6. Kommunikation til bedre sundhed ... - Dele erfaringer og diskussion - Brainstorming Udstyr - En historie

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 6. Kommunikation til bedre sundhed ... - Dele erfaringer og diskussion - Brainstorming Udstyr - En...

 • 1 2017-1-DE02-KA204-004250

  6. Kommunikation til bedre sundhed

  Introduktion

  Kommunikation er en færdighed, som i høj grad afgør kvaliteten af menneskelig interaktion, ikke mindst i sundhedssystemet. Vi udtrykker, om vi trives eller ej, vi stiller spørgsmål for at få information eller råd. Gennem kommunikation udtrykker vi vores følelser og bekymringer, men også vores forventninger og erfaringer. Kommunikation er også et afgørende aspekt, når vi stræber efter et sundere liv, da det er med til at bestemme, hvilken information vi modtager, hvilken støtte vi får, hvordan vi har det og hvad vi kan gøre. Derudover er der en sammenhæng mellem kvaliteten af interaktionen mellem lægefagligt personale og patienter og præcisionen af den stillede diagnose og den tilstrækkelige behandling. Da sundhedsvæsenet er yderst komplekst og fyldt med information, er en patient afhængig af fagpersonalets støtte til at blive informeret om alternative behandlinger, økonomiske spørgsmål, der skal forhandles med forsikringer eller for tilstrækkelig konsultationstid. Samtidig er der uskrevne regler for samspillet mellem læger og deres patienter, der er stærkt formet og bestemt af kultur. Det hjælper flygtninge og indvandrere at kende til disse for at modtage bedre støtte. I dette afsnit fokuserer vi på kommunikation med aktører inden for den medicinske sektor og præsenterer små aktiviteter, der sigter mod at skabe bevidsthed og praktiske oplevelser for relevansen og virkningen af kommunikation inden for sundhed og trivsel. Eleverne skal få ideer om, hvordan de aktivt kan bidrage til en positiv og effektiv interaktion med læger og andre sundhedsudbydere af hensyn til deres eget helbred.

  Udfordringer/problemer

  Kommunikation mellem migranter og aktører i sundhedssystemet, som læger og sygeplejersker, er bestemt af en række aspekter, der hindrer migranternes adgang til sundhedsvæsenet. Først og fremmest er det sproget, der kan skabe vanskeligheder, men også forskellige kulturelle opfattelser af sundhed og kroppen, aspekter som skam mv. og det at tale om sygdom og helbredelse. Undersøgelser af kommunikationshindringer for migranter i sundhedssystemet har vist, at mange læger føler sig usikre i forhold til at kommunikere effektivt, når de har indvandrerpatienter og oplever flere misforståelse. Læger ændrer deres adfærd og kommunikationsstil og bliver dermed mere retningsstyrende, hvilket har en negativ påvirkning i forhold til at tage fælles beslutninger. Derudover kan mange læger have begrænset viden om de kulturelle problemer, der påvirker kommunikationen med deres indvandrerpatienter. På grund af deres begrænsede sprogfærdigheder kan indvandrerpatienter være tøvende og ængstelige, når de taler med læger. De kan være mindre tilbøjelige til at engagere sig i sundhedsvæsenet og søge passende behandling. Kommunikationsbarrierer og manglende tillid til sundhedssystemet resulterer i at migranterne i mindre grad overholder behandlingsbeslutningerne og planerne.

 • 2 2017-1-DE02-KA204-004250

  Forklaring/baggrund

  Kommunikation er nødvendig for at beskrive lidelser, men også for at forstå foreslåede behandlinger og forventede virkninger og bivirkninger af en behandling. Det er nødvendigt at drøfte alternative tilgange og vurdere resultaterne af tidligere handlinger. Kommunikation er således meget afgørende for kvaliteten af interaktionen og niveauet af den støtte, som migranter og flygtninge kan opleve. For eksempel kan læger være tilbageholdende over for at deltage i samtale med patienter, hvis der er risiko for at blive misforstået. Desuden kan kommunikationen tage længere tid og derfor resultere i, at læger hurtigere tager en beslutninger og ikke inddrager individet i høj nok grad. Kulturelle forskelle kan også bidrage til barrierer i kommunikationen mellem læger og indvandrere. Indvandrere kan tro, at kommunikation med læger resulterer i, at de bliver sat i bås som stereotyper og de er derfor mindre tilbøjelige til at kommunikere med læger på grund af manglende sprogfærdigheder. Kultur og tidligere erfaringer med forskellige sundhedssystemer kan bidrage til følelsen af hierarki mellem indvandrerpatienter og læger, hvilket vanskeliggør kommunikationen af sundhedsmæssige problemer.

  Konsekvenser

  - Konsultationerne kræver mere tid. Dette kan få lægerne til at opføre sig mere beslutsomme; - Forøgelse af magtforskellen mellem læge og patient - Man undgår af gå til lægen pga. frygt for at blive misforstået - Misforståelser med hensyn til diagnose og/eller beskrevet behandling - Negativ indvirkning på fælles beslutningstagning mellem patienter og læger - Lavere kvalitet af sundhedsydelser - Negativ indvirkning på patientaktivering til selvomsorg - Frustrationer for alle involverede parter.

  Overblik over aktiviteter

  Emnerne er inddelt i følgende underemner:

  ● At kommunikere hvordan man har det

  - Aktivitet 6.1: Forberedelse til et lægebesøg ● Regler for kommunikation

  - Aktivitet 6.2: Rollespil omkring kommunikationsdynamikker - Aktivitet 6.3: Beskyttelse af personlige oplysninger

  ● Sprogbarrierer og måder at overvinde dem

  - Aktivitet 6.4: At forklare smerte gennem kropssprog - Aktivitet 6.5: At organisere støtte

  ● Håndtering af misforståelser og konflikter

  - Aktivitet 6.6: Misforståelser - Aktivitet 6.7: At forholde sig i ro

 • 3 2017-1-DE02-KA204-004250

  Hvad du kan forvente

  I det følgende finder du en række aktiviteter, som du kan integrere som korte indslag i ethvert egnet kursus for at øge bevidstheden om kommunikationens relevans og få dine elever til at opdage tips og tricks til, hvordan de kommunikerer deres trivselstilstand og hvilke former for kommunikation, der er mulig for at de kan få mere gavn af deres sundhedsydelser. Sidst men ikke mindst kan man lære om vellykkede måder at kommunikere på, ikke kun med sygeplejersker og læger, men metoder der er overførbare til andre områder af livet. For hvert af underemnerne finder du en kort introduktion og en række udvalgte aktiviteter, som du kan indsætte i din undervisninsgplan.

 • 4 2017-1-DE02-KA204-004250

  Aktivitet 1: Forberedelse til et lægebesøg

  Rationale

  Sundhedsvæsenerne i Europa er blandt andet præget af mangel på tid, især når det kommer til den tid, lægen og patienten har sammen. Forberedelse inden du går til lægen, øger chancerne for at udvikle et godt forhold, da det viser, at du er klar over tidsbegrænsninger hos lægen. Det øger også chancerne for at få den nødvendige støtte ved at være fokuseret på, hvad der er relevant og ikke spilde tid med andre problemer. Man bør på forhånd overveje, hvad der skal opnås ved besøget og hvilke spørgsmål der skal stilles. Ellers kan man glemme at stille vigtige spørgsmål. For lange og ineffektive konsultationer kan frustrere læger og ændre deres (oprindeligt neutrale) holdning til patienten.

  Læringsmål

  Eleverne er i stand til at:

  - Forudse arbejdsvilkårerne for det lægefaglige personale, f.eks. begrænset tid, mange patienter, stor mængde komplekse oplysninger og stort ansvar; - Tage initiativ og samarbejde med aktører i sundhedssystemet - Identificere relevante pointer og spørgsmål som forbereder dem på en lægekonsultation

  Undervisninsmetode

  - Dele erfaringer og diskussion

  - Brainstorming

  Udstyr

  - En historie om en læges arbejdsdag - Papir til at skrive vigtige pointer og tips ned på

  Antal elever

  - Min. 2

  Aktivitetens varighed

  - 30 minutter

  Beskrivelse af aktiviteten

  Denne aktivitet indeholder flere trin, hvor de enkelte trin også kan udføres som individuelle aktiviteter afhængig af undervisningens focus og klassens behov.

 • 5 2017-1-DE02-KA204-004250

  1. Start en diskussion med hele gruppen om deres oplevelser med læge- eller hospitalsbesøg. Reflekter over kommunikationsaspektet og hvordan det tager form individuelt. Du kan stille disse spørgsmål:

  o Hvordan har du det med at besøge lægen?

  o Stoler du på lægen? Hvis ja, hvorfor? Hvis ikke, hvorfor?

  o Hvad frustrer dig, når du går til lægen?

  Et resultat af diskussionen kan være, at mangel på tid skaber stress, eller at det er frustrerende ikke at føle sig korrekt forstået. For at få et bredere perspektivet på dette synspunkt og de vilkår lægefagligt personale arbejder under, skal I læse historien om en lægers arbejdsdag. Formålet er at få eleverne til at forstå deres medparts perspektiv og lede dem til den opfattelse, at de kan bidrage ved at tilpasse deres adfærd i overensstemmelse hermed.

  Baseret på det, der blev sagt i den foregående diskussion, kan du fremhæve, at man må bruge den dyrebare konsultationstid så effektivt som muligt. En måde at gøre det på er at forberede sig, inden man går til lægen. Men hvordan? Dette kan diskuteres igen i gruppen. De vigtigste aspekter skal skrives ned og gemmes til senere brug. Relevante tips til dette er:

  o Tænk over dine problemer og hvad du skal snakke om, når du ser din læge, lav en indre liste. o Kontroller, om dine forventninger er realistiske nu hvor du kender lægens arbejdsvilkår. o Øv dig på forhånd. Spørg dig selv om du kan udtrykke, hvad du vil sige eller spørge om. Hvis du bemærker, at du mangler bestemte ord, f.eks. et navn på en sygdom, så undersøg det på forhånd og skriv det ned.