of 5 /5

890.13.7.2017 Về việc quyết toán dự án hoàn thành công ... · 3. Trách nhiêm cua các don vi, co quan có liên quan UBND xã Ba Xa có trách nhiêm phôi hqp vói

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 890.13.7.2017 Về việc quyết toán dự án hoàn thành công ... · 3. Trách nhiêm cua...

890.13.7.2017 V vic quyt toán d án hoàn thành công trình Nhà vn hóa thôn Ba Ha