudluundan, inzibati sullarn stunlk tkil etdiyindn xbr verir.

  Ntic -Thsil sahsind....Davam

 • Gnclrin mulluq problemi

 • 2010-cu ild iqtisadi rayonlar zr gnclrin(15-24 ya) isizlik msal, faizl

  sizlik msal

  cmi kiiqadn Azrbaycan Respublikas 14.9 17.3 13.4 Bak hri 19.7 35.7 12.1 Aberon iqtisadi rayonu 30.4 18.2 37.4 Gnc-Qazax iqtisadi rayonu 18.4 22.2 14.2 ki-Zaqatala iqtisadi rayonu 12.9 10.4 13.8 Lnkran iqtisadi rayonu 8.1 12.5 5.7 Quba-Xamaz iqtisadi rayonu 11.6 13.4 9.3 Aran iqtisadi rayonu 12.3 11.6 12.7 Yuxar Qaraba iqtisadi rayonu 20.5 10.5 30.1 Klbcr-Lan iqtisadi rayonu 9.4 4.9 13.7 Dalq irvan iqtisadi rayonu 25.2 27.8 23.3 Naxvan iqtisadi rayonu - - -

 • 2010-cu ild iqtisadi rayonlar zr isiz halinin saynda gnc halinin (15-24 ya) pay, faizl

  Gnc halinin (15-24 ya) pay cmi kii qadn Azrbaycan Respublikas 35.1 39.3 32.3 Bak hri (qsblrl) 33.0 45.2 23.8 Aberon iqtisadi rayonu 41.8 31.6 46.0 Gnc-Qazax iqtisadi rayonu 39.5 50.1 30.7 ki-Zaqatala iqtisadi rayonu 36.2 23.5 42.5 Lnkran iqtisadi rayonu 23.1 27.5 19.4 Quba-Xamaz iqtisadi rayonu 33.3 43.2 23.3 Aran iqtisadi rayonu 30.9 29.0 32.0 Yuxar Qaraba iqtisadi rayonu 51.2 53.3 50.5 Klbcr-Lan iqtisadi rayonu 15.1 9.9 18.4 Dalq irvan iqtisadi rayonu 67.8 85.4 57.1 Naxvan iqtisadi rayonu - - -

 • Yalnz 2011-ci ild orta tshilini baa vuran 95473 mzunun 72,23 faizi v ya 68 min 960 nfri orta thsil bazasnda mk bazarna daxil olub.

  Gnclr v dman Nazirliyindn veriln mlumata gr, respublika zr mvcud isizlrin 57 faizini 35 yanadk olan gnclr tkil edir. tn ilin statistikasna sasn lkd 20-34 ya arasnda olan 2,1 milyon gnc var ki, onlarn da ksriyyti isizdir. siz gnclrin 60 faizi thsil, shiyy, sosial v mit xidmti sahlrind i yeri axtarrlar.

  Yeni alan i yerlrinin statistikas saxtadr. Bel ki, 2011-ci ilin vvlind mk haqq alan muzdlu ii say 1 382,9 min nfr idis, oktyabrn vvlind 1 366,9 min olub. Baqa szl, muzdlu ii say 16 min nfr v ya 1,2 faiz azalb.

  Ntic - Mulluq sahsind.

 • Gnclrin mnzil problemi

 • Dvlt Bdcsindn poteka Fonduna sosial ipoteka n illr zr ayrlm vsaitlr, milyon manatla

 • poteka gtrnlrin ya trkibi

 • Ayliq glirlr uyun olaraq hans rtlrl ipoteka il mnzil almaq mmkndr

  Aylq glir, manatlaAil zvlrinin say, nfrlKreditin mddti, ilKreditin faizilkin dni minimal tlb, manatla Alnan evin qiymti, manatla4002258362818139500225863163158160022589005450247002258116935846680022581250062500

 • lkdki 18-36 ya aras gnclrin 20 faizinin mnzil ehtiyac var, onlarn say 420 -450 min nfr arasnda dyiir. Sosial ipotekaya ayrlan vsait vasitsil hr il orta hesablar 571 gncin mnzil problemini hll etmk mmkndr. Bu minvalla gnclrin say sabit qalarsa indiki hakimiyyt onlarn problemlrini 788 il hll ed bilr.

  Statistik mlumatlara gr, 18-36 yal gnclrin orta aylq mkhaqlar is 200-300 manat arasndadr. Bu is o demkdir ki, onlar sosial ipotekaya mracit ed bilmzlr, sosial ipoteka n n az 400 manatlq mk haqq tlb olunur, bu halda lanan evin qiymti 21193 manat, kreditin hcmi 18018 manat, ilkin dni is 3179 manat olmaldr v gnc 30 il hr ay dvlt 86 manat, btvlkd is 18018 manatlq kredit gr, 30 960 manat dni