of 3 /3
ว6/2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา 28 มี.ค. 2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว6/2562 - kroobannok.com

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ว6/2562 - kroobannok.com

Page 1: ว6/2562 - kroobannok.com

ว6/2562การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

28 มี.ค. 2562

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม2562 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Page 2: ว6/2562 - kroobannok.com
Page 3: ว6/2562 - kroobannok.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ/แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 28 มีนาคม 2562