Click here to load reader

7164 907 2

 • View
  232

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-907-2.pdf

Text of 7164 907 2

 • Nationell samordning fr strukturerat infrande och uppfljning av nya cancerlkemedel 1

  INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 20102012

  Nationell samordning fr strukturerat

  infrande och uppfljning av nya

  cancerlkemedel NNU BTTRE CANCERVRD DELRAPPORT 9

 • Nationell samordning fr strukturerat infrande och uppfljning av nya cancerlkemedel 2

  1. Uppdrag ........................................................................................................... 5

  2. Projektets struktur ......................................................................................... 7

  Avgrnsningar ...................................................................................................... 7

  3. Sammanfattning ............................................................................................. 9

  4. Sammanfattning av frslag ......................................................................... 11

  Ny process fr rekommendationer ..................................................................... 11

  Horizon scanning ................................................................................................ 11

  Avgrnsning av uppdrag hur hantera lkemedel som frskrivs p recept ...... 11

  Prisfrhandlingsfunktion ..................................................................................... 12

  Sekretess ........................................................................................................... 12

  Tidiga rekommendationer .................................................................................. 12

  Organisation ....................................................................................................... 12

  NLT ................................................................................................................... 12

  NLTc ................................................................................................................. 13

  Anstllningsfrhllanden .................................................................................. 13

  Uppfljning ......................................................................................................... 13

  Finansiering ........................................................................................................ 13

  Kommunikation ................................................................................................... 13

  5. Bakgrund ....................................................................................................... 15

  Lkemedelsmarknadens utveckling ................................................................... 15

  Kostnadsutvecklingen fr cancerlkemedel ..................................................... 15

  Frvntad kostnadsutveckling fr cancerlkemedel ........................................ 17

  QALY ................................................................................................................ 17

  Tidsaspekter avseende godknnande och beslut om lkemedelsfrmn och anvndning ......................................................................................................... 17

  Etiska frgestllningar ........................................................................................ 18

  Angelgenhetsgrad och betalningsvilja ........................................................... 18

  Lkemedel vid ovanliga sjukdomar srlkemedel ........................................ 19

  Jmlik vrd och kommunalt sjlvstyre ................................................................ 21

  Patientrrlighet (EES-vrd) ................................................................................ 21

  Beslutsprocesser i landstingen nr det gller budgetering av lkemedelskostnader ......................................................................................... 21

  Regionala initiativ till strukturerat infrande ....................................................... 23

  Internationell utblick erfarenheter av nationell samordning av lkemedelsintroduktion i andra lnder ............................................................... 23

  Scottish Medicines Consortium ........................................................................ 23

  6. Frslag till struktur fr ordnat infrande av nya cancerlkemedel ........ 25

  Nationella aktrer inom strukturerat infrande av lkemedel ............................ 25

  Sjukvrdshuvudmnnen ................................................................................... 25

  4-lnsgruppen .................................................................................................. 25

  Innehll

 • Nationell samordning fr strukturerat infrande och uppfljning av nya cancerlkemedel 3

  NLT ................................................................................................................... 25

  NLTc ................................................................................................................. 26

  TLV ................................................................................................................... 26

  Lkemedelsverket ............................................................................................ 26

  Socialstyrelsens riktlinjearbete ......................................................................... 26

  Professionen och vrdprogramgrupperna ....................................................... 27

  Lkemedelsfretagen ....................................................................................... 27

  Patientorganisationer ....................................................................................... 27

  Frslag till process ............................................................................................. 27

  Insamling av data (horizon scanning) .............................................................. 31

  Urval av produkter och indikationer .................................................................. 32

  Lkemedel i frmnen ...................................................................................... 34

  Upphandling/prisdiskussioner ............................................................................ 35

  Definitioner och lagreglering av upphandlingar och avtal ................................ 35

  Mjliga innehll i avtal prismodeller .............................................................. 36

  Modeller baserade p uppndd nytta .............................................................. 36

  Modeller fr kostnadskontroll eller kostnadsminskning (finansieringsmodeller) ..................................................................................... 37

  Patient access schemes (PAS) ........................................................................ 38

  Erfarenheter i Sverige ...................................................................................... 38

  Mjliga frhandlingsparter ................................................................................ 38

  Nationell koordinering av upphandling ............................................................. 38

  Sekretess ......................................................................................................... 39

  TLV:s uppdrag .................................................................................................... 40

  Mjligheter till tidsoptimering av TLV:s vrderingsarbete ................................ 41

  Hantering av lkemedel som inte inkluderats i frmnssystemet .................... 41

  Nr ska beslut omprvas? Vilket underlag? .................................................... 42

  Utformning av rekommendationer ...................................................................... 42

  Frn TLV:s utltande till rekommendation ....................................................... 42

  Utnyttjande av andra kompetenser vid framtagande av rekommendation ...... 43

  Inhmtande av HE-vrdering frn andra lnders organisationer ..................... 43

  Samordning av rekommendation och upphandling .......................................... 43

  Rekommendation i det fall ngon prisfrhandling med fretaget inte gjorts .... 43

  Organisatorisk tillhrighet ................................................................................... 43

  NLT-gruppens uppdrag och organisation ........................................................ 43

  NLTc ................................................................................................................. 44

  Regionala cancercentrum ................................................................................ 45

  Mjliga finansieringsmodeller fr nya lkemedel ............................................... 46

  Statlig finansiering under introduktionsfas ....................................................... 46

  Gemensam landstingsfinansiering ................................................................... 46

  Sedvanlig landstingsfinansiering ...................................................................... 47

  7. Uppfljning av nya cancerlkemedel ......................................................... 49

  Inledning ............................................................................................................. 49

 • Nationell samordning fr strukturerat infrande och uppfljning av nya cancerlkemedel 4

  Uppfljningsparametrar ...................................................................................... 50

  Lkemedelsdata .....................................