6 - Educatief Pakket + fiches - Amnesty International Een moedige houding, zeker als men weet dat deze

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 6 - Educatief Pakket + fiches - Amnesty International Een moedige houding, zeker als men weet dat...

 • Schrijf-ze-VRIJdag 2011 Educatief pakket

  1

  INHOUD ACHTERGROND ............................................................................................................................ 3 INLEIDING ................................................................................................................................ 3 STRAFFELOOSHEID IN COLOMBIA............................................................................................. 4 Wie zijn de hoofdrolspelers in het conflict? ............................................................................... 4 Wat is de oorzaak van het conflict?........................................................................................... 5 Wat doet de overheid? ............................................................................................................. 5 De Vredesgemeenschappen...................................................................................................... 6 De Vredesgemeenschap van San José de Apartadó .................................................................... 7 De regels van de Vredesgemeenschap....................................................................................... 7 Het bloedbad van 21 februari 2005 ......................................................................................... 8 Het geweld stopt niet .............................................................................................................. 8 Straffeloosheid: schering en inslag ......................................................................................... 10 Amnesty International ........................................................................................................... 13

  WERKVORMEN ........................................................................................................................... 14 WERKVORMEN BASISONDERWIJS........................................................................................... 14 Rebus: Moeilijke woorden worden makkelijk. .......................................................................... 14 Kruiswoordraadsel: Vredesgemeenschappen ........................................................................... 15 Colombia. Vechten voor vrede (DVD, 7min21sec) .................................................................... 15 WERKBLAD: COLOMBIA? ..................................................................................................... 17 WERKBLAD: REBUS ............................................................................................................ 19 WERKBLAD: KRUISWOORDRAADSEL ................................................................................... 20

  WERKVORMEN SECUNDAIR ONDERWIJS................................................................................. 21 Colombia. Vechten voor vrede (DVD, 7min21sec) .................................................................... 21 Tot de laatste steen (DVD, 24min13 sec, Nederlandse ondertitels) ........................................... 22 WERKBLAD: DVD ‘COLOMBIA. VECHTEN VOOR VREDE’ ........................................................ 25 WERKBLAD: DVD ‘TOT DE LAATSTE STEEN’......................................................................... 27 WERKBLAD: WEBQUEST...................................................................................................... 29

  VOER ACTIE ............................................................................................................................... 30 SCHRIJF MEE! ........................................................................................................................ 30 BETUIG JOUW SOLIDARITEIT! ................................................................................................. 30 STAP MEE!.............................................................................................................................. 31

  CONTACT ................................................................................................................................... 32 FICHE 1 - CREATIEF ACTIEVOEREN ............................................................................................ 33 FICHE 2 - TIPS VOOR OPVALLENDE ACTIES ................................................................................ 34 FICHE 3 - DVD: STRAFFELOOSHEID IN COLOMBIA...................................................................... 36 FICHE 4 - ZET JE SCHOOL IN DE KIJKER! ................................................................................... 37 FICHE 5 - START EEN JONGERENGROEP OP SCHOOL................................................................. 38

 • Schrijf-ze-VRIJdag 2011 Educatief pakket

  2

  COLOFON Het pakket ‘Straffeloosheid in Colombia: San José de Apartadó’ is een productie van Amnesty International Vlaanderen.

  Werkten mee:

  Het Amnesty Landenteam Colombia: Kathleen Coen, Wendy Van Dyck, Sus Van Olmen

  Redactie: Eva De Raedt, Anaïs Fayt, Danielle Hennaert, Filip Reyniers

  V.U. Karen Moeskops, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen.

  AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN VZW

  Kerkstraat 156 – B – 2060 Antwerpen – T: 03 271 16 16

  www.amnesty.be – Giften: BE25 0000 0000 8282

 • Schrijf-ze-VRIJdag 2011 Educatief pakket

  3

  ACHTERGROND

  INLEIDING Als jij aan Colombia denkt, denk je dan ook onmiddellijk aan drugsbaronnen, schietpartijen en spectaculaire ontvoeringen? Niet verwonderlijk… het gewapend conflict tussen paramilitairen, leger en guerrilla is interessant voer voor media en zelfs een thema voor Hollywoodfilms. Maar het menselijk drama achter het conflict wordt echter vaak vergeten in de koude grafieken die het aantal slachtoffers weergeven en in de dagelijkse pers. Bovendien heeft de pers meestal enkel aandacht voor het spectaculaire geweld van de guerrilla en voor de drugs, omdat we hier de kwalijke gevolgen van het gebruik ervan zien. In Colombia is het de burgerbevolking die het meeste lijdt onder het conflict en de mensenrechtenschendingen. De stem van het volk wordt zelden gehoord. Verhalen over de moed en standvastigheid van gewone mensen in het conflict halen de kranten niet. Eén van die boeiende verhalen is dat van de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó. In deze gemeenschap kiezen de bewoners er voor om niet deel te nemen aan het gewapend conflict. De gemeenschap weigert om wapens te dragen, informatie te geven of logistieke steun (zoals voedsel) te verlenen aan welke partij dan ook. Zij vragen respect voor hun beslissing en willen dat geen van de gewapende groepen hun grondgebied betreedt. Een moedige houding, zeker als men weet dat deze gemeenschap voortdurend te kampen heeft met mensenrechtenschendingen door de gewapende partijen die niet akkoord gaan met hun keuze voor vrede.

 • Schrijf-ze-VRIJdag 2011 Educatief pakket

  4

  STRAFFELOOSHEID IN COLOMBIA Colombia wordt al meer dan veertig jaar verscheurd door een intern gewapend conflict. Leger en politie strijden heel dikwijls in onderling overleg met de paramilitairen tegen de guerrillabeweging. Het conflict wordt gekenmerkt door een hallucinant aantal mensenrechten- schendingen en schendingen van het internationaal humanitair recht. De burgerbevolking, mensenrechtenactivisten, vakbondsmensen en journalisten zijn de grootste slachtoffers. Tienduizenden burgers werden in de loop der jaren vermoord. Duizenden mensen werden ontvoerd door de guerrilla of zijn eenvoudigweg ‘verdwenen’. Deze gedwongen verdwijningen worden vooral toegeschreven aan leger of paramilitairen. Ontvoeringen en foltering zijn maar enkele tactieken die door alle partijen in het conflict gebruikt worden. Ook worden kindsoldaten ingezet en is er een wijdverspreid gebruik van seksueel geweld tegen vrouwen. De effecten van deze tactieken zijn desastreus. 4 tot 5 miljoen Colombianen moesten de laatste 25 jaar op de vlucht gaan in eigen land voor het geweld. Niet één van de strijdende partijen toont enig respect voor het internationaal humanitair recht en mensenrechten. Wie zijn de hoofdrolspelers in het conflict?

  In het Colombiaanse conflict kunnen we drie hoofdrolspelers onderscheiden: de reguliere strijdkrachten (leger en politie), de guerrilla en de paramilitairen. De reguliere strijdkrachten: leger en politie. Zij zijn verantwoordelijk voor talloze mensenrechtenschendingen en werken vaak samen met de paramilitairen. Het leger is verantwoordelijk voor de buitengerechtelijke executie van honderden burgers. Paramilitairen. De benaming zelf verwijst naar banden met het leger. De paramilitaire groeperingen ontstonden ook als reactie op de opmars van de guerrilla en ze noemen zich zelfverdedigingsgroepen. Sommige groepen werden gefinancierd en georganiseerd door grootgrondbezitters (en zelfs multinationals). Doorgaans hebben ze banden met de drugsmaffia. Ze staan bekend om hun terreur, bv. het gebruik van kettingzagen om mensen levend te villen. De Colombiaanse overheid zag in hen eerst een bondgenoot in de strijd tegen de guerrilla. In 1989 kwam er een verbod op het organiseren van paramilitaire groeperingen omwille van de mensenrechtenschendingen die ze verrichtten. In de praktijk veranderde er echter weinig aan de situatie. Zo richtten de paramilitairen zich op de gronden van ongewapende boeren, die werden gedood of verjaagd. Dat blijkt hun uiteindelijke bedoeling: bezit van de grond en de onderwerping van de bevolking. De paramilitairen bleven verder aangroeien in aantal en werkten nauw samen met de reguliere strijdkr