of 58 /58
Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı Toplantıya Katılan Üyeler : Meclis Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU, Meclis Başkan Yardımcısı Tahir ÇELİK, Meclis Üyeleri Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU, Şükrü CEVAHİR, Ali Yaşar ER, Ali Şafak ŞAHİNLER, Cem TEMİZEL, Murat ARTAN, Ramazan MERAL, Yaşar ÖZDOĞAN, Ahmet Arif METE, Coşkun YEĞEN, Fatih KOÇAN, Feruze AYKUT, Hakan Mürteza AGUN, Hızır NALKIRAN, Hüseyin BIÇAKÇI, İnne Sefa SEFEROĞLU, Kenan YAVUZ, Muammer ÇELİK, Muhammed Emin PERUZOĞLU, Muharrem TAT, Mustafa MERCAN*, Mustafa MERCAN, Mustafa Nazif MATARACI, Murat YETİMOĞLU, Muzaffer KÖSE, Önder MORKOÇ ve Temel Yaşar HACIÖMEROĞLU Toplantıya Katılmayan Üyeler : Meclis Başkan Yardımcısı Burak ÇAKIROĞLU, Meclis Katip Üyesi Mehmet TAŞKIN, Meclis Üyeleri Hüseyin KUTLU, Mehmet KOPUZ, Ramazan AYDOĞAN, Alaattin FAZLIOĞLU, Emre MERAL, Engin KURT, Havva YAZICI ZERDECİ, İlyas ATAÇ, İsmail ERDEM, Mahmut YANBAY, Mehmet ÜZÜMCÜ, Mustafa KAZANCI, Serkan BİRBEN, Süleyman BALCI ve Yaşar İNCE KARAR NO:1 : AÇILIŞ VE YOKLAMA Toplantı, Meclis Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU tarafından yeterli çoğunluğun olduğu belirtilerek gündeme geçildi. KARAR NO:2: BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI Meclis Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU 2013 yılı sonunda ortaya çıkan krizin ekonomik krize dönüştüğünü, krizden sanayicinin, tüccarın, esnafın etkilendiğini söyledi. Bu kargaşanın sona ermesini ve işlerimizin eskiye dönmesini istediğini dile getirdi ve gündeme devam etti. KARAR NO:3 : 8. MECLİS TOPLANTISI KARAR TUTANAKLARININ OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE OYLANMASI 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Oda Muamelat Yönetmeliğinin Toplantı Karar özetleri ile ilgili 23. Maddesi gereğince; 8. Meclis Toplasında alınan kararlar ve karar tutanakları okunarak meclis üyelerimizin oylarına sunuldu. Meclis Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU 8. Meclis Toplantısı Tutanakları konusunda söz almak isteyen var mı diye sordu. Söz alan olmadığından 8. Meclis Toplasında alınan kararlar ve karar tutanağı oy birliği ile kabul edildi. KARAR NO:4: ARALIK AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE OYLANMASI Aralık ayı içersinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmenliğimizde belirtilen görev ve faaliyetlerinin koordinasyonu Genel Sekreterlik tarafından gerçekleşmiştir. Buna göre; TOPLANTILAR 2013 Yılı Aralık ayında Yönetim Kurulu 5 toplantı yaparak 60 karar almıştır. 9. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

9. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIrizetso.org.tr/wp-content/uploads/2014/03/2014-9-nolu-meclis.pdf · Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 9. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIrizetso.org.tr/wp-content/uploads/2014/03/2014-9-nolu-meclis.pdf ·...

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı Toplantıya Katılan Üyeler : Meclis Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU, Meclis Başkan

  Yardımcısı Tahir ÇELİK, Meclis Üyeleri Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU, Şükrü CEVAHİR, Ali Yaşar ER, Ali Şafak ŞAHİNLER, Cem TEMİZEL, Murat ARTAN, Ramazan MERAL, Yaşar ÖZDOĞAN, Ahmet Arif METE, Coşkun YEĞEN, Fatih KOÇAN, Feruze AYKUT, Hakan Mürteza AGUN, Hızır NALKIRAN, Hüseyin BIÇAKÇI, İnne Sefa SEFEROĞLU, Kenan YAVUZ, Muammer ÇELİK, Muhammed Emin PERUZOĞLU, Muharrem TAT, Mustafa MERCAN*, Mustafa MERCAN, Mustafa Nazif MATARACI, Murat YETİMOĞLU, Muzaffer KÖSE, Önder MORKOÇ ve Temel Yaşar HACIÖMEROĞLU

  Toplantıya Katılmayan Üyeler : Meclis Başkan Yardımcısı Burak ÇAKIROĞLU, Meclis Katip Üyesi Mehmet TAŞKIN, Meclis Üyeleri Hüseyin KUTLU, Mehmet KOPUZ, Ramazan AYDOĞAN, Alaattin FAZLIOĞLU, Emre MERAL, Engin KURT, Havva YAZICI ZERDECİ, İlyas ATAÇ, İsmail ERDEM, Mahmut YANBAY, Mehmet ÜZÜMCÜ, Mustafa KAZANCI, Serkan BİRBEN, Süleyman BALCI ve Yaşar İNCE

  KARAR NO:1 : AÇILIŞ VE YOKLAMA Toplantı, Meclis Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU tarafından yeterli çoğunluğun olduğu

  belirtilerek gündeme geçildi. KARAR NO:2: BAŞKANIN AÇILIŞ KONUŞMASI

  Meclis Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU 2013 yılı sonunda ortaya çıkan krizin ekonomik krize dönüştüğünü, krizden sanayicinin, tüccarın, esnafın etkilendiğini söyledi. Bu kargaşanın sona ermesini ve işlerimizin eskiye dönmesini istediğini dile getirdi ve gündeme devam etti. KARAR NO:3 : 8. MECLİS TOPLANTISI KARAR TUTANAKLARININ OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE OYLANMASI

  5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Oda Muamelat Yönetmeliğinin Toplantı Karar özetleri ile ilgili 23. Maddesi gereğince; 8. Meclis Toplasında alınan kararlar ve karar tutanakları okunarak meclis üyelerimizin oylarına sunuldu. Meclis Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU 8. Meclis Toplantısı Tutanakları konusunda söz almak isteyen var mı diye sordu. Söz alan olmadığından 8. Meclis Toplasında alınan kararlar ve karar tutanağı oy birliği ile kabul edildi. KARAR NO:4: ARALIK AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE OYLANMASI Aralık ayı içersinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmenliğimizde belirtilen görev ve faaliyetlerinin koordinasyonu Genel Sekreterlik tarafından gerçekleşmiştir.

  Buna göre; TOPLANTILAR 2013 Yılı Aralık ayında Yönetim Kurulu 5 toplantı yaparak 60 karar almıştır.

  9. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı 03.12.2013 Tarih ve 27 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları; KARAR NO: 1

  Odamız Genel Sekreterliğince, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca hazırlanan; 2014 Yılı Gelir-Gider Hazırlık Bütçesi Yönetim Kuruluna sunuldu. Yönetim kuruluna sunulan bütçe maddeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 2014 Yılı Gelir-Gider Hazırlık Bütçesinin 2.100.000,00-TL olmasına, buna göre Gelir-Gider bütçesinin kalemlerinin incelenmesine ve bütçe çalışmalarının devam ettirilmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 2

  Odamızın yüzde yüz iştiraki Rize Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal Tesisleri A.Ş.’nde odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU ’nun temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 3

  Odamızın yüzde yüz iştiraki Rize Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal Tesisleri A.Ş.’nin aktif ve pasifleriyle tasfiye edilmesi ve kapatılması için gerekli işlemlerin yapılmasına. Şirketin tasfiyeye girmesi sebebiyle, şirket bünyesinde bulunan demirbaşların Oda bünyesine fatura karşılığında demirbaşlar hesabına alınmasına, diğer malzemelerin imha edilmesine, 61.509,48-TL fatura mukabilinde ödenmiş sermayeden düşülmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 4

  Odamızın yüzde yüz iştiraki Rize Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal Tesisleri A.Ş.’nin tasfiye kararı kararlaştırıldığından, şirket bünyesinde çalışan Hakan Sancaktar’ın odamız bünyesine sözleşmeli olarak alınmasına. Sözleşmesinin 01/01/2014 tarihinde başlatılmasına. Sözleşmesinin imzalanması için odamız Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU ve Genel Sekreter Gafur KARALİ ’nin yetkilendirilmelerine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 5

  Kiracısı olduğumuz vakıf taşınmazına 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait belirlenen aylık 9.210,00.-TL kira bedelinin uygun olduğuna, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğüne 2014 yılı için taahhütname imzalanmasına. Her ayın beşinde kira bedeli olan 9.210,00.-TL’nin Kira Giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 6 Odamızca çalışmaları yürütülen ve Rize’nin ticaretine ve gelişimine yön verecek olan İyidere Doğu Karadeniz Lojistik Merkezi kapsamında yapılacak çalışmalar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Derneği öncülüğünde gerçekleştirilecek avan proje çalışmaları Rize Ticaret ve Sanayi Odamız, Rize İl Özel İdaresi ve Rize Ticaret Borsası tarafından yaptırılması kararlaştırılmıştır. Proje için ilk etapta, bu işte kullanılmak üzere odamız adına RTEÜ Geliştirme Derneği hesabına 50.000,00-TL makbuz karşılığında 2014 yılı bütçesinden şartlı bağış yapılmasına ve muhtelif yardımlar hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 7 28.11.2013 tarihinde yapılan meclis toplantımızda 19. Meslek Komitesi Rize’de karabiber yetiştiriciliği konusunda bir sunum yaptı. Yapılan çalışmanın Proje Ar-Ge Komisyonuna sevk edilmesine, karabiber yetiştiriciliği konusunda araştırma yapılarak geliştirilmesine, her konuda alt yapı çalışmalarının yürütülmesine ve bu esnada doğabilecek ödemelerin Proje hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 8 1- BER-AK YAPI MALZEMELERİ SANAYİ GIDA ZİRAİ ÜRÜNLER NAKLİYAT İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  2

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı

  1.000.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin İyidere İlçesi Denizgören Köyü Adalar Mevkii karaca Köprüsü Yanı bila numaralı adreste, Şirket her türlü yapı malzemelerinin toptan ve perakende alım ve satımı ile pazarlamasını yapar. inşaat ve taahhüt işleri yapar, bedel veya kat karşılığı konut inşa eder, İhalelere katılarak resmi ve özel bina inşaatları yaparak, alım satım işlerini yapar ve pazarlar. Her türlü kömür alım satımını yapar. Kömür pazarlamasını yapabilmek için gerek özel gerekse kamu sektöründen bayilikler almak suretiyle yurt içinden ve yurt dışından kömür alım satımını ve pazarlamasını yapar ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 430,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 46.73.07 Nace kodu ile 11. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 2- ÇİNİLİ GIDA TAŞ FIRINI UNLU MAMÜLLER SANAYİ TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  15.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Çarşı Mahallesi 1 Nolu Şehitler Caddesi No:18/B numaralı adreste, Her türlü ekmek, un ve unlu mamuller imalatı, Konusu ile ilgili her türlü gıda maddeleri imalat ve ticareti için fırın, pastane ve benzeri işyerleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. Konusu ile ilgili her türlü un, üretim tesisi kurmak, işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 430,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 10.71.02 Nace kodu ile 04. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 3-AŞKALE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. GÜNEYSU KIRMA ELEME ŞUBESİ ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  Rize’nin Sütlüce Köyü bila numaralı adreste, Çimento üretimi ile ilgili olarak fabrikalar kurmak, bu tür şirketlere iştirak etmek, gerek kendi kuracağı gerekse iştirak edeceği şirketler için etüt ve projeler hazırlamak, bunları tesis ve idare etmek ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 430,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 08.12.02 Nace kodu ile 02. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 4-RİZESPOR SPORTİF ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YENİŞEHİR STADYUMU ŞUBESİ ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  Rize’nin Yenişehir Stadyumu İslampaşa Mahallesi Menderes Bulvarı No:145 numaralı adreste, Sporun her dalı ile ilgili olarak her türlü kadın, erkek ve çocuk tekstil, konfeksiyon, hazır giyim ve deri ürünlerinin, deriden mamul ayakkabı, çanta diğer ürünlerin, her türlü kozmetik, güzellik, kişisel bakım, bijüteri, ıtriyat ve temizlik malzemelerinin, plastik, cam ve porselenden mamul oyuncak, hediyelik eşya ve dekorasyon ürünlerinin, her türlü elektrikli, elektronik ve teknolojik dayanıklı tüketim ürünlerinin, her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci zümrüt ve diğer kıymetli madenler ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs eşyalarının ile bunlara ait aksesuar ve donanımların doğrudan kendisi adına, fason olarak veya lisansla üretimini, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını, telefon ve internet üzerinden toptan veya perakende pazarlamasını ve satışında yapmak ve ilgili hizmetlerini sağlamak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’inci derece 360,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 46.49.02 Nace kodu ile 02. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 5-TEK TUR TURİZM TAŞIMACILIK ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  Rize’nin İyidere İlçesi Fıçıtaşı Mahallesi Yalıboyu Cad. No:53/A numaralı adreste, Şirket kanunların seyahat acenteleri için tanıdığı bütün seyahat acenteliği faaliyetlerinde bulunabilir. T.C.tebaalı ve yabancı turistlere Türkiye dahilinde ve haricinde gezi ulaştırma konaklama spor eğlence bilgi edinme imkanları sağlayabilir her türlü tesis her tesis teçhizat vasıta satın alabilir ve kiraya verebilir Her türlü kara hava ve deniz vasıtaları ile personel ve öğrenci taşımacılığı yapabilir ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’inci derece 360,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 49.39.01 Nace kodu ile 16. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 3

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı 6-METELER OTOMOTİV İNŞAAT VE MALZEMELERİ SANAYİ PAZARLAMA NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BOĞAZ ŞUBESİ ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  Rize’nin Boğaz Mahallesi Menderes Bulvarı Çiftekavak Mevkii No:10/A numaralı adreste, Her türlü otomotiv, otobüs, kamyon, minibüs ve buna benzer kara nakil vasıtaları ile bu nakil vasıtalarının yedek parça ve diğer malzemelerinin alım satımı ile bu mal ve malzemelerin ithalat ve ihracatını yapmak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 430,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 45.31.11 Nace kodu ile 08. Meslek gurubuna dahil edilmesine, Kayıtların 03/12/2013 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:9

  28/11/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 6339 sicil sayısında kayıtlı bulunan “ATLANTİS ASANSÖR SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 43.29.01 Nace Koduyla 07. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:10

  1-03/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “MÜZE KAFETERYA VE LOKANTA ŞÜKRÜ BAKIR” ın Odamızdaki 5091 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

  2-03/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “AZİZ MAHMUTOĞLU” nun Odamızdaki 9397 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

  3-5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 2. fıkrası gereğince; T.C. Rize Defterdarlığı Yeşilçay Vergi Dairesi’nin 28/11/2013 tarihli yazısı ile vergi mükellefiyeti kapalı olduğu tespit edilen “CİVELEK YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ” nin Odamızdaki 8941 nolu sicil kaydının Re’sen silinmesine ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

  4-5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 2. fıkrası gereğince; T.C. Rize Defterdarlığı Yeşilçay Vergi Dairesi’nin 22/11/2013 tarihli yazısı ile vergi mükellefiyeti kapalı olduğu tespit edilen “BİRLİKTE İNŞAAT TAAHHÜT EMLAK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin Odamızdaki 7829 nolu sicil kaydının Re’sen silinmesine ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 11 İlimizin tanıtımını sağlamak, protokole, gelen misafirlere verdiğimiz hediyelerin sunumu ve poşetlenmesi için bin (1.000) adet bez çanta yaptırılmasına, fatura bedelinin hediyelik eşya giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:12

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği cari yıl birlik aidatı ikinci taksiti olan 83.873,93- TL’nin Ziraat Bankası Akay Şubesindeki TR63 0001 0007 6005 9943 5050 01 Nolu hesaba Birlik Aidatı hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:13 Rize Ticaret ve Sanayi Odamızın hizmetlerinde kullanmak üzere, ses kaydı cihazı, tablet pc, slayt gösterim el kumandası ve kablosuz Wi-Fi alınmasına, faturaların demirbaş hesabından ödenmesine, 4 GB sınırlı 12 aylık taahhütlü kurumsal data hattı alınmasına ve telefon giderleri hesabından ödenmesine birliği ile karar verildi. 4

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı 10.12.2013 Tarih ve 28 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları; KARAR NO: 1

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre hazırlanan 2013 Yılı Tahmini Bütçe Tasarısı aşağıda sunulmuştur. MADDE: 1 2014 YILI TAHMİNİ HAZIRLIK GELİR BÜTÇESİ FASIL NO

  MADDE NO

  FASIL VE MADDE ADI GENEL SEKRETER TEKLİFİ (TL)

  01 KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 90.000,00 001 Kayıt Ücretleri 90.000,00 02 YILLIK AİDATLAR FASLI 920.000,00 001 Cari Yıl Aidatları 660.000,00 002 Geçmiş Yıl Aidatları 260.000,00 03 MUNZAM AİDATLAR FASLI 400.000,00 001 Cari Yıl Munzam Aidatları 360.000,00 002 Geçmiş Yıl Munzam Aidatlar 40.000,00 04 YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN

  ÜCRETLER FASLI 300.000,00

  001 Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler 200.000,00 002 Ticaret Sicili Harcı 100.000,00 05 BELGE BEDELLERİ FASLI 200.000,00 001 Belge Bedelleri 200.000,00 06 YAYIN GELİRLERİ FASLI 980,00 001 Yayın Gelirleri 980,00 07 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI 100,00 002 Temsilcilik Gelirleri 100,00 08 TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 100,00 001 Tarife Tasdik “Ücreti 99,00 002 Fatura Tasdikleri 1,00 10 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1,00 001 Bağış ve Yardımlar 1,00 11 PARA CEZALARI 1,00 001 Para Cezaları 1,00 12 MİSİL ZAMLARI FASLI 1,00 001 Misil Zamları 1,00 13 FAİZ GELİRLERİ FASLI 48.750,00 001 Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri 5.000,00

  5

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı 002 Temerrüd Faizi Gelirleri 1,00 003 Vadesiz Mevduat Faiz Gelirleri 2,00 004 Cari Yıl Aidat Gecikme Cezaları 5.000,00 005 Geçmiş Yıl Aidat Gecikme Cezaları 28.747,00 006 Cari Yıl Munzam Aidat Cezaları 2.000,00 007 Geçmiş Yıl Munzam Aidat Cezaları 8.000,00 14 KİRA GELİRLERİ FASLI 140.000,00 001 Kira Gelirleri 140.000,00 15 MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ

  FASLI 1,00

  001 Menkul Kıymet Satış Gelirleri 1,00

  16 KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 1,00 001 Kambiyo Gelirleri 1,00

  17 SAİR GELİRLER FASLI 65,00 001 Sair Gelirler 10,00 002 Küsürat Farkı Gelirleri 50,00 003 Maddi Duran Varlık Satış Gelirleri 3,00 004 İştirak Gelirleri 2,00 GENEL TOPLAM 2.100.000,00 MADDE: 2 2014 YILI TAHMİNİ HAZIRLIK GİDER BÜTÇESİ FASIL NO

  MADDE NO

  FASIL VE MADDE ADI GENEL SEKRETER TEKLİFİ (TL)

  01 MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI

  1,00

  001 Menkul Kıymet Satış Giderleri 1,00 02 KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 1,00 001 Kambiyo Giderleri 1,00 03 SAİR GİDERLER FASLI 2,00 001 Küsürat Farkı Giderleri 1,00 002 Maddi Duran Varlıklar Satış Giderleri 1,00 04 PERSONEL GİDERLERİ FASLI 840.000,00 001 Personel Ücret ve Giderleri 840.000,00 05 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE

  HİZMETLER FASLI 486.000,00

  001 Elektrik Giderleri 33.000,00 002 Su Giderleri 4.000,00 003 Yakacak Giderleri 1.500,00

  6

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı 004 Postane ve Pul Giderleri 30.000,00 005 Telefon Giderleri 22.000,00 006 Taşıma ve Kargo Giderleri 11.000,00 007 İletişim, Hat ve Abonelik Gid. 1.500,00 008 Binalar Temizlik ve Malz. Gid. 10.000,00 009 Binalar Bakım Onarım İnş. Gid. 10.000,00 010 Binalar Elektrik Malzeme Gid. 4.000,00 011 Güvenlik Hizmet ve Malz. Gid. 1,00 012 Seçim Giderleri 1,00 013 Taşıtlar Bakım On. ve Muh. Gid. 6.000,00 014 Taşıtlar Akaryakıt Giderleri 10.000,00 015 Taşıtlar Kiralama Giderleri 1,00 016 Bilgisayar Mak.Bak.Onr.Malz. Gid. 5.000,00 017 Fotokopi Mak.Bak.Onr. Malz. Gid. 4.000,00 018 Haberleşme Araç.Bak.Onr.ve Malz. Gid. 1,00 019 Klimalar Bak.Onr. ve Malz. Gid. 7.000,00 020 Elekt.Eşya Bak.Onr.ve Malz. Gid. 1.000,00 021 Toplantı Temsil ve İkram Gid. 70.000,00 022 Misafir Temsil ve İkram Gid. 35.000,00 023 Hediyelik Eşya Giderleri 25.000,00 024 Kırtasiye Giderleri 35.000,00 025 Baskı Dizgi ve Makbuat Giderleri 10.000,00 026 Danışmanlık Giderleri 1,00 027 Yurtiçi Organizasyon Giderleri 30.000,00 028 Yurtdışı Organizasyon Giderleri 30.000,00 029 İstişare, Etüd ve Seminer Gid. 8.000,00 030 Telif ve Tercüme Giderleri 3.000,00 031 Basılı Evrak ve Defter Giderleri 1.000,00 032 Müteferrik Giderler 39.995,00 033 Proje Giderleri 20.000,00 034 Ticaret Sicili Müdürlüğü Taşıma ve Kargo

  Giderleri 1.000,00

  035 Ticaret Sicili Müdürlüğü Postane ve Pul Giderleri

  5.000,00

  036 Ticaret Sicili Müdürlüğü Kırtasiye Giderleri 5.000,00 037 Ticaret Sicili Müdürlüğü Bilgisayar Malzeme

  Gid. 2.500,00

  038 Ticaret Sicili Müdürlüğü Elektrik Giderleri 3.000,00 039 Ticaret Sicili Müdürlüğü Su Giderleri 500,00 040 Ticaret Sicili Müdürlüğü Telefon Giderleri 2.000,00 06 BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 97.000,00 001 Araştırma ve Diğer Yayın Giderleri 2.000,00 002 Kütüphane Kitap ve Periyodik Yay.Gid. 2.000,00 003 İlan Giderleri 2.000,00 004 Tanıtım Reklam ve Sponsorluk Gid. 15.000,00 005 Abonelik ve Haber Alımı 6.000,00 006 Gazete, Dergi ve Per. Yayın Gid. 70.000,00

  7

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı 07 SABİT KIYMET GİDERLERİ 10.000,00 001 Sabit Kıymet Giderleri (Demirbaş) 9.998,00 002 Taşıtlar 1,00 003 Bina ve Arsalar 1,00 08 KİRA GİDERLERİ FASLI 111.000,00 001 Kira Giderleri 111.000,00 09 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 15.490,00 001 Sigorta Giderleri 4.000,00 002 Komisyon Giderleri 1.490,00 003 Dava ve İcra Giderleri 10.000,00 10 SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 130.000,00 001 Yurt İçi Seyahat Giderleri 75.000,00 002 Yurt Dışı Seyahat Giderleri 55.000,00 11 HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 1,00 001 Huzur Hakkı 1,00 12 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI 1,00 001 Şube Giderleri 002 Temsilcilik Giderleri 1,00 13 BİRLİK AİDATI, KANUNİ AİDAT PAY VE

  FONLAR FASLI 239.000,00

  001 Birlik Aidatı 168.000,00 002 TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı 21.000,00 003 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı 21.000,00 004 Üye Olunan Kuruluş Aidat Gid. 8.000,00 005 Kalkınma Ajans Bütçe Pay 21.000,00 14 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 45.000,00 001 Eğitim Giderleri 5.000,00 002 Fuar Kongre Sergi Giderleri 35.000,00 003 Organize Sanayi Bölge Giderleri 5.000,00 15 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 117.000,00 001 Eğitim Yardımları 7.000,00 002 Gıda yardımları 5.000,00 003 Sosyal Amaçlı Yardımlar 45.000,00 004 Muhtelif Yardımlar 60.000,00 16 VERGİ RESİM VE HARÇLAR FASLI 9.500,00 001 Emlak Vergisi 5.000,00 002 Damga Vergisi 1.000,00 003 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.500,00

  8

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı 004 Noter Harç ve Giderleri 500,00 005 Çevre Temizlik Vergisi 1.500,00 17 FAİZ GİDERLERİ FASLI 1,00 001 Faiz Giderleri 1,00 18 FİNANSMAN GİDERLERİ FASLI 3,00 001 Vade Farkı Giderleri 1,00 002 Kur Farkı Giderleri 1,00 003 Verilen Teminat Mekt.Komisyon Giderleri 1,00 GENEL TOPLAM 2.100.000,00 MADDE :3 2014 YILI KAYIT ÜCRETİ VE AİDAT TARİFESİ KAYIT ÜCRETİ YILLIK AİDAT 1’NCİ DERECE 450.00.-TL 450.00.-TL 2’NCİ DERECE 400.00.-TL 400.00.-TL 3’NCÜ DERECE 350.00.-TL 350.00.-TL 4’NCÜ DERECE 300.00.-TL 300.00.-TL 5’NCİ DERECE 250.00.-TL 250.00.-TL MADDE: 4 2014 YILI KAYIT TARİFESİ TÜZEL KİŞİLER GERÇEK KİŞİLER K. 450.00.-TL 400.00.-TL D. 200.00.-TL 75.00.-TL İ. 150.00.-TL 75.00.-TL Hiz.Bedeli 250.00.-TL 150.00.-TL TOPLAM 1.050.00.-TL 700.00.-TL MADDE :5 KAYDINA İLAVELER Tüzel Kişiler : 160.00.-TL Gerçek Kişiler : 80.00.-TL MADDE: 6 HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLER TARİFESİ HİZMETLER ÜCRETLER

  1- Fatura suretlerinin Onayı Fatura tasdiklerinde fatura bedeli üzerinden %o 5 (binde beş) tahsil olunur. Aidatın 10 katından fazlası alınmaz.

  40,00-TL

  2- Azami Fiyatların onayı (On kaleme kadar) Azami Fiyatların onayı (On kalemden sonra her kalem için)

  60,00-TL 5,00-TL

  3- Ticari ve Sınai Eşya Numunelerinin Vasıflarının Onayı 30,00-TL 4- Bilirkişi ve Eksper Ücreti 325,00-TL 5- Kefaletname ve Taahhütnamelerde yazılı imza Sahiplerinin

  Odalardaki Sicil durumunu gösteren Onay ve Şerhler.

  30,00-TL 6- Kapasite Raporları 860,00-TL 7- Sigorta Uygunluk Belgesi 10,00-TL 8- Sınai ve Ticari mahiyette belgeler. 50,00-TL 9- Ticari kefalet Onayları. (Bankalar) 20,00-TL 10- Tahsis ve Sarfiyat belgeleri. 200,00-TL

  9

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı

  11- Kalite, yeterlik ve numune belgeleri. 100,00-TL 12- Yerli malı belgeleri – Yerli İstekli Belgesi 70,00-TL 13- Türk Malı Belgesi 250,00-TL 14- İmza Onayı 10,00-TL 15- Oda Faaliyet Belgesi ve sicil kayıt suretleri 10,00-TL 16- Ticari itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, Üyelerinin gizli

  olmayan sicilleri hakkında yazılı cevaplar.

  50,00-TL 17- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22.maddesi gereğince verilen

  İş Makineleri tescil belgesi.

  100,00-TL 18- ATA,ATR,ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe Şahadetnameleri ve EAN-

  UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslar arası ticaretindeki beyanname, vesika ve Benzeri belgeler.

  10,00-TL

  19- Mücbir sebep belgeleri. 50,00-TL 20- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Suretleri Onayı 5,00-TL 21- Türk ve Yabancı Bayraklı Gemilere verilecek genel ve uluslar arası

  sektörel hizmetler. 1.000,00-TL

  22- Ticaret Sicili Hizmetleri. 150,00-TL 23- Ticari ve Sınai mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler hizmeti.

  1- Hizmet Tasdik ve Onay Ücretleri 2- Hizmet Tasdik ve Onay Ücretleri 3- Hizmet Tasdik ve Onay Ücretleri 4- Hizmet Tasdik ve Onay Ücretleri 5- Hizmet Tasdik ve Onay Ücretleri 6- Hizmet Tasdik ve Onay Ücretleri

  600,00-TL 400,00-TL 200,00-TL 100,00-TL

  20,00-TL 5,00-TL

  24- Taşıma türü belgelerin Onayının verilmesi. 1- Yeni Taşıma Belgesi 2- İlave Taşıt İşlemleri

  35,00-TL 7,50-TL

  25- TABDK Tütün Belgesi 12,50-TL 26- Ustalık- Kalfalık- Çıraklık Belgeleri Onayı 20,00-TL 27- Rayiç Fiyat Tespiti (10 Kaleme kadar)

  Rayiç Fiyat Tespiti (artacak her kalem için kalem başı) 50,00-TL 5,00-TL

  28- Bir (1) Meslek Grubu Üye Listesi Döküm bedeli 35,00-TL Tır Karnesi Belge Bedeli

  4-6 Yapraklı Belge 14-20 Yapraklı Belge

  10,00-TL 15,00-TL

  MADDE :7 KADRO CETVELİ KADRO ADI Boş/Dolu KANUN Genel Sekreter Dolu Sözleşmeli/4857 Başkanlık Danışmanı Dolu Sözleşmeli/4857 Genel Sekreter Yard. Boş -------------------- Ticaret Sicil Müdürü Dolu Kadrolu 5174/73 İç Ticaret Memuru Dolu Kadrolu 5174/73 Muhasebe Memuru Dolu Kadrolu 5174/73 Dış Ticaret Memuru Dolu Kadrolu 5174/73 Dış Ticaret Memuru Dolu Kadrolu 5174/73 Oda Sicil Memuru Dolu Kadrolu 5174/73 İç Hizmetler Memuru Dolu Sözleşmeli/4857 İç Hizmet Memuru Dolu Kadrolu 5174/73

  10

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı KOBİ Danışma Memuru Dolu Sözleşmeli/4857 Sekreter Dolu Sözleşmeli/4857 Tahsilat Memuru Dolu Sözleşmeli/4857 Basın Yay.ve Halk.İlişkl. Dolu Sözleşmeli/4857 Hizmetli Dolu Sözleşmeli/4857 Hizmetli -Şoför Dolu Sözleşmeli/4857 Hizmetli Dolu Sözleşmeli/4857

  MADDE:8 İŞTİRAKLER S.NO ORTAK OLUNAN ŞİRKET ÜNVANI

  1 Rize İnşaat Yatırım San. A.Ş. 2 Çaysan A.Ş. 3 Asilsan Ardeşen Silah San.ve Tic. A.Ş. 4 Ripaş Rize Pazarlama İnş. A.Ş. 5 Rize Organize Sanayi Bölgesi 6 Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Ticaret Limited Şirketi 7 Trabzon ABİGEM A.Ş. 8 Balo Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş.

  MADDE: 9 BAĞLI ORTAKLIKLAR S.NO ORTAK OLUNAN ŞİRKET ÜNVANI

  1 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal Tes. A.Ş. MADDE : 10 ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR S.NO ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR

  1 Ulusal Fındık Konseyi 2 Ulusal Çay Konseyi 3 Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) 4 Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 5 Türkiyede İngiliz Ticaret Odası Derneği

  MADDE: 11 TAŞITLAR AUDI A4 90.352,00 TL

  MADDE: 12 BİNALAR Rize Ticaret ve Sanayi Odası İş Hanı 458.510,00 TL

  MADDE: 13 DEMİRBAŞLAR Demirbaş Malzemesi 515.607,17 TL

  MADDE: 14 BÜTÇE TALİMATNAMESİ

  1-Oda’nın yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde çeşitli kaynaklardan 2014 yılında elde edeceği tahmin edilen gelirlerin tutarı 2.100.000,00-TL olup, fasıl numaraları ve maddeler itibariyle dökümü yapılmıştır.

  2- Oda’nın 2014 yılında yapacağı tahmin edilen giderlerin tutarı da Gelir Bütçesi’ne denk şekilde 2.100.000,00-TL olarak tespit edilmiş olup, fasıl numaraları ve maddeler itibariyle dökümü yapılmıştır.

  11

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı 3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 15. Maddesine göre temsil, gezi, konaklama seyahat ve yol, yevmiye, huzur hakkı bütçenin gider kısmının yüzde yirmisini, personel için ayrılacak ödenek ise bütçenin gider kısmının yüzde kırkını ve diğer giderler ise yüzde kırkı olmak üzere uygulanır.

  4- 2014 Yılı kadrosunda bulunan personelimizin gider bütçesinde belirtilen aylık ve ödemelerin, T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu Genelge ile 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanmasına,

  5- Personele yapılacak ikramiye ve ek ödemeler, teşvik pirimi, ödüllendirmeler Personel performansına göre Genel Sekreterin belirleyeceği periyodik zamanlarda ve Yönetim Kurulu kararı ile yapılmasına,

  6- Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliğinin 70. maddesine göre Odamızda tahsilat ve ödemelerle ilgili evrakları hazırlayan, kayda alan, kontrol eden muhasebe birim personeline unvanına bakılmaksızın aylık brüt ücretlerinin yüzde onunun yarısına tekabül eden miktarı kadar brüt mali risk tazminatı, doğrudan nakit hareketlerinden sorumlu tahsilat ile görevlendirilen personele ise aylık brüt ücretinin yüzde yirmisinin yarısına tekabül eden miktarı kadar brüt kasa tazminatı her ay peşin olarak ödenir.

  7- Her statüdeki personele aylık net olarak 150.00-TL yemek yardımı ödenmesine, 8- Personele Doğum ve Ölüm yardımı olarak 600.00-TL ödeme yapılmasına, 9-2014 yılı gider faslında bulunan ödemeler onaylandıktan sonra serbest bırakılmasına, 10-Sonradan Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere Genel Sekretere 1.000,00-TL’ye

  kadar ödeme yetkisi verilmesine, 11-Oda gelirlerinin veznedar sorumlusu tahsilat memurunun imzasıyla tahsil edilmesine, 12-Oda alacakları ve aidatlarının kredi kartı ile yapılacak tahsilatlarında ve

  taksitlendirilmesinde Genel Sekreterin yetkili kılınmasına, 13- Çalışan her türlü personelin sicil amiri Genel Sekreter, Genel Sekreterin ise Sicil amiri

  Yönetim Kurulu Başkanıdır. 14- Sözleşmeli çalışan personellerin sözleşmelerindeki hak ve kazanımları Yönetim Kurulu

  kararı olmaksızın Genel Sekreterce uygulanmasına, 15- Bütçeye ek ve olağanüstü ödenek koymaya Meclis yetkilidir. 16-Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 28. Maddesi gereğince; fasıl maddeleri arasındaki

  aktarmalar Yönetim Kurulunun kararıyla, fasıllar arasındaki aktarmalar ise Yönetim kurulunun teklifi ve Meclisin kararıyla yapılmasına,

  17-Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 61. Maddesi gereğince 1.000,00-TL’ye kadar yapılan ödemeler, yönetim kurulunun önerisi üzerine meclisçe belirlenen miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla Genel Sekreter tarafından tek imza ile resen yapılır. 1.000,00-TL’nın üstünde yapılan her oda harcaması Yönetim Kurulu Başkanı veya yardımcılarından birinin imzası ve Genel Sekreterin veya genel sekreterin olmadığı hallerde Yönetim Kurulu Sayman Üyenin imzası olmak üzere çift imza ile yapılmasına, MADDE:15 2014 YILI HARCIRAH CETVELİ 2014 Yılında Organ Üyelerine, Genel Sekreter ve kuruluş dışından görevlendirileceklere ödenecek harcırahlar; Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliği ve Oda İç Yönergesine göre yevmiye onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin Yurtiçi için brüt 4/1’ini, yurtdışı için ise 3/2’sini geçemez. Personele ve Dışarıdan görevlendirileceklere ödenecek harcırahlar; on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının günlük yurtdışı yevmiyesinin 5/2’sini, günlük şehir dışı yevmiyesinin 6/1’ini geçemez. Bu itibarla; 2014 yılı için günlük yevmiyeyi gösterir cetvel aşağıda çıkarılmıştır. (Meclis üyelerinin Yurtiçi / yurtdışı görevlendirmelerini Meclis, Meclis dışında kalan organ üyeleri, Genel sekreter ve Yardımcılarının görevlendirmeleri Yönetim Kurulu Başkanı, Oda personelinin görevlendirmeleri ise Genel Sekreterin onayı ile yapılır.) 12

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı

  GÖREV YERİ BRÜT MİKTARI (TL)

  UYGULANACAK KİŞİLER

  Yurtiçi 200,00-TL Meclis Üyeleri, Genel Sekreter ve birinci derecede görevlendirilecekler. Yurtdışı 550,00-TL

  Yurtiçi 130,00-TL Oda personeli ve dışarıdan yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilecekler. Yurtdışı 300,00-TL

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 65. Maddesi kapsamında 2014 Yılı Harcırah Cetvelinin uygulanmasına, bütçe içerisindeki harcama yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesine, yönetim kurulunun yaptığı görevlendirmeler ve harcırahlar bir sonraki ay faaliyet raporu içinde meclisin onayına sunulmasına, 2014 Yılı Tahmini Gelir, Gider Bütçesi ve Talimatnameleri 17 (onyedi) maddeden oluşmakta olup, 2014 Yılı Gelir, Gider Bütçesi ve Talimatnameler bu bütçeye göre uygulanır.

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 22’nci maddesine göre hazırlanan 2014 yılı Tahmini Bütçenin onaylanmasına ve meclise sunulmasına oy birliği karar verildi. KARAR NO: 2

  24 Aralık 2013 Perşembe günü saat 10:30 da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan “Ticari Uyuşmazlıklarla Arabuluculuk ve İş Alemine Faydaları Toplantısı”na odamız tahsilat memuru Emrah KAYTAZ ’ın katılmasına, uçakla ulaşımının sağlanmasına, harcırah verilmesine ve ödemelerin yurtiçi seyahat ve yol giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 3

  Kış Mevsiminin başlaması ile birlikte yaşanması muhtemel olumsuz hava koşulları sonucu oluşabilecek trafikte kazalarının önlenmesi için. Yasa gereği 11 Aralık 2013 – 1 Nisan 2014 tarihleri arasında, şehirlerarası yolculuk yapan tüm Kamyon, Çekici, Tanker, Otobüs, Minibüs ve Kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca A Türü (şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ticari taksi ve kiralık oto işletmeciliği yapanlar) yetki belgelerine kayıtlı otomobillerin “Kış Lastiği” takması zorunludur. Aksi takdirde sürücülere trafik cezası uygulanacağı, ihlalin tekrarı durumunda ise trafikten men cezası uygulanacağı bilinmelidir. Ayrıca hususi araç sahiplerinin de kendi can ve mal güvenlikleri için belirtilen dönemde kış lastiği takmaları gerekmektedir. Bu konuda üyelerimize duyuru yapılmasına ve web sitemizde yayınlanmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 4

  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde bir takım değişiklikler yapılmıştır. TTK’nin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “ Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin beşinci fıkrasında ise yukarıda değinilen düzenlemenin 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Yukarıdaki madde metnine göre fatura ve benzeri belgelerde VUK’a göre zorunlu bilgilere ek olarak; Tacirler tarafından düzenlenen faturaların, perakende satış vesikalarının (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulalarının, müstahsil makbuzların, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat

  13

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı veya tediye makbuzlarında da yukarıdaki bilgiler yer alacaktır. 01 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması halinde, bu belgelerde anılan bilgilerin gösterilmesi, bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması veya basılı sticker yapıştırılması suretiyle sağlanabilir. Yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliklerini yaptırmaları gerekir, program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurabilirler. Bu konuda üyelerimize duyuru yapılmasına ve web sitemizde yayınlanmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 5

  Odamızın 2013 Yılı Kasım ayına ait mizan cetvelleri ve diğer yardımcı defterler üzerinden yapılan incelemelerde,

  Toplam Borç ve Alacak Yekunu 12.174.127,03-TL, Toplam Borç ve Alacak Borç Bakiyesi Yekunu 4.784.217,62-TL olarak hesap edilmiş ve 2013 Yılı Kasım Ayı Gelirimiz 170.990,78-TL ve Giderimiz 95.674,44-TL’dir.

  İş bu aylık gelir-gider, mizan ve aylık bütçe izleme raporunun Oda Meclisinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 6

  Hazırlanan Odamız Kasım ayı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulüne ve Oda Meclisinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 7 1- EDFA TURİZM TEKSTİL VE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  200.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Cumhuriyet Caddesi Başoğlu İşhanı No:93/1 numaralı adreste, Yurt içi ve Yurt dışında Turizmle ilgili seyahat acenteliği tesis etmek işletmek, şubeler açmak, acentelikler almak, vermek yasaların elverdiği ölçülerde Turizm Bakanlığından işletme belgeli Turizm Seyahat Acentesinin yapacağı bütün işleri yapmak. Turizm tesisleri, (Otel, motel, tatil köyü, pansiyon ) kurmak. işletmek. Yurt içi ve dışında turistik tesis işletmeciliği yapmak. Tesislerle ilgili her türlü donanımın temini alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 430,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 79.11.01 Nace kodu ile 17. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 2- ARICAN UNLU MAMÜLLERİ NAKLİYE GIDA TURİZM SEYAHAT REKLAM VE ORGANİZASYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PIRLANTA EKMEK FIRINI” nın tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  25.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Dağsu Mahallesi Salarha Yolu Üzeri İçmeler Caddesi Topaloğlu Bina Altı No:76 numaralı adreste, Her türlü ekmek, un ve unlu mamuller imalatı. Konusu ile ilgili her türlü gıda maddeleri imalat ve ticareti için fırın, pastane ve benzeri işyerleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’inci derece 360,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 10.71.02 Nace kodu ile 04. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 3- ARICAN UNLU MAMÜLLERİ NAKLİYE GIDA TURİZM SEYAHAT REKLAM VE ORGANİZASYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PIRLANTA EKMEK FIRINI 2” nın tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  25.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Dağsu Mahallesi Salarha Yolu Üzeri İçmeler Caddesi No:76/1 numaralı adreste, Her türlü ekmek, un ve unlu mamuller imalatı. Konusu ile ilgili her türlü gıda maddeleri imalat ve ticareti için fırın, pastane ve benzeri işyerleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’inci derece 360,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 10.71.02 Nace kodu ile 04. Meslek gurubuna dahil edilmesine,

  14

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı 4-TÜRKİYE DİYANET VAKFI YURTLAR VE SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETMESİ RİZE MÜFTÜ YUSUF KARALİ SOSYAL TESİSİ ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  Rize’nin Dağsu Mahallesi Dağbaşı Caddesi No:154 numaralı adreste, Öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri (tatil amaçlı olanlar hariç) ve vakıf senedinde yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 03’üncü derece 310,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 55.90.01 Nace kodu ile 17. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 5-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI TİCARİ İŞLETMESİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  Rize’nin Piriçelebi Mahallesi Palmiye Sokak No:4 numaralı adreste, Üniversitenin her türlü eğitim öğretim altyapısı, teknolojisi ve malzemeleri ile araştırma, geliştirme ve uygulama projelerinin finansmanlarını ve projelerle ilgili diğer ihtiyaçlarını kısmen veya tamamen karşılamak ve vakıf senedinde yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’incü derece 360,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 86.90.07 Nace kodu ile 20. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 6-TUNCAY GÖKYILDIZ ” ın tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  20.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Yeniköy Mahallesi Karabağ Sokak No:9/2 numaralı adreste, kurye faaliyetleri işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 360,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 53.20.09 Nace kodu ile 16. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 7-ÇAY PETROL ÜRÜNLERİ YAŞAR İNCE ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  100.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin İslampaşa Mahallesi Menderes Bulvarı Yenişehir Stadyum Yanı bila numaralı adreste, Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 360,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 47.30.01 Nace kodu ile 08. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 8-KATIRCIOĞLU TİCARET HASAN KATIRCIOĞLU ” nun tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  200.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Tophane Mahallesi Yeni Haliçi Sokak No:3/L numaralı adreste, ikamet amaçlı binaların inşaatı, belirli mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat, un ve zahire ürünleri perakende ticareti, şehirlerarası tarifeli kara yolu yolcu taşımacılığı, otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 360,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 47.29.06 Nace kodu ile 10. Meslek gurubuna dahil edilmesine, Kayıtların 10/12/2013 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:8

  1-05/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “BURSALI GIDA TEKSTİL EMLAK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ortaklar kurulunun almış olduğu 05/12/2013 tarih ve 02 nolu karar ile tasfiyesine karar verilmiş olup, 10/12/2013 tasfiye giriş tarihi itibari ile Odamızdaki 8946 nolu sicil kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  2-05/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “EDFA TURİZM TEKSTİL VE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ortaklar kurulunun almış olduğu 04/12/2013 tarih ve 5 nolu karar ile EDFA TURİZM TEKSTİL VE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (EDFA TURİZM SEYAHAT ACENTESİ) RİZE ŞUBESİ’nin kapatılmasına karar verilmiş olup, Odamızdaki 7567 nolu sicil kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 15

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı KARAR NO: 9 1-Odamızın 8854 sicil sayısında kayıtlı bulunan “Sınırlı Sorumlu Çamlıhemşin Merkez ve Topluca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi” nin 2013 yılı yıllık aidatını sehven ikinci kez yatırdığından 125,00-TL nin kooperatif hesabına geri iade edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  2-Odamızın 4705 sicil sayısında kayıtlı bulunan “Çay İşletmeleri genel Müdürlüğü Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğü” 2013 yılı yıllık aidatını sehven 211,00-TL fazla yatırdığından, 211,00-TL’nin TR19 0001 4829 3289 8760 36 nolu hesaba geri iade edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:10 Yönetim kurulumuzun almış olduğu 03/12/2013 tarih ve 27/3 nolu karara göre Odamızın yüzde yüz iştiraki Rize Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal Tesisleri A.Ş. için tasfiye kararı alındığından, yazar kasaların ortadan kaldırılması için yerel gazeteye ilan verilmesine ve bedelinin ilan giderleri hesabından ödenmesine ve bundan sonra doğabilecek giderlerin odamız tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:11 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanan protokole göre Kanal 24’de düzenlenen “Konuşan Ekonomi Programı” metnini tam sayfa olarak Star Gazetesinde yayınlanmasına, program için gelen ekibe ve katılımcılara ulaşım, transfer sağlanmasına, hediye sunulmasına masrafların Misafir Temsil ve İkram giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:12 Rize’mizi tanıtım amaçlı; Dünya Gazetesinde “Rize Ekonomi Eki”nde çıkacak Rize ile alakalı tanıtım yayınlanmasına, bununla alakalı giderlerin Basın İlan Kurumu hesabına Gazete, Dergi ve Periyodik Yayın Giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:13

  Rize Ticaret ve Sanayi Odamızın hizmetlerinde kullanmak üzere, 50 adet 3GB e-posta dahil üç (3) yıllık limitsiz “Kurumsal Hosting” alınmasına ve bedelinin araştırma ve diğer yayın giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:14 Rize Ticaret ve Sanayi Odamızın hizmetlerinde kullanmak üzere ve odamıza gelen üyelere, misafirlere hediye olarak vermek için odamızın tanıtımını sağlayacak materyaller yaptırılmasına, kuru çay alınmasına ve bedellerinin hediyelik eşyalar hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:15

  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Personellerin E-İmza almak için başvurularının yapılmasına, taahhütnamelerin doldurulmasına, imza beyannamelerinin çıkarılmasına, odamızın ihtiyaçları dolayısıyla talepte bulunacağımız elektronik imzaların işlemlerinde Odamız Genel Sekreteri Gafur KARALİ yetkilendirilmesine, gerekli ödemelerin Baskı, Dizgi ve Makbuat Giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:16 Rize Ticaret ve Sanayi Odamızın hizmetlerinde kullanmak üzere, piyasa araştırması yapılarak toner, drum, kartuş ve fotokopi sarf malzemesi alınmasına ve fatura bedelinin Fotokopi Makinesi Bakın-Onarım ve Malzeme Giderleri hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 16

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı 17.12.2013 Tarih ve 29 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları; KARAR NO: 1

  Odamız iştiraklerinden Rika-Tur Taşımacılık Turizm ve Tic. A.Ş ve Rize Yatırım San. ve Tic. A.Ş.’nin münfesih duruma düştüğü, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 7. Maddesi kapsamında Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtlarından ve bilahare Oda kayıtlarından da tarafımızca resen silinmiştir. Bağlı Ortaklıklarda kayıtlı Rize Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal Tes.İnşa ve İşletme A.Ş.’nin 12.12.2013 tarihinde tasfiyeye girmesi nedeniyle; odamız bağlı ortaklıklarından silinmesine, İştirakler ve Bağlı ortaklıkların yeniden düzenlenmesi ve bu konuda meclise bilgi vermek üzere meclise sunulmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 2

  Sarp Sınır Kapısında “Öncelikli Geçiş Hakkı Verilmesi” uygulamasına göre öncelikli geçiş uygulamasından yararlanmak isteyen Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin yasa kapsamında istenilen belgelerin Sarp Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliğine teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 3

  Rize Ticaret ve Sanayi Odamızın Şehitler Caddesinde bulunan iş hanındaki kiracılarımızdan, “Berberoğlu-Pirpir-Birben-Gültekin Aileleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin odamıza ödemekle yükümlü olduğu 2013 yılı kira bedeli olan 6.500,00-TL’nin 1.700,00-TL’sini yatırdığı, kalan 4.800,00-TL’nin sözleşmede belirtilen süre içerisine yatırmağını ve “ Baş İnşaat Hafriyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” nin odamıza ödemekle yükümlü olduğu 2013 yılı kira bedeli olan 7.000,00-TL’nin 3.000,00-TL’sini yatırdığı, kalan 4.000,00.TL nin sözleşmede belirtilen süre içerisine yatırmağı, İş bu borçlarını 31 Aralık 2013 Salı Günü mesai bitimine kadar, mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süre içerisinde, odamız veznesine ödeme yapmaları için ihtar name gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 4

  Ticaret ve Sanayi Odamızın, Şehitler Caddesinde bulunan iş hanındaki kiracılarımızdan, 1- Kiracımız “Hapeloğlu (Market) Gıda Tüketim Maddeleri Dış Ticaret Ltd.Şti.”nin 2014

  yılı kirasının meri mevzuat hükümleri çerçevesinde; Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan TÜFE (tüketici fiyat endeksi) ve taşınmazın emsal ve rayiç bedeline göre yıllık 85.000,00-TL olmasına, Ocak ve Nisan ayları sonunda stopaj hariç iki eşit taksit halinde ödemelerinin yapılmasına, stopaj ödeme makbuzlarını odaya ibraz etmelerine, stopajı ödemedikleri takdirde sorumluluklarının kendilerine ait olacağına,

  2- Kiracımız “Cevahir Hazır Beton Mıcır Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ”nin 2014 yılı kirasının 9.000,00-TL olmasına, Ocak ve Nisan ayları sonunda stopaj hariç iki eşit taksit halinde ödemelerinin yapılmasına, stopaj ödeme makbuzlarını odaya ibraz etmelerine, stopajı ödemedikleri takdirde sorumluluklarının kendilerine ait olacağına,

  3- Kiracımız “ Hikmet AYAR”ın 2014 yılı kirasının 9.500,00-TL olmasına, Ocak ve Nisan ayları sonunda stopaj hariç iki eşit taksit halinde ödemelerinin yapılmasına, stopaj ödeme makbuzlarını odaya ibraz etmelerine, stopajı ödemedikleri takdirde sorumluluklarının kendilerine ait olacağına,

  4- Kiracımız “ Ali Haydar ER Er Muhasebe’nin 2014 yılı kirasının 9.500,00-TL olmasına, Ocak ve Nisan ayları sonunda stopaj hariç iki eşit taksit halinde ödemelerinin yapılmasına, stopaj ödeme makbuzlarını odaya ibraz etmelerine, stopajı ödemedikleri takdirde sorumluluklarının kendilerine ait olacağına,

  5- Kiracımız “Rinerji Rize Elektrik Üretim A.Ş.”nin 2014 yılı kirasının 10.000,00-TL olmasına, Ocak ve Nisan ayları sonunda stopaj hariç iki eşit taksit halinde ödemelerinin yapılmasına, stopaj ödeme makbuzlarını odaya ibraz etmelerine, stopajı ödemedikleri takdirde sorumluluklarının kendilerine ait olacağına,

  17

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı

  6- Kiracımız “Berberoğlu-Pirpir-Birben-Gültekin Aileleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 2014 yılı kirasının 7.000,00-TL olmasına, Ocak ve Nisan ayları sonunda stopaj hariç iki eşit taksit halinde ödemelerinin yapılmasına, stopaj ödeme makbuzlarını odaya ibraz etmelerine, stopajı ödemedikleri takdirde sorumluluklarının kendilerine ait olacağına,

  7- Kiracımız “ Baş İnşaat Hafriyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” nin 2014 yılı kirasının 7.500,00-TL olmasına, Ocak ve Nisan ayları sonunda stopaj hariç iki eşit taksit halinde ödemelerinin yapılmasına, stopaj ödeme makbuzlarını odaya ibraz etmelerine, stopajı ödemedikleri takdirde sorumluluklarının kendilerine ait olacağına,

  8- Kiracımız Alternatif Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 2014 yılı kirasının 1.400-TL olmasına, Ocak ve Nisan ayları sonunda stopaj hariç iki eşit taksit halinde ödemelerinin yapılmasına, stopaj ödeme makbuzlarını odaya ibraz etmelerine, stopajı ödemedikleri takdirde sorumluluklarının kendilerine ait olacağına dair kendilerine bir yazı ile bildirilmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 5 1- RİPARK TURİZM NAKLİYE İNŞAAT TEMİZLİK GIDA TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  100.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Yeniköy Mahallesi Meydan Caddesi Çavuşoğlu İşhanı Kat:3 No:31/A numaralı adreste, Turizmle ilgili olarak her nevi oteller, moteller, kamping, kafeterya, sauna, sıhhı banyo, hamam, yüzme havuzu, jimnastik salonu,tatil sitesi ve benzeri konaklama ve dinlenme tesisleri işletmek, kiraya vermek, kiralamak, seyahat taşıma, tur düzenleme, internetten bilet almak satım ve rehberlik hizmetleri yürütmek, turizm işletmeciliği yapmak. kiralama hizmetleri ve bunun için resmi ve özel kişilerle her kademede araç kiralamak, kiraya vermek, öğrenci ve personel taşımacılık hizmetlerinde bulunmak ( 1618 sayılı TÜRSAB kanununda yazılı faaliyetlerin tamamını iştigal etmektedir.) ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 430,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 49.39.03 Nace kodu ile 16. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 2- TANIŞLAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT PETROL MADEN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  Rize’nin Gündoğdu Hamidiye Mahallesi Yoldan Altı No:39/A numaralı adreste, Her cins kil ve topraktan seramik, fayans, vitray, çimento kireç, tuğla, kiremit imalatı alım satımını yapmak ve çeşitli toprak cevherleri ve benzerlerinin çıkartılması, nakldilmesi, zenginleştirilmesi. Üretim ve tüketimin uygun hale getirilmesi için çalışmaları yapmak, maden ve taş ocakları sanal ve loşis fabrika ve benzerlerini tesis etmek ve bizzat veya işbirliği yoluyla işletmek Yapı endüstrisinde kullanılan demir, kum, çakıl, mıcır kereste, kontraplak, sunta ve sair inşaat malzemeleri ile sıhhitesisat, ektrik, ısıtmasoğutma, havalandırma, bina ve tesisi çatı örtüleri ile her türlü doğalgaz malzemeleri prefabrik yapı elemanları ve aksesuarları ve sair hammadde mamul malzeme ve teçhizatları ile her türlü nalburie inşaat makine araç ve gereçlerinin montajı pazarlaması, toptan ve perakende alım satımı ile ithal ve ihracatını yapmak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’inci derece 360,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 47.52.11 Nace kodu ile 11. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 3-BİLAL AKAR ” ın tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  50.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Menderes Bulvarı No:176/B numaralı adreste, inşaat müteahhitliği, inşaat taahhüt ve inşaat mühendisliği işleri ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 360,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 41.20.02 Nace kodu ile 05. Meslek gurubuna dahil edilmesine, Kayıtların 17/12/2013 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 18

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı KARAR NO:6

  1-16/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 4731 sicil sayısında kayıtlı bulunan “ÇİNİLİ TAŞ FIRIN - YÜKSEL HUT” un askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 47.24.01 Nace Koduyla 04. Meslek Grubuna dahil edilmesinin ve eski derecesi 1. Dereceden 2. Dereceye indirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  2-16/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 8469 sicil sayısında kayıtlı bulunan “YILANCIOĞLU OTOMOTİV MEHMET EMİN ASLAN” ın askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 45.32.02 Nace Koduyla 08. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  3-17/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 8254 sicil sayısında kayıtlı bulunan “İKİA YAPI MALZEMELERİ VE İNŞAAT DOĞALGAZ TURİZM MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM MADDELERİ GIDA SANAYİ OTOMOTİV KIRTASİYE ARICILIK VE BAL ÜRÜNLERİ KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ın askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 43.22.01 Nace Koduyla 07. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:7

  1-05/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “ÇİNİLİ TAŞ FIRIN - YÜKSEL HUT” un Odamızdaki 4731 nolu sicil kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

  2-12/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI SOSYAL TESİSLERİ İNŞA VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ” nin 06/12/2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında tasfiyesine karar verilmiş olup, 17/12/2013 tasfiye giriş tarihi itibari ile Odamızdaki 7270 nolu sicil kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  3-17/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “ALTAY EV VE BÜRO MOBİLYALARI İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ortaklar kurulunun almış olduğu 05/12/2013 tarih ve 2013/01 nolu karar ile tasfiyesine karar verilmiş olup, 17/12/2013 tasfiye giriş tarihi itibari ile Odamızdaki 8486 nolu sicil kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  4-5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 2. fıkrası gereğince; T.C. Rize Defterdarlığı Kaçkar Vergi Dairesi’nin 16/12/2013 tarihli yazısı ile vergi mükellefiyeti kapalı olduğu tespit edilen “MUSTAFA ERTAN” ın Odamızdaki 8622 nolu sicil kaydının Re’sen silinmesine ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

  5-5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 2. fıkrası gereğince; T.C. Rize Defterdarlığı Yeşilçay Vergi Dairesi’nin 09/12/2013 tarihli yazısı ile vergi mükellefiyeti kapalı olduğu tespit edilen “RİZELİLER ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KORUMA VE ALARM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ” nin Odamızdaki 8389 nolu sicil kaydının Re’sen silinmesine ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilmesine oy birliği ile karar verildi. 24.12.2013 Tarih ve 30 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları; KARAR NO: 1

  5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 64. Maddesine göre, Odamızda kullanılmayacak duruma gelen maddi duran varlıkların tespiti ve kayıtlardan düşürülmesi işlemlerini yapmak üzere Genel Sekreter Gafur KARALİ, Muhasebe Memuru Sema KAZDAL ve İç Ticaret Memuru Mısra KULAKSIZOĞLU ’nun görevlendirilerek üç kişilik komisyon oluşturulmasının uygun olduğuna, yapılacak sayımlar sonucunda tespit edilen, Arşiv’de bulunan atıl, bozuk veya kullanılmaz olduğu tespit edilen demirbaşların imhasına veya ihtiyaç sahiplerine verilmesine ve demirbaş kayıtlardan 31.12.2013 tarihinde kadar düşürülmesine oy birliği ile karar verildi. 19

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı KARAR NO: 2

  Odamız bağlı ortaklıklarda kayıtlı Rize Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal Tesisleri İnşa ve İşletme A.Ş.’nden devir alınan ipliklerin, Rize Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan halk eğitim merkezlerine, ilimizin tanıtımı ve halk eğitim kurslarında eğitim gören kursiyerlere destek olunması amacıyla, toplam tutarları 32.315,68-TL olan 26-A 329 bobin, 14-A 192 bobin, 12-K 15 bobin ipliklerin bağış olarak verilmesine ve muhasebe hesaplarından düşürülmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 3

  Rize Ticaret ve Sanayi Odamızın Şehitler Caddesinde bulunan iş hanındaki kiracılarımızdan, Turgut KARAFAZLI ’nın vefatı, Bekiroğlu Lokantacılık A.Ş.’nin iflasının verildiği, kadük olan, mahkemeye verilen ve icra takibi yapılarak bir sonuç alınmaması neticesinde Şüpheli Diğer Alacaklar hesabında bulunan meblağların ters işlemle kapatılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 4 1- ÇAPOĞLU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  15.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Camiönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:20/A numaralı adreste, Her türlü dayanıklı tüketim malları ile ev aletlerinin tamir, bakım, onarım, montaj ve servis hizmetlerini yapmak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 430,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 95.22.01 Nace kodu ile 12. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 2- MSY GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  200.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı Barış Caddesi No:20/A numaralı adreste, Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 430,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 10.71.01 Nace kodu ile 04. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 3- FINDIKLI ÖZEL SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSU TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  10.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Fındıklı İlçesi Merkez Mahallesi 11 Mart Caddesi Yazıcı İş Merkezi No:3 Kat:4 numaralı adreste, Yurt içinde ve Yurt dışında Milli Eğitim Kanunları Çerçevesinde, bilgi ve beceri kazandıran Özel Sürücü Kursları, Özel Okullar, dershaneler, lisans kursları ve benzeri her türlü kursları açarak eğitimle ilgili olarak verilmesi gereken tüm hizmetleri Türkçe ve Yabancı Lisan olarak vermek. Motorlu Taşıt Sürücüleri kurslarına, eğitim pistleri düzenlemek ve kiralamak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 430,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 85.53.01 Nace kodu ile 20. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 4- EFLİN AKSESUAR MEFRUŞAT MOBİLYA TEKSTİL BEYAZ EŞYA GIDA İNŞAAT DEKORASYON NAKLİYAT HALI MEDİKAL ZÜCCACİYE SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  20

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı

  500.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Gülbahar Mahallesi Menderes Bulvarı No:360/A numaralı adreste, Yurt içinde ve yurtdışına mobilya, beyaz eşya, halı, kilim, battaniye yorgan, yatak, koltuk, mobilya ve benzeri malları alım ve satmak ihrac ve ithal etmek hususlarında her türlü tesisleri açmak işletmek beyaz eşya halı kilim battaniye oturma gruplar koltuk ve ev tekstil ürünleri, Gıda maddeleri ve temizlik işleri toptan ve perakende alımı satımını ithalatını ve ihracatını yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında kurulu bulunan kamu ve tüzel kişilere ait olan mobilya ve oturma gruplarından bayilik almak. Her türlü mobilya üretim işleri, aksesuarı bayilikleri almak toptan ve perakende satımı yapmak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 430,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 47.59.03 Nace kodu ile 14. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 5- T.G.İ TURİZM İNŞAAT GIDA VE İÇECEK TARIM TAŞIMACILIK REKLAM VE ORGANİZASYON EMLAK HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  Rize’nin Çarşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Kutlu Han Kat:3 No:22/47 numaralı adreste, 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri kanunu uyarınca Acentelik belgesi almak yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’inci derece 360,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 79.11.01 Nace kodu ile 17. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 6- KURUŞ YAPI VE MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  50.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Camiönü Mahallesi Atatürk Caddesi No:105/2 numaralı adreste, Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 430,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 41.20.02 Nace kodu ile 05. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 7- KARABAK AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ RİZE 2 NOLU ŞUBESİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  100.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Gülbahar Mahallesi Menderes Bulvarı No:310 (İmece Parkı) adresinde, Hernevi spor ve normal ayakkabı terlik çeşitleri alım satımı, imalatı ithalat ve ihracatı ile dahili ticareti ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’inci derece 360,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 47.72.01 Nace kodu ile 13. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 8- B.ERGÜNLER YOL YAPI İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  Rize’nin Kalkandere İlçesi Çayırlı Köyü adresinde, gerek kendisine ait, gerekse başkalarına ait arsalar üzeri inşaatı yapmak. Her türlü karayolu inşaatı, su bentleri, gölet ve baraj inşaatları dolgu dekupaj ve hafriyat işleri ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’inci derece 360,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 42.11.01 Nace kodu ile 05. Meslek gurubuna dahil edilmesine,

  21

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı 9-ASLAN ERMİŞ VİÇE TURİZM VE OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  10.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Fındıklı İlçesi Merkez Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi Fındıklı Terminali No:2 numaralı adreste, Otobüs yazıhanesi işletmeciliği, tur işletmeciliği ve her türlü bilet satışı işleri ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 360,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 52.21.09 Nace kodu ile 16. Meslek gurubuna dahil edilmesine, Kayıtların 24/12/2013 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:5

  1-18/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 7781 sicil sayısında kayıtlı bulunan “GÜNDOĞDU İHTİYAÇ MADDELERİ GIDA TEKSTİL SANYİİ PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 47.11.01 Nace Koduyla 10. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  2-23/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 8743 sicil sayısında kayıtlı bulunan “KONFOR İLETİŞİM HİZMETLERİ YAPI İNŞAAT TAAHHÜT PETROL ÜRÜNLERİ LPG OTOMOTİV MÜHENDİSLİK TURİZM GIDA BİLGİSAYAR DOĞALGAZ İNŞAAT MALZEMELERİ TOPLU TEMİZLİK MOBİLYA NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin askıya alınan kaydının, yeni adresini beyan ettiğinden faal konuma getirilmesine, 43.22.01 Nace Koduyla 07. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  3-19/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 4412 sicil sayısında kayıtlı bulunan “SERKAN TOPÇU” nun askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 47.51.03 Nace Koduyla 13. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  4-23/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 4268 sicil sayısında kayıtlı bulunan “MUSTAFA KUVEL” in askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 46.39.02 Nace Koduyla 09. Meslek Grubuna dahil edilmesinin ve eski derecesi 2. Dereceden 1. Dereceye çıkarılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:6

  1-18/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “GÜNDOĞDU İHTİYAÇ MADDELERİ GIDA TEKSTİL SANYİİ PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ortaklar kurulunun almış olduğu 30/04/2013 tarih ve 2013/1 nolu karar ile tasfiyesine karar verilmiş olup, 24/12/2013 tasfiye giriş tarihi itibari ile Odamızdaki 7781 nolu sicil kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  2-20/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “C.P.STANDART GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” Yönetim Kurulunun almış olduğu; 01.03.2013 tarih ve 60 nolu karar ile şirketin Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi No:492/B Rize adresindeki “C.P.STANDART GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SADIK ŞUBESİ” nin kapatılmasına karar verilmiş olup, Odamızdaki 9164 nolu sicil kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  3-20/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “C.P.STANDART GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” Yönetim Kurulunun almış olduğu; 18/06/2013 tarih ve 106 nolu karar ile şirketin Yeniköy Mah. Pazar Cad. No:25/C Rize adresindeki “C.P.STANDART GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RİZE MEYDAN ŞUBESİ” nin kapatılmasına karar verilmiş olup, Odamızdaki 9163 nolu sicil kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  22

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı

  4-18/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden “ÇAPOĞLU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ” ortaklar genel kurulunun almış olduğu 05/12/2013 tarih ve 2013/4 nolu karar ile Rize ili merkez ilçesi menderes bulvarı camiönü mahallesi no:88 adresindeki “ÇAPOĞLU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ RİZE ŞUBESİ ”nin kapatılmasına karar verilmiş olup, Odamızdaki 8627 nolu sicil kaydının kapatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:7 Odamızın muhasebe hesap planında Diğer Çeşitli Borçlar Hesap Kırılımı olan İsimsiz Yatan Aidatlar hesabına 2008 ve 2009 yıllarında giriş yapılan toplam 1.270,25-TL’nin Sair Gelirler hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

  31.12.2013 Tarih ve 31 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları; KARAR NO: 1

  Odamız Tahsilat Memuru Emrah KAYTAZ 01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere boş olan Genel Sekreter Yardımcılığı görevi ile yetkilendirilmesine, imza sirkülerinin düzenlenmesine, kasa tazminatının sona erdirilmesine, 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere maaşının net 1.200,00-TL’ye yükseltilmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 2

  Odamız Dış Ticaret Memuru Salih TOPRAK’ın 01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere boşalan Tahsilat Memurluluğu görevi ile yetkilendirilmesine ve kendisine 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu uyarınca çıkarılan Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 70. Maddesine göre kasa tazminatı ödenmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 3 Yönetim Kurulumuzun almış olduğu; 03/12/2013 tarih ve 27/4 nolu karara göre; Odamızın sözleşmeli personeli Hakan SANCAKTAR ’ın 01.01.2014 tarihi itibari ile boşalan Dış Ticaret Memurluğu görevi ile yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 4 Rize Ticaret ve Sanayi Odası personelini; ekip ruhu, birlik beraberlik, müşteri memnuniyeti, odayı temsil etme ve 2013 yılı için başarılarını ödüllendirmek adına, tüm personeli kapsayacak şekilde kişi başı net 1.000,00-TL ödüllendirilmelerine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 5 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince Meslek Odaları arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin Valilik bünyesinde görev yapmak üzere kurulacak olan “İl Mutabakat Komitesi”ne üye sıfatı ile odamızı temsilen Odamız Genel Sekreteri Gafur KARALİ ’nin görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi. KARAR NO: 6 1- RAL PVC DOĞRAMA İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  100.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Müftü Mahallesi Yakut Sokak Gençağa Apartmanı Altı No:9/A numaralı adreste, Şirket PVC, Plastik doğrama, metal, alüminyum ve ahşap doğrama ile ilgili her türlü malzeme, yardımcı malzeme, hırdavat imalatı ve alım satımını yapar, her türlü alüminyumdan her çeşit ekstrüzyon profilleri, tel ve boru imali ile alüminyum profilden sanayi mamulleri ve madeni eşya imali, ithali, ihracı, toptan ve perakende ticareti, her türlü PVC Plastik ve ahşap doğrama imalatı ve satışı yapmak ve bunlarla ilgili olarak bayilikler alma, bayilikler vermek, PVC Metal, Alüminyum, plastik ve ahşap menşeli malların toptan ve perakende olarak ticaretini yapmak, Her türlü resmi ve özel kuruluşlara inşaat onarım ve montaj hizmetleri, inşaat kalıp ve 23

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı demir bağlama işlerini yapmak, bunlarla ilgili her türlü inşaat malzemenin alımını satımını ithalat ve ihracat yapmak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 430,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 22.23.08 Nace kodu ile 02. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 2-ZAFER İLETİŞİM ELEKTRONİK BİLGİSAYAR DIŞ TİCARET İTHALAT İHRACAT VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  150.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Cumhuriyet Caddesi Ziraat Bankası Yanı adresinde, ithalat ihracat, sınır ve kıyı ticareti ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 01’inci derece 430,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 46.90.04 Nace kodu ile 09. Meslek gurubuna dahil edilmesine,

  3- GENSES MEDİKAL İŞİTME CİHAZLARI SAĞLIK ÜRÜNLERİ İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1 NOLU ŞUBESİ” nin tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  Yurt içinde ve dışında her türlü tomografi rontgen magnetik rezonans nükleer rezonans ultrasound teşhis ve tanı merkezleri ve benzeri kuruluşlar için gerekli tomografi rontgen magnetik rezonans nükleer rezonans ultrasound ve bunun gibi her türlü tıbbi cihaz yedek parça sarf malzemeleri ile her türlü tıbbi araç ve gerecin her türlü bilgi işlem sistemlerini endüstriyel elektronik ve elektrikli ve mekanik cihazların programların telekominikasyon için gerekli tüm aletlerin ve bunların yedek parçalarının ileri teknoloji gerektiren ve sağlayan endüstriyel ürünlerin emniyet kuvvetleri ve resmi kurumlar hastaneler sağlık ocakları laboratuarlar muayenehaneler için gerekli tüm araç gereç ve tıbbi ilaç ve malzemelerin elektronik elektrikli elektriksiz tüm tıbbi cihazlarla bunların yedek ve eklentilerinin ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak ve Ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’inci derece 360,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 47.74.01 Nace kodu ile 20. Meslek gurubuna dahil edilmesine, 4-ÖMER YÜKSEL PAZARLAMA ÖMER YÜKSEL SARIAHMETOĞLU ” nun tespit raporu ve kayıt beyannamesi tetkik edildiğinde;

  10.000,00-TL Sermayesi olup, Rize’nin Taşlıdere Mahallesi Sanatkent Sitesi B Blok Altı No:9 numaralı adreste, gıda temizlik ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti işi ile iştigal etmekte olduğunu ve müsait işyerine sahip olduğu anlaşılan üyenin 02’nci derece 360,00-TL kaydiye ücreti alınmasına ve 46.39.02 Nace kodu ile 09. Meslek gurubuna dahil edilmesine, Kayıtların 31/12/2013 tarihi itibari ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:7

  1-26/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 6744 sicil sayısında kayıtlı bulunan “RENKSAN MOBİLYA SANAYİ PAZARLAMA ve DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 47.59.03 Nace Koduyla 14. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  2-26/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 7022 sicil sayısında kayıtlı bulunan “ZAMAN SÜRÜCÜ KURSU EMİNE SEMİZ” in askıya alınan kaydının, yeni adresini beyan ettiğinden faal konuma getirilmesine, 85.53.01 Nace Koduyla 20. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  3-26/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 8618 sicil sayısında kayıtlı bulunan “RİZE EKSPER TEKSTİL İNŞAAT DANIŞMANLIK MOBİLYA OTO TIBBİ MALZEME TURİZM NAKLİYAT ELEKTRONİK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 14.13.04 Nace Koduyla 04. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  24

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı

  4-27/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 6810 sicil sayısında kayıtlı bulunan “ÖZ KAFES BALIKÇILIK SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ SEBZE VE MEYVA PAZARLAMA NAKLİYAT İNŞAAT İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ TURİZM REKLAMCILIK HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 46.38.01 Nace Koduyla 01. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  5-27/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 6731 sicil sayısında kayıtlı bulunan “KÖROĞLU TEKSTİL SANAYİ ve PAZARLAMA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 47.51.05 Nace Koduyla 13. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  6-27/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 5449 sicil sayısında kayıtlı bulunan “ATAÇLAR DAYANIKLI TÜKETİM MADDELERİ İNŞAAT VE MALZEMELERİ PAZARLAMA SANAYİ DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 56.10.09 Nace Koduyla 17. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  7-27/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 5357 sicil sayısında kayıtlı bulunan “DOYAÇAY SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin askıya alınan kaydının, yeni adresini beyan ettiğinden faal konuma getirilmesine, 46.37.01 Nace Koduyla 03. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  8-30/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 6665 sicil sayısında kayıtlı bulunan “KMS GIDA TEMİZLİK DAYANIKLI TÜKETİM MADDELERİ SANAYİ PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 46.39.02 Nace Koduyla 09. Meslek Grubuna dahil edilmesine ve eski derecesi 3. Dereceden 02. Dereceye çıkarılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  9-30/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 6181 sicil sayısında kayıtlı bulunan “TARLACI ÇAY ve GIDA SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 46.39.02 Nace Koduyla 09. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  10-30/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 7152 sicil sayısında kayıtlı bulunan “ÖZCAM CAM-MOBİLYA-ORMAN ÜRÜNLERİ-İNŞAAT SANAYİ TİCARET PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 47.52.04 Nace Koduyla 11. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  11-30/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 6986 sicil sayısında kayıtlı bulunan “TAHAPEN YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ TİCARET İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 43.32.02 Nace Koduyla 07. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  12-31/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 8590 sicil sayısında kayıtlı bulunan “BİRSEN İLETİŞİM TAŞIMACILIK TURİZM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 47.42.01 Nace Koduyla 12. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  13-31/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 8666 sicil sayısında kayıtlı bulunan “ER-EM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET TAHSİN KARABULUT” un askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 28.41.03 Nace Koduyla 04. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  14-31/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 4682 sicil sayısında kayıtlı bulunan “BEREKET ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 01.27.02 Nace Koduyla 03. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 25

 • Meclis Toplantı Tarihi : 30 OCAK 2014 Meclis Toplantı No : 9 Toplantının Türü : Olağan Toplantı

  15-31/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamızın 8592 sicil sayısında kayıtlı bulunan “ÜRETİM GIDA TEKSTİL PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin askıya alınan kaydının, aidat borçlarını ödediğinden faal konuma getirilmesine, 47.11.01 Nace Koduyla 10. Meslek Grubuna dahil edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. KARAR NO:8

  30/12/2013 tarihli dilekçesine istinaden; Odamıza müracaat eden ve Odamızın 7529 sicil sayısında kayıtlı bulunan “TURGUT İNŞAAT İBRAHİM TURGUT