of 8 /8
1 PRETHODNO OPTEREĆENJE Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić OSNOVNE KARAKTERISTIKE METODE jedna od najstarijih metoda poboljšanja često se koristi SLUŽI ZA: – povećanje nosivosti – smanjenje stišljivosti

7.predhodno opterecenje-09.pdf

Embed Size (px)

Text of 7.predhodno opterecenje-09.pdf

Page 1: 7.predhodno opterecenje-09.pdf

1

PRETHODNO OPTEREĆENJE

Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić

OSNOVNE KARAKTERISTIKE METODE

• jedna od najstarijih metoda poboljšanja• često se koristi

• SLUŽI ZA:– povećanje nosivosti– smanjenje stišljivosti

Page 2: 7.predhodno opterecenje-09.pdf

2

OSNOVNE KARAKTERISTIKE METODE

• TO SE POSTIŽE:– prethodnom konsolidacijom – koherentna tla– povećanjem gustoće – nekoherentna tla

• NAJBOLJI REZULTATI:– stišljive gline– organske gline– stišljivi prahovi– treset

PRIMJENA

• ZGRADE – TEMELJI• NASIPI• PROMETNICE• SILOSI• SPREMNICI ZA NAFTU

Page 3: 7.predhodno opterecenje-09.pdf

3

Prethodno optere ćenje - princip

Zatečeno stanje

Stišljiva

glina

Nepropusna podloga

Predhodno opterećenje Konačno stanje

ILUSTRACIJA U ČINKA - redukcija slijeganja

Stišljivo tlo

Predopterećenje

Velika slijeganja

Slijeganje

Mala slijeganjaSlijeganje

uzrokovano

predopterećenjem

Vrijeme

S predopterećenjem

Bez predopterećenja

Page 4: 7.predhodno opterecenje-09.pdf

4

ILUSTRACIJA U ČINKA - redukcija troškova

Predoptere ćenje

Slijeganje

uzrokovano

predopterećenjem

Stišljivo tlo

UBRZAVANJE PROCESA

• VERTIKALNI DRENOVI– cilindrični od pijeska (šljunka)

– promjer 200-450 mm– razmak 1-6 m

– geosintetički plošni drenovi– 50-tak raznih vrsta na

tržištu– debljina 2-6 mm– širina ~ 100 mm

• DRENAŽNI TEPISI• VAKUUM• ELEKTRO-OSMOZA

Page 5: 7.predhodno opterecenje-09.pdf

5

PREDNOSTI GEODRENOVA

• jednostavna i brza ugradnja• lakši transport i skladištenje• lagana oprema za ugradnju• velika vlačna čvrstoća• često su jeftinije rješenje

VERTIKALNO DRENIRANJE – ubrzavanje procesa

! +

povećanje čvrstoće

Slijeganje

S vertikalnim

drenovima

Bez drenaže

S drenažom

Vrijeme

Bez drenaže

Page 6: 7.predhodno opterecenje-09.pdf

6

PROJEKTIRANJE

2 OSNOVNE ZADAĆE:

Odrediti iznos vertikalnog naprezanja koje će u odreñenom vremenu uzrokovati definirani iznos slijeganja

Odrediti vrijeme potrebno da se uz neko vertikalno naprezanje ostvari poželjno slijeganje

Prethodno optere ćenje bez drenaže

slijeganje uslijed prethodnog

opterećenja:

slijeganje od objekta:

0

0

0

log1 p

ppC

e

Hs cpo

∆++

=

0

0

0

log1 p

qpC

e

Hs ro

∆++

=

cr

cc

e

σv’

Page 7: 7.predhodno opterecenje-09.pdf

7

Prethodno optere ćenje potpomognuto drenažom

• ubrzavanje procesa• teorija radijalne konsolidacije• raspored vertikalnih drenova:

Trokutasti rasporedKvadratni raspored

PROJEKTNI PARAMETRI

• DETALJNA TERENSKA ISPITIVANJA – bušenje– penetracijski pokusi– uzimanje uzoraka

• LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Page 8: 7.predhodno opterecenje-09.pdf

8

OSOBITO VAŽNO

• slojevitost - jače propusni proslojci• uvjeti dreniranja: jednostrano-dvostrano• propusnost i stišljivost:

– vertikalna – horizontalna

• čvrstoća i deformabilnost (PAZI NA SLOM U TLU)

KONTROLNA ISPITIVANJA

• SLIJEGANJE temeljnog tla i nasipa

periodički: tjedno, mjesečno

• PIEZOMETARSKI NIVO

Reperi

Piezometri

Mjerenje slijeganja