96504082 Articol Infractiuni Militare

  • View
    132

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of 96504082 Articol Infractiuni Militare

Botnarenco Dorin, 2011 1 Infraciuni militare prevzute n legislaia penal a Republicii Moldova. Infraciuni ce atenteaz la ordine de subordonare. Botnarenco Dorin jurist, BAA Rechin Botnarenco Dorin, 2011 2I N T R O D U C E R E Infraciuneaesteofapt(aciunesauinaciune)prejudiciabil, prevzutdelegeapenal,svritcuvinovieipasibildepedeaps penal1. Codul Penal alRMapar valori dincelemai diversedomeniialevieii sociale.ndependendevalorileocrotiteparteaspecialaCoduluiPenal sempartencapitole:infraciunicontrapciiisecuritiiomenirii, infraciuniderzboi;infraciuniprivindviaasexual;infraciunicontra patrimoniului;infraciuni economice,infraciuni ecologice; etc.Printrevalorileocrotitededreptulpenalseaflirelaiilesocialece privescaprareaPatriei,adicsatisfacereaserviciuluimilitardestinat aprriinaionale,menineriiordiniipubliceipazafrontierelordestat. Pentru aatingescopurilepropusemai susestenevoiederespectareastrict aordineiidisciplinei,ndeplinireantocmaiandatoririloriaordinelor persoanelorncadratenaprareapatrieiinasigurareaunitii, independenei, suveranitii i indivizibilitii unui stat. Datfiindimportanarelaiilorlacareatenteazinfraciunilemilitare estedeplinfondatnecesitateaimplementriiunormsuripreventiveide combatereprinmijloaceledreptuluipenalafaptelorcarepunnpericol capacitateadeaprareastatului.Deci,pentruaasigurarespectareastrict aordineiidisciplinei,precumiandepliniriiordinelor,CodulPenalal RM incrimineaz un ir de fapte care atenteaz la ordinea de subordonare, faptprincareseasigurmeninereaordiniipubliceipazafrontierelorde statimisiuneaprincipalaForelorArmatecareconstnasigurarea aprrii naionaleprin prevenirea, contracararea i anihilarea ameninrilor i agresiunilor cu caracter militar ndreptatempotrivarii.ConformLegii 1 Codul Penal al Republicii Moldova, nr.985 din 18.04.2002. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.128-129 din 13.09.2002, art. 14 (1) Botnarenco Dorin, 2011 3RepubliciiMoldovacuprivirelaaprareanaional,adoptatede ParlamentulRepubliciiMoldovala25.07.2003,foreledestinateaprrii naionale suntForele Armate constituite din Armata Naional, Trupele de Grniceri i Trupele de Carabinieri. Importanadomeniuluimilitarmaireieseidinprevederileart.57al ConstituieiR.M.,AprareaPatrieiesteundreptiodatoriesfnta fiecruicetean.Serviciulmilitarestesatisfcutncadrulforelor militare,destinateaprriinaionale,pazeifrontiereiimenineriiordinii publicen condiiilelegii2. Toimilitariisuntobligaintimpulserviciuluisrespecte Regulamentuldisciplineimilitare,careprevedediferitecategoriide pedepse,ceamaiasprfiindarestuldisciplinar.Relaiilespecificentre militari,sarcinilepusepeseamalor,faptulcfiecarepasalunuimilitar ntimpulexercitriiobligaiunilordeserviciuestestipulatn regulamentelemilitare(celemaiimportantedinelefiind:Regulamentul disciplineimilitarenForeleArmatealeR.M.,Regulamentulserviciului interior,Regulamentulserviciuluingarnizoanidegard, Regulamenteleserviciuluidelupt,etc.),pentrudiferitetipuridefore militare exist regulamente aparte.DeasemeneanRepublicaMoldovaexistchiariojurisdicie special n domeniulmilitar.Necesitilei specificulfuncionriiForelor ArmateaudeterminatcreareauneiJudectoriiMilitare,precumiunui sistemalprocuraturilormilitare,carenfptuiescjustiianprivina anumitei categorii de persoane militarii. Mvoiopriunpiclasistemuldeorganeajurisdicieimilitaredin Moldova,rileCSI i Baltice. 2 Constituia Republicii Moldova, adoptat la 29 iulie 1994, n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994, art.57 Botnarenco Dorin, 2011 4nRepublicaMoldovaparticularitileorganelordejurisdicie militar constau n faptul c aici exist doar o singur judectorie militar, carefiindoinstandefondexamineaztoatecauzelepenale,legatede aciunileilegaleale militarilor pe ntreg teritoriul republicii. Competena personal a judectoriei militarencadreaz: 1.persoaneledinefectivuldesoldai,dincorpuldesergeniidin corpuldeofierialinstituiilorexpresprevzutedepct.1alart.37 CPP(ArmateiNaionale,dinefectivulTrupelordeCarabinieri(trupelede interne)aleMinisteruluiAfacerilorInterne,alDepartamentuluiSituaii Excepionale,ServiciuluideInformaiiiSecuritate,Trupelorde Grniceri,Serviciului de Protecie i Paz de Stat); 2.persoane atestate din efectivul instituiilor penitenciare; 3.supui ai serviciului militar n timpul concentrrilor; 4.alte persoane referitor la care exist indicaii speciale n legislaie.3 Atacareahotrrilorjudectorieimilitaresepetrecenjudectoriilede dreptcomun(nuncadrulsistemuluijudectoriilormilitare):nCurteade Apel i Curtea Suprem de Justiie. nArmeniauniceleorganealesistemuluidejurisdiciemilitarsunt JudectoriadeApelncadrulColegiuluipedosarepenaleimilitarei Judectoria de Recursa Curii Supreme de Justiiea Armeniei pedosare penale i militare.nGeorgiaurmrireapenalpedosarepenalenprivinamilitarilor esteefectuatde procuraturamilitar,ntimpcedosarelesuntexaminate de ctre judectoriile georgiene de drept comun. nLetonia,LituaniaiEstoniacaorganedejurisdiciesunt judectoriilededreptcomun, iarurmrireapenalesteefectuatdeprocuraturile simple.4 3 I. Dolea, D. Roman, Iu. Sedlechi i alii Drept Procesual Penal. Partea General, Vol. I, Ed. Cartdidact, Chiinu, 2005, p. 105 Botnarenco Dorin, 2011 5Pnnprezentaufostadoptatemaimulteactenormativecare reglementeazdomeniulmilitar.Astfel,putemsusine,cistoriaForelor ArmatenRepublicanoastranceputdelaDecretulPreedinteluinr.234 din14.11.1991CuprivireladeclarareadreptproprietateaRepublicii Moldovaaarmamentului,tehniciimilitare,altorbunurimilitare,care aparinArmateiSovietice,dislocatepeteritoriulrepublicii.Dintrecele maiimportanteactenormativecarereglementeazdomeniulrespectiv putemmeniona:Legeanr.1245-XVdin18.07.2002Cuprivirela pregtireacetenilorpentruaprareaPatriei,careintrndnvigoarea abrogatLegeaprecedentnr.968-XIIdin17martie1992Despre obligaiuneamilitariserviciulmilitaralcetenilorRepublicii Moldova;Legeanr.345-XVdin25.07.2003Cuprivirelaaprarea naional;Legeanr.1477-XVdin22.11.2002Cuprivirelarspunderea material amilitarilor; Hotrrea Guvernului R.M. nr. 941 din 17.08.2006 pentruaprobareaRegulamentuluicuprivirelamoduldendeplinirea serviciuluimilitarnForeleArmate;HotrreaGuvernuluiR.M.nr.423 din23.06.1992Cuprivirelaasigurareacuproduciealimentara consumatorilorspeciali;HotrreaGuvernuluiR.M.nr.4din04.01.1995 pentruaprobareaRegulamentuluicuprivirelaasistenamedicali balneosanatorialamilitarilorimembrilorfamiliilorlor,acetenilor care trec pregtirea militar. Deci,forelearmateajungndafioinstituiedesinestttoare, specific, a aprut necesitatea de a reglementa relaiile ce apar n domeniul militar cu privirela comiterea infraciunilor.Fcndoanaliz general a tuturor infraciunilor prevzuten capitolul XVIIIalCoduluipenalputemdelimitaurmtoarelecategoriiale infraciunilor militare: 4 . , . , . .. : , ed. AduPrint Ltd., Ungaria, 2002, p. 79-80 Botnarenco Dorin, 2011 6a)infraciunile contra modului de subordonare;b)infraciuni privindrelaiileregulamentare dintremilitari; c)infraciuni privindefectuarea serviciuluimilitar; d)infraciuni privind modul de folosire a patrimoniului militar;e)privindregulilede exploatare atehniciimilitare;f)privindregulilede executare a serviciilor speciale;g)infraciunimilitaresvritede persoane cu funciede rspundere; h)infraciuniprivindmoduldeexecutareaserviciuluincondiiide lupt; i)infraciuni svrite n prizonierat;j)mpotrivalegilor i obiceiurilor de rzboi. CodulPenalalRMdin12.06.2003,prevedecinciinfraciunicare aprceteniidelafaptelecareatenteazlaordineadesubordonare, acesteafiind:articolul364-neexecutareaintenionataordinului, articolul 365 -Opunereaderezisten efului sau constrngereaacestuiala nclcareaobligaiilordeserviciu,articolul366-Insultareamilitarului, articolul367-Ameninareamilitarului,articolul368-Actedeviolen svrite asupra militarului. n aceast lucrare se vor aborda cele cinci infraciuni care fac parte din grupainfraciunilorcareatenteazlaordineadesubordonare,facndo analizacomponeneiinfracionaleainfraciunilor(laturaobiectiv, obiectul,obiectulmaterialalinfraciunii,subiectulilaturasubiectiv, precumisemneledecalificareafiecreiinfraciuni)printr-oanaliza literaturii despecialitate,apracticii judiciare,alegislaiei RMi altorri, datfiindimportanaacestorapentrubunafuncionareaForelorArmate aleRepubliciiMoldova:aArmateiNaionale,aleTrupelordeGrnicerii TrupelordeCarabinieri.Lucrareaestempritn2capitole:primul capitolreprezintosuccintintroducerennoiuneaispecificul infraciunilormilitare;aldoileacapitolreprezintoanalizaprofundata Botnarenco Dorin, 2011 7componenelordeinfraciunicareatenteazlaordineadesubordonare (obiect, latur obiectiv, subiect, latur subiectiv). De asemenea n lucrare suntprezentatesoluiipentrumbuntirealegislaieiiconcluzii referitoare laeficacitatea legislaiei existente n materiadat. Botnarenco Dorin, 2011 8CAPITOLUL I: CARACTERISTICA GENERAL CU PRIVIRE LA INFRACIUNILE MILITARE 1.1. Noiunea i specificul infraciunilor militare Faptelecarepunnpericolsauvatm,subunaspectsaualtul, capacitateadeaprareariisuntfaptedemaregravitate,astfel,fiind incriminate,legiuitorulle-ainclusntr-ocategoriedistinctdeinfraciuni subdenumireaInfraciunimilitare.Acesteinfraciuniconstituie coninutulCapitoluluiXVIIIalPriiSpecialeaCoduluiPenalal RepubliciiMoldovai,cainfraciuni,cefacpartedintr-ocategorie distinct, ele prezint o serie de trsturi caracteristice comune. Definiiiledateinfraciunilormilitarereiesdinspecificulacestora, printrecareputemevideniaceleinclusenlegislaiapenalaRepublicii Moldova i a Rusiei: -Prininfraciunimilitareseneleginfraciunile,prevzutede prezentulcod,contramoduluistabilitdendeplinireaserviciuluimilitar, svritedepersoanelecarendeplinescserviciulmilitarntermensaun bazdecontract,trecpregtireamilitarobligatoriesausntchematela concentrri5. -Infraciunimilitaresuntrecunoscuteinfraciunile,prevzutede capitoluldat,contramoduluistabilitdendeplinireaserviciuluimilitar, svritedepersoanelecarendeplinescserviciulmilitarntermensaun bazdecontractnForeleArmatealeFederaiei Ruse,precum idectre cetenii trecui n rezerv n timpul contanamentelor6. 5 Codul Penal al Republicii Moldova, nr.985 din 18.04.2002. n: Monitorul Oficial al Republicii