of 40/40
PKM 10, PKM 20 MAV 0738-7 PKM 10, PKM 20 611249 MONTERINGSANVISNING PASSIV KYLMODUL PKM 10, PKM 20 SE MONTAGEANWEISUNG MODUL FÜR PASSIVES KÜHLEN PKM 10, PKM 20 DE MONTAGEHANDLEIDING PASSIEVE KOELMODULE PKM 10, PKM 20 NL INSTALLATION INSTRUCTIONS PASSIVE COOLING MODULE PKM 10, PKM 20 GB

611249 PKM 10, PKM 20 · pkm 10, pkm 20 mav 0738-7 pkm 10, pkm 20 611249 se monteringsanvisning passiv kylmodul pkm 10, pkm 20 montageanweisung modul fÜr passivesde kÜhlen pkm 10,

 • View
  28

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 611249 PKM 10, PKM 20 · pkm 10, pkm 20 mav 0738-7 pkm 10, pkm 20 611249 se monteringsanvisning...

 • PKM 10, PKM 20MAV 0738-7PKM 10, PKM 20611249

  MONTERINGSANVISNING PASSIV KYLMODUL PKM 10, PKM 20SE

  MONTAGEANWEISUNG MODUL FÜR PASSIVES KÜHLEN PKM 10, PKM 20DE

  MONTAGEHANDLEIDING PASSIEVE KOELMODULE PKM 10, PKM 20NL

  INSTALLATION INSTRUCTIONS PASSIVE COOLING MODULE PKM 10, PKM 20GB

 • 1PKM

  SE

  AllmäntPKM gör det möjligt att erhålla passiv kyla från berg-, grundvatten- eller ytjordkollektor. Vid användning av ytjordkollektor kan markens beskaffenhet begränsa möj-ligheten att utvinna passiv kyla.Distributionssystem är företrädes vis golvsystem, vilket då både blir kyl- och värmeavgivare. Kylan startas när utetemperaturen överstiger inställd temperatur och regleras sedan via vald kylkurva. För bästa komfort kan rumsgivare, RG 10 (tillbehör), användas. För att undvika kondensutfällning ska lägsta tillåtna framledningstem-peratur väljas.

  Till installatörenKylmodulen monteras på väggen.OBS! Se till att spänna alla kopplingar en extra gång, både i och utanför PKM’en, efter att PKM är installerad och monterad.OBS! Använd inte rören som bärhandtag.

  MonteringVid montage på vägg används den medlevererade upphängningskonsolen, vilken först skruvas upp, se bild nedan. Där ef ter hänges kylmodulen på konsolen. Kylmodulen är nu till viss del skjutbar i sidled, vilket un-derlättar rörinstallation.OBS! Montera bifogat låsbleck som tippskydd på val-fri plats nedtill på kylmodulens baksida för ytterligare fixering.

  Värme-/kyldriftCirkulationspumpen går endast vid kyldrift. Fabriksinställning av cirkulationspumpens hastighet är i läge MAX.När både shunt- och växelventil är öppna enligt bild är kyldrift aktiverad.

  Vid värmedrift är shunt- och växelventil stängda enligt bild nedan.

  Vid kyldrift visas “PC” på nedersta raden i värme-pumpens display.Efter att kyla har varit aktiverad så är värmedrift block-erad i 3 timmar för att undvika självsvängning mellan kyla och värme. För att överbrygga tidsblockeringen och aktivera värmedrift direkt kan snabbstart väljas till “Ja” i meny 9.3.

  MONTERINGSANVISNING

  PKM 10, PKM 20

  10 0 0 10

  0 1010 0

  Shuntventil Växelventil

  Shuntventil Växelventil

  Värmeläge

  Kylläge

  10 0 0 10

  0 1010 0

  Shuntventil Växelventil

  Shuntventil Växelventil

  Värmeläge

  Kylläge

 • 2 PKM

  SE

  A Värmebärare retur (till PKM) B Värmebärare retur (till värmepump) C Värmebärare fram (från PKM) D Framledningsgivare E Värmebärare fram (från värmepump) F Shuntventil G Köldbärare ut (till PKM) H Köldbärare ut (från PKM) I Växelventil J Elkopplingsbox

  Måttskiss PKM 10

  Måttskiss PKM 20

  Komponentplacering

  95138±5

  100136±5 80

  185

  515

  600

  635

  600

  78100±5 97

  130100±5 232

  CB ED

  F I J

  A

  G H

  10 0 0 10

  0 1010 0

  Shuntventil Växelventil

  Shuntventil Växelventil

  Värmeläge

  Kylläge

  F I

 • 3PKM

  SE

  PrincipschemaUtföres enligt nedanstående schema. Bifogad T-koppling monteras enligt bild under “Komponentplacering” vid position (A) och (B). Rörinstallation skall utföras så att vi-brationen ej överförs från värmepumpen till kylmodulen via rörledningarna och vidare.

  EXP

  SÄV

  S Ä V

  A B

  C E

  G

  I F

  H

  NK

  AV

  KB-in

  KB-ut

  FIGHTER 1240

  BK/JK

  AV

  VVB/ACK

  PKM

  FG

  SV-K

  VXV-K

  AV AvstängningsventilBK/JK Bergkollektor/JordkollektorEXP ExpansionskärlFG FramledningsgivareKB-in Köldbärare inKB-ut Köldbärare utNK NivåkärlSV-K ShuntventilSÄV SäkerhetsventilVXV-K VäxelventilVVB/ACK Ackumulator med varmvattenberedare

 • 4 PKM

  SE

  Elinstallation FIGHTER 1140Kantkontakten skall klippas bort från bipackat kablage. Kablaget anslutes sedan från kopplingsplinten (-X200) i elkopplingsboxen i PKM 10/20 till plint -X6 i FIGHTER 1140 enligt följande:Kabel märkt “1” anslutes från -X200:1 till -X6:20.Kabel märkt “2” anslutes från -X200:2 till -X6:21.Kabel märkt “3” anslutes från -X200:3 till -X6:22.Kabel märkt “8” anslutes från -X200:5 till -X6:23.Kabel märkt “6” anslutes från -X200:6 till -X6:16.Kabel märkt “7” anslutes från -X200:7 till -X6:24.Kablar märkta “4” och “5” används ej.Gul/grön kabel anslutes mellan ledigt jordstift i värme-pumpen och jordplinten i elkopplingsboxen.Om PKM ska installeras tillsammans med FLM 40 ska det bipackade reläet anslutas. Se avsnitt “Anslutning av relä i FLM 40”.

  LE

  K

  LE

  K

  F1120-30 mitsu

  29 1 32

  2

  102

  100

  101

  6 60

  9

  26

  61

  97

  10

  67

  25

  83

  69

  164165

  “1”Cable marking: “2“ “3” “8” “7”“6”

  PKM

  -X6

  Kabelmarkering

  Reläkort

  Shuntmotor

  1 = Kyla

  2= VärmeL1 = Kyla

  Växelventil Värmebärarpump

 • 5PKM

  SE

  Elinstallation FIGHTER 1240Bipackat kablage anslutes från kopplingsplinten (-X200) i elkopplingsboxen i PKM 10/20 till reläkortet (29) enligt följande:Kablarna från kantkontakten är märkta “1” – “6” och skall anslutas till -X200 position 1 – 6.Kant kon takten (-X1bA) anslutes till -X1b position 4 – 10 på reläkortet (29).Kabeln märkt “8” anslutes från -X200:5 till reläkortet position -X1c:30.Kabeln märkt “7” anslutes från -X200:7 till reläkortet position -X1c:36.Gul/grön kabel anslutes mellan ledigt jordstift i värme-pumpen och jordplinten i elkopplingsboxen.Om PKM ska installeras tillsammans med FLM 40 ska det bipackade reläet anslutas. Se avsnitt “Anslutning av relä i FLM 40”.Om PKM installeras på en FIGHTER 1240 med FLM och pooluppvärmning måste kantkontakt -X1bA avlägsnas och kablaget från PKM anslutas direkt till position -X1b.

  OBS! Kabel märkt “4” används inte i denna applikatio-nen, men måste ändå anslutas eftersom den är spän-ningssatt.

  “1”Cable marking: “2“ “3” “5“ “6”“4” “8” “7”

  PKM

  Kabelmarkering

  Reläkort

  Shuntmotor

  1 = Kyla2= Värme

  L1 = Kyla

  Växelventil Värmebärarpump

  OBS! Kabel märkt “4” används inte i denna applikationen, men måste ändå anslutas

  eftersom den är spän-ningssatt.

  LEK

  F-1235/40 3x400V+tillbehörskortF-1235/40 3x400V

  F-1235/40 3x400V leveranskoppling

  L1N L2 L3 PE

  F-1235/40 3x400V tariffkoppling

  L10LN L2 L3 PEL1 L2 L3 PE

  LEK

  LEK LEK

  LEK

  1

  8

  32

  29

 • 6 PKM

  SE

  Installation, allmäntFör att värmepumpen skall starta den passiva kylan måste följande utföras.1. Stäng av värmepumpen och tillse att denna är spän-

  ningslös.2. Byt till det nya medskickade CPU-kortet, lägst version

  1.0.3. Den befintliga framledningsgivaren (89) ska ersättas

  med den som sitter monterad på PKM 10/20. Klipp av de befintliga kablarna så nära kantkontakten som möjligt på plint X4 position 15 – 16 på EBV-kortet (2). Se till att de avklippta kablarna inte ligger ihop eller har kontakt med någon metall. Anslut kablarna från framledningsgivaren i PKM direkt till skruvplinten på samma position. Bipackat finns 3 m förlängningska-bel för anslutningen mellan givare och värmepump.

  4. Om rumsgivare (RG 10) skall användas, anslutes den-na till EBV-kortet (2) på plint X1 position 3, 4 och 14.

  FIGHTER 1140

  FIGHTER 1240

  RG 10 (tillbehör)

  6 1 2

  Framledningsgivare

  X1

  X4

  RG 10 (tillbehör)

  6 1 2

  Framledningsgivare

  Returledningsgivare

  X1

  X4

  ^ Används i IM 10 MAV ^

  LE

  K

  LE

  K

  F1120-30 mitsu

  29 1 32

  2

  102

  100

  101

  6 60

  9

  26

  61

  97

  10

  67

  25

  83

  69

  164165

  LEK

  2

  2

 • 7PKM

  SE

  Anslutning av relä i FLM 40Gäller vid användning av PKM tillsammans med FLM 40.För att PKM ska kunna styra pumpen i FLM 40 skall bi-packat relä anslutas enligt följande:1. Placera reläet i FLM 40 enligt bild.2. Anslut reläets positioner A1 och A2 till plint -X200

  position 11 och 12 i PKM.3. Anslut reläets positioner 11 och 12 till plint (14) po-

  sition 3 och 4 i FLM 40.

  PrograminställningarFölj nedanstående instruktioner för att programmera värmepumpen för drift med PKM 10/20.1. Starta värmepumpen.2. Välj Service i meny 8.1.1 för att få tillgång till alla

  menyer.3. Välj lägsta tillåtna framledningstemperatur i meny

  2.3. Detta ska göras så att kondensutfällning undviks. Fabriksinställning är 15 °C.

  4. Välj PKM i meny 9.2.16. Fabriksinställning är “Från”.5. Välj kylkurva i meny 2.9.1. Fabriksinställning är 2.

  6. Välj förskjutning av kylkurvan i meny 2.9.2. Fabriksinställning är 0.

  7. Välj vid vilken utetemperatur som kyla ska starta i meny 2.9.3. Fabriksinställning är 25 °C.

  8. Om RG 10 är ansluten skall önskad rumstemperatur ställas in med hjälp av RG 10 och meny 6.0. Kyla akti-veras när rumstemperaturen överstiger inställd rums-temperatur med en grad samt att villkoret i punkt 7 är uppfyllt.

  00

  °C

  20 °C30

  5

  10

  20

  Beräknad framledningstemp.

  Utetemp.40

  15

  Utetemperatur

  Beräknad framledningstemperatur

  20 30 40

  20

  10

  0

  k = 1

  k = 2

  k = 3

  k=1

  k=2

  k=3

  LEK

  LEK

  LEK

  38

  8

  65

  914 10

  LEK

  14

  38

  8

  65

  914 10

  14

  Gammalt

  Gammalt

  5 6 7 8 9 103 41 214 11 12

  5 6 7 8 9 103 41 2 11 12

  12

  A1 A2

  11

  Relä

  -X200

  PKM

  FLM 40

  Placering

  av relä.

 • 8 PKM

  SE

  Kapacitetsdiagram

  Tryckfallsdiagram

  00 l/s

  VB-/Kylflöde

  l/sVB-/Kylflöde

  0,4 0,50,30,20,1 0,6

  2

  4

  kW6

  5

  3

  1

  00 0,8 1,00,60,40,2 1,2

  4

  8

  kW12

  10

  6

  2

  PKM 10

  PKM 20

  ∆ 3 °C ∆ 4 °C

  Effekt

  Effekt

  Temperatur-differensfram - retur

  ∆ 3 °C ∆ 4 °C

  Temperatur-differensfram - retur

  00 l/s

  VB-/Kylflöde

  l/sVB-/Kylflöde

  0,4 0,50,30,20,1 0,6

  2

  4

  kW6

  5

  3

  1

  00 0,8 1,00,60,40,2 1,2

  4

  8

  kW12

  10

  6

  2

  PKM 10

  PKM 20

  ∆ 3 °C ∆ 4 °C

  Effekt

  Effekt

  Temperatur-differensfram - retur

  ∆ 3 °C ∆ 4 °C

  Temperatur-differensfram - retur

  PKM 10 - Köldbärarsida PKM 20 - Köldbärarsida

  PKM 20 - Värmebärarsida

  TryckfallkPa

  PKM 10 - Värmebärarsida

  0,02,04,06,08,0

  10,012,014,016,018,020,022,0

  0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

  TryckfallkPa

  TryckfallkPa

  TryckfallkPa

  Flödel/s

  Flödel/s

  Flödel/s

  Flödel/s

  KylningUppvärmning

  0,0

  2,0

  4,0

  6,0

  8,0

  10,0

  12,0

  14,0

  16,0

  0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

  0,0

  2,0

  4,0

  6,0

  8,0

  10,0

  12,0

  14,0

  16,0

  18,0

  0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

  0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

  10,011,012,013,0

  0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

  KylningUppvärmning

  Max kylningIngen kylning

  Max kylningIngen kylning

  PKM 10 - Köldbärarsida

  PKM 10 PKM 20

  PKM 10 - Värmebärarsida

  PKM 20 - Köldbärarsida

  PKM 20 - Värmebärarsida

 • 9PKM

  SE

  Bipackningssats

  Tillbehör

  Tekniska data

  Rumsgivare RG 10Art nr: 018 433

  RSK-nr: 624 65 64

  LE

  K

  Kablage mellan PKM och FIGHTER 1140/1240

  Kablage för framledningsgivare från PKM till EBV-kort på FIGHTER 1140/1240.

  Låsbläck, väggfäste och 2 st skruvar för upphängning

  2-poligt växlande relä med sockel

  L EK

  22 5457

  38

  8

  65

  914 10

  L EK

  22 5457

  38

  8

  65

  914 10

  T-kopplingØ22 mm till PKM 10Ø28 mm till PKM 20

  PKM 10 PKM 20

  Anslutning, varma sidan (mm) 22 28

  Anslutning, kalla sidan (mm) 28 35

  Höjd (exkl. rör) (mm) 515 635

  Bredd (mm) 600 600

  Djup (mm) 370 370

  Vikt (kg) 30 45

  Kyleffekt (kW) 2 – 5 4 – 9

  Avsedd för värmepumpar (kW vid 0/35 °C) 5 – 8 10 – 17

 • 10 PKM

  GB

  Heating/cooling modeThe circulation pump only runs in cooling mode. The factory setting for the speed of the circulation pump is at the MAX position.Cooling mode is activated when both the shunt and shuttle valves are open as illustrated.

  10 0 0 10

  0 1010 0

  Shuntventil Växelventil

  Shuntventil Växelventil

  Värmeläge

  Kylläge

  10 0 0 10

  0 1010 0

  Shuntventil Växelventil

  Shuntventil Växelventil

  Värmeläge

  Kylläge

  INSTALLATION INSTRUCTIONS

  PKM 10, PKM 20

  GeneralPKM makes it possible to obtain passive cooling from rock, groundwater or surface soil collectors. When using a surface soil collector the quality of the ground may limit the possibility to recover passive cooling.The distribution system is preferably a floor system, which then becomes a cooling and heating emitter. Cooling starts when the outdoor temperature exceeds the set temperature and is then controlled by the selec-ted cooling curve. A room sensor, RG 10 (accessory), can be used to give the best comfort. The lowest permitted flow temperature should be chosen to prevent conden-sation precipitation.

  For the InstallerThe cooling module is mounted on the wall.NOTE! Make an extra check to ensure that all couplings are tightened, both inside and outside of the PKM, after the PKM is installed and mounted.NOTE! Do not use the pipes as a handle.

  InstallationWhen installing on a wall use the supplied mounting brackets, these are screwed to the wall first, see the pic-ture below. The cooling module is then mounted on the bracket. The cooling module is now easy to shift to the sides, which makes pipe installation that much simpler.NOTE! Fit the supplied securing plate as a tip guard in an optional position at the base of the cooling module’s rear to provide additional fixing.

  Shuttle valve

  Shuttle valveShunt valve

  Shunt valve

  In heating mode the shunt and shuttle valve are closed as illustrated below.

  In cooling mode “PC” is shown on the bottom row in the heatpump display.When cooling has been activated, heating mode is blocked for 3 hours to prevent self-oscillation between cooling and heating. Quick start can be set to “Yes” in menu 9.3 to bypass the time block and activate heating mode directly.

 • 11PKM

  GB

  A Heating medium return (to PKM) B Heating medium return (to the heat pump) C Heating medium flow (from PKM) D Flow sensor E Heating medium flow (from the heat pump) F Shunt valve G Brine out (to PKM) H Brine out (from PKM) I Shuttle valve J Distribution box

  Dimensions PKM 10

  Dimensions PKM 20

  Component positions

  95138±5

  100136±5 80

  185

  515

  600

  635

  600

  78100±5 97

  130100±5 232

  CB ED

  F I J

  A

  G H

  10 0 0 10

  0 1010 0

  Shuntventil Växelventil

  Shuntventil Växelventil

  Värmeläge

  Kylläge

  F I

 • 12 PKM

  GB

  Pipe installation, outline diagramThe pipe installation is to be carried out according to the diagram below. The enclosed T-joint is mounted as shown in the picture under “Component positions” at positions (A) and (B). The installation should be done so that vibrations are not transferred from the heat pump to the cooling module via the pipes and onward.

  EXP

  SÄV

  S Ä V

  A B

  C E

  G

  I F

  H

  NK

  AV

  KB-in

  KB-ut

  FIGHTER 1240

  BK/JK

  AV

  VVB/ACK

  PKM

  FG

  SV-K

  VXV-K

  AV Shutoff valveBK/JK Rock collector/Soil collectorEXP Expansion vesselFG Flow sensorKB-in Brine inKB-out Brine outNK Level vesselSV-K Shunt valveSÄV Safety valveVXV-K Shuttle valveVVB/ACK Accumulator with hot water heater

 • 13PKM

  GB

  Electrical installation FIGHTER 1140The edge board connector should be cut from the en-closed cable harness. The cable harness is then connec-ted from the terminal block (-X200) in the distribution box in PKM 10/20 to the terminal block -X6 in FIGHTER 1140 as follows:The cable marked “1” is connected from -X200:1 to -X6:20.The cable marked “2” is connected from -X200:2 to -X6:21.The cable marked “3” is connected from -X200:3 to -X6:22.The cable marked “8” is connected from -X200:5 to -X6:23.The cable marked “6” is connected from -X200:6 to -X6:16.The cable marked “7” is connected from -X200:7 to -X6:24.Cables marked “4” and “5” are not used.The yellow/green cable is connected between the free earth stud in the heat pump and the earth terminal in the distribution box.

  LE

  K

  LE

  K

  F1120-30 mitsu

  29 1 32

  2

  102

  100

  101

  6 60

  9

  26

  61

  97

  10

  67

  25

  83

  69

  164165

  “1”Cable marking: “2“ “3” “8” “7”“6”

  PKM

  -X6

  If PKM is to be installed with FLM 40, the enclosed relay must be connected. See section entitled “Connection of relay in FLM 40”.

 • 14 PKM

  GB

  Electrical installation FIGHTER 1240The enclosed cable harness is connected from the termi-nal box (-X200) in the distribution box in PKM 10/20 to the relay card (29) as follows:The cables from the edge board connector are marked “1” – “6” and should be connected to -X200 positions 1 – 6.Edge board connector (-X1bA) is connected to -X1b po-sitions 4 – 10 on the relay card (29).The cable marked “8” is connected from -X200:5 to the relay card position -X1c:30.The cable marked “7” is connected from -X200:7 to the relay card position -X1c:36.The yellow/green cable is connected between the free earth stud in the heat pump and the earth terminal in the distribution box.If PKM is to be installed with FLM 40, the enclosed relay must be connected. See section entitled “Connection of relay in FLM 40”.When PKM is installed on a FIGHTER 1240 with FLM and pool heating, the edge board contact -X1bA must be removed and the cables harness from PKM is con-nected directly to position -X1b.

  NOTE! The cable marked “4” is not used in this applica-tion, but must still be connected as it is voltage fed.

  “1”Cable marking: “2“ “3” “5“ “6”“4” “8” “7”

  PKM

  LEK

  F-1235/40 3x400V+tillbehörskortF-1235/40 3x400V

  F-1235/40 3x400V leveranskoppling

  L1N L2 L3 PE

  F-1235/40 3x400V tariffkoppling

  L10LN L2 L3 PEL1 L2 L3 PE

  LEK

  LEK LEK

  LEK

  1

  8

  32

  29

 • 15PKM

  GB

  Installation, generalThe following must be done so that the heat pump can start the passive cooling.1. Shut down the heat pump and make sure it is not

  voltage fed.2. Change to the new supplied CPU-card, minimum

  version 1.0.3. The existing flow sensor (89) should be replaced with

  the one fitted to PKM 10/20. Cut off the existing ca-bles as close to the edge board connector as possible on terminal X4 positions 15 - 16 on the EBV-card (2). Ensure that the cut cables do not touch each other or any metal. Connect the cables from the flow sensor in PKM directly to the screw terminals in the same positions. Enclosed is a 3 m extension cable for the connection between the sensor and heat pump.

  4. If room sensor (RG 10) is used, this is connected to the EBV-card (2) on terminal X1 positions 3, 4 and 14.

  FIGHTER 1140

  FIGHTER 1240

  RG 10 (tillbehör)

  6 1 2

  Framledningsgivare

  X1

  X4

  RG 10 (tillbehör)

  6 1 2

  Framledningsgivare

  Returledningsgivare

  X1

  X4

  ^ Används i IM 10 MAV ^

  LE

  K

  LE

  K

  F1120-30 mitsu

  29 1 32

  2

  102

  100

  101

  6 60

  9

  26

  61

  97

  10

  67

  25

  83

  69

  164165

  LEK

  2

  2

  RG 10 (accessory)

  Temp sensors

 • 16 PKM

  GB

  Connection of relay in FLM 40Applies to use of PKM together with FLM 40.For PKM to control the pump in FLM 40 the enclosed relay must be connected as follows:1. Place the relay in FLM 40 as in illustration.2. Connect relay positions A1 and A2 to terminal

  block -X200 position 11 and 12 in PKM.3. Connect relay positions 11 and 12 to terminal block

  (14) position 3 and 4 in FLM 40.

  Program settingsFollow the instructions below to program the heat pump for operation with PKM 10/20.1. Start the heat pump.2. Select “Service” in menu 8.1.1 to gain access to all

  the menus.3. Select the lowest permitted flow temperature in

  menu 2.3. This is done to prevent condensation preci-pitation. The factory setting is 15 °C.

  4. Select PKM in menu 9.2.16. The factory setting is “Off”.

  5. Select the cooling curve in menu 2.9.1. The factory setting is 2.

  LEK

  LEK

  LEK

  38

  8

  65

  914 10

  LEK

  14

  38

  8

  65

  914 10

  14

  Gammalt

  Gammalt

  5 6 7 8 9 103 41 214 11 12

  5 6 7 8 9 103 41 2 11 12

  12

  A1 A2

  11

  Relä

  -X200

  PKM

  FLM 40

  Location

  of relay.

  Relay

  6. Select the offset for the cooling curve in menu 2.9.2. The factory setting is 0.

  7. Select at which outdoor temperature the cooling should start in the menu 2.9.3. The factory setting is 25 °C.

  8. If RG 10 is connected, the required room temperature should be set using RG 10 and menu 6.0. Cooling is activated when the room temperature exceeds the set room temperature by one degree and that the condition in point 7 is met.

  00

  °C

  20 °C30

  5

  10

  20

  Beräknad framledningstemp.

  Utetemp.40

  15

  Utetemperatur

  Beräknad framledningstemperatur

  20 30 40

  20

  10

  0

  k = 1

  k = 2

  k = 3

  k=1

  k=2

  k=3Outdoor temp.

  Calculated flow temperature

 • 17PKM

  GB

  Capacity diagram

  Pressure drop diagram

  00 l/s

  VB-/Kylflöde

  l/sVB-/Kylflöde

  0,4 0,50,30,20,1 0,6

  2

  4

  kW6

  5

  3

  1

  00 0,8 1,00,60,40,2 1,2

  4

  8

  kW12

  10

  6

  2

  PKM 10

  PKM 20

  ∆ 3 °C ∆ 4 °C

  Effekt

  Effekt

  Temperatur-differensfram - retur

  ∆ 3 °C ∆ 4 °C

  Temperatur-differensfram - retur

  00 l/s

  VB-/Kylflöde

  l/sVB-/Kylflöde

  0,4 0,50,30,20,1 0,6

  2

  4

  kW6

  5

  3

  1

  00 0,8 1,00,60,40,2 1,2

  4

  8

  kW12

  10

  6

  2

  PKM 10

  PKM 20

  ∆ 3 °C ∆ 4 °C

  Effekt

  Effekt

  Temperatur-differensfram - retur

  ∆ 3 °C ∆ 4 °C

  Temperatur-differensfram - retur

  PKM 10 - Köldbärarsida PKM 20 - Köldbärarsida

  PKM 20 - Värmebärarsida

  TryckfallkPa

  PKM 10 - Värmebärarsida

  0,02,04,06,08,0

  10,012,014,016,018,020,022,0

  0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

  TryckfallkPa

  TryckfallkPa

  TryckfallkPa

  Flödel/s

  Flödel/s

  Flödel/s

  Flödel/s

  KylningUppvärmning

  0,0

  2,0

  4,0

  6,0

  8,0

  10,0

  12,0

  14,0

  16,0

  0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

  0,0

  2,0

  4,0

  6,0

  8,0

  10,0

  12,0

  14,0

  16,0

  18,0

  0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

  0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

  10,011,012,013,0

  0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

  KylningUppvärmning

  Max kylningIngen kylning

  Max kylningIngen kylning

  PKM 10 - Brine side

  PKM 10 PKM 20

  PKM 10 - Heat medium side

  PKM 20 - Brine side

  PKM 20 - Heat medium side

  Cooling HeatingCooling

  Heating

  Max cooling No cooling

  Max cooling No cooling

  Flow Flow

  Flow Flow

  Pres. drop

  Pres. drop

  Pres. drop

  Pres. drop

  Temperature difference Flow - Return

  Temperature difference Flow - Return

  Heating / cooling flow

  Output Output

  Heating / cooling flow

 • 18 PKM

  GB

  Enclosed kit

  Accessories

  Technical specifications

  ROOM SENSOR RG 10Part. no: 018 433

  LE

  K

  Cable harness between PKM and FIGHTER 1140/1240

  Part no: 009 182

  Cable harness for the flow sensor from PKM to EBV-card on FIGHTER 1140/1240.

  Part no: 009 181

  Securing plate Part no: 020 095Wall bracket Part no: 020 061

  2 screws Part no: 016 193for mounting

  2-pole variable relay with basePart no: 418 867

  L EK

  22 5457

  38

  8

  65

  914 10

  L EK

  22 5457

  38

  8

  65

  914 10

  T-jointØ22 mm for PKM 10 Part no: 024 220Ø28 mm for PKM 20 Part no: 024 210

  PKM 10 PKM 20

  Connection, hot side (mm) 22 28

  Connection, cold side (mm) 28 35

  Height (excl. pipe) (mm) 515 635

  Width (mm) 600 600

  Depth (mm) 370 370

  Weight (kg) 30 45

  Cooling output (kW) 2 – 5 4 – 9

  Intended for heat pumps (kW at 0/35 °C) 5 – 8 10 – 17

 • 19PKM

  DEMONTAGEANLEITUNG

  PKM 10, PKM 20

  Die Umwälzpumpe arbeitet nur im Kühlbetrieb. Werkseinstellung der Umwälzpumpe ist maximale Fördergeschwindigkeit. Sind Misch- und Wechselventil entsprechend nachstehender Abbildung geöffnet (beide Handgriffe zeigen auf „10“), so ist der Kühlbetrieb ak-tiviert.

  10 0 0 10

  0 1010 0

  Shuntventil Växelventil

  Shuntventil Växelventil

  Värmeläge

  Kylläge

  10 0 0 10

  0 1010 0

  Shuntventil Växelventil

  Shuntventil Växelventil

  Värmeläge

  Kylläge

  AllgemeinesDas PKM-Modul ermöglicht es, passive Kühlung durch Sole, Grundwasser oder Flächenkollektor zu erhalten. Bei der Anwendung eines Flächenkollektors kann jedoch die Beschaffenheit des Erdreiches diese Möglichkeit be-grenzen, passive Kühlung auf diese Weise zu erhalten.Als Verteilersystem wird das Fußbodenheizsystem be-vorzugt, das hierdurch sowohl Kühl- als Wärmefunktion übernimmt. Mit dem Kühlen wird begonnen, sobald die eingestellte Temperatur überschritten wird und gesteuert wird mittels gewählter Kühlkurve. Um den besten Komfort zu erzielen, sollte ein Raumfühler (RT 10 ist passendes Zubehör) installiert werden. Um Kondensatbildung zu vermeiden, sollte die niedrigste, zugelassene Vorlauftemperatur gewählt werden.

  Für den InstallateurDas Kühlmodul ist für Wandmontage vorbereitet.Erster Hinweis! Die aus dem Gerätekasten herausra-genden Rohrenden sind keine Tragegriffe!!Zweiter Hinweis! Nach dem Einbau des Kühlmoduls sollten sämtliche Kupplungen überprüft und gegebe-nenfalls nachgezogen werden.

  MontageZuerst die mitgelieferte Wandkonsole an geeigne-tem Platz anschrauben. Sodann das Kühlmodul daran aufhängen. Die jetzt folgende Rohrinstallation wird erleichtert, dadurch dass das Modul seitlich auf der Wandkonsole verschiebbar ist.Dritter Hinweis! Das mitgelieferte Arretierblech an beliebiger Stelle auf der Modulrückseite als Kippschutz anschrauben.

  Wechselventil

  WechselventilMischventil

  Mischventil

  Für den Wärmebetrieb müssen die beiden Handgriffe vorgenannter Ventile auf „0“ zeigen.

  Während des Kühlbetriebes wird auf der unteren Displayzeile der Wärmepumpe „PC” (Passive Cooling) angezeigt.Ist der Kühlbetrieb aktiviert gewesen, so ist der Wärmebetrieb während drei Stunden blockiert, damit keine selbstständige Pendelung zwischen Wärme- und Kühlbetrieb auftreten kann. Um diese Blockierung di-rekt zur Aktivierung des Wärmebetriebes überbrücken zu können, muss im Menü 9.3 der Wärmepumpe der Schnellstart mit „Ja“ aufgerufen werden.

 • 20 PKM

  DE

  A Heizkreisrücklauf zum PKM B Heizkreisrücklauf zur Wärmepumpe C Heizkreisvorlauf vom PKM D Vorlauffühler E Heizkreisvorlauf von der Wärmepumpe F Mischventil G Wärmequellenaustritt zum PKM H Wärmequellenaustritt vom PKM I Wechselventil J Elektro-Schaltkasten

  Maßskizze PKM 10

  Maßskizze PKM 20

  Komponentenplatzierung

  95138±5

  100136±5 80

  185

  515

  600

  635

  600

  78100±5 97

  130100±5 232

  CB ED

  F I J

  A

  G H

  10 0 0 10

  0 1010 0

  Shuntventil Växelventil

  Shuntventil Växelventil

  Värmeläge

  Kylläge

  F I

 • 21PKM

  DE

  Rohrinstallation, PrinzipschemaIst entsprechend dem folgenden Schema auszufüh-ren. Die mitgelieferte T-Kopplung soll - wie unter Komponentenplatzierung gezeigt - bei ”A” und ”B” angeschraubt werden. Dabei ist die Rohrinstallation so auszuführen, dass keine Vibrationen über die Verrohrungen von der Wärmepumpe auf das Kühlmodul überführt werden.

  EXP

  SÄV

  S Ä V

  A B

  C E

  G

  I F

  H

  NK

  AV

  KB-in

  KB-ut

  FIGHTER 1240

  BK/JK

  AV

  VVB/ACK

  PKM

  FG

  SV-K

  VXV-K

  ZeichenerklärungAV SperrventilBK/JK Erdreichkollektor/ErdsondeEXP AusdehnungsgefäßFG VorlauffühlerKB-in Wärmequellen - EintrittKB-ut Wärmequellen - AustrittNK NiveaugefäßSV-K MischventilSV SicherheitsventilVXV-K WechselventilVVB/ACK Brauchwasserspeicher im Akkumulatortank

 • 22 PKM

  DE

  Stromanschluss im FIGHTER 1140Den Kantenkontakt vom mitgelieferten Kabelbaum abschneiden. Dann den Kabelsatz von der Klemmleiste -X200 im Elektroschaltkasten des PKM 10/20 an die Klemmleiste -X6 im FIGHTER 1140 wie folgt ansch-ließen:Das mit „1“ gekennzeichnete Kabel von -X200:1 an -X6:20 anschließenDas mit „2“ gekennzeichnete Kabel von -X200:2 an -X6:21 anschließenDas mit „3“ gekennzeichnete Kabel von -X200:3 an -X6:22 anschließenDas mit „8“ gekennzeichnete Kabel von -X200:5 an -X6:23 anschließenDas mit „7“ gekennzeichnete Kabel von -X200:7 an -X6:24 anschließenDie mit „4“ und „5“ gekennzeichneten Kabel werden nicht verwendet.Wenn PKM zusammen mit FLM 40 installiert werden soll, muss das mitgelieferte Relais angeschlossen wer-den. Siehe Abschnitt „Relaisanschluss in FLM 40“.

  LE

  K

  LE

  K

  F1120-30 mitsu

  29 1 32

  2

  102

  100

  101

  6 60

  9

  26

  61

  97

  10

  67

  25

  83

  69

  164165

  “1”Cable marking: “2“ “3” “8” “7”“6”

  PKM

  -X6

  Kabelmarkierung

  Relais-Karte

  Mischventilmotor

  1 = Kühlen

  2= WärmenL1 = Kühlen

  Wechselventil Heizkreis-Umwälzpumpe

  Ein gelb/grünes Kabel von einem freien Erdungsstift im PKM-Schaltkasten (J) zu einem freien Erdungsstift in der Wärmepumpe verlegen.

 • 23PKM

  DE

  Stromanschluss im FIGHTER 1240Den mitgelieferten Kabelbaum zwischen der Klemmleiste (-X200) im Schaltkasten (J) des PKM 10/20-Moduls und der Relaiskarte (29) in der Wärmepumpe FIGHTER 1240 wie folgt anschließen:Die Kabel des Kantenkontaktes sind mit „1“ - „6“ ge-kennzeichnet und sollen an die Klemmleiste -X200 in den Positionen 1 - 6 angeklemmt werden.Der Kantenkontakt (-X1bA) soll in den Positionen 4 - 10 auf der Klemmleiste -X1b auf der Relaiskarte (29) der Wärmepumpe angeklemmt werden.Das mit „8“ gekennzeichnete Kabel soll von der Klemmleistenposition -X200:5 an die Relais karten-position -X1c:30 angeklemmt werden.Das mit „7“ gekennzeichnete Kabel soll von der Klemmleistenposition -X200:7 an die Relais karten-position -X1c:36 angeklemmt werden.Ein gelb/grünes Kabel von einem freien Erdstift im PKM-Schaltkasten (J) zu einem freien Erdstift in der Wärmepumpe verlegen. Wenn PKM zusammen mit FLM 40 installiert werden soll, muss das mitgelieferte Relais angeschlossen wer-den. Siehe Abschnitt „Relaisanschluss in FLM 40“.

  “1”Cable marking: “2“ “3” “5“ “6”“4” “8” “7”

  PKM

  Kabelmarkierung

  Relais-Karte

  Mischventilmotor

  1 = Kühlen2= Wärmen

  L1 = Kühlen

  Wechselventil Heizkreis-Umwälz-pumpe

  Achtung! Kabel „4“ wird in dieser

  Ausführung nicht ver-wendet. Als spannungs-führendes Kabel ist es an einer Klemmleiste

  anzuklemmen.

  LEK

  F-1235/40 3x400V+tillbehörskortF-1235/40 3x400V

  F-1235/40 3x400V leveranskoppling

  L1N L2 L3 PE

  F-1235/40 3x400V tariffkoppling

  L10LN L2 L3 PEL1 L2 L3 PE

  LEK

  LEK LEK

  LEK

  1

  8

  32

  29

  Wird das PKM-Modul auf einem FIGHTER 1240 mit FLM und Pool-Erwärmung installiert, so muss der Kanten-kontakt -X1bA abgeklemmt und der Kabel baum vom PKM-Modul direkt in Position -X1b ange klemmt wer-den.Achtung! Kabel „4“ wird in dieser Ausführung nicht verwendet. Als spannungsführendes Kabel ist es an ei-ner Klemmleiste anzuklemmen.

 • 24 PKM

  DE

  Allgemeines zur InstallationDamit die Wärmepumpe mit dem passiven Kühlen be-ginnen kann, muss folgendes ausgeführt werden:1. Wärmepumpe ausschalten und sich vergewissern,

  dass die Wärmepumpe spannungslos ist.2. Die mitgelieferte Mikroprozessorkarte gegen die

  befindliche austauschen, die mindestens die Version 1.0 sein muss.

  3. Den befindlichen Vorlauffühler (89) gegen den auf dem PKM 10/20 sitzenden Vorlauffühler ersetzen. Die vorhandenen Kabel so dicht wie möglich am Kantenkontakt auf der Klemmleiste X4 in Position 15 - 16 auf der Steuerelektronik (2) abschneiden. Die abgeschnittenen Kabel dürfen weder mit einander noch mit sonstigem Metall in Berührung kommen. Die Kabel des PKM-Vorlauffühlers entsprechend ih-rer Kabelnummerierung direkt auf der Klemmleiste anklemmen. Mitgeliefert wird ein drei Meter langes Verlängerungskabel zum Anschluss zwischen Fühler und Wärmepumpe.

  4. Soll ein Raumfühler (RG 10) verwendet werden, muss dieser auf der EBV-Steuerelektronikkarte (2) auf Klemme X1 in den Position 3, 4 und 14 ange klemmt werden..

  FIGHTER 1140

  FIGHTER 1240

  RG 10 (tillbehör)

  6 1 2

  Framledningsgivare

  X1

  X4

  RG 10 (tillbehör)

  6 1 2

  Framledningsgivare

  Returledningsgivare

  X1

  X4

  ^ Används i IM 10 MAV ^

  LE

  K

  LE

  K

  F1120-30 mitsu

  29 1 32

  2

  102

  100

  101

  6 60

  9

  26

  61

  97

  10

  67

  25

  83

  69

  164165

  LEK

  2

  2

  RG 10 (Zubehör)

  Vorlauffühler

 • 25PKM

  DE

  Relaisanschluss in FLM 40Gilt bei Verwendung von PKM zusammen mit FLM 40.Damit PKM die Pumpe in FLM 40 steuern kann, muss das mitgelieferte Relais wie folgt angeschlossen werden:

  1. Das Relais gem. Abbildung in FLM 40 platzieren.2. Die Relaispositionen A1 und A2 an Klemme -X200

  Position 11 und 12 in PKM anschließen.3. Die Relaispositionen 11 und 12 an Klemme (14)

  Position 3 und 4 in FLM 40 anschließen.

  ProgrammeinstellungenDie folgenden Instruktionen müssen befolgt werden, um eine Wärmepumpe für den Betrieb mit einem PKM 10/20 zu programmieren.1. Wärmepumpe einschalten.2. Im Menü 8.1.1 „Service“ aufrufen, um Zugang zu al-

  len Menüs zu erhalten.3. Im Menü 2.3 möglichst die niedrigste

  Vorlauftemperatur anwählen. Das muss getan werden, um Kondensatbildung zu vermeiden. Werkseinstellung ist 15 °C.

  4. Im Menü 9.2.16 PKM wählen. Werkseinstellung ist „Aus“.

  5. Im Menü 2.9.1 eine Kühlkurve wählen. Werkseinstellung ist 2.

  LEK

  LEK

  LEK

  38

  8

  65

  914 10

  LEK

  14

  38

  8

  65

  914 10

  14

  Gammalt

  Gammalt

  5 6 7 8 9 103 41 214 11 12

  5 6 7 8 9 103 41 2 11 12

  12

  A1 A2

  11

  Relä

  -X200

  PKM

  FLM 40

  Platzierung des Relais.

  Relais

  6. Im Menü 2.9.2 die Kühlkurvenverschiebung wählen. Werkseinstellung ist 0.

  7. Im Menü 2.9.3 die Außenlufttemperatur wählen, bei der das Kühlen beginnen soll. Werkseinstellung ist 25 °C.

  8. Sollte ein Raumfühler RG 10 angeschlossen sein, soll mit Hilfe des RG 10 und des Menüs 6.0 die gewünschte Raumtemperatur einges-tellt werden. Mit dem Kühlen wird begonnen, sobald die Raumtemperatur die eingestellte Soll-Raumtemperatur mit einem Grad übersteigt und die Bedingung entsprechend Punkt 7 erfüllt ist.

  00

  °C

  20 °C30

  5

  10

  20

  Beräknad framledningstemp.

  Utetemp.40

  15

  Utetemperatur

  Beräknad framledningstemperatur

  20 30 40

  20

  10

  0

  k = 1

  k = 2

  k = 3

  k=1

  k=2

  k=3Außenluft-temperatur

  Berechnete Vorlauftemperatur

 • 26 PKM

  DE

  Kapazitätsdiagramm

  Druckabfalldiagramm

  00 l/s

  VB-/Kylflöde

  l/sVB-/Kylflöde

  0,4 0,50,30,20,1 0,6

  2

  4

  kW6

  5

  3

  1

  00 0,8 1,00,60,40,2 1,2

  4

  8

  kW12

  10

  6

  2

  PKM 10

  PKM 20

  ∆ 3 °C ∆ 4 °C

  Effekt

  Effekt

  Temperatur-differensfram - retur

  ∆ 3 °C ∆ 4 °C

  Temperatur-differensfram - retur

  00 l/s

  VB-/Kylflöde

  l/sVB-/Kylflöde

  0,4 0,50,30,20,1 0,6

  2

  4

  kW6

  5

  3

  1

  00 0,8 1,00,60,40,2 1,2

  4

  8

  kW12

  10

  6

  2

  PKM 10

  PKM 20

  ∆ 3 °C ∆ 4 °C

  Effekt

  Effekt

  Temperatur-differensfram - retur

  ∆ 3 °C ∆ 4 °C

  Temperatur-differensfram - retur

  PKM 10 - Köldbärarsida PKM 20 - Köldbärarsida

  PKM 20 - Värmebärarsida

  TryckfallkPa

  PKM 10 - Värmebärarsida

  0,02,04,06,08,0

  10,012,014,016,018,020,022,0

  0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

  TryckfallkPa

  TryckfallkPa

  TryckfallkPa

  Flödel/s

  Flödel/s

  Flödel/s

  Flödel/s

  KylningUppvärmning

  0,0

  2,0

  4,0

  6,0

  8,0

  10,0

  12,0

  14,0

  16,0

  0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

  0,0

  2,0

  4,0

  6,0

  8,0

  10,0

  12,0

  14,0

  16,0

  18,0

  0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

  0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

  10,011,012,013,0

  0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

  KylningUppvärmning

  Max kylningIngen kylning

  Max kylningIngen kylning

  PKM 10 - wärmequellenseitig

  PKM 10 PKM 20

  PKM 10 - heizkreisseitig

  PKM 20 - wärmequellenseitig

  PKM 20 - heizkreisseitig

  Kühlen HeizenKühlen

  Heizen

  Max Kühlen kein Kühlen

  Max Kühlen kein Kühlen

  Fluss Fluss

  Fluss Fluss

  Druckabfall

  Druckabfall

  Druckabfall

  Druckabfall

  Temperaturdifferenz Vor- und Rücklauf.

  Temperaturdifferenz Vor- und Rücklauf.

  Fluss

  Leistung Leistung

  Fluss

 • 27PKM

  DE

  Mitgelieferte Bauteile

  Zubehör

  Technische Daten

  Raumfühler RG 10Art. nr. 018 433

  LE

  K

  Verbindungskabel zwischen FIGHTER 1140/1240 und PKM

  Art. nr. 009 182

  Vorlauffühler-Verbindungskabel zwischen PKM und Steuerelektronik im

  FIGHTER 1140/1240 Art. nr. 009 181

  Arretierblech Art. nr. 020 095Wandkonsole Art. nr. 020 0612 Schrauben Art. nr. 016 193

  2-poliges Wechselrelais mit SockelArt. nr. 418 867

  L EK

  22 5457

  38

  8

  65

  914 10

  L EK

  22 5457

  38

  8

  65

  914 10

  T-KopplungØ22 mm till PKM 10 Art. nr. 024 220Ø28 mm till PKM 20 Art. nr. 024 210

  PKM 10 PKM 20

  Anschlussdurchmesser auf der warmen Seite (mm) 22 28

  Anschlussdurchmesser auf der kalten Seite (mm) 28 35

  Höhe (ohne Anschlussrohre) (mm) 515 635

  Breite (mm) 600 600

  Tiefe (mm) 370 370

  Leergewicht (kg) 30 45

  Kühlleistung (kW) 2 – 5 4 – 9

  Geeignet für Wärmepumpen (kW bei 0/35 °C) 5 – 8 10 – 17

 • 28 PKM

  NL

  De circulatiepomp draait alleen in de modus koeling. De circulatiepomp is standaard op de hoogste stand (MAX) ingesteld.De modus koeling is geactiveerd als de modulerende re-gelafsluiter en het wisselventiel allebei open staan, zoals aangegeven in de onderstaande figuur.In de modus verwarming zijn de (3 punts gestuurde, 230V)regelafsluiter en het wisselventiel beide gesloten, zoals aangegeven in de onderstaande figuur.

  10 0 0 10

  0 1010 0

  Shuntventil Växelventil

  Shuntventil Växelventil

  Värmeläge

  Kylläge

  10 0 0 10

  0 1010 0

  Shuntventil Växelventil

  Shuntventil Växelventil

  Värmeläge

  Kylläge

  MONTAGEHANDLEIDING

  PKM 10, PKM 20

  AlgemeenMet behulp van de PKM koelmodule is het mogelijk om de woning of het gebouw passief te koelen. Via de verticale bodemwisselaar kan de gratis ter beschikking staande koelenergie (indirect) overgedragen worden naar het Laag Temperatuur Verwarmings- koelsyteem. Afhankelijk van de grootte van de bodemcollector kan er een hoeveelheid koelvermogen geleverd worden. Het systeem is geschikt voor Topkoeling. . Het koelen begint wanneer de buitentemperatuur de ingestelde waarde overschrijdt en wordt vervolgens geregeld aan de hand RG10 ruimtecompensatievoeler, waarmee de gewenste ruimtetemperatuur in te stellen is. Stel een minimum toegestane wateraanvoertemperatuur (18°C) in om con-densvorming te voorkomen.

  Voor de installateurDe koelmodule wordt tegen de wand gemonteerd.OPMERKING Voer na de montage van de PKM een controle uit om te kijken of alle koppelingen, zowel bin-nen als buiten de PKM, goed zijn vastgedraaid. OPMERKING Gebruik de leidingen niet als handgrepen.

  InstallatieAls u voor de montage de meegeleverde muurbeugel wilt gebruiken, schroeft u deze eerst aan de wand, zoals aangegeven in de onderstaande figuur. Vervolgens be-vestigt u de koelmodule aan de steun. De koelmodule kan nu eenvoudig naar links en rechts worden gescho-ven, waardoor de bevestiging van de leidingen veel eenvoudiger wordt.OPMERKING Bevestig desgewenst de meegeleverde borgplaat onderaan de achterzijde van de koelmodule voor een goede fixatie.

  Wisselventiel

  WisselventielRegelafsluiter

  Regelafsluiter

  In de modus koeling wordt op de onderste regel van het display van de warmtepomp de aanduiding “PC” weer-gegeven.

  Nadat koeling is geactiveerd, wordt de modus verwar-ming gedurende drie uur geblokkeerd, om het pendelen tussen koelen en verwarmen te voorkomen. U kunt de instelling Quick start in menu 9.3 op “Yes” zetten als u de tijdblokkering wilt uitschakelen en de modus verwar-ming meteen wilt inschakelen.

 • 29PKM

  NL

  A Retour CV (naar PKM)B Retour CV (naar warmtepomp)C Centrale aanvoer naar CV (van PKM)D TemperatuursensorE CV Aanvoer vanuit WP (vanaf warmtepomp)F Modulerende regelafsluiterG Koelmedium aanvoer (naar PKM)H Koelmedium uittrede (van pkm naar WP intrede)I WisselventielJ Elektrische aansluitbox

  Afmetingen PKM 10

  Afmetingen PKM 20

  Plaats van de componenten

  95138±5

  100136±5 80

  185

  515

  600

  635

  600

  78100±5 97

  130100±5 232

  CB ED

  F I J

  A

  G H

  10 0 0 10

  0 1010 0

  Shuntventil Växelventil

  Shuntventil Växelventil

  Värmeläge

  Kylläge

  F I

 • 30 PKM

  NL

  LeidingschemaIn het onderstaande schema zijn de leidingaansluitingen aangegeven. Het meegeleverde T-stuk moet gemonte-erd worden zoals aangegeven in de afbeelding bij posi-tie (A) en (B). De installatie moet zodanig worden uitge-voerd dat trillingen van de warmtepomp en koelmodule niet via de leidingen worden doorgegeven.

  EXP

  SÄV

  S Ä V

  A B

  C E

  G

  I F

  H

  NK

  AV

  KB-in

  KB-ut

  FIGHTER 1240

  BK/JK

  AV

  VVB/ACK

  PKM

  FG

  SV-K

  VXV-K

  AV AfsluiterBK/JK Gesloten bodemcollector EXP ExpansievatFG TemperatuursensorKB-in Koelmedium inKB-out Koelmedium uitNK NiveauvatSV-K Modulerende regelafsluiterSÄV DrukontlastventielVXV-K WisselventielVVB/ACK Accumulator met verwarmingselement

 • 31PKM

  NL

  De witte connector van de meegeleverde verbin-dingskabel moet worden losgeknipt (alleen nodig bij FIGHTER1240). De elektrische bekabeling wordt vervol-gens aangesloten tussende elektrische aansluitbox (-X200) in de PKM 10/20 en de klemmenstrook-X6 in de FIGHTER 1140:De kabel met markering “1” wordt aangesloten op de klemmen-X200:1 en -X6:20.De kabel met markering “2” wordt aangesloten op de klemmen -X200:2 en -X6:21.De kabel met markering “3” wordt aangesloten op de klemmen -X200:3 en -X6:22.De kabel met markering “8” wordt aangesloten op de klemmen -X200:5 en -X6:23.De kabel met markering “6” wordt aangesloten op de klemmen -X200:6 en -X6:16.De kabel met markering “7” wordt aangesloten op de klemmen -X200:7 en -X6:24.De kabels met markeringen “4” en “5” worden niet gebruikt.De geel-groene kabel wordt aangesloten op de vrije aardklem in de warmtepomp en de aardeaansluiting in de aansluitbox (PKM).Als de PKM wordt geïnstalleerd met een FLM 40 ven-tilatieunit met warmteterugwinning, moet het me-egeleverde relais worden aangesloten. Zie het gedeelte “Aansluiting van relais in FLM 40”.

  Elektrische aansluitingen FIGHTER 1140

  LE

  K

  LE

  K

  F1120-30 mitsu

  29 1 32

  2

  102

  100

  101

  6 60

  9

  26

  61

  97

  10

  67

  25

  83

  69

  164165

  -X6

  “1”Cable marking: “2“ “3” “8” “7”“6”

  PKM

  klemmenstrook X6 in FIGHTER

  regelafsluiter

  1=koelen

  2=verwarmenL1 = koelen

  wisselventiel cv pomp

  L Br

  uin

  L1 w

  it

  N B

  lauw

  -E29relaisprint in warmtepomp

 • 32 PKM

  NL

  De meegeleverde elektrisch verbindingskabel wordt aangesloten tussen het klemmenblok (-X200) van de aansluitbox in de PKM 10/20 en de relaiskaart (29) in de FIGHTER1240:De aders van de verbindingskabel zijn gemarkeerd “1” tot “6” en moeten worden aangesloten op de posities 1 tot 6 op de -X200.De witte connector (-X1bA) wordt aan gesloten op de -X1b-posities 4 tot 10 op de relaiskaart (29).De kabel met markering “8” wordt aangesloten tussen -X200:5 en de positie -X1c:30 op de relaiskaart.De kabel met markering “7” wordt aangesloten tussen -X200:7 en de positie -X1c:36 op de relaiskaart.De geel-groene kabel wordt aangesloten op de vrije aardklem in de warmtepomp en de aardeaansluiting in de aansluitbox (PKM).Als de PKM wordt geïnstalleerd met een FLM 40, moet het meegeleverde relais worden aangesloten. Zie het gedeelte “Aansluiting van relais in FLM 40”.Als de PKM wordt geïnstalleerd op een FIGHTER 1240 met zwembadverwarming, moet connector -X1bA worden verwijderd en word de kabelboom van de PKM rechtstreeks aangesloten op positie -X1b op de relaiskaart.Sluit voor de voeding van de zwembadsturing een ka-bel aan tussen klemmenstrook -X110:3 van de zwem-badsturing en klemmenstrook -X200:5,6 van de PKM (230V).

  OPMERKING De kabel met markering “4” wordt bij deze toepassing niet gebruikt, maar moet toch worden aangesloten aangezien deze onder spanning staat.

  LEK

  F-1235/40 3x400V+tillbehörskortF-1235/40 3x400V

  F-1235/40 3x400V leveranskoppling

  L1N L2 L3 PE

  F-1235/40 3x400V tariffkoppling

  L10LN L2 L3 PEL1 L2 L3 PE

  LEK

  LEK LEK

  LEK

  1

  8

  32

  29

  Elektrische aansluitingen FIGHTER 1240

  “1”Cable marking: “2“ “3” “5“ “6”“4” “8” “7”

  PKM

  kabelmarkering aan-sluiten op X6

  witte connector op printplaat monteren

  -E29relaisprint in warmtepomp

  regelafsluiter

  1=koelen2=verwarmen

  L1 = koelen

  wisselventiel cv pomp

  Opmerking:

  aansluitklem 4 wordt niet

  gebruikt. Wel

  aansluiten op

  klem in verband met 230V

  spanning

  L Br

  uin

  L1 w

  it

  N B

  lauw

 • 33PKM

  NL

  Installatie, algemeenVoordat de warmtepomp kan beginnen met passieve koeling moeten de volgende handelingen worden uitge-voerd.1. Schakel de warmtepomp uit en en controleer dat

  deze geen stroomtoevoer krijgt.2. Vervang de los mee geleverde print, versie 1.0 alleen

  voor de versie 097 (zie stikker eprom). Vanaf April 2006 zijn de nieuwe eproms 1.03 of 1.06 al reeds ge-installeerd en kan de bijgeleverde print vervallen

  3. Vervang de aanwezige aanvoertemperatuurvoeler in de warmtepomp (89) door de temperatuurvoeler in de PKM 10/20. Knip de 2 groene bestaande kabels bij de witte connector onder aan de printplaat af, op de klemmen 15 - 16 van positie X4 op de EBV-kaart (2). Zorg ervoor dat de afgeknipte kabels niet in contact komen met elkaar of met andere metalen delen. Sluit de kabels van de temperatuursensor in de PKM rechtstreeks aan op de klemmen, in dezelfde posities. Een verlengkabel van 3 m wordt meegeleverd voor de verbinding tussen de sensor en de warmtepomp.

  4. Als u de ruimtecompensatievoeler (RG 10) gebruikt, wordt deze aangesloten op de klemmen 3, 4 en 14 van positie X1 op de EBV-kaart (2)..

  FIGHTER 1140

  FIGHTER 1240

  RG 10 (tillbehör)

  6 1 2

  Framledningsgivare

  X1

  X4

  RG 10 (tillbehör)

  6 1 2

  Framledningsgivare

  Returledningsgivare

  X1

  X4

  ^ Används i IM 10 MAV ^

  LE

  K

  LE

  K

  F1120-30 mitsu

  29 1 32

  2

  102

  100

  101

  6 60

  9

  26

  61

  97

  10

  67

  25

  83

  69

  164165

  LEK

  2

  2

  RG 10 (accessoire)

  Temperatuursensor aanvoer (89)

  2 groene kabels doorknippen

 • 34 PKM

  NL

  Aansluiting van relais in FLM 40Bij gebruik van PKM in combinatie met FLM 40 ventila-tie-unit met warmteterugwinning.Als u de PKM wilt gebruiken voor het regelen van de pomp in de FLM 40 moet het meegeleverde relais als volgt worden aangesloten:1. Plaats het relais in de FLM 40 zoals aangegeven in

  de figuur.2. Sluit de posities A1 en A2 van het relais aan op de

  posities 11 en 12 van de klemmenblok -X200 in de PKM.

  3. Sluit de posities 11 en 12 van het relais aan op posi-ties 3 en 4 van het de klemmenblok (14) in de FLM 40.

  Instellingen programmerenVoer de volgende handelingen uit voor het program-meren van de warmtepomp voor bedrijf in combinatie met een PKM 10/20.1. Start de warmtepomp.2. Selecteer “Service” in menu 8.1.1 om toegang te ver-

  krijgen tot alle menu’s.3. Selecteer de minimum toegestane aanvoerwater-

  temperatuur in menu 2.3. Hiermee voorkomt u con-densvorming. De fabrieksinstelling is 15°C (18°C aanhouden).

  4. Selecteer PKM in menu 9.2.16. De fabrieksinstelling is “Off”.

  5. Selecteer de koelingscurve in menu 2.9.1. De fab-rieksinstelling is 2 (1 instellen)..

  LEK

  LEK

  LEK

  38

  8

  65

  914 10

  LEK

  14

  38

  8

  65

  914 10

  14

  Gammalt

  Gammalt

  5 6 7 8 9 103 41 214 11 12

  5 6 7 8 9 103 41 2 11 12

  12

  A1 A2

  11

  Relä

  -X200

  PKM

  FLM 40

  Locatie

  van relais.

  Relais

  6. Selecteer de offset voor de koelingscurve in menu 2.9.2. De fabrieksinstelling is 0.

  7. Selecteer bij welke buitentemperatuur het koelen vrijgegeven mag worden in menu 2.9.3. De fab-rieksinstelling is 25 °C.

  8. Als een RG 10 is aangesloten, moet de gewenste temperatuur in de ruimte worden ingesteld met be-hulp van de RG 10 en menu 6.0. De koeling wordt geactiveerd wanneer de temperatuur in de ruimte de ingestelde temperatuur met één graad overschrijdt en aan de voorwaarde uit punt 7 wordt voldaan.

  00

  °C

  20 °C30

  5

  10

  20

  Beräknad framledningstemp.

  Utetemp.40

  15

  Utetemperatur

  Beräknad framledningstemperatur

  20 30 40

  20

  10

  0

  k = 1

  k = 2

  k = 3

  k=1

  k=2

  k=3Buiten- temperatuur

  Berekende aanvoertemperatuur

 • 35PKM

  NL

  Koelvermogen

  Weerstandsdiagram

  00 l/s

  VB-/Kylflöde

  l/sVB-/Kylflöde

  0,4 0,50,30,20,1 0,6

  2

  4

  kW6

  5

  3

  1

  00 0,8 1,00,60,40,2 1,2

  4

  8

  kW12

  10

  6

  2

  PKM 10

  PKM 20

  ∆ 3 °C ∆ 4 °C

  Effekt

  Effekt

  Temperatur-differensfram - retur

  ∆ 3 °C ∆ 4 °C

  Temperatur-differensfram - retur

  00 l/s

  VB-/Kylflöde

  l/sVB-/Kylflöde

  0,4 0,50,30,20,1 0,6

  2

  4

  kW6

  5

  3

  1

  00 0,8 1,00,60,40,2 1,2

  4

  8

  kW12

  10

  6

  2

  PKM 10

  PKM 20

  ∆ 3 °C ∆ 4 °C

  Effekt

  Effekt

  Temperatur-differensfram - retur

  ∆ 3 °C ∆ 4 °C

  Temperatur-differensfram - retur

  PKM 10 - Köldbärarsida PKM 20 - Köldbärarsida

  PKM 20 - Värmebärarsida

  TryckfallkPa

  PKM 10 - Värmebärarsida

  0,02,04,06,08,0

  10,012,014,016,018,020,022,0

  0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

  TryckfallkPa

  TryckfallkPa

  TryckfallkPa

  Flödel/s

  Flödel/s

  Flödel/s

  Flödel/s

  KylningUppvärmning

  0,0

  2,0

  4,0

  6,0

  8,0

  10,0

  12,0

  14,0

  16,0

  0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

  0,0

  2,0

  4,0

  6,0

  8,0

  10,0

  12,0

  14,0

  16,0

  18,0

  0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

  0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

  10,011,012,013,0

  0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

  KylningUppvärmning

  Max kylningIngen kylning

  Max kylningIngen kylning

  PKM 10 - zijde koelmedium

  PKM 10 PKM 20

  PKM 10 - zijde warmtemedium

  PKM 20 - zijde koelmedium

  PKM 20 - zijde warmtemedium

  Koeling VerwarmingKoeling

  Verwarming

  Max koeling Geen koeling

  Max koeling Geen koeling

  Flow Flow

  Flow Flow

  Drukverlies

  Drukverlies

  Drukverlies

  Drukverlies

  Temperatuur- verschil aanvoer - retour

  Temperatuur- verschil aanvoer - retour

  Verwarming / koeling (flow)

  Vermogen Vermogen

  Verwarming / koeling (flow)

 • 36 PKM

  NL

  Meegeleverde onderdelen

  Accessoires

  Technische specificaties

  Ruimtecompensatievoeler RG 10onderdeelnr: 018 433

  LE

  K

  Verbindingskabel tussen PKM en FIGHTER 1140/1240

  onderdeelnr: 009 182

  Verbindingskabel voor aanvoertemperatuursensor tussen PKM en EBV-kaart op FIGHTER 1140/1240.

  onderdeelnr: 009 181

  Borgplaat onderdeelnr: 020 095Wandsteun onderdeelnr: 020 0612 schroeven onderdeelnr: 016 193

  voor montage

  2-polig relais met voetonderdeelnr: 418 867

  L EK

  22 5457

  38

  8

  65

  914 10

  L EK

  22 5457

  38

  8

  65

  914 10

  T-stukØ22 mm voor PKM 10 onderdeelnr: 024 220Ø28 mm voor PKM 20 onderdeelnr: 024 210

  PKM 10 PKM 20

  Aansluiting, warme zijde (mm) 22 28

  Aansluiting, koude zijde (mm) 28 35

  Hoogte (excl. leidingen) (mm) 515 635

  Breedte (mm) 600 600

  Diepte (mm) 370 370

  Gewicht (kg) 30 45

  Koelvermogen (kW) 2 – 5 4 – 9

  Bestemd voor warmtepompen (kW bij 0/35 °C) FIGHTER 5 – 8 FIGHTER 10 – 17

 • PL

  NO

  NL

  FI

  DK

  DE

  CZ

  NIBE – Haato, Valimotie 27, 01510 Vantaa

  3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG

  Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: [email protected] www.haato.fi

  NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOKTel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: [email protected] www.biawar.com.pl

  NIBE AB, Jerikoveien 20, 1067 OsloTel: 22 90 66 00 Fax: 22 90 66 09 E-mail: [email protected] www.nibe-villavarme.no

  NIBE Energietechniek B.V. Postbus 2 4797 ZG WILLEMSTAD NBTel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: [email protected] www.nibenl.nl

  Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 VidebækTel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: [email protected] www.volundvt.dk

  NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 CelleTel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: [email protected] www.nibe.de

  NIBE CZ, V Zavetri 1478/6, CZ-170 00 Prague 7Tel: +420 266 791 796 Fax: +420 266 791 796 E-mail: [email protected] www.nibe-cz.com

  NIBE AB Sweden, Box 14, Järnvägsgatan 40, SE-285 21 MarkarydTel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: [email protected] www.nibe.eu

  GBNIBE Energy Systems Ltd,Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: [email protected] www.nibe.co.uk