Click here to load reader

7164 664 4

 • View
  225

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-664-4.pdf

Text of 7164 664 4

 • Omslag 1

  2EPC ger gott resultat

  diskussion om framgngsfaktorer och EPC

  Utveckling av fastighetsfretagande i o entlig sektor (UFOS)

 • UFOS och Sveriges Kommuner och Landsting 2011 118 82 Stockholm, Tfn 08-452 70 00

  E-post: [email protected]: www.offentligafastigheter.se

  ISBN: 978-91-7164-664-4Text: Linda Andersson med flera, Ernst & Young

  Omslagsbild, grafisk form och produktion: Forum 1Distribution: Tfn 020-31 32 30 eller www.offentligafastigheter.se

  Det hr r UFOS

  Den offentliga sektorn ger och frvaltar tillsammans cirka 90 miljoner kvadrat meter

  lokalyta. De fastighetsorganisationer som hanterar frvaltningen av dessa byggnader

  har som uppgift att ge maximalt std till den offentliga sektorns krnverksamheter

  och att hlla dem med lokaler och service som har rtt kvalitet till lgsta kostnad.

  UFOS (Utveckling av Fastighetsfretagande i Offentlig Sektor) bedriver utvecklings-

  projekt som ger offentliga fastighets frvaltare verktyg att effektivisera fastighets-

  fretagandet och att hja kvali teten fr hyresgsterna. Bakom UFOS str Sveriges

  Kommuner och Landsting, Fortifikationsverket, Akademiska Hus och Samverkansforum

  fr statliga byggherrar och frvaltare genom Statens fastighetsverk och Special-

  fastigheter Sverige AB. Sedan 2004 deltar ven Energimyndigheten fr att srskilt

  sttta projekt som syftar till energi effektivisering och minskad miljbelastning i

  fastighets fretagandet. Denna satsning gr under namnet UFOS Energi. UFOS energi-

  samarbete har hittills resulterat i 18 publikationer, bde handbcker och idskrifter, i

  ngot som kallas fr Energibiblioteket. Syftet med detta r att ta fram goda exempel

  frn offentliga fastighetsgare och att visa p praktiska verktyg. Se Energibiblioteket

  som en verktygslda den sjlvklara startpunkten fr dig som arbetar med energi-

  frgor!

  Mer information hittar du p www.offentligafastigheter.se.

 • Frord

  Ett flertal offentliga fastighetsorganisationer har arbetat med Energy Performance Contracting (EPC) varp det nu r intressant att gra en utvrdering av detta arbete. Syftet med denna rapport r att tillhandahlla en idskrift kring EPC, baserat p en analys och utvrdering av ett antal genomfrda EPC-projekt inom offentlig sektor.

  I denna skrift presenteras EPC som koncept, kompletterat med intervjuer med ett antal fastighetsgare kring deras erfarenheter av att genomfra EPC-projekt. Varje EPC-projekt beskrivs utifrn EPC-processens olika delar, med fokus p drivkrafter, resultat och framgngsfaktorer.

  UFOS har tidigare tagit fram skriften Energy Performance Contracting En balansakt fr besparingar med garantier () som kan ses som ett komplement till denna skrift.

  Skriften har initierats och finansierats av samarbetsprojektet Utveckling av Fastighetsfretagande i Offentlig Sektor (UFOS). Hr ingr Sveriges Kommuner och Landsting, Akademiska Hus, Fortifikationsverket, samt Samverkansform fr statliga byggherrar genom Statens fastighetsverk och Specialfastigheter Sverige AB. Detta projekt har ocks stttats ekonomiskt av Energimyndigheten.

  Rapporten har skrivits av Linda Andersson, Fredrik Jnsson och Petter Sandberg, Ernst & Young. En styrgrupp har aktivt medverkat i arbetet, bisttt med material och lmnat vrdefulla synpunkter. Denna styrgrupp har besttt av: Hans Isaksson, K-konsult/Energimyndigheten; Roland Larsson, Akademiska Hus; Stefan Westblom, Kalmar lns landsting; Margareta Hallander, Hllbar utveckling Vst; Peter Lundell, Locum; Mikael Zivkovic, Statens fastighetsverk; Arne Hermansson, rebro kom-mun; Peter Jansson, Region Skne samt Frida Foley, Sveriges Kommuner och Landsting.

  P uppdrag av UFOS har Magnus Kristiansson och Jonas Hagetoft, bda Sveriges Kommuner och Landsting, varit projektledare.

  Stockholm i april

 • Innehll

  Analys och sammanfattning ..................................................................................................................5 Slutsatser ..............................................................................................................................................6 Sammanfattning av projektens genomfrande .............................................................................8

  1 Energitjnster .....................................................................................................................................13 Om energitjnster .............................................................................................................................14 Definition av energitjnster ............................................................................................................15 Olika genomfrandeformer .............................................................................................................15 Bakgrund till Performance Contracting .......................................................................................17

  2 Det hr r Energy Performance Contracting (EPC) ...............................................................18 Affrsmodellen ...................................................................................................................................18 Definition enligt EESI ......................................................................................................................20 Effekter av EPC ................................................................................................................................. 21 Metodik EPC ..................................................................................................................................... 22 Investering och lnsamhet ............................................................................................................. 24 Genomfrda utvrderingar av EPC som koncept ..................................................................... 26

  3 Utvrdering av EPC-projekt ..........................................................................................................29 rebro kommun ...............................................................................................................................30 Locum ................................................................................................................................................. 39 Akademiska hus ................................................................................................................................46 Kalmar lns landsting ...................................................................................................................... 51 Vsterbottens lns landsting ......................................................................................................... 55

  Kllor ....................................................................................................................................................... 57

 • Analys och sammanfattning 5

  Analys och sammanfattning

  Analysen och sammanfattningen baseras p de intervjuer som presenteras mer utfrligt i kapitel . Intervjuerna och analysen genomfrdes .

  Drivkrafter Samtliga intervjuade organisationer som genomfrt ett EPC-projekt har haft tydliga initiala drivkrafter och intervjuresultaten pekar p att den frmsta drivkraften har varit att genomfra en effektivisering av energi-anvndning i syfte att reducera energikostnaderna. Direktiven har i regel varit detaljerade s till vida att de hnvisat till en specifik minskning i pro-cent avseende energianvndning.

  Andra drivkrafter med ett EPC-projekt som formulerats explicit r exem-pelvis att: bidra till en positiv inverkan p milj och klimat uppn en utveckling av den egna organisationen erhlla besparingsgarantier f tillgng till en bttre mtvrdessamling uppn ett minskat underhll uppn en fortsatt utveckling av fastighetsbestndet mjligheten att kunna paketera tgrderna inom ett projekt statliga investeringsbidrag anses viktiga fr att starta EPC-projekt det r lttare att f politiskt beslut kring EPC n fr traditionella energi-

  projekt.

  Det r ven positivt att EPC mjliggr en smidig hantering av energi-deklarationerna och att konceptet p relativt kort tid mjliggr en effekti-visering av stora delar av fastighetsbestndet. Ytterligare drivkraft r mjlig heten att inom ramarna fr ett EPC-projekt ven kunna inkludera s kallade passa-p-tgrder, i form av vriga fastighetstgrder som inte direkt r relaterade till energieffektivisering.

  FramgngsfaktorerDe intervjuade har identifierat bland annat fljande framgngsfaktorer som viktiga vid ett EPC-projekt:

 • 6 EPC ger gott resultat diskussion om framgngsfaktorer och EPC

  Lt frberedelser ta sin tid! Var noga med att genomfra egen risk analys och en studie kring genomfrandeformer i syfte att f vetskap om huru-vida EPC r det bsta alternativet. D r det ven viktigt att gra en egen bedmning av fastighetsbestndets potentiella besparing fr att f ett jmfrelseunderlag.

  Anpassa modellen efter egna frutsttningar. Det r viktigt att koppla projektet till organisationens grundlggande ml och visioner. Detta mjliggr ett bttre resultat i slutndan och kan frhindra att olika inriktningar eller syften kolliderar.

  Var tydlig med vilka drivkrafter och ml som finns med projektet. Handlar det om att minska energikostnaderna, frbttra inomhus-miljn, minska klimatbelastningen eller att genomfra energideklara-tioner?

  Ta extern hjlp vid svrigheter att sjlv genomfra projektet.

  Var beredd p att det ofta flyter upp verraskningar i projektet, exempel vis underhllstgrder som behver tgrdas i anslutning till energispartgrderna. Ha en beredskap fr detta.

  Se till att synkronisera EPC-projektets tgrder med vriga underhlls-tgrder som behver genomfras.

  EPC r