of 49 /49
1 LISTA NORMATIVELOR ROMÂNEŞTI PUBLICATE ÎN BULETINUL CONSTRUCŢIILOR pana la nr. 15/2005 Indicativ normativ Denumire normativ Publicaţia în care a apărut Observaţii (înlocuieşte, broşuri) AC1998 Ghid de proiectare şi execuţie a reţelelor şi instalaţiilor exterioare de alimentare cu apă şi canalizare. Ac – Mapa proiectantului BC 1499 (ordin) ICECON AND 51391 Instrucţiuni tehnice departamentale privind proiectarea, execuţia, revizia şi întreţinerea drenurilor pentru drumuri publice BC 591 AND 51400 Metodologie privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere şi reparare curentă drumuri şi poduri BTR 301 Înlocuieşte AND 51492 AND 52294 Instrucţiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod BC 895 AND 52304 Normativ privind execuţia straturilor bituminoase foarte subţiri la rece BTR 1402 Înlocuieşte AND 52398 INCERTRANS AND 52500 Normativ privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecuşului şi a înzăpezirii BTR 101101 Înlocuieşte AND 52595 AND 53297 Normativ privind reciclarea la rece a îmbrăcăminţilor rutiere M.O. p.I, nr.127 bis/26.03.1998 BTR 1201 AND AND 53703 Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri M.O. p.I, nr.659 bis/22.07.2004 Înlocuieşte AND 53798 AND 53902 Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloză destinate executării îmbrăcăminţilor asfaltice BTR 1802 Înlocuieşte AND 53998 CESTRIN AND 54598 Normativ privind execuţia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastieră neconcasate pe drumuri cu trafic redus M.O. p.I, nr.327 bis/1999 INCERTRANS AND 54602 Normativ privind execuţia la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea de pod M.O. p.I, nr.783/ 06.11.2003 Înlocuieşte AND 54699 INCERTRANS AND 58202 Normativ privind proiectarea şi execuţia pietruirii drumurilor de pamânt. Condiţii tehnice de calitate BTR 404 BOMACO S.A. AND 58402 Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacităţii portante şi al capacităţii de circulaţie BTR 504 M.O. p.I, nr.779/ 06.11.2003 BOMACO S.A.

81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

Embed Size (px)

Text of 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

Page 1: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

1

LISTA NORMATIVELOR ROMÂNEŞTI PUBLICATE ÎN BULETINUL CONSTRUCŢIILOR

pana la nr. 15/2005

Indicativ normativ

Denumire normativ Publicaţia în care a apărut

Observaţii (înlocuieşte, broşuri)

AC­1998 Ghid de proiectare şi execuţie a reţelelor şi instalaţiilor exterioare de alimentare cu apă şi canalizare. Ac – Mapa proiectantului

BC 14­99 (ordin)

ICECON

AND 513­91 Instrucţiuni tehnice departamentale privind proiectarea, execuţia, revizia şi întreţinerea drenurilor pentru drumuri publice

BC 5­91

AND 514­00 Metodologie privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere şi reparare curentă drumuri şi poduri

BTR 3­01 Înlocuieşte AND 514­92

AND 522­94 Instrucţiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod BC 8­95 AND 523­04 Normativ privind execuţia straturilor bituminoase foarte subţiri la rece BTR 14­02 Înlocuieşte AND 523­98

INCERTRANS AND 525­00 Normativ privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecuşului şi a

înzăpezirii BTR 10­11­01 Înlocuieşte AND 525­95

AND 532­97 Normativ privind reciclarea la rece a îmbrăcăminţilor rutiere M.O. p.I, nr.127 bis/26.03.1998 BTR 12­01

AND

AND 537­03 Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri M.O. p.I, nr.659 bis/22.07.2004

Înlocuieşte AND 537­98

AND 539­02 Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloză destinate executării îmbrăcăminţilor asfaltice

BTR 18­02 Înlocuieşte AND 539­98 CESTRIN

AND 545­98 Normativ privind execuţia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastieră neconcasate pe drumuri cu trafic redus

M.O. p.I, nr.327 bis/1999

INCERTRANS

AND 546­02 Normativ privind execuţia la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea de pod M.O. p.I, nr.783/ 06.11.2003

Înlocuieşte AND 546­99 INCERTRANS

AND 582­02 Normativ privind proiectarea şi execuţia pietruirii drumurilor de pamânt. Condiţii tehnice de calitate

BTR 4­04 BOMACO S.A.

AND 584­02 Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacităţii portante şi al capacităţii de circulaţie

BTR 5­04 M.O. p.I, nr.779/ 06.11.2003

BOMACO S.A.

Page 2: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

2

ANF 581­02 Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate

M.O. p.I, nr.779/ 06.11.2003

MTCT

C 3­76 Instrucţiuni tehnice de utilizare a vopselelor emulsionate DASIROM, VEPAROM, VEPATIM şi a vopselelor strop decorative

BC 5­76; 6­77; 1­78; 4­81; 3­89; 6­91

Înlocuieşte C 3­61; C 66­70; C 96­70; C 124­72; C 143­72

C 4­77 Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor BC 12­77 Înlocuieşte C 4­70 C 6­86 Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianţă, majolică şi plăci ceramice

smălţuite CESAROM BC 11­86 Înlocuieşte C 6­75

C 11­74 Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje

BC 4­75

C 14­82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie

BC 9­82 Înlocuieşte C 14­71; C 14­78

C 14/1­94 Instrucţiuni tehnice privind utilizarea blocurilor mici de zidărie din beton cu agregate grele BZG 290 x 240 x 188

BC 11­94

C 16­84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente

BC 6­85; 7­86 Înlocuieşte C 16­79

C 17­82 + NP 60­89

Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială BC 1­83; 6­88; 1­91

Se completează cu NP 60­89 (BC 1­91) Înlocuieşte C 17­71; C 17­78

C 18­83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede BC 4­84 Înlocuieşte C 18­62; C 18­75

C 26­85 Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive BC 8­85; 2­87 Înlocuieşte C 26­72; C 30­67

C 28­83 Normativ pentru sudarea armăturilor de oţel­beton BC 7­83; 5­84; 11­ 87 BC 13­01 (or. ptr. C 28­99?)

Înlocuieşte C 28­71; C 28­76

C 29­85 Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice BC 5­78; 8­85; 4­92

Înlocuieşte parţial C 29­77; NP 16­77

C 36­86 Îndrumător privind utilizarea în construcţii a plăcilor din aşchii de lemn şi a plăcilor din fibre de lemn

BC 10­86 Înlocuieşte C 36­79

C 41­86 Normativ pentru alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor glisante BC 7­86 Înlocuieşte C 41­63; C 41­76

C 46­86 Instrucţiuni tehnice pentru prevenirea şi combaterea buretelui de casă la materialele lemnoase folosite în construcţii

BC 7­86

C 47­86 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor produse de sticlă în construcţii

BC 5­86 Înlocuieşte C 47­72; C 47­79; C 207­81

Page 3: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

3

C 48­63 Normativ pentru executarea macadamului ca îmbrăcăminte, strat suport sau de fundaţie, la drumuri şi străzi

BC 9­73

C 54­81 Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor BC 2­82 C 55­74 Instrucţiuni tehnice privind montarea profilului mână curentă din PVC semirigid BC 4­75 Înlocuieşte C 55­70 C 56­85

+

C 56­02

Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente (rămâne valabilă numai partea de construcţii)

Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor

M.O. nr.877 /10.12.2003 BC 1/2­86; BC 19/20­04

Înlocuieşte C 56­75

C 58­96 Siguranţa la foc. Norme tehnice privind ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii

BC 10­96 Înlocuieşte C 58­70; C 58­86

C 70­86 Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu plăci emailate sau melaminate din fibre de lemn

BC 11­86 Înlocuieşte C 70­70

C 78­70 Instrucţiuni tehnice pentru montarea profilelor pervaz model 1 şi plintă model 1 din PVC plastifiat

BC 8­70

C 79­80 Normativ pentru proiectarea, executarea şi recepţionarea drumurilor industriale BC 11­80; 3­86 Înlocuieşte C 79­70 C 83­75 Îndrumător privind executarea trasării în detaliu în construcţii BC 1­76 Înlocuieşte C 83­68 C 86­75 Instrucţiuni tehnice privind executarea placajelor din profile PVC rigid BC 7­75 C 90­70 (N2­7)

Normativ privind condiţiile de descărcare a apelor uzate în reţelele de canalizare a centrelor populate

BC 11­83 Înlocuieşte C 90­70 (N2­70)

C 107/0­02 Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la clădiri BC 8­03 Înlocuieşte C 73­72; C 89­68; C 107­70; C 107­82; C 112­75; C 151­72

C 107/1­97 Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri de locuit BC 13,14­98 Înlocuieşte C 107/1­94 C 107/2­97 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altă destinaţie

decât cele de locuit BC 13,14­98

C 107/3­97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor BC 13­98 C 107/4­97 Ghid pentru calculul performanţelor termotehnice ale clădirilor de locuit BC 13,14­98 C 107/5­97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţii în contact cu solul BC 13­98; 1­99 C 107/6­02 Normativ general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elementele de

construcţie BC 14­02

C 107/7­02 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termică a elementelor de închidere ale clădirilor BC 8­03 Înlocuieşte NP 200­89 C 110­69 Normativ cuprinzând condiţii tehnice de executare şi recepţia lucrărilor geodezice,

topografice şi fotogrammetrice pentru întocmirea planurilor topografice ale localităţilor BC 3­70

C 111­70 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografierii la determinarea defectelor din elementele de beton armat

BC 9­70

C 112­86 Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase la lucrările de construcţii

BC 9­86; 4, 9­87; 3­ 89; 3­92

Înlocuieşte C 68­74; C 94­68; C 95­69;

Page 4: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

4

C 108­70; C 112­70; C 112­75; C 112­80; C 123­70; NP 31­79

C 114­69 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea marmorocului la lucrări de finisaje exterioare şi interioare

BC 3­70

C 116­82 Instrucţiuni tehnice pentru alcătuirea şi executarea pereţilor din plăci ondulate din azbociment

BC 11­82 Înlocuieşte C 116­70; C 116­76

C 118­69 Îndrumări privind folosirea şi întreţinerea construcţiilor proprietate de stat BC 1­70 C 122­89 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii din beton

aparent cu parament natural BC 2­91 Înlocuieşte C 122­70;

C 122­81 C 124­70 Instrucţiuni tehnice pentru executarea vopsitoriilor cu Vinarom aplicate direct pe

azbociment sau pe glet de netezire în cazul suprafeţelor de beton şi al finisajului cu tencuială stropită

BC 2­71

C 125­05 Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri

M.O. 460bis/ (31.05.05) BC 15­05

Înlocuieşte C 119­70; C 125­70; C 125­75; C 125­81; C 125­87; C 146­72

C 126­75 Normativ pentru alcătuirea şi executarea zidăriilor din cărămizi şi blocuri ceramice BC 1­76 Înlocuieşte C 126­71 C 127­70 Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticoroziva exterioară a tuburilor de beton

precomprimat faţă de agresivităţile naturale BC 3­71

C 129­71 Instrucţiuni tehnice pentru determinarea rezistenţei betonului prin metoda nedistructivă combinată

BC 5­71

C 130­78 Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor BC 8­79 Înlocuieşte C 130­71 C 133­82 Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de

înaltă rezistenţă pretensionate BC 10­82 Înlocuieşte C 133­71

C 135­71 Normativ pentru folosirea procedeului electrotermic la pretensionarea armăturilor din bare groase în elemente de beton precomprimat

BC 11­71

C 137­71 Indicaţii privind întreţinerea şi folosirea utilajelor care lucreaza în albiile râurilor spre a se preveni poluarea apelor cu rezidurii petrolifere provenite de la acestea

BC 2­72

C 138­71 Normativ pentru reparaţii de întreţinere şi reparaţii curente la străzi BC 3­72 C 142­85 Normativ pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii BC 9­85 Înlocuieşte C 142­72;

C 142­79; I 34­76; NP 12­76

C 145­72 Instrucţiuni tehnice pentru pereţi din plăci de azbociment cu ondule mari, izolaţi termic cu vată minerală

BC 5­72

C148=CD148/85 C 149­87 Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de

beton şi beton armat BC 5­87 Înlocuieşte C 93­69;

C 149­72; C 149­75; C 149­81; C 183­77;

Page 5: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

5

C 184­77 C 150­99 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile, industriale şi

agricole BC 7­00 Înlocuieşte C 150­72;

C 150­84 C 155­89 Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor uşoare BC 2­91 Înlocuieşte C 53­70;

C 131­71; C 155­72; C 155­81

C 156­89 Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3­89. „Elemente prefabricate din beton, beton armat şi beton precomprimat. Procedee, instrumente şi dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice”

BC 1­91 Înlocuieşte C 156­72

C 159­89 Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con, penetrare statică, penetrare dinamică şi vibropenetrare

BC 4­90 Înlocuieşte C 159­73; C 176­84

C 162­73 Normativ privind alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereţii din beton monolit la clădiri

BC 7­74

C 163­87 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC plastifiat la etanşarea rosturilor elementelor de construcţii

BC 5­87 Înlocuieşte C 163­73

C 164­75 Normativ de proiectare a depozitelor paletizate BC 8­76 C 165­73 Instrucţiuni tehnice privind sudarea aluminotermică a armăturilor din oţel beton BC 7­74 C 168­80 Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor

prin silicatizare şi electrosilicatizare BC 12­80 Înlocuieşte C 168­74

C 169­88 Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale

BC 5­88 Înlocuieşte C 169­74; C 169­83

C 170­87 Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale

BC 6­87; 7­88 Înlocuieşte C 170­74; C 170­79; C 170­83

C 172­88 Instrucţiuni tehnice pentru prinderea şi montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor şi pereţilor

BC 10­87 Înlocuieşte C 172­74; C 172­85

C 173­86 Normativ pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor

BC 9­86 Înlocuieşte C 173­74; C 173­79

C 174­79 Instrucţiuni tehnice de aplicare a profilului apărător de muchie de treaptă din PVC BC 9­79 Înlocuieşte C 174­74 C 178­76 Instrucţiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare BC 11/12­76 C 180­88 Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode radiometrice BC 2­88 Înlocuieşte C 180­76 C 181­88 Îndrumător pentru metodologia de încercare a prototipurilor şi seriei zero la elemente

prefabricate, din punct de vedere al comportării la solicitări statice BC 11­87 Înlocuieşte C 181­76

C 182­87 Normativ departamental privind executarea mecanizată a terasamentelor de drumuri BC 6­87 Înlocuieşte C 182­77 C 185­78 Instrucţiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul şi montarea în

construcţii a feresterelor şi uşilor de bacon din PVC BC 9­78

C 186­78 Instrucţiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul şi montarea în construcţii a jaluzelelor din PVC

BC 9­78

C 187­78 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea în construcţii a produselor din bazalt topit şi recristalizat

BC 12­78

Page 6: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

6

C 189­88 Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea cenuşelor de centrale termoelectrice la prepararea betoanelor

BC 4­88 Înlocuieşte C 189­79; NP 26­78

C 190­88 Instrucţiuni tehnice pentru alcătuirea şi executarea pereţilor despărţitori neportanţi din elemente pe bază de ipsos

BC 2­88 Înlocuieşte C 190­79

C 191­85 Instrucţiuni tehnice pentru izolarea termică a acoperişurilor clădirilor de locuit şi social culturale cu cenuşe şi zgură de termocentrală

BC 12­85 Înlocuieşte C 191­79

C 192­79 Instrucţiuni tehnice pentru executarea lucrărilor de construcţii din lut şi pământuri stabilizate

BC 9­79; 11­82

C 192/1­94 Instrucţiuni tehnice provizorii pentru fabricarea şi utilizarea terablocurilor din pământ stabilizat

BC 11­94

C 193­79 Instrucţiuni tehnice pentru executarea zidăriilor de piatră brută BC 9­79 C 194­79 Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea amestecului de tras­var la betoane BC 9­79 C 195­79 Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea sterilului ars ca agregat la prepararea betoanelor BC 9­79 C 196­86 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrările de fundaţii BC 8­86 Înlocuieşte C 196­79 C 197­89 Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea chiturilor tiocolice la etanşarea rosturilor în construcţii BC 9­88 Înlocuieşte C 197­79 C 198­89 + C 190­88

Instrucţiuni tehnice privind tehnologia de fabricaţie a elementelor pe bază de ipsos pentru pereţi despărţitori neportanţi

BC 4­89 Înlocuit parţial cu C 190­88 Înlocuieşte C 198­79

C 199­79 Instrucţiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul şi montarea în construcţii a tâmplăriei din lemn

BC 1­80; 2­87

C 200­81 Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului la construcţii îngropate, prin metoda carotajului sonic

BC 6­82

C 201­80 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea betonului armat cu fibre de oţel BC 8­80 C 203­91 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţire a izolării

termice şi de remediere a situaţiilor de condens la pereţii clădirilor existente. Caietul de prevederi generale

BC 6­91 Înlocuieşte C 203­80; C 203/2­82; C 203/3­85; C 203/4­86; C 203/5­86; C 203/6­86; C 203/7­86

C 204­80 Normativul cadrul privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru obiective de investiţii

BC 5­81; 3­86

C 205­81 Instrucţiuni tehnice privind încercarea în situ prin încărcări statice conform STAS 1336­80 a construcţiilor civile şi industriale

BC 1­82

C 209­82 Norme tehnice pentru hidroizolarea construcţiilor cu suspensie şi emulsie catonică bituminoasă

BC 7­82

C 211­82 Instrucţiunile tehnice pentru utilizarea superplastifiantului FLUBET la prepararea betoanelor de ciment

BC 9­82

C 212­87 Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului BC 9­87 Înlocuieşte C 212­83 C 213­83 Instrucţiuni pentru completarea formularului de evidenţă a studiilor geotehnice conform

prevederilor STAS 1242/1­81 BC 7­83

C 214­83 Îndrumător pentru utilizarea dispozitivului FINT 2 BC 11­83

Page 7: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

7

C 215­88 Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrale termoelectrice, situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale

BC 6­88 Înlocuieşte C 215­83

C 216­83 Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din PVC la hidroizolarea construcţiilor subterane şi bazinelor

BC 5­84 Înlocuieşte NP 36­82

C 217­83 Norme tehnice privind alcătuirea şi executarea hidroizolaţiei cu folii din PVC plastifiat la acoperişuri

BC 5­84 Înlocuieşte NP 37­82

C 218­84 Instrucţiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforării BC 8­84 C 219­85 Normativ pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor anticorozive BC 7­85; 3­87;

4­89 C 220­85 Instrucţiuni tehnice privind verificările abaterilor de la forma geometrică şi a calităţii

cusăturilor sudate ale rezervoarelor din oţel cilindrice verticale pentru depozitarea ţiţeiului şi produselor petroliere lichide

BC 9­85

C 221­85 Instrucţiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls

BC 11­85

C 222­85 Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor prefabricate

BC 11­85

C 223­86 Instrucţiuni tehnice privind executarea placajelor din plăci de faianţă, majolică şi plăci ceramice smălţuite, aplicate pe pereţi prin lipire cu paste subţiri

BC 5­86

C 224­86 Norme tehnice pentru izolarea termică a acoperişurilor clădirilor de locuit şi social culturale cu diferite materiale granulare în vrac

BC 7­86 Înlocuieşte NP 40­84

C 225­87 Norme tehnice privind protecţia anticorozivă a cablurilor şi toroanelor din oţel pentru construcţii cu armături exterioare şi construcţii suspendate

BC 6­87

C 226­87 Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea panourilor monostrat din betoane uşoare cu adaosuri de cenuşi şi spumanţi, pentru hale parter

BC 7­87; 9­88 Înlocuieşte NP 45­86

C 226/1­94 Instrucţiuni tehnice provizorii privind cerinţe, criterii de performanţă şi metode de verificare pentru panouri autoportante din betoane uşoare pentru pereţii exteriori

BC 10­94

C 228­88 Instrucţiuni tehnice privind sudarea oţelurilor cu caracteristici mecanice diferite, folosite la construcţiile metalice hibride

BC 5­88

C 230­89 Îndrumător de proiectare şi execuţie a gropilor ştanţate pentru fundaţii BC 12­88 C 231­89 Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei seminedistructive prin smulgere de pe

suprafaţă la determinarea rezistenţei betonului în lucrare BC 1­91

C 232­89 Îndrumător privind utilizarea încercării triaxiale pentru determinarea parametrilor geotehnici ai terenurilor de fundare şi construcţiilor din pământ

BC 1­91

C 233­90 Instrucţiuni tehnice pentru izolarea termică cu produse textile neţesute a conductelor şi aparatelor din instalaţii termice

BC 5­91 Înlocuieşte NP 52­88

C 235­91 Îndrumător tehnic pentru execuţia panourilor mari prefabricate neportante cu blocuri ceramice cu goluri

BC 3­92

C 236­91 Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei seminedistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezistenţei betonului din lucrare

BC 3­92

Page 8: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

8

C 237­92 Instrucţiuni tehnice privind utilizarea aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment

BC 1­93

C 238­92 Instrucţiuni tehnice provizorii privind realizarea betoanelor de clasă BC 60 ­ BC 80 BC 1­93 C 239­94

(CPH 1­93)

Normativ pentru adaptarea construcţiilor de locuit, a construcţiilor şi localurilor publice la cerinţele persoanelor handicapate (Cod de proiectare)

BC 1/2/3,10­95

C 241­92 Metodologia de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice

BC 9­93

C 242­93 Normativ pentru elaborarea studiilor de circulaţie din localităţi şi teritoriul de influenţa BC 2­94 C 243­93 Instrucţiuni tehnice pentru efectuarea de sondaje, recensăminte, măsurători şi anchete de

circulaţie în localităţi şi teritorii de influenţă BC 11­93

C 244­93 Ghidul pentru inspectare şi diagnosticare privind durabilitatea construcţiilor din beton armat şi beton precomprimat

BC 9­93

C 247­93 Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediul urban aflate în proprietatea autorităţii publice

BC 10­93

C 248­93 Instrucţiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip BC 2­94 C 251­94 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, execuţia şi recepţionarea lucrărilor de îmbunătăţire

a terenurilor slabe de fundare prin metoda împănării cu materiale locale de aport pe cale dinamică

BC 7­94

C 252­94 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, execuţia şi recepţionarea lucrărilor de fundaţii pe piloţi scurţi executaţi pe loc prin vibropresare

BC 7­94

C 253/0­94 Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale, laboratoare şi industria farmaceutică)

BC 7­95

C 253/1­94 Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie a elementelor de construcţii şi de instalaţii pentru camere curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale, laboratoare şi industria farmaceutică)

BC 7­95

C 300­94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

BC 9­94 IPC

CD 4­84 Normativ departamental pentru executarea coşurilor de fum din clavouri de beton armat BC 2­85 Înlocuieşte CD 4­65 CD 8­86 Normativ departamental privind montarea echipamentelor de telecomunicaţii în centrale

telefonice şi telegrafice automate de uz general BC 8­86

CD 16­00 Normativ privind condiţiile de proiectare şi tehnologia de execuţie a lucrărilor de îmbrăcăminţi asfaltice uşoare

BTR 2­01 Înlocuieşte CD 16­78

CD 22­74 Normativ departamental pentru executarea şi recepţionarea fundaţiilor pe chesoane deschise şi cu aer comprimat la poduri

BC 3­75

CD 27­04 Normativ privind utilizarea traverselor din beton precomprimat la lin ii de cale ferată M.O. p.I, nr.456 bis 2004?

Înlocuieşte CD 27­78; CD 27­88

Page 9: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

9

CD 29­79 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrări de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment

BC 11­79

CD 31­02 Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide

BTR 2­04 Înlocuieşte CD 31­77; CD 31­89; CD 31­94

CD 42­85 Normativ departamental pentru folosirea directă a nisipurilor bituminoase cu şi fără adaos de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere

BC 9­85

CD 57­70 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru executarea protecţiei betonului contra coroziunii prin placări şi înzidiri

BC 11­70

CD 63­00 Normativ pentru proiectarea şi folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferată şi şosea

BTR 12­01 Înlocuieşte CD 63­75; CD 63­84

CD 72­85 Instrucţiuni tehnice departamentale privind execuţia fundaţiilor pe coloane introduse prin vibrare

BC 12­85

CD 91­84 Îndrumător privind utilizarea betoanelor refractare şi termorezistente şi a maselor refractare la căptuşirea cuptoarelor industriale şi a agregatelor termice

BC 8­84 Înlocuieşte CD 91­76

CD 92­85 Îndrumător privind modul de asigurare a preciziei caracteristicilor geometrice ale elementelor din beton armat executate în poligoane şi preturnate pe şantier

BC 10­85 Înlocuieşte CD 92­76

CD 96­76 Normativ departamental de folosire a fâşiilor ceramice de 90x30x7,5 cm cu goluri orizontale pentru pereţi despărţitori

BC 2­77

CD 97­76 Instrucţiuni tehnice privind utilizarea varului hidratat în mortare de zidărie şi tencuieli BC 2­77 CD 98­86 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la

îmbrăcăminţile rutiere moderne BC 8­86

CD 99­01 Normativ privind repararea şi întreţinerea podurilor şi podeţelor de şosea din beton, beton armat, beton precomprimat şi zidărie de piatră

BTR 3­01 Înlocuieşte CD 99­77

CD 102­77 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru protecţia anticorozivă a masinilor, utilajelor, instalaţiilor şi construcţiilor metalice exploatate în medii cu diferite grade de agresivitate

BC 1­78

CD 103­77 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru întreţinerea protecţiilor anticorozive la utilajele folosite în reţeaua MCI

BC 1­78

CD 117­78 Normativ tehnic departamental pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri şi construcţii speciale

BC 4­79

CD 118­03 Instrucţiuni tehnice pentru executarea rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de şosea din beton armat şi beton precomprimat

M.O. p.I, nr.659 bis/22.07.2004

Înlocuieşte CD 118­79

CD 119­78 Norme departamentale de urmărire a comportării în timp a construcţiilor de hidroamelioraţii

BC 2­80

CD 123­85 Normativ departamental privind durata pentru un ciclu de utilizare a dispozitivelor SECOM BC 10­85 Înlocuieşte CD 123­79; CD 126­79

CD 125­87 Normativ departamental privind realizarea mecanizată a terasamentelor de cale ferată BC 9­87 Înlocuieşte CD 125­79 CD 126­85 Normativ departamental pentru întreţinerea şi repararea fondurilor fixe din codul de

clasificare 901 – dispozitive SECOM BC 10­85 Înlocuieşte CD 126­79

CD 127­85 Instrucţiuni tehnice departamentale de proiectare şi execuţie a straturilor rutiere din BC 12­85 Înlocuieşte CD 127­79;

Page 10: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

10

agregate naturale stabilizate cu lianţi puzzolanici CD 127­83; CD 128­79 CD 129­02 Normativ pentru execuţia terasamentelor rutiere cu cenuşă de termocentrală BTR 5­04 Înlocuieşte CD 129­79 CD 132­80 Normativul departamental pentru prelucrarea şi interpretarea rezultatelor încercărilor

efectuate pe betoane pentru elemente prefabricate uzinate BC 5­81; 3­83

CD 137/1­89 Instrucţiuni tehnice şi tehnologice pentru prepararea betoanelor utilizate la realizarea elementelor prefabricate

BC 2­89 Înlocuieşte CD 116­78; CD 134­82; CD 134­87; CD 135­81

CD 138­81 Instrucţiuni tehnice departamentale privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a podurilor de şosea din beton, beton armat şi beton precomprimat

BC 5­82

CD 139­82 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru protecţia anticorozivă a elementelor din beton ale suprastructurii podurilor expuse factorilor climatici, noxelor şi acţiunii fondanţilor chimici utilizaţi pe timp de iarnă

BC 7­82

CD 141­82 Instrucţiuni tehnice departamentale privind folosirea învelişurilor permeabile în amenajările de drenaj închis cu tuburi

BC 2­83

CD 145­84 Instrucţiuni departamentale pentru determinarea agresivităţii naturale a solului şi apei asupra cablurilor de telecomunicaţii

BC 3­85

CD 147­02 Normativ pentru execuţia betoanelor rutiere cu adaos de cenuşă de termocentrală BTR 5­04 Înlocuieşte CD 147­85 CD 148­85 Îndrumător pentru tehnologia de execuţie a straturilor de fundaţie din balast prin

compactarea acestora la umidităţi cuprinse în domeniul optim de umidităţi de compactare BC 9­85

CD 151­02 Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinua

BTR 17­02 Înlocuieşte CD 151­85

CD 152­85 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru dimensionarea ramforsărilor cu strat din agregate naturale stabilizate cu lianţi puzzolanici ale sistemelor rutiere nerigide

BC 12­85

CD 153­85 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru măsurarea denivelărilor în profilul longitudinal al drumurilor cu ajutorul aparatului VIAGRAF

BC 12­85

CD 155­01 Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne BTR 2­01 Înlocuieşte CD 155­85 CD 160­86 Instrucţiuni tehnice departamentale privind proiectarea şi execuţia izolaţiei anticorozive

exterioare cu soluţii PAHIZOL a conductelor din oţel îngropate care transportă apa în amenajările de îmbunătăţiri funciare

BC 2­87

CD 163­87 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate, executate la cald cu bitum aditivat

BC 5­87

CD 169­87 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru executarea îmbrăcăminţilor din beton de ciment cu polimeri pentru calea pe poduri şi pasaje

BC 5­87

CD 170­03 Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă.

BTR 2­04 Înlocuieşte CD 170­88

CD 204­79 Normativ departamental privind ocuparea terenurilor pentru amplasarea lucrărilor de linii, construcţii şi instalaţii, necesare în ramura transporturilor feroviare

BC 10­79

Page 11: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

11

DD 502­01 Normativ pentru execuţia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă

BTR 4­01 Înlocuieşte DD 502­87

DD 505­01 Normativ privind activitatea districtului de drumuri BTR 4­01 Înlocuieşte DD 505­88 DD 506­01 Normativ privind organizarea şi efectuarea anchetelor de circulaţie, origine­destinaţie.

Pregătirea datelor de anchetă în vederea prelucrării BTR 4­01 Înlocuieşte DD 506­88

DD 507­88 Instrucţiuni tehnice departamentale privind organizarea şi funcţionarea staţiilor amplasate în punctele de frontieră pentru cântărirea din mers şi verificarea gabaritelor la autovehicule de marfă din traficul internaţional

­ CNADNR

DD 509­03 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru prepararea la cald a mixturilor asfaltice din mixturi recuperate

M.O. p.I, nr.659 bis/22.07.2004

Înlocuieşte DD 509­89

F­998 Ghid de proiectare – instalaţii frigorifice BC 14­99 (ordin)

IPCT

G 040­99 Ghidul primarului şi al consilierilor locali: soluţii constructive pentru realizarea locuinţelor în mediul rural cu respectarea cerinţelor din Legea nr.10/1995

BC 14­99

G­1997 Ghid de proiectare – instalaţii de gaze BC 14­99 (ordin)

IPCT Înlocuieşte G­1972

GE 001­96 Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri BC 4­97 GE 002­96 Ghid de utilizare pentru minibetoniere care se deplasează pe şenile de cauciuc BC 4­97 GE 003­96 Ghid de utilizare a materialelor plastice (tip AERPLYTE) în procesul de sablare în cadrul

lucrărilor de reabilitare a construcţiilor BC 8­97

GE 004­96 Ghid privind utilizarea macaralelor turn la construcţii înalte şi foarte înalte BC 12­99 (ordin)

GE 005­96 Ghid pentru folosirea utilajelor mici în construcţii BC 12­99 (ordin)

GE 006­96 Ghid tehnic pentru interpretare a spectrelor de vibraţii pentru determinarea gradului de siguranţă a instalaţiilor aferente construcţiilor

BC 12­99 (ordin)

GE 008­96 Ghid pentru executarea fundaţiilor de suprafaţă cu soluţii tehnologice performante – criterii, exigenţe de calitate

BC 10­96

GE 009­97 Ghid pentru execuţia decupărilor şi perforărilor în elemente de construcţii din beton şi beton armat

BC 12­99 (ordin)

IPC S.A. (ICECON ?)

GE 010­97 Ghid de utilizare privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor din beton, beton armat şi roci prin efectul de pană

BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

Page 12: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

12

GE 011­97 Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizată a lucrărilor de instalaţii la construcţii de locuinţe, social­culturale şi industriale

BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

GE 012­97 Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizată a reparaţiilor şi consolidărilor la construcţii

BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

GE 013­97 Ghid tehnic de utilizare a autopompelor de beton tip GUB BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

GE 014­97 Ghid tehnic de utilizare a dispozitivelor de transport şi manipulare a elementelor prefabricate pentru construcţii (tuburi, dale, borduri, panouri, grinzi etc.)

BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

GE 015­97 Ghid de alegere optimă a schelelor fixe şi mobile pentru executarea lucrărilor de finisaj în vederea asigurării cerinţelor de calitate a execuţiei în construcţii

BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

GE 016­97 Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor pentru măsurarea deformaţiilor specifice BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

GE 017­97 Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor pentru măsurarea deformaţiilor mari (deplasări, rosturi, fisuri)

BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

GE 018­97 Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea forţelor BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

GE 019­97 Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea stării de coroziune BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

GE 020­97 Ghid de utilizare a aparatelor de determinare a eforturilor în cablu la structuri suspendate BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

GE 021­97 Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea presiunilor BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

GE 022­97 Ghid privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor de construcţii din beton şi beton armat

BC 12­99 (ordin)

IPC S.A. (ICECON ?)

GE 025­97 Ghid pentru refacerea etanşeităţii rosturilor la clădirile civile cu faţade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat

BC 13­97

GE 026­97 Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor BC 5­98 GE 027­97 Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de apărare şi consolidare a taluzurilor la

canale şi diguri BC 12­01

GE 028­97 Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal şi vertical BC 11­98 GE 029­97 Ghid practic privind tehnologia de execuţie a piloţilor pentru fundaţii BC 12­98 Înlocuieşte C 153­72;

C 160­75; C 161­72; C 166­73

GE 030­97 Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţie aparentă (lemn, beton, cărămidă, piatră naturală şi artificială)

BC 8­01

GE 031­97 Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de construcţii montaj, inclusiv instalaţiile aferente construcţiilor, cât şi pentru lucrări de reparaţii

BC 11­97

GE 032­97 Ghid privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii speciale BC 11­99

Page 13: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

13

GE 035­99 Ghid şi program de calcul cadru al responsabilului cu urmărirea în exploatare a construcţiilor

BC 7­99 (ordin)

COCC

GE 036­00 Ghidul primarilor şi al consilierilor locali privind aplicarea Legii nr.10 din 1995 la lucrările de pietruire a drumurilor

BC 9­00 (ordin)

INCERTRANS

GE 037­00 Ghid de utilizare a forajului orizontal dirijat pentru drenarea şi consolidarea alunecărilor de teren, instalarea filtrelor pentru depoluarea zonelor contaminate şi pozarea conductelor şi cablurilor subterane de orice natură

BC 13­01 (ordin)

GE 039­01 Ghid privind determinarea experimentală in SITU şi în laborator a modului static şi dinamic de elasticitate a betonului

BC 1­02

GE 040­01 Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat

BC 1­02

GE 044­01 Ghid pentru sistematizarea, stocarea şi reutilizarea informaţiilor privind parametrii geotehnici

BC 24­03

GE 045­02 Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a iegrasiei pereţilor construcţiilor, cu membrane izolatoare rigide

BC 13­03

GE 046­02 Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q ≤ 5 l/s) BC 9­03 IPCT GE 047­02 Ghid privind utilizarea chiturilor la etanşarea rosturilor în construcţii BC 6­03 GE 048­02 Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de la

prizele de apă BC 7­03 AQUAPPROIECT

GE 049­02 Ghid de execuţie, exploatare şi post utilizare a construcţiilor de captare din apa subterană, pentru asigurarea parametrilor funcţionali

BC 19­03 PROED

GE 050­02 Ghid de elaborare a conţinutului cadru al evaluării impactului asupra mediului a activităţilor privind amenajările portuare şi căile navigabile

BC 16/17­03 IPTANA

GE 053­04 Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel BC 8/9­05

GEx 002­98 Ghid pentru elaborarea expertizelor tehnice conform Normativ P 100­92 şi stabilirea soluţiilor de intervenţie pentru clădiri unicat importante, realizate înainte de anul 1940 cu sistem structural din pereţi structurali din zidărie nearmată (simplă): ­ metodologie generală; clădiri pentru învăţământ; clădiri administrative; clădiri de locuit

BC 12­99 (ordin)

Colecţia de Normative ­ INCERC

GEx 003­00 Ghid de acţiuni de reducere a riscului seismic pentru construcţiile existente BC 13­00 (ordin)

UTCB Buc.

GEx 004­00 Ghid pentru evaluarea costurilor lucrărilor de consolidare pe bază de deviz cadru pentru soluţii reprezentative de consolidare

BC 2­01

GEx 005­02 Ghid pentru evaluarea costurilor lucrărilor de reparaţii pe baza de deviz cadru pentru soluţii reprezentative la îmbrăcăminţile de ciment aeroportuare

BC 12­02 (ordin)

INCERTRANS

GEx 006­02 Ghid pentru întreţinerea, repararea şi etanşarea construcţiilor subterane pentru metroul Bucureşti

BC 6­03 S.C. METROUL S.A.

Page 14: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

14

GM 012­00 Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare­ ofertare, pentru satisfacerea cerinţelor de calitate cuprinse în Legea nr.10/1995 partea I: lucrări de construcţii (revizuire VARTEH­75)

BC 2­02 (ordin)

COCC

GM 013­01 Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de instalaţii şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare­ofertare, pentru satisfacerea cerinţelor de calitate cuprinse în Legea nr.10/1995 partea a II­a

BC 1­02 (ordin)

COCC

GM 014­01 Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare­ ofertare, pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.10/1995 partea a III­a: lucrări de izolaţii şi reparaţii la izolaţii pentru construcţii (revizuire VARTEH­75)

BC 1­02 (ordin)

COCC

GM 015­01 Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare­ ofertare, pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.10/1995 partea a II­a: lucrări de reparaţii la construcţii (revizuire VARTEH­75)

BC 1­02 (ordin)

COCC

GM 017­03 Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive BC 6­04 Înlocuieşte PC 1/3­96 GM 018­03 Ghid privind investigarea şi diagnosticarea stării structurilor din beton armat, beton

precomprimat şi oţel situate în medii agresive BC 6­04 Înlocuieşte PC 1/2­94

GP 0001­96 Protecţia la zgomot. Ghid de proiectare a zonelor urbane din punct de vedere acustic BC 9­96 Înlocuieşte P 116­87 GP 003­96 Ghid pentru proiectarea antiseismică a halelor parter cu structură metalică BC 8­97 GP 004­97 Ghid de proiectare şi execuţie a membranelor pentru construcţii demontabile BC 4­98 GP 005­97 Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de compartimentare cu panouri uşoare BC 3­97 IPC S.A. GP 014­97 Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la acţiuni seismice în cazul fundării

directe BC 12­98 Înlocuieşte C 239­92

GP 015­97 Ghid pentru expertizarea şi adoptarea soluţiilor de îmbunătăţire a protecţiei termice şi acustice la clădiri existente unifamiliare sau cu număr redus de apartamente

BC 13­01 (ordin)

GP 016­97 Ghid pentru proiectarea îmbinărilor prin contact ale stâlpilor din oţel facând parte din structurile clădirilor etajate

BC 15­97

GP 017­96 Ghid pentru calculul consumului de căldură al clădirilor dotate cu sisteme pasive de încălzire solară

BC 10­98 Înlocuieşte PC 1/3­96

GP 018­97 Ghid de proiectare şi urmărire a comportării în exploatare a acoperişurilor din ferme de cabluri

BC 14­99 Înlocuieşte PC 1/2­94; P 110­81

GP 019­99 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor de încălzire şi ventilaţie din clădiri

BC 10­01 (ordin)

Înlocuieşte GP 019­97 Broşură IPCT + ICECON

Page 15: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

15

GP 021­97 Ghid privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţelor Legii nr.10/1995 pentru clădiri de locuit individuale şi de tip bloc

BC 12­99 (ordin)

Departamentul pentru Administraţie Publică Locală

GP 022­97 Ghid privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţelor Legii nr.10/1995 pentru clădiri din domeniul învăţământului

BC 12­99 (ordin)

Ministerului Învăţământului

GP 023­97 Ghid privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţelor Legii nr.10/1995 pentru clădiri din domeniul culturii, expoziţii de artă, biblioteci

BC 12­99 (ordin)

Ministerului Culturii

GP 024­97 Ghid privind alegerea echipamentelor specifice intervenţiilor pentru diminuarea efectelor produse de seisme în vederea asigurării cerinţei de siguranţă în exploatare prevăzute de Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

BC 12­99 (ordin)

Departamentul pentru Administraţie Publică Locală

GP 025­97 Ghid pentru stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie la clădirile avariate de seisme realizate pe baza proiectelor refolosibile tip ISART C 222/6­01 şi ISCAS 4405

BC 12­99 (ordin)

CONSPROIECT – SA Ploieşti

GP 027­99 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor sanitare şi de gaze din interiorul clădirilor

BC 10­01 (ordin)

Înlocuieşte GP 027­97 IPCT + ICECON

GP 028­99 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor electrice din clădiri BC 10­01 (ordin)

Înlocuieşte GP 028­97 IPCT + ICECON

GP 029­98 Ghid de proiectare, execuţie, exploatare şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de celuloză şi hârtie

BC 13­01 (ordin)

Înlocuieşte C 45­63; C 160­75

GP 030­98 Ghid de proiectare, execuţie, exploatare şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fibre şi fire sintetice

BC 13­99

GP 031­98 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare (urmărire, intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: a) industria cărnii

BC 13­01 (ordin)

GP 032­98 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare (urmărire, intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: b) industria vinului şi berii

BC 13­01 (ordin)

GP 033­98 Ghid de proiectare şi execuţie pentru realizarea intervenţiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune

BC 13­99

GP 034­98 Ghid pentru expertizarea, repararea şi consolidarea grinzilor de rulare metalice BC 13­01 (ordin)

Înlocuieşte P 107­79

GP 035­98 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare (urmărire, intervenţii) privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel: ­ Principii de proiectare pentru asigurarea rezistenţei la coroziune a construcţiilor din oţel; ­ Sisteme de protecţie anticorozivă a construcţiilor din oţel cu acoperiri organice şi metalice. Concepţii de alcătuire, tehnologii de aplicare ­ Urmărirea comportării în exploatare a acoperirilor de protecţie aplicate pe construcţii din oţel, procedee de intervenţie

BC 5­99 Înlocuieşte C 139­87; C 179­76; NP 25­77;

GP 036­98 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare privind protecţia anticorosivă a bazinelor din BC 5­99 Înlocuieşte C 210­87;

Page 16: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

16

beton armat destinate neutralizării şi epurării apelor industriale NP 32­79 GP 037­98 Normativ privind proiectarea, execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii civile BC 11­99 Înlocuieşte C 35­82;

C 74­69; C 100­70; C 101, 102, 103, 104­70; C 158­73; C 177­75;

GP 039­99 Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit BC 9­00; 1­01 GP 041­98 Ghid pentru alegerea, proiectarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi

echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115 o C

BC 10­00

GP 042­99 Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătura rigidă (BAR) BC 3/4­00 GP 043­99 Ghid pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi

canalizare, utilizând conducte din PVC, polietilenă şi polipropilenă BC 1­00 (ordin)

IPCT

GP 046­99 Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile aferente căii de rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigenţelor de calitate

BC 7­00

GP 047­00 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane, situate în medii agresive

BC 13­01 (ordin)

GP 048­00 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare privind protecţia anticorosivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei textile

BC 13­01 (ordin)

GP 049­00 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii din beton şi beton armat, supuse coroziunii uleiurilor vegetale

BC 13­01 (ordin)

GP 050­00 Ghid de utilizare a spectrelor seismice de răspuns inelastic în proiectarea structurilor BC 13­01 (ordin)

GP 051­00 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici BC 13­00; 6­01 IPCT GP 052­00 Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. BC 3­01 ICECON

Înlocuieşte I 7/1­95 GP 053­00 Ghid de proiectare şi execuţie pentru prinderea elastică a pereţilor de compartimentare,

de structura de rezistenţă BC 12­01

GP 055­00 Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel BC 10­01 GP 056­00 Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire/răcire folosind ventiloconvectoare BC 13­01; 1­02 GP 057­00 Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare folosind anemostate sau

fante BC 13­01; 1­02 ICECON

GP 058­00 Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit BC 13­01; 2­02 IPCT GP 061­00 Ghid pentru proiectarea lucrărilor de intervenţii la clădirile de locuit existente, cu regim

redus de înălţime, în condiţiile realizării unor noi clădiri învecinate BC 1­01 (ordin)

IPCT

GP 062­00 Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile de tratare a apei pentru localităţi mici şi obiective izolate, în vederea asigurării sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului

BC 1­02 (ordin)

PROED

GP 063­01 Ghid pentru proiectarea, executarea şi exploatarea dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi din construcţii în caz de incendiu

BC 6­02 IPCT

GP 065­01 Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la BC 12­02

Page 17: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

17

acoperişuri de beton GP 066­02 Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie în centrale termice

pentru ansambluri urbane BC 22­03 IPCT

GP 067­02 Ghid privind determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire BC 20­03 GP 068­02 Ghid pentru proiectarea platformelor portuare BC 15­02 GP 069­02 Ghid de proiectare pentru instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă BC 4­03 SORPINC GP 070­02 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorozive pentru rezervoare din

oţel îngropate BC 6­03

GP 071­02 Ghid de proiectare pentru construcţii şi instalaţii de dezinfectare a apei BC 9­03 IPCT GP 072­02 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorozive pentru construcţii

hidrotehnice BC 6­03

GP 073­02 Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri BC 24­04 Înlocuieşte C 202­80 GP 074­02 Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu deversare în reţelele de canalizare BC 14­02 IPCT GP 075­02 Ghid privind stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoanele armate

dispers cu fibre metalice M.O. p.I. nr.576 M.O. nr.576 bis /12.08.2003

PROCEMA S.A.

GP 076­02 Ghid de proiectare privind siguranţa în exploatare a lucrărilor de consolidare costieră BC 7­03 IPTANA GP 078­03 Ghid privind proiectarea halelor uşoare cu structură metalică M.O. p.I nr.666

/19.09.2003 BC 16­04

UT Timişoara

GP 079­03 Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor din cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ

M.O. p.I, nr.670/ 23.09.2003 BC 15­04

GP 080­03 Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat şi a structurilor din zidărie

BC 1­04

GP 081­03 Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale

M.O. p.I nr.670/23.09.2003 BC 13­04

GP 082­03 Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductive la structuri metalice în zone seismice M.O. p.I nr.666 /19.09.2003 BC 16­04

GP 084­03 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă M.O. nr.786 /07.11.2003 BC 2­04

IPTANA

GP 085­03 Ghid pentru proiectarea căilor navigabile M.O. nr.786 /07.11.2003 BC 17/18­04

IPTANA

GP 086­03 Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea acţiunii asupra construcţiilor portuare maritime şi fluviale

M.O. nr.786 /07.11.2003

UTC Buc.

Page 18: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

18

BC 15­04 GP 087­03 Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării M.O. p.I nr.771

/04.11.2003 BC 3­04

PROED

GP 088­03 Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumentele istorice

M.O. p.I. nr.867 /05.12.2003 BC 8/9­05

Institutul Naţional al Monumentelor Istorice

GP 089­03 Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri M.O. p.I. nr.917 /20.12.2003 BC 21­04

UAU „Ion Mincu”

GP 090­03 Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii. Caietul IV: Instalaţii interioare

M.O. p.I, nr.61/ 23.01.2004

COCC

GP 101­04 Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a clădirilor

M.O. p.I nr.874 bis/2004

INCERC, Filiala Iaşi

GP 111­04 Ghid de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel BC 8/9­05 GP 113­04 Ghid privind proiectarea şi execuţia minipiloţilor foraţi (revizuire şi completare

C 245­93) BC 15­05 IPTANA

GT 0001­96 Ghid privind criterii de alegere a încercărilor şi metodelor de determinare a caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor

BC 7­96

GT 004­97 Ghid privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru construcţii cu destinaţia de săli de spectacole, sport şi agrement

BC 12­99 (ordin)

Ministerului Tineretului şi Sportului

GT 005­97 Ghid privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri din domeniul cultelor

BC 12­99 (ordin)

Secretariatul de Stat pentru Culte

GT 006­97 Ghid privind identificarea şi monitorizarea alunecărilor de teren şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie asupra terenurilor pentru prevenirea şi reducerea efectelor acestora, în vederea satisfacerii cerinţelor de siguranţă în exploatarea construcţiilor, refacere şi protecţie a mediului

BC 10­98

GT 007­97 Ghid privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri ale administraţiei publice şi ale institutelor de cercetare­proiectare

BC 12­99 (ordin)

Departamentul pentru Administraţie Publică Locale şi MCT

GT 008­97 Ghid privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri din domeniul ocrotirii sănătăţii

BC 12­99 (ordin)

Ministerul Sănătăţii

GT 009­97 Ghid pentru reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă, fără săpătură deschisă, în vederea satisfacerii cerinţelor de igienă şi siguranţă în exploatare

BC 10­01 (ordin)

Page 19: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

19

GT 011­97 Ghid tehnologic privind realizarea drumurilor de organizare de şantier BC 12­97 IPC S.A. GT 012­97 Ghid tehnologic privind utilizarea obiectelor şi echipamentelor de organizare de şantier BC 12­97 IPC S.A. GT 014­97 Ghid pentru proiectarea şi utilizarea cofrajelor în construcţii BC 12­97 GT 014­97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a

aerotermelor de perete şi tavan BC 10­00

GT 015­97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportări în exploatare a vaselor de expansiune închise

BC 9­00

GT 016­97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a aparatelor de condiţionare de fereastră

BC 11­00

GT 017­97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a generatoarelor de aer cu combustibil lichid sau gazos

BC 10­00

GT 018­97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor

BC 11­00

GT 019­98 Ghid de redactare a hărţilor de risc la alunecarea versanţilor pentru asigurarea stabilităţii construcţiilor

BC 6­00

GT 021­98 Ghid privind metode şi tehnici de reducere a zgomotelor şi vibraţiilor produse de echipamentele instalaţiilor de ventilare şi climatizare în construcţii

BC 13­01 (ordin)

GT 022­99 Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din reţelele de transport şi distribuţie

BC 3/4­00

GT 023­99 Ghid privind verificarea performanţelor schimbătoarelor de căldură apa/apă din centrale şi puncte termice

BC 13­01 (ordin)

GT 024­99 Ghid privind procedura de verificare a îmbinărilor sudate la materiale termoplastice (distructive şi nedistructive). Cerinţe de calitate

BC 13­01; 5­03 ICECON

GT 025­00 Ghid privind macrozonarea teritoriului României din punct de vedere al riscului la alunecări de teren

BC 13­01 (ordin)

GT 026­00 Ghid pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi a procedurilor privind calitatea materialelor şi produselor pentru instalaţii aferente construcţiilor – armonizate legislativ cu Uniunea Europeană

BC 13­01 (ordin)

ICECON

GT 028­01 Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a schimbătoarelor de căldură din centralele şi punctele termice

BC 3­02

GT 029­01 Ghid pentru defalcarea consumurilor de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum la clădiri de locuit colective

BC 3­02

GT 030­01 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate BC 6­02 IPCT GT 032­01 Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a

construcţiilor şi instalaţiilor aferente BC 3­02

GT 033­01 Ghid de termeni uzuali pentru instalaţii: germană, franceză, engleză în scopul armonizării reglementărilor româneşti cu cele din Uniunea Europeană

­ ICECON

GT 035­02 Ghid privind modul de întocmire şi verificare a documentaţiilor geotehnice pentru construcţii

BC 13­02

Page 20: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

20

GT 036­02 Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire a apei calde de consum aferente acestora

BC 3­03

GT 037­02 Ghid pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente BC 2­03 GT 038­02 Ghid pentru determinarea performanţelor energetice ale instalaţiilor de încălzire şi de apă

caldă de consum din clădirile social culturale existente, în vederea reabilitării şi modernizării acestora

BC 13­03 IPCT

GT 039­02 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unităţile funcţionale ale clădirilor existente

BC 8­03

GT 040­02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termică al elementelor de construcţie la clădiri existente în vederea reabilitării termice

BC 5­03

GT 041­02 Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile BC 6­03 GT 043­02 Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile

existente BC 5­03 UAU „Ion Mincu”

GT 044­02 Metodologie privind determinarea permeabilităţii la apă a finisajelor şi protecţiilor anticorozive aplicate pe suprafeţele elementelor de construcţie

BC 6­03

GT 045­02 Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate, executate pe baza proiectelor tip nr.944 şi 1400, S+P+3E – panouri mari prefabricate, elaborate de IPCT

BC 10­04 IPCT

GT 046­02 Ghid cuprinzând soluţii cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate la clădiri de locuit S+P+4E executate pe bază de proiecte tip (cu pereţi structurali din beton armat turnat monolit) amplasate în zona seismică A

BC 11/12­04 PRODOMUS

GT 047­02 Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate, executate pe baza proiectelor tip T 320, S+P+4E şi seriile T 836, T 835, S+P+8E

BC 17/18­04

GT 049­02 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri din domeniul sănătăţii

BC 1­04 IPCT

GT 050­02 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap

BC 1­04 IPCT

GT 051­02 Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru construcţii

BC 23­03

GT 052­02 Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor, decantoarelor şi metantancurilor în exploatare

BC 1­04

GT 053­04 Ghid privind adaptarea scării de intensităţi seismice europene EMS­98 în condiţiile seismice ale României şi la necesităţile inginereşti

M.O. p.I nr.882 bis/27.09.2004

INCERC

GT 054­04 Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CD ROM) cuprinzând înregistrări ale mişcărilor seismice ale terenului la cutrenurele din 1977, 1986 şi 1990 obţinute în reţeaua seismică naţională

M.O. p.I nr.882 bis/27.09.2004

INCERC

Page 21: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

21

GT 055­04 Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilizarea băncii de date cuprinzînd înregistrări ale cutremurelor puternice obţinute pe clădiri instrumentate seismic în reţeaua seismică naţională

M.O. p.I nr.882 bis/27.09.2004

INCERC

GT 058­03 Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, pentru instalaţii de ventilare­climatizare

M.O. p.I, nr.867/ 05.12.2003 BC 22­04

IPCT Înlocuieşte GT 020­98

GT 059­03 Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, pentru instalaţiile electrice din clădiri

M.O. p.I, nr.867/ 05.12.2003 BC 22­04

IPCT

GT 060­03 Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, pentru instalaţii de încălzire centrale

M.O. p.I, nr.867/ 05.12.2003 BC 23­04

IPCT

GT 061­03 Ghid privind identificarea şi clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicaţie M.O. p.I, nr.917/ 20.12.2003 BC 23­04

UTC Buc.

GV 0001/0­95 Metodologie pentru evaluarea clădirilor şi construcţiilor speciale din grupele 1 şi 2 de mijloace fixe

BC 13­95

I­1995 Ghid de proiectare pentru instalaţii de încălzire. I – Mapa proiectantului BC 7­96 IPCT

I 1­78 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor tehnico­sanitare şi tehnologice cu ţevi PVC neplastifiat

BC 11­79 Înlocuieşte I 1­72

I 5­98 Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare BC 6­99 ICECON Înlocuieşte I 5­74; I 5­79; NP 5­76

I 5/1­94 Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea cu aer cald pentru jeturi de aer orizontale

BC 9­94

I 5/2­98 Normativ privind exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare BC 6­99 I 6­98 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale BC 14­97

(ordin) Înlocuieşte I 6­69; I 6­76; I 6­86

I 6/1­98 Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale BC 14­97 (ordin)

IPCT + SORPINC Buc.

I 6/PE­00 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale BC 10­00; 1­01

Page 22: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

22

utilizând conducte, fitinguri şi armături din polietilenă de medie densitate şi polietilenă de înaltă densitate

I 6/1/PE­00 Normativ pentru exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale prin conducte din polietilenă

BC 10­00; 1­01

I 7­02 +

I 7/2­01

Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c.

BC 1­03

BC 2­02

Înlocuieşte I 7­68; I 7­74; I 7­78; I 7­91; I 7­98 ICECON

I 8­75 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii în clădirile civile şi industriale

BC 1­76

I 8­78 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de apă din tuburi de azbociment BC 8­79 I 12­78 Normativ pentru efectuarea încercărilor de presiune la conductele tehnologice din oţel BC 6­79 I 13­02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală BC 14/15­03 Înlocuieşte I 13­72;

I 13­74; I 13­79; I 13­94; NP 3­79; NP 4­76

I 13/1­02 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală BC 14/15­03 Înlocuieşte I 13/1­96 IPCT

I 14­76 Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate BC 2­76 Înlocuieşte I 14­65 I 18­82 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii din

clădirile civile şi industriale BC 12­82; 3­86 Înlocuieşte I 18­77

I 18/1­01 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie

BC 12­02 IPCT

I 18/2­02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri

BC 6­04 Înlocuieşte I 18­96 IPCT

I 20­00 Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului BC 2­01 Înlocuieşte I 20­69; I 20­79; I 20­89; I 20­94 ICECON

I 22­99 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor

BC 13­99; 3­02 Înlocuieşte I 22­70; I 22­84

I 23­72 inclus in ­PE 107­78

Instrucţiuni privind folosirea raţională a cablurilor în instalaţii electrice ­ Inclus în PE 107­78 Înlocuieşte I 23­70

I 25­72 Instrucţiuni tehnice pentru efectuarea încercărilor hidraulice şi pneumatice la recipiente BC 1­73 I 26­73 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi

de aer limitate spaţial BC 10­73

I 27­82 Instrucţiuni tehnice privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor la conducte tehnologice

BC 10­82; 5­88 Înlocuieşte I 27­73

I 29­77 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale

BC 2­78 Înlocuieşte I 29­74

I 30­75 Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec şi stabilirea măsurilor pentru BC 8­75

Page 23: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

23

prevenirea efectelor negative ale acesteia la instalaţiile hidraulice sub presiune I 31­99 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere

lichefiate (GPL) BC 2­00 IPCT

Înlocuieşte I 31­76 I 32­76 Instrucţiuni tehnice privind pozarea cablurilor electrice în unităţi energetice şi industriale BC 11/12­76 I 33­99 Normativul pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) BC 2­00 IPCT

Înlocuieşte I 33­76 I 35­82 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire

cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM BC 9­82 Înlocuieşte I 35­79

I 36­01 Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice BC 6­02 Înlocuieşte I 36­81; I 36­93

I 38­81 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a căldurii cu fluid intermediar în hale industriale

BC 12­81

I 39­82 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului în hale industriale în scopul reducerii consumului de combustibil

BC 12­82

I 40­82 Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convectoradiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală

BC 2­83

I 41­82 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de preparare centrală a apei calde de consum. Parametri şi metoda de dimensionare a aparatului de preparare a apei calde menajere în punctele termice

BC 2­83

I 42­85 Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum

BC 8­85

I 43­89 Instrucţiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută, verifică şi predau la beneficiari instalaţii electrice, de automatizare, încălzire şi ventilaţie, în zone cu pericol de explozie

BC 12­88

I 44­93 Îndrumător privind soluţii şi măsuri în exploatarea instalaţiilor sanitare în vederea reducerii pierderilor şi risipei de apă

BC 8­94

I 46­93 Instrucţiuni privind proiectarea, execuţia şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin cablu

BC 12­93

ID 5­78 Normativ departamental privind proiectarea şi executarea instalaţiilor TTR în staţiile de cale ferată CED

BC 2­79

ID 10­79 Normativ departamental pentru întreţinerea, exploatarea şi faza lucrărilor de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanţi şi de corectare a torenţilor

BC 2­80

ID 17­87 Normativ departamental pentru proiectarea, executarea, verificarea şi recepţionarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie

BC 9­87 Înlocuieşte ID 17­73

ID 24­75 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru folosirea în instalaţiile de încălzire a convectoarelor cu mască produse de IAA­Alexandria

BC 7­76 Înlocuieşte I 24­73

ID 28­04 Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al M.O. p.I, nr.456 bis Înlocuieşte ID 28­76

Page 24: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

24

căii ferate 2004? ID 33­77 Normativ departamental pentru protecţia omului şi a instalaţiilor împotriva influenţelor

căilor ferate electrificate monofazat de 25KV şi 50Hz BC 2­78

ID 47­83 Normativ departamental privind proiectarea şi instalarea cablurilor de telecomunicaţii în reţelele publice locale, instituţii şi unităţi industriale

BC 4­84; 5­86

ID 48­83 Normativ departamental pentru proiectarea şi construcţia canalizaţiei pentru telecomunicaţii

BC 4­84; 7­86

ID 49­84 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor fixe de stins incendii cu bioxid de carbon

BC 4­85

ID 50­84 Normativ departamental pentru proiectarea lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED BC 10­84

IM 003­96 Metodologie pentru determinarea indicelui californian de capacitate portantă BC 1­97 IM 004­96 Metodologie privind elaborarea cerinţelor pentru mijloacele tehnice şi echipamentele

utilizate la executarea lucrărilor de construcţii BC 1­97 ICECON

IM 006­96 Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii

BC 10­96

IM 007­96 Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de cofraje, schele, cintre şi eşafodaje BC 10­96 ICSPM IM 008­97 Metodologie de aplicare a tehnologiei de sablare umedă la faţade şi pardoseli minerale la

clădiri civile şi industriale BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

IM 009­97 Metodologie de aplicare a tehnologiei de îmbinare a armăturilor in situ prin manşonare BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

IM 010­97 Metodologie de aplicare a tehnologiilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare pentru drenuri prefabricate (drenuri fitil şi geodrenuri)

BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

IM 012­98 Metodologie de proiectare şi execuţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente colectării, transportului şi valorificării deşeurilor urbane şi întreţinerii spaţiilor publice, în vederea îmbunătăţirii factorilor de mediu

BC 13­00 (ordin)

PROED

IM 013­00 Procedura pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelor fizice şi juridice pentru proiectare, consultanţă, evaluare şi instruire în domeniul calităţii în construcţii

BC 13­01

ME 001­97 Manualul dirigintelui de specialitate în construcţii, inclusiv sistemul informatic şi baza de date a activităţii acestuia

BC 10­97 COCC

ME 002­97 Manual de specificaţii privind instalarea, explotarea şi mentenanţa schimbătoarelor de căldură din instalaţii

BC 11­00

ME 003­99 Manual privind investigarea de urgenţă post­seism şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate

BC 2­99

Page 25: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

25

ME 004­00 Manualul tehnologiilor de deblocare­salvare în zonele de distrugeri apărute ca urmare a unor seisme

BC 13­01 (ordin)

ICECON

ME 005­00 Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor

BC 13­01 (ordin)

IPCT

MP 003­98 Manual pentru calculul elementelor din oţel cu pereţi subţiri formate la rece BC 13­01 (ordin)

MP 004­98 Manual privind proiectarea antiseismică bazată pe metode de calcul dinamic neliniar în conformitate cu anexa G a Normativului P 100­92

BC 12­99 (ordin)

MP 005­98 Manual pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente staţiilor de clorare pentru tratarea apei cu clor gazos în vederea satisfacerii exigenţelor de siguranţă în explotare şi sănătatea oamenilor

BC 13­00 (ordin)

PROED

MP 006­99 Metodologie pentru studierea aspectelor sociale, financiare şi juridice ale acţiunilor de reducere a riscului seismic la clădirile de locuit existente

BC 13­00 (ordin)

CURS S.A.

MP 007­99 Metodologie de investigare a zidăriilor vechi BC 8­00 MP 008­00 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului de

siguranţă la foc P 118­99 BC 8­01

MP 009­00 Metodologie pentru monitorizarea cu ajutorul tehnicii de calcul a acţiunilor privind reducerea riscului seismic la construcţiile exietente cu destinaţia de locuinţă

BC 13­00 (ordin)

IPCT

MP 011­00 Norme metodologice de agreere a persoanelor juridice şi fizice pentru proiectare, consultanţă, evaluare şi instruire în domeniul sistemului calităţii

BC 13­01

MP 012­01 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor social culturale şi a instalaţiilor aferente acestora

BC 7­02 IPCT

MP 013­01 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente. Program cadru al programului naţional anual de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente

BC 5­02 IPCT

MP 017­02 Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri M.O. p.I nr.837 /20.11.2002 BC 14­02

MP 018­02 Metodologie de trecere în sistem computerizat a reţelei rutiere, conform actelor normative în vigoare

BC 12­02 (ordin)

AND + APDP

MP 019­02 Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum la blocurile de locuinţe cu structura din panouri mari

BC 7­04 IPCT

MP 022­02 Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor pentru construcţii

BC 5­03 PROCEMA

MP 023­02 Metodologie privind determinarea infiltraţiilor la baraje şi diguri de pământ, canale de navigaţie şi canalizări prin măsurători de termometrie în foraje

BC 7­03 GEOTEC

MP 024­02 Metodologie privind auditul energetic al clădirilor de locuit existente şi al instalaţiilor de M.O. p.I. nr.732

Page 26: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

26

încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente /7.10.2002 BC 10/11­02

MP 026­04 Metodologie de elaborare a harţilor de hazard seismic, local pentru localitaţi urbane M.O. nr.1221 bis/2004

INCDFP Buc.

MP 027­03 Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico­mecanice reziduale ale betonului armat

M.O. p.I, nr.670/ 23.09.2003 BC 17/18­04

MP 028­03 Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu apă caldă şi apă fierbinte BC 24­04 Înlocuieşte I 37­81 MP 029­03 Metodologie privind executarea hidroizolaţiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu

emplecton pentru clădiri de patrimoniu. Studiu de caz: Biserica „Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni – Mânăstirea Popăuţi”

M.O. nr.915 /20.12.2003 BC 23­04

PROCEMA

MP 030­03 Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie, tencuială) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi cu valoare de patrimoniu, în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării. Studiu de caz: Biserica „Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni – Mânăstirea Popăuţi”

M.O. p.I, nr.922/ 22.12.2003 BC 9­04

PROCEMA

MP 031­03 Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării construcţiilor din punct de vedere al cerinţelor funcţionale

M.O. nr.920 /22.12.2003 BC 2­04

UAU „Ion Mincu”

MP 036­04 Metodologie privind calculul sistemelor de protecţie seismică pasivă. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice

M.O.p.I nr.1002 bis/2004

INCERC, Filiala Iaşi

MP 037­04 Metodologie privind determinările termografice în construcţii M.O. p.I nr.405 /06.05.2004

Tehnosistem SRL

NC 001­99 Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea nr.10 din 1995 BC 1­01

NE 001­96 Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase şi subţiri BC 8­96 NE 002­97 Norme privind măsurile de asigurare a igienei şi sănătăţii oamenilor, a refacerii şi

protecţiei mediului la lucrările de execuţie a construcţiilor: exploatarea utilajelor de construcţii

BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

NE 003­97 Normativ privind asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor printr­o mentenanţă eficientă a maşinilor şi utilajelor de construcţii

BC 12­99 (ordin)

IPC S.A (ICECON ?)

NE 004­97 Norme privind utilizarea resurselor în activitatea de mecanizare şi transport tehnologic în vederea asigurării cerinţelor de calitate a construcţiilor

BC 12­99 (ordin)

IPC S.A. (ICECON ?)

NE 005­97 Normativ pentru postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la învelitori şi acoperişuri (terase şi şarpante)

BC 11­97

NE 006­97 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la compartimentările spaţiilor interioare

BC 14­97

Page 27: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

27

NE 007­97 Ghid privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la închideri exterioare

BC 13­97

NE 008­97 Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice BC 15­98 NE 010­99 Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat BC 13­01

(ordin) BTR 6­01

Înlocuieşte CD 164­87

NE 011­99 Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe bază de bitum modificat cu polimeri

BC 13­01 (ordin) BTR 1­01

Înlocuieşte CD 164­87

NE 012­99 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat. Partea I + Partea II

BC 8/9,10­99 Înlocuieşte C 8­75; C 19­ 79; C 21­85; C 74­69; C 84­67; C 99­69; C 100­70; C 101, 102, 103, 104­70; C 106­70; C 111­70; C 115­70; C 128­71; C 132­71; C 134­71; C 136­71; C 140­79; C 140­86; C 141­72; C 206­85; CD 73­73; NP 18­77

NE 013­02 Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate din beton, beton armat şi beton precomprimat

BC 8­02

NE 014­02 Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment în sistemele cofraje fixe şi glisante

BC 8­04 Înlocuieşte C 22­92 INCERTRANS

NE 015­02 Normativ pentru executarea lucrărilor de reparaţii a drumurilor cu beton rutier fluidifiant BC 8­04 Înlocuieşte CD 146­84 INCERTRANS

NE 017­03 Normativ privind realizarea şi urmărirea în timp a protecţiei structurilor subterane ale metroului, împotriva curenţilor de dispersie produşi de circulaţia trenurilor de metrou

BC 15­04 S.C. METROUL S.A.

NE 019­03 Calculul şi alcătuirea structurilor de rezistenţă din lemn amplasate în zone seismice (completare la normativul P 100­92)

M.O. p.I. nr.671 /23.09.2003 BC 8­04

Completare P 100­1992 cap. IX

NE 021­03 Normativ privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate ale drumurilor legate de cerinţele utilizatorilor

BTR 4­04 INCERTRANS

NE 022­03 Normativ privind determinarea adezivităţii bitumurilor rutiere faţa de agregate BTR 4­04 INCERTRANS NE 023­03 Normativ privind executarea straturilor de bază din beton slab la autostrăzi BTR 3­04 INCERTRANS S.A. NE 024­03 Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de staţionare şi de

urgenţă la autostrăzi BTR 3­04 INCERTRANS S.A.

NE 025­04 Normativ privind intervenţii de urgenţă la îmbrăcăminţi bituminoase pe timp friguros BTR 11­04 M.O. p.I, nr.100/ 31.01.2005

Înlocuieşte AND 533­97

Page 28: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

28

NE 032­04 Normativ pentru întreţinerea şi reparaţia liniilor de cale ferată pentru circulaţia trenurilor cu viteze până la 20 km/h

BC 2­05 Autoritatea Feroviară Română

NE 033­04 Normativ pentru întreţinerea şi repararea străzilor BC 4­05 SEARCH CORPORATION

NP 001­96 Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu umflături şi contracţii mari

BC 7­96 Înlocuieşte P 70­79

NP 002­96 Cerinţe esenţiale. Normativ pentru proiectarea sălilor de audiţii BC 11­96 NP 002­97 Manual pentru proiectarea şi execuţia construcţiilor demontabile având durata de

exploatare limitată pe un amplasament dat BC 3­97 IPC S.A.

NP 003­96 Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico­sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă

BC 4­97

NP 004­03 Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi post utilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule

M.O. p.I. nr.95 /02.02.2004 BC 21­04; 7­05

Înlocuieşte NP 004/1­99; NP 004­96; NP 004­00 IPCT S.A.

NP 005­03 Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn M.O. p.I nr.671 /23.09.2003 BC 14­04

Înlocuieşte NP 005­96

NP 006­96 Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori. Cerinţe utilizatori BC 2­97 NP 007­97 Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat BC 10­97 NP 008­97 Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii, în funcţie de

activităţile desfăşurate, în regim de iarnă­vară BC 10­97

NP 009­97 Normativ pentru proiectarea, executarea şi întreţinerea construcţiilor pentru case de copii BC 6/7­98 NP 010­97 Normativ privind proiectarea, executarea şi întreţinerea construcţiilor pentru şcoli şi licee BC 6/7­98 NP 011­97 Normativ privind proiectarea, executarea şi întreţinerea construcţiilor pentru grădiniţe de

copii BC 6/7­98

NP 012­97 Normativ pentru calculul elementelor din oţel cu pereţi subţiri formate la rece BC 15­98 NP 014­96 Normativ pentru proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor

acustice în clădiri (inclusiv instalaţii) BC 13­01 (ordin) BC 15­05

NP 015­97 Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor BC 1/2/3­98 NP 018­97 Normativ pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea punctelor de

desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori BC 4,14­97 Societatea Română de

Protecţie Contra Incendiilor

NP 019­97 Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din lemn BC 9­97 Colecţia de reglementări în constr.

NP 021­97 Normativ pentru proiectarea de dispensare şi policlinici pe baza exigenţelor de performanţă

BC 13,16­01

NP 022­97 Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de BC 13,17­01

Page 29: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

29

performanţă NP 023­97 Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de

performanţă BC 13,18­01

NP 025­97 Ghid pentru alegerea accelerogramelor de calcul în aplicarea metodei B (analize dinamice neliniare) din Normativul P 100­92

BC 12­99 (ordin)

IPCT

NP 026­98 Codul de proiectare pentru structuri metalice parter fără pod rulant BC 13­01 (ordin)

NP 028­98 Normativ pentru proiectarea construcţiilor de captare a apei BC 6­00 NP 029­02 Normativ de proiectare, execuţie şi exploatare pentru reţelele termice cu conducte

preizolate BC 24­03 Înlocuieşte NP 029­98

NP 031­99 Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de încălzire prin radiaţie de pardoseală

BC 12­00 ICECON

NP 032­99 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea I: Treapta mecanică

BC 4/5­04

NP 033­99 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătura rigidă (BAR) BC 3/4­00 NP 034­99 Normativ de proiectare pentru structuri rutiere rigide aeroportuare BC 9­00

(ordin) INCERTRANS

NP 035­99 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi a elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la structuri

BC 9­00

NP 036­99 Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localităţile urbane BC 5­00 IPCT NP 037­99 Normativ de proiectare, execuţue şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze

petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule BC 1­00 IPCT

NP 037/1­99 Normativ de proiectare, executare şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule, prin staţii independente

BC 1­00

NP 038­99 Normativ pentru proiectarea ranforsării cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare

BC 9­00 (ordin)

INCERTRANS

NP 039­99 Normativ privind criteriile de performanţă pentru protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor industriale

BC 13­01 (ordin)

NP 040­02 Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri BC 24­04 Înlocuieşte C 246­93 NP 041­00 Normativ de calcul pentru construcţii metalice cu diafragme din tablă cutată BC 19/20­01 NP 042­00 Normativ privind prescripţiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a elementelor

de construcţii metalice şi a îmbinărilor acestora BC 19/20­01

NP 043­00 Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi metalice înglobate în beton BC 7­01 NP 044­00 Normativ pentru evaluarea capacităţii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare BC 1­01

(ordin) INCERTRANS

NP 045­00 Normativ privind încercarea în teren a piloţilor de probă şi a piloţilor din fundaţii BC 7­01 NP 046­00 Normativ pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel BC 10­01 NP 047­00 Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de

încălzire şi de preparare a apei calde de consum aferente acestora BC 5­01

Page 30: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

30

NP 048­00 Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora

BC 4­01

NP 049­00 Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente BC 5­01 NP 050­00 Normativ pentru repararea îmbrăcăminţilor din beton de ciment aeroportuare BC 1­01

(ordin) INCERTRANS

NP 051­01 Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap

M.O. nr.287 /31.05.2001

IPCT Înlocuieşte CPH 1­93

NP 055­01 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social culturale agrozootehnice şi industriale, indicativ P 100­92. Detalierea parametrilor de calcul ks şi Tc la nivelul unităţilor administrativ teritoriale

BC 9­02

NP 057­02 Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe BC 9­03 Înlocuieşte NP 016­96 IPCT

NP 058­02 Normativ privind proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică – reţele şi puncte termice

BC 21­03 IPCT

NP 059­02 Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică – reţele şi puncte termice

BC 12­03 IPCT

NP 060­02 Normativ privind stabilirea performanţelor termo­hidro­energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitării lor termice

BC 18­03 IPCT

NP 061­02 Normativ pentru proiectarea şi execuţia sistemelor de iluminat artificial din clădiri BC 10­03 SIEAR NP 062­02 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal BC 10­03 SIEAR NP 063­02 Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia

pietonală în construcţii M.O. p.I. nr.945 /23.12.2002 BC 6­04

IPCT

NP 064­02 Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădirile de locuit M.O. p.I. nr.994 /23.12.2002 BC 7­03

IPCT; UAUIM

NP 064­02 Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea elementelor de construcţii hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice

BC 24­04 Înlocuieşte C 234­91; NP 44­86

NP 065­02 Normativ privind proiectarea sălilor de sport (unitatea funcţională de baza) din punct de vedere al cerinţelor Legii nr.10/1995

BC 2­03

NP 066­02 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază din punct de vedere al cerinţelor Legii nr.10/1995)

M.O. p.I, nr.944 /12.2004 BC 9­04

IPCT

NP 067­02 Normativ pentru proiectarea lucrărilor de apărare a drumurilor, căilor ferate şi podurilor, împotriva acţiunii apelor curgătoare şi lacurilor

BC 15­02 Înlocuieşte PD 161­85

NP 068­02 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare

BC 13­03 Înlocuieşte CE 1­95 IPCT

NP 069­02 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri

M.O. p.I nr.776 bis/5.11.2003

INCERC Înlocuieşte C 37­88, Caiet

Page 31: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

31

1 NP 071­02 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor specifice de metrou privind

prevenirea şi stingerea incendiilor BC 14­02 Înlocuieşte PD 196­89

NP 073­02 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. Prevederi generale

M.O. p.I, nr.1709 /17.10.2002 BC 4­03

INCERTRANS

NP 074­02 Normativ privind principiile, exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare

BC 13­02 Înlocuieşte STAS 1242/1­89

NP 075­02 Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii BC 13­02 Înlocuieşte C 227­88; NP 43­85

NP 076­02 Normativ de proiectare, execuţie şi evaluarea siguranţei la acţiuni seismice la lucrări hidrotehnice din frontul barat

BC 19­03 UTC Buc.

NP 077­02 Normativ de proiectare antiseismică a construcţiilor de acostare gravitaţională BC 16/17­03 IPTANA NP 078­02 Normativ de proiectare privind protecţia cheiurilor la acostarea navelor BC 16/17­03 IPTANA NP 079­02 Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare (camere,

garsoniere şi apartamente) în clădiri hoteliere BC 12­03

NP 081­02 Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide BC 6­04 Înlocuieşte PD 177­76 INCERTRANS

NP 082­04 Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiun ii asupra construcţiilor. Acţiunea vântului BC 7­05 UTC Buc. NP 084­03 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor

de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice M.O. p.I nr.867 /05.12.2003

ICECON

NP 085­04 Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare

BC 1­01 M.O. p.I, nr.416 bis/2004

INCERTRANS

NP 086­05 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor

BC 8/9­05 Înlocuieşte parţial I 9­94; I 9/1­96; NP 052­01; NP 072­02

NP 087­03 Normativ pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice M.O. p.I, nr.771 /04.11.2003 BC 13­04

ISPH Buc.

NP 088­03 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea a II­a: Treapta biologică

M.O. p.I nr.773 /04.11.2003 BC 4/5­04

UTC Buc.

NP 089­03 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea a III­a: Staţii de epurare de capacitate mică (5 < Q ≤ 50 l/s) şi foarte mică (Q ≤ 5 l/s)

M.O. p.I nr.773 /04.11.2003 BC 4/5­04

UTC Buc.

NP 090­03 Normativ pentru instrumentarea seismică a barajelor M.O. p.I. nr.771 /04.11.2003 BC 13­04

UTC Buc.

Page 32: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

32

NP 091­03 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului

M.O. p.I nr.771 /04.11.2003 BC 2­04

PROED

NP 093­03 Normativ de proiectarea elementelor compuse din betoane de vârste diferite şi a conectorilor pentru lucrări de cămăşuială şi suprabetonări

BC 2­04

NP 095­04 Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de vedere al protecţiei împotriva îngheţului

M.O. p.I, nr.456 bis 2004?

NP 1­78 Norme tehnice provizorii privind completarea şi modificarea unor prevederi din prescripţiile de calcul pentru clădiri de locuit, social­culturale, construcţii industriale şi agrozootehnice din beton armat, beton precomprimat şi metalice, în vederea reducerii consumurilor de oţel şi ciment, precum şi a reducerii costului investiţiilor

BC 12­78 Înlocuieşte NP 1­76

NP 2­76 Prescripţii tehnice pentru gabarite, spaţii de siguranţă şi platforme la halele industriale prevăzute cu poduri rulante

BC 2­77

NP 7­76 Norme provizorii privind reducerea volumului de construcţii montaj şi a consumurilor de materiale la alimentari cu apă

BC 2­77 + I 9­82 (BC 1­83)

NP 8­76 Norme provizorii privind reducerea volumului lucrărilor de construcţii­montaj şi a consumurilor de materiale, la canalizări

BC 2­77

NP 10­76 Norme provizorii privind reducerea volumului lucrărilor de construcţii­montaj şi a consumurilor de materiale la alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari

BC 2­77

NP 13­76 Norme tehnice provizorii privind proiectarea lucrărilor de irigaţii BC 2­77 NP 14­76 Normativ privind reducerea consumului de materiale la realizarea lucrărilor de electrificare

a căilor ferate BC 2­77

NP 15­87 Norme tehnice privind măsurile pentru reducerea consumurilor de materiale, manoperă, a consumului de energie şi combustibil în proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor de locuinţe

BC 9­87 Înlocuieşte NP 15­77; NP 15­79; NP 15­85

NP 19­77 Norme provizorii privind reducerea volumului de construcţii­montaj şi a consumului de materiale prin folosirea tuburilor de gresie ceramică pentru canalizări

BC 3­77

NP 20­77 Norme provizorii de proiectare a depozitelor din cadrul Ministerului aprovizionării tehnico­ materiale şi controlului gospodăririi fondurilor fixe

BC 3­77

NP 21­77 Norme provizorii privind interzicerea executării unor categorii de lucrări BC 3­77 NP 24­97 Normativ pentru proiectarea parcajelor pentru autoturisme în localităţi urbane ­ IPCT NP 27­78 Norme provizorii privind utilizarea tuburilor din poliester armat cu fibre de sticlă (PAS) în

vederea reducerii consumurilor de metal BC 8­78

NP 29­78 Norme tehnice provizorii pentru aplicarea placajelor din amestecuri de PVC rezistent la şoc pe pereţii interiori

BC 4­79

NP 34­80 Norme tehnice provizorii de folosire la lucrările de construcţii a materialelor termoizolatoare din resurse locale şi cu conţinut redus de energie înglobată

BC 3­81

NP 35­81 Norme tehnice provizorii pentru protecţia pardoselilor din beton la acţiunea uleiurilor BC 6­81; 12­82;

Page 33: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

33

vegetale şi emulsiilor de uleiuri vegetale 2­84 NP 38­88 Norme tehnice provizorii pentru proiectarea şi executarea construcţiilor din pământ armat BC 4­88 Înlocuieşte NP 38­82 NP 39­88 Norme tehnice provizorii de folosire a materialelor hidroizolatoare la rece pentru lucrări de

întreţinere şi reparaţii curente a hidroizolaţiilor acoperişurilor BC 1­88 Înlocuieşte NP 39­83

NP 42­84 Norme tehnice provizorii pentru refacerea hidroizolaţiilor degradate, cu spumă poliuretan aplicată prin stropire, la învelitori

BC 6­85

NP 46­86 Norme tehnice provizorii privind utilizarea în construcţii a zgurilor deferizate de la CIS Hunedoara

BC 7­86; 9­88; 3­89

NP 47­88 Instrucţiuni tehnice provizorii privind utilizarea prafului de silice şi silico­mangan ca adaos activ în masa betonului

BC 6­88 Înlocuieşte NP 47­86

NP 48­86 Norme tehnice provizorii pentru protecţia termoizolaţiei la conducte şi aparate cu plăci flexibile din hârtie stratificată tip HSA 1­C

BC 1­87; 3­88

NP 49­89 Instrucţiuni tehnice provizorii privind alcătuirea şi executarea pardoselilor antistatice şi antiscânteie

BC 2­89 Înlocuieşte NP 49­86

NP 50­87 Norme tehnice provizorii pentru proiectarea şi executarea prinderilor cu ancore a subansamblurilor şi instalaţiilor pe elemente de beton şi beton armat

BC 4­87; 5­88; 2­90

NP 51­87 Norme tehnice provizorii pentru folosirea plăcilor cu gujoane BC 4­87; 5­88; 2­90

NP 53­88 Norme tehnice provizorii privind înnădirea barelor din oţel­beton PC prin procedeele metalotermic şi manşon presat radial

BC 11­87

NP 54­88 Norme tehnice provizorii pentru protecţia exterioară contra coroziunii a conductelor metalice subterane prin care se transportă lichide

BC 1­88

NP 55­88 Normativ cadru provizoriu privind demolarea parţială sau totală a construcţiilor BC 7­88 NP 56­88 Instrucţiuni tehnice provizorii de utilizare în construcţii a plăcilor termoizolatoare din

materiale textile refolosibile BC 7­88

NP 57­88 Instrucţiuni tehnice provizorii pentru executarea finisajelor pe bază de derivaţi celulozici BC 8­88 NP 58­88 Instrucţiuni tehnice provizorii pentru utilizarea în construcţii a zgurii de cubilou BC 10­88 NP 59­89 + P 118­99

Instrucţiuni tehnice provizorii privind realizarea protecţiei la foc cu azbestospray şi asbestspray cu perlit a structurilor metalice de rezistenţă

BC 1­91

NP 60­89 Instrucţiuni tehnice provizorii privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială cu plastifianţi

BC 1­91

NP 61­91 Instrucţiuni tehnice provizorii pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice cu plăci termoizolante de natură celulozică sau fibrolemnoasă în construcţii

BC 4­92

NP 102­04 Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr.10/1995

BC 7­05 UTC Buc.

NP 103­04 Normativ de proiectare pentru lucrări de reparaţii şi consolidare ale podurilor rutiere în exploatare

BC 6­05 INCERTRANS

NP 104­04 (nu este încă în

Normativ pentru proiectarea podurilor din beton şi metal. Suprastructuri pentru poduri de şosea, cale ferată şi pietonale, precomprimate exterior

BC 10/11/12/13­05 UTC Buc.

Page 34: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

34

vigoare) NP 106­04 Normativ privind proiectarea porturilor fluviale BC 4­05 IPTANA NP 107­04 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate

orăşeneşti – Partea a IV­a: Treapta de epurare avansată a apelor uzate BC 2­05 UTC Buc.

NP 109­04 Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h

BC 4­05 Autoritatea Feroviară Română

NP 111­04 Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor rutiere

BC 4­05 SEARCH CORPORATION

NP 112­04 + P 10­86

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă BC 14­05; 1, 3­87; 3­92

Înlocuieşte parţial P 10­86 UTC Buc.

NP 116­04 Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi BC 3­05 UTC Buc.

NPO 13­96 Ghid privind proiectarea, execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie

BC 3­97

NTF 72­02 Infrastructură feroviară. Taluze şi versanţi de cale ferată. Prescripţii tehnice pentru ranforsare cu micropiloţi

Buletin AFER 3 nr.4­04

AFER

NTF 72­03 Infrastructură feroviară. Terasamente de cale ferată. Prescripţii tehnice pentru întreţinerea şi repararea terasamentelor

Buletin AFER 3 nr.4­04

AFER

NTF 72­04 Infrastructură feroviară. Terasamente de cale ferată. Prescripţii tehnice metodologice pentru controlul calităţii execuţiei la linii noi, modernizate sau reacţionate

Buletin AFER 3 nr.4­04

AFER

NTF 75­01 Infrastructură feroviară. Instalaţii fixe. Tracţiune electrică. Fire de contact renurate din cupru şi din aliaje de cupru

Buletin AFER 3 nr.4­04

AFER

NTF 75­02 Infrastructură feroviară. Instalaţii fixe. Partea I. Prevederi de protecţie pentru securitate electrică şi împământare

Buletin AFER 3 nr.4­04

AFER

NTLH 021­02 Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanţă a barajelor M.O. p.I, nr.427/ 19.06.2002

ICIM

NTLH 022­02 Metodologie de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare

M.O. p.I, nr.427/ 19.06.2002

ICIM

NTLH 023­02 Metodologie privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale

M.O. p.I, nr.427/ 19.06.2002

ICIM

NTPA 001­02 Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi M.O. p.I nr.187 ICIM

Page 35: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

35

orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali /20.03.2002 NTPA 002­02 Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale

localităţilor M.O. p.I nr.187 /20.03.2002

ICIM Înlocuieşte NPTA 002­97

NTPA 011­02 Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti M.O. p.I nr.187 /20.03.2002

ICIM

P 2­85 Normativ privind alcătuirea, calculul şi executarea structurilor din zidărie BC 11­85; Înlocuieşte P 2­75 P 7­00 Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare,

executare, exploatare) BC 7­01 Înlocuieşte P 7­77;

P 7­88; P 7­92 P 10­86 + NP 112­04

Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la construcţii BC 1, 3­87; 3­92; 14­05

Înlocuieşte P 10­75; P 10­77;

P 14­86 Normativ pentru adaptarea la teren a proiectelor tip de podeţe de cale ferată BC 11­86 Înlocuieşte P 14­74 P 15­78 Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazem la podurile de şosea din beton armat BC 5­79 P 17­85 Normativ privind proiectarea staţiilor de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru

electrovehicule BC 9­85 Înlocuieşte P 17­70;

P 17­76 P 19­03 Normativ departamental pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip de podeţe pentru

drumuri BC 11­88 BTR 3­04

Înlocuieşte P 19­74; P 19­81; P 19­86 IPTANA

P 25­85 Normativ pentru reţeaua cultural BC 8­85 Publicat cu indicativul P 100­75 şi înlocuieşte P 25­75

P 28­84 Normativ pentru proiectarea tehnologică a staţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti, treptele de epurare mecanică şi biologică şi linia de prelucrare şi valorificarea nămolurilor

BC 7­84

P 28/2­88 Normativ pentru proiectarea tehnologică a staţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – treapta de epurare terţiară

BC 11­87

P 41­73 Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor verzi pentru localităţile urbane BC 9­73 P 42­71 Normativ pentru executarea construcţiilor din panouri mari BC 5­71 P 54­80 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor din profile de oţel cu pereţi subţiri

formaţi la rece BC 8­80; 3­86 Înlocuieşte P 54­69

P 56­69 Directive privind utilizarea raţională a metalului la realizarea lucrărilor de construcţii­montaj BC 1­70 P 56­72 Directive privind creşterea gradului de prefabricare şi reducerea consumului de materiale

deficitare la lucrările de construcţii­montaj BC 11­72 Înlocuieşte P 56­71

P 58­70 Normativul de calcul al elementelor de beton armat prin metoda la rupere BC 10­70 P 59­86 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor

de beton BC 10­86 Înlocuieşte P 59­72;

P 59­76; P 59­80 P 60­71 Indicaţii tehnice pentru proiectarea staţiilor electrice de transformare din incintele

industriale, în vederea creşterii gradului de industrializare şi eliminării exagerărilor în dimensionarea acestora

BC 8­71

Page 36: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

36

P 61­71 Normativ pentru proiectarea terenurilor sportive, stadioanelor şi complexelor sportive BC 9­71 P 66­01 Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a

localităţilor din mediul rural BC 11­01 Înlocuieşte P 66­72;

P 66­79; P 66­00 P 68­74 Instrucţiuni tehnice pentru determinarea gradului de protecţie termică a clădirilor BC 9­74 Înlocuieşte P 68­73 P 69­73 Îndrumător pentru modularea dimensională a construcţiilor industriale din beton monolit în

vederea folosirii raţionale a cofrajelor unificate de inventar BC 8­73

P 71­86 Normativ de proiectare privind iluminatul natural în clădiri industriale BC 11­86 Înlocuieşte P 71­73; P 71­79

P 72­73 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton, beton armat şi beton precomprimat cu agregate din granulit

BC 2­74

P 73­78 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide

BC 12­78; 3­86 Înlocuieşte P 73­73

P 74­81 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice din profile cu goluri în inimă BC 12­81 Înlocuieşte P 74­73 P 75­88 Normativ privind amplasarea în aer liber a unor utilaje şi instalaţii tehnologice BC 9­88 Înlocuieşte P 75­76 P 78­74 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea elementelor din beton precomprimat

cu armătura preîntinsă din sârme de tip SIGMA 140/160 BC 10­74;11­78

P 80­74 Instrucţiuni tehnice privind calculul şi proiectarea elementelor armate cu bioţel BC 1­75 P 81­74 Instrucţiuni tehnice privind calculul şi proiectarea elementelor şi structurilor de rezistenţă

din aliaje de aluminiu BC 1­75

P 82­86 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, executarea şi întreţinerea drumurilor de şantier BC 5­86 Înlocuieşte P 82­74; P 82­84

P 83­81 Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea constructivă a structurilor compuse din oţel beton

BC 10­81 Înlocuieşte P 83­74

P 84­88 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea filtrelor de nisip cu nivel liber BC 11­87 Înlocuieşte P 84­74; P 84­80

P 85­96 Cod pentru proiectarea construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat BC 10­96 Înlocuieşte P 85­78; P 85­82

P 87­86 Normativ pentru proiectarea căminelor culturale BC 2­87 Înlocuieşte P 87­75 P 91­83 Normativ privind modul de întocmire a devizelor pe categorii de lucrări şi pe obiecte,

pentru lucrările de construcţii montaj, precum şi pentru reparaţii curente şi de întreţinere la construcţii şi la instalaţiile aferente acestora

BC 2­83; 11/12­84; 1­85; 1­89

Înlocuieşte P 90­77; P 91­76

P 91/1­02 Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri publice

BC 10­03

P 92­82 Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit, social culturale şi administrative

BC 2­83 Înlocuieşte P 92­76

P 93­76 Îndrumătorul pentru calculul structurilor de hale industriale alcătuite cu stâlpi zvelţi din beton armat

BC 1­77

P 94­77 Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţii din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă

BC 4­77

Page 37: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

37

P 95­77 Normativ tehnic de reparaţii capitale la clădiri şi construcţii speciale BC 11­77; 8,9­94 ABROGĂ diferite articole (BC 8, 9 ­94)

P 96­96 Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile, social­culturale şi industriale

BC 13­97 (ordin)

IPCT Înlocuieşte P 96­77; P 96­86

P 98­78 Îndrumătorul de proiectare a stâlpilor pentru hale industriale şi agrozootehnice parter fără pod rulant

BC 6­78

P 99­78 Îndrumătorul de proiectare a stâlpilor din beton armat pentru hale industriale parter cu pod rulant

BC 12­78

P 100/1­04 +

NE 019­03

Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social­culturale, agrozootehnice şi industriale Cod de proiectare seismică – Partea I: Prevederi de proiectare pentru clădiri

BC 5­05

MO 462bis (31.05.05) Intră în vigoare la 31.05.06

(Fost P 100­92) Înlocuieşte P 13­70; P 13­78; P 100­78; P 100­81

P 101­78 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă din panouri mari

BC 5­79; 3­86

P 103­82 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat parţial, folosind armături pretensionate şi nepretensionate complementare

BC 2­83 Înlocuieşte P 103­78

P 104­83 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor şi acoperişurilor din elemente de beton celular autoclavizat

BC 2­84; 3­86; 10­95

Înlocuieşte C 69­70; C 144­72; C 171­74; P 104­78

P 106­85 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea baretelor pentru fundarea construcţiilor

BC 7­85 Înlocuieşte P 106­79

P 108­80 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor de oţel cu secţiune plină, inimă suplă, omogene sau hibride

BC 10­80; 3­86

P 109­80 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea tiranţilor pretensionaţi ancoraţi în teren

BC 3­81

P 112­81 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor în soluţie de structură spaţială reticulară

BC 2­82

P 113­81 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, executarea şi recepţionarea pereţilor despărţitori din panouri prefabricate pe bază de produse lemnoase

BC 3­82

P 113/1­94 Instrucţiuni tehnice pentru realizarea şi utilizarea la pereţii despărţitori a panourilor de perete demontabil

BC 11­94

P 114­81 Normativ pentru proiectarea şi executarea căilor ferate industriale BC 4­82; 9­84 Înlocuieşte Îndrumător... (BC 4­71)

P 115­82 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice pretensionate BC 2­83 P 117­83 Norme tehnice privind proiectarea spaţiilor social sanitare pentru construcţiile industriale BC 5/6­83; 3­86 Înlocuieşte NP 30­79 P 118­99 + Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor BC 7­99 Înlocuieşte

Page 38: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

38

NP 59­89 NP 22, 23, 24­77; P 118­83 Se completează cu NP 59­89

P 119­83 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea căilor de rulare pe grinzi din beton armat şi din beton precomprimat

BC 1­84; 3­86

P 120­85 Norme cadru privind utilizarea raţională a terenurilor la amplasarea obiectivelor de investiţii

BC 4­86 Înlocuieşte P 120­83

P 121­89 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de protecţie acustică şi antivibratilă la clădiri industriale

BC 11­88; 2­89 Înlocuieşte P 121­83

P 122­89 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile, social­ culturale şi tehnic administrative

BC 3/4­91 Înlocuieşte P 122­83

P 123­89 Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi execuţia sălilor de audiţie publică din punct de vedere acustic

BC 3/4­91 Înlocuieşte P 123­83

P 125­84 Îndrumător tehnic pentru studiul proprietăţilor pământurilor necoezive lichefiabile BC 4­85 P 126­86 Îndrumător pentru proiectarea îmbinărilor elementelor prefabricate din beton, în acord cu

cerinţele de industrializare a execuţiei pe şantier BC 8­86

P 127­94 Norme tehnice de proiectare şi execuţie a protecţiei anticorozive şi izolaţiei termice la coşurile din beton monolit

BC 10­94 Înlocuieşte NP 41­84; P 127­86

P 128­86 Normativ pentru proiectarea caminelor pentru vârstnici BC 1­87 P 130­99 Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor (comportare în situ) BC 1­00 Înlocuieşte P 130­88;

P 130­97 P 133­96 Normativ pentru proiectarea coşurilor industriale din beton armat monolit BC 9­98 Înlocuieşte P 133­93 P 133/0­94 Normativ de clasificare şi caracteristici geometrice a coşurilor industriale glisate BC 10­95 P 133/1­94 Normativ tehnic republican privind repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton

armat BC 10­95

P 134­95 Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice BC 9­95 Înlocuieşte P 134­93 P 134­03 Normativ privind proiectarea planşeelor compuse din tablă cutată­beton BC 14­04 P 135­99 Ghid cuprinzând coeficienţii de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa 1 ­

Construcţii BC 2­00 Înlocuieşte P 135­95 +

P 135/1­96 P 136­80 Normativ republican privind folosirea raţională a energiei electrice la iluminatul artificial şi

în utilizări casnice BC 1­81

P 136­95 Principii generale privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României BC 10­95

PAT 1­04 Procedură de agrement tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii M.O. p.I, nr.1167/ 09.12.2004

MTCT

PAT 2­04 Procedură de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii M.O. p.I, nr.1167/ 09.12.2004

MTCT

Page 39: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

39

PAT 3­04 Procedură privind avizarea agrementelor tehnice în construcţii M.O. p.I, nr.1167/ 09.12.2004

MTCT

PC 001­97 Manualul şi programul de calcul cadru pentru întocmirea cărţilor tehnice a construcţiilor BC 10­97 Înlocuieşte C 167­77 COCC

PC 002­97 Ghid pentru programarea lucrărilor de execuţie a construcţiilor – program de calcul cadru BC 2­97 COCC PC 005­97 Ghid pentru calculul automat (static şi dinamic) al structurilor modelate prin cadre sau

reţele plane în domeniul elastic BC 4­97 IPCT

PC 006­97 Ghid pentru realizarea automată a analizelor structurale spaţiale (statice şi dinamice) în domeniul elastic

BC 4­97 IPCT

PC 007­97 Ghid de prezentare a programelor de calcul omologate aferente activităţii de proiectare în construcţii realizat pe baza unui sistem informatic de gestiune a bazelor de date

BC 4­97 IPCT

PC 008­97 Ghid pentru proiectarea automată, interactivă şi reprezentarea grafică a structurilor din bare, de mare complexitate, solicitate la încărcări statice şi dinamice

BC 4­97 IPCT

PC 010­97 Metodologie şi program de calcul cadru pentru dezvoltarea de biblioteci CAD într­un sistem unificat autohton de proiectare şi desen automat bazat pe tehnici de programare orientate pe obiecte

BC 4­97 IPCT

PC 014­99 Ghid de exploatare a băncilor de date elaborate în vederea inventarierii clădirilor (din capitală şi din ţară) avariate seismic şi expertizate începând cu anul 1992, precum şi a datelor tehnice conţinute în rapoartele de expertiză tehnică aferente acestor clădiri

BC 13­00 (ordin)

IPCT

PC 015­99 Program cadru pentru generarea automată a rapoartelor pe baza informaţiilor selectate din banca de date corespunzătoare activităţii de expertizare a clădirilor

BC 13­00 (ordin)

IPCT

PC 017­99 Metodologie şi program cadru pentru verificarea automată a cerinţei de calitate „siguranţa la foc” la clădirile înalte

BC 9­00 (ordin)

IPCT

PC 020­00 Ghid şi program de calcul cadru privind monitorizarea consumurilor tehnice la lucrările publice, în scopul asigurării cerinţelor Legii nr.10 din 1995, privind calitatea în construcţii

BC 13­00 (ordin)

COCC

PC 021­01 Programe de calcul pentru dimensionarea reţelelor de sprinklere. Reţele plane ramificate BC 12­02 IPCT PC 1/1­93 Îndrumător pentru diagnosticarea stării de degradare şi metode de remediere şi protecţie

anticorozivă a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe bază de clor

BC 8­94

PCC 001­99 Procedura de control a calităţii execuţiei lucrărilor de instalaţii BC 13­01 (ordin)

PCC 002­99 Proceduri pentru atestarea conformităţii produselor destinate construcţiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor

BC 8­01 ICECON

PCC 003­99 Proceduri pentru atestarea conformităţii produselor destinate construcţiilor la furnizor: BC 14/15­00; ICECON

Page 40: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

40

ancoraje şi blocaje pentru precomprimarea betonului BC 13­01 (ordin)

PCC 008­00 Procedură de atestare a staţiilor de producere a agregatelor BC 13­00 ICECON

PCC 009­00 Procedură pentru verificarea calităţii şi recepţiei lucrărilor de învelitori ceramice la construcţiile vechi

BC 13­01 (ordin)

PCC 010­00 Procedură de atestare a staţiilor de betoane BC 13­00 ICECON PCC 011­00 Procedură de atestare a şefilor staţiilor de betoane BC 13­00 ICECON PCC 012­00 Procedură de atestare a şefilor staţiilor de producere a agregatelor BC 13­00 ICECON PCC 013­00 Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestarii tehnice a

maşinilor de fasonat oţel beton ­ ICECON

PCC 014­00 Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a vibratoarelor pentru betoane

­ ICECON

PCC 015­00 Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a autobetonierelor

­ ICECON

PCC 016­00 Procedură privind tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosind plăci din materiale termoizolante

BC 6­01 ICECON

PCC 017­00 Procedură privind tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosind spume poliuretanice

BC 13­01 (ordin)

ICECON

PCC 021­00 Procedură de inspecţie tehnică a maşinilor şi echipamentelor tehnologice de construcţii aflate în exploatare sau importate la mâna a doua

­ ICECON

PD 12­78 Instrucţiuni tehnice privind proiectarea, execuţia, întreţinerea şi exploatarea reţelei de puţuri de observaţii hidrologice pentru îmbunătăţiri funciare

BC 2­80

PD 25­78 Instrucţiuni tehnice privind parametrii compactării terasamentelor la canalele în rambleu din sistemele de îmbunătăţiri funciare şi metodologia controlului compactării

BC 2­80

PD 46­01 Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două direcţii la podurile din beton armat BTR 9­01 Înlocuieşte PD 46­79 BETAMEX

PD 65­86 Normativ departamental pentru proiectarea clădirilor de poştă şi telecomunicaţii BC 9­86 Înlocuieşte PD 65­78 PD 95­77 Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor şi podeţelor BC 6­77 PD 113­85 Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de electroalimentare

pentru instalaţiile de telecomunicaţii BC 7­86 Înlocuieşte PD 113­71

PD 124­84 Instrucţiuni tehnice pentru dimensionarea ranforsărilor cu beton de ciment a sistemelor rutiere nerigide şi rigide

BC 5­85

PD 162­02 Normativ departamental privind proiectarea autostrăzilor extraurbane BTR 1­04 Înlocuieşte PD 162­74; PD 162­83 IPTANA

PD 165­00 Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor de poduri şi podeţe de şosea cu BTR 22­23­02 Înlocuieşte PD 165­83

Page 41: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

41

suprastructuri monolit şi prefabricate M.O. p.I, nr.783/ 06.11.2003

IPTANA

PD 171­78 Normativ departamental privind proiectarea lucrărilor hidrotehnice pentru navigaţie fluvială BC 7­78 PD 172­76 Îndrumător pentru proiectarea depozitelor mecanizate de materiale în bucăţi specifice

activităţii trusturilor, grupurilor de şantiere şi şantierelor de construcţii montaj BC 6­76

PD 177­01 Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere simple si semirigide (metoda analitică) BTR 1­01 Înlocuieşte PD 177­76 SEARCH CORPORATION

PD 178­82 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru conductele tehnologice sub presiune din instalaţiile chimice şi rafinării – proiectare, montare, exploatare, reparare şi verificare

BC 4,12­83

PD 180­77 Norme departamentale pentru proiectarea atelierelor din cadrul bazelor de producţie auxiliară

BC 11­77

PD 184­87 Normativ departamental privind proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor din transporturi şi telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei contra incendiilor

BC 6­87 Înlocuieşte CD 71­72; PD 184­77

PD 189­00 Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice BTR 2­01 Înlocuieşte PD 189­78 PD 198­78 Normativ departamental de ocuparea terenurilor pnetru amplasarea construcţiilor şi

instalaţiilor de telecomunicaţii BC 6­79

PD 207­82 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea, execuţia, montarea şi verificarea sistemelor de fixare a utilajelor şi echipamentelor din industria chimică pe elemente de susţinere

BC 12­83 Înlocuieşte PD 207­79

PD 210­80 + PE 130

Instrucţiuni de proiectare şi realizare a camerelor de precolectare a reziduurilor menajere la clădiri de locuit

­ completează PE 130 PROED

PD 216­01 Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi execuţia de tratamente bituminoase duble inverse pe îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici

BTR 3­01 Înlocuieşte PD 216­82

PE 009­81 Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor în unităţile din ramura energiei electrice şi termice

­ ;BC 2­84

PE 101­85 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV

­ ;BC 2­84; BC ???/85??? BC 3­87

Înlocuieşte PE 101­77

PE 103­70 Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor termoenergetice la solicitări mecanice şi termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit

­ ;BC 3­87

PE 106­83 Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de joasă tensiune ­ ;BC 3­87

PE 107­81 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice BC 3­79; 9­81; 5/6­83; 2­84; 9­85; 3­86

Înlocuieşte NP 11­76

PE 124­85 Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari BC 1/2­86; 3­87 Înlocuieşte PE 124­78

Page 42: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

42

PE 132­83 Normativ de proiectare a reţelelor electrice de distribuţie publică BC­; 9­85; 3­87 PE 135­85 Instrucţiuni privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor în instalaţiile

electrice de distribuţie de 1­110 kV BC 5­85; 3­86 Înlocuieşte PE 135­81

PE 136­88 Normativ republican privind folosirea raţională a energiei electrice la iluminatul artificial şi în utilizări casnice

BC 1­88

PE 145­85 Normativ privind stabilirea puterilor nominale economice pentru transformatoarele din posturi

BC 5­85 Înlocuieşte PE 145­79

PE 224­82 Normativ privind proiectarea instalaţiilor termomecanice ale termocentralelor BC ­; 2­84 PE 713­83 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru execuţia şi controlul betoanelor folosite la

construcţiile hidroenergetice BC 3­84; 11­87

PE 714­82 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru răcirea betoanelor hidrotehnice masive BC 7­82

RRS 1­94 Regulament privind metodologia de inventariere a construcţiilor tip clădire din fondul construit existent, din punct de vedere al riscului seismic

BC 6­95

Rplz­2002 Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la izolaţii în construcţii şi instalaţii BC 13­02

S­1994 Ghid de proiectare pentru instalaţii sanitare. Mapa proiectantului BC 7­96 (ordin)

IPCT

S 4­71 Normativ departamental privind condiţiile de proiectare şi execuţie a lucrărilor de execuţie şi instalaţii care afectează traseul sau zona drumurilor publice şi lucrările anexe aferente

BT 8­71 AND

SC 001­97 Soluţiile cadru pentru montarea contoarelor la instalaţii sanitare şi de încălzire din clădiri existente

BC 2­97 IPCT

SC 002­98 Soluţii cadru de contorizare a consumurilor de apă, gaze naturale şi energie termică aferente instalaţiilor din blocurile de locuinţe

BC 7­99 (ordin)

IPCT

SC 003­97 Soluţii cadru pentru instalaţii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive înalte

BC 14­99 IPCT

SC 004­00 Soluţii cadru de proiectare a instalaţiilor de climatizare la clădiri publice BC 12­01 (ordin)

IPCT

SC 005­00 Soluţii cadru pentru instalaţii interioare de încălzire utilizând noi sisteme de producere a agentului termic (CT de apartament, scară etc.)

BC 13­01 (ordin)

IPCT

SC 005­01 Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit

BC 5­02

SC 007­02 Soluţii cadru pentru reabilitarea termo­hidroenergetică a anvelopei clădirilor de locuit existente

BC 18­03 IPCT

Page 43: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

43

ST 002­96 Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale miniutilajelor de construcţii prevăzute cu şenile de cauciuc pentru asigurarea protecţiei mediului şi a căilor de acces

BC 12­99 (ordin)

ST 003­96 Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea construcţiilor şi pentru asigurarea calităţii acestora

BC 14­97

ST 005­96 Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor de terasamente pentru asigurarea calităţii construcţiilor, a protecţiei vieţii şi a sănătăţii, a siguranţei în exploatare şi a protecţiei mediului ambiant

BC 12­99 (ordin)

ST 006­96 Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de beton pentru asigurarea calităţii construcţiilor, a protecţiei vieţii şi a sănătăţii, a asigurării în exploatare şi a protecţiei mediului ambiant

BC 14­97 ICECON

ST 007­96 Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de finisaj, pentru asigurarea calităţii construcţiilor, a protecţiei vieţii şi a sănătăţii, a siguranţei în exploatare şi a protecţiei mediului ambiant

BC 2­97 ICECON

ST 009­96 Specificaţie tehnică privind cerinţe şi criterii de performanţe pentru produse din oţel utilizate ca armături în structuri din beton

BC 11­97

ST 010­97 Specificaţie tehnică privind criteriile de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de fundaţii pentru asigurarea calităţii construcţiilor, a protecţiei vieţii şi sănătăţii, a siguranţei în exploatare şi a protecţiei mediului

BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

ST 011/97 Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ascensoarelor de persoane

BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

ST 012­97 Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii echipamentelor de ridicare

BC 12­99 (ordin)

IPC S.A.

ST 013­97 Specificaţie tehnică privind cerinţe pentru proiectarea şi executarea construcţiilor în soluţie de structură spaţială reticulată planară

BC 15­97

ST 015­97 Specificaţie tehnică privind refacerea prin obturare şi etanşare a contactului teren­ infrastructură pentru construcţii de locuinţe, social­culturale şi industriale

BC 9­98

ST 016­97 Specificaţie tehnică. Criterii şi metode pentru determinarea prin măsurători a tasării construcţiilor. Instrucţiuni tehnice pentru determinarea prin metode topogeodezice a deplasării construcţiilor datorate deformaţiilor terenului de fundare

BC 11­98 Înlocuieşte C 61­74

ST 017­97 Specificaţie privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea şi întreţinerea căilor de comunicaţii orăşeneşti şi comunale în scopul satisfacerii cerinţelor de calitate

BC 4­98

ST 018­97 Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii materialelor şi echipamentelor pentru instalaţii interioare termice şi sanitare

BC 15­99

ST 020­98 Specificaţie tehnică privind certificarea de consformitate a calităţii ţevilor din oţel preizolate BC 5­00 ICECON ST 021­97 Specificaţii tehnice privind proiectarea şi execuţia construcţiilor şi instalaţiilor aferente

filtrelor de nisip cu nivel liber şi asigurarea măsurilor pentru siguranţa în exploatare BC 13­01 (ordin)

Buletin Informativ PROED

Page 44: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

44

Înlocuieşte P 84­88 ST 022­99 Specificaţie tehnică privind proiectarea, execuţia şi exploatarea drumurilor comunale şi

vicinale cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural BC 1,7­00 ICECON

ST 023­99 Specificaţie etehnică privind controlul calităţii execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte din polietilenă de medie densitate. Cerinţe de calitate. Procedură de verificare.

BC 13­00 ICECON

ST 024­00 Specificaţie tehnică privind tehnologiile de execuţie şi procedeele de verificare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, cu conducte din polietilenă

BC 14/15­00 ICECON

ST 025­00 Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă pentru sistemul echipament­ clădire (ascensoare, scări rulante, covoare rulante)

BC 13­01 (ordin)

ICECON

ST 026­00 Specificaţie tehnică privind cerinţele de performanţă şi proceduri de verificare a calităţii sistemelor elastice antivibraţie pentru echipamente înglobate în construcţii

BC 13­01 (ordin)

ICECON

ST 027­00 Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţa în funcţiune a echipamentelor vitale din dotarea construcţiilor supuse acţiunilor dinamice aleatoare

BC 13­01 (ordin)

ICECON

ST 030­00 Specificaţie tehnică de aplicare a pardoselilor anticorozive cu performanţe antistatice BC 13­01 (ordin)

ST 031­00 Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea, transportul şi punerea în operă a betonului

BC 13­01 (ordin)

ICECON

ST 033­00 Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea, transportul şi punerea în operă a mixturilor asfaltice

BC 13­01 (ordin)

ICECON

ST 034­00 Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru compactarea structurilor rutiere BC 13­01 (ordin)

ICECON

ST 035­00 Specificaţie tehnică privind cerinţele şi criteriile de performanţă pentru verificarea antiseismică a faţadelor cortină

BC 13­01 (ordin)

ST 040­00 Specificaţie tehnică pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO

BC 2,6­01

ST 041­00 Specificaţii tehnice privind staţiile de epurare monobloc, containerizate şi automatizate, utilizate pentru comunităţi mici

BC 1­02 (ordin)

PROED

ST 042­01 Specificaţie tehnică privind ancorarea armăturilor cu răşini sintetice la lucrări de consolidare a elementelor şi structurilor din beton armat – proiectare şi execuţie

BC 12­02

ST 043­01 Specificaţie tehnică privind cerinţe şi criterii de performanţă pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice şi metode de încercare

BC 12­02

ST 046­01 Specificaţie tehnică privind montarea şi utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de căldură ale corpurilor de încălzire

BC 3­02

U 3­89 Instrucţiuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite în construcţii din codurile: 42, 611.5 şi 650­658, prin sistemul de înlocuire a subansamblelor

BC 2­89

U 6­78 Normativ privind lucrul utilajelor de construcţii pe timp friguros BC 5­79

Page 45: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

45

U 8­82 Normativ privind consumurile medii de combustibil, lubrifianţi şi materiale de întreţinere pentru utilaje de construcţii

BC 1­83 Înlocuieşte U 8­78

U 9­82 + U 9/2­85

Normativ pentru întreţinerea şi repararea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru construcţii, cod 42 şi cod 901

­ Înlocuieşte U 9­78

U 10­80 Normativ privind dotarea cu maşini, scule şi dispozitive a muncitorilor în construcţii BC 6­81 U 11­87 Normativ de personal pentru activitatea de mecanizare a lucrărilor de construcţii BC 7­87 Înlocuieşte U 11­83

V­1996 Ghid de proiectare pentru instalaţii de ventilare. V – Mapa proiectantului BC 7­96 IPCT

Catalogul de detalii pentru hidroizolaţii bituminoase pe exterior – construcţii subterane BC 7­84 Codul deontologic al profesiei de arhitect BC 14/15­01 Fişă tehnologică de utilizare a cenuşii de la CET Borzeşti ca adaos la prepararea betoanelor

BC 4­87

Ghid pentru expertizarea clădirilor de locuit înalte cu P + 8 etaje executate din panouri mari înainte de 1997, după proiect tip IPCT 141 (vol.I + vol.II)

BC 2­02 (ordin)

Colecţia de Normative ­ INCERC

Ghid privind tehnologia realizării construcţiilor din lemn BC 12­99 (ordin)

Indici medii de actualizare a valorii clădirilor şi construcţiilor speciale în perioada 01.07.1982­31.12.2001 (Grupa I: clădiri şi grupa II: clădiri speciale)

BC 4,13­02; BC 6,14/15,23­03; 13,17/18,21­04

Indicaţii pentru calculul conductelor de aer ale instalaţiilor de ventilare BC 7­76 Indicaţii pentru executarea pardoselilor rezistente şi impermeabile la infiltrarea uleiurilor minerale

BC 8­73

Indicaţii pentru proiectarea, executarea şi întreţinerea construcţiilor din zona litoralului Mării Negre

BC 5­71; 3­73

Indicaţii pentru proiectare şi execuţie privind metodele de reducere a zgomotului în construcţii industriale

BC 10­74

Indice tehnico­economici ­ Republicarea dispoziţiilor privind elaborarea şi aplicarea indicilor tehnico­economici în construcţii

BC 7­70

Instrucţiune privind organizarea formaţiei normate de muncă pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii poduri

BT 2­82

Instrucţiuni pentru verificarea calităţii şi recepţionarea lucrărilor ascunse la construcţii şi instalaţii aferente

BC 4­76

Instrucţiuni privind atestarea institutelor şi societăţilor comerciale în care funcţionează grupe de specialitate pentru agremente tehnice în construcţii

BC 4­96

Instrucţiuni privind autorizarea responsabililor cu urmărirea specială a comportării în BC 4­96

Page 46: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

46

exploatare a construcţiilor Instrucţiuni privind condiţiile tehnice şi condiţiile de recepţionare şi utilizare în construcţii a oţelului beton marca 25 G 2 S care înlocuieşte oţelul beton marca PC 60

BC 3­87

Instrucţiuni privind crearea şi implementarea unui sistem de calitate în laboratoarele de încercări în construcţii

BC 2/3­96

Instrucţiuni privind exigenţele pe care trebuie să le îndeplinească laboratoarele de încercări în construcţii în vederea autorizării

BC 2/3­96

Instrucţiuni privind modelul şi modul de completare a buletinelor de încercări emise de laboratoarele de încercări în construcţii

BC 2/3­96

Instrucţiuni privind organizarea, funcţionarea şi sarcinile laboratorului formaţie de mixturi bituminoase

BC 5­80

Instrucţiuni şi condiţii tehnice pentru măsurarea denivelărilor din profilul longitudinal al drumurilor cu ajutorul aparatului Viagraf

BC 5­80

Instrucţiuni tehnice departamentale pentru determinarea sensibilităţii la îngheţ a pământurilor

BC 3­89

Instrucţiuni tehnice departamentale pentru utilizarea nisipurilor marine din zona Midia la prepararea betoanelor hidrotehnice

BC 5­80

Instrucţiuni tehnice pentru executarea marcajelor rutiere orizontale cu benzi din mixturi termoplastice reflectorizante – MTR

BC 5­80

Instrucţiuni tehnice pentru folosirea saltelelor, cochiliilor şi şnurului din vată minerală la izolarea termica a conductelor şi aparatelor

BC 5­70

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, execuţia şi întreţinerea terasamentelor şi a căii în zona pod­rampa de acces

BC 3­94

Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi executarea adăposturilor de apărare locală antiaeriană

BC 6­73

Îmbunătăţirea prescripţiilor tehnice republicane BC 4­85 Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţii aferente M.O. p.I, nr.278

/21.04.2003 MTCT

Îndrumător pentru atestarea tehnico­profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii M.O. p.I, nr.397 /09.06.2003

MTCT

Îndrumător privind aplicarea costului global în domeniul construcţiilor (Ordin 2/N/03.04.92) BC 12­92 Îndrumător privind aplicarea prevederilor „Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor”

BC 1­97

„Lista ghidurilor de agrement tehnic finalizate în anul 1996” şi „Lista procedurilor şi a ghidurilor de evaluare – aferente sistemului calităţii în construcţii – finalizate în anul 1996”

BC 10­97

Metode pentru măsurători privind coroziunea instalaţiilor metalice îngropate BC 1­70; 11­73 Metodologia de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor BC 4­96 Metodologia pentru elaborarea normelor noi de deviz şi a preţurilor unitare pe articole de deviz

BC 10­77; 3­83

Page 47: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

47

Metodologie de calcul dinamic a valorii investiţiilor (Ordin 2/N/03.04.92) BC 12­92 Metodologie de efectuare a postcalculului consumului de resurse la lucrările de construcţii (Ordin 2/N/03.04.92)

BC 11­92

Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)

M.O. p.I, nr.125 bis/11.02.2004

URBANPROIECT

Metodologie privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii, amenajarea teritoriului şi urbanism şi procedura de achiziţie

BC 9­01

Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar în localităţi BC 7­97 Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului reţelelor edilitare în localităţi

BC 7­97

Metodologie privind formele şi organismele de lucru pentru elaborarea reglementărilor tehnice pentru sistemul calităţii în construcţii

BC 4­96

Metodologie privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice de reglementare în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat

M.O. p.I, nr.782/ 25.08.2004 BC 11­03

MTCT

Nomenclatorul încercărilor de laborator şi instrucţiunile de aplicare ale acestuia BC 8­82 Normativ cadru privind dotarea laboratoarelor de construcţii montaj BC 4­79 Normativ de reparaţii pentru utilaje de construcţii (grupa 42) BC 2­70 Normativ privind caracterul construcţiilor de organizare de şantier BC 10­70 Normativ privind perioadele de garanţie a lucrărilor de construcţii­montaj pe categorii de obiecte

BC 10­70

Normativ republican pentru proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor (NPCI) Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor

BC 4­70; 4­72; 3­74; 12­77

Normativ tehnic de reparaţii capitale pentru clădiri şi construcţii speciale BC 2­70 Normă metodologică privind autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii BC 1­89 Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor BC 4­94 Norme metodologice privind proiectarea, contractarea, execuţia şi controlul lucrărilor de recuperare şi redare a terenurilor în producţia agricolă

BC 4­85

Norme privind integrarea activităţii de cercetare şi proiectare în construcţii, arhitectură şi sistematizare, a cadrelor didactice şi a studenţilor din învăţământul superior de construcţii

BC 8­78

Norme privind integrarea activităţii de cercetare şi proiectare în construcţii, arhitectură şi sistematizare, a instituţiilor de învăţământ superior, în activitatea unităţilor de cercetare şi proiectare

BC 4­77

Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane M.O. p.I, nr.138 bis/1998

AND

Norme privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor M.O. p.I, nr.138 bis/1998

AND

Page 48: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

48

Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale

M.O. p.I, nr.138 bis/1998

AND

Norme tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere

M.O. p.I, nr.15 /1998

AND

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice M.O. p.I, nr.138 bis/1998

AND

Norme privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum­mediu înconjurător M.O. p.I, nr.138 bis/1998

AND

Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor M.O. p.I, nr.138 bis/1998

AND

Norme tehnice provizorii privind stabilirea distanţelor între rosturile de dilatare la proiectarea construcţiilor

BC 11­78

Notă pentru publicarea „Indicaţiilor cu privire la proiectarea armării transversale a stîlpilor de beton armat (STAS)

BC 12­78

Onorarii minime de proiectare ale Ordinului Arhitecţilor din România BC 14/15­01 Ordin privind unele măsuri pentru extinderea tăierii, livrării şi utilizării geamurilor armate la mărimi fixe

BC 6­79

Ordin privind soluţii tehnice normate pentru construcţii industriale, agrozootehnice, de locuinţe, de drumuri şi căi ferate

BC 9­88

Prescriptii tehnice republicane BC 4­85; 3­86 Procedura de control în teritoriu asupra instalaţiilor de gaze naturale BC 4­96 Procedura privind emiterea acordului Inspecţiei de Stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor

BC 4­96

Procedură privind autorizarea diriginţilor de şantier M.O. p.I, nr.264/1/ 09.04.2002 M.O. p.I, nr.381/ 05.06.2002

Înlocuieşte ordin 31/N/ 02.10.1995 (BC 4­96)

Procedură privind controlul statului în fazele de execuţie determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor

BC 4­96

Proceduri privind atestarea auditorilor pentru autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii

BC 2/3­96

Proceduri privind auditul în laboratoarele de încercări în construcţii în vederea autorizării BC 2/3­96 Proceduri privind autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii BC 2/3­96 Proceduri privind autorizarea personalului de specialitate din laboratoarele de încercări şi din activitatea de control de calitate

BC 2/3­96

Proceduri privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii

BC 2/3­96

Proiectarea, executarea şi recepţionarea piloţilor Franki BC 3­70 Regulament de efectuarea recepţiei obiectivelor de investiţii BC 10­70

Page 49: 81703055 Lista Normative Din Buletinul Constructiilor

49

Regulament privind folosirea mijloacelor automatizate de calcul în activitatea de cercetare şi proiectare a construcţiilor şi instalaţiilor

BC 4­79

Regulament privind metodologia de planificare, elaborare, avizare, aprobare şi publicare a normativelor în construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor

BC 11­79

Regulament privind organizarea licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea lucrărilor publice. Îndrumător privind elaborarea documentaţiilor necesare organizării licitaţiilor pentru lucrări publice

BC 7/8/9­92

Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii BC 5/6/7/8­93; 1­94; 10­96

ABROGAT: Art.3 (BC 1­94); Cap. 24,26,27,28 (BC 10­96) Înlocuieşte „Normele republicane de protecţie a muncii”

Regulament privind răspunderile în proiectare BC 9­70; 3­73 Regulament privind tipizarea lucrărilor de construcţii şi a tehnologiilor BC 9­74; 2­78;

8­82 Regulamentul Ordinului Arhitecţilor din România BC 14/15­01 Sistem informaţional pentru elaborarea ofertelor lucrărilor de construcţii de către societăţile comerciale cu activitatea de construcţii. Sistem informativ pentru generarea articolelor de deviz şi a consumurilor de resurse pe baza descrierii standard

BC 10­92

Sistemul de proceduri privind efectuarea de inspecţii la organele administraţiei publice locale/judeţene care emit autorizaţii de construire/desfiinţare, precum şi la factorii implicaţi în respectarea prevederilor acestora

BC 4­96

Sistemul evidenţă în activitatea de control tehnic al calităţii construcţiilor BC 2­81 Soluţii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instalaţii în construcţii BC 7­96

(ordin) IPCT

Specificaţie tehnică privind condiţii de calitate ale lemnului pentru construcţii BC 12­99 (ordin)

PC 001­97 Ghid pentru întocmirea cărţii tehnice a construcţiei BC 10­97 COCC (exista la CDCAS)

Regulamentul Ordinului Arhitecţilor din România BC 14/15­01 Regulament de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii prin decizia nr.125/23.06.2004

BC 11/12­04