54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

Embed Size (px)

Text of 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  1/50

  DISEDIAKAN OLEH : CIKGU WONG YICK YIM

  TEKNIK MENJAWAB KERTAS 2

  MATEMATIK UPSR

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  2/50

  CARA MENJAWAB KERTAS 2

  1. Murid-murid perlu memilih satu jenis bahasa

  sahaja dalam jawapannya sama ada bahasa

  inggeris atau bahasa melayu.

  2. Jawapan yang diberikan dalam kertas 2 perlulah

  tunjukkan semua pengiraan .

  3.Cara pengiraan tidak boleh melepasi garisansoalan seterusnya.

  4. Tulisan mesti jelas yang gunakan pensil 2 B.

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  3/50

  MURID-MURID PERLU MEMILIH SATU

  JENIS BAHASA SAHAJA DALAM

  JAWAPANNYA SAMA ADA BAHASA

  INGGERIS ATAU BAHASA MELAYU.

  Contoh yang salah:

  s

  What is the place value of digit 5 in thenumber 56 976?

  Apakah nilai tempat bagi digit 5 dalam

  nombor56 976?

  = ten thousands / puluh ribu

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  4/50

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  5/50

  CARA PENGIRAAN TIDAK BOLEH MELEPASI

  GARISAN SOALAN SETERUSNYA.

  2. 5 467 + 667 =

  5 4 6 7

  + 6 6 7

  6 1 3 4

  3. 432 X 12 =

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  6/50

  TULISAN MESTI JELAS YANG

  GUNAKAN PENSIL 2 B.

  Jenis ketidakjelasan nombor yang

  dituliskan oleh murid-murid:

  4 = 6 =

  5 = 0 =

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  7/50

  WHOLE NUMBERS

  NOMBORBULAT

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  8/50

  WHAT IS THE PLACE VALUE OF DIGIT 5 IN THE NUMBER 8

  056 272?

  APAKAH NILAI TEMPAT BAGI DIGIT 5 DALAM NOMBOR 8

  056 272?

  = 50 000

  = ten thousands = Ten thousands

  Tidak boleh

  menulis duajawapan .

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  9/50

  0.037 MILLION=

  0.037 JUTA=

  = 3700 = 37 0 0 0

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  10/50

  PARTITION THE NUMBER 801 009.

  CERAKINKAN NOMBOR 801 009.

  = 8+0+1+9 = 800 000+ 1 000 + 9

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  11/50

  Write 32 476 in words

  Tuliskan 32 476 dalam perkataan

  = thirty- two fourhundreds and

  seventy six

  = thirty-two

  thousand

  four hundred

  and seventy-

  six

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  12/50

  = 35 000

  = 36 781

  = 36 081

  Round off 35 781 to the nearest thousand.

  B

  undarkan 35 781 kepada ribu yang terdekat

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  13/50

  35 781

  =36 000

  Round off 35 781 to the nearest thousand.

  Bundarkan 35 781 kepada ribu yang terdekat

  0

  1 2 34

  5

  78

  9

  Jangan kacau Tambah 1

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  14/50

  1 4 5

  0

  3

  9 2

  Diagram 1 shows 7 digits

  use all the digits given to

  form the smallest

  number.Rajah 1 menunjukkan 7

  digit. Gunakan semua

  digit itu untuk membentuk

  satu nombor yangterkecil.

  =0,1,2,3,4,5,9

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  15/50

  0.7MILLION 66 548=

  0.7 0000

  - 66548

  3452

  0.7 million

  = 700 000

  700 000

  - 66 548

  633 452

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  16/50

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  17/50

  01 Ogos 2011

  Lattice/Gelosian Method MULTIPLICATIO

  3D 2D

  3 8 7

  6

  3

  81

  84 4

  2

  09

  24

  21

  2

  4

  3 8 1

  21

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  18/50

  36 126 3 =

  361263

  3

  6

  6

  1 2

  1 2

  6

  1 2 4 2

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  19/50

  36 126 3 =

  361263

  3

  1

  6

  6

  6

  1

  0

  1

  0

  2

  12

  4

  6

  22

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  20/50

  2 343 + 17 281=

  2343

  +17281

  40711

  2343+17281

  19624

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  21/50

  Subtract 239 from 1 273

  Tolak 239 daripada 1 273

  239

  - 1 273

  1046

  1 273

  - 239

  1034

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  22/50

  MIXED OPERATIONSOPERASI

  BERCAMPUR

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  23/50

  ERRORS IN THE ORDER OF OPERATIONS.EXAMPLE

  7 125 + 129 X 8 =

  Incorrect correct

  7 125 + 129 X 8

  =7 254 x 8

  =58 032

  7 125 + 129 x 8=

  7 125 + 1 032

  =8 157

  Use the BODMAS rule.

  Multiply first and then add.

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  24/50

  4 692+ 37 -11=

  incorrect correct

  4 692 + 37 11

  =4 692 26

  =4 666

  4 692 + 37 -11=4 729 -11

  =4 718

  Carry out the operation from left to right.

  Do addition first then subtraction.

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  25/50

  39 + 13X 4=

  79 - 13 x 4=

  53 79 = 27

  Walaupun jawapan anda betultapi masih tidak diberikan

  markah

  79 - 13 x 4=

  79 - 53 = 27

  Jangan pindahkan

  kedudukan jawapan

  diperolehi

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  26/50

  PECAHAN

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  27/50

  PENAMBAHAN DAN PENOLAKKAN PECAHAN

  WAJAR DENGAN SAMA DAN TIDAK SAMA

  PENYEBUT

  Teknik Ibu dan Anak:

  1 Kedudukan ibu dan anak dalam pecahan.

  contohnya :

  2. Ibu tidak boleh ditambah atau ditolak sebaliknya anak boleh.

  2

  1 Anak ( numerator)

  Ibu ( denominator)

  salah104

  52

  52 !

  betul5

  4

  5

  2

  5

  2!

  salah01

  51

  52 !

  betul5

  1

  5

  1

  5

  2!

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  28/50

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  29/50

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  30/50

  !

  3

  1

  3

  1

  6

  2

  3

  1

  3

  1

  !

  3

  2

  3

  1

  3

  1

  !

  Denominator ( ibu) tidak

  boleh ditambahkan

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  31/50

  5

  61

  5

  4

  5

  2

  1

  !

  !

  5

  4

  5

  21

  5

  12

  5

  111

  5

  61

  5

  61

  5

  4

  5

  21

  !!

  !

  !

  Improper fraction/

  Pecahan tak

  wajar(tidak normal)

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  32/50

  5

  11

  5

  42

  5

  23

  5

  76

  5

  42

  5

  23

  5

  166

  !

  !

  !

  !

  5

  42

  5

  23

  5

  17

  5

  01

  5

  42

  5

  23

  5

  66

  5

  42

  5

  23

  5

  156

  !

  !

  !

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  33/50

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  34/50

  !z 63

  2

  9

  1

  18

  2

  6

  1

  3

  2

  !

  !X

  4

  3

  12

  1

  6

  3

  2

  !

  !X

  Nilai pecahan

  perlu di

  terbalikkan

  !z

  1

  6

  3

  2 !z1

  6

  3

  2

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  35/50

  DECIMALS

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  36/50

  Example:

  Write 82.86

  Eighty two point eighty-sixEighty two point eight six

  Errors in writing the decimal numbers

  Hyphen

  Is left out

  This is not

  eighty

  Incorrect correct

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  37/50

  ERRORS IN DETERMINING THE PLACE VALUES

  The place value is tens. The place value is tenths

  ExampleWhat is the place value of the underlined digit in

  86.79

  Nyatakan nilai tempat bagi digit yang digariskan

  Incorrect

  Tens is for whole number Tenths

  is for decimal numbers

  correct

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  38/50

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  39/50

  = 3. 53

  Errors in converting fractions to decimals numbers

  Example

  Convert to a decimal.1000

  533

  1000

  533

  2 decimal places

  053.3

  1000

  533 !

  1000 has 3 zero, so

  there should be

  3 decimal places

  incorrect correct

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  40/50

  CONVERT TO DECIMAL

  Jangan gerak titikdiatas

  pecahan

  Sila buat bentuk

  bahagi dalam bentuk

  lazim atau gerak

  titik.

  1000

  53

  1000

  53

  =0. 053

  53 1000=

  0.053

  atau

  5 3 =0.053

  incorrect correct

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  41/50

  3% of 400

  3% daripada 400

  4

  3

  41

  3

  400100

  3

  !

  ! x

  x

  121

  12

  41

  3

  400

  100

  3

  !!

  ! x

  x

  Menggunakan

  cara

  permudahkan

  ( simplify)

  Atau darab atas

  bahagi bawah

  Tidak boleh

  boleh

  darab ke

  bawah

  incorrect

  correct

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  42/50

  PERCENTAGE

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  43/50

  ERRORS IN EXPRESSING A FRACTION IN ITS SIMPLEST

  FORM

  Example:Write 36% as a fraction in its simplest form

  50

  28

  2100236%36

  !

  z

  z!

  25

  9

  4100

  436%36

  !

  z

  z!

  This is not

  the simplestform

  Incorrect correct

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  44/50

  ERRORS IN INTERPRETING THE SHADED PARTS

  The percentage is

  =

  Example

  The diagram below shows several squares of equal size.

  What percentage of the whole diagram is shaded

  10

  2

  This is not a

  percentage

  !

  %10010

  2

  x

  %201005

  1!x

  The percentage is

  incorrect

  correct

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  45/50

  ERRORS IN FINDING THE PRODUCT OF A FRACTION.

  ExampleHow much is 85% ofRM 500?

  17

  %100500

  85

  RM!

  !

  425

  500100

  85

  RM

  X

  !

  !

  500 should not be

  placed as the

  denominator

  incorrect correct

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  46/50

  18.0100

  18!

  CONVERT 18% TO DECIMALS

  8.1100

  18!

  Jumlah tempat perpuluhan

  (decimals place ) mengikut

  jumlah sifar

  incorrect correct

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  47/50

  MONEY

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  48/50

  ERRORS IN WRITING RINGGIT MALAYSIA AND

  SEN

  a)Rm54.8o

  b) RM 0.50sen

  a)RM 54.80

  b) RM 0.50

  or 50 sen

  Example:a) Writefifty-four ringgit and eighty sen in numerals .

  b) Write fifty sen in numerals

  Use capital

  letters to

  write RM

  Omit sen

  from the

  answer.incorrect

  correct

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  49/50

  ERRORS IN PERFORMING THE BASIC OPERAT IONS AND MIXED

  OPERATIONS

  RM 5 4 9 9 . 5 0

  + RM 7 7 8 . 3 0

  RM1 3 2 7 9 . 8 0

  RM 5 4 9 9 . 5 0

  + RM 7 7 8 . 3 0

  RM 6 2 7 7 . 8 0

  a) RM 5499.50 + RM 778.30=

  INCORRECT

  The value

  of themoney is

  not

  arranged

  correctly

  CORRECT

 • 7/30/2019 54501703 Teknik Menjawab Kertas 2 Matematik Upsr

  50/50

  b) RM 13 000 - 650 sen=

  650 sen is not

  converted to RM

  650 sen =RM 6.50

  incorrect correct

  RM 13 000

  -RM 650

  RM 13 000 .00

  -RM 6 . 50