แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน ด้วยระบบ VMI

 • Published on
  21-Jan-2016

 • View
  80

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VMI. . Vendor Managed Inventory (VMI). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • VMI

 • * (Reorder Point)

 • Customer Cost Process (VMI & Cold chain management)Learning : . , ., ..

 • *

  < 1 BCG , HB, DTP-HB (3), OPV(3), MMR 1 - 2 DTP , OPV, JE (2) 2 - 3 JE 4 - 5 DTP, OPV . . 1MMR, BCG *, dT, OPV * . . 6dTdT ()

 • (Cold chain system)

 • Vaccine cold chain .. (CUP) / . ./ PCU.

 • Vaccine cold chain (CUP) ../ PCU-

 • VMI

 • . .

  monitor cold chain

 • (Computerized Data Logger) cold chain log tag (CUP, ) (..) log tag synchronize data .

 • . 3

 • .. CUP/. 1-2 . ... Reorder Point/Maximum Level GPOGPO VMI.CUP.

 • CUPVMI(onhand)Lot. ROP?GPO =MaxCUP CUP GPO VMINOYES

 • 1.2.3.

 • .1.2.3.4.

 • 1. .2.

 • 1.2.

 • . VMI

 • .1.2. VMI

 • //PCU/.1.2.3.

 • OP-Individual

 • .1.2.

 • 1.- VMI2.3.

 • PPE Itemize_EPI

 • EPI ( OPV) 5 .1 .6

 • 10 / 18 / 12+8

 • /// // 13 () HN .

 • Composite Indicators Measles/MMR 1 JE3 3 DTP5 5

 • 1 1 .. 52-30 ..53

  M/MMRx100 1

 • 3 1 .. 50-30 ..51

  JE3x100 3

 • 5 1 .. 48-30 ..49

  DTP5x100 5

 • 18

 • ( code

 • EPI ..

  AEFI .