Click here to load reader

[6] Kanicki a. Stacje Elektroenergetyczne

  • View
    1.888

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of [6] Kanicki a. Stacje Elektroenergetyczne

ANDRZEJ KANICKI,JERZY KOZOWSKI STACJE ELEKTROENERGETYCZNE d, 2004 A. Kanicki, J. Kozowski: STACJE ELEKTROENERGETYCZNE Strona 2 z 302 A. Kanicki, J. Kozowski: STACJE ELEKTROENERGETYCZNE Strona 3 z 302 SPIS TRECI strona 1.ROLA STACJI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM .................................... 7 2.UKADY POCZE STACJI............................................................................... 14 2.1. UWAGI OGLNE...............................................................................................................14 2.2. POJEDYNCZY SYSTEM SZYN ZBIORCZYCH........................................................................14 2.3. PODWJNY SYSTEM SZYN ZBIORCZYCH...........................................................................15 2.4. ROZDZIELNIA Z SZYNAMI OBEJCIOWYMI I POCZENIAMI OBEJCIOWYMI.....................18 2.5. WIELOKROTNY SYSTEM SZYN ZBIORCZYCH.....................................................................18 2.6. UKADY BLOKOWE..........................................................................................................19 2.7. UKADY MOSTKOWE .......................................................................................................20 2.8. UKADY WIELOBOKOWE .................................................................................................21 2.9. PODWJNY SYSTEM SZYN ZBIORCZYCH Z DWOMA WYCZNIKAMI NA JEDNO POLE........22 2.10. UKAD PTORAWYCZNIKOWY ..................................................................................22 2.11. UKADY POCZE PL ..................................................................................................23 2.11.1.Pole liniowe SN..........................................................................................................23 2.11.2.Pole liniowe WN........................................................................................................25 2.11.3.Pole transformatorowe ...............................................................................................26 2.11.4.Pole sprzga ..............................................................................................................27 2.11.5.Pole pomiaru napicia ................................................................................................27 2.11.6.Pole odgromnikw.....................................................................................................28 2.12. PRZYKADY UKADW POCZE STACJI .......................................................................28 3.ROZWIZANIA KONSTRUKCYJNE STACJI.......................................................... 37 3.1. UWAGI OGLNE...............................................................................................................37 3.2. PODSTAWOWY ODSTP IZOLACYJNY - ODSTP MINIMALNY.............................................38 3.3. DOSTOSOWANIE ROZDZIELNI DO WARUNKW ZWARCIOWYCH........................................40 3.4. KONSTRUKCJE ROZDZIELNI ZE WZGLDU NA WYGODN I BEZPIECZN EKSPLOATACJ...42 3.4.1. Uwagi oglne ............................................................................................................42 3.4.2. Ochrona przed dotykiem bezporednim....................................................................44 3.4.2.1.Uwagi oglne..................................................................................................................... 44 3.4.2.2.Ochrona poza zamknitymi obszarami ruchu elektrycznego ............................................ 46 3.4.2.3.Ochrona wewntrz zamknitych obszarw ruchu elektrycznego...................................... 46 3.4.2.4.Instalacje wntrzowe otwarte ............................................................................................ 50 3.4.2.5.Instalacje napowietrzne otwarte ........................................................................................ 51 3.4.2.6.Porwnanie wymaga ochrony podstawowej wg PBUE i normy PN-E 05115:2002....... 51 3.4.3. Ochrona przed zagroeniem ukiem elektrycznym...................................................54 3.4.4. Ochrona przed bezporednim uderzeniem pioruna...................................................54 3.5. WARUNKI RODOWISKOWE STACJI ..................................................................................56 3.5.1. Posadowienie stacji ...................................................................................................56 3.5.2. Ochrona przeciwpoarowa........................................................................................57 3.6. STACJE WNTRZOWE REDNIEGO NAPICIA .....................................................................58 3.6.1. Transformatory suche................................................................................................74 3.6.2. Odcznik typu "Rotary" ...........................................................................................76 A. Kanicki, J. Kozowski: STACJE ELEKTROENERGETYCZNE Strona 4 z 302 3.7. STACJE NAPOWIETRZNE WYSOKIEGO NAPICIA ...............................................................77 3.8. STACJE WNTRZOWE WYSOKIEGO NAPICIA....................................................................81 3.9. NAPOWIETRZNE STACJE SUPOWE...................................................................................82 3.10. NAPOWIETRZNE URZDZENIA SUPOWE..........................................................................88 3.10.1.Napowietrzne rozczniki redniego napicia w izolacji SF6....................................88 3.10.2.Odczniki napowietrzne SN......................................................................................90 3.11. ROZDZIELNICE OSONITE IZOLOWANE SZECIOFLUORKIEM SIARKI ...............................91 3.11.1.Uzasadnienie wyboru SF6 do budowy rozdzielnic.....................................................91 3.11.2.Zasady budowy rozdzielnic z SF6..............................................................................92 3.11.3.Przykady rozwiza konstrukcyjnych rozdzielni z SF6............................................94 3.11.3.1.Rozdzielnia typu 8DN8 ..................................................................................................... 94 3.11.3.2.Rozdzielnia Rotoblok SF6................................................................................................. 96 4.DOBR ELEMENTW TORW GWNYCH ....................................................... 99 4.1. DOBR MOCY ZNAMIONOWEJ TRANSFORMATORA...........................................................99 4.1.1. Zaoenia i uproszczenia metody ..............................................................................99 4.1.2. Obliczanie temperatur transformatora.....................................................................101 4.1.2.1.Zaoenia ......................................................................................................................... 101 4.1.2.2.Rwnania stanu ustalonego ............................................................................................. 102 4.1.2.3.Rwnania stanu nieustalonego ........................................................................................ 103 4.1.2.4.Starzenie si cieplne izolacji transformatora ................................................................... 103 4.1.2.5.Temperatura otoczenia .................................................................................................... 104 4.1.3. Okrelenie zastpczego rwnowanego dwustopniowego wykresu obcienia.....105 4.1.4. Dobr transformatora dla normalnego obcienia cigego ...................................107 4.1.5. Dobr transformatora dla normalnego obcienia cyklicznego..............................107 4.1.6. Okrelenie awaryjnego obcienia cyklicznego .....................................................116 4.1.7. Regulacja przekadni transformatora ......................................................................118 4.2. DOBR PRZEWODW SZYNOWYCH ZBIORCZYCH...........................................................119 4.2.1. Uwagi oglne ..........................................................................................................119 4.2.2. Obcialno dugotrwaa prdem cigym............................................................120 4.2.3. Wytrzymywanie skutkw cieplnych prdu zwarciowego.......................................123 4.2.4. Wytrzymao mechaniczn przy obcieniach normalnych..................................129 4.2.5. Wytrzymao mechaniczna przy zwarciu dla przewodw sztywnych ..................129 4.2.5.1.Wyznaczanie si............................................................................................................... 129 4.2.5.2.Wyznaczanie napre .................................................................................................... 132 4.2.5.3.Sprawdzenie wytrzymaoci mechanicznej ..................................................................... 136 4.2.5.4.Wyznaczanie czstotliwoci drga wasnych szyn.......................................................... 137 4.2.6. Wytrzymao mechaniczna przy zwarciu dla przewodw gitkich ......................141 4.2.6.1.Wprowadzenie [43] ......................................................................................................... 141 4.2.6.2.Postanowienia oglne...................................................................................................... 145 4.2.6.3.Parametry charakterystyczne........................................................................................... 146 4.2.6.4.Siy podczas zwarcia ....................................................................................................... 149 4.2.6.5.Siy po zwarciu................................................................................................................ 150 4.2.6.6.Poziome wychylenie przewodw bh................................................................................ 150 4.2.6.7.Minimalny

Search related