of 18 /18
A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése”

A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a...

Page 1: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése , a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése”

Page 2: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

Előadó: Baranyiné Kabai Erzsébet

osztályvezet ő

Nemzetgazdasági MinisztériumProjekt-végrehajtási Főosztály

TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály

E-mail cím: [email protected]ám: :+36-30/556-6966

„A hatósági munka fejlesztése a biztonságos és jogszerű foglalkoztatás elősegítése

érdekében”-

munkavédelmi és munkaügyi konferencia

Siófok, 2015.09.28.

Page 3: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A TÁMOP CÉLRENDSZERÉHEZ

TÁMOP 2.3. - „A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése”

Olyan beavatkozások támogatása,- amely különböző szervezetek változásokhoz

való igazodását, a gazdasági társadalmikihívásoknak megfelelését szolgálják

- a munkahelyi egészség és biztonság feltételeinek javítására,

- a kedvezőtlen munkakörülmények felszámolására irányulnak.

Page 4: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A TÁMOP CÉLRENDSZERÉHEZ

TÁMOP 2.2. - „A munkaer ő-piaci alkalmazkodást segít ő intézményrendszer fejlesztése” - a munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő

intézményrendszer fejlesztése- része a be nem jelentett foglalkoztatás visszaszorítását, a

legális foglalkoztatás növelését segítő intézményi és jogszabályi környezet

Ennek érdekében szükséges:- a hatóság nyilvántartási rendszerének továbbfejlesztése,

a munkaügyi ellenőrzést végző hatóság kapacitásainak megerősítése.

- társadalmi szemléletváltás elősegítése, a munkavállalói tudatosság növelése, a széles körű figyelemfelhívás és tájékoztatás révén

Page 5: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A TÁMOP CÉLRENDSZERÉHEZ

TÁMOP 3.6.1 - „Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés”

A Projekt Társadalmi kommunikáció, PR eleme

- társadalmi szemléletváltás elősegítése, a munkavállalói tudatosság növelése, a széles körű figyelemfelhívás és tájékoztatás révén

Page 6: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

A PROJEKT ADATAI

A projekt címe: A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a

munkaügyi ellen őrzés fejlesztése

Megvalósítási időszak:

2012. október 1. - 2015. november 30.

A projekt költségvetése:

3.718.996.600 Ft

Page 7: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

A PROJEKT CÉLJA

Jogszerű, biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés, a legális foglalkoztatás elősegítése

Page 8: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

A PROJEKT CÉLJAINAK KÖZÉPPONTJA

�szervezeti�egyéni�társadalmi képességek fejlesztése

Page 9: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

A PROJEKT ELEMEI

Page 10: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKTERÜLETI KÉPZÉSEK

Page 11: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

AZ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉS A MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK TECHNIKAI TÁMOGATÁSA

Munkaegészségügyi eszközfejlesztés

� tudományos kutató, preventív, egészségügyi ellátó, � oktató, gyakorlati szervező, a szakmai irányító feladatok magasabb szintű

ellátására, � foglalkozási megbetegedés gyanújával beutalt munkavállalók magas szintű,

teljes körű kivizsgálására, klinikai ellátására a foglalkozási megbetegedések korábban, hatékonyabban, pontosabban

azonosíthatóvá váljanak és a munkavállalók egészségének és munkavégző képességének megőrzése javulhasson

Page 12: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

AZ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉS A MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK TECHNIKAI TÁMOGATÁSA

� Felügyelői eszköz fejlesztés: munkabaleseti helyszíneléshez szükséges felszerelés biztosítása, felügyelők mobil mérőműszerekkel való ellátása, speciális mobileszközök, tachográf korongok beolvasására alkalmas szkenner és kiértékelő szoftver

� Szoftver és hardver fejlesztés: a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzéseket támogató informatikai rendszer fejlesztése, hálózati tárolórendszer kapacitásának bővítése

Page 13: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT NYÚJTÓ PROJEKTEK SZAKMAI KOORDINÁCIÓJA

KÖZÖS CÉL: A LEGÁLIS FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSE

Page 14: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS – ELEMZŐ KAPACITÁS MEGERŐSÍTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS

� Statisztikai elemzések a munkavédelmi és munkaügyihelyzet magasabb szintű vizsgálatára

� Új adatgyűjtési stratégiák kialakítása

� Statisztikai számításokkal alátámasztott tendenciák éstrendek megállapítása

� Folyamatok feltérképezése, optimalizálása

� A munkáltatók kockázatértékelésen alapulóveszélyességi besorolása

� Munkaképességi index felmérés lebonyolítása

Szakmai útmutatók: Hasi sérv, Deréktáji gerincbetegség, Depresszió

Page 15: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ, PR

Page 16: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ, PR

Szakmai előadások, interaktív programok, edukatív játékok, vetítések

Page 17: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ, PR

� Roadshow � Kampány CÉL:- az informálás, a figyelemfelkeltés és

a cselekvésre ösztönzés az állampolgárok biztonságos munkavégzéssel és jogszer ű munkavállalással kapcsolatos magatartásának változtatása.

- egyre többen ismerjék fel érdekeltségüket a szabályos foglalkoztatásban és az egészséget megóvó munkahelyek kialakításában

Page 18: A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA · A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellen őrzés fejlesztése Megvalósítási id őszak: 2012. október

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!