of 34 /34
Osnovi grafičkog dizajna Grafička tehnologija - Osnovi pripreme za štampu

9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Citation preview

Page 1: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Osnovi grafičkog dizajna

Grafička tehnologija -

Osnovi pripreme za štampu

Page 2: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Grafička tehnologija

• Grafička tehnologija je skup postupaka usmerenih ka dobijanju odštampanog i dorađenog proizvoda.

• Ovi postupci se mogu svrstati u tri grupe, koje racionalni zapadni svet naziva:

– Pre-press je u stvari priprema za štampanje, zaključno sa izradom štamparske forme,

– press predstavlja samo štampanje na štamparskoj mašini, a

– post-press je naziv za postupke pomoću kojih se od odštampanog tabaka ili trake papira dobija konačan grafički proizvod (na srpskom je ovo, u stvari, dorada).

Page 3: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Pre-Press

• Color Managed System (CMS) ima 3

komponente:

• Generalan spektar boja ili Reference

color space

• ICC profil za svaki uredjaj (npr.

printer, skaner, monitor, kamera, itd.)

koji detaljno opisuje karakteristike

boja tog uređaja

• Modul za usklađivanje boja (CMM-

Color Management Module) koji

prevodi i interpretira boje između

uređaja

Page 4: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

ICC profili

• CMM-Color Management

Module funkcioniše samo

ako svaki uređaj ima ICC

profil

• Ako neki uređaj nema ICC

profil, vrlo je teško

prilagoditi isti na datu

šemu

Page 5: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Priprema za štampu

• U idealnom slučaju, publikacija koju ste pripremili i vidite je na vašem monitoru, izgledaće isto i kad se odštampa u komercijalnim štamparijama.

• Međutim, ako publikacija nije pravilno pripremljena, razlika između onog što vidite na ekranu vašeg monitora i krajnjeg rezultata dobijenog u štampi biće različita

• Ovakva nekonzistentnost onog što vidite na ekranu monitora i finalnog, odštampanog materijala proizilazi iz razlike između prikazaslika na monitoru i reprodukcije na papiru.

Page 6: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Priprema za štampu

• Monitor, uglavnom prikazuje slike u rezoluciji od 96-200piksela (tačkice) po jednom inču – 1 inč = 2.54cm (dpi –dot per inch)

• foto-ploteri, uređaji koji se koriste u finalizaciji pripreme za štampu za izradu filmova, mogu da prikažu sliku u rezoluciji i većoj od 3.000 dpi.

• Boje treba da budu obrađene tako da sve ono što vidite na ekranu monitora bude prikazano i u štampi

• Proces pripreme publikacija koji brine o svemu navedenom naziva se proces pripreme za štampu ili u žargonu DeskTop Publishing (DTP).

Page 7: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Boje

• Prvi problem kod upotrebe kompjutera za

pripremu za štampu predstavlja način na koji se

boje dobijaju na monitoru za razliku od metoda

dobijanja boja na papiru u ofset štampi.

• Monitori koriste RBG aditivne boje

• U stampi se koriste CYMK Suptraktivne boje

Page 8: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Boje na monitoru

• Boje na monitoru nastaju pobudom

fosfornih zrnaca na zastoru, koja potom

svetle u tri osnovne boje: crvenoj, zelenoj i

plavoj

• Kombinacije različitih intenziteta ove tri

osnovne boje daju nijanse. Kombinacija

sve tri boje najjačeg intenziteta daje belu,

dok odsustvo sve tri komponente daje

crnu boju.

• Spektar boja koji monitor može da prikaže

nazivamo RGB kolorni spektar

• Ovaj spektar je uvek manji od prirodnog.

Aditivne boje

Page 9: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

CRT Monitor

Page 10: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

LCD Monitori

• LCD (Liquid Crystal Displays) – organski molekuli,

obično u stanju kristala, koji se pretvaraju u

tečno stanje pod uticajem toplote ili elektronskog

polja

• U stanju kristala “rotiraju” svetlost za 90 stepeni.

Page 11: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

LCD – Liquid Crystal Display

Page 12: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Boje na papiru

• Boje na papiru, kod kolorne ofset štampe, dobijamo kombinacijom polutonova različitog intenziteta suptraktivnih boja

• U odsustvu svih osnovnih boja dobijamo belu – papir

• Ostale boje su: cijana, mađente (tamno roza) i žute (CMY). Četvrta boja - crna (K od key color)

• Spektar boja koje je moguće proizvesti na papiru, CMYK kolorni spektar, manji je od prirodnog i razlikuje se od RGB kolornog spektra.

Suptraktivne boje

Page 13: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

CMYK

• CMYK omogućava jeftinije

štampanje jer se manje troše boje

• Preciznija reprezentacija crne

boje jer se direktno štampa u njoj

umesto mesanjem RGB-a

• Tekst se tipično štampa u crnoj

boji

Page 14: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Prirodni Spektar Boja

• Prilikom pripreme za štampu monitor imitira (emulira) boje iz CMYK spektra, ali treba voditi računa da nije u stanju da prikaže sve nijanse iz ovog spektra.

• Veći problem može nastati kada se štampa slika u RGB spektru -rezultati su uvek nepredvidivi jer je RGB širi od CMYK spektra, tj. ne preklapaju se.

• Najbolja praksa je uvek pre štampe RGB slike pretvoriti u CMYK format, ili koristiti Adobe Bridge ili Photoshop koji će taj posao uraditi kako treba.

Page 15: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

RGB u CMYK

• Ne može se svaka boja

preslikati idealno iz

RGB-a u CMYK

• Razlike se primećuju

samo kod graničnih

slučajeva tj. boja

RGB boje (ovako se vidi na ekranu)

CMYK boje (ovako se vidi na papiru)

Page 16: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Polutonovi

• Svetlije tonove svake boje postižemo štampanjem malih tačaka date boje (najčešće) pravilno rapoređenih na određenom prostoru i različitih prečnika

• Tačke su dovoljno male da ih oko ne vidi, već stapa sa belom podlogom dajući poluton.

• Prečnik tačke određuje nijansu - što je prečnik tačke veći to je poluton zasićeniji. Na slici su prikazani različite nijanse sive (crne) i uveličan raster u štampi.

Raster crne

Page 17: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Polutonovi

• Ukoliko želimo da postignemo nijanse u kolornoj štampi potrebno

je superponirati rastere osnovnih boja određenih intenziteta

• Na primer, da bismo dobili željeni ton zelene boje štampamo rastere

cijana i žute u određenim odnosima.

• Analogno ovome, da bismo dobili kolornu fotografiju u ofsetnoj

tehnici, potrebno je „razložiti” fotografiju na četiri osnovne boje i

proizvesti odgovarajuće rastere.

Nijanse zelene u CMYK ofsetnoj štampi

Page 18: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Rezolucija

• Rasterska grafika, za razliku od vektorske, sastavljena je

od konačnog broja tačaka na određenom prostoru

• Rezolucija se izražava u tačkama po inču - ppi (point per

inch) ili dpi (dots per inch). Što je više tačaka na istom

prostoru rezolucija je veća

• Rezolucija izlaznog uređaja definiše maksimalan broj

tačaka po inču koje dati uređaj može da reprodukuje

• Rezolucija rasterske grafike takođe zavisi od rezolucije

izlaznog uređaja

Page 19: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Rezolucija

• Monitor je uređaj niske rezolucije (~100dpi) i ne može da prikaže fine detalje koji se vide u ofset štampi.

• Kada pričamo o rezoluciji određene bitmape, ona ne postoji u pravom smislu na monitoru. Dimenzija bitmape zavisi od veličine desktopa i monitora i izražava se u pikselima.

• Rezolucija rasterske grafike dobija smisao prilikom štampe. Optimalna rezolucija za ofset štampu je 300 dpi

• Dakle, bitmapa veličine 800x600 piksela može imati najviše 2,67x2 inča (6,6x5 cm) u štampi

Page 20: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Rezolucija

• Povećanjem dimenzija ove bitmape zapravo povećavamo dimenzije tačaka iz kojih se sastoji i rizikujemo da slika izgleda mutno ili pikselirano („iskockano”)

• Optimalna rezolucija za pripremu za ofset štampu je 300 dpi, ali nikako ne sme biti manja od 250 dpi, jer će se već pojaviti pikselacija i štampa će izgledati mutno i van fokusa.

• Uvek optimizujte bitmape na 300 dpi pre štampe!

Page 21: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Vektori i bitmape

• U pripremi za štampu se srećemo sa dve vrste predstavljanja objekata: vektorski i rasterski.

• Već smo videli da rastersku grafiku određuje konačan broj tačaka na određenom prostoru.

• Ilustracija pokazuje kako se sa povećanjem bitmape povećavaju dimezije svake tačke.

• Resemplovanje slike ne pomaže, jer time samo delite postojeće tačke na više tačaka, ali ne možete stvoriti nešto što ne postoji.

bitmapa

Page 22: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Vektori i bitmape

• Vektorska grafika je određena

matematičkim funkcijama koje opisuju

izgled objekata.

• Kod vektorske grafike ne postoji pojam

rezolucije - ona uvek ima rezoluciju

izlaznog uređaja.

• Vektorsku grafiku možete povećavati

bez gubljenja kvaliteta, jer se objekti

uvek proračunavaju za datu veličinu

štampanja Vektor

Page 23: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Reprodukcija boja kolor separacijama

• Postoje dva načina reprodukcije boja u štampi:

– procesiranjem, tj. mešanjem boja (process color)

– nanošenjem pune boje (spot color)

• Izdvajanje boja (kolor separacija) neophodno je da bi mogla da se odštampa slika koja sadrži više od jedne boje

• Najvažnija razlika između ova dva načina reprodukcije nalazi se u broju potrebnih kolor separacija da bi se odštampale sve boje

• Da bi se napravile kolor separacije, potrebno je analizirati sliku, izolovati svaku informaciju o boji i preneti je na poseban film.

• Film se dalje koristi da bi se napravile štamparske ploče (forme) za svaku boju.

• Ovakav postupak je neophodan pošto štamparske mašine mogu u jednom trenutku da nanesu samo jednu boju na papir.

Page 24: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Mešane boje

• Ako se štamparske ploče ne podese (tj. „ne pasuju”)

idealno, kao rezultat mogu da se dobiju zamućene,

zamrljane i netačno reprodukovane boje ili fini detalji

slike

• Zbog toga je uvek preciznije stampanje ako se koristi

spot tehnika (sa predifinisanim brojem boja)

• Spot stampanje je uvek skuplje od tehnike mesanja boja

Page 25: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Pune boje

• Za spot (fleka, obojena površina) sistem kreiranja boja koristi se

posebna štamparska boja za svaku boju na slici, a svaka

štamparska boja zahteva svoju štamparsku ploču, a samim tim i

posebnu separaciju na filmu.

• Ako publikacija koristi samo jednu ili dve boje, spot način

reprodukcije boja može da se pokaže kao kvalitetnija i, svakako,

jeftinija alternativa procesnom sistemu.

• Sa druge strane, upotreba spot boja može da bude neophodna ako

rezultat dobijen procesiranjem nije dovoljno kvalitetan.

• Na primer, ako pokušavate da dobijete sasvim posebnu boju

(fluoroscentnu, metalik i slično) ili ako su potrebni neki kritični detalji

(posebno kolorisan tekst).

Page 26: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Pune boje

• U slučaju korišćenja separacija procesiranih boja, ako one nisu precizno podešene, dešava se da fini detalji izgledaju zamućeno.

• Pune boje su uvek oštre, a odštampani crteži su jasnih detalja

• Nema potrebe za posebno preciznim načinima "uklapanja" štamparskih ploča ili separacija - postoji samo jedna separacija za svaku željenu boju.

Spot boje su uvek oštrih ivica... „Bežanje” boja

Page 27: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Pune boje

• Spot boje su pouzdanije od prikaza određene boje na

ekranu vašeg monitora

• Ako koristite boje iz knjige paleta boja, štamparija može

da reprodukuje apsolutno tačnu nijansu, što nije uvek

slučaj ako izaberete spot boju iz palete sa ekrana

monitora.

• Jedna od kompanija koja proizvodi spot boje, a samim

tim i knjižice sa standardizovanim spot bojama je

"Pantone" - njihov kolor model je u širokoj upotrebi.

• http://www.youtube.com/watch?v=xI_NC_-

GQtQ&feature=player_embedded#at=23

Page 28: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

„Gaženje” boja

• Ako se kolor separacije ne uklope („pasuju”) precizno, mogu da se pojave neželjene bele linije (procepi) na mestima gde se dodiruju dve različite obojene površine.

• Ova greška se zove greška pasovanja, i bez obzira sa koliko se pažnje uklapale separacije ili ploče, uvek se pojavljuju određene (manje ili veće) bele pukotine.

• „Gaženje” boja je postupak kojim može da se kompenzuje određena doza nepreciznosti uklapanja. Ovaj postupak se uvek svodi na namerno proširenje, odnosno gaženje objekata.

Page 29: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

„Gaženje” boja

• Digitalna priprema za štampu obezbeđuje mnogo preciznije metode

gaženja koje su implementirane u svaki kvalitetniji DTP program.

• U normalnim situacijama mesto koje se nalazi ispod nekog objekta

koji je druge boje, je „isečeno” sa filma - takvo mesto ne štampa se

bojom pozadine - već bojom objekta.

Misregistration - loše "pasovanje" -pojavljuju se beli procepi

Ovako bi izgledao idealni slučaj - bez procepa

Page 30: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

„Gaženje” boja

• Da bi se precizno uklopio objekt koji treba da se odštampa u toj „rupi” (ne zaboravite da je preciznost i do 0,008 milimetara!) - ili pozadina treba da ima „manju” rupu, ili sam objekat treba da bude malo „širi” - treba da dođe do „gaženja” te dve boje

• Ako su boje sličnog intenziteta, doći će do njihovog mešanja i neželjene nijanse na ovim preklopima. Ove neželjene nijanse se pojavljuju ako je "gaženje" suviše veliko

• Ako je „gornja” boja mnogo tamnija od boje podloge, ili ako te dve boje dele istu kolor komponentu, ceo objekat može da prekrije boju podloge bez problema - dakle, on može da bude „preštampan” preko podloge (overprinted)

• Međutim, ako boja gornjeg objekta može da reaguje sa bojom podloge, potrebne su mnogo pažljivije akcije gaženja

Page 31: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Priprema slika

• Fotografije i slajdove koje koristite u vašoj publikaciji

morate posebno pažljivo da pripremite kako bi rezultati

štampanja bili očekivani. Bitmapirane slike najbolje je

obrađivati u programu Adobe Photoshop

• Ulazna rezolucija slike je broj piksela po inču (pixels per

inch - ppi) dobijen skeniranjem ili naknadnom obradom u

nekom od grafičkih programa. Rezolucija od 300 ppi

garantuje kvalitet slike u skoro svim tehnikama

štampanja

Page 32: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Priprema slika

• Glavni faktor za određivanje potrebne ulazne i izlazne

rezolucije je linijatura - frekvencija polutonskog rastera

na grafičkom filmu, to jest gustina rastera kojom će

publikacija biti štampana.

• Linijatura se izražava u broju linija po inču (lpi) i različita

je za različite tehnike štampe i vrste papira.

• Primer: dnevne novine se štampaju u linijaturi 80-90 lpi,

kolor časopisi u linijaturi 120-150 lpi, a vrhunske kolor

publikacije 175-200 lpi.

Page 33: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Priprema slika

• Ništa vam ne vredi visoka rezolucija ako ste izabrali

pogrešnu linijaturu!

• Vrednost linijature odredite u dogovoru sa štamparijom u

kojoj će biti štampana vaša publikacija

• Slike koje se pripremaju za štampu treba da budu u

odgovarajućem sistemu boja:

– crno-bele slike - grayscale;

– kolor slike (4 boje) - CMYK model (procesne boje);

– višebojne slike (4 + x) - Pantone, Hexachrome... (spot boje)

Page 34: 9 Osnovi Pripreme Za Stampu

Vežbe HDRI

• HDRI

• Stuck in Customs

• http://www.secondpicture.com/tutorials/ph

otography/photoshop_hdr.html