Click here to load reader

6. HRVATSKI KONGRES STUDENATA DOKTORSKOG STUDIJA

 • View
  243

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of 6. HRVATSKI KONGRES STUDENATA DOKTORSKOG STUDIJA

 • 6. HRVATSKI KONGRES STUDENATA DOKTORSKOG STUDIJA MOLEKULARNE BIOZNANOSTI

  20. listopada 2016. Zagreb, Hrvatska

  Institut Ruer Bokovi

  6. HRVATSKI KONGRES STUDENATA DOKTORSKOG STUDIJA MOLEKULARNE BIOZNANOSTI 6. HRVATSKI KONGRES STUDENATA DOKTORSKOG STUDIJA MOLEKULARNE BIOZNANOSTI

  KNJIGA SAETAKA

 • IZDAVA

  Institut Ruer Bokovi u Zagrebu

  ORGANIZATORI

  Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Institut Ruer Bokovi u Zagrebu

  Sveuilite u Dubrovniku

  ORGANIZACIJSKI ODBOR Hrvoje Bekina

  Vanja Kelemen

  Marija uljak

  Nikolina Vidan

  Slaven Ovariek

  Domagoj Caban

  Edin Halilovi

  Ida Lini

  ZNANSTVENI ODBOR

  Danko Mikuli

  Vesna Kui-Vadlja

  Mirka Berendika

  Ivana Ferenak

  Daniel-Martin Jakus

  Tihana Vukoi

  Suzana Hani

  GRAFIKO OBLIKOVANJE

  Studio Art

  UREDNIK

  Domagoj Caban

  ISBN: 569-658-4536-74-3

 • ZAHVALE

  Zahvaljujemo svima koji su pomogli organizaciju 6. hrvatskog kongresa studenata

  doktorskog studija Molekularne bioznanosti.

  Pokrovitelji

  Institut Ruer Bokovi

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

  Ministarstvo zdravstva

  Posebnu zahvalu dugujemo prof. dr. sc. Veri Cesar koja nas je potaknula i svojim savjetima

  vodila kroz organizaciju kongresa.

  Takoer se zahvaljujemo administratoru mrene stranice sveuilita Mariu Duniu koji nam

  je u svakom trenutku bio na raspologanju.

 • PROGRAM KONGRESA

  NEDJELJA, 20. studenoga 2016.

  09:00-10:00

  Registracija

  10:00-10:15

  Otvaranje kongresa; Pozdravna rije predsjednika kongresa

  Predsjedavajui: Ivana Ferenak, Daniel-Martin Jakus, Domagoj Caban

  10:15-10:30 BIO-1-U

  D. Mikuli

  TRANSPLANTACIJA JETRE U LIJEENJU HEPATOCELULARNOG KARCINOMA

  BIOMEDICINA

  Predsjedavajui:Tihana Vukoi, Ida Lini, Edin Halilovi

  10:30-10:45 BIO-6-U V. Kui-Vadlja ZNAENJE KONCENTRACIJE CINKA U SJEMENOJ TEKUINI KOD MUKARACA S DIJAGNOZOM NEPLODNOSTI

  10:45-11:00 BIO-7-U S. Ovariek MINIMALLY INVASIVE SURGERY FOR RENAL TUMOR

  11:00-11:15 BIO-2-U H. Bekina

  POLIMORFIZAM GENA GRIK1 U OVISNIKA O ALKOHOLU

  11:15-11:30 BIO-3-U M. uljak, AM. imundi, A. Gveri ISTRAIVANJE MIKROBIOLOKE FLORE PODVEZA KOJE SE KORISTE PRI UZORKOVANJU VENSKE KRVI

  11:30-11:45 BIO-4-U

  D. Jakus

  TRANSPLANTACIJA JETRE KOD KARCINOMA JETRENIH STANICA - ISKUSTVO 2010-2016

  11:45-12:00 BIO-8-U

  M. Berendika, M. Stoji Vidovi, I. Mihaljevi

  PREVALENCIJA ANTI-HBC U DAVATELJA KRVI HZTM 2004. I 2013.

  12:00-12:15 BIO-5-U

  S. Hani, P. Kora, N. Jonji, M. Dominis

  MIKROOKOLI TUMORSKIH STANICA U KLASINOM HODGKINOVOM LIMFOMU

  12:15-12:30

  Rasprava

  12:30-13:00

  Pauza za kavu / ruak

 • MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA / BIOZNANOSTI Predsjedavajui: Suzana Hani, Dinko Poli, Slaven Ovariek

  13:00-13:15 MOL-2-U

  T. Gran, A. Brozovi ISPITIVANJE PROTUTUMORSKOG DJELOVANJA KOMPLEKSA METALA I FENIL-FUNKCIONALIZIRANOG PIRIDIL-TRIAZOLILIDENA IN VITRO

  13:15-13:30 MOL-1-U

  D. Nesti, D. Majhen, A. Ambriovi-Ristov

  ODREIVANJE PRISUTNOSTI DISULFIDNIH VEZA U NGR PREUSMJERAVAJUEM SLIJEDU UGRAENOM U VLAKNO ADENOVIRUSNOG VEKTORA

  13:30-13:45 MOL-3-U E. Despot Slade, E. ztrk, M. Zenobi-Wong ROLE OF AXIN2 / -CATENIN IN CHONDROCYTE DE/RE-DIFFERENTIATION

  13:45-14:00 MOL-4-U A. Sermek, I. Feliciello, . Ugarkovi UTJECAJ SATELITNIH DNA NA EKSPRESIJU GENA NAKON TEMPERATURNOG STRESA

  14:00-14:15 Rasprava

  POSTER PREZENTACIJE Komisija za ocjenjivanje postera: Vesna Kui-Vadlja, Evelin Despot Slade, Hrvoje Bekina

  14:15-15:00

  MOL-1-P

  A. Vukovi, E. Has-Schn, M. Heffer SPOLNO-SPECIFINI OKSIDACIJSKI I ANTIOKSIDACIJSKI STATUS JETRE TAKORA IZLOENIH KRONINOM I AKUTNOM STRESU

  MOL-3-P

  I. Perkovi, I. Ferenak

  DOKAZIVANJE PRISUTNOSTI I ODREIVANJE BROJA BAKTERIJE Listeria monocytogenes U SUHOMESNATIM PROIZVODIMA

  BIO-2-P E. Halilovi, I. elap, T. Pavii, N. Vrki UESTALOST POGREAKA U PRIJEPISU UPUTNICA U LABORATORIJSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

  BIO-1-P D. Caban, I. Rako, J. Jaki-Razumovi, J. Serti, D. Katalini ULOGA ODREIVANJA STATUSA GENA KRAS U KOLOREKTALNOM KARCINOMU

  BIO-3-P T. Vukoi PRIKAZ SLUAJA; RANI NASTUP SIMPTOMA DEMENCIJE, DIJAGNOSTIKA DILEMA

  BIO-4-P

  J. Tomac, V. Jurani Lisni, I. Lini, T. Tran, M. Golemac, L. Dlken, S. Jonji

  DIFFERENTIAL INNATE IMMUNE RESISTANCE OF OVARIAN CORPORA LUTEA AND FOLLICLES TO CYTOMEGALOVIRUS INFECTION

 • MOL-2-P D. Poli HERITABILNOST OTPORNOSTI PENICE NA FUZARIJSKU PALE KLASA U UVJETIMA UMJETNE I PRIRODNE INFEKCIJE

  MOL-4-P V. Kelemen DINAMIKA BAKTERIOPLANKTONA NA VODOCRPILITU VINOGRADI KOD OSIJEKA

  Legenda

  U-usmeno izlaganje

  P-poster prezentacija

 • SADRAJ

  PREDAVANJA ...................................................................................................................................... 1

  ZNAENJE KONCENTRACIJE CINKA U SJEMENOJ TEKUINI KOD MUKARACA S

  DIJAGNOZOM NEPLODNOSTI ......................................................................................................... 2

  MINIMALLY INVASIVE SURGERY FOR RENAL TUMOR ................................................................ 3

  POLIMORFIZAM GENA GRIK1 U OVISNIKA O ALKOHOLU ............................................................ 4

  ISTRAIVANJE MIKROBIOLOKE FLORE PODVEZA KOJE SE KORISTE PRI UZORKOVANJU

  VENSKE KRVI.................................................................................................................................... 5

  TRANSPLANTACIJA JETRE KOD KARCINOMA JETRENIH STANICA TROGODINJE

  ISKUSTVO ......................................................................................................................................... 6

  PREVALENCIJA ANTI-HBC U DAVATELJA KRVI HZTM 2004. I 2013. ............................................ 7

  MIKROOKOLI TUMORSKIH STANICA U KLASINOM HODGKINOVOM LIMFOMU .................... 8

  ISPITIVANJE PROTUTUMORSKOG DJELOVANJA KOMPLEKSA METALA I FENIL-

  FUNKCIONALIZIRANOG PIRIDIL-TRIAZOLILIDENA IN VITRO ....................................................... 9

  ODREIVANJE PRISUTNOSTI DISULFIDNIH VEZA U NGR PREUSMJERAVAJUEM SLIJEDU

  UGRAENOM U VLAKNO ADENOVIRUSNOG VEKTORA ............................................................ 10

  ROLE OF AXIN2/-CATENIN IN CHONDROCYTE DE/RE-DIFFERENTIATION ............................ 11

  UTJECAJ SATELITNIH DNA NA EKSPRESIJU GENA NAKONTEMPERATURNOG STRESA...... 12

  POSTERI ............................................................................................................................................. 13

  SPOLNO-SPECIFINI OKSIDACIJSKI I ANTIOKSIDACIJSKI STATUS JETRE TAKORA

  IZLOENIH KRONINOM I AKUTNOM STRESU ........................................................................... 14

  DOKAZIVANJE PRISUTNOSTI I ODREIVANJE BROJA BAKTERIJE Listeria monocytogenes U

  SUHOMESNATIM PROIZVODIMA .................................................................................................. 15

  UESTALOST POGREAKA U PRIJEPISU UPUTNICA U LABORATORIJSKI INFORMACIJSKI

  SUSTAV ........................................................................................................................................... 16

  ULOGA ODREIVANJA STATUSA GENA KRAS U KOLOREKTALNOM KARCINOMU ................ 17

  PRIKAZ SLUAJA; RANI NASTUP SIMPTOMA DEMENCIJE, DIJAGNOSTIKA DILEMA .......... 18

  DIFFERENTIAL INNATE IMMUNE RESISTANCE OF OVARIAN CORPORA LUTEA AND

  FOLLICLES TO CYTOMEGALOVIRUS INFECTION ....................................................................... 19

  HERITABILNOST OTPORNOSTI PENICE NA FUZARIJSKU PALE KLASA U UVJETIMA

  UMJETNE I PRIRODNE INFEKCIJE ............................................................................................... 20

  DINAMIKA BAKTERIOPLANKTONA NA VODOCRPILITU VINOGRADI KOD OSIJEKA ............. 21

 • 1

  PREDAVANJA

 • 2

  ZNAENJE KONCENTRACIJE CINKA U SJEMENOJ TEKUINI KOD MUKARACA

  S DIJAGNOZOM NEPLODNOSTI

  V. Kui-Vadlja

  Kliniki bolniki centar Osijek

  Odjel za farmakokinetiku i analitiku toksikologiju

  Josipa Huttlera 4,

  31000 Osijek

  Mail: [email protected]

  Poznato je da ljudski spermiji stvaraju reaktivne kisikove spojeve (ROS - Reactive Oxygen Species) u

  fiziolokim vrijednostima potrebnim za kapacitaciju, antibakterijsku obranu, staninu signalizaciju i

  diferencijaciju, meutim, kada se prekomjerna koliina ROSa proizvodi izvan antioksidativnog

  kapaciteta sjemene tekuine, rezultat je esto oksidativni stres. Cink, kao antioksidans,ima vanu

  ulogu, te njegove smanjene razine rezultiraju slabijom kvalitetom sjemene tekuine.

  Cilj je utvrditi postoji li znaajna razlika u koncentraciji cinka u sjemenoj tekuini kod mukaraca s

  dijagnozom neplodnosti u odnosu na mukarce s normalnim nalazom spermiograma, te kako utjee

  na broj, pokretljivost i morfologiju spermija. Istraivanje je provedeno na 276 mukaraca s podruja

  Osijeka u razdoblju od 01.09.2014.-01.06.2015. Uzorci sjemene tekuine su obraeni u skladu s

  kriterijima SZO (Svjetska zdravstvena organizacija), a koncetracija cinka je odreena

  spektrofotometrijskom, direktnom kolorimetrijskom metodom bez deproteinizacije na Olympusu AU

  680. Za statistiku obradu podataka primijenjeni su Mann Whitney U test, 2 test, Kruskal Wallis test i

  Spearmanov koeficijent korelacije.

  U provedenom istrai

Search related