of 29 /29
A hagyományőrzés és fejlesztés projektjei Stratégiakutató Intézet Csörgő Zoltán „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend

A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

 • Upload
  zorina

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei. Stratégiakutató Intézet. Csörgő Zoltán. „Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia 2003. 09. 20., Magyarhertelend. A kultúra legszélesebb értelemben az ember alkotta világot jelenti M agában foglalja : a tárgyi környezetet - PowerPoint PPT Presentation

Text of A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

Page 1: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

A hagyományőrzés és fejlesztés projektjei

Stratégiakutató Intézet

Csörgő Zoltán

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 2: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

A kultúra legszélesebb értelemben az ember alkotta világot jelenti

Magában foglalja:

• a tárgyi környezetet

• az emberi kapcsolatokat szabályozó normákat

• a társadalmi mintákat

• a gondolkodás és a beszéd szimbólumait

• a jelképrendszereket

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 3: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

A kulturális folyamatok mechanizmusai

1. Konzervatív hatás2. Innovatív vagy revolucionista hatásTúlsúly: a kultúra elveszíti folyamatosságát

vagy megmerevedik.A hagyomány szerepe: az elért eredmények

tartósítása, az egyes nemzedékek kapcsolatának erősítése, a történelmi folytonosság biztosítása és megújítása

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 4: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

A hagyomány a múltban

• A hagyomány a közösség önmegtartó ereje

• A tudásátadás struktúrája

• Értékrend, normák, viselkedésminták közvetítője

• Nemzedékek közös tapasztalatának átörökítője

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 5: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

A hagyomány funkciói

• A régi és az új elemek egyensúlyának biztosítása

• Folytonosság (organikusság)• A közösségre jellemző ismertetőjegyek

biztonságos átvitele• Társadalmi kohézió kialakítása• Identitásőrzés. - teremtés• Bizalmi és tudástőke• Emberi, közösségi lehetőségek

kibontakoztatásának támogatása„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 6: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

A hagyomány funkciói

A hagyománynak fontos szerepe van • a társadalmi integrációban• a gyakorlat intézményesítésében• az egyének együttműködésében• az emberek személyi és tudati fejlődésében• önállóságuk kibontakoztatásában • készségeik, jártasságaik, képességeik és

ismereteik gyarapodásában• az életmód minőségének javításában.

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 7: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

• A hagyományok a közösségek igazi tartalékai: lehetséges válaszok a közösség kihívásaira.

• Egymásra fogékony, toleráns kulturális közösségek

• Az erős hagyományú és ezért nyitott közösség képes újjászervezni, újjáépíteni is önmagát.

A hagyomány szerepei a jövőben

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 8: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

A hagyománnyal rendelkező közösségnek nő a

• teherbíró képessége• biztonságérzete• világba vetett bizalma• megújulásra való képessége• kreativitása

A hagyomány szerepei a jövőben

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 9: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

Hagyományőrző, -fejlesztő, és -teremtő projektek

• Értékőrző szemléletalakítás

• Régi hagyományok új tartalommal való megtöltése

• Új hagyományok kialakítása az eltűnő közösségi funkciók pótlására

• Infokommunikációs technológiák alkalmazása

• Hagyománytudatos életforma kialakítása

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 10: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

Hagyományfejlesztő projektek

• Térségi hagyományközpont (Fonó)

• Térségi virtuális hagyományközpont (hagyományportál)

• Térségi kézműves portál

• Térségi kézműves tábor

• Térségi kézműves vásár

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 11: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

• Kézműves inkubátorház

• Kézműves internetes áruház

• Hagyományturizmus erősítése

• Turisztikai élménypark

A hagyományalapú gazdaság projektjei

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 12: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

A program egyszerre globális és lokális koncentrációjú:

• az egyetemes ember igényeiből, törekvéseiből indul ki

• és mindezt a helyi hagyományokra alapozva kívánja megjeleníteni, megszólítani, éltetni.

Hagyományház a Zselici Édenkertben

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 13: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

A Hagyományház programja

1. Kutatás-fejlesztés

1.1.         Általános hagyománykutatás• 1.1.1.   A hagyomány válsága vagy világa (a

hagyomány válságán innen vagy túl)• 1.1.2.   A hagyományok jelentősége a múlt

társadalmaiban• 1.1.3.   A hagyományok szerepe a jövőben• 1.1.4. A hagyományok továbbélésének lehetőségei

az információs korban (közvetítésének eszközei az infokommunikáció eszköztárával)

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 14: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

1. Kutatás-fejlesztés

1.2.         A zselici, tágabban Somogy megyei, azaz a helyi (lokális) hagyományok kutatása, feltárása

• 1.2.1. Zselic múltja: népek, nemzetek évezredei (pl. a besenyők betelepítése, nyomai)

• 1.2.2. Zselici építészeti hagyományok• 1.2.3. A helyi hagyományos ünneprend • 1.2.4. Hagyományos foglalkozási ágak

A Hagyományház programja

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 15: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

1. Kutatás-fejlesztés• 1.2.5. A természeti értékek (a zselici vizek, erdők,

egészében az élővilág) mint a „természeti hagyomány” egésze

• 1.2.6. A hagyományos zselici (somogyországi) gasztronómia

• 1.2.7. A zselici nemzetiségek hagyományai• 1.2.8. Bánya és a Kopasz-domb múltja a régészeti

feltárások alapján

A Hagyományház programja

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 16: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

1. Kutatás-fejlesztés• 1.3.         A feltárt hagyományok élővé tétele• 1.3.1.   Honfoglaláskori élményfalu (Koppány

vára és jurtatábor) kialakítása (pl. Kassai Lajos, valamint az Őskultúra Alapítvány segítségével)

• 1.3.2.   A hagyományos építészet elemeinek megjelenítése az Édenkert épületeiben

• 1.3.3.   Somogyország és a Zselic eltűnt építészeti emlékeinek „pótlása” (vaskohók, vízimalom, csárda, stb.)

A Hagyományház programja

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 17: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

1. Kutatás-fejlesztés• 1.3.4.   Édenkert ünnepkör elindítása• 1.3.5.   Táncház (Fonó) kialakítása• 1.3.6.   A hagyományos iparágak megjelenítése

múzeumban, élő skanzenben, illetve feltámasztása• 1.3.7.   A hagyományos állattartást szemléltető

mikrogazdaság (génbank) kialakítása• 1.3.8.   Zselici tájház és parasztudvar• 1.3.9. Kézműves inkubátorház

A Hagyományház programja

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 18: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

1. Kutatás-fejlesztés• 1.3.10.   Zselici kézműves vásár („Zselici

sokadalom”)• 1.3.11.   Az Édenkert, mint természeti Zselic-

centrum létrehozása (faültetés)• 1.3.12.   A hagyományos étkezési kultúra

központja: Zselici csárda

A Hagyományház programja

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 19: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

1. Kutatás-fejlesztés• 1.3.13.   A nemzetiségi hagyományok, ünnepek

központja• 1.3.14.   A somogyi faluturizmus programok• 1.3.15.   A Zselic megismerése – utak,

kirándulások szervezése• 1.3.16. Ökumenikus kápolna sztúpával

A Hagyományház programja

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 20: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

2. Tudásközvetítés

2.1.   Honismereti táborok • 2.2.   Erdei iskola program • 2.3. Zselici hagyományközpont oktatásai • 2.4. Hagyomány és önismeret központ

(hagyományos önismereti módszerek központja)• 2.4.1. Átalakulás játékközpont• 2.4.2. Meditációs központ • 2.5. Kézműves szakkörök és tanfolyamok az ősi

mesterségek elsajátítására

A Hagyományház programja

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 21: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

3. Interaktív szolgáltatások • 3.1.     Virtuális jurta• 3.1.1.   Zselici virtuális hagyományközpont

(hagyományportál)• 3.1.2.   Internetes kísérleti régészeti könyvtár • 3.2.   A Tudás fája információs terminál • 3.3.   Kézműves mesterségek távoktatása • 3.4. Kézműves internetes áruház

A Hagyományház programja

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 22: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

Hagyománymegújító projektek • Az évkör ünneprendje• Nemzedékek rendje

•December 24. Karácsony

•Március 21. Tavaszünnep

•Április 24. A Tisza napja

•Május 1. Májusfa állítás és faültetés

•Pünkösdi leány- és legényavatás

•Június 24. Napünnep

•Nyár: honismereti tábor, kézműves tábor, vásár

•Augusztus 20. Az új kenyér ünnepe

•Szeptember 21. Szüretünnep

•Ősz: Idősek napja

Page 23: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

• az egyház vallási hagyományai;• az egyház közösségi hagyományai;• az egyház tárgyi hagyományainak

(templomoknak, temetőknek, műalkotások-nak, stb.) virtuális megőrzése;

• az egyház életéhez, működéséhez kapcsolódó adatok, fotók, dokumentumok digitalizálása.

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

A református egyház stratégiája

Page 24: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

Projektek

• A hagyományőrzés helyszíneinek létrehozása a gyülekezetekben

• Református virtuális hagyományközpont (hagyományportál)

• Kutatócsoport vagy központ létrehozása az egyházi-vallási hagyományok kutatására

• Egyházi digitális adattár (hagyománytár) létrehozása„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 25: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

• a református ifjúsági táborok, csoportok, együttlétek hagyományközvetítő programjainak megtervezése

• a gyülekezetekben az idősebbek ünneplése, megszólaltatása, emlékeik rögzítése, üzeneteik digitalizálása

• A református tárgyi hagyományok multimédiás felmutatása

Projektek

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 26: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

• programtár, információtár

• online közösségépítési fórum

• az egyház digitalizált tárgyi emlékei

• kutatási eredmények közzététele

Református virtuális hagyományközpont

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 27: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

Digitális adattár, hagyománytár

• prédikációk digitalizált gyűjteménye

• lelkészek, élettörténetük

• a fellelhető helyi digitalizált kutatási eredmények, visszaemlékezések, feljegyzések

• a múlt és jelen református névszótára

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 28: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

A hagyományait őrző közösség megtestesítője lesz:

• az önkéntességnek• a függetlenségnek• az egyéni kezdeményezésnek• a pluralizmusnak• és a szolidaritás értékeinek.

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend

Page 29: A h agyomány őrzés és fejlesztés projektjei

Köszönöm figyelmüket!

[email protected]

„Hagyomány, Idegenforgalom, Településfejlesztés” - konferencia

2003. 09. 20., Magyarhertelend