6 tema. Agresija kaip sąveika

 • View
  30

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

6 tema. Agresija kaip sąveika. Saulius Kavaliauskas 2012 04 17 TRS-4 ir KKU-4 grupės s.kavaliauskas @lkka.lt Paskaitos yra interneto svetainėse http://www.lkka.lt/PSK ir http://www.sportofeja.lt. 6 tema. Agresijos samprata. - PowerPoint PPT Presentation

Text of 6 tema. Agresija kaip sąveika

 • *6 tema. Agresija kaip sveika. Saulius Kavaliauskas2012 04 17 TRS-4 ir KKU-4 grupss.kavaliauskas@lkka.ltPaskaitos yra interneto svetainsehttp://www.lkka.lt/PSK ir http://www.sportofeja.lt

 • *6 tema. Agresijos samprata(agresija - lot. upuolimas) sveik tarp moni ris, kai vieni mons arba grup moni taiko smurt kit moni atvilgiu.Agresija gali bti fizin, psichin, seksualin, verbalin, komunikacin. Agresijos daugeliu atveju tampa priemone siekiant auktesns vietos valdios hierarchijoje, tenkinant esminius fiziologinius poreikius, didinant grups solidarum, o taip pat siekiant patirt malonum.

 • *LITERATRAPaskaita parengta pagal Konrad Lorenz (1903-1989) knyg Zur naturgeschicte der Agresion Das sogenannte Bsehttp://www.muskingum.edu/~psych/psycweb/history/lorenz.htm Rus kalba ileista 1994 metais Progress leidykloje. S. ukys (2002) Socialiniai, moraliniai sporto sociologijos aspektai. Kaunas.:LKKA. P. 39-49.Europos konvencija "Dl brutalaus irov elgesio per sporto varybas ir ypa per futbolo rungtynes http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=104182&Condition2=

 • *Agresijos prieastysBiologinsGenetins (Tam tikras chromosom isidstymas ar tam tikros ries padar genuose uprogramuota elgsena)Nervins (Agresija sukeliama dirginant tam tikrus centrus. Pvz. garso poveikis)Biochemins (Vyriki hormonai, alkoholis)

 • *Agresijos prieastysSocialins - psichologinsFrustracijos (vili suduimo) fenomenasAnomija ( kultros ir socialini struktr isireguliavimas, socialini sieki ir priemoni jiems pasiekti neatitikimas) kitaip tariant situacijos neapibrtumas.Pastovios udaros socialins sistemos (totalins institucijos) (kaljimai, armija, mai bstai)Laikinos udaros erdvs (autobusai, stadionai )Apibrtos laiko ir erdvs charakteristikos (kelions, tamsus metas, geleinkelio stotys yr t.t.)

 • *Instinkt parlamentasInstinkt grupsLytinis potraukis (gimins pratesimas)Alkis ir trokulys Agresija (upuolimas, gynyba ar bgimas) esant normalioms slygoms tuo pat metu dominuoja kuris nors vienas i instinkt.

 • *Teigiamos funkcijos

  Socialins grups vidujeTolygus individ pasiskirstymasIndivid atrankaPalikuoni apsaugaHierarchija (socialin)Socializacija (mokymasis i kit)tampos tarp individ slopinimas

  Socialins grups iorjeApginama erdvApginami individai ir palikuonysUimama nauja erdv

 • *Neigiamos apraikosSunaikinami (sualojami) individai; Nuudoma kasmet apie 500 moni LietuvojeSunaikinami palikuonys (kasmet apie 50-100 kdiki);Sukuriama nepakeliama komunikacin atmosfera (Individai ir mons bga (vengia) i t viet, kuriose pasireikia agresyvs veiksmai.

 • *Anonimin banda - miniaPoymiai : Didelis individ skaiius vienoje vietoje (mas)Reakcija vienas kitJudjimas viena kryptimi

 • *Anonimin banda - miniaTrkumai :Sunku surasti maistoSunku pasislpti nuo prieEpidemij (lig) pavojusNra valdios struktrosPrivalumaiJei dalinai ginkluoti - jgaTampama dideliu objektuSargyba ir valgyba i vis pusi Upuolikui (agresoriui) puolant sunku susikoncentruoti;Galima pasislpti tarp minios upuolikui sunku identifikuoti konkret asmen.

 • *Anonimin banda minia

  Kitos teorijosSocialins veikla kaip ukrato perdavimas (Le Bon, 1895) Hipnotinis poveikis.Konvergencijos teorija ( mini renkasi mons, link tam tikrai veiklai) Berk 1974)Norm formavimo teorija ( Socialins veiklos nemanoma visikai numatyti, nes dalis moni turi labai neapibrtus veiklos motyvus, sunkiai gali laikytis norm, ribojani t ar kit elgsen (Turner&Kilian, 1972))

 • *Anonimin banda minia

  Struktrins tampos teorija (N. Smelser, 1962)Atsiranda struktrinio ypatumo veiksnys mons suvokia tur tam tikr problem);Struktrin tampa tarp socialini sluoksniProblemos suvokimas arba jos mitologizavimasProblemos katalizatoriai (atskiri vykiai)Mobilizacija veiklaiSocialins kontrols nebvimas arba silpnumas (nerytingumas)

 • *Anonimin banda - miniaSportin veikla irov masin agresija sportini ar kit rengini metuVykimas renginiusPanika renginiuoseSpecialios provokacijos

 • *Anonimin banda - minia2004 09 15 Rungtynse Romoje tarp AS Roma bei Kijevo Dinamo ufiksuotas beprecedentinis atvejis. Varybos buvo nutrauktos, kai pasibaigus pirmajam kliniui buvo sueistas mao arbitras vedas Andersas Friskas. Ukrainos empionai po taiklaus gynjo Gorano Gavraniiaus smgio 29-j min. pirmavo 1:0. Nuaidjus vilpukui, skelbianiam susitikimo pertrauk, "AS Roma" gynjas pranczas Philippe Mexesas spyr Kijevo komandos puoljui latviui Mariui Verpakovskiui ir u veiksm prie savo akis ivydo raudon kortel. Po io incidento i irov tribn aikt buvo paleistas iebtuvlis, kuris pataik A.Frisk ir prakirto kakt. Arbitrui i vedijos buvo suteikta medicinin pagalba, o po 40 min. delsimo buvo nusprsta ma nutraukti.

 • *Anonimin banda - minia. U incident "AS Roma" klubui buvo taikytos grietos sankcijos, tarp kuri ir galimas stadiono diskvalifikavimas. Galutin sprendim, atliks nuodugn tyrim, priims UEFA drausms komitetas. Treiadienio vykis dar kart patvirtino besitsiani smurto Italijos stadionuose problem. 2004-2005 met sezone Romos derbyje tarp "AS Roma" ir "Lazio" ekip, kilo konfliktas tarp futbolo aistruoli ir policijos po to, kai maas buvo nutrauktas dl pasklidusi melaging gand, jog policijos automobilis partrenk ir mirtinai sualojo vaik.

 • *Teritorin grup Barakas(mano pasilytas pavadinimas) gervs, gandraiPoymiai : Teritorija Agresija dl kiekvieno erdvs tako (laikas nesvarbus)- tarp tos paios biologins ir socialins grups individ. Gandriens kovoja su kitomis t teritorij atskridusiomis gandrienmis.Barake taip pat kovojama dl tam tikr viet (tualetas-paraa, duas, poilsio, laisvalaikio leidimo vietosIorin agresija neegzistuoja arba nra kolektyvikai ireikta, nes individai atpasta ir bna agresyvs prie tos paios grups nar.

 • *Teritorin grup Barakas ir sportasPoymiai : Daug agresijos sporto aiktelse bna tam tikrose zonose (pvz. baudos aiktels).Agresija reikiasi tarp tam tikros pozicijos arba t teritorij saugani individ (krepinis, regbis);Agresija tarp irov dl savos teritorijos

 • *Biologin eima - iurksPoymiai : Giminysts linija (vienas poymis)Vidin agresija eimos formavimosi metuIorin agresija susiformavus eimai

 • *Biologin eima - iurksFormavimosi stadijosPradioje - atsitiktins agresijosSunaikinami tos paios lyties individai -paruoiama erdv palikuonimsAgresija pagal vien i poymi.Naikinami kiti individai.Nuolatos ginama sava teritorija ir kariaujama su svetimais.

 • *Biologin eima ir sportasSportin veikla

  Integracija sporto ir irov grupes pagal vien i poymi (gyvenamoji vieta, odos spalva, mokymosi staiga). Tuo paiu mogus save susitapatina su makro socialine struktra miestu, valstybe, rase)Jaun, stipriausi patin atranka teritorijos saugojimui ir gynimui (armija, mafija, skinai);

 • *Sjunga (artimiausi individ grup)Poymiai : Nedidels ir pastovios grups;Konkretus tarpasmeninis ryys;Atpastamos sjungos partnerio individualios savybs;Atpainimas (identifikacija)- nuolatinis procesas, kur veikia aplinkos slygos ir kit individ elgesys; Klausimas pamstymui kaip tvai atpasta savo vaikus?

 • *Atpainimo procesas sjungojePradioje - pyktis ir atsitiktins agresijos aktai.Komunikacins teritorijos apibrimasPratinimasis prie sveikos partnerio.Prieo imitacija. (agresijos nukreipimas kit individ. Tai daroma provokuojant, naudojant vairias simboli sistemas) Poravimosi poreikio aktualizacija: partnerio prisileidimas labai artim zon, silpniausi ir intymiausi viet parodymas ir ritualiniai veiksmai

 • *Sveikos ir agresijaPoravimosi poreikio patenkinimas Triumfo ksnis-agresijos instinkto perjungjas. Tam tikro tono garsai (daniausiai aukti) padidina arba sumaina agresija (riksmas, verksmas, spiegimas, daina, juokas);Naujai atsiradusio individo veiksmai slopinantys tv agresijaTolimesn sveikavim veikia: Nuolatinis kito iekojimas agresijai perorientuoti.Nuolatinis itikimybs demonstravimas.Triumfo ksnis atliekantis solidarizuojani funkcij.Ritualizacija. Tam tikr ritualini veiksm sistemingas atlikimas.

 • *Sportin veikla ir agresija SjungojeBendravimas maose (pagrindinse) sportinink grupse sukuria agresijos rizik. (pvz. Prievarta eimoje prie vaikus ar prie silpnesnius);Bendravimo tvai- vaikai analogas treneris sportininkas, mokytojas mokinys; Uvedimo sportinei kovai metodikose taikoma agresijos kryptingas orientavimas buvus, esam ar bsim varovTriumfo ksnis - savos komandos palaikymo ir prieinink paniekinimo vienas i efektyviausi bd sporte ir kare

 • *Klausimai pakartojimui+15 tk.Kokia savaime suprantama valga js daniausiai aikinate agresijos apraikas sporte? Kokiais etnocentriniais subjektyviais vertinimais (stereotipais) tokie aikinimai grindiami Kokiose bendruomense (socialinse grupse) dalyvaujant jums daniausiai tenka bti agresyviu ar patirti agresij sportinje veikloje?K pasilytumte, kad sumat vaik ir paaugli agresija sportinje veikloje?

  ***********************