16
estivAL Primul zbor spre mare de la Satu Mare din acest an cotidianul sătmărenilor www.gazetanord-vest.ro www.nordvest-tv.ro pag. 4 În atenţia absolvenţilor promoţiei 2019 pag. 5 Kovacs Istvan îşi păstrează poziția în ”First Category” pe lista FIFA pag.10 -11 Primarul şi preotul din Beltiug - la unison! Miercuri, 19 iunie 2019, Anul XXX, nr. 8636 editat la Satu Mare, 16 pagini, 2 lei MoţiuneA de CenzuRă PentRu deMiteReA GuveRnuLui A Fost ResPinsă PSD: Moţiunea nu a întrunit nici măcar votul tuturor aleşilor Opoziţiei 8tăriceanu: e greu, băieţi, fără liste suplimentare? e greu! Facebook anunţă lansarea unei noi monede virtuale Facebook a dezvă- luit, marţi, planurile de a lansa o monedă virtuală nu- mită Libra, cel mai recent pas în efortul său de a se ex- tinde dincolo de reţelele so- ciale şi de a avea acces la comerţul electronic şi la plă- ţile globale, potrivit Reuters. Facebook a înfiinţat împreună cu 28 de parteneri o companie de tehnologie fi- nanciară în Geneva, numită Asociaţia Libra, care va gu- verna noua sa monedă digi- tală, care va fi lansată în prima jumătate a anului 2020, potrivit Reuters. Compania a creat, de asemenea, o filială nu- mită Calibra, care va oferi portofele digitale pentru a salva, trimite şi a cheltui monedele Libra. "Calibra" va fi conec- tată la platformele de mesa- gerie Facebook Messenger şi WhatsApp, care deja au peste un miliard de utilizatori. Prin acest demers, Facebook speră nu doar că va furniza tranzacţii între consumatorii stabiliţi şi în- treprinderile din întreaga lume, ci că va oferi clienţilor care nu au accesat servicii bancare până acum posibili- tatea de a beneficia de servi- cii financiare pentru prima dată. pag. 6 pag. 7

A Fost ResPinsă PSD: Moţiunea nu a ... - Gazeta de Nord-Vest

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

estivAL

Primul zbor spre mare de laSatu Mare din acest an

cotidianul sătmărenilor

www.gazetanord-vest.ro www.nordvest-tv.ro

pag. 4

În atenţiaabsolvenţilor

promoţiei 2019

pag. 5

Kovacs Istvan îşi păstrează pozițiaîn ”First Category” pe lista FIFA

pag.10 -11

Primarul şi preotul din Beltiug - la unison!

Miercuri, 19 iunie 2019, Anul XXX, nr. 8636 editat la Satu Mare, 16 pagini, 2 lei

MoţiuneA de CenzuRă PentRu deMiteReA GuveRnuLuiA Fost ResPinsă

PSD: Moţiunea nu a întrunit nicimăcar votul tuturor aleşilor Opoziţiei 8tăriceanu: e greu, băieţi, fără liste suplimentare? e greu!

Facebook anunţă lansarea unei noimonede virtuale

Facebook a dezvă-luit, marţi, planurile de alansa o monedă virtuală nu-mită Libra, cel mai recentpas în efortul său de a se ex-tinde dincolo de reţelele so-ciale şi de a avea acces lacomerţul electronic şi la plă-ţile globale, potrivit Reuters.

Facebook a înfiinţatîmpreună cu 28 de partenerio companie de tehnologie fi-nanciară în Geneva, numităAsociaţia Libra, care va gu-verna noua sa monedă digi-tală , care va fi lansată înprima jumătate a anului2020, potrivit Reuters.

Compania a creat,de asemenea, o filială nu-

mită Calibra, care va oferiportofele digitale pentru asalva, trimite şi a cheltuimonedele Libra.

"Calibra" va fi conec-tată la platformele de mesa-gerie Facebook Messenger şiWhatsApp, care deja au pesteun miliard de utilizatori.

Prin acest demers,Facebook speră nu doar căva furniza tranzacţii întreconsumatorii stabiliţi şi în-treprinderile din întreagalume, ci că va oferi clienţilorcare nu au accesat ser viciibancare până acum posibili-tatea de a beneficia de servi-cii financiare pentru primadată.

pag. 6

pag. 7

Gazeta de Nord-Vest opinii 2/ Miercuri, 19 iunie 2019

Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Miercuri, 19 iunie 2019ziua 170 a anului

Soarele răsare la 5 și 29 minute,apune la 21 și 30 minute.

1906 - S-a deschis, în parculdin Dealul Filaretului (actual„Carol I"), „Expozițiagenerală română", dedicatăîmplinirii a 40 de ani de la ur-carea pe tron a regelui CarolI (1866-1914).

Nimic nu ne face să iubim unom mai mult decât o facerugăciunea.

(William Law)

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca SfântuL anton

Luni - Vineri09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică08:00 - 20:00

telefon 0261-713333

www.clinicasfantulanton.rourgențe

stomatologicenon-StoP

112 - Urgențe959 - Poliția de Frontieră769760- Jandarmerie711212 - Pompieri710690 - Biroul Anticorupție741111 - Ambulanța750481 - Spitalul Municipal727050 - Spitalul Județean712795 - Agenția TAROM768830 - Protecția Copilului736240 - Comisariatul pentruProtecția Consumatorilor0261-721.051, 0734221096 -Apaserv021/9672 -Programări RAR929 - Electrica0865,200,928 - E.ON Gaz759081 - Transurban768704 - Informații CFR711002 - Agenția CFR951 - Informații speciale971 - Internațional991 - Urban0361.407733 - Nord-Vest TV715945 - Radio Transilvania0361.400100 -Radio 10745 -049715 - Taxi marfă0261-711002 - Agenția de Voiaj0742-708708 - Poszet -intervenții cazane0261711585, 0361805645 - Termogaz- Verificări revizii,instalații gaz0744.507.026, 0733.507.026 -Tractări auto NON STOP

Ortodox - Sf. apostol Iuda,ruda Domnului; Cuv. Paisiecel Mare.Greco- catolic - Sf. IudaTadeul, apostol. Romano - catolic - Sf. Ro-muald, abate; Sf. Iuliana Fal-conieri.

OPINIE DE GAZETAR

DIrectoreDItorIaL

Voicu D. Rusu

eDItorcoorDonator

Victor Constantinovici Director fondator

Ion bledea

reDacţIa şI aDMInIStraţIa:Strada Petofi Sandor 4/ATELEFON/FAx: 0361-407733E-MAIL: [email protected]

reDactorINicolae Ghişan, Florin Mureșan,Raluca Jofi, Teodor Curpaş,Florin Dura

coL ab or atorIDumitru Țimerman, Valeriu Ioan,Cristian Stan

abonamente se pot face prin Poştă şifirma “SC TradeHolding SRL” (SatuMare, str. Mihai Viteazu nr. 32 - încurte - tel. 0261-711731).Editat de SC Nord Vest TV Advertising SRL

tehnoreDactare: Cristian Blăjean,Cătălin Secuianu

DIrector generaL gaZeta De norD VeSt & norD VeSt tV: răZVan MIrcea goVor

corectură: Ştefan Chiş Tipărit la SC GaramondTipografie SRL

ManagerMircea Govor

Performanţa de aajunge la pensie este de multeori ignorată, alteori apreciatăde către potenţialii pensio-nari. Aceşti oameni cu obogată experienţă de viaţă îiîntâlnim în diverse situaţii aleexistenţei noastre, iarcâteodată sugestiile lor nesunt de folos în „lupta cuviaţa”. Ei au “facultatea vieţii”,pe lângă alte studii, motivpentru care judecăţile lor devaloare sunt lucide şi devinfuncţionale în foarte multe

situaţii de viaţă. Pensionariiîn general sunt disciplinaţi, segestionează din puţinul pecare-l au, iar vocea lor nu esteîntotdeauna auzită de cătrecopiii sau semenii lor.

O voce înţeleaptăspunea, în urmă cu vreocâţiva ani, că ar trebui să exi-ste şi un „ sfat al bătrânilor “sau, aş zice eu, un sfat al per-soanelor vârstnice de pe lanoi, chiar şi din diaspora, caresă fie consultat înainte de ela-borarea şi promulgarea unorprograme, legi sau ordonanţe.Această idee, care sevehiculează în popor, s-anăscut din inteligenţa şiînţelepciunea unor pensio-nari, dar n-a fost şi nu esteaplicată, n-a devenit viabilă.Vocea pensionarilor se-audede multe ori în surdină, în celmai fericit caz din culise, şifoarte mulţi dintre ei,valoroşi de altfel, nu mai suntcapacitaţi, solicitaţi pentru ane oferi ceea ce este mai bundin gândirea lor şlefuită deanii vieţii.

Într-un alt context,întâlnim pensionari care aulucrat o viaţă întreagă, iar

pensiile lor sunt modestenumai pentru că au avut nefe-ricirea să lucreze într-un do-meniu care n-a fost atât debine plătit. Am întâlnit pen-sionari, care au lucrat în fo-stele CAP-uri (CooperativeAgricole de Producţie) dedimineaţă până seara, iar sala-riile au fost foarte mici. Im-plicit, contribuţia la fondulde pensii a fost mică, dar vo-lumul de muncă, spun ei, afost de multe ori mai mare,dacă nu egal, cu cel al altorangajaţi, care au lucrat pe“şantierele patriei” în regimultrecut. Oare câţi dintre noiam lucrat la prăşit dedimineaţă până seara, subsoarele dogoritor, cu o bucatăde pâine şi slănină în straiţă şi3 litri de apă ? Am întâlnitpensionari, care altădată aufost muncitori de categoria aVII-a, sau maiştri, care demulte ori lucrau peste pro-gram şi în condiţii deosebite,încadraţi în grupa a II-a demuncă, dar care acum la pen-sie primesc aproximativ 1000de lei. Unii m-au întrebatdacă este drept sau nu săprimească doar atâta pensie,

având în vedere că au cotizatla stat vreme de 40 de ani, aufost oameni de bază pe umeriicărora au stat cele mai mariresponsabilităţi profesionale.Dacă stai de vorbă cu pensio-narii, poţi să constaţi că ei nuau prea mari pretenţii, dar ardori ca banii de pensie să leajungă măcar pentru coşulzilnic şi pentru medicamente.Există situaţii dramatice încare trăiesc unii pensionari,iar acţiunile de caritate suntdoar sporadice, de Paşti sau deCrăciun. Unii au foarte marenoroc cu odraslele lor, carelucrează în străinătate şi lemai trimit bani. Sunt şi pen-sionari, nimic de zis, care aupensii acceptabile, chiar con-fortabile, cu care se descurcăîn viaţa de zi cu zi, în limiteledecenţei. Din nefericire,există foarte mulţi pensionaricare aşteaptă de la noi,populaţia activă, o pensie maibună, mai puţină ignoranţă şio vorbă dulce, care multaduce. La nevoie, în situaţii decumpănă, pensionarii au ştiutîntotdeauna să întindă o mânăde ajutor familiei, prietenilorşi, de ce nu, ţării.

DUMITRUţIMERMAN

ORA ADEVĂRULUIUrmărește-ne și

astăzi, de la ora 18:00, şi fiiparte din viața Sătmarului. Oemisiune în care şi tu poți par-ticipa alături de invitațiinoștri la dezbaterea celor maiimportante subiecte ale zilei.Realizator: Victor Constanti-novici.

VIAţA LA ţARĂAcasă, la IONICĂ MOIŞ -Regele muzicii de petrecere

IO N I C Ă MO I Ş a fostsupranumit, de prietenişi fani , R EG EL EMU Z I C I I D E P ET R E -C ER E . Vă invităm săurmăriţi în această searăde la ora 20.45, laN O R D V E S T T V, celemai frumoase cântece depetrecere interpretateacasă la IONICĂ MOIŞ,în loca l itatea Sanislău .R eal izator : DumitruŢimerman.

Publicitate şi anunţuri Satu Mare, str. Petofi Sandor 4/A Tel./fax 0361-407733email : [email protected]

Din lumea pensionarilor

3/ Miercuri, 19 iunie 2019 Reportaj Gazeta de Nord-Vest

Misterul tunelului secret de sub râulSomeş, între legendă şi adevărUn tunel subteran, ţinut

secret încă din EvulMediu, ar lega castele şi

oraşe din judeţul Satu Mare.Acesta ar face legătura întrecastelele medie vale din comu naMedieşu Au rit şi oraşele Ardudşi Carei. Potrivit legendei locale,tunelul traversează oraşul SatuMare, pe sub râul Someş.

La Medieşu Aurit,Ardud şi Carei întâlnim cele maiimportante castele medievale dinaceastă zonă de ţară. CastelulLonyai din Medieşu Aurit a fostconstruit între anii 1620 şi 1657,de Zsigmond Lonyai, în cel maipur stil renascentist, stil care maipoate fi întâlnit doar la câtevacastele din Slovacia.

După moartea lui Zsig-mond Lonyai, întreaga avere, in-clusiv castelul de la MedieşuAurit, a ajuns în administrareaCămării Regale. Mai târziu, a fostcumpărat de familia Wesselenyi,după care a fost moştenit de fa-milia Teleki, iar în 1920 regeleCarol al II-ea al României acumpărat castelul. În 1944,castelul a fost folosit ca spital mil-

itar, iar în timpul retragerii ar-matei germane a fost incendiat şia ajuns o ruină. De-a lungul tim-pului, localnicii au furatcărămizile şi şi-au construit casecu ele. Astăzi, mai există doarcâteva ziduri şi ancadramente aleferestrelor şi uşilor.

Legenda spune că sa-lonul acestui etaj avea tavanulacoperit cu aur, motiv pentru carelocalitatea a fost numită MedieşuAurit. Potrivit legendei, de subacest castel ar porni un tunel carefăcea legătura cu castelul dinArdud care, la rândul lui, ar filegat, tot printr-un tunel, decastelul din Carei.

ascunzişulprincipelui Rakoczi al ii-lea

O altă legendă păstratădin bătrâni spune că FranciscRakoczi al II-lea, principe alTransilvaniei între 1648-1660, afugit prin tunelul secret de subcetatea Ardud de urmăritorii săidin armata austriacă. Acesta ar fiavut trei căi de acces şi a fost înaşa fel conceput încât să serveascăla luarea prin surprindere aduşmanilor, ba mai mult a inver-

sat potcoavele cailor pentru a in-duce în eroare inamicul. Prinacelaşi tunel legenda spune căaustriecii au trimis la cetate unofiţer tânăr şi chipeş, care să oseducă pe prinţesa Vilma, fiica luiFrancisc Rakoczi al II-lea.Ofiţerul a câştigat inima tinereiprinţese şi a aflat secretul pivniţei.Fiica principelui, învinsă deremuşcări, i-a mărturisit în celedin urmă tatălui greşeala făcută,dar a fost prea târziu. Austrieciiau atacat cetatea şi s-au folosit desecretul proaspăt descoperit.

Rakoczi al II-lea a reuşittotuşi să fugă, însă înainte de astaa aruncat un blestem cruntasupra fiicei sale: ferecată înadâncuri, aceasta îşi aşteaptă şiacum salvatorul, care, pentru a odezlega de blestem, trebuie săsărute fantoma de trei ori şi săpătrundă în pivniţă fără a priviîndărăt. Dacă o face, setransformă pe loc într-o stană depiatră. Se spune că, de-a lungulsecolelor, au fost tineri care s-auaventurat în galerii, însă nu aumai văzut niciodată lumina zilei.

Cale subterană pentru atelaje cu cai

Bătrânii mai spun cătunelul era folosit de nobilimepentru a fugi din calea cotropi-torilor şi că era construit dincărămidă, sub formă de boltă, şiavea înălţimea de aproximativun metru şi jumătate, suficientca să încapă un atelaj tras de cai.Din Medieş puteau ajunge laArdud iar, de acolo, la Carei. Ba,mai mult, tunelul ar fi fostfolosit şi de Pintea Viteazuldupă ce a evadat din închisoareaSătmarului. "Toate acestea potavea un sâmbure de adevăr însănu cred că tehnologia acelor vre-muri permitea o asemenea lu-crare grandioasă. Sigur există

tuneluri subterane, darlungimea lor este de câteva sutede metri şi reprezentau calea desalvare a celor din cetăţile asedi-ate. Din această categorie faceparte şi tunelul care traverseazărâul Someş, cam pe unde se aflăacum Podul Decebal. Îmi am-

intesc că după ce pirotehniştiiaduşi din Baia Mare au aruncatîn aer podul vechi, la piciorulpodului s-a găsit tunelul. Eracam în zona unde acum se aflăactualul sediu al FinanţelorPublice", spune scriitorul Feli-cian Pop.

niColae ghişan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. CoicaÎn data de 28.06. 2019 întreorele 10:30 - 13:30 la CabinetDr. Coica, va consulta

Dr. Coste Camilio VictorMEDIC PRIMAR

ORTOPEDIE-TRAUMA-TOLOGIE,

doctor in medicina, competentain chirurgie artroscopica, mem-bru fondator al US Alumni In-ternational Romania Programări: 0261/766.390;0261/779.999; 0732116826;0722588041_____________________În data de 25 .06. 2019 de la ora15:00 la Cabinet Dr. Coica vaconsulta

Dr. Moisiuc PaulMEDIC SPECIALIST ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0261/766.390;

0261/779.999_____________________În data de 28.06.2019 la ora9:30 la Cabinet Dr. Coica, vaconsulta

Dr. Fălăuş SimonaMEDIC SPECIALIST

REUMATOLOGIE Programări:0732.116.8370261/766.390, 0261/779.999_____________________Zilnic intre orele 11:00-13:00 la Cabinet Dr. Coica, va con-sulta:

Dr. Peter VioricaMEDIC PRIMAR

PSIHIATRIEProgramări: 0261.766.390;0261.779.999_____________________Zilnic intre orele 08:00-16:00 la Cabinet Dr. Coica, Str.Lucian

Blaga CU 8/4, va consulta:

Dr. Ramona A. RusuMEDIC SPECIALIST

ALERGOLOGIEIMUNOLOGIE CLINICA

Consultaţii gratuite cu Biletulde Trimitere de la medicul defamilie!Programări: 0740.839.818_____________________Zilnic intre orele 10:00-16:00 la Cabinet Dr. Coica, va con-sulta:

Dr. Bancea NicoletaMEDIC SPECIALIST DER-

MATO-VENEROLOGIEOferă consultaţii de:- Dermatoscopie- Dermabraziune- Crioterapie- Peeling chimicProgramări: 0745.049.953_____________________

4/ Miercuri, 19 iunie 2019 Actualitatea sătmăreanăGazeta de Nord-Vest

RECOMANDARE

În atenţia absolvenţilor promoţiei20198Indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, absolvenții suntașteptați să se înregistreze în evidențele AJOFM

Absolvenților instituţiilorde învăţământ li se aducela cunoștință faptul că în

termen de 60 de zile de laabsolvire, sunt aşteptaţi să seînregistreze în evidenţeleagențiilor pentru ocupareaforţei de muncă pentru abeneficia de serviciipersonalizate în vedereaintegrării pe piaţa forţei demuncă. Absolvenţii de liceu,indiferent dacă au promovat saunu examenul de Bacalaureat,sunt așteptați să se înregistrezeîn evidențele Agenției Județenepentru Ocuparea Forței deMuncă Satu Mare, strada IonGhica, nr. 36, nr. telefon 0261770237.

Actele necesareÎnregistrarea ca

persoană în căutarea unui loc demuncă este o etapă prealabilă șiobligatorie în vederea obțineriifacilităților acordate potrivitLegii nr. 76/2002 privindsistemul asigurărilor pentrușomaj și stimularea ocupăriiforței de muncă.

”Astfel, absolvenţiiinstituțiilor de învățământ care seînregistrează în evidenţeleagenţiilor pentru ocuparea forțeide muncă în raza cărora își audomiciliul beneficiază de serviciide informare şi consiliereprofesională, medierea muncii,servicii gratuite de formare

profesională, precum și defacilități financiare”, precizeazădirectorul AJOFM Satu Mare,Simona Derșidan.

Actele necesare pentruînregistrarea absolvenților înevidenţele agenţiilor teritoriale capersoane în căutarea unui loc demuncă, sunt: actul de identitate,în original şi copie; actele destudii şi de calificare sauadeverinţa din care să rezulte dataabsolvirii, în original şi copie;adeverinţa medicală din care sărezulte că persoana este clinicsănătoasă sau aptă de muncă ori

că are eventuale restricţiimedicale.

Până când se potface înscrierile

Prin absolvent al uneiinstituţii de învăţământ seînţelege persoana, în vârstă deminim 16 ani, care a obţinut odiplomă sau un certificat destudii, în condiţiile legii, în unadintre instituţiile de învăţământgimnazial, profesional, special,liceal, postliceal sau superior, destat ori particular, autorizat sau

acreditat în condiţiile legii.Potrivit prevederilor

Ordinului nr. 3.220/19februarie 2018 al MinistruluiEducaţiei Naționale „cursurileclaselor terminale dinînvăţământul liceal se încheie îndata de 31 mai 2019”. Elevii carenu au situaţia școlară încheiată latoate materiile, se pot înregistraîn evidențele agenției în termende 60 de zile de la datapromovării examenului decorigență, data înscrisă înadeverinţa eliberată de instituţiade învăţământ.

ÎNȘTIINȚARE. Absolvenților de liceu li se recomandă să se înregistreze în evidențele AJOFM

FLORIN DURA

"Povestea unei noptide vara" ar putea fi titlulurmătoarei ediții de Fashion'sNight Out Satu Mare.Evenimentul va avea loc îndata de 28 iunie, de la ora18.00, la Centrul de RecreereKentaur din Atea.

Organizatorii dorescsă îi surprindă pe sătmăreniiiubitori de modă, dar nunumai, cu o locație originală,cea de la Herghelia din Atea.”Aici veți putea descoperi celemai noi colecții aledesignerilor care fac parte dincomunitatea Fashion's NightOut. Evenimentul estedeschis tuturor, participareafiind gratuită”, spunorganizatorii.

Ediția din acest sezona Fashion's Night Out 2019

este organizată în parteneriatcu Centrul de recreereKentaur și Emanuel PopPhotographer. Parteneri deeditie: Decor BridalEventsParteneri de traditie: ATC,

SamTechSound, BiancaMaxim Make-up, BiancaTimiș, Anda Ciobanu MakeUp Artist & Lash StylistTrainer, Emilia Bianca Make-Up Artist.

13 dintre voluntariicare au absolvit primul stagiude pregătire în cadrul ISUSATU MARE (6 fete și 7băieți) în cele trei seriidesfășurate până în prezent, audus această experiență la un altnivel...sunt pregatiti acum pen-tru a încadra autospecialele deintervenție.

În perioada 18.05 -16.06.2019 s-a desfășurat stag-iul de pregatire a voluntarilor

înscriși în programul Salvatordin Pasiune pentru încadrareaautospecialelor de intervențiecu apă și spumă. Cursul, care s-a desfasurat în cadrul unitățiisătmărene este unul foarte difi-cil, are o durata de 48 de ore,dar toți voluntarii, atât băieții,cât și fetele, au făcut față cu brioși s-au descurcat excelent.

Urmează ca și alți vol-untari care sunt deja înscriși înprogram să urmeze cursul.

EVENIMENTFashion's Night Out 2019 sauPovestea unei nopți de vară

Pasiunea lor este să salveze vieți

Proiecție de film drive-in, la Satu Mare

Filmul Parking, semnatde regizorul Tudor Giurgiu,ajunge la Satu Mare! Pelicula vafi prezentată în parcareaShopping City, într-o proiecțiespecială drive-in. Cel de-alpatrulea lungmetraj al lui TudorGiurgiu va fi prezentat înparcarea mall-ului NEPI, iarsătmărenii vor urmări peliculadin mașinile proprii: ,,Teașteptăm joi, 20 iunie, de la ora21:45, la proiecția drive-in dinparcarea Shopping City SatuMare”, este mesajulorganizatorilor.

Filmul Parking spunepovestea lui Adrian, un poet careemigrează ilegal în Spania anului2002, visând la o viață mai bună.Ajuns în Cordoba, se angajeazăpaznic de noapte într-un parcauto și își petrece zileleascunzându-se de autorități.Viața lui Adrian se schimbăpentru totdeauna când oîntâlnește pe Maria, chitaristăîntr-o trupă de jazz. Călătoria luiîn căutarea marii iubiri se vatransforma într-o povestesurprinzătoare, sensibilă și plinăde provocări.

După 50 de ani Absolvenții Liceului

Tehnologic „Anghel Saligny”din comuna Turț, promoția1969, s-au reîntâlnit, duminică,pe băncile școlii după 50 de ani.Foștii elevi au primit din parteaconducerii liceului diplome, însemn de apreciere, iar de lagenerația mai tânără au primitflori.

La întâlnirea aniversară,care a avut loc la școală, au fostprezenţi mulți foşti elevi,întâlnirea fiind una deosebită, iaremoțiile pe măsură. „Vă dorim săvă regăsiți cu bine și laurmătoarele întâlniri! Să avețiparte de sănătate multă și să văbucurați de realizări”, le-atransmis conducerea liceului.

5/ Miercuri, 19 iunie 2019 Actualitatea sătmăreană Gazeta de Nord-Vest

ESTIVAL

Primul zbor spre mare de la Satu Mare din acest an8Compania Tarom a dublat, în acest an, zborurile spre litoralul românesc

Prima cursă de la SatuMare spre Constanța, dinacest sezon estival, a

decolat marți, 18 iunie 2019, laora 9.10. Cei 42 de pasageri aufost întâmpinați cu zâmbete depersonalul aeroportului, iar laplecare, aeronava a trecutprintr-un tun de apă, spreîncântarea pasagerilor.

o promisiunerespectată

Cu ocazia primuluizbor estival din acest an de la SatuMare, președintele ConsiliuluiJudețean, Pataki Csaba, a arătatcă acest lucru nu reprezintăaltceva decât o promisiunerespectată.

“Am promis că vomaduce și anul acesta cursa de SatuMare-Constanța și ne-am ținutde cuvânt. Vrem să fim alături desătmăreni și să le oferim condițiide transport și nu numai, cât maibune. Pentru Consiliul Județean,dezvoltarea Aeroportului rămâneo prioritate”, a declarat PatakiCsaba, președintele ConsiliuluiJudețean Satu Mare.

Reamintim faptul că,pentru acest an, CompaniaTarom a suplimentat numărulcurselor spre mare de la SatuMare, față de anul trecut. Astfel,programul de zboruri de la SatuMare la Constanța a începutmarţi, 18 iunie, și se va încheia îndata de 20 septembrie.

Pasagerii vor putea

beneficia de două curse pesăptămână, în zilele de marți șivineri cu plecare din Satu Mare laora 9.10 și sosire în Constanța la10.50, respectiv plecare dinConstanța la 11.15 și sosire înSatu Mare la 12.55.

Pentru doritori, dar înspecial pentru cei ce se grăbesc,pot fi achiziționate bilete și de pesite-ul www.tarom.ro.

Pasagerii zborurilorTAROM beneficiază detransport gratuit al bagajului decală în limita maximă de 23 kg (1bagaj pentru Clasa Economy)+10 kg bagaj de mână; check-ingratuit în aeroport, la kiosk,

online și pe mobil, precum șicatering la bord, însoțit derăcoritoare și ceai sau cafea.

Zborul a performatîncă de anul trecut

Anul trecut, cursaaeriană de la Satu Mare spreLitoralul Mării Negre, realizatăîncă pe vremea când directorulAeroportului Internațional SatuMare era Nicolae Fechete, s-abucurat de un real succes. Fiindprima cursă de acest fel de la SatuMare, gradul de ocupare din acestsezon a fost de peste 80%.

870 de pasageri s-au

bucurat, în acest sezon estival, deposibilitatea de a ajunge pelitoralul românesc prinintermediul curselor aerieneTAROM, direct de peAeroportul Internațional SatuMare.

Vânzările biletelorpentru ruta Satu Mare-Constanța / Constanța - SatuMare s-au bucurat de un maresucces, fiind o destinație multdorită de sătmăreni și de alțipasageri din regiune. În cele douăluni și jumătate de operare peaceastă rută, gradul mediu deocupare a locurilor a fost de82,4%.

FloRIn DuRA

PREMIERĂ. Primul zbor estival din acest an de la Satu Mare spre Constanța

Trei infracțiuni la regi-mul rutier au fost constatate înflagrant delict de polițiștii sătmă-reni, în acest sfârșit de săptămână.Astfel, polițiștii din cadrul Servi-ciului Rutier Satu Mare au iden-tificat în trafic, la data de 16 iuniea.c., în jurul orei 03.15, pe razalocalității Botiz, un conducătorauto, de 24 de ani, din localitateaCălinești Oaș, care se afla la vola-nul unui autoturism fiind subinfluența băuturilor alcoolice.Fiind testat cu aparatul alcooltesta rezultat o concentraţie alcoolicăde 0,93 mg/l, alcool pur in aerulexpirat.

De asemenea, șipolițiștii Biroului Rutier SatuMare au depistat în trafic, pe razamunicipiului Satu Mare, la datade 16 iunie a.c., în jurul orei01.10, un sătmărean care se afla lavolanul unui auto sub influențabăuturilor alcoolice. După testa-rea cu aparatul alcooltest a rezul-tat o concentrație alcoolică de

0,62 mg/l, alcool pur în aerul ex-pirat.

Iar polițiștii SecțieiPoliție Rurală Beltiug au identifi-cat, luni, 17 iunie a.c., un bărbatde 67 de ani din municipiul SatuMare care se afla la volanul unuiautoturism pe raza localității Bel-tiug sub influența băuturilor al-coolice. Fiind testat cu aparatulalcooltest a rezultat oconcentrație alcoolică de 0,93mg/l, alcool pur în aerul expirat.

Toți șoferii depistați aufost conduși la o unitate spitali-cească în vederea recoltării probe-lor de sânge, pentru stabilirea cuexactitate a alcoolemiei. În toatecele trei cauze s-au întocmit do-sare penale.

Aproape 30 de permisede conducere au fost reținute depolițiștii Inspectoratului de PolițieJudețean Satu Mare, în perioada14 – 17 iunie a.c., ca urmare a ne-regulilor constatate în trafic, peraza județului Satu Mare.

Astfel, polițiștii Inspec-toratului de Poliție Județean SatuMare au desfășurat în perioada 14- 17 iunie a.c., mai multe activitățiîn vederea prevenirii și combateriiaccidentelor rutiere și pentrumenținerea unui climat de ordineși siguranță publică, ocazie cu careau aplicat peste 240 de sancțiunicontravenționale, în valoare deaproximativ 79 700 de lei.

De asemenea, au aplicatmăsura complementară de suspen-dare a dreptului de a conduce încazul a 29 de conducători auto,dintre care 16 au fost filmați șiînregistrați de aparatul radar ru-lând cu viteze între 101 km/h și181 km/h, atât în interiorul cât șiîn afara localităților.

Alți 8 conducători autocu vârste cuprinse între 26 și 61 deani, au fost depistați de polițiștiirutieri la volanul unor autotu-risme, cu alcoolemii cuprinse între0,05 mg/l și 0,29 mg/l, alcool purîn aerul expirat, față de care s-a luatmăsura suspendării dreptului de aconduce pentru 90 de zile.

Polițiștii de ordine pu-blică în urma activităților demenținere a unui climat de ordineși siguranță publică, au aplicat înacest sfârșit de săptămână peste 40de sancțiuni contravenționale,pentru nerespectarea normelor deconviețuire socială, în valoare deaproximativ 15 500 de lei.

Dosare penale pentru alcool lavolan

Permise suspendate pe bandărulantă de Rusalii

Accident în lanțUn nou accident de

circulație a avut loc pebulevardul Transilvania, înfața sediului Finanțelor. Înincident a fost implicată și omașină a Jandarmeriei. Omașină a Jandarmeriei a fostimplicată într-un accidentrutier produs luni, în jurulorei 11:30, pe bulevardulTransilvania. Totul s-aîntâmplat în fața sediuluiAdministrației Județene aFinanțelor Publice.

Șoferul unuiautoturism Volkswagen,înmatriculat în Sălaj, aconfundat rotonda din PiațaRomană cu un sens giratoriuși a intrat în intersecție. Înacel moment a fost lovit de unalt autoturism. În mașina deSălaj s-au aflat și trei copiiminori, dar nu au fost răniți.

La câteva minute maitârziu, pe BulevardulTransilvania, o mașină aJandarmeriei Satu Mare carecircula regulamentar, dinspreBulevardul Henri Coandă, aîncercat să oprească laincident, iar în timpulmanevrei, autospeciala a fostlovită de un alt autoturism,condus de un bărbat, în vârstăde 76 de ani, din Seini, carenu a dat prioritate. Bărbatulcircula dinspre strada VasileLucaciu. Incidentele s-ausoldat doar cu pagubemateriale. Niciunul dintreșoferi nu a consumat băuturialcoolice înainte de a se urcala volan.

Sâmbătă după-masa,în zonă a mai avut loc unaccident de circulație. Șoferuluni autobuz a lovit o mașinăîn care se aflau mai mulțitineri.

Impact între două mașini, peDrumul Careiului

Accident rutier înmunicipiul Satu Mare, produsluni pe Drumul Careiului.Potrivit primelor informații,șoferul unui autoturismmarca Renault ar fi încercat săschimbe direcția de mers,fiind acroșat de către unautoturism marca Audi,condus aparent regulamentarde către un tânăr. Din câte separe, nicio persoană nu a fostrănită în urma impactului,rezultând doar pagubemateriale.

Accident dinneatenție

Un tânăr, aflat lavolanul unei mașini, aîncercat să vireze de pe CaleaTraian (drum cu prioritate)înspre strada Corvinilor, darnu s-ar fi asiguratcorespunzător. Așa că aacroșat cu mașina un altautovehicul, care circulaaparent regulamentar. Dinfericire, totul s-a lăsat doar cupagube materiale, potrivitprimelor informații, cele douăpărți au ajuns la o înțelegereamiabilă.

Gazeta de Nord-Vest Actualitatea sătmăreană 6/ Miercuri, 19 iunie 2019

Primarul şi preotul din Beltiug - la unison!

Două nume ce se ros-togolesc pe buzelelocuitorilor din

Beltiug, cu ocazia marilorsărbători: Bartok GurzăuIoan şi preot Adrian Ghilea.Ştiam, de când i-am cunos-cut, că, dacă se poate spune,sunt pe aceeaşi lungime deundă, adică: gândesc sănătosceea ce fac, gândesc pentruoameni, pentru generaţiilece se perindă sub privirile lorşi... aş putea spune, fărăgreşeală, sub îndemnurilelor, cu ajutorul lor spiritualşi material.

am realizat, în urmăcu câteva zile, emisiuni tele-vizate cu amândoi: la “ oa-meni şi fapte” şi la “Glasulbisericii”, emisiuni care aulăsat marelui public o impre-sie deosebită. primarul, cunume de rezonanţă în judeţulnostru, economistul Bartok, ademonstrat că are o gândireeconomică bazată pe şcoalăserioasă şi pe o experienţă pecare o foloseşte cu folos pen-tru colectivitatea care l-a alesşi-l va alege şi de acumînainte. Interesant, acest pri-mar nu vorbeşte despre el, cidespre echipa sa din primărie,despre consiliul Local, de-spre oamenii harnici de peraza comunei, despre bucuri-ile cetăţenilor, dar şi despreneîmpliniri. În comună aajuns ca din peste 200 dedosare cu ajutor social, să maiaibă aproape 80, prin în-cadrarea lor în muncă şiantrenarea familiilor în aobţine salarii prin încadrareaîn diverse locuri ce li sepotrivesc. şi cei care lucreazăafară s-au întors şi şi-aurefăcut casele sau au construitaltele noi, chiar cu gust. Înnumai doi ani comuna va aveadrumuri asfaltate 99.9%, iarcanalizarea, atât de necesară,

încheiată. Se laudă, pe bunădreptate, cu reuşitelecolaborări cu comune din alteţări, cu maşinile impecabileprimite pentru pompieri, dincare una cumpărată cu bani“mărunţi”. câtă bucurie peacest primar când reuşeşte săducă la bun sfârşit lucruripromise cetăţenilor, pe care-iiubeşte şi-i laudă pe drept cu-vânt! aşteaptă acum să aprobeguvernul modalitatea de a fi-naliza un obiectiv atât de im-portant pentru judeţ, “BăileBeltiugului”. La Beltiug amvăzut delegaţii consistente dindiferite ţări, venite cu majorete,cu fanfara lor, cu dansuri, cuporturi populare specifice, cucadouri şi cu frumoase cuvintede mulţumire şi apreciere.

Bugetul comunei estesub aşteptările primarului,dar a primit un ajutor finan-ciar, “o gură de aer”, de laconsiliul Judeţean, pentrucare primarul le-a mulţumitîn emisiune. o facem şi noi!acolo, în comuna Beltiugtotul este sub control, în-cepând cu renovareagrădiniţei, grija pentruunităţile şcolare, pentru bis-

erici, pentru întreprinzători,pentru oamenii ce aduc fală şimândrie comunei, mai alespentru zona viticolă cu 6-7mari producători de vinuri,cunoscuţi în ţară şi multe ţări,sau cei care lucreazăpământurile oamenilor şi seachită cu seriozitate şi punc-tualitate, fără a existareclamaţii.

cam în felul acestapot vorbi de noul preot dinBeltiug , părintele adrianGhilea, omul care realizeazăreuşita “şcoală de vară” cucopiii de acolo, făcând cu eitot felul de activităţi: celesportive, culturale şi chiaricoane realizate pe lemn, apoipelerinaj la mănăstiri, discuţiicu ei şi cu părinţii. toate aces-tea cu sprijinul directoareişcolii şi mai ales al primaruluiBartok, omul de bază, iubitorde copii şi iniţiator deactivităţi reuşite, educative,cu “bătaie lungă!”. Mi-aplăcut expresia folosită depreotul adrian: “toţi suntemcopiii lui dumnezeu!”, cuexplicaţiile necesare şi atât deutile nouă, tuturor, indiferentde vârstă! e fericit părintele

că reuşeşte să realizezereparaţiile exterioare la SfântaBiserică şi treptat le va face şipe cele interioare, pentru obiserică pe care o merităcredincioşii de acolo!

rar să întâlneşti o co-laborare atât de reuşită întreprimar şi preot! cred căpărintele paroh adrian nuregretă că a venit la Beltiug ,iar p.S. Iustin se bucură, de-sigur, de rezultatele acesteidăruiri pentru masa decredincioşi. o va face, încurând, p.S. timotei, carevede într-un timp destul descurt toate parohiile dinjudeţ. doamne, ce oameniminunaţi are episcopia

noastră! Nu cred să existe altacu atâtea realizări! Nu ştiucum, dar Beltiugul are, poate,cea mai puternică bibliotecă,cu o bibliotecară cecolaborează cu şcoala exce-lent, cu biserica la fel şiiniţiază şi organizeazăactivităţi de toată lauda.există în faţa bibliotecii unbust aparte, al uneipersonalităţi ce nu poate fidată uitării şi se realizeazăacest lucru prin activităţi decare am vorbit. Vă invit săurmăriţi pe NVtV cele douăemisiuni televizate! Felicităridomnule primar BartokGurzău Ioan şi preotuluiadrian Ghilea!

teodor curpaş

Gazeta de Nord-Vest Actualitatea politică7/ Miercuri, 19 iunie 2019

Premierul VioricaDăncilă a declarat că i-a transmisprocurorului general al SuAWilliam Barr, în cadrul întreved-erii pe care a avut-o cu acesta laPalatul Victoria, că Guvernul nu vainterveni în justiţie.

„Am avut o discuţie şiam spus care e modul de abordare

al Guvernului şi faptul că Execu-tivul nu va interveni în justiţie, îşidoreşte o justiţie independentă,dar şi respectarea drepturilorcetăţenilor. Acest lucru l-am spuspublic şi acelaşi lucru l-am spus şiprocurorului general al SuA”, aafirmat Viorica Dăncilă, marţi, laParlament.

Şeful Executivului a avutmarţi, de la ora 13.00, o în-trevedere cu procurorul general alSuA William Barr, înaintea dez-baterii şi votului în plenul reunit alParlamentului a moţiunii decenzură prin care opoziţia cereademiterea Guvernului. Legislativula respins moţiunea de cenzură.

VIORICA DăNCILă: I-am spus procurorului general al SUA căGuvernul nu va interveni în justiţie

MOţIuNEA DE CENzuRă PENTRu DEMITEREA GuVERNuLuI A FOST RESPINSă

PSD: Nu a întrunit nici măcar votul tuturoraleşilor Opoziţiei / Tăriceanu: E greu, băieţi, fărăliste suplimentare? E greu!Camera Deputaţilor şi

Senatul au respins,marţi, în plenul reunit,

moţiunea de cenzură depusă departidele de opoziţie pentrudemiterea Guvernului Dăncilă.Au fost 202 voturi pentru şi 7abţineri, potrivit unor sursepolitice. Ca să fi trecutmoţiunea erau necesare 233 devoturi.

La o numărătoarereluată au fost exprimate 200 vo-turi „pentru”, 7 „împotrivă” şi 3abţineri. Prin urmare, dinnumărul total de parlamentaricare este 465, au fost prezenţi350. Au fost exprimate 210 vo-turi dintre care voturi pentru200, voturi contra 7, abţineri 3.

Potrivit procedurii par-lamentare, o moţiune de cenzurăpoate fi iniţiată de cel puţin opătrime din numărul total aldeputaţilor şi senatorilor şi secomunică Guvernului la datadepunerii. Pentru a fi adoptată, omoţiune de cenzură are nevoie devotul majorităţii deputaţilor şisenatorilor, în acest caz 233 devoturi, în contextul în care Parla-mentul are un număr total de465 de senatori şi deputaţi.

PSD transmite că resp-ingerea moţiunii de cenzură"confirmă faptul că Guvernul sebucură de un sprijin parlamentarstabil care va permite continuarearealizării promisiunilor faţă deelectorat" şi că moţiunea nu a în-trunit toate voturile parlamentar-ilor care s-au coalizat pentru avota "pentru".

"PSD salută votul princare a fost respinsă cea de-a treia

moţiune de cenzură împotrivaCabinetului condus de Prim-ministrul Viorica Dăncilă. Acestvot confirmă faptul că Guvernulse bucură de un sprijin parlamen-tar stabil care va permite contin-uarea realizării promisiunilorangajate faţă de electorat în de-cembrie 2016. A fost un vot pen-tru stabilitate şi pentrucontinuitate. În acelaşi timp,acest vot a sancţionat lipsa dealternativă a Opoziţiei şi aventuraeconomică pe care o propuneauunii dintre reprezentanţii par-tidelor semnatare ale moţiunii.Din fericire pentru români, ten-tativa Alianţei Austerităţii de aarunca România într-un haoseconomic şi social a eşuat.Moţiunea nu a întrunit nicimăcar votul tuturor parlamentar-ilor acestei Alianţe a Austerităţii,ceea ce demonstrează că nicimăcar ei nu şi-au dorit cuadevărat să vină la guvernare şi aupus în scenă un spectacol ieftinpentru a-şi păcăli propriiialegători", conform unui comuni-cat remis MEDIAFAX de cătrePSD.

Reprezentanţii social-democraţilor transmit că votul derespingere a moţiunii de cenzurădin Parlament "arată unitateasolidă din interiorul PSD şi bunacolaborare cu partenerii decoaliţie".

"PSD va folosi cuînţelepciune şansa, reconfirmatăastăzi, de a continua realizareaprogramului de guvernare. Deşis-au făcut paşi importanţi înprivinţa creşterilor de venituri alecetăţenilor şi în evoluţiile eco-nomice, PSD consideră că sunt

încă români care nu au simţitîntr-un mod consistent benefici-ile creşterii economice. Prob-lemele sociale ale acestor cetăţenivor reprezenta prioritatea Guver-nului pentru perioada rămasăpână la finalul acestui mandatlegislativ. De asemenea, Guvernulva avea posibilitatea de a derulaprogramele de investiţii şiproiectele cu fonduri europenecare au fost pregătite pentru acestan şi care vor avea un rol impor-tant în dezvoltarea economică şipentru susţinerea viitoarelormajorări de pensii şi salariiprevăzute în programul de gu-vernare", conform sursei citate.

Călin PopescuTăriceanu, ironii după moţiune: E greu,băieţi, fără liste suplimentare? E greu!

Preşedintele Senatului,Călin Popescu Tăriceanu, a po-stat, marţi, un mesaj ironic dupăce moţiunea de cenzură aOpoziţiei a fost respinsă, între-bând retoric "E greu, băieţi, fărăliste suplimentare? E greu!".

"Moţiunea de cenzură acăzut! E greu, băieţi, fără liste su-plimentare? E greu!", a fostmesajul postat de Călin PopescuTăriceanu, pe Twitter.

Dăncilă, după ce a picatmoţiunea de cenzură:Îmi întăreşte convin-gerea că suntem oalianţă puternică

Viorica Dăncilă a de-

clarat, după ce Parlamentul arespins moţiunea de cenzură,că rezultatul i-a întăritconvingerea că PSD-ALDEeste o alianţă puternică. Pre-mierul a adăugat că votul lamoţiune arată şi că opoziţia atratat cu neseriozitate demer-sul pe care l-a avut.

„A fost tratată cumultă neseriozitate. În mo-mentul în care depui omoţiune de cenzură trebuie săvii cu un program. În aceastămoţiune am văzut superficial-itate, jigniri, ceea cedemonstrează că nu a fosttratată cu seriozitate. 15 min-istere ne-au spus, dar nu ne-auspus cum s-au gândit la 15, dece nu 17, de ce nu 13?”, a afir-mat Viorica Dăncilă, dupărespingerea moţiunii decenzură în plenul reunit demarţi al Parlamentului.

Întrebată dacă rezul-tatul moţiunii îi întăreşte

poziţia în fruntea Guvernuluişi în partid, Dăncilă a răspuns:„Nu ştiu dacă acest lucru îmiîntăreşte poziţia, dar îmiîntăreşte convingerea că sun-tem o alianţă puternică. Mieîmi întăreşte încrederea încolegii de alianţă”.

În cadrul dezbaterilormoţiunii de cenzură pre-mierul Viorica Dăncilă a de-clarat că opoziţia nu îşidoreşte cu adevărat să vină laguvernare, precizând că par-tidele care susţin moţiunea decenzură sunt „AlianţaAusterităţii”. Premierul aadăugat că opoziţia nu are ideisau program de guvernare, cidoar „mistifică adevărul”.

De asemenea, şefulExecutivului le-a recomandatpartidelor din opoziţie săpună moţiunea într-un plic şis-o trimită direct lapreşedintele Klaus Iohannis laCotroceni.

Valer Dorneanu a fostreales, marţi, prin vot secret, cumajoritatea voturilorjudecătorilor, în funcţia depreşedinte al CurţiiConstituţionale pentru un man-dat de trei ani, potrivit unui co-municat de presă al instituţiei.Fostul şef al Secţiei de Investigare

a Infracţiunilor din Justiţie, Ghe-orghe Stan, şi fostul judecător alCurţii de Apel Constanţa, Crist-ian Deliorga, au depus, marţi,jurământul la Cotroceni cajudecători ai CurţiiConstituţionale.

„Momentul depuneriijurământului marchează, potrivit

art.63 din Legea nr.47/1992privind organizarea şifuncţionarea CurţiiConstituţionale, intrarea înexerciţiul funcţiei de judecător alCurţii Constituţionale şi a fosturmat de reunirea Plenului, înnoua componenţă, pentrualegerea noului preşedinte al

Curţii”, potrivit comunicatului depresă al CCR, remis MEDI-AFAX.

Prin urmare, Dorneanua fost reales în şedinţa de marţi aplenului Curţii la şefia instituţiei.Din noua componenţă a Curţiifac parte Gheorghe Stan, CristianDeliorga şi Simina Tănăsescu.

Valer Dorneanu, reales în funcţia de preşedinte al CCR

Gazeta de Nord-Vest Mare Publicitate 8/ Miercuri, 19 iunie 2019

Str. Aurel Vlaicu,Ferma nr. 1, spre Petea

(în incinta fostuluiI.A.S. Dorolţ)

Tel./fax: 0261-750320Mob.: 0744-224634

Pentru comenzi de peste 2.500se oferă discont de 5%

aMobilier modular aMobilă birouriaMobilă bucătărie

aMobilă sufrageriiaMobilier holuriaMobilier baruri

Mobilă la dispoziţia ta!!

producă-tor mobilierla comandă

Pentru comenzi de peste 5.000se oferă discont de 8%

Pentru comenzi de peste 10.000se oferă discont de 10%

SC Valex Orizont SRLefectuează lucrări de drumuri,

poduri, civile şi industriale

Telefon 0751.563.082.email: [email protected]

Capacitate 160 locuri , preluăm evenimente

9/ Miercuri, 19 iunie 2019 Mare Publicitate Gazeta de Nord-Vest

8 Construcţii civile8 Case la cheie8 Construcţii şi import hale din Germania

Ava Genetrix SRL Sediu Satu Mare,

str. Petofi Sandor 4A

Număr telefon:0757 948627

10/ Miercuri, 19 iunie 2019SportGazeta de nord-vest

În urma performanțelor dinsezonul 2018/2019,Comisia de Arbitri UEFA

a revizuit lista oficialilor de jocpentru prima parte a sezonuluiurmător.

pentru a-i atribui o cat-egorie unui arbitru, Comisia dearbitri uEFa ține cont dediferite criterii, printre careperformanța, experiența,potențialul, condiția fizică,prezența la cursurile oferite deuEFa, precum și prestaţiile dințara de proveniență.

La categoria Elite, sin-gurul reprezentant al românieirămâne ovidiu Hațegan. În FirstCategory își menține pozițiacareianul istvan Kovacs, căruia ise alătură din noul sezon radupetrescu. După evoluțiile bunedin acest sezon, în care a fost del-egat în preliminariile Ligii Cam-

pionilor și Europa League, pre-cum și în Liga națiunilor, radupetrescu a urcat în ierarhia arbi-trilor europeni.

Și în second Categoryavem un nou reprezentant:Horațiu Feșnic i se alătură luiMarius avram.

În ultima categorie, apatra, se află arbitrulbucureștean Marcel Bîrsan.

românia arereprezentanți la nivel de arbitri șiîn fotbalul feminin și futsal. Cuevoluții apreciate în acest sezon,în care a arbitrat și finala Campi-onatului European de feteunder 17, iuliana Demetrescu aurcat în ”Women second” pelista uEFa. În cea de-a treia cat-egorie sunt prezente în contin-uare alina peșu și Cristinatrandafir.

La futsal, vladCiobanu a fost inclus de uEFa

pe lista arbitrilor din Futsal sec-ond! ovidiu Curta, Daniel Decași Bogdan Hanceariuccompletează lista arbitrilor înFutsal third.

De remarcat că arbitrulcareian Kovacs istvan face parte

acum din lotul arbitrilor FiFa ceoficiază la Europeanul de tineretdin italia. Kovacs a condus par-tida de deschidere, polonia-Bel-gia, 3-2. iar aseară, Kovacs a fostarbitru de rezervă la duelulFranța-anglia.

FrF

Kovacs Istvan își păstrează pozițiaîn ”First Category” pe lista FIFA8 Careianul a fost ”rezervă” aseară la meciul Franța u21-anglia u21

SPORT AZI LA TV 00:30 FotBaL, CopaaMEriCaBolivia – peru Eurosport06:30 FotBaL, CopaaMEriCaBrazilia – venezuela Euros-port13:00 tEnis, Wtaturneul din Mallorca DiGi 313:00 tEnis, atpGerry Weber open DiGi 413:30 tEnis, Wtaturneul din BirminghamDiGi 218:50 sCriMĂCE: Dusseldorf Euros-port19:30 FotBaL, Euro2019spania – Belgia tvr 222:00 FotBaL, Euro2019italia – polonia tvr 1

Marti a avut loctragerea la sorti a meciurilordin primul tur preliminar inLiga Campionilor, faza a com-petitiei in care intra si CFrCluj, campioana romaniei.

CFr Cluj nu s-a aflatin urna capilor de serie si a evi-tat adversari puternici precumLudogoret, steaua rosie Bel-grad si aiK stockholm.

primul meci va fi dis-putat in deplasare, pe 9 sau 10iulie, returul urmand a avealoc in Gruia pe 16 sau 17 iulie.La astana evolueaza interna-tionalul roman Dorin ro-tariu.

astana are avantajulde a se afla in plin campionat,sezonul din Kazahstan dis-putandu-se dupa formatul pri-mavara-toamna.

Iată programul:nomme Kalju (Est) -shkëndija (MKD)suduva (Ltu) - steaua rosie(srB)a.armenia (arM) - aiKstockholm (suE) Astana (KAZ) - CFR CLUJ(ROU)Ludogoret (BuL) - Ferenc-varos (unG)partizani (aLB) - Qarabag(aZE)slovan Bratislava (sLv) - sut-jeska (MnE)Celtic (sCo) - FK sarajevo(BiH) *sheriff tiraspol (MDa) -saburtalo (GEo)Dudelange (LuX) - vallettaFC (MLt)Linfield (nir) - rosenborg(nor)

valur reykjavík (isL) - Mari-bor (sLo)Dundalk (irL) - FC riga(LEt)the new saints (WaL) -Castigatoarea turului prelim-

inarHJK Helsinki (Fin) - HBtórshavn (Fro)BatE Borisov (BLr) - piastGliwice (poL)Nota: Pierzatoarea meciului

dintre Celtic Glasgow si FKSarajevo va continua aventuraeuropeana in turul 3 prelimi-nar al Europa League. Asa s-a decis la tragerea la sortiefectuata marti la Nyon.

LiGa CaMpioniLor

CFR Cluj şi-a aflat adversara în primul tur preliminar

Duminică, 16 iunie, aavut loc în arad un turneuinternațional de judo EuroLEaGuE cu sportivi din 12țări.

CsM satu Mare a obținuturmătoarele rezultate:U23: Coț sebastian ctg.90 kgloc iiiU18: Ciontoș Carina ctg.70 kgloc ii, pașca alexandru ctg.55 kgloc iii, tite traian ctg.66 kg loc iiU16: Șter Zenoviu ctg.66 kg lociii, Codreanu Miguel ctg.46 kgloc ii, pașca nicholas ctg.46 kg

loc vpentru CsM satu Mare

urmează Campionatul Balcanicla u13 din perioada 5-7 iulie,

care va avea loc în timișoara.De la CsM satu Mare vor par-ticipa polgar Dragoș ctg.42 kg șiMicaș adina ctg.+57 kg.

Două perechi de laLoga Dance school satu Mareau participat în weekend lacompetiții puternice la szeged șiHunedoara.

antrenorii de la LogaDance school, vekony viktor &Loga Hajnalka, au participat laWDsF rising star - standardadulți, concurs internațional or-ganizat în szeged (ungaria). iarsătmărenii au terminat pe unonorabil loc 11.

iar la Hunedoara,perechea Cristian Luca & pintea

Jessica în categoria Hobby 10-11ani a terminat pe poziția a doua.

JuDo

Judoka de la CSM, între Euro Liga de laArad și Balcaniada de la Timișoara

Dans sportiv

Loga Dance School, întreSzeged și Hunedoara

Gazeta de Nord-Vest Sport 11/ Miercuri, 19 iunie 2019

Comitetul Executiv alFederației Române deFotbal a stabilit

datele de începere a ligilor aII-a şi a III-a, desemnând, deasemenea, stadionul pe carese va desfășura SupercupaRomâniei, programată pen-tru 6 iulie.

„S-a stabilit și calen-darul competițional pentru se-zonul următor, Liga a 2-a vaîncepe pe 3 august, Liga a 3-ava începe pe 24 august, iar fi-nala Cupei României se va dis-puta pe data de 23 mai 2020.Supercupa României se va dis-puta pe 6 iulie, pe stadionulilie Oană din Ploiești. Ne-amdorit să inaugurăm stadionuldin Târgu Jiu, dar informațiilepe care le avem nu ne oferădestule garanții să luăm în con-siderare ca Supercupa să sedesfăşoare pe 6 iulie la TârguJiu”, a afirmat RăzvanBurleanu, președintele FRF.

De la începutul luniiurmătoare va intra în vigoare și

noul Regulament privindStatutul și TransferulJucătorilor de Fotbal: „Cel maiimportant punct se referă laforma finală a regulamentuluiprivind statutul și transferuljucătorilor de fotbal. Pentruprima dată s-a aflat în dez-batere publică și a fost unulcomplex. Astăzi s-au dezbătutla nivelul Comitetului Execu-tiv și pot să spun că, de la 1iulie, vom avea un nou regula-ment, modern, european,adaptat tuturor realităților dinfotbalul european”.

De asemenea, încadrul ședinţei ComitetuluiExecutiv s-a decis ca grupăriledin Liga 1 să aibă o grupă dejunioare începând cu sezonul2020-2021.

„S-a decis ca cluburilede Liga 1, peste un an de zile,să fie obligate să aibă o grupăde junioare. Acest lucruurmează să mai fie dezbătut înurmătorul Comitet Executiv.Asta în contextul Campionat-ului Mondial de fotbal femi-

nin din Franța, dar și a trend-ului internațional pentru fot-balul feminin. Și învățăm dinpoveștile de succes din altecampionate puternice din Eu-ropa, cum este cel din italia.Dacă în urmă cu trei-patru ani

aveai doi spectatori la un mecial echipei Juventus, astăzi sejoacă cu 40 000 de spectatoricând vorbim de fotbalul femi-nin”, a mai declaratpreședintele FRF pentruAGERPRES.

FRF

S-au stabilit datele de începerea ligilor a 2-a și a 3-a8 Din sezonul 2020-2021, cluburile din liga 1 vor fi obligate să aibă echipe defotbal feminin

Vânzarea biletelorpentru Campionatul Euro-pean de Fotbal din 2020, careva fi organizat, în premieră, în12 orașe din întreaga Europă(printre care și București), ademarat cu prima fază a aces-tei acţiuni, potrivit FederațieiRomâne de Fotbal.

Fostul internaţionalMiodrag Belodedici, am-basador al Euro 2020 laBucurești, a primit primulbilet simbolic pentru accesulpe Arena Națională și a trans-mis următorul mesaj: „Vă în-curajez pe toţi iubitoriifotbalului să veniți la acesteveniment deosebit și să luațiparte la marea sărbătoare afotbalului european. Nu vețiregreta!”.

Pe parcursul acesteiprime faze, care se va derulaîntre 12 iunie și 12 iulie 2019,1,5 milioane de bilete vor fipuse la dispoziția publiculuigeneral, cu 50% mai multecomparativ cu Euro 2016. Încadrul celei de-a doua faze avânzărilor, la începutul lui de-cembrie 2019, fanii echipelornaționale participante voravea la dispoziţie 1 milion debilete, ceea ce reprezintă unplus de 20% față de turneuldin 2016. A doua faza avânzărilor va începe dupătragerea la sorți a grupelor

turneului final, programatăpentru 30 noiembrie 2019, laBucurești. O a treia fază avânzărilor va avea loc înaprilie 2020, în condițiile încare ultimele patru echipe cese vor califica la Euro 2020vor fi desemnate după dis-putarea play-off-urilor, care sevor desfășura între 26 și 31martie 2020. Toate biletelevor fi vândute exclusiv online,prin intermediul unei singureadrese de web:euro2020.com/tickets.

Astfel, un numărrecord de trei milioane debilete vor fi disponibile pen-tru fani, mai mulţi suporterica niciodată urmând să bene-ficieze de șansa de a trăi peviu această experiență.Aproape 2,5 milioane debilete – mai multe decâtnumărul total disponibil pen-tru întregul Euro 2016 – aufost rezervate fanilorechipelor naționale partici-pante și publicului general.

un milion de biletevor fi disponibile pentru 50euro sau mai puțin la 44 dejocuri, iar un total de 40.000de bilete cu prețuri de până la100 euro vor fi puse ladispoziție pentru semifinaleleși finala de la Londra, con-form uEFA. Fanii care nu vorprimi biletele pentru care au

aplicat în cadrul primei faze avânzărilor, după încheiereaacesteia, vor fi primiinformații în legătură cu nouadisponibilitate a biletelor(rezultată ca urmare a plățilorneefectuate și a returnării debilete). Acestor fani li se vaacorda o perioadă de priori-tate exclusivă, pentru aachiziționa biletele respective.

Suporterii vor puteaalege dintre două tipuridiferite de bilete, bilet indi-vidual un meci pe un stadionsau bilet tip ”Follow my team”(îmi urmăresc echipafavorită). A doua catogorieurmează să fie disponibilă în-cepând din decembrie 2019,fiind vorba despre bilete carepermit fanilor să vizioneze„pe viu” un meci eliminatoriual echipei favorite, indiferentde locul de disputare a par-tidei. Dacă echipa favorită vafi eliminată înaintea fazeloreliminatorii, fanii respectivivor primi ramburs sumaintegrală cheltuită pentruachiziționarea respectivelorbilete.

Pentru fiecare meci,uEFA va pune la dispoziție,în categoria de preț cea maimică, un număr de bilete pen-tru suporterii cu dizabilități,oricare ar fi locul din stadionde unde vor urmări meciul.

Persoanele cu dizabilități voravea, totodată, oportunitateade a solicita un bilet comple-mentar pentru un însoțitor.

În cazul tuturor par-tidelor și categoriilor undecererea va depăşi oferta,biletele vor fi alocate prin in-termediul unei loterii ce se vaderula în mod corect și trans-parent. Fiecare aplicant vaavea șanse egale de succes,fără a se ține cont de momen-tul când a aplicat pentrubilete între 12 iunie și 12 iulie2019.

Biletele pentru Euro2020 vor fi comercializate întrei categorii de prețuri,orașele-gazdă fiind împărțiteîn două grupuri, menite să re-liefeze puterea de cumpărareși venitul mediu ale locuito-rilor din țările respective.

Grupul A includeAmsterdam, Bilbao, Copen-haga, Dublin, Glasgow, Lon-dra, Munchen, Roma și SanktPetersburg , cu prețuri de 50,125 şi 185 euro pentru meci-urile din grupe şi optimile definală, respectiv de 75, 145 și225 euro pentru partidele dinsferturi și cele de deschidere.

Grupul B cuprindeoraşele Baku, București și Bu-dapesta, cu prețuri la bilete de30, 75, respectiv 125 de euro.

Semifinalele și finala

vor avea loc la Londra, iarbiletele pentru penultimul actvor costa 85, 195, 345 și 595euro, iar cele pentru finală voravea prețuri de 95, 295, 595,respectiv 945 de euro.

Turneul final, care seva desfășura între 12 iunie și12 iulie 2020, cu 24 deechipe, va fi găzduit de Ams-terdam, Baku, Bilbao,București (pe ArenaNațională), Budapesta,Copenhaga, Dublin, Glas-gow, Londra, Munchen,Roma și Sankt Petersburg.

Arena Națională vagăzdui patru partide de laEuro 2020, trei din grupa C(14, 18 și 22 iunie 2020) și ooptime de finală (29 iunie2020). În cazul calificării,naționala României va jucacel puțin două partide dinfaza grupelor pe ArenaNațională.

SuPORTERi

Cum puteți cumpăra bilete la Euro 2020 și cât vor costa acestea

FCSB cu MILSAMIORHEI, Craiova cuSABAIL în primultur preliminar

FCSB şi Craiova şi-auaflat adversarele din Turul 1preliminar al Europa League.Vicecampioana României vajuca cu gruparea din RepublicaMoldova, Milsami Orhei,echipa unde au evoluat româniiRomeo Surdu şi Cristi Bud.Campionul României cu CFRCluj a dat un verdict clar cuprivire la această ”dublă”. Ata-cantul născut la Baia Mare aluat tilul în Moldova cu Mil-sami, în sezonul 2014-2015. Deatunci s-au schimbat multe lu-cruri la formaţia moldoveană:”Eu zic că o să treacă FCSB fărănicio problemă. S-au schimbatmulte de când am plecat deacolo, mai vorbesc cu foştii meicolegi. Au schimbat şi jucători.Au avut o echipă puternicăatunci când am fost eu, deatunci s-au schimbat multe.Am înţeles că ar avea şi prob-leme cu banii, cu salariile. Numai e nici stabilitatea care afost”, a spus Bud, pentruProSport.

Craiova o va întâlni peSabail FK din Azerbaijan.Manşa tur va avea loc pe 11iulie, iar returul pe 18 iulie.FCSB va juca acasa primulmeci! Turul se disputa laGiurgiu pe 11 iulie. Revansadin Moldova e programata osaptamana mai tarziu!

12/ Miercuri, 19 iunie 2019Mica PublicitateGazeta de Nord-Vest

GNVMica Publicitate

OFERTE DE SERVICIU

l Unitetea Administrativ Teri-toriala Municipiul Carei, in data de01.07.2019, orele 10>00, orga-nizeaza concurs pentru ocupareaunui post de consilier I, din cadrulBiroului patrimoniu, administrareadomeniului public si privat, agri-col. Relatii suplimentare se pot ob-tine la sediul institutiei, la nr.telefon 0261861566 sau pe site-ulinstitutiei www.municipiulcarei.ro.l Firma serioasa germana anga-jeaza soferi cu permis C+E- si cufamilia. Telefon>004917621024857. l Angajez tamplar cu experienta,montator mobila din pal mdf. Salaratractiv si bonuri de masa, programde la 7-16. Telefon 0744224634l Angajez persoana pentru mon-taj mobilier, salar atractiv si bonuride masa. 0744224634l Caut cofetara cu experienta,salariu motivant. Tel.0743931031

TRANSPORTURI

l Transport marfa, balast, mate-riale constructii, etc. 0747 206 222l Transport ieftin nisip, balas-tru, diverse, cu auto 3.5 tone. Tele-fon 0770975715l Duc-aduc persoane pe rutaRomania-Germania-Romania, lafiecare sfarsit de saptamana. Tele-fon: 0760769299,004915166356940l Transport marfă-mutări ieftin.Telefon 0745969327.l Transport balast, nisip, diverse,3,5 tone. Telefon 0753-660219,0763-758923.l Transport marfă 3 mc,următoarele: balastru, pietriş,moloz, pământ pentru grădină şigazon, lemne pentru foc, mutărimobilier, orice, la cererea clientu-lui. Seriozitate şi punctualitatemaximă. 0749-656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Executam sisteme de acoperisuri,dulgherie, invelit tabla Lindab, jghe-aburi si burlane, reparatii, renovari.Executam si cea mai mica reparatie.Tel.0745.569.950l Transport balast, nisip, pamant,moloz, etc. ieftin. Tel:0745.367.294l Confectionez garduri, porti, fierforjat, diverse lucrari in metal, dul-gherie lemn, tel. 0723.68.25.10l Transport persoane/colete Aus-tria, Germania, Belgia, Olanda. Tele-fon 0755.202.118l Lansari profesionale porumbeialbi. Tel. 0745.893.224 l Forez puturi de apa la preturi ne-gociabile, in orice tip de teren. Infor-matii telefon 0753924223.l Retapiţez canapele. 0749-596016.

TERENURI

l Vand locuri de casa cu PUZ,utilitati zona Diana Dara.0744513509l Vand PUZ in elaborare cu 17locuri de casa, str.Ion Popdan.0744513509l De vânzare 20 de arii e terendin care: 10 arii viţă de vie, situatîn Viile Ardud str. Maicriste, accesla curant şi apă, şi fundaţie pentruo căsuţă de 85 mp.Tel:361.885.864, 0771794074.l Vand gradina cu gard,str.Careiului, drum dalat, 975 mp.Telefon 0747645166

VÂNZĂRI APARTAMENTE

l Apartament 3 camere, deco-mandate, Crapati 2, 45.000 euro,negociabil. Telefon 0770.889.284l De vanzare apartament 2camere mobilat in Centru Vechi(zona Mondiala), 50 mp.Tel.0744.252.824

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa in Micula Noua cu30 de ari de teren, pret 13.500euro. detalii la numarul de teltefon0361.404.123 sau 0741.135.807

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand mobilier magazin pret2600 lei, putin negociabil, rafturi2100/970=7bucati, vitrina2006/510=1 buc, culoare rosie.0740578157l Vand mobila dormitor cu bib-lioteca compusa din 11 corpuridin pal melaminat gri si coltarmare de camera. Tel.0762601487,0762401486l Vand/inchiriez hala produc-tie/depozitare, strada depozitelor.0723.68.25.10

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand soldani, Carei. Telefon:0745817294

VANZARI AUTO

l Vand Mercedes Sprinter 213,din 2012, 9 locuri, rosu, impecabil.Telefon> 0744897711

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 3 camere, et.III, Carei MV I. 0743341814,0740245413l Vand apartament mobilat, 2camere, etaj IV la Carei. Telefon:0771041564l De inchiriat in Carei cladiriadministrative si hale de productie,total 2677 mp, in intregime saupartial pentru birouri, arhiva, de-pozit, productie, prestari si altele.Telefon: 0751079600,0751521843, 0748220359.

CHIRIIl Dau in chirie apartament cen-tral, 2 camere, mobilat. tel0744.252.824

CUMPARARI

l Cumpar apartament. 0741-220.765

SOCIETATE DE PAZAANGAJEAZĂ AGENTI DESECURITATE, AGENTI DEINTERVENTIE SI DISPE-CERI. TEL 0261 726 040 ;0749194107

Lansez porumbei albi la nunţisau alte evenimente. Telefon0742-784765, 0723-969946.

Instructor auto, autorizat,categ. B. 0746-604824. Vând casă pe strada Retezatu-

lui nr. 30. Curte comună. Preţ32.000 euro sau schimb cuapartament. 0740-227618.

Angajez fată/ băiatla spalatorie auto si

vulcanizator Tel:0746.817.662

Vând 30 de ari de teren cu locde casă şi front deschis peCalea Odoreului. Preţ nego-ciabil. 0766-324219.

Vindem teren 16.100 mp,front 45m, la intrarea in Botizdinspre Satu Mare. Tel.0737855 528

Vindem teren intravilan 25.000mp, Satu Mare strada Botizului,front 100 m. Recomandat pen-tru spatii comerciale sau com-plex rezidential, cu acces la toateutilitatile.0746 227446

Vindem teren extravilan15.000 mp, in SM, Strada Bo-tizului. 0737 855 528.

Vând nisip, balast, pământ,gunoi - la cel mai bun preţ !!!!!Tel: 0758413923

Vând loc de casă în comunaHalmeu 28 ari, Telefon0753.927.874, 069917611731

Vând casa D+P+Esituată in zonacentrală cu 9încăperi 4 bai

suprafața construită450 mp cu teren afe-rent 850mp+terasa

cu crama și beci.0749556827.

Vand aspirator Stihl profesionist,NOU. 700 lei, negociabil. 0727891 966.

Inchiriezbirou in zonaultracentrala.

Telefon0743.487.204

S.C.M Dr. Coica angajeaza Medic Specialist Medicina de Familie.

Telefon 0732116820.

Chirie apartament2 camere,

zonă centrală.Tel. 0759.101282.

Societatea profesională de insolvenţă Redresare Lichi-dare SPRL Filiala Satu Mare vinde următoarele bunuri:

- Todor Style SRL - stoc de marfa constand in articole de imbracam-inte la cel mai mare pret oferit. Sedintele de vanzare a acestor bunuri vor avealoc in fiecare zi lucratoare, la ora 14:00, incepand cu data de 20.05.2019, lasediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et. 2,cam. 207, jud. Satu Mare. Ofertele se transmit lichidatorului judiciar prin emailla adresa: [email protected] Casima Tour SRL - 1 buc. Cilindru compactor la pretul de 22.040lei, 1 buc. Buldoexcavator la pretul de 17.575 lei, 1 buc. Nacela la pretul de26.410 lei si 1 buc. Nacela la pretul de 26.410 lei. Sedinta pentru vanzarea aces-tor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. PetofiSandor, nr. 4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare la data de 24.05.2019, ora 13:00.In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 24.05.2019, van-zarea va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in zilele de 31.05.2019,07.06.2019 si 14.06.2019.Potrivit Legilor insolventei, bunurile înstrăinate de către lichidator prinexerciţiul atribuţiilor sale se dobândesc de cumpărător libere de orice sarcini,cumparatorul avand obligatia achitarii doar a pretului de vanzare si a even-tualelor chetuieli notariale ocazionate de aceasta vanzare.

Pentru participarea la sedintele de vanzare ofertanţii vor trimitelichidatorului oferte in scris, documentele necesare pentru participarea la sed-inta si dovada achitarii garantiei de participare de 10% din pretul de vanzare, laemail: [email protected] cu cel putin 2 zile inainte de data sedintei. In-formatii suplimentare: 0723.52.11.59 sau 0746.999.771.

Închiriez chioşc termopanultracentral in Piața Libertății.

Tel 0742.964.968

ANUNTURI DE MEDIU

l Soncoios Sebastian Daniel cu domiciliul in Satu Mare, str.Alecu Russo CR10,judetul Satu Mare, titular al proiectului "Extindere conducta si racord gaze naturalepropus a se amplasa in Satu Mare, str.Caprioarei, fnr, judetul Satu Mare anunta pub-licul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Pro-tectia Mediului Satu Mare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului aupramediului pentru proiectul mentionat. Proietul deciziei de incadare si motivele careo fundamenteaza pot fi conusultate la sediul Agentiei pentru Protectia MediuluiSatu Mare, din municipiul Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de in-ternet: http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate inaintacomentarii/observatii la proiectul deciziei de incadare in termen de 10 zile de ladata publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru pro-tectia mediului.

PIERDERI

l S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertuluide pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii DANAGRI PRODUCTS SRL, cusediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Henri Coanda, Nr. 27, 010667 Numar deordine in Registrul Comertului J40/19562/18.10.2007, Cod unic de inregistrare22592809 din data de 18.10.2007. Il declaram nul.

Gazeta de Nord-Vest Insolvenţe / Mica Publicitate13/ Miercuri, 19 iunie 2019

Inchiriez spatiu comercial in centruTelefon 0743.487.204

Bunurile imobile scoase la licitatie de catre soci-etatea noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea aces-tora.

Hale si CladiriConstructii (hale de productie, ateliere, depo-zite, sopron, etc) cu suprafata totala construita de1.652 mp si teren aferent in localitatea Ambud,Paulesti.CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRALIMPEX SRL) – 11.428,25 leiProprietate imobiliară de tip sediu de firmă cuspaţii de depozitare şi de producţie, suprafață terende 8772 mp, situată în localitatea Satu Mare, str.Teilor, nr. 21, judeţul Satu Mare la 480.000 lei.Sere de legume si sectie de procesare tomate, situatain Orasul Livada, str. Oasului, nr.26, jud. Satu Mare,proprietatea SC UTIL COMPANY SRL. Avandteren cu suprafata de 21.113 mp si constructii, in-stalatii si echipamente. Suprafata desfasurata acladirilor de 11.954 mp, cu instalatiile aferente, laprețul de 2.183.688 lei.Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip clă-diri de depozitare si producţie, cu terenul aferent,situată în localitatea Moftinu Mic, strada Princi-pala, nr. 110, judeţul Satu Mare, la 32.945 Euro.Teren cu constructii industriale al SC PROI-MOB SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare,1.733.390 euro.Hale industriale (SC Panatek SRL) situate in par-cul industial Vetis, Hala 4: 1743 mp si Hala 5: aprox1600 mp, la pretul de 301.428 euro. Acestea se vandin bloc sau individual. Licitatia va avea loc in fiecarezi de vineri, la sediul lichidatorului din Satu Mare,str. N. Balcescu, nr.10, la ora 13.00.

Case si ApartamenteProprietatea imobiliară teren intravilan situată înloc. Satu Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 , jud.Satu Mare. si casa de locuit si anexe demolabile –3.400 mp la pretul de vanzare de 61.560 euro.Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu Mare, str.Ion Ghica, bl. 38/1 , ap.110 , jud.Satu Mare la3258 Lei.BUNURILE IMOBILE ENUMERATE MAISUS POT FI INCHIRIATE!!!

TerenuriTeren intravilan (Le Griff ) in localitatea Decebal,str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu Mare,2300 mp, la suma de 19.448 lei.Teren intravilan 1000 mp. Situat in Balta Blondaf.n. nr. top. 120/1 la suma de 21.240 lei.Teren intravilan, situată în localitatea Viile SatuMare, str. Stelelor, nr. 27, in suprafata de 3.359 mp,la pretul de 9.643 euro.Teren intravilan (Trum S.A.) situat în Carei, str.Uzinei, nr.68, jud Satu Mare, cu suprafata de 292mp, la suma de 10.090 lei.Teren intravilan (Trum S.A.) situat în Carei, str.Uzinei, nr.68, jud Satu Mare, cu suprafata de 1.027mp, la suma de 22.080 lei.Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în carteafunciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pre-tul de 32.528.

SC ASTURIASAM SRL -auto DACIA, tip 1307, 462 lei.-auto MERCEDES VITO 108 TDI fabricatie 1999, 1.260 lei-bunuri mobile, masina de cusut, masina insurubat, mobilier, televizor, 588 lei.-materii prime, materiale auxiliare, produsefinite, material textil, saten şi cupoane textil, salopeta, halat, mănuşi, săculeţe silicagel,lavete bumbac, 588 lei-cleşte, tăietor, motoferastrău, ciocan rotopercutor, ferăstrău, nivele obiecte de protecţie: cizme, pachet sanitas, vestă orange, cască de protecţie, gheată,trusă sanitară, triunghi şi stingător, 252 lei

SC BROS CONSTRUCT SRL-FORD KA 364.4 lei- Excavator Case Poclain 12.000 lei- Buldoexcavator Fiat Hitachi 9.000 lei

SC BLU BELL SRLMasina prelucrat piei cu accesorii 10.100,00 leiDesalator piei MT 3,5 Largxmt3.008,00 leiMasina stors continuu 3.754,00 leiButoaie cu batatoare 4.426,00 leiMasina de stors intins Rizzi 5.130,00 leiMasina de prelucrat piei 4.406,00 lei

SC ANNA MEDIA SRLImpromanta Lyric PK 2504 5000 lei.

SC AG DUPLEX SRLSemiremorca Krone 5.850 lei.Remorca Thule A5 3.343 lei.Mercedes B14L/9 4.442 lei.Iveco Daily 5.198 lei.Man TGA 18.513 13.928 lei.

SC FOOD HUB SRLDiferite masini, echipamente, instalatii profesionale de bucatarie, vesela, tacamuri de restaurant. listacompleta a bunurilor se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.rola sectiunea Licitatii si vanzari bunuri

SC HORIZONT SRLMasina de mixat vopsele 4.405 leiMasina de mixat vopsele 2.456 leiCasa de marcat 432 leiAutoturism espero 1.465leiMobilier 640 leiMobilier 46 lei

SC B&G ITALCONSTRUZIONI SRL

Casuta Lemn: 5.989 leiBalast: 784 lei

SC C&V LOREMAR SRLDiverse utilaje de constructii si mijloace de trans-port.

SC CAMYRAL IMPEXdacia solenza peugeotdacia 1305 pompa rkcombina frigorificacasa de marcat casa de marcat sistem de supraveghere sistem de supraveghere mobiliersistem gestiunesistem gestiuneLA CEL MAI BUN PREȚ OFERIT! SC CLARION PROD SRLDiverse stocuri de marfa (costume).Mijloace de transport si masini de cusut.

SC CSONGI SRLScaune, mese, lada frigorifica, tv, mobilier, 630 lei.

SC DOMINIUM SRLDiferite utilaje de constructii si mijloace de trans-port

SC DORIS NET SRLAutobasculanta Volvo FM 480 la 93.620 ron.Autoutilitara Man TGA 41390 la 142.081 ron.Autoutilitara Man TGA 41410 la 116.912 ron.

SC DOMUS IMPEX SRLDacia solenza 349 leiIveco eurocargo 4073 lei.

SC GHEORGHINA SRLDACIA 1307 1,125.00 leiCAP TRACTOR VOLVO+VAGON KRONE 80,458.00 leiTAHOGRAF 3 5 2 . 0 0lei

SC GEN PREST 2005 SRLautomat de curatenie Tennant T 5FaST- 1890 lei;automat de curatenie Tennant T 5FaST- 1890 lei;automat de curatenie Tennant T 3FaST- 5036 lei.

S.C. TRUM S.A.Inele rascheingUmplutura ceramica stiberl.

SC LEVIS SRLAutoutilitara Volkswagen 3,552 leiCentrala termica din fonta 560 lei

SC LUCMAR SRLAUTOTURISM OPEL ASTRA 2.256 leiAUTOUTILITARA DACIA 1304 587leiAUTOUTILITARA FORD TRANZIT 2344 leiDiverse utilaje de panificatie, cuptoare, masa delucrutăvi, masa frigorifică, feliator pâine,

SC ORIENTLUX SRLDiverse bunuri mobile si materiale de constructii.

-autoutilitara MERCEDES-BENZ, atego 1523 –57.901 lei-remorca Hilse Hildesheim – 6.948 lei-masina prelucrat lemne de foc – 74.663 lei.

SC TEBO SA Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.

SC TACOMARA SRLnotebook 100,00 lei;baterie sanitara; 10,00 lei.

SC PRODIGAL CONSTRUCT SRLEchipamente tehnologice, masini unelte pentruturnat asfalt, mijloace de transport, mobilier, birotica.

SC SEVROSAM SRLDiverse masini de cusutMICROBUS FORD

SC ELEGANTA LUX SRLDiferite masini de cusut, masini de calcat 9.062 lei.Materii prime, nasturi fermoare, tesaturi 1.044,6 lei.Produse finite, costume barbate 1.318,8 lei.

SC WEST REGAL SRLautoturism OPEL ASTRA 2,0 DTI3.568 leiautoturism OPEL ASTRA CARAVAN 2,0 DTI2.082 lei

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al lichidatoruluijudiciar din str. N. Balcescu, nr.10, Satu Mare, infiecare vineri, SC CAMYRAL IMPEX SRL 08:30,SC TACOMARA SRL 09:00, S.C. AGROMECPĂULEŞTI S.A 09:30, SC NORD STERN BE-VERAGE INDUSTRIES SRL ora 10:00, SCC&V LOREMAR SRL 10:30, SC MANITAGUINEEA SRL 11:00, SC UTIL COMPANYSRL 11:30; SC AG DUPLEX SRL 12:00, SCTRUM S.A. ora 12:30; SC PANATEK SRL ora13:00, SC DOMINIUM SRL ora 13:30 , SC EL-EGANCE COM SRL ora 14:00 pm, SC SI-MACO VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00.Depunerea documentelor necesare participăriila licitatie si dovada depunerii cauțiunii, se vaface cel târziu până în ziua dinaintea licitatiei, ora15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de li-chidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie pu-blica bunurile debitoarei SC PANNATEK SRL infiecre vineri ora 13:00 lista bunurilor mobile si im-obile se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la sec-tiunea Licitatii si vanzari bunuri.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL încalitate de administrator judiciar, scoate la vanzareprin licitatie bunurile SC CLARA PRODCOMSRL ce consta in, fabrica de procesare mezeluricu utilajele aferente la suma de 1.397.949 lei, loc.Carei, DN 19 – Ferma Ianculești, județul SatuMare. Licitatia va avea loc la sediul ales al adminis-tratorului judiciar, str. N. Balcescu, nr.10, SATUMARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de li-chidator judiciar al debitoarei NORD STERN BE-VERAGE INDUSTRIES SRL, numit prinSentinţa civilă nr. 7/2017/F din data de 11.01.2017pronunţată de către Tribunalul Satu Mare, Secţia aII-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,în dosarul nr. 3795/83/2013 scoate la vânzare prinlicitație publică, Complex clădiri , amenajări și terenintravilan “ , formată din bunurile imobile, cudestinaţie agrozootehnică - industrial - comercialăsituată în loc. Livada , Livada Nouă , f.nr., jud. SatuMare ce constă in construcții 15.946 mp, platformabetonată 25.000 mp, teren intravilan 73.211 mp, laprețul de 3.156.835 ron, si teren extravilan arabilsituat în livada cu suprafata de 11.900 mp, avandCf: 100432 Livada, top: 172/1 la pretul de 13.825ron. Licitatiile se vor ține în fiecare zi de vineri laora 10.00, în Satu Mare, str. N. Balcescu, nr.10. Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se potadresa lichidatorului judiciar la sediul ales al aces-tuia din str. Nicolae Balcescu, nr.10, Satu Mare, saula nr. de telefon 0749212108, sau [email protected] bunurilor mai sus exprimate nu conţin

TVA.

EURO INSOLV S.P.R.L.scoate la vanzare, prin procedura insolventei, bunurile falitelor:

case, apartamente, terenuri, diverse:

Informatii suplimentare la tel. 0749212108

URDA ŞI ASOCIAŢII SPRL cu sediul în Satu Mare, str. George Călinescunr.66, înregistrată la UNPIR sub nr. RFO II – 0861, CIF 36267450, în calitate de lichida-tor judiciar, anunță scoaterea la licitație a următoarelor bunuri ale debitorilor de mai jos.Licitațiile se vor ține la sediul URDA ŞI ASOCIAŢII SPRL.

SC ADIMPEX SRL, CUI 671405Stropitoare cu motor Astran – 305.64 leiMotocultor Pubert - Quatro Senior – 1283.31 leiStoc de marfă – 6594.41 lei

În fiecare zi lucrătoare de luni, la ora 13.Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire.

SC YANG GUAN SRL, CUI 22211378Autoutilitară Volkswagen Crafter ( VAN ) af. 2007– 13328.53 lei Set mobilier birou – 494.24 lei Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole

electrice,jucării,etc. – 269706.3 lei. Se vând în bloc sau individual. În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora 13.(Pentru vizionare Tel:0786199011)Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire.

Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA, urmând ca în funcție de prevederile Co-dului Fiscal să se adauge TVA la prețul de vânzare, dacă va fi cazul. Informații suplimen-tare– tel. 0786199011.

Insolvenţe / Mica PublicitateGazeta de Nord-Vest

Case:

•Casă D+P+M ( în curs de execuție ), avândsuprafața construită la sol 210,94 mp șisuprafața utilă de 424,02 mp și teren intravilanîn suprafață de 1.000 mp, situate în mun.Bistrița, Cartier Sigmir, nr. 41, jud. Bistrița-Năsăud– 72.738 euro

Terenuri:o Terenuri în intravilan, în suprafață totală de105.000 mp, situate loc. Satu Mare, zona AurelVlaicu, jud. Satu Mare – 950.000 euroo Teren intravilan, în suprafață de 2.738 mp, sit-uat în loc. Satu Mare, Drumul Careiului, F.N.,–53.200 euro + TVA.o Teren intravilan în suprafață de 9.380 mp, în-scris în CF 177941 Satu Mare, nr. cadastral177941, situat pe strada Depozitelor, F.N. -349.500 leio Teren intravilan în suprafață de 8.500 mp, în-scris în CF 3211 N Satu Mare, având nr. cad.800/14, situat pe strada Depozitelor, F.N -79.220 leio Teren intravilan în suprafață de 2.156 mp,drum de acces, înscris în CF 54738 Satu Mare,nr. cadastral 4324/45 și 4310/36, situat pestrada Depozitelor, F.N, liber de sarcini - 17.242leio Teren intravilan, în suprafață de 50 mp, situatîn loc. Satu Mare, str. Alexiu Berinde, jud. SatuMare, proprietatea SC C&G Asset ArhitectureSR, cale de acces - 948 euro + tvao Teren extravilan 1.500 mp, situat în mun. SatuMare str. Amațului“. Proprietatea este de tipulteren arabil extravilan - categoria de folosințăarabil. 7.129 euroo Teren extravilan 3.000 mp, situat în mun. SatuMare str. Amațului“. Proprietatea este de tipulteren arabil extravilan - categoria de folosințăarabil.–13.544 euroo Teren intravilan în suprafață de 4.609 mp șiconstrucții formate din magazie de ierbicideavând SC 110 mp, magazie de cerereale cu SCde 250 mp și pod având SC de 20 mp, situateîn loc. Livada, str. Victoriei, nr. 109, jud. SatuMare – 24.273 euro

Alte imobile:o Hotel-Restaurant S+P+4+M (“HotelMureș”), situat în loc. Gheorgheni, B-dulFrăției, nr. 2, jud. Harghita, având ariaconstruită de 1.209 mp și suprafața utilă totalăde 4.132,99 mp și depozit, având ac. 75 mp +teren intravilan format din două parcele, avândsuprafața totală de 3.223 mp – 1.400.000 euroo Atelier de reparații auto, și teren intravilan însuprafață de 3.942 mp, înscris în CF înscris înCF 54488, CF 54487, CF 54486 situat înToplița, str. Avram Iancu, nr.66/A, jud. jud.Hunedoara – 102.000 euroo Spațiu industrial, format din casă poartă, halăproducţie, sopron materiale, atelier concecţii,depozit carburant , post transformare, însuprafaţă utilă de 2.170 mp şi suprafaţămăsurată de 3.354 mp și teren intravilan însuprafață de 4.240 mp, situate în loc. Bistrița,cartier Unirea, jud. Bistrița Năsăud, înscrise înCF 388/1 având nr. top. 706/1/1/1/3/1 și706/1/1/1/b/1 -140.000 euro + tvao Fermă agro-zootehnică situată în loc. Iara deMureș, comuna Gornești, jud. Mureș, compusădin grajd cu padoc betonat, silozuri, dezinfector,casă pompe și fose septice + teren format din 3parcele având suprafața totală de 29.200 mp,din care 14.200 teren intravilan și 15.000 terenextravilan – 110.950 euroo Proprietate imobiliară industrială, formată dingrajd 1.368 mp, grajd 518 mp, magazie 12 mp,șopron 12 mp, wc 3 mp, bazin subteran 81,25mp, decantor 2,25 mp, depozit 28 mp, șopron10 mp, decantor 6,25 mp și teren intravilan însuprafață de 4.000 mp, situate în Sânpaul, str.Cooperativei, nr.1, jud. Mureș– 103.900 euroo Casă, regim P, având SU de 68 mp, alături deconstrucție anexă reprezentând atelier reparațiitâmplărie P+M ( nefinalizată ) având suprafațautilă de 312 mp și teren intravilan în suprafațăde 424 mp, cu deschiderea la stradă de 11,22ml., și Spațiu comercial, parter, având ariaconstruită den 247 mp și teren intravilan însuprafață de 247 mp, situat în loc. Deva, str. 22Decembrie, nr. 180, jud. Hunedoara – 50.000euroo Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, compusă dingrajd, filtru sanitar, sală de necropsie, depozite,silozuri, sală de muls, vestiare personal, birouri,grupuri sanitare având suprafața construită de2.463 de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +teren intravilan în suprafață de 5.800 mp -259.724 euroo Teren intravilan în suprafață de 5.300 mp, sit-uat în loc. Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N.,jud. Satu Mare, înscris în CF 101574 având nr.top 760/9 + Construcție zootehnică (extratabulară ), alături de anexă gospodărească( tabulară ) și șopron deschis ( extratabular ) +Teren intravilan în suprafață de 4.300 mp, situ-ate în loc. Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N., jud.Satu Mare, înscrise în CF 101228, având nr. top760/10/B și 760/10/B-C – 142.400 euroo Clădire comercială având suprafața utilă de

256 mp și teren aferent în suprafață de 300 mp,situate în sat Trip, str. Principală, nr. 144, jud.Satu Mare - 94.141 euroo Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12,ap. 2, compus din spatii comerciale, de produc-tie si depozitare, in suprafata utila de 512 mp +teren aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150mp – 107.398 euroo Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N.,jud. Satu Mare, compusa din grajd de animale,SU 1.400mp, constructie cu destinatie admin-istrativa, productiva si depozitare P+E, SU144mp + teren extravilan 21.500 mp + utilajeagricole și industriale – 150.000 euroo Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale deproducție (fost abator) și clădire de birouri, însuprafață construită de 619 mp, situată în loc.Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare+ transformator - 44.285 euroo Activ imobiliar format din centru de prelu-crare plante medicinale, 463,89 mp + teren8.011 mp ( proprietatea Statului Roman, infolosinta ), situate in loc. Micula, str. Garii, F.N.jud. Satu Mare - 37.565 euro o Moară de cereale P+E în suprafață de 360,50mp, șopron depozit în suprafață de 220 mp,baracă închisă în suprafață de 14 mp, înscrise înCF 100634 Gherta Mica, având nr. 3658/5 C1+ bunuri mobile – 30.695 euro (Terenul însuprafață de 3.193 mp pe care este amplasatimobilul este proprietatea persoanei fiziceȘtrango Vasile și nu face obiectul prezenteivânzări)o Garaj, construcție tip parter neîntăbulată șiedificată pe terenul unui alt proprietar, avândsuprafața construită de 30 mp, suprafața utilăde 24 mp, situat în sat Trip, nr.233, jud. SatuMare – 3.701 euro o Proprietatea imobiliară “MAGAZIN,CHIOȘC“, cu destinaţie comercială situată înmunicipiul Carei, str. Ioan Slavici, jud. SatuMare, clădire, spațiu comercial cu suprafațaconstruită Sc= 28 mp și suprafața utilă Su =25mp, clădirea este edificată pe un teren careaparține altui proprietar, proprietatea nu esteîntăbulată. – 1.593 euroo Proprietatea imobiliară “MAGAZINMIXT“, cu destinaţie comercială situată în loc.Hotoan, nr. 16, comuna Căuaș, jud. Satu Mare,clădire, spațiu comercial cu suprafața construităSc= 128 mp și suprafața utilă Su =105 mp,clădirea este edificată pe un teren de 3.863 mpcare aparține altui proprietar, proprietatea esteîntăbulată în extrasul de cartea funciară 145Hotoan nr.cad. 96 Hotoan, comuna Căuaș, jud.Satu Mare. – 7.666 euroo Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXTși teren intravilan“, cu destinaţie comercialăsituată în loc. Ady Endre, comuna Căuaș, jud.Satu Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafațaconstruită Sc= 125 mp și suprafața utilă Su=104 mp, clădirea este edificată pe un teren de924 mp, care aparține aceluiași proprietar, pro-prietatea teren și clădire este întăbulată în ex-trasul de carte funciară 256 Ady Endre nr. cad.217 - 8 Ady Endre, comuna Căuaș, jud. SatuMare. – 9.398 euroo Proprietatea imobiliară “MAGAZINMIXT“, cu destinaţie comercială situată în loc.Ghenci, nr. 43, comuna Căuaș, jud. Satu Mare,clădire, spațiu comercial cu suprafațaconstruită Sc= 292 mp și suprafața utilă Su=216 mp, clădirea este edificată pe un teren de446 mp care aparține altui proprietar, propri-etatea este întăbulată în extrasul de carteafunciară 11 Ghenci, nr. cad. 431; 485 Ghenci,comuna Căuaș, jud. Satu Mare. – 9.389 euroo 1. CHIOȘC de ZIARE, situat în NegreștiOaș , str. Victoriei , colț cu str. Vrăticel,suprafața de 5,00 mp - 518 euro + TVAo 2. CHIOȘC de ZIARE, situat în NegreștiOaș, str. Victoriei, pod Gozureni, suprafața de6,00 mp -313 euro + TVAo 3. CHIOȘC de ZIARE, situat în Seini, PțaUnirii, str. 22 Decembrie, 5,00 mp - 261 euro+ TVAo 4. CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare,Piața nr. 2, lângă Unicarm, suprafața 3,74 mp– 388 euro + TVA

Închirieri:o Hale și birouri, cuprinse între 100 mp și10.000 mp, situate în loc. Satu Mare, str.Uzinei, nr. 6-8, jud. Satu Mare ( fosta ITAARDELEANA).

Regimul TVA pentru bunurile imobileurmează să se supună reglementărilor legale învigoare la data perfectării tranzacției,cumpătorul urmând să suporte obligațiile careîi revin din acest punct de vedere.Auto:o Autoutilitară, Marca Man, masa proprie13.900 kg, putere motor 338kw, an fabricatie1998, motorina, rulaj estimate 1.200.000 km– 3.943 euro + TVAo Autobuz marca Neoplan, nr. de identificareWAG205166XSS28865, nr. de înmatriculareMS-38-EUR, an fabricație 1999 - 1.362 Euro+ tva.o Autobuz marca Neoplan, nr. de identificareWAG205166YSS30596, nr. de înmatriculareMS-39-EUR, an fabricație 2000 - 1.866 Euro

+ tva.o Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie3.400kg – 1.170 euro + TVAo Autoutilitară N3, BC autotractor, marcaMAN, model TGA 18.440, nr. de identificareWMAH13ZZ77M466632, an fabricație2007, motor tip D 20066 LF31, capacitatecilindrică 10.518 cmc, putere max. 324Kw/1.900 rmp, nr. de înmatriculare SM 16FIN - 5.400 euro + TVA, posibilități de ratăo Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie,1995 / defect – 1.080 euro + TVADiverse:o Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008,capacitatea 3 mc – 11.805 euro + TVA –propietatea Termo Construct SRLo Bunuri mobile ( stoc de marfă format dinîmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, acce-sorii, diverse pt. animale ) – 3.096 lei + TVApropietatea Dogpet SRLo Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietateaSpencer SRL – 2.303 euro + TVAo Bunuri mobile ( stoc de materiale ) propri-etatea Ioana Nico Service 90 SRL-D –5.009,35 lei + TVAo Bunuri mobile ( grapa rotativa ) proprieteaTehnoagroserv SRL – 7.970 lei lei + TVAo Bunuri mobile (echipamente ) proprietateaIonică Trip SRLo Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentruconfectii, auto ) proprietatea Blody ImpexSRLo Bunuri mobile ( auto ) proprietatea TawnieSpark-SRLo Bunuri mobile ( utilaje confecții textile,îmbrăcăminte, materiale și producție în cursde execuție ) proprietatea Pit Yes Styl SRLo Bunuri mobile ( utilaje pentru confecii ) pro-prietatea Girobel Company SRLo Bunuri mobile ( electronice ) proprietateaSalubrizare Someș Sud SRLo Bunuri mobile ( auto pentru piese ) propri-etatea Luca SRLo Bunuri mobile ( auto, mobilier ) proprietateaVero SRLo Bunuri mobile ( mașini, echipamente șiinstalații mijloace fixe, obiecte de inventor șistocuri de marfă) proprietatea ZidulChinezesc SRLo Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietateaLuciana Com SRLo Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto) proprietatea Panatherm SRLo Bunuri mobile ( auto ) proprietatea CoralPrest SRL Negresti Oaso Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Castanii2000 SRLo Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) propri-etatea Sarah & Mario SRLo Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii )proprietatea Euro Berinde Fascu SRLo Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik& Sebastian SRLo Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star VestConstruct SRLo Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea AgroAlfa SRLo Bunuri mobile ( miniexcavator ) proprietateaAlessy Hidro Construct SRLo Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,schele, etc) proprietatea Aveco SRL NegrestiOaso Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cuplatforma, flamfotometru ) proprietatea Ex-plamed SRLo Bunuri mobile ( utilaje agricole ) propri-etatea Eurobovis SRLo Bunuri mobile ( utilaje de constructii ) pro-prietatea Proinstal 302 G SRLo Bunuri mobile ( mijloace de transport,camioane, auto, utilaje de constructii, obiectede inventar ) proprietatea Esrom Tel SAo Bunuri mobile ( auto, centrală termică,mașină de ambalat, dospitor și cuptor ) pro-prietatea Conti Panif SRLo Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesoriiauto, stoc de marfă format din material deconstrucții ) proprietatea Com Prod BocșaSRLo Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-etatea Griga SRLo Bunuri mobile (remorcă, utilaje croitorie)proprietatea Radu Bemcom Impex SRL SatuMareo Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,echipamente ) proprietatea Vindex RomaniaSRLo Bunuri mobile ( utilaje agricole ) propri-etatea Danciu Sorin I.F.o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea ConsadaDivers SRLo Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto ) pro-prietatea Ander Cons SRLo Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) propri-etatea Agro Nord Vest SRLo Bunuri mobile (stoc de material format dinpiese auto ) proprietatea Synthesis SRLo Bunuri mobile (, utilaje constructii ) propri-etatea Termo Construct SRLo Bunuri mobile ( utilaje construcții) propri-etatea Termo Market Group SRL-Do Bunuri mobile ( auto, utilaje confecții textile), proprietatea Vigano SRL

INSOLVENţA SM SPRLvinde, prin licitaţie publica/negociere directă:

case; apartamente; terenuri; diverse.Informatii suplimentare la tel. 0751.212.193, 0745.245.844

sau www.insolventasm.ro

14/ Miercuri, 19 iunie 2019

OFERTA ANALIZA DE RISCATENȚIE!

UNIVERSITATE, LICEU, SCOALĂ GIMNA-ZIALĂ, GRĂDINIȚĂ, UNITATE DE CULT,CASĂ PAROHIALĂ BISERICĂ,MAGAZINMIXT, HOTEL, RESTAURANT, BAR, MAGA-ZIN MIXT, CAZINOU,SALĂ DE JOC, ATE-LIER, FABRICII ETC.

AI AVUT UN CONTROL? AI O UNITATENOUA SI VREI SA NU AI PROBLEME? AI NEVOIE DE ANALIZĂ DE RISC LA SECU-RITATEA FIZICĂ ?

NOI SINTEM AICI. SECURITY RISC RGSRL SATU MARE - GHEORGHE RENTEAEVALUATOR AUTORIZAT ESTE PREGATITPENTRU TINE.

CONTACT COL REZ RENTEA G.0751042012 PRETURI NEGOCIABILE.

Magazin La Cristi

LOGOwww.admininsolv.ro

Informatii suplimentare 0361.402.200

ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390, înre-gistrată în registrul formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-mail [email protected], web www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402 200, judeţul Satu Mare,reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de lichidator/administrator judiciar aurmatoarelor falite:SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL - bunuri mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă de17.014,50 lei + TVA: - utilaj multilama SCM, utilaj 4 fete, utilaj multiplu, banzic.COMTANANGELI SRL - bunuri mobile și stocuri de marfă cu o valoare de piață de 58.972 lei + TVA.SC SERVICII DEPANAJ SRL - deține mașini, echipamente și instalații, preț total 202.128 euro.TIA PROD SRL - bunuri mobile bunuri mobile constând în mașini , echipamente și instalații la ovaloare totală de 9.023 lei- vânzare directă, în bloc.ATIS SYSTEMS SRL constând în:Platforma inaltime alro - de 25.766,20 lei,Combifructor - de 3.251,60 lei,Masina de frezat – 5.112,30 leiMasina de insurubat – 1.160,50 lei,Masina de insurubat - 1.176,30 lei,Laser – 1.457,60 lei,Calculator –1.316,70 lei,Masina de taiat – 3.883,10 lei ,Ford transit – 15.016,70 lei , Buldoexcavator-42.256,60lei,Autobetoniera-18.404,40 lei,Nb dell-5.831,40 lei ,Laptop G710-1.319,30 lei.Prețurile nu conțin TVA.

În orice zi de la 8:30 la 16:30 vă așteptăm la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare,strada Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. Condițiile de participare, regulamentul de vânzareva fi achiziționat de la lichidatorul judiciar.

SC. CAPLIBA SRL - Utilaj Debitat Metal TEAMPRESS L12/3 CNC S- 12688X-OXYCUT valoareade piată 49.958 lei+ TVA.

SC FRANURO SRL, - îmbrăcăminte – cămași tricotate barbate, pulover femei , cu o valoare de piaţăde 2325,00 lei. Apartament 4 camere 110 mp, situat pe Bulevardul Lucian Blaga etaj 7 din 7, (deasupra laMocca Cafe)  bloc cu acoperis, apartamentul este finisat, centrala termica, termopane, Pret 57.000 euro .

SC SERA BIOLEGUMICOLA SRL: vânzarea în bloc: bunul imobil reprezentat prin teren intravilanîn suprafață de 23.761mp + construcție aferentă (sere), stituat în com. Valea Vinului, jud. Satu Mare, careconstă în : 3 sere legume, secție de prelucrare, centrală termică, platformă betonată drum acces, împrejmuiregard, teren intravilan, central termică cu montaj inclus, sistem de irigare cu montaj inclus, instalații și sistemde procesare). Preț total pentru cele menționate mai sus 2,210,391.71 lei + TVA.

- vânzare individuală :- remorcă agricolă UATL15SS preț 7,007.15 lei- încărcător frontal preț 16,507.73 lei- utilaj bilonat preț 16,143.34 lei- freză rotativă FREZĂ F2140 preț 9,846.27 lei- tractor Lamborghini R155DT preț 45,567.08lei- autoutilară frigorifică MERCEDES SPRINTER 316 CDI preț 41,145.43 lei. Prețurile

nu conțin TVA.

DIAJE VISION SRL- bunuri mobile constând în mașini , echipamente și instalații la o valoare totalăde 8.206 lei+TVA,vânzare în bloc.

ATIS SYSTEMS SRL -Bun imobil constând în teren intravilan în suprafață de 2.500 mp, înscris în CFnr. 164060, reprezentând cotă parte de 1/3 dintr-o parcelă de 7.500 mp cu nr topo 626/20/b, situat înlocalitatea Satu Mare, strada Odobescu, în sumă de 113.760 lei (25.000 Euro), valoare de piață, valoarefără TVA.

Licitațiile vor avea la data de 21.06.2019 la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare,strada Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare, astfel:SC. CAPLIBA SRL - ora 13:00,FRANURO SRL -ora 15:00, ATIS SYSTEMS SRL-ora 12:00,DIAJE VISION SRL-ora 11:00;SC SERA BIOLEGUMICOLA SRL-ora 14:00;

HARTMANN MISTIC SRL, în lichidare, cu sediu social în Municipiul Satu Mare, Strada Păulești, nr.27, Județ Satu Mare, nr. de ordine în Registrul Comerțului J30/908/2012, CUI 30997188, prin lichidatoradministrativ ADMIN INSOLV SPRL, numit prin rezoluția nr. 5200 din data de 11.06.2019, pronunţatăde către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 22377/10.06.2019,notifică deschiderea procedurii de lichidare împotriva debitorului HARTMANN MISTIC SRL, înlichidare.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este de 10zile de la primirea prezentei notificări.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la adresa din localitateaSatu Mare, strada Avram Iancu nr. 49, judeţul Satu Mare, cererea de înscriere la masa credală.

15/ Miercuri, 19 iunie 2019 Programe TV Gazeta de Nord-Vest

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Berbecii, în această zi, îşi vor pune lacale un plan întocmit în urmă cumultă vreme.

TAUR(21 aprilie – 21 mai)Taurii sunt încurcaţi în gura propriilorgânduri. Înainte de a vă implica înafaceri, încercaţi să gândiţi lucrurile înprofunzime, să vă analizaţi şansele decâştig şi paşii pe care urmează să îi faceţi.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)Gemeni, nu vă asumaţi riscurisuplimentare în această zi. Alegeţi careauşoară, sigură şi staţi departe deconflicte.

RAC (22 iunie – 22 iulie)Racii promit să nu mai fie afectaţi înplan emoţional, însă evenimentelecurente nu vor fi lipsite de lacrimi.

LEU(23 iulie – 22 august)Leul în această zi este predispus unuirisc de conflict cu el însuşi. Poate căfobiile din copilărie se vor înrăutățisau visele care apar dintr-un proiectextrem de ambițios vor apărea dinnou.

FECIOARA(23 august – 21 septembrie)Fecioara nu trebuie să permităinvidiei şi orgoliului să îi conducăziua. Învață să te bucuri de succesulcelor dragi.

BALANTA(22 septembrie – 22 octombrie)Balanţa astazi îşi poate schimbaechilibrul emoţional din cauza unuieveniment minor. Scandalurile,resentimentele și controversele cauzatede lipsa echilibrului emoțional nu suntexcluse.

SCORPION(23 octombrie – 21 noiembrie)Planurile Scorpionului în această zise pot schimba de mai multe ori. Celmai probabil, cineva dintre oameniiapropiați te va afecta.

SAGETATOR(22 noiembrie – 20 decembrie)Astăzi, Săgetătorii riscă să uite opromisiune făcută în urmă cu maimult timp unei persoane foartedragi.

CAPRICORN(21 decembrie – 19 ianuarie)Capricornii emană senzualitate printoţi porii. Astăzi, v-aţi putea întâlnijumătatea, în cazul în care nu sunteţiimplicaţi într-o relaţie.

VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)Mediul în care lucrează Vărsătoriipoate provoca disconfort. Cel maiprobabil, majoritatea momentelorneplăcute vor apărea la locul demuncă.

PESTI (19 februarie – 20 martie)Astăzi, Peştii pot rata o afacereextrem de profitabilă. Vă placeaventura, iar asta v-ar puteadeturna atenţia de la o întânireimportantă.

HOROSCOPTeleviziunea care te respectă!

07:00 – Film doc. Inflo-reste acum ep 407:30 – Ora adevarului (re-luare)09:00 – Dimineata popu-lara (r)12:00 – Puterea exemplului13:00 – Muzică şi voiebună (reluare) 15:00 – Teleshoping16:00 – Calea adevar siviata17:00 – Avocat18:00 – Ora adevarului (r)19:30 – Oameni si fapte (r)

20:45 – Viata la tara (r)21:45 – Muzica de petre-cere23:00 – Dimineata popu-lara (r)02:00 – Incursiune în Co-tidian03:00 – Saptamanasportiva (r)04:00 – Box Office04:30 – Music News05:00 – Viata la tara (reluare) 06:00 – Avocat TV (reluare)

Recomandare

21: 30 - Bun venit în junglă!07:00 1 Matinal -Partea I 08:00 1 Mati-nal - Partea a II-a09:00 1 Matinal -Partea a III-a 09:45

Teleshopping 10:00 Perfect imper-fect - Partea I 11:00 Perfect imper-fect - Partea a II-a 11:45Teleshopping 12:00 ParlamentulRomâniei 12:30 Teleshopping13:00 Aici, acum 14:00 Telejurnal14:55 Vorbeşte corect! 15:00 APFără etichetă 16:00 Ştiri 16:05EURO polis - Istoria ciocolatei înRomania* Artisti plastici ruteni,evrei 17:00 Telejurnal 17:30Cooltura 18:30 Pulsul zilei - ParteaI 19:35 Pulsul zilei - Partea a II-a20:00 Telejurnal 20:50 Sport21:00 12 Povestea lui Dumnezeu -tacerea 22:00 AP Provocări, de-cizii, efecte - Cele două statecoreene 22:30 Eu, consumatorul23:00 Ora de ştiri 23:55 La banimărunţi

10:30 AP Vorbeştelumea 13:00 ŞtirilePro Tv 14:00 APLecţii de viaţă15:00 AP La

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00Ce spun românii 19:00 Ştirile ProTv 21:30 Bun venit în junglă!00:00 Doctor Strange 06:00 Cese întâmplă doctore ? (R) 06:30Arena bucătarilor (R)

08:00 Neatza cuRăzvan şi Dani10:55 Teleshop-ping 11:15 AP Pri-

etenii de la 11 13:00 Observator14:00 AP 2K1 cu Mirela Vaida16:00 Observator 17:00 Acces di-rect 19:00 Observator 20:00Scena misterelor 23:00 iUmor (R)01:00 12 Să moară Romeo (R)03:15 Acces direct (R) 06:00 Ob-servator

07:15 Focus 18 (R)08:45 AP Trăsnițidin NATO 09:30Te l e s h o p p i n g10:00 AP Mon-

denii 11:00 Teleshopping 11:30Focus din inima României (R)12:00 Teleshopping 13:00 APSănătate cu stil 13:30 Teleshop-ping 14:00 Focus14:30Teleshopping 14:45 Mamamea gătește mai bine (R) 16:00AP Am fost șaisprezece 18:00Focus 19:30 Mama mea gătește

mai bine 20:30 Astă seară dansămîn familie 23:00 AP DosareleDNA 00:00 AP Trăsniți dinNATO (R) 03:30 Mama meagătește mai bine (R) 04:30 Focus18 (R) 05:45 AP Nimeni nu-i per-fect 06:00 Chef Dezbrăcatu’ (R)

07:00 Știrile KanalD 07:45 Teleshop-ping 08:15 AP Tes-tul de rezistenţă(R) 09:15

Teleshopping 09:45 AP Dragostela prima vedere 12:00 ȘtirileKanal D 13:00 AP Te vreau lângămine 15:00 AP Teo Show 16:30AP Bravo, ai stil! 18:45 ȘtirileKanal D 19:45 Exatlon 23:15WoW Biz 01:00 Știrile Kanal D(R) 02:15 AP Dragoste infinită(R) 04:15 AP Te vreau lângă mine(R) 06:00 Teleshopping

07:45 APSingură pe lume(R) 09:00 APPasiune și putere

(R) 10:30 AP Totul pentru tine(R) 11:30 AP Petale desingurătate (R) 12:30 Teleshop-ping 13:00 AP Pretul dragostei(R) 15:00 P Îngeri păzitori 16:00AP Singură pe lume 17:00 AP Pa-siune și putere 18:00 AP Totulpentru tine 19:00 AP Petale deingurătate 20:00 AP Pretuldragostei 22:00 P Inimă de frate23:00 12 Moștenirea 00:00 APPasiune și utere (R) 01:00 APPretul dragostei (R) 02:45 12Moștenirea (R) 03:30 AP Totulpentru tine (R) 04:15 APPetale de singurătate (R) 05:00Ce se întâmplă doctore ? 05:30AP Inimă de frate (R) 06:30AP Îngeri păzitori (R)

07:45 12 Fa-milia Fang09:30 12 Pactm a t r i m o n i a l

11:00 12 Mă cheamă Costin11:20 12 Marțianul 13:40 12Familia Hollar 15:10 12Căpitanul America: Război civil17:40 Filme și vedete 18:10 12Familia Fang 20:00 18 Quarry21:15 18 Hostel - Căminul oro-rilor 22:50 15 Când se rupecraca 00:35 12 Afacerea Est02:00 12 Toți oamenii regelui04:05 12 Meda 04:25 18 Hos-tel - Căminul ororilor

07:00 StiriSport.ro 09:00Ora exacta insport (R) 10:00

Stiri Sport.ro 10:45 Ora exacta insport 12:00 Stiri Sport.ro 13:00Ora exacta in sport (R) 14:00 Oraexacta in sport (R) 16:00 AP Fa-milia Simpson 17:30 AP FamiliaSimpson 19:00 Familia Bundy20:00 AP Rezumate UEFA Eu-ropa League (PREMIERA)21:00 Stiri Sport.ro 21:15 APLocal Kombat Finala, Raul Cati-nas - Paul Slowinski (EX-PLOZIV) 22:00 AP PrisonBreak 23:00 AP „Asediu peWembley”, Box: Klitschko vsJoshua, Simion vs Quigg (EX-PLOZIV) 00:00 Stiri Sport.ro00:30 AP Fight Night: GREUDE UCIS!, Sandu Lungu - An-drzej Kulik (EXPLOZIV) 01:00Ora exacta in sport 03:00 AP Labloc 05:00 O ra exacta in sport(R) 06:00 Ora exacta in sport (R)

07:00 Omnisport:Watts 08:00 Fot-bal: Fotbal FIFA08:30 Fotbal:Campionatul Eu-

ropean UEFA U-17, la Croaţia09:30 Ciclism: Turul Italiei 11:00Fotbal: Campionatul Europeanfeminin sub 17 ani, la , Cehia12:00 Fotbal: Fotbal FIFA 12:30Fotbal: Liga Americană de fotbalMLS, la , 13:00 Ciclism: TurulItaliei - Il Giro astăzi 14:00 Ci-clism: Giro Extra 14:15 Ciclism:Turul Italiei 18:15 Ciclism: GiroExtra 18:30 Fotbal: CampionatulEuropean UEFA U-17, la ,Croaţia 20:25 ştiri: Ştirile Eu-rosport 20:30 Fotbal: Campi-onatul European feminin sub 17ani, la , Cehia 22:00 Ciclism:Turul Italiei - Il Giro astăzi 23:00Fotbal: Campionatul EuropeanUEFA U-17, la , Croaţia 00:25ştiri: Ştirile Eurosport 00:30 Ci-clism: Turul Italiei - Il Giro astăzi01:30 Omnisport: Watts 02:30Ciclism: Turul Italiei 04:00 Fot-bal: Campionatul EuropeanUEFA U-17, la , Croaţia 05:30Ciclism: Turul Italiei

09:00 Previziuni10:40 Pe cuvant - Unmic curs desupravieţuire a limbiiromâne în jungla de

astăzi. 11:00 Previziuni 12:00

Obiectiv 14:00 Esențial 16:00100 de minute 18:00 La OrdineaZilei 20:00 Subiectiv 21:00 Excesde putere 3:00 În Premieră 00:00Ştiri 01:00 La Ordinea Zilei03:00 Exces de Putere (R) 04:48Teleshopping 06:00 Ştiri

07:00 Dimineaţa deştiri la Realitatea TV11:00 Oameni şifapte 14:00 CasaPoporului 15:00Newsroom 18:00

Realitatea de la fix 18:30 Baniivorbesc 20:00 Prime Time News21:00 Realitatea omânească23:31 Realitatea de la fix 00:00Realitatea de la fix 00:30 Acade-mia de evaziune 02:00 Realitateade la fix 03:00 Newsroom 04:00Jocuri de Putere 06:00 Oamenişi fapte

07:40 Comoaradin container -Marea Britanie08:10 Războiul

depozitelor - Canada - Frate,unde-i depozitul meu? 08:35Licitații contra cronometru - Unpericol triplu 09:00 Cum sefabrică diverse lucruri? 09:30Cum se fabrică ? - Sticlă turnată,cabine pentru camionete, lână dealpaca și cuțite utilitare 10:00Supravieţuire în doi - În vârtejuliernii - Partea 2 11:00 Maşini pealese - Lamborghini Urraco12:00 Lupte între roboți 13:00Lupte între roboți 14:00 Lupteîntre roboți 15:00 Tehnologieextremă - Canalul Panama 16:00Comoara din container - MareaBritanie 16:30 Războiul de-pozitelor - Canada - Frate, unde-i depozitul meu? 17:00 Licitațiicontra cronometru - Un pericoltriplu 17:30 Fail Army - Episod8 18:00 Maşini pe alese - FordPopular 19:00 Cum se fabrică ? -Sticlă turnată, cabine pentrucamionete, lână de alpaca șicuțite utilitare 19:30 Cum sefabrică diverse lucruri? 20:00Teste de bărbăție - Episod 421:00 Deschizătorii de drumuri- Botezul focului 22:00 Misteredescifrate - A fost găsită Cursa370? 23:00 Nerecomandat celorslabi de inimă - Adevăr sauficțiune 00:00 Camioane în Aus-tralia 01:00 Trenuri în Australia01:50 Teste de bărbăție - Episod4

16/ Miercuri, 19 iunie 2019Ultima orăGazeta de Nord-Vest

Cu toate că, de Rusa-lii, traficul în municipiul SatuMare a fost destul de redus, s-auprodus mai multe accidentedecât în zilele cu trafic intens.Care să fie cauza? Poate numă-rul mare de șoferi care s-auurcat băuți la volan, poate nu-mărul mare de șoferiindisciplinați, mai ales că înacest week-end prelungitpolițiștii rutieri au transformat

în pietoni aproape 30 de șoferi.Credem că mai degrabă estevorba despre neatenție sau re-laxare, dar și despre teribilismîn trafic. Acest cumul de factoria determinat un trafic haotic înSatu Mare, deși nu era cine știece circulație, ceea ce a dus laproducerea unui număr destulde însemnat de accidente. Maimultă atenție și responsabilitatenu ar strica!

Facem accidente și cândsuntem singuri pe stradă

ÎNGRIJORARE15% dintre absolvenții de gimnaziudin județ nu sunt interesați să își continue studiile8 Aproape 400 de candidați au lipsit de la proba de LimbaRomână de la Evaluarea Națională

În acest an, PrimăriaMunicipiului Satu Marecontinuă proiectul ”Satu Mare teașteaptă acasă!” pentru a-ireaduce pe tinerii sătmăreni înorașul natal, după terminareastudiilor. Bursa de joburi”HaiAcasă” va avea loc joi, 20iunie 2019 în Cluj-Napoca, la BTArena, și este menită să conectezetinerii care doresc să revină acasăcu angajatorii sătmăreni.

Ca o noutate, în acesttinerii care se prezintă la standu-ul Primăriei vor avea prilejul de apurta discuții cu edilulmunicipiului Satu Mare. Astfel,Kereskényi Gábor îi așteaptă petinerii studenți la standulPrimăriei, joi, 20 iunie, de la ora15.00.

Până în prezent pe

platforma de joburi s-auînregistrat 15 companii, cele maireprezentative din judetul SatuMare. În total se oferă circa 88 dejoburi oferite în domenii diferiteprecum: domeniul IT&C: .Netsoftware inginer, hardware designinginer, software developer,domeniul tehnologic și inginerie:inginer producție, inginermecanic, inginer electro, inginerelectroenergetică, managerproiect, tehnicieni injecție,inginer constructii masini,inginer proiectant sisteme deautomatizare, programator,operatori producție, domeniuleconomic: economist,logistician, analist servicii clienti,specialist financiar.

Peste 100 de tineri s-auînregistrat deja pe platfoma

creată pentru înscrieri, iarmateriale de promovare aevenimentului sunt expuse dejaîn în facultăți și pe paginile socialmedia.

la nivelul județului SatuMare, Evaluareanațională nu a început

sub cele mai bune auspicii. Dela prima probă, cea de limba șiliteratura română, la niveluljudețului au lipsit aproape 400dintre candidații înscrișiinițial. Cu alte cuvinte, sepoate spune că aproximativ15% dintre absolvenții de gim-naziu din județul Satu Mare nusunt interesați să-și continuestudiile.

Astfel, potrivit unui co-municat de presă remis de In-spectoratul Școlar Județean (IȘJ)Satu Mare, marți, 18 iunie,pentru susținerea probei scrisela Limba și literatura românăau fost prezenți doar 2.247 decandidați, din 2.641 înscriși, lip-sind 394. Din fericire, nu au fostsemnalate incidente.

Evaluarea Naționalăcontinuă mâine, 20 iunie, cuproba scrisă la Matematică, iar pe

21 iunie va avea loc proba scrisăla Limba și literatura maternă.

Pe data de 25 iunie vorfi afișate rezultatele (până la ora12:00) și vor putea fi depuseeventualele contestații, întreorele 14:00 - 20:00. În data de 29

iunie vor fi afișate rezultatele fi-nale după contestații.

La nivelul județuluiSatu Mare sunt organizate 20centre de examen pentru Evalu-area Națională a absolvențilorclasei a VIII-a.

L u p t ă t o r i iDetaşamentului 1 JandarmiMobil au pus mână de la mână casă aducă o rază de lumină în casaunei mame care îşi creşte singurăcei 5 copii. Astfel au achiziționat,apoi au donat familiei un frigider,atât de necesar în perioada aceasta.

”Promitem că în viitorulapropiat ne vom preocupa deumplerea lui”, spun jandarmii săt-măreni. Pentru gestul lor, ei meritătoate aprecierile.

15 companii şi 88 de job-uri îi așteaptă pe studențiîn 20 iunie la Cluj Napoca

Florin Dura

ÎNGRIJORARE. S-a lipsit pe rupte de la prima probă aEvaluării Naționale în județ

Gest umanitar făcut de jandarmii sătmăreni