Click here to load reader

› wp-content › uploads › 2015 › 06 › Izvješće_o... · IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA …2019-08-20 · IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of › wp-content › uploads › 2015 › 06 › Izvješće_o... · IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I...

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  1

  IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  Pazin, 30. rujna 2015.

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  2

  SADRŽAJ 0. OSNOVNI PODACI 3

  0.0. Osnovni podaci o školi 3

  0.1. Uvjeti rada 4

  0.1.1. Školska ekologija 4 0.1.2. Oprema škole 4

  1. ODGOJNO-OBRAZOVNI DJELATNICI 5

  1.1. Nastavnici – tjedno strukturiranje radnog vremena, nestručno zastupljena nastava 5 1.2. Stručni suradnici 6

  2. UČENICI 7

  2.1. Osvrt na upise u I. razred 7 2.2. Učenički izostanci i poduzete mjere 9

  2.2.1. Izostanci učenika 9 2.2.2. Odgojne mjere 12

  2.3. Neprihvatljivo ponašanje učenika 13 2.4. Osipanje učenika tijekom školske godine 14 2.5. Nagrade, pohvale i mjere poticanja učenika 15 2.6. Sudjelovanje učenika na susretima i natjecanjima, rad u izvannastavnim aktivnostima 23 2.7. Osvrt na postignute rezultate na kraju godine 30

  2.7.1. Rezultati postignutog uspjeha na kraju nastavne godine 30

  2.7.2. Rezultati postignutog uspjeha na kraju školske godine 33 2.7.3. Rezultati izrade i obrane završnog rada 35 2.7.4. Državna matura provedena u školskoj 2014./2015. godini 36

  3. OSTVARENO PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE U ŠKOL 41

  3.1. Programiranje i planiranje rada 41 3.2. Planiranje unapređivanja rada u Školi 42 3.3. Rad s darovitim učenicima i učenicima s poteškoćama u razvoju 52 3.4. Slobodne aktivnosti učenika 53 3.5. Projekti škole 57

  4. OSTVARENJE GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RADA 67

  4.1. Ostvarenje nastavnog plana u odnosu na planirano 67 4.2. Rad ravnatelja Škole 70

  4.2.1. Rad Nastavničkog vijeća 71 4.2.2. Rad Školskog odbora 72 4.2.3. Vijeće roditelja 72

  4.3. Stručni suradnici u školi 73 4.3.1. Satničar – voditelj smjene – ispitni koordinator 73 4.3.2. Pedagog 76 4.3.3. Psiholog 78 4.3.4. Knjižničar 84

  4.4. Izvješće o realizaciji Školskog preventivnog programa 85

  5. KRONIKA ŠKOLE 89

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  3

  0. OSNOVNI PODACI

  0.0. Osnovni podaci o Školi

  Naziv Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin

  Sjedište i adresa 52 000 Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 11

  Županija (broj) Istarska županija (18)

  Šifra ustanove 18-065-501

  Telefon + 385 52 624 017

  Telefaks + 385 52 624 226

  Mrežna stranica www.gssjd.hr

  E-pošta [email protected]

  Matični broj 03089231

  OIB 89025673993

  Žiro račun i banka IBAN HR212402006-1100109145/Erste Bank

  Ravnatelj škole Josip Šiklić, prof.

  Tajnik/ca škole Elide Jovičić, upravni pravnik

  Školske 2014./2015. godine učenici su se obrazovali u sljedećim programima:

  Program - obrazovni sektor Zanimanje Trajanje Razrednih odjela

  Opća gimnazija 4 12

  Elektrotehnika i računalstvo Tehničar za elektroniku 4 4

  Elektromehaničar 3 3

  Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

  Upravni referent 4 4

  Komercijalist 4 2

  Prodavač 3 1

  UKUPNO RAZREDNIH ODJELA 26

  http://www.gssjd.hr/mailto:[email protected]

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  4

  0.1. UVJETI RADA

  0.1.1. Školska ekologija Izgradnja školske zgrade dovršena je 1992. godine, a useljenje je izvršeno u siječnju 1993. godine. Njenom izgradnjom stvoreni su solidni uvjeti za kvalitetan odgojno-obrazovni rad. Zgrada Škole ima 4.247 m2 korisnog prostora i to: sedam praktikuma, jedan laboratorij za kemiju, 12 specijaliziranih učionica, dvije učionice planirane za ručnu obradu (sada klasične učionice) i jednu radionicu predviđenu za strojnu obradu, 14 kabineta, upravni prostor, knjižnicu, čitaonicu, višenamjensku dvoranu, školski muzej sa stalnom postavom, dnevni boravak za učenike te ostale pomoćne prostorije. Učionice i ostali prostori imaju dnevno i neonsko osvjetljenje. Učionice su opremljene zavjesama što omogućava adekvatnu zaštitu od sunca i korištenje suvremenih audio-vizualnih sredstava (LCD projektora). Škola ima centralno grijanje zajedno s Osnovnom školom Vladimira Nazora Pazin. Tijekom školske godine izvršena je djelomična rekonstrukcija kotlovnice, zamijenjeni su kotlovi i dio instalacija. Školski prostori se redovito čiste a učionice provjetravaju. Buka izvana ne ometa održavanje redovne nastave. Najveći problem predstavlja održavanje mjesečnog sajma na Šetalištu Pazinske gimnazije (svaki prvi utorak u mjesecu) i ostalim prostorima oko Škole, kada se gotovo potpuno blokira prilaz Školi. Tijekom školske godine zabilježen je manji broj oštećenja inventara u Školi od strane učenika (oštećenja klupa, onesposobljavanje brava na vratima te štete u sanitarnim čvorovima).

  Međunarodna koordinacija za Eko-škole, na prijedlog Hrvatskog povjerenstva Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE), produžila je našoj Školi, 10. svibnja 2013., po peti put status Međunarodne Eko-škole, čime je stekla zlatni, trajni statusa Eko-škole.

  Na središnjoj svečanosti obilježavanje Svjetskog dana učitelja, 5. listopada 2002., Školi je dodijeljeno Ministrovo priznanje za 2002. godinu - za uspješan, kvalitetan i kreativan rad.

  Od 27. studenoga 2006. godine Škola ima status Glasserove kvalitetne škole, jedina je takva srednja škola u Europi.

  Uz prigodni program 8. rujna 2014. svečano je otvorena nova Školsko-gradska sportska dvorana. Čin otvorenja svojim je dolaskom uveličao predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović. Cjelokupna investicija vrijedna je preko 38 milijuna kuna, od čega Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira 9.890.000,00 kuna nepovratno, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 1.999.000,00 kuna, također nepovratno. Preostali iznos osiguran je putem dugoročnog kredita kojeg će otplaćivati Grad Pazin i Istarska županija.

  0.1.2. Oprema Škole Škola posjeduje dva radionička prostora za ručnu obradu i jedan za strojnu obradu. Prostori za ručnu obradu koriste se kao klasične učionice. U prostoru za strojnu obradu uređena je radionica za ručnu obradu, kabinet za nastavnika i prostor za garderobu. Tijekom školske godine nabavljen je dio alata i nastavni materijali te su provedene mjere zaštite. Škola ima vlastitu knjižnicu i čitaonicu s LCD projektorom i pokretnim platnom. Knjižnica ima 9418 knjiga. Na Sajmu knjiga u Puli i Interliberu u Zagrebu nabavljeni su uglavnom lektirni naslovi, a ukupna vrijednost kupljenih knjiga 4.439,97. Nabavljeni su i

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  5

  beletristički naslovi uglavnom darovima, a manje kupnjom pa je tako ukupna vrijednost kupljenih i darovanih knjiga 18.367,05.

  Tijekom školske godine nabavljeno je osam LCD projektora, 21 PC računalo, sedam laptopa, dva monitora, tri printera, dva klima uređaja, ukupne vrijednosti 220.736,53 kn.

  1. ODGOJNO-OBRAZOVNI DJELATNICI

  1.1. Nastavnici - tjedno strukturiranje radnog vremena, nestručno zastupljena nastava

  Na početku školske 2014./2015. godine na realizaciji odgojno-obrazovnog programa u

  Školi bilo angažirano 59 nastavnika i to: 39 nastavnika u stalnom radnom odnosu s punim radnim vremenom, 14 nastavnika nepunim radnim vremenom na neodređeno, 6 nastavnika s nepunim i dijelom punim radnim vremenom na određeno vrijeme, dio kao zamjena za rodiljni dopust, a dio nastavnika zbog povećanja satnice u nekim predmetima, te 1 nastavnika na rodiljnom dopust. I ove se školske godine, kao i prethodne broj nastavnika mijenjao od 59 pa do 62 nastavnika (II. polugodištu) u različitim periodima, zbog različitih okolnosti (kraćih ili dužih bolovanja, dopunjavanja satnice, rodiljnih i roditeljskih dopusta u drugom polugodištu, rad na više škola te traženja i dobivanja suglasnosti od strane MZOS-a i dr.). Prijava potreba za zaposlenicima (svih zaposlenika, ne samo nastavnika) kao i prijava organizacijskog viška, uz Kolektivni ugovor, postala je i zakonska obveza škole - sukladno odredbi članka 107. stavak 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08).

  Početkom školske godine na 60 dana (prema Zakonu - dok Škola nije dobila suglasnosti za raspisivanje natječaja!) zaposleni su sljedeći profesori: Ksenija Đorđević (za 14 sati elektrotehničke skupine predmeta i 2 sata razredništva); Petra Pifar (za 17 sati ekonomske skupine predmeta); Ines Brajković (za 10 sati Etike i 2 sata Talijanskog jezika), Ines Hrastić (za 10 sati Engleskog jezika – preraspodjela unutar stručnog vijeća MA/INF i SV stranih jezika zbog neplaćenog dopusta Gorana Kadića, prof. informatike), Ana Aladić (2 sata Latinskog jezika), Enna Peroš (za 22 sati informatike – zamjena za rodiljni / roditeljski dopust). Tijekom listopada prof. Enni Peroš zbog zaposlenja na neodređeno vrijeme u drugoj školi, smanjena joj je tjedna radna obveza s 22 na 14 sati nastave tjedno. Osam (8) sati informatike je do kraja prvog polugodišta podijeljeni unutar stručnog vijeća matematike i informatike. Nakon dobivanja suglasnosti u studenome/prosincu 2014. godine, raspisan je natječaj za gore navedene nastavne predmete te su pravno zadovoljeni svi uvjeti za rad nastavnika na određeno, na neodređeno ili zamjene za rodiljne i roditeljske dopuste).

  Na početku II. polugodišta, na bolovanje radi održavanja trudnoće i rodiljnog dopust otišla je Irena Škropeta prof. ekonomske skupine predmeta. Do dobivanja suglasnosti zaposleni su Iva Luk prof. pedagogije za dio nastanih predmeta ekonomske skupine predmeta i Selma Jerman, specijalist informatičar (bez pedagoško-psihološkog obrazovanja) za dio sati ekonomske skupine predmeta i osam (8) sati informatike (prekovremeni rad iz I. pol. - informatika). Nakon dobivanja suglasnosti i raspisivanja natječaja za gore navedene predmete zaposlene su na određeno skraćeno radno vrijeme do kraja nastavne godine Iva Luk (za Kompjutersku daktilografiju / vježbe – 8 sati), Selma Jerman (za Informatiku – 8 sati) i Silva

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  6

  Pokrajac nastavnica skupine predmeta (za Poslovne komunikacije – 4 sata i Uredsko poslovanje i dopisivanje – 4 sata). Tijekom nastavne godine nestručno zastupljena nastava bila je u drugom polugodištu iz Informatike – 8 sati nastave tjedno - cijelo drugo polugodište, te nastavni predmeti Poslovne komunikacije (4 sata) i Uredsko poslovanje i dopisivanje (4 sata) do dobivanja suglasnosti (tijekom siječnja i veljače 2015.).

  Tjedno strukturiranje radnog vremena Tjedno radno vrijeme nastavnika ove školske godine strukturirano je na temelju Pravilnika o normi nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi. Radno vrijeme nastavnika iznosi 40 sati tjedno (ovisno o ugovoru o radu) unutar kojega je Škola rasporedila poslove neposrednog odgojno-obrazovnog rada (nastava, razredništvo i neposredan pedagoški rad s učenicima, voditeljstvo stručnog vijeća na županijskoj i međužupanijskoj razini, voditeljstvo specijaliziranih učionica i kabineta, dodatna i dopunska nastava i dr.) te ostale poslove - dok traje nastava na temelju 35 radnih tjedana, i ostale poslove nastavnika u tjednima kada nema nastave oko 10 radnih tjedana. Ostali poslovi nastavnika prema članku 2. Pravilnika su: stručno-metodička priprema, razrednički i administrativni poslovi, stručno usavršavanje, planiranje i vođenje ekskurzija, suradnja s roditeljima, rad u stručnim tijelima škole i izvan škole, unos podataka u e-maticu, popravni, razredni i razlikovni ispiti, poslovi u okviru provođenja nacionalnih ispita, državne mature ili ispita državne mature, poslovi vezani uz izradu i obranu završnog rada, rad u stručnim povjerenstvima, organizacija natjecanja i susreta, poslovi sindikalnog povjerenika, kulturne i športske aktivnosti škole te izvannastavne aktivnosti. U tjednima kada nema nastave ostali poslovi nastavnika iznose oko 380-400 sati. Tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada nastavnika u školskoj 2014./2015. godini kretala se od 19 (nastavnici početnici - bez stručnog ispita) do 26 nastavnih sati (nastavnici praktične nastave s dijelom sati u teorijskoj nastavi - strojarska i elektrotehnička skupina predmeta), odnosno za Školu tjedna norma iznosi 18,18 sati. Ostali poslovi nastavnika (u tjednoj strukturi do 40 sati) također su kretali od 14 do 21 sat tjedno (kod pripravnika). Ovdje moramo napomenuti da je problem zaduživanja nastavnika sa ostalim poslovima do 40 sati tjedno za one nastavnike koji nisu zaduženi s poslovima razrednika, ne ostvaruju dodatne poslove u izvannastavnim aktivnostima te nisu angažirani na poslovima državne mature i završnih ispita.

  1. 2. Stručni suradnici

  U školskoj 2014./2015. godini stručno-razvojnu službu sačinjavali su: Josip Šiklić ravnatelj po funkciji, Slavica Žužić – pedagoginja - savjetnica, Vladimira Jeromela-Vasiljević – satničarka - voditeljica smjene - ispitna koordinatorica za provođenje ispita državne mature, Jasna Sloković - psihologinja i Magda Rimanić - knjižničarka. Svi su oni obavljali poslove prema programu svoga rada koji su detaljnije razrađeni u Godišnjem programu rada Škole i sastavni su dio ovoga Izvješća (točka 4.3.)

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  7

  2. UČENICI

  2.1. Osvrt na upise u I. godinu U PRVI razred 2014./15. školske godine upisano je 180 učenika. Formirano je 7 razrednih odjela. Broj i struktura upisanih učenika prikazan je u tabelama u nastavku:

  GIMNAZIJA U prvi razred gimnazije upisano je 86 učenika. Formirana su tri razredna odjela. Broj i struktura upisanih učenika u tim odjelima u odnosu na plan upisa prikazan je u tabeli u nastavku:

  Odjela Učenika Odjela Učenika M Ž 5 4 3 2

  1. Opća gimnazija 1A 1 28 1 27 7 20 25 2 0 0 0 0

  2. Opća gimnazija 1B 1 28 1 30 10 20 25 5 0 0 0 0

  3. Opća gimnazija 1C 1 28 1 29 9 20 26 3 0 0 0 0

  3 84 3 86 26 60 76 10 0 0 0 0

  Učenika s

  teškoćamaRB Smjer

  Plan Realizacija

  UKUPNO

  Spol Opći uspjehPonavljači

  Planirano je upisati 84 učenika, a upisano 86. Struktura upisanih učenika, po postignutom općem uspjehu u 8. razredu osnovne škole je vrlo dobra. Od 86 upisanih učenika, 76 učenika završila su osmi razred s odličnim i 10 s vrlo dobrim općim uspjehom. Upisani učenici dolaze iz sljedećih Osnovnih škola: Pazin (26), Žminj (7), Poreč (23), Sv. Petar u Šumi (3), Tinjan (3), Višnjan (3), Tar (4), Vrsar (1), Vižinada (2), Potpićan (7), Motovun (1), Kaštelir (2), Trviž (4). ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMI U četverogodišnje strukovne programe bilo je planirano upisati 72 učenika u tri razredna odjela, a upisano je 73 učenika.

  Odjela Učenika Odjela Učenika M Ž 5 4 3 2

  1.Tehničar za elektroniku

  1E41 24 1 26 26 0 8 17 0 0 1 1

  2. Upravni referent 1D 1 24 1 24 5 19 8 14 1 0 1 1

  3. Komercijalist 1K 1 24 1 23 12 11 0 11 11 0 1 1

  3 72 3 73 43 30 16 42 12 0 3 3

  Učenika s

  teškoćamaRB Smjer

  Plan Realizacija

  UKUPNO

  Spol Opći uspjehPonavljači

  Struktura upisanih učenika, po postignutom općem uspjehu u 8. razredu osnovne škole dosta je dobra. Od 73 upisana učenika 16 njih je osmi razred završilo s odličnim, 42 s vrlo dobrim, dok je 12 učenika završilo s dobrim općim uspjehom.

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  8

  Upisani učenici dolaze iz sljedećih Osnovnih škola: Pazin (21), Poreč (11), Karojba (5), Sv. Petar u Šumi (3), Tinjan (5), Trviž (5), Potpićan (8), Roč (1), Žminj (1), Sv. Lovreč (2), Kaštelir (1), Motovun (2), Tar (3), Kanfanar (4), Lupoglav (1).

  TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMI U trogodišnje strukovne programe bilo je planirano upisati 24 učenika, a upisan je 21 učenik.

  Odjela Učenika Odjela Učenika M Ž 5 4 3 2

  1. Elektromehaničar 1E 1 24 1 21 19 2 0 2 18 1 0 2

  Učenika s

  teškoćamaRB Smjer

  Plan Realizacija Spol Opći uspjehPonavljači

  Struktura upisanih učenika, po postignutom općem uspjehu u 8. razredu osnovne škole je slijedeća: 2 učenika su osmi razred završila s vrlo dobrim, 18 s dobrim i 1 s dovoljnim općim uspjehom. Upisani učenici dolaze iz sljedećih Osnovnih škola: Pazin (12), Žminj (2), Poreč (2), Karojba (1), Tinjan (1), Motovun (1), Trviž (1), Roč (1).

  Odjela Učenika Odjela Učenika M Ž 5 4 3 2

  7 180 7 180 88 92 92 54 30 1 3 5SVEUKUPNO

  Plan Učenika s teškoćama

  Realizacija Spol Opći uspjeh Ponavljači

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  9

  2.2. Učenički izostanci i poduzete mjere 2.2.1. Izostanci učenika

  a) Izostanci učenika s nastave za gimnaziju

  Opravdano Neopravdano Ukupno

  Uzo

  rno

  Do

  bro

  Loše

  1A 27 1652 0 1652 61,19 27 0 01B 30 1674 0 1674 55,80 30 0 01C 29 1616 0 1616 55,72 29 0 0

  Ukupno 86 4942 0 4942 57,47 86 0 02A 28 1453 0 1453 51,89 28 0 02B 29 1776 10 1786 61,59 28 1 0

  2C 29 1382 8 1390 47,93 29 0 0

  Ukupno 86 4611 18 4629 53,83 85 1 0

  3A 30 1990 18 2008 66,93 30 0 0

  3B 27 2079 10 2089 77,37 27 0 0

  3C 29 1347 3 1350 46,55 29 0 0

  Ukupno 86 5416 31 5447 63,34 86 0 0

  4A 27 1798 32 1830 67,78 23 4 0

  4B 24 1339 0 1339 55,79 24 0 0

  4C 26 1510 9 1519 58,42 26 0 0

  Ukupno 77 4647 41 4688 60,88 73 4 0

  Sveukupno 335 19616 90 19706 58,82 330 5 0

  Vladanje

  Raz

  red Izostanci s nastave

  Bro

  j uče

  nik

  a

  Pro

  sje

  čno

  po

  uče

  nik

  u

  U tabeli je prikazan broj izostanaka učenika gimnazijskih razrednih odjela na kraju školske godine. Broj izostanaka po učeniku je 58.82 sata, dok je prošle školske godine bilo 50.77 sati. Najveći broj izostanaka po učeniku iskazan je kod učenika trećeg razreda (63.34), pa četvrtog razreda (60,88), zatim kod prvog razreda (57.47), a najmanji kod učenika drugog razreda (53.83). Najveći broj neopravdanih izostanaka iskazan je kod učenika trećeg razreda (0.36), pa četvrtog razreda (0.53), zatim drugog razreda (0.21), dok u prvom razredu nema neopravdanih izostanaka učenika. Razredni odjeli s najvećim brojem izostanaka su sljedeći: razredni odjel 3.B (77,37), 4.A (67.78) i 3.A (66.93). U tabeli je prikazana i distribucija učenika s obzirom na vladanje. Od ukupno 335 učenika, 330 učenika ocijenjeno je ocjenom uzorno, 5 učenika ocjenom dobro i niti jedan učenik ocjenom loše vladanje. b) Izostanci učenika s nastave za četverogodišnje strukovne programe

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  10

  Opravdano Neopravdano Ukupno

  Uzo

  rno

  Do

  bro

  Loše

  1.D 24 1336 27 1363 56,79 21 3 01.E4 26 1114 0 1114 42,85 26 0 01.K 22 1468 35 1503 66,73 19 3 0Ukupno 72 3918 62 3980 55,46 66 6 02.D 29 2201 7 2208 76,14 29 0 02.E4 26 1509 44 1553 59,73 23 3 02.K 26 3146 61 3207 123,35 22 4 0Ukupno 81 6856 112 6968 86,02 74 7 0

  3.E4 27 998 1 999 37,00 27 0 0

  3.D 27 3163 50 3213 119,00 25 1 1

  Ukupno 54 4161 51 4212 78,00 52 1 1

  4.E4 29 1256 33 1289 44,45 29 0 0

  4.D 25 1783 0 1783 71,32 25 0 0

  Ukupno 54 3039 33 3072 56,89 54 0 0

  Sveukupno 261 17973 258 18232 69,09 246 14 1

  Vladanje

  Raz

  red

  Izostanci s nastave

  Bro

  j uče

  nik

  a

  Pro

  sje

  čno

  po

  uče

  nik

  u

  U tabeli je prikazan broj izostanaka učenika razrednih odjela četverogodišnjih strukovnih programa na kraju školske godine. Broj izostanaka po učeniku je 69,09 sati, prošle godine bilo je 51,91 sat. Najveći broj izostanaka po učeniku iskazan je kod učenika drugog razreda (86,02), pa trećeg razreda (78,00), zatim kod četvrtog razreda (56,89), a najmanji kod učenika prvog razreda (55.46). Najveći broj neopravdanih izostanaka iskazan je kod učenika drugog razreda (1.38), zatim četvrtog razreda (1.14), pa trećeg razreda (0.94), dok je najmanji broj neopravdanih izostanaka kod učenika prvog razreda (0.86). Razredni odjeli s najvećim brojem izostanaka po učeniku su sljedeći: razredni odjel 2.K (123.35), 3.D (119.00) i 2.D (76.14). U tabeli je prikazana i distribucija učenika s obzirom na vladanje. Od ukupno 261 učenika, 246 učenika ocijenjeno je ocjenom uzorno, 14 učenika ocjenom dobro i 1 učenik ocjenom loše vladanje.

  c) Izostanci učenika s nastave za trogodišnje strukovne programe

  Opravdano Neopravdano Ukupno

  Uzo

  rno

  Do

  bro

  Loše

  1.E3 23 1525 63 1588 69,04 20 2 12.E3 26 1678 53 1731 66,58 22 4 0

  3.E3 25 882 93 975 39,00 15 8 2

  3.T 17 793 85 878 51,65 12 3 2

  Ukupno 91 4878 294 5172 56,84 69 17 5

  Vladanje

  Raz

  red

  Izostanci s nastave

  Bro

  j uče

  nik

  a

  Pro

  sje

  čno

  po

  uče

  nik

  u

  U prethodnoj tabeli prikazan je broj izostanaka učenika trogodišnjih strukovnih programa na kraju školske godine. Ukupan broj izostanaka po učeniku ove je školske godine 56,84, a prošle godine 45.03 sati. Najveći broj izostanaka po učeniku iskazan je kod učenika

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  11

  prvog razreda (69.04), zatim drugog razred (66.58), pa trećeg razreda (45.33). Najveći je broj neopravdanih izostanaka iskazan kod učenika trećeg razreda (4.24), zatim kod prvog razreda (2.74), pa drugog (2.04). Razredni odjeli s najvećim brojem izostanaka su sljedeći: razredni odjel 1.e3 (69.04), 2.e3 (66,58). U tabeli je prikazana i distribucija učenika s obzirom na vladanje. Od ukupno 91 učenika, 69 učenika ocijenjeno je ocjenom uzorno, 17 učenika ocjenom dobro i 5 učenika ocjenom loše vladanje. Ove školske godine je broj izostanaka veći kod učenika četverogodišnjih strukovnih programa, nego kod učenika gimnazijskog programa i učenika trogodišnjih strukovnih programa. Ukupan broj izostanaka po učeniku u gimnaziji je 58,82 (50,77) sati po učeniku, u četverogodišnjim programima 69,09 (51,91) sati, a u trogodišnjim programima 56,84 (45,03). Broj neopravdanih izostanaka po učeniku: u gimnaziji 0,27 (0,92), u četverogodišnjim programima 0,85 (1,04), a u trogodišnjim programima 3,23 (2,97) sati po učeniku. Smatramo da je broj izostanaka, općenito gledano, prevelik i da to negativno utječe na postizavanje odgovarajućih rezultata u školi i u učenju. Primijećeno je odsustvovanje učenika s nastave u periodima češćih ispitivanja i provjeravanja znanja i to više u gimnazijskim odjelima (opravdano). Ako se uzme da su opravdani sati doista opravdani, uzrokovani zdravstvenim razlozima, obiteljskim problemima, poteškoćama u prijevozu ili je učenik unaprijed dobio dozvolu za izostanak razrednika, nastavnika, ravnatelja, onda ostaje vrlo velik broj neopravdanih sati koji imaju druge povode i uzroke (učenici skloni bježanju s nastave, neodgovornom ponašanju i sl.) što više dolazi do izražaja u odjelima elektromehaničara, prodavača i komercijalista. Problem izostanaka s nastave razmatralo je Nastavničko vijeće na gotovo svakoj sjednici, a bili su često i predmetom rasprave i analize na razrednim vijećima, te u neposrednom krugu osnovnih problema razrednika (rad s učenicima, rad s roditeljima, angažman pedagoga i psihologa, suradnja sa školskom ambulantom, suradnja s Centrom za socijalni rad i slično). Pridržavamo se pravila da svaki izostanak s nastave opravdava roditelj, tj. da i liječničku ispričnicu mora potvrditi roditelj. Priličan broj izostanaka s nastave u ukupnoj strukturi odnosi se na manji broj učenika koji su: a) bili bolesni duži period, b) angažirani na raznim školskim izvannastavnim zadacima, c) bili sudionici seminara za darovite učenike, d) skloni čestim izostancima, izbjegavanju nastave i slično. Razredni odjeli koji su naznačeni kao odjeli s najviše izostanaka imali su po 4 – 6 učenika koji su zbog bolesti odsustvovali veliki dio sati s nastave. Odgovarajućim aktom Škole predviđeno je da 22 neopravdana sata (po učeniku) predstavlja prag kad Školski odbor može donijeti odluku o isključenju učenika iz programa (Škole). Ove školske godine nije isključen niti jedan učenik. U vezi s time, u nastavku prikazujemo distribuciju odgojnih mjera izrečenih ove školske godine koje su najčešće uzrokovane prekomjernim neopravdanim izostajanjem s nastave, ali i drugim povodima i uzrocima.

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  12

  2.2.2. Odgojne mjere

  b) Odgojne mjere u GIMNAZIJI

  Razred Opomena UkorOpomena pred

  isključenjeIsključenje Ukupno

  Prvi 0 0 0 0 0

  Drugi 1 0 0 0 1

  Treći 0 0 0 0 0

  Četvrti 4 0 0 0 4

  UKUPNO 5 0 0 0 5

  b) Odgojne mjere u četverogodišnjim strukovnim programima

  Razred Opomena UkorOpomena pred

  isključenjeIsključenje Ukupno

  Prvi 4 2 0 0 6

  Drugi 6 1 0 0 7

  Treći 1 1 0 0 2

  Četvrti 2 0 0 0 2

  UKUPNO 13 4 0 0 17

  c) Odgojne mjere u trogodišnjim strukovnim programima

  Razred Opomena Ukor

  Opomena

  pred

  isključenje

  Isključenje Ukupno

  Prvi 2 0 1 0 3

  Drugi 2 2 0 0 4

  Treći 6 1 4 0 11

  UKUPNO 10 3 5 0 18

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  13

  d) Odgojne mjere ukupno

  Razred Opomena Ukor

  Opomena

  pred

  isključenje

  Isključenje Ukupno

  Prvi 6 2 1 0 9

  Drugi 9 3 0 0 12

  Treći 1 1 4 0 6

  Četvrti 12 1 0 0 13

  UKUPNO 28 7 5 0 40

  Ove su školske godine prema odluci Nastavničkog vijeća na zajedničkoj podjeli svjedodžbi usmeno pohvaljeni učenici koji nisu izostali niti jedan sat tijekom školske godine. Dakako, uz navedene odgojne mjere s tzv. "negativnim pred-znakom", brojni su učenici krajem školske godine dobili pohvalu ili nagradu za svoj odličan uspjeh i uzorno vladanje ili za druge vrste ili oblike svoga vrlo uspješnoga ispoljavanja i rada tijekom školske 2014./15. godine.

  2.3. Neprihvatljivo ponašanje učenika Tijekom školske 2014./2015. godine neprihvatljivog ponašanja u školi nije bilo puno, a svim pojavnim oblicima neprihvatljivog ponašanja posvećena je velika pažnja i pokušalo se odmah u začetku intervenirati. Odnosi među učenicima i odnosi sa profesorima su na zavidnoj razini kvalitete pa nije bilo potrebe za velikim intervencijama i mjerama. Oblici neprihvatljivog ponašanja koji su se javljali od strane učenika bili su u vidu izbjegavanja nastave, verbalne agresije (među učenicima) ili pušenja u školskom dvorištu. Povremeno je dolazio do izražaja nemar i oštećivanje školskog inventara i narušavanje pravila školskog reda. Škola je svakom pojedinačnom slučaju posvetila posebnu pažnju pri čemu je stručna služba u suradnji sa roditeljima, razrednicima, ravnateljem i učenicima uvijek nastojala što bolje moguće riješiti problem, a ukoliko je bilo potrebno komunicirali smo i sa službama van škole – sa Centrom za socijalnu skrb i Domom zdravlja. Svaka situacija u kojoj je bilo naznaka da bi do mogućeg neprihvatljivog ponašanja moglo doći ispitana je i sanirana . Već na početku školske godine na zajedničkim radnim sastancima predstavnika Osnovne škole Pazin (psiholog, pedagog), Zavoda za javno zdravstvo (specijalista školske medicine) i Škole (pedagog, razrednik i psiholog) dobile su se relevantne informacije za svakog učenika prvog razreda, te skrenuta pažnja na učenike koji su do sada imali ili bi mogli imati zdravstvene poteškoće ili poremećaje u ponašanju. To je predstavljalo osnovu za programiranje rada razrednika, pedagoga, psihologa, vijeća razrednih odjela, odnosno Nastavničkog vijeća. Sam rad u okviru ove problematike odvijao se na više razina: radilo se sa cijelim odjelom s ciljem prevencije ili sanacije određenih pojava - prema programu rada razredne zajednice (obrada različitih tema, gledanje raznih filmova i TV emisija, radilo se individualno sa učenicima kod kojih su se ispoljavale iste ili slične pojave, bilo vezane za izbjegavanje nastave, agresivnog ponašanja itd., uz istovremeni rad s roditeljima tih učenika. Ukoliko je bilo potrebno angažirali su se i vanjski suradnici.

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  14

  Najčešće ispoljavani oblik neprilagođenog ponašanja bila je pojava nepraćenja nastave i nediscipline na satu te neopravdanog izostajanja sa nastave . O tome se razgovaralo na sjednicama Nastavničkog vijeća, na sjednicama razrednih vijeća, na roditeljskim sastancima, sa grupama učenika i individualno. U okviru problematike raznih vidova ovisnosti učenici su raspravljali na satovima razrednih zajednica i u okviru redovne nastave pojedinih nastavnih predmeta (psihologija, biologija, kemija, TZK itd.) U sklopu školskog preventivnog programa suzbijanja zlouporaba ovisnosti svi prvi razredi su imali predavanje o prevenciji alkoholizma koje je održao dr. Zoričić. kao i za prevenciju ovisnosti o kocki Uz to predavanje o prevenciji pušenja održao je dr. Grdinić iz Lige za borbu protiv raka, a iz PU održali su predavanje o prevenciji ovisnosti suočivši učenike sa primjerima iz prakse . Održane su i radionice s učenicima I. razreda na temu: Prevencija ovisnosti. Od specifičnih aktivnosti realizirano je: a) za učenike – predavanja sa temom prevencija ovisnosti, prezentacija rezultata ankete na satovima razrednih zajednica, organizacija diskusija, razgovora, radionica, b) za roditelje - prezentacija rezultata ankete na roditeljskim sastancima, organizacija diskusija, razgovora, radionica. Problemima poremećaja u ponašanju u školi posebno se bavila psihologinja, pedagoginja te liječnica specijalista školske medicine . Puno se radilo na prevenciji takvih pojava, a škola se trudila samim svojim načinom rada ponuditi učenicima puno sadržaja i animirati ih za aktivno sudjelovanje na nastavi i van nje. Uz redovnu nastavu u kojoj smo se trudili nuditi odgovarajuće sadržaje i oblike rada kako bi svi učenici postigli zadovoljavajuće rezultate puno se nudilo i van redovnih sati nastave. Tako je bilo puno programa slobodnih aktivnosti i izvanškolskih aktivnosti učenika, projekata koji su se provodili, organiziralo se provođenje kulturne i javne djelatnosti u školi i izvan nje. Trudili smo se i kroz program razrednika, program Vijeća učenika osluhnuti učeničke probleme i potrebe. Na taj način sudeći po maloj pojavnosti neprihvatljivih oblika ponašanja kod učenika uspjeli smo uspostaviti dobre odnose i komunikaciju te ugodnu atmosferu za učenje i rad.

  2.4. Osipanje učenika tijekom školske godine

  a) Program opće gimnazije U gimnazijskim razrednim odjelima na početku školske godine bilo je 335 učenika

  koliko i na kraju. Tijekom školske godine u trećem razredu jedna je učenica ispisana (Vretenar Marijana) i prešla u drugu školu, dok je jedan učenik (Čehić Jakob) upisan u našu školu, tj. došao je iz druge škole.

  b) Program četverogodišnjih strukovnih programa U razrednim odjelima četverogodišnjih strukovnih programa na početku školske

  godine bilo je 262 učenika, a na kraju 261 učenik. U zanimanju komercijalist tijekom godine ispisana su dva učenika (Radić Alex, Sirotić Nikolina) koja su upisana u drugu školu. Upisana je jedna učenica (Vojsković Elizabet) koja je prešla iz zanimanja elektromehaničar unutar naše škole.

  c) Program trogodišnjih strukovnih programa U ovim razrednim odjelima na početku godine bilo je 90 učenika, a na kraju 91 učenik.

  U zanimanju elektromehaničar tijekom godine ispisana su dva učenika. Jedan učenik (Šestan David) je upisan u drugu školu, dok je jedna učenica (Vojsković Elizabet) prešla u zanimanje komercijalist u našoj školi. Tijekom godine upisana su četiri učenika (Maretić Emanuel, Garbac

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  15

  Borna, Licul Alen, Pujas Alex) iz drugih škola. U zanimanju prodavač ispisana je jedna učenica (Kunić Kristina) i prešla u drugu školu.

  Na početku školske godine imali smo 687 učenika koliko i na kraju školske godine.

  2.5. Nagrade, pohvale i mjere poticanja učenika

  Učenici Škole su za svoj rad i postignute rezultate te za doprinos u ostvarivanju odgojno-obrazovnih programa dobili više nagrada ili pohvalnica, koje su im uručene na zajedničkom sastanku učenika prvih, drugih i trećih razreda. Maturantima su pohvale i nagrade uručene na svečanoj promociji.

  2.5.1.Pohvale učenicima u školskoj 2014./2015. Godini

  A/ Pohvale za odličan uspjeh i uzorno vladanje 1.A

  1. Ivana Bošnjak 2. Ivana Fero 3. Luka Jugovac 4. Jana Korlević 5. Paola Milotić 6. Lucija Rukavina 7. Nina Salih 8. Katarina Sladonja 9. Andi Škrgat 10. Manuela Vuleta 11. Livio Žužić

  1.B

  1. Anđela Antičević 2. Katarina Đukić 3. Leonarda Lovreković 4. Maja Jugovac 5. Mauro Staver 6. Nina Matich 7. Damjan Orepić 8. Sara Hek 9. Tea Marković 10. Matea Močibob 11. Donika Zec 12. Mateo Hrelja 13. Axel Hrelja

  1.C

  1. Sara Crnković 2. Rafael Družetić 3. Ivana Franković

  4. Martina Tina Maretić 5. Matea Matijašić 6. Ana Mendica 7. Matea Rudan 8. Luka Tomac 9. Iva Vodopija

  1.D

  1. Lucija Radetić 2. Sana Bertoša

  1.E4 1. Vedran Glavić

  2.A 1. Albert Androšić 2. Idni Beganović 3. Jelena Bratulić 4. Roberta Cinkopan 5. Mihaela Kosec 6. Mirta Krsnik 7. Filip Macuka 8. Patrik Matošević 9. Lucija Rančić 10. Luka Švić 11. Martina Težak 12. Kristina Tominić 13. Petra Ujčić 2.B 1. Doroteja Beraković 2. Toni Divjak

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  16

  3. Patrik Grubor 4. Samanta Kotiga 5. Marko Kozlović 6. Loris Laković 7. Dominik Mališa 8. Karla Pamić 9. Karla Pilat 10. Mikela Prenc 11. Gregor Višković

  2.C 1. Sanja Aničić 2. Fabijan Babić 3. Jakob Čehić 4. Deborah Dagostin 5. Dominik Glavaš 6. Petar Golob 7. Alen Guštin 8. Ivana Guštin 9. Eni Kuhar 10. Ivan Lakoseljac 11. Larisa Mišetić 12. Patrik Modrušan 13. Ema Štefanko 2.D

  1. Mateja Udovičić 2. Katarina Bosanac 3. Chiara Starčić4. 4. Ines Lovrinić

  5. Slađana Simić 2.E4

  1. Martin Luk 2. Paolo Lovrinić 3. Filip Mihelčić 4. Luka Nemarnik

  3.A

  1. Laura Banko 2.Lea Brumnić 3. Danijela Damijanić

  4. Naii Noami Mabel Greblo 5. Dea Ivašić 6. Sara Mogorović 7. Maja Orbanić 8. Bruno Sloković

  9. Ana Marija Šegon 10. Ilona Šilić 11. Melani Tomaz 12. Katarina Zornada

  3.B

  1. Nina Bauk 2. Katarina Bertoša 3. Karlo Dagostin 4. Luka Lanča 5. Natali Lanča 6. Mihaela Marinčić 7. Carla Marion 8. Andrea Matošević 9. Tea Miletić 10. Bernard Nović 11. Ivan Radaković 12. Matea Zović 13. Katarina Žipovski

  3.C

  1. Veronika Baf 2. Monika Divjak 3. Karla Dušković 4. Martin Jurman 5. Filip Koraca 6. Natalija Krošnjak 7. Mihael Macuka

  8. Matej Mališa 8. Noemi Milanović

  9. Nensi Mofardin

  10. Valentina Rabak

  11. Toni Šujević

  12. Tina Turčinović

  13. Antoniana Žufić

  3.D 1.Selma Berbić 2. Anđela Berčić 3. Tina Franjul 4. Nikolina Širol

  3.E4 1. Grabar Renzo 2. Križanac Patrik

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  17

  3. Matić Patrik 4. Pantina Ardian 3.E3 1. Smoković Mateo 4.A 1. Delšeno Matea 2. Đugum Adriana 3. Grubiša Andrea 4. Matijašić Antonela 5. Žiković Lara 4.B 1. Banko Ana 2. Modrić Stefan 3. Orbanić Manuel 4. Ritoša Ana

  4.C 1. Flegar Sara 2. Marinčić Maja 3. Mendiković Matea 4. Stranić Iva 4.D 1. Blažević Tamara 2. Draguzet Danijela 3. Grabar Iva 4. Pauletić Iva 4.E4 1. Belić Luka 2. Čendak Filip 3. Lakošeljac Dean 4. Milokanović Manuel

  B/ Pohvale za iskazanu aktivnost i sudjelovanje u radu izvannastavnih aktivnosti Za iskazanu aktivnost i sudjelovanje u radu Vokalne skupine Rožice:

  1. Tina Turčinović (3.C) 2. Tina Vugrinec (3.A) 3. Nina Bon (3.A) 4. Zita Jurić (3.B) 5. Katarina Žipovski (3.B) 6. Tea Miletić (3.B)

  7. Mirta Krsnik (2.A) 8. Eni Kuhar (2.C) 9. Maria Meden (2.C) 10. Antea Hrelja (1.C) 11. Petar Golob (2.C)

  C/ Pohvale za natjecanja na gradskoj razini (za osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto) Za osvojeno 1. mjesto na kvizu Dragi naš Pazin:

  1. Nikola Lukež (2.A) 2. Filip Macuka (2.A)

  Za osvojeno 2. mjesto na kvizu Dragi naš Pazin: 1. Luka Švić (2.A) 2. Albert Androšić (2.A)

  Za osvojeno 3. mjesto na kvizu Dragi naš Pazin: 1. Roman Kalčić (1.B) 2. Rafael Družetić (1.C)

  D/ Pohvale za županijska natjecanja (za osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto) Za osvojeno 3. mjesto na županijskom Natjecanju iz Hrvatskoga jezika:

  1. Jelena Bratulić (2.A) Za osvojeno 1. mjesto na županijskom Natjecanju iz Engleskog jezika:

  1. Enio Brečević (4.D) Za osvojeno 3. mjesto na županijskom Natjecanju iz Engleskog jezika:

  1. Millie Sarah Bobanovich Hopkins (4.A)

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  18

  Za osvojeno 1. mjesto na županijskom Natjecanju iz Talijanskog jezika:

  1. Matea Delšeno (4.A) Za osvojeno 2. mjesto na županijskom Natjecanju iz Talijanskog jezika:

  1. Matteo Poletti (4.C) Za osvojeno 3. mjesto na županijskom Natjecanju iz Talijanskog jezika:

  1. Marijana Ferenac (3.B) Za osvojeno 2. mjesto na županijskom Natjecanju iz Povijesti:

  1. Rafael Družetić (1.C) 2. Albert Androšić (2.A)

  Za osvojeno 3. mjesto na županijskom Natjecanju iz Povijesti: 1. Roman Kalčić (1.B) 2. Luka Švić (2.A)

  Za osvojeno 2. mjesto na županijskom kvizu Krasna zemljo – Meraviglioso paese 1. Sošić Ivori (4.A) 2. Matijašić Antonela (4.A)

  Za osvojeno 2. mjesto na županijskom Natjecanju iz Biologije: 1. Toni Divjak (2.B)

  Za osvojeno 3. mjesto na županijskom Natjecanju iz Biologije: 1. Franko Pahović (2.B) 2. Sanja Mofardin (4.B)

  Za osvojeno 1. mjesto na županijskom Natjecanju iz Fizike: 1. Patrik Matošević (2.A) 2. Andi Škrgat (1.A) Za osvojeno 2. mjesto na županijskom Natjecanju iz Fizike: 1. Katarina Zornada (3.A) 2. Ivana Bošnjak (1.A) Za osvojeno 3. mjesto na županijskom Natjecanju iz Fizike: 1. Jelena Bratulić (3.A) Za osvojeno 1. mjesto na županijskom Natjecanju iz Kemije:

  1. Livio Žužić (1.A) 2. Matija Modrušan (4.B)

  Za osvojeno 2. mjesto na županijskom Natjecanju iz Kemije: 1. Patrik Modrušan (2.C)

  2. Bernard Nović (3.B)

  Za osvojeno 3. mjesto na županijskom Natjecanju iz Kemije:

  1. Alen Guštin (2.C)

  2. Valentina Vičić (4.B)

  Za osvojeno 3. mjesto na županijskom Natjecanju iz Geografije:

  1. Maja Jugovac (1.B)

  2. Idni Beganović (2.A)

  Za osvojeno 2. mjesto na županijskom Natjecanju iz Matematike:

  1. Petar Bratulić (4.B) Za osvojeno 1. mjesto na županijskom Natjecanju iz Osnova informatike:

  1. Ardian Pantina (3.E4)

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  19

  Za osvojeno 2. mjesto na županijskom Natjecanju iz Osnova informatike: 1. Enio Brečević (4.D)

  Za osvojeno 3. mjesto na županijskom Natjecanju iz Osnova informatike: 1. Tamara Blažević (4.D)

  Za osvojeno 3. mjesto na županijskom Natjecanju iz Osnova informatike: 1. Katarina Zornada (3.A)

  Za osvojeno 3. mjesto na županijskom Natjecanju iz Osnova elektrotehnike i mjerenja: 1. Filip Mihelčić (2.E4)

  Za osvojeno 3. mjesto na županijskom Natjecanju u atletici (M): 1. Gianluca Banko (3.C) 2. Daniel Rakovac (4.E4) 3. Fabian Babić (2.C) 4. Petar Bratulić (4.B) 5. Ivan Radaković (3.B) 6. Nikola Krnjus (3.B)

  7. Ivan Mijandrušić (4.E4) 8. Bruno Sloković(3.A) 9. Danijel Pamić (1.E3) 10. Teo Radovan (4.A) 11. Ivan lakoseljac (2.C) 12. Stefan Modrić (4.B)

  Za osvojeno 2. mjesto na županijskom Natjecanju u atletici (Ž): 1. Nina Štefanuti (4.D) 2. Sara Mogorović (3.A) 3. Rene Starić (3.B) 4. Mikela Prenc (2.B) 5. Zita Jurić (3.B) 6. Karmen Gašparini (2.C)

  7. Nikolina Fabris (1.D) 8. Andrea Daus (1.D) 9. Ema Guštin (3.A) 10. Marija Belac (3.E4) 11. Roberta Špoljarić (4.B) 12. Nina Mattich (1.B)

  Za osvojeno 2. mjesto na županijskom Natjecanju u rukometu (Ž): 1. Lucija Piletić (4.D) 2. Nina Štefanuti (4.D) 3. Tea Tomišić (4.C) 4. Sana Bertoša (1.D) 5. Sara Ukotić (1.C) 6. Morena Vuleta (3.B) 7. Nensi Mofardin (3.C)

  8. Tea Kadenaro (3.D) 9. Roberta Špoljarić (4.B) 10. Nina Bartolić (2.K) 11. Karla Pamić (2.B) 12. Tea Valenta (2.B) 13. Romina Legović (1.D)

  Za osvojeno 2. mjesto na županijskom Natjecanju u krosu (M): 1. Petar Bratulić (4.B) 2. Fabian Babić (2.C)

  3. Ivan Radaković (3.B) 4. Andrea Grubiša (4.A

  Za osvojeno 2. mjesto na županijskom Natjecanju u nogometu (Ž): 1. Roberta Špoljarić (4.B) 2. Nina Bartolić (2.K) 3. Nina Štefanuti (4.D) 4. Mikela Prenc (2.B) 5. Karla Pamić (2.B)

  6. Tea Tomišić (4.C) 7. Tea Valenta (2.B) 8. Sara Flegar (4.C) 9. Paula Turković (4.C)

  Za uspješno sudjelovanje na Međunarodnom matematičkom natjecanju „Klokan bez granica“:

  1. Maja Jugovac (1.B) 2. Marko Brajković (2.A) 3. Ardian Pantina (3.E4) 4. Ana Marija Šegon (3.A) 5. Simona Ivić (2.A) 6. Katarina Zornada (3.A)

  7. Mikel Milohanić (3.E4) 8. Luka Švić (2.A) 9. Sara Mogorović (3.A) 10. Jelena Bratulić (2.A) 11. Petar Bratulić (4.B) 12. Luka Kukurin (4.C)

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  20

  13. Valentina Fatorić (4.A) 14. Matija Modrušan (4.A) Za višegodišnji rad i aktivnost u radu matematičke grupe:

  1. Matej Poljuha (4.C) 2. Valentina Fatorić (4.A)

  3. Karla Salamun (4.A) 4. Petar Bratulić (4.B)

  Za sudjelovanje na županijskom natjecanju Čitanjem do zvijezda 1. Eni Kuhar (2.C) 2. Millie Sarah Bobanović (4.A) 3. Nail Noami Mabel Greblo

  (3.B) 4. Anela Vale (3.A) 5. Stella Glavina (3.B)

  6. Andrea Matošević (3.B) 7. Josipa Kazalac (3.B)

  8. Nina Bauk (3.B) 9 . Mariana Ferenac (3.B)

  10. Idni Beganović (2.A)

  Za uspješno sudjelovanje na Županijskoj smotri LiDraNo - novinarsko stvaralaštvo - predloženi za državnu razinu: 1. Filip Koraca (3.C) 2. Maja Jugovac (1.B)

  2.5.2. Nagrade učenicima završnih razreda na kraju školske 2014./2015. godine

  A/ Za odličan uspjeh i uzorno vladanje u sve četiri godine školovanja

  4.A 1. Bertoša Simone Ruhije 2. Brčić Paola 3. Fatorić Valentina 4. Krulčić Renata 5. Labinjan Giulia 6. Salamun Karla 7. Šajina Iva

  4.B 1. Bratulić Petar 2. Brečević Lea 3. Modrušan Matija 4. Mofardin Sanja 5. Opašić Maja 6. Šen Luka 7. Šuran Morena 8. Udovičić Elizabeta 9. Vičić Valentina

  4.C 1. Antolović Vanda 2. Hek Iva 3. Poletti Matteo 4. Smoković Sabrina 5. Tomišić Tea

  6. Turković Paula 7. Vidas Lia 4.D 1. Brečević Enio 2. Đermadi Antonela 4.E4 1. Berljavac Paolo 2. Močibob Karlo 3. Rakovac Daniel 4. Turčinović Mateo 5. Turčinović Natan 6. Ukotić Luka

 • B/ Za odličan uspjeh i uzorno vladanje u sve tri godine školovanja 3.T

  1. Nikolina Čeh 2. Laura Jugovac

  3.E3 1. Smoković Mateo

  C/ Za višegodišnje aktivno sudjelovanje u vokalnoj skupini Rožice:

  1. Matea Mendiković (4.C) D/ Za višegodišnje aktivno sudjelovanje u radu video grupe:

  1. Sošić Ivori (4.A) 2. Bobanović Millie (4.A) 3. Đugum Adriana (4.A) 4. Matijašić Antonela (4.A)

  E/ Za višegodišnje aktivno sudjelovanje u školskom bendu:

  1. Josip Golob (4.A) 2. Anton Ilić (4.A) 3. Karla Salamun (4.A)

  F/ Za sudjelovanje u Dramskoj skupini Orko sve četiri godine:

  1. Roberta Špoljarić (4.B) G/ Za višegodišnji rad i aktivnost u radu matematičke grupe:

  1. Luka Kukurin (4.C) II. MEĐUŽUPANIJSKA NATJECANJA Za sudjelovanje na međužupanijskom natjecanju iz Filozofije:

  1. Sanja Mofradin (4.B) - 11. mjesto 2. Enio Brečević (4. D) - 12. mjesto 3. Antonela Đermadi (4. D) - 16. mjesto

  Za osvojeno 3. mjesto na međužupanijskom natjecanju iz stolnog tenisa: 1. Dario Šajtoš (1.E4) 2. Ivan Starčić (1.E4) 3. Nikolas Paljuh (2.C) 4. Dominik Otočan (2.E4)

  III. DRŽAVNA NATJECANJA Za osvojeno 5. mjesto na državnom Natjecanju iz Talijanskog jezika:

  1. Marijana Ferenac (3.B) Za osvojeno 6. mjesto na državnom Natjecanju iz Talijanskog jezika:

  1. Matteo Poletti (4.C) Za osvojeno 1. mjesto i 1. nagradu na državnom Natjecanju iz Matematike:

  1. Patrik Matošević (2.A) Za osvojeno 4. mjesto na državnom Natjecanju iz Matematike: 1. Katarina Zornada (3.A) Za osvojeno 13. mjesto na državnom Natjecanju iz Matematike:

  1. Ana Marija Šegon (3.A)

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  22

  Za osvojeno 14. mjesto na državnom Natjecanju iz Matematike: 1. Ivana Franković (1.C) 2. Andi Škrgat (1.A)

  Za osvojeno 8. mjesto na državnom Natjecanju iz Informatike Infokup – kategorija Algoritmi:

  1. Patrik Matošević (1.A) Za ekipno natjecanje iz matematike Pula – za osvojeno 1. mjesto u kategoriji općih, jezičnih i klasičnih gimnazija:

  1. Valentina Fatorić (4.A) 2. Luka Kukurin (4.C) 3. Katarina Zornada (3.A) 4. Patrik Matošević (2.A)

  Za osvojeno 2. mjesto na državnom Natjecanju iz Geografije: 1. Petar Bratulić (4.B)

  Za osvojeno 8. mjesto na državnom Natjecanju iz Geografije: 1. Matteo Poletti (4.C)

  Za osvojeno 9. mjesto na državnom natjecanju iz Geografije:

  1. Jelena Bratulić (2.A)

  Za uspješno sudjelovanje na Državnoj smotri LiDraNo – skupni scenski nastup - Dramska skupina

  Orko:

  1. Kristina Tominić (2.A) 2. Kristinka Dušek (2.A) 3. Mirta Krsnik (2.A) 4. Jelena Bratulić (2.A) 5. Erik Kalčić (2.A) 6. Katarina Bratulić (2.D) 7. Katarina Bosanac (2.D) 8. Samanta Terlević (2.D)

  Za uspješno sudjelovanje na Državnoj smotri LiDraNo – pojedinačni scenski nastup - Dramska skupina Orko:

  1. Roberta Špoljarić (4.B) Za uspješno sudjelovanje na Državnoj smotri LiDraNo - radijska emisija „Iza objektiva“:

  1. Đeni Aničić 2. Vanesa Šujević 3. Luka Švić

  Za sudjelovanje na državnom natjecanju Čitanjem do zvijezda 1. Millie Sarah Bobanović (4.A) 2. Nail Noami Mabel Greblo (3.A) 3. Anela Vale (3.A) 4. Stella Glavina (3.B) 5. Josipa Kazalac (3.B)

  6. Nina Bauk (3.B) 7. Mariana Ferenac (3.B)

  Za uspješno sudjelovanje na Državnoj smotri upravnih referenata: 1. Enio Brečević (4.D

 • 2.6. Sudjelovanje učenika na susretima i natjecanjima, rad u izvannastavnim aktivnostima

  2.6.1. Uspjesi učenika na županijskim natjecanjima

  REDNI BROJ

  IME I PREZIME RAZRED USMJERENJE PODRUČJE NATJECANJA

  POSTIGNUTI REZULTATI

  MENTOR

  1. Ivana Franković 1. opća gimnazija matematika 1. Vesna V. Ilić

  2. Andi Škrgat 1. opća gimnazija matematika 2. Branka M. Smoljan

  3. Maja Jugovac 1. opća gimnazija matematika 4. Silvana B. Stambulić

  4. Patrik Matošević 2. opća gimnazija matematika 1. Robert Gortan

  5. Marko Brajković 2. opća gimnazija matematika 5. Robert Gortan

  6. Dorotea Beraković 2. opća gimnazija matematika 6. Šime Šuljić

  7. Alen Guštin 2. opća gimnazija matematika 7. Vesna V. Ilić

  8. Katarina Zornada 3. opća gimnazija matematika 2. Robert Gortan

  9. Ana Marija Šegon 3. opća gimnazija matematika 3. Robert Gortan

  10. Petar Bratulić 4. opća gimnazija matematika 2. Šime Šuljić

  11. Valentina Fatorić 4. opća gimnazija matematika 5. Robert Gortan

  12. Luka Kukurin 4. opća gimnazija matematika 6. Vesna V. Ilić

  13. Katarina Zornada 3 opća gimnazija osnove informatike 2. Silvana B. Stambulić

  14. Ana Marija Šegon 3. opća gimnazija osnove informatike 4. Silvana B. Stambulić

  15. Valentina Fatorić 3 opća gimnazija osnove informatike 5. Željko Načinović

  16. Filip Koraca 3. opća gimnazija osnove informatike 5. Silvana B. Stambulić

  17. Luka Kukurin 4. opća gimnazija osnove informatike 6. Željko Načinović

  18. Nikša Berković 3. opća gimnazija osnove informatike 7. Silvana B. Stambulić

  19. Luka Lanča 3. opća gimnazija osnove informatike 8. Silvana B. Stambulić

  20. Marin Kiković 4. opća gimnazija osnove informatike 8. Enna Peroš

  21. Marin Jurman 3. opća gimnazija osnove informatike 9. Silvana B. Stambulić

  22. Natali Lanča 3. opća gimnazija osnove informatike 10. Silvana B. Stambulić

  23. Adrian Pantina 3. tehničar za elektroniku osnove informatike 1. Branka M. Smoljan

  24. Enio Brečević 4. upravni referent osnove informatike 2. Vesna V. Ilić

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  24

  25. Tamara Blažević 4. upravni referent osnove informatike 3. Vesna V. Ilić

  26. Patrik Matošević 2. opća gimnazija fizika 1. Damir Skok

  27. Millie S. Bobanović 4. opća gimnazija engleski jezik 3. Andrejina Miličić

  28. Simone R. Bertoša 4. opća gimnazija engleski jezik 10. Andrejina Miličić

  29. Endi Vidulin 2. opća gimnazija engleski jezik 4. Gorana Družeta

  30. Juraj Prpić 2. opća gimnazija engleski jezik 7. Gorana Družeta

  31. Ana Gubić 2. opća gimnazija engleski jezik 11. Gorana Družeta

  32. Martina Težak 2. opća gimnazija engleski jezik 12. Sanja Grujić

  33. Enio Brečević 2. upravni referent engleski jezik 1. Sanja Grujić

  34. Maja Jugovac 1. opća gimnazija geografija 3. Martina H. Biševac

  35. Andi Škrgat 1. opća gimnazija geografija 4. Martina H. Biševac

  36. Mateo Hrelja 1. opća gimnazija geografija 5. Martina H. Biševac

  37. Jelena Bratulić 2. opća gimnazija geografija 1. Christian Bašić

  38. Idni Beganović 2. opća gimnazija geografija 3. Christian Bašić

  39. Natalija Krošnjak 3. opća gimnazija geografija 4. Martina H. Biševac

  40. Kristijan Kosović 3. opća gimnazija geografija 5. Martina H. Biševac

  41. Petar Bratulić 4. opća gimnazija geografija 1. Christian Bašić

  42. Matteo Poletti 4. opća gimnazija geografija 3. Christian Bašić

  43. Katarina Đukić 1. opća gimnazija vjeronauk 4. Loreta Rabar

  44. Luka Brajković 2. opća gimnazija vjeronauk 4. Loreta Rabar

  45. Martina-Tina Maretić 1. opća gimnazija vjeronauk 4. Loreta Rabar

  46. Elena Krištofić 1. opća gimnazija vjeronauk 4. Loreta Rabar

  47. Filip Mihelčić 2. tehničar za elektroniku Osn. elektroteh. i mjerenja u elektrot.

  3. Ksenija Đorđević

  48. Adriana Đugum 4. opća gimnazija njemački jezik 4. Daliborka Tojčić

  49. Jelena Bratulić 2. opća gimnazija hrvatski jezik 3. Marinka Burić

  50. Patrik Matošević 2. opća gimnazija algoritmi 8. Željko Načinović

  51. Rafael Družetić 1. opća gimnazija povijest 2. Mladen Majušević

  52. Roman Kalčić 1. opća gimnazija povijest 3. Barbara Širol

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  25

  53. Albert Androšić 2. opća gimnazija povijest 2. Barbara Širol

  54. Luka Švić 2. opća gimnazija povijest 3. Barbara Širol

  55. Nikola Lukež 2. opća gimnazija povijest 6. Barbara Širol

  56. Ivori Sošić 4. opća gimnazija povijest 4. Igor Dobrić

  57. Marko Meštrović 4. opća gimnazija povijest 5. Igor Dobrić

  58. Matteo Poletti 4. opća gimnazija talijanski jezik 2. Lorena Moscarda

  59. Mariana Ferenac 3. opća gimnazija talijanski jezik 3. Lorena Moscarda

  60. Bernard Nović 3. opća gimnazija talijanski jezik 4. Lorena Moscarda

  61. Dea Ivašić 3. opća gimnazija talijanski jezik 6. Ljiljana Petrić

  62. Matea Delšeno 4. opća gimnazija talijanski jezik 1. Amneris Ružić

  63. Carla Marion 3. opća gimnazija talijanski jezik 3. Lorena Moscarda

  64. Rafael Družetić 1. opća gimnazija biologija 4. Ivana Burić

  65. Katarina Sladonja 1. opća gimnazija biologija 4. Ivana Burić

  66. Erik Ivić 1. opća gimnazija biologija 5. Ivana Burić

  67. Paola Milotić 1. opća gimnazija biologija 7. Ivana Burić

  68. Lucija Rukavina 1. opća gimnazija biologija 8. Ivana Burić

  69. Katarina Tanković 1. opća gimnazija biologija 10. Ivana Burić

  70. Luka Jugovac 1. opća gimnazija biologija 9. Ivana Burić

  71. Toni Divjak 2. opća gimnazija biologija 2. Dušica Dorčić

  72. Franko Pahović 2. opća gimnazija biologija 3. Dušica Dorčić

  73. Nina Bauk 3. opća gimnazija biologija 4. Dušica Dorčić

  74. Ilona Šilić 3. opća gimnazija biologija 11. Dušica Dorčić

  75. Sanja Mofardin 4. opća gimnazija biologija 3. Ivana Burić

  76. Tea Tomišić 4. opća gimnazija biologija 4. Martina P. Grabar

  77. Livio Žužić 1. opća gimnazija kemija 1. Roži Šiklić

  78. Alex Hrelja 1. opća gimnazija kemija 7. Roži Šiklić

  79. Luka Jugovac 1. opća gimnazija kemija 8. Roži Šiklić

  80. Patrik Modrušan 2. opća gimnazija kemija 1. Damir Skok

  81. Alen Guštin 2. opća gimnazija kemija 2. Damir Skok

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  26

  82. Toni Divjak 2. opća gimnazija kemija 3. Roži Šiklić

  83. Franko Pahović 2. opća gimnazija kemija 3. Roži Šiklić

  84. Ema Štefanko 2. opća gimnazija kemija 4. Damir Skok

  85. Petar Golob 2. opća gimnazija kemija 5. Damir Skok

  86. Bernard Nović 3. opća gimnazija kemija 2. Damir Skok

  87. Matija Modrušan 4. opća gimnazija kemija 1. Damir Skok

  88. Valentina Vičić 4. opća gimnazija kemija 3. Damir Skok

  89. Lea Brečević 4. opća gimnazija kemija 5. Damir Skok

  2.6.2. Uspjesi učenika na državnim natjecanjima

  REDNI BROJ

  IME I PREZIME RAZRED USMJERENJE PODRUČJE NATJECANJA

  POSTIGNUTI REZULTATI

  MENTOR

  1. Patrik Matošević 2. opća gimnazija matematika 1. Robert Gortan

  2. Ivana Franković 1. opća gimnazija matematika 14. Vesna V. Ilić

  3. Andi Škrgat 1. opća gimnazija matematika 14. Branka M. Smoljan

  4. Katarina Zornada 3. opća gimnazija matematika 4. Robert Gortan

  5. Ana Marija Šegon 3. opća gimnazija matematika 13. Robert Gortan

  6. Patrik Matošević 1. opća gimnazija informatika 8. Željko Načinović

  7. Patrik Matošević 1. opća gimnazija fizika 12. Damir Skok

  8. Matteo Poletti 4. opća gimnazija geografija 8. Christian Bašić

  9. Petar Bratulić 4. opća gimnazija geografija 2. Christian Bašić

  10. Jelena Bratulić 2. opća gimnazija geografija 9. Christian Bašić

  11. Đeni Aničić 3. upravni referenti radijska emisija poziv na LiDraNo Emanuela Karšaj

  12. Luka Švić 2. opća gimnazija radijska emisija poziv na LiDraNo Emanuela Karšaj

  13. Jelena Bratulić 2. opća gimnazija dramska skupina poziv na LiDraNo Amneris Ružić

  14. Erik Kalčić 2. opća gimnazija dramska skupina poziv na LiDraNo

  15. Kristina Tominić 2. opća gimnazija dramska skupina poziv na LiDraNo

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  27

  16. Kristinka Dušek 2. opća gimnazija dramska skupina poziv na LiDraNo

  17. Katarina Bratulić 2. upravni referent dramska skupina poziv na LiDraNo

  18. Katarina Bosanac 2. upravni referent dramska skupina poziv na LiDraNo

  19. Samanta Terlević 2. upravni referent dramska skupina poziv na LiDraNo

  20. Roberta Špoljarić 4. opća gimnazija dramska skupina poziv na LiDraNo

  21. Mirta Krsnik 2. opća gimnazija dramska skupina poziv na LiDraNo

  22. Matteo Poletti 4. opća gimnazija talijanski jezik 7. Lorena Moscarda

  23. Mariana Ferenac 3. opća gimnazija talijanski jezik 5. Lorena Moscarda

  24. Enio Brečević 4. upravni referent smotra upravnih referenata

  Tatjana Močibob

 • 2.6.3. Školsko sportsko društvo Srednjoškolac

  I. ŠKOLSKO NATJECANJE Atletika - 105 učenika natjecatelja - 15 asistenata

  II. GRADSKA – OPĆINSKA NATJECANJA Sport Ekipe Rezultat Voditelj Nogomet ( m ) SŠK „ Srednjoškolac “ - SŠK « Klasičar » 9 : 0 Červar M. Košarka ( m ) SŠK „ Srednjoškolac “ - SŠK « Klasičar » 42 : 44 Ujčić A. Odbojka ( ž ) SŠK „ Srednjoškolac “ – SŠK „ Klasičar “ 2 : 0 Červar M. Rukomet ( ž ) SŠK „ Srednjoškolac “ - SŠK « Klasičar » 14 : 5 Ujčić A.

  III. ŽUPANIJSKA NATJECANJA

  Sport Grad Plasman Voditelj Atletika ( m ) Poreč 3. Cvitić S. Atletika ( ž ) Poreč 2. Cvitić S. Košarka ( ž ) Pazin 4. Cvitić S. Kros ( m ) Rovinj 2. Cvitić S. Kros ( ž ) Rovinj 4. Cvitić S. Stolni tenis ( m ) Kanfanar 1. Ujčić A. Odbojka ( m ) Rovinj 5. Červar M. Odbojka ( ž ) Rovinj 5. Červar M. Rukomet ( ž ) Rovinj 2. Ujčić A. Nogomet ( m ) Buje 4. Červar M. Nogomet ( ž ) Pazin 2. Červar M.

  IV. MEĐUŽUPANIJSKA NATJECANJA

  Sport Grad Plasman Voditelj Stolni tenis ( m ) Duga Resa 3. Ujčić A.

  V. LABIN KVAŠ – 23.rujna.2014.

  Susreti kvalitetnih škola Prezentacija : Video prezentacija nekih nastavnih tema – prof. Milan Červar, Anika Ujčić i Sanja Cvitić

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  29

  VI. SUSRETI ŠKOLA

  Pazin – 13. listopada. 2014. Nogomet ( ž ) GSSJD Pazin – GIMNAZIJA Čakovec 0 : 2 Čakovec – 23. 04. 2015. Nogomet ( m ) GSSJD Pazin – GIMNAZIJA Čakovec 5 : 3

  VII. EKO – DAN ŠKOLE - SUSRETI ŠKOLA Odbojka ( ž ) GSSJD Pazin – SŠ Zvane Črnja Rovinj 0 : 2 Nogomet ( ž ) GSSJD Pazin – SŠ Zvane Črnja Rovinj 3 : 1 Nogomet ( m ) GSSJD Pazin – SŠ Eugen Kumičić Rovinj 2 : 2 Nogomet ( m ) GSSJD Pazin – Šola za elektrotehniko in računalstvo Ljubljana 4 : 1 Nogomet ( m ) SŠ Eugen Kumičić Rovinj – Šola za elektrotehn. in rač. Ljubljana 6 : 4

  VIII. NA NAŠ NAČIN

  Odbojka ( mix. ) - ekipa ( 3cure + 3 dečka ) - svatko sa svakim Poredak : 1. ekipa 3 razreda 2. ekipa 2 razreda 3. ekipa 4 razreda 4. ekipa 1. razreda 2. Košarka – učenici - 3 i 4 razredi : 1 i 2 razredi 62 : 47 3. Stolni tenis - 3 učenice - 15 učenika

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  30

  2.7. Osvrt na rezultate uspjeha u školskoj 2014./2015. godini

  2.7.1. Rezultati postignutog uspjeha na kraju nastavne godine a) GIMNAZIJA

  Broj % 5 4 3 2 1

  Uku

  pn

  o

  Po

  uče

  nik

  u

  1.A 27 25 93% 12 10 3 0 2 4,15 4,11 2 0 4 0,15 0

  1.B 30 28 93% 13 12 3 0 2 4,27 4,23 2 0 3 0,10 0

  1.C 29 28 97% 7 19 2 0 0 4,14 4,03 0 0 0 0,00 1

  Ukupno 86 81 94% 32 41 8 0 4 4,19 4,13 4 0 7 0,08 1

  2.A 28 28 100% 12 16 0 0 0 4,34 4,43 0 0 0 0,00 0

  2.B 29 28 97% 11 15 2 0 1 4,19 4,21 1 0 2 0,07 0

  2.C 29 29 100% 11 15 3 0 0 4,22 4,28 0 0 0 0,00 0

  Ukupno 86 85 99% 34 46 5 0 1 4,25 4,30 1 0 2 0,02 0

  3.A 30 30 100% 12 17 1 0 0 4,20 4,37 0 0 0 0,00 0

  3.B 27 27 100% 10 15 2 0 0 4,18 4,30 0 0 0 0,00 0

  3.C 29 28 97% 14 12 2 0 1 4,22 4,31 1 0 1 0,03 0

  Ukupno 86 85 99% 36 44 5 0 1 4,20 4,32 1 0 1 0,01 0

  4.A 27 27 100% 12 14 1 0 0 4,25 4,41 0 0 0 0,00 0

  4.B 24 24 100% 13 9 2 0 0 4,33 4,46 0 0 0 0,00 0

  4.C 26 26 100% 10 13 3 0 4,19 4,27 0 0 0 0,00 0

  Ukupno 77 77 100% 35 36 6 0 0 4,26 4,38 0 0 0 0,00 0Sveukupno 335 328 98% 137 167 24 0 6 4,22 4,28 6 0 10 0,03 1

  Bro

  j uče

  nik

  a

  Raz

  red

  Uspješno završili Opći uspjehBroj

  negativni

  h ocjena

  Neo

  cjen

  jen

  ih

  Sred

  nja

  ocj

  ena

  pre

  dm

  eta

  Sred

  nja

  ocj

  ena

  usp

  jeh

  a

  Up

  uće

  no

  na

  po

  pra

  vni

  Up

  uće

  no

  na

  po

  nav

  ljan

  je

  Najbolje rezultate u prvom razredu postigli su učenici 1.B razrednog odjela (srednja ocjena predmeta 4.27). Ukupno je prvi razred, bez popravaka, završio 81 učenik. Na popravni ispit upućeno je 4 učenika. Učenici koji su upućeni na popravni ispit imali su negativne ocjene iz sljedećih predmeta: matematike (3), fizike (4). Na ponavljanje razreda nije upućen niti jedan učenik, a jedna (1) je učenica neocijenjena. Najbolje rezultate u drugom razredu postigli su učenici 2.A razrednog odjela, gdje je prolaznost 100% i srednja ocjena predmeta 4.34. Ukupno je drugi razred, bez popravka, završilo 85 učenika. Jedan (1) učenik upućen je na popravni ispit i to iz sljedećih predmeta: matematika (1) i fizika (1). Na ponavljanje razreda nije upućen niti jedan učenik. U trećem razredu najbolje rezultate postigli su učenici 3.A razreda: prolaznost 100%, srednja ocjena predmeta 4.20. Na popravni ispit je upućen jedan učenik, a na ponavljanje niti jedan učenik. U četvrtom razredu najbolje rezultate postigli su učenici 4.B razreda: prolaznost 100%, srednja ocjena predmeta 4.33. Na popravni ispit ni na ponavljanje nije upućen niti jedan učenik.

  Od ukupno 335 učenika svih razreda gimnazijskih odjela pozitivno je bilo ocijenjeno, prije popravnih ispita 328 učenika ili 98% što je u odnosu na rezultate prošle školske godine bolje za 1%. Najbolje rezultate postigli su učenici četvrtog razreda (prolaznost 100%), zatim učenici trećeg razreda (prolaznost 99%) i učenici drugog razreda (prolaznost 99%) i učenici prvog razreda (prolaznost 94%).

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  31

  b) ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMI

  Broj % 5 4 3 2 1

  Uku

  pn

  o

  Po

  uče

  nik

  u

  1.D 24 21 88% 1 14 6 0 3 3,72 3,42 3 0 3 0,13 0

  1.E4 26 22 85% 1 10 11 0 4 3,53 3,15 4 0 5 0,19 0

  1.K 22 20 91% 0 11 8 1 2 3,39 3,27 2 0 3 0,14 0

  Ukupno 72 63 88% 2 35 25 1 9 3,55 3,28 9 0 11 0,15 0

  2.D 29 28 97% 5 14 9 0 1 3,77 3,76 1 0 2 0,07 0

  2.E4 26 25 96% 4 11 10 0 1 3,57 3,65 1 0 1 0,04 0

  2.K 26 23 88% 0 9 14 0 2 3,27 3,08 1 1 4 0,15 1

  Ukupno 81 76 94% 9 34 33 0 4 3,54 3,50 3 1 7 0,09 1

  3.E4 27 27 100% 4 15 8 0 0 3,87 3,85 0 0 0 0,00 0

  3.D 27 26 96% 4 14 8 0 1 3,80 3,74 1 0 1 0,04 0

  Ukupno 54 53 98% 8 29 16 0 1 3,83 3,80 1 0 1 0,02 0

  4.E4 29 28 97% 10 10 8 0 1 3,96 3,97 1 0 1 0,03 0

  4.D 25 25 100% 6 13 6 0 0 3,88 4,00 0 0 0 0,00 0

  Ukupno 54 53 98% 16 23 14 0 1 3,92 3,98 1 0 1 0,02 0

  Uk. D 105 100 95% 16 55 29 0 5 3,79 3,73 5 0 6 0,06 0

  Uk. E4 108 102 94% 19 46 37 0 6 3,73 3,66 6 0 7 0,07 0

  Uk. K 48 43 90% 0 20 22 1 4 3,33 3,17 3 1 7 0,15 1

  Sveukupno 261 245 94% 35 121 88 1 15 3,71 3,64 14 1 20 0,07 1

  Bro

  j uče

  nik

  a

  Raz

  red

  Uspješno završili Opći uspjehBroj

  negativni

  h ocjena

  Neo

  cjen

  jen

  ih

  Sred

  nja

  ocj

  ena

  pre

  dm

  eta

  Sred

  nja

  ocj

  ena

  usp

  jeh

  a

  Up

  uće

  no

  na

  po

  pra

  vni

  Up

  uće

  no

  na

  po

  nav

  ljan

  je

  U prvom razredu bolje rezultate postigli su učenici 1.D (upravni referent) razrednog odjela gdje je prolaznost 88%, te srednja ocjena predmeta 3.72. Ukupno je prvi razred, bez popravaka, završilo 63 učenika ili 88%. Na ponavljanje razreda nije upućen niti jedan učenik. Na popravni ispit upućeno je 9 učenika. Negativne ocjene imali su iz: matematika (9), računovodstvo (1). Bolje rezultate u drugom razredu postigli su učenici 2.D (upravni referent) razrednog odjela gdje je prolaznost 97%, te srednja ocjena predmeta 3.77. Ukupno je drugi razred, bez popravaka, završilo 76 učenika ili 94%. Na ponavljanje razreda upućen je jedan učenik. Na popravni ispit upućena su 3 učenika. Negativne ocjene imali su iz: matematika (2), hrvatski jezik (1), geografija (1). Bolje rezultate u trećem razredu postigli su učenici 3.E4 (tehničar za elektroniku) razrednog odjela gdje je prolaznost 100%, te srednja ocjena predmeta 3.87. Ukupno je treći razred, bez popravaka, završilo 53 učenika ili 98%. Niti jedan učenik nije upućen na ponavljanje razreda. Na popravni ispit upućen je 1 učenik iz nastavnog predmeta upravni postupak. Bolje rezultate u četvrtom razredu postigli su učenici 4.D (upravni referent) razrednog odjela gdje je prolaznost 100%, te srednja ocjena predmeta 3.88. Ukupno su četvrti razred, bez popravaka, završila 53 učenika ili 98%. Niti jedan učenik nije upućen na ponavljanje razreda, a na popravni ispit jedan učenik iz matematike.

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  32

  Od ukupno 261 učenika svih razreda četverogodišnjih strukovnih programa, pozitivno je bilo ocijenjeno, prije popravnih ispita, 245 učenika ili 94%, što je za 1% bolje nego prošle školske godine. Najbolje rezultate postigli su učenici četvrtog i trećeg razreda (prolaznost 98%), pa drugog razreda (prolaznost 94%), zatim prvog razreda (prolaznost 88%).

  c) TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMI

  U prvom razredu učenici 1.E3 (elektromehaničar) razrednog odjela postigli su prolaznost 83% i srednju ocjenu predmeta 2.99. U drugom razredu učenici 2.E3 (elektromehaničar) razrednog odjela postigli su prolaznost 81% i srednju ocjenu predmeta 3.10.

  U trećem razredu bolje rezultate postigao je razredni odjel 3.E3 (elektromehaničar) gdje je prolaznost 96% i srednja ocjena predmeta 3.58. Ukupna prolaznost učenika trećeg razreda je 42 učenika ili 95,23%. Na popravni ispit upućen je 1 učenik iz nastavnog predmeta konstrukcije i ispitivanje električnih proizvoda. Od ukupno 91 učenika svih razreda trogodišnjih strukovnih programa, pozitivno je bilo ocijenjeno, prije popravnih ispita, 80 učenika ili 86%, što je lošije za 11% u odnosu na prošlu školsku godinu. Najbolje rezultate postigli su učenici trećeg razreda (prolaznost 95%, srednja ocjena predmeta 3,49), zatim učenici prvog razreda (prolaznost 83%, srednja ocjena predmeta 2,99 ) i učenici drugog razreda (prolaznost 81%, srednja ocjena predmeta 3,10).

  Od sveukupno 687 učenika u svim programima škole pozitivno je na kraju nastavne godine bilo 654 učenika ili 95%, što je za 1% lošije u odnosu na prošlu školsku godinu. Na popravni ispit upućeno je 30 učenika, što je za dva učenika više u odnosu na prošlu godinu (28). Na ponavljanje razreda upućen je jedan učenik, a prošle školske godine bila su upućena tri učenika. Srednja ocjena uspjeha je 3.90 (3.85), a predmeta 3.92 (3.86), što je nešto bolje nego prošle godine.

  Broj % 5 4 3 2 1

  Uku

  pno

  Po

  učen

  iku

  1.E3 23 19 83% 0 7 10 2 4 2,99 2,87 4 0 4 0,17 0

  2.E3 26 21 81% 0 8 11 2 5 3,10 2,85 5 0 5 0,19 0

  3.E3 25 24 96% 1 14 9 0 1 3,58 3,56 1 0 1 0,04 0

  3.T 17 16 94% 2 6 7 1 0 3,41 3,35 0 0 0 0,00 1

  Ukupno 91 80 86% 3 35 37 5 10 3,19 3,06 10 0 10 0,13 1

  Broj

  uče

  nika

  Razr

  ed

  Uspješno

  završiliOpći uspjeh

  Broj

  negativni

  h ocjena

  Neo

  cjen

  jeni

  h

  Sred

  nja

  ocje

  na

  pred

  met

  a

  Sred

  nja

  ocje

  na

  uspj

  eha

  Upu

  ćeno

  na

  popr

  avni

  Upu

  ćeno

  na

  pona

  vlja

  nje

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  33

  2.7.2. Rezultati postignutog uspjeha na kraju školske godine

  Rezultati u uspjehu učenika na kraju školske godine 2014./15. (poslije popravnih ispita) prikazani su u tabeli u nastavku.

  a) GIMNAZIJA Na kraju školske godine (nakon popravnih ispita) prolaznost učenika u gimnazijskim programima je 100%. Od 335 učenika pozitivno je ocjenjeno 335 učenika.

  Broj % 5 4 3 2 1

  1.A 27 0 0 27 100% 12 10 5 0 0 4,16 4,26 0 0

  1.B 30 0 0 30 100% 13 14 3 0 0 4,28 4,33 0 0

  1.C 29 0 0 29 100% 7 20 2 0 0 4,14 4,03 0 0

  Ukupno 86 0 0 86 100% 32 44 10 0 0 4,19 4,21 0 0

  2.A 28 0 0 28 100% 12 16 0 0 0 4,34 4,43 0 0

  2.B 29 0 0 29 100% 11 15 3 0 0 4,20 4,28 0 0

  2.C 29 0 0 29 100% 11 15 3 0 0 4,22 4,28 0 0

  Ukupno 86 0 0 86 99% 34 46 6 0 0 4,25 4,33 0 0

  3.A 30 0 0 30 100% 12 17 1 0 0 4,20 4,37 0 0

  3.B 27 0 0 27 100% 10 15 2 0 0 4,18 4,30 0 0

  3.C 29 0 0 29 100% 14 12 3 0 0 4,22 4,38 0 0

  Ukupno 86 0 0 86 100% 36 44 6 0 0 4,20 4,35 0 0

  4.A 27 0 0 27 100% 12 14 1 0 0 4,25 4,41 0 0

  4.B 24 0 0 24 100% 13 9 2 0 0 4,33 4,46 0 0

  4.C 26 0 0 26 100% 10 13 3 0 0 4,19 4,27 0 0

  Ukupno 77 0 0 77 100% 35 36 6 0 0 4,26 4,38 0 0

  Sveukupno 335 0 0 335 100% 137 170 28 0 0 4,23 4,32 0 0

  Bro

  j uče

  nik

  a

  Raz

  red

  Up

  uće

  no

  na

  po

  pra

  vni u

  II r

  oku

  Po

  loiž

  ili

  Neo

  cje

  nje

  nih

  Sred

  nja

  ocj

  en

  a u

  spje

  ha

  Opći uspjeh

  Sred

  nja

  ocj

  en

  a

  pre

  dm

  eta

  Up

  uće

  no

  na

  po

  nav

  ljan

  je

  Pozitivno

  ocijenjeni

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  34

  b) ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMI

  Na kraju školske godine (nakon popravnih ispita) prolaznost učenika u četverogodišnjim strukovnim programima je 99%. Od 261 učenika pozitivno je ocijenjeno 260.

  Broj % 5 4 3 2 1

  1.D 24 0 0 24 100% 2 15 7 0 0 3,75 3,79 0 0

  1.E4 26 1 1 26 100% 1 11 14 0 0 3,54 3,42 0 0

  1.K 22 0 0 22 100% 0 12 9 1 0 3,40 3,50 0 0

  Ukupno 72 1 1 72 100% 3 38 30 1 0 3,56 3,57 0 0

  2.D 29 0 0 29 100% 5 14 10 0 0 3,78 3,83 0 0

  2.E4 26 0 0 26 100% 4 11 11 0 0 3,57 3,73 0 0

  2.K 26 0 0 25 96% 0 9 15 1 1 3,27 3,12 1 0

  Ukupno 81 0 0 80 99% 9 34 36 1 1 3,54 3,56 1 0

  3.E4 27 0 0 27 100% 4 15 8 0 0 3,87 3,85 0 0

  3.D 27 0 0 27 100% 4 14 9 0 0 3,80 3,81 0 0

  Ukupno 54 0 0 54 100% 8 29 17 0 0 3,83 3,83 0 0

  4.E4 29 0 0 29 100% 10 10 9 0 0 3,96 4,03 0 0

  4.D 25 0 0 25 100% 6 13 6 0 0 3,88 4,00 0 0

  Ukupno 54 0 0 54 100% 16 23 15 0 0 3,92 4,02 0 0

  Sveukupno 261 1 1 260 99% 36 124 98 2 1 3,71 3,75 1 0

  Pozitivno

  ocijenjeni

  Bro

  j uče

  nik

  a

  Raz

  red

  Up

  uće

  no

  na

  po

  pra

  vni u

  II r

  oku

  Po

  loiž

  ili

  Neo

  cjen

  jen

  ih

  Sred

  nja

  ocj

  ena

  usp

  jeh

  a

  Opći uspjeh

  Sred

  nja

  ocj

  ena

  pre

  dm

  eta

  Up

  uće

  no

  na

  po

  nav

  ljan

  je

  _

  c) TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMI

  Na kraju školske godine nakon popravnih ispita prolaznost učenika trogodišnjih strukovnih programa je 100%. Od 91 učenika pozitivno je ocjenjeno 91 učenik.

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  35

  Broj % 5 4 3 2 1

  1.E3 23 0 0 23 100% 0 7 12 4 0 3,00 3,13 0 0

  2.E3 26 0 0 26 100% 0 8 14 4 0 3,11 3,15 0 0

  3.E3 25 0 0 25 100% 1 14 10 0 0 3,58 3,64 0 0

  3.T 17 1 1 17 100% 2 6 8 1 0 3,41 3,35 0 0

  Ukupno 91 1 1 91 100% 3 35 44 9 0 3,20 3,26 0 0

  Bro

  j uče

  nik

  a

  Raz

  red

  Up

  uće

  no

  na

  po

  pra

  vni u

  II r

  oku

  Po

  loiž

  ili

  Neo

  cjen

  jen

  ih

  Sred

  nja

  ocj

  ena

  usp

  jeh

  a

  Opći uspjeh

  Sred

  nja

  ocj

  ena

  pre

  dm

  eta

  Pozitivno

  ocijenjeni

  Up

  uće

  no

  na

  po

  nav

  ljan

  je

  Dakle, od 687 učenika upisanih u programe Škole, krajem školske godine pozitivno je ocjenjeno 686 učenika ili 99,85%. Struktura općeg uspjeha je slijedeća: odličan uspjeh - 176 učenika ili 26%, vrlo dobar 329 ili 48%, dobar - 170 ili 25%, dovoljan – 11 ili 1,6%, nedovoljan – 1 ili 0,1%.

  2.7.3. Rezultati izrade i obrane završnog rada nakon jesenskog roka

  Završni rad izradili su i obranili učenici četvrtog razreda tehničar za elektroniku i upravni referent. Od ukupno 54 učenika uvjete za polaganje završnog rada u ljetnom roku steklo je 53 učenika. Uspješno su izradili i obranili završi rad 53 učenika. U jesenskom roku završni rad je uspješno izradio i obranio još 1 učenik.

  a) ČETVEROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMI

  5 4 3 2 1

  4.E4 29 29 29 10 10 9 0 0 4,03

  4.D 25 25 25 13 8 3 1 0 4,32

  Ukupno 54 54 54 23 18 12 1 0 4,18

  Sred

  nja

  ocj

  ena

  Bro

  j uče

  nik

  a

  Raz

  red

  Zaključna ocjena

  Pri

  stu

  pili

  Po

  loži

  li

  b) TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMI Završni rad izradili su i obranili učenici trećeg razreda elektromehaničar i prodavač. Od

  ukupno 42 učenika uvjete za polaganje završnog rada u ljetnom roku steklo je 40 učenika. Uspješno su izradili i obranili završi rad 38 učenika. U jesenskom roku završni rad je uspješno izradilo i obranilo još 3 učenika. Jedan učenik nije stekao uvjete za polaganje završnog ispita pa se upućuje na zimski rok.

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  36

  5 4 3 2 1

  3.E3 25 25 0 25 6 7 12 0 0 3,76

  3.T 17 16 1 16 4 10 2 0 0 4,13

  Ukupno 42 41 1 41 10 17 14 0 0 3,95

  Sred

  nja

  ocj

  ena

  Bro

  j uče

  nik

  a

  Raz

  red

  Zaključna ocjena

  Pri

  stu

  pili

  Po

  loži

  li

  2.7.4. Državna matura provedena u školskoj 2014./2015.godini Državna matura je standardizirani završni ispit kojim se ispituju razine znanja i dostignutih

  kompetencija učenika na kraju četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja. Ona je vanjski (eksterni) ispit koji priprema i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). Izvođenjem nastavnog procesa nastavnici pripremaju učenike za ispite, ali ih sami ne ispituju i ne ocjenjuju. Ispiti se provode u isto vrijeme u cijeloj državi, pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve pristupnike.

  Zakonom o odgoju i osnovnom obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o polaganju državne mature /siječanj 2013./ propisani su temelji za polaganje državne mature. Pravilnikom o polaganju državne mature propisano je da učenici gimnazijskih programa svoje obrazovanje završavaju polaganjem državne mature, a učenici strukovnih programa svoje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnog rada, a ukoliko žele nastaviti studij na visokim učilištima moraju polagati državnu maturu.

  Učenici su pored obveznih nastavnih predmeta (Hrvatski jezik Matematika i strani jezik) i razina za te predmete, izbornih predmeta, prijavljivali i studijske programe na koje bi se željeli upisati (do maksimalno deset) – studijskim programima su bitne razine obveznih predmeta – viša (A) ili osnovna (B) i izborni predmeti.

  Svi su učenici četverogodišnjih strukovnih programa (upravni referent i tehničar za elektroniku) prijavili polaganje državne mature, dok su učenici opće gimnazije to morali učiniti.

  Kao i prethodnih godina, izvršene su opsežne aktivnosti oko planiranja i provedbe državne mature u Školi - sudjelovanje na instruktivnim seminarima, prijava učenika, informiranje roditelja, učenika i nastavnika, primitak i provjera ispitnih materijala, priprema prostorija, provedba ispita, popunjavanje obrazaca i upitnika, otprema ispitnih materijala, priprema završnog izvješća i sl. u kojima je, uz ravnatelja škole i Školsko ispitno povjerenstvo, najodgovorniju ulogu imala i ispitna koordinatorica prof. Vladimira Jeromela-Vasiljević.

  Tijekom prosinca 2014. i siječnja 2015. objavljen je Kalendar i Vremenik ispita za školsku 2014./2015. godinu.

  Državna matura održana je za ljetni rok u sljedećim terminima: Prijava ispita državne mature - 01.prosinca 2014. do 02. veljače 2015. Prijave za upis na studijske programe i mogućnost promjene liste prioritete studijskih

  programa - 01.prosinca 2014. do 17. srpnja 2015. Provođenje ispita državne mature:

  - ISPITI iz obveznih predmeta i izbornih predmeta – 5. lipnja 2015. – 29. lipnja 2015.

  Objava rezultata državne mature – 13. srpnja 2015.

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  37

  Rok za prigovore do 15.07.2015. Objava konačnih rezultata ispita državne mature - 17.07.2015. Objava rang-lista za upise na studijske programe - 17.07.2015. Upisi na studij od 18.07.2015. Podjela svjedodžbi i potvrda o položenoj državnoj maturi - 22.07.2015.

  A) Učenici četvrtih razreda opredjelili su se u ljetnom roku za sljedeće predmete:

  Predmet Razin

  a

  Broj prijavljenih učenika po razrednim odjelima SVEU-KUPNO ŠKOLA

  4A 4B 4C

  PONA-

  VLJAČI

  DM

  UKUPNO GIMNA--

  ZIJA 4D 4 E4

  UKUPNO STRUKO-

  VNI PROGRA

  MI

  Biologija - 7 9 6 22 0 0 0 22

  Engleski jezik A 19 16 20 55 8 0 8 63

  Engleski jezik B 7 6 5 18 15 29 44 62

  Filozofija - 1 1 0 0 0 1

  Fizika - 11 15 8 34 0 13 13 47

  Geografija - 0 1 0 1 0 0 0 1

  Hrvatski jezik A 25 18 25 1 69 25 1 26 95

  Hrvatski jezik B 2 6 1 9 0 28 28 37

  Informatika - 9 5 9 23 7 15 22 45

  Kemija - 2 7 2 11 0 0 0 11

  Likovna umjetnost

  - 0 1 1 2 0 0 0 2

  Logika - 3 0 3 0 0 0 3

  Matematika A 18 18 15 1 52 0 18 18 70

  Matematika B 9 6 11 26 25 11 36 62

  Politika i gospodarstvo

  - 1 2 3 6 2 0 2 8

  Povijest - 2 0 2 4 6 0 6 10

  Psihologija - 3 4 5 12 2 0 2 14

  Sociologija - 0 1 2 3 3 0 3 6

  Talijanski jezik

  A 1 3 1 5 0 0 0 5

  Talijanski jezik

  B 0 0 0 0 2 0 2 2

  UKUPNO 119 119 116 2 356 95 115 210 566

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  38

  B/ Statistika prolaznosti nakon ljetnog roka

  Spol Broj učenika

  NISU Prijavili DM

  Nisu položili DM STRUK

  Prijavili DM

  Položili DM

  Nisu položili DM

  Položili DM GIM

  Nisu položili DM GIM

  Položili DM STRUK

  M 61 0 2 61 58 3 29 1 29

  Ž 70 0 2 70 68 2 47 0 21

  UKUPNO 131 0 4 131 126 5 76 1 50

  C) Rezultati ispita državne mature za školu u ljetnome roku – sumarno

  Predmet Učenika Prosječno

  bodova Prosječni postotak

  Prosječna ocjena

  Prosječni rang u generaciji

  Prosječni centil

  Biologija (-) 22 73,91 73,91 3,77 1717 77,46

  Engleski jezik (A) 63 67,02 78,85 4,00 6907 63,31

  Engleski jezik (B) 61 44,73 74,55 3,70 4028 69,52

  Filozofija (-) 1 54,00 54,00 3,00 119 61,31

  Fizika (-) 46 43,41 54,27 2,89 3809 56,32

  Geografija (-) 1 192,00 96,00 5,00 1 100,00

  Hrvatski jezik (A) 95 109,60 68,50 3,35 10506 56,54

  Hrvatski jezik (B) 36 107,22 67,01 3,28 2284 75,96

  Informatika (-) 45 19,96 49,89 2,56 856 64,00

  Kemija (-) 11 62,82 62,82 3,27 1321 65,60

  Likovna umjetnost (-) 2 67,50 67,50 3,00 255 76,19

  Logika (-) 3 47,67 79,44 4,00 19 88,38

  Matematika (A) 68 36,37 60,61 3,09 4416 62,73

  Matematika (B) 62 28,24 70,60 3,71 5498 75,53

  Politika i gospodarstvo (-)

  8 37,63 62,71 3,25 2598 67,44

  Povijest (-) 10 49,60 55,11 2,70 581 56,68

  Psihologija (-) 14 45,86 52,71 2,79 1912 56,59

  Sociologija (-) 6 45,17 45,17 2,67 394 58,96

  Talijanski jezik (A) 5 69,33 86,66 4,40 60 80,90

  Talijanski jezik (B) 2 40,46 62,25 3,00 6 68,75

  UKUPNO/PROSJEK ŠKOLE 2014./2015.

  561 62,12 66,13 3,37 2364,35 69,11

  UKUPNO / PROSJEK ŠKOLE 2013./2014.

  712 53,55 59,85 3,18 2325,26 62,26

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  39

  D) Usporedba sumarnih rezultata 2010./2011.; 2011./2012.; 2012./2013.; 2013./2014. i 2014./2015. školska godina

  ŠKOLSKA GODINA

  Broj ispita

  Prosječno bodova

  Prosječni postotak

  Prosječna ocjena

  Prosječni rang u generaciji

  Prosječni centil

  2014./2015. 561 62,12 66,13 3,37 2364,35 69,11

  +/- u odnosu na prethodnu

  godinu

  - 151,00

  + 8,57 +6,28 +0,19 38,39 + 6,85

  2013./2014. 712 53,55 59,85 3,18 2325,96 62,26

  +/- u odnosu na prethodnu

  godinu

  93 1,53 -1,8 -0,04 -64, 14 -2,52

  2012./2013. 619 52,02 61,65 3,22 2390,1 64,78

  +/- u odnosu na prethodnu

  godinu

  -46 0,68 +4,14 +0,14 375 12,35

  2011./2012. 665 51,34 57,51 3,08 2015,09 52,43

  2010/ 2011. 686 53,12 58,8 3,15 2300,65 51,4

  Školsko ispitno povjerenstva usmeno je pohvalilo Karlu Salamun (4A) i Petra Bratulića (4B)

  za ostvarene najbolje rezultate na ispitima državne mature A razine. Učenici koji su prema rangu

  u generaciji zauzeli visoka mjesta Petar Bratulić (4B) – ostvario je 1. rang u generaciji iz Geografije

  (100 centil) – najbolji rezultat u RH, Matteo Poletti (4C) i Lara Žiković (4A) – ostvarili su 13. rang u

  generaciji iz Talijanskog jezika, Matej Poljuha (4C) i Lia Vidas (4C) – 40. rang u generaciji iz

  Engleskog jezika,

  Školsko ispitno povjerenstvo pohvalilo je učenike koji su ostvarili svoje rezultate između 100-og i 95-og centila, što znači da je od 0 - 5 % učenika u Republici Hrvatskoj bolje od njih, a to su iz obaveznih predmeta sljedeći učenici:

  Engleski jezik na A razini: Matej Poljuha, Lia Vidas, Millie Sarah Bobanović Hopkins, Andrea

  Grubiša, Paola Brčić, Marijan Ribarić, Nikola Paulišić i Karla Salamun;

  Hrvatski jezik na A razini: Petar Bratulić, Katja Močibob i Matea Delšeno;

  Matematika na A razini: Petar Bratulić, Valentina Fatorić, Matej Poljuha i Karla Salamun;

  Talijanski jezik na A razini: Matteo Poletti i Lara Žiković; Iz izbornih predmeta su to sljedeći učenici:

  Biologija: Maja Opašić i Renata Krulčić

  Fizika: Matija Modrušan i Karla Salamun

  Geografija: Petar Bratulić

  Kemija: Matija Modrušan i Valentina Vičić

  Informatika: Giulia Labinjan, Vanda Antolović i Valentina Fatorić

  Likovna umjetnost: Maja Marinčić

  Državna matura održana je u jesenskom roku za 18 učenika (13 ispita) koji nisu položili ispite u ljetnom roku ili su željeli popraviti ocjenu iz nekih predmeta u sljedećim terminima:

 • IZVJEŠĆE O RADU GIMNAZIJE I STRUKOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ŠKOLSKA 2014./2015. GODINA

  40

  Trajanje prijava za jesenski ispitni rok državne mature - 20.07. - 31.07.2015. Trajanje prijava za upis na studijske programe - 22.07. - 21.09.2015. Mogućnost promjene liste studijskih prioriteta do 21.09.2015. Provođenje ispita državne mature od 26.8.2015. do 12.9.2015. Objava rezultata ispita državne mature za jesenski ispitni rok - 16.09.2015. Rok za prigovore do 18.09.2015. Objava konačnih rezultata ispita državne mature - 21.9.2015. Objava rang-lista za upise na studijske programe – 21.9.2015. Upisi na studij 22.9.2015. na dalje Podjela svjedodžbi i potvrda o položenim ispitima državne mature - 24.09.2015.

  E/ Rezultati ispita državne mature za školu u jesenskom roku – sumarno

  Predmet Učenika Prosječno bodova

  Prosječni postotak

  Prosječna ocjena

  Prosječni rang u generaciji

  Prosječni centil

  Biologija (-) 1 59,00 59,00 3,00 89 77,32

  Engleski jezik (A) 1 72,82 85,67 4,00 28 95,75

  Engleski jezik (B) 2 34,15 56,92 2,50 497 60,61

  Fizika (-) 1 40,00 50,00 3,00 72 84,40

  Hrvatski jezik (A) 2 110,00 68,75 3,50 151 84,01

  Hrvatski jezik (B) 1 89,00 55,62 3,00 547 61,41

  Informatika (-) 3 13,67 34,17 1,67 30 78,90

  Matematika (A) 3 28,67 47,78 2,67 85 88,33

  Politika i gospodarstvo (-) 1 42,00 70,00 4,00 12 97,32

  UKUPNO /PROSJEK ŠKOLE

  15 54,37

  58,66

  3,04

  167,83

  80,89

  F/) Prolaznosti na ispitima državne mature nakon jesenskog roka

  Državnu maturu u jesenskom roku prijavio je i položio jedan učenik opće

  gimnazije zbog negativne ocjene iz Hrvatskog jezik u ljetnom roku.

  U jesenskom roku državnu maturu prijavila tri (3) učenika strukovnih programa

  (1 – tehničar za elektroniku i 2 - upravni referent). Jedan (1) učenik zanimanja tehničar za

  elektroniku koji nije položio ispi